torsdag 21 april 2016

Inför ett aktivt skolval i Örebro

I Örebro diskuterar vi skolpolitiker just nu om hur vi ska hänvisa eleverna i Vivalla-Lundby när högstadiet flyttar från Vivallaskolan. Det troliga är att de två bostadsområdena (Vivalla och Lundby) delas upp i fyra delar och sedan hänvisas eleverna till de fyra skolorna, Gumaelius, Nikolai, Engelbrekt och Lillån. Jag tycker detta är bra och nödvändigt för att höja kunskapsresultaten i Örebro.

För även om massor av bra saker händer i Vivallaskolan så räcker det inte. Skolan misslyckas med alldeles för många elever (förra våren klarade endast 32,1% av niorna godkänt i alla ämnen mot snittet 75,6% för alla skolor i Örebro) och eleverna i Vivallaskolan möter för få skolkamrater med en ”hel-svensk” bakgrund. Barnen i Vivalla-Lundby är värda mer.

För mig är det viktigt att varje elev, oavsett bakgrund, möts av höga förväntningar och en tro om att just hen ska lyckas att nå skolans kunskapsmål. Jag tror att den inställningen hos skolan, rektor och läraren är en av förutsättningarna för att lyckas. En annan viktig förutsättning är att barn under sin skolgång möter alla typer av barn/människor som finns i Sverige. Att gå i en segregerad skola, oavsett om det är i Adolfsberg eller Vivalla är olyckligt och något vi måste försöka jobba bort.

Ett annat steg för att möjliggöra blandade klasser är att i Örebro införa att elever måste välja vilken skola de ska gå på. Vi ser idag att elever som gör aktiva val är mycket mer positiva till sin skola. Och, jag är övertygad om att ett obligatoriskt skolval skulle ge Örebros skolor en extra sporre att bli ännu bättre.

Jag gillar också Nya Moderaternas förslag om att införa ett enhetligt kösystem för varje kommun där alla skolor, både kommunala och friskolor, ingår. Samt att möjligheten att ställa sig i kö ska begränsas till det år som barnet ska börja skolan. Skulle detta bli verklighet skulle vi verkligen ruska om till det bättre i Örebros skolor!

tisdag 12 april 2016

Nej till förslaget på regionindelning!

Just nu lägger en hel del politiker och tjänstemän runt om i landet ner mycket tid på att hantera det förslag till ny regionindelning som presenterades för några veckor sedan.

Jag gillar varken stora regioner eller det förslag som presenteras. Jag anser att vi bör lägga energi på hur sjukvården ska klara sitt uppdrag istället för att diskutera omstrukturering av våra län/regioner.

Men, nu ligger förslaget på bordet och risken finns att beslut fattas vilket gör att vi måste engagera oss i frågan! Speciellt som jag inser att förslaget innebär färre jobb och sämre välfärd för oss örebroare!

För Örebro kommer förslaget, om det går igenom, att få stora negativa konsekvenser. Vi riskerar jobb på USÖ då sannolikheten att högspecialiserad vård försvinner från vårt sjukhus är stor.

Detta beror på att USÖ för denna typ av sjukvård är beroende av kunder från andra län/regioner och dessa kunder kommer med största sannolikhet försvinna från USÖ. Konsekvensen att detta blir att vi örebroare (och länsbor) får åka till andra sjukhus för att få denna typ av vård och att ca 1000 arbeten på USÖ går förlorade.

En annan konsekvens är att Universitetets läkarutbildning riskeras att få läggas ner då ett läkarprogram förutsätter att det finns högspecialiserad sjukvård. Vad detta innebär för Örebro Universitet, staden och USÖ är en fråga som många örebroare bör ställa till ansvariga politiker.

Dessutom innebär rimligtvis förslaget att en massa statliga jobb på länsstyrelsen försvinner och att vi efter år 2019, då detta ska vara genomfört, inte kommer ha någon Landshövding som bor på Örebro slott…

Tveksamt är också om satsningen på bättre kommunikationer till Oslo blir av om nu Värmland hamnar i en annan region...

Förslaget som S/MP-regeringen vill driva igenom och införa redan 2019 är riktigt dåligt Örebro! Huruvida S i Örebro håller med mig i detta kommer vi få reda på inom kort då jag har ställt frågor om detta till Kenneth Nilsson (S) i Kommunfullmäktige.

NA och Radio Örebro om att Nya Moderaterna säger nej till förslaget om Storregioner