måndag 10 april 2017

Värna valfriheten

Att själv få välja vilken skola man ska gå på är något som svenska elever har vant sig vid. Att kunna välja till men också ifrån är bra och ger mer motiverade elever. Jag hör det när jag är ute på på mina skolbesök - eleverna är nöjda och mer positiva till sitt skolarbete när de har valt skola.

Det finns dock oroande signaler från styrande socialdemokrater i Örebro om att begränsa möjligheten att välja skola. Det finns även de som vill styra vissa elever vill vissa skolor i syfte att få en blandad elevgrupp på alla skolor.

Ska vi politiker verkligen bestämma vilken skola som är bäst för den enskilda eleven? För mig är det verkligen att sätta sig på höga hästar och tro att man vet mer än andra!

Är det inte bättre att se till att alla skolor är bra och är skolor som eleverna frivilligt väljer? För oss moderater är detta fokus. Vi måste sluta lägga sparkrav på Örebros skolor och se till att rätt resurser finns för varje skola, rektor och lärare att klara sitt uppdrag.

Det handlar om tillräckligt små klasser så att lärare har möjlighet att se varje elevs behov. Det handlar om att från politiken vara tydlig med att varje elev ska klara minst godkända betyg och det handlar om att skolan ska vara skola och inget annat. Jag tycker också att vi på ett bättre sätt ska styra skickliga skolledare och pedagoger till skolor som har de största utmaningarna.

För mig är det fria skolvalet en viktig och central rättighet som vi ska utveckla. Jag vill att varje elev ska välja skola och att vi politiker ska göra allt för att varje elev ska får gå i den skola de väljer.

Läs också vår debattartikel i NA den 8/4

onsdag 5 april 2017

Mer idrott i skolan

En förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att eleverna kommer mätta och utvilade till skolan varje morgon - detta har jag hört många gånger från lärare och skolsköterskor. Så sant, elementärt och enkelt det låter. Det handlar om föräldraansvar och goda vanor.

En annan sak som handlar om goda vanor och föräldraansvar är fysisk aktivitet. Barn, unga och alla vi andra behöver röra på oss för att må bra. Att i tidig ålder lära sig att fysisk aktivitet är en del av dagen är bra och ger förutsättningar för att fortsätta med det genom livet. Men vi vet alla att det inte ser ut så i Sverige idag. Så många som 68% av Sveriges skolbarn är fysiskt inaktiva!

Idag skriver Cecilia Magnusson och Daniel Berglind på DN debatt om detta. Jag håller med dem om att svenska elever bör få minst en timmer fysisk aktivitet i skolan varje dag. Det skulle ge friskare barn som klarar skolan bättre.

Bunkefloprojektet bevisade att fysisk aktivitet en timme per dag i skolan får eleverna att må bättre och prestera bättre i skolan. Larmrapport efter larmrapport beskriver att svenska barn mår dåligt, är fysiskt inaktiva och klarar skolan dåligt. Varför tar inte svenska politiker åt sig av fakta och bevis och gör mer?

Det finns en politisk majoritet i Sveriges riksdag för att öka antalet idrottslektioner men regeringen säger nej. I Örebro vill vi moderater testa Bunkefloprojeketet i en skola, utvärdera det och sedan införa en timmes fysisk aktivitet per dag i Örebros skolor men socialdemokraterna säger nej.

Har vi tid och vågar vi verkligen vänta med detta?