måndag 21 december 2015

Reformer för att stärka skolan

Som kommunal skolpolitiker är det med glädje jag konstaterar att Nya Moderaterna nu tar ett nödvändigt steg framåt i svensk skolpolitik. I förra veckan höll Anna Kinberg Batra sitt Jultal och hon la ett stort fokus på skolan – Svensk skola ska ställa tydliga kunskapskrav på eleverna och möta varje elev med höga förväntningar. Samtidigt påpekade Anna att elever och föräldrar måste förstå att skolarbete handlar om att anstränga sig.

Flyktingsituationen tog plats i jultalet. Vi måste se till att nyanlända elever får en bra start. Tydliga kunskapsmål ska finnas för elever i förberedelseklasserna så att de är väl rustade innan de kommer till en ordinarie klass. I Örebro ligger vi väl framme – det finns stor kunskap i organisationen om hur elever med annat modersmål än svenska ska undervisas. Vår utmaning är att varje lärare ska få ta del av detta i sin kompetensutveckling. Att jobba språkutvecklande är bra för alla elever.

Jag välkomnar inställningen att elever ska klara kunskapskraven i en årskurs innan de går vidare till nästa och att lärare ska få ett större mandat att avgöra detta. I skolan i Stora Mellösa säger man bonusår – elever som behöver mer tid på sig för att lära sig allt kan få ett bonusår.
Att slussa oförberedda elever vidare i systemet är att göra dem en björntjänst.

Ett annat viktigt budskap är att vi måste sluta spara på skolan – Vi måste förstå att resurser kommer krävas för att alla elever ska klara skolans kunskapsmål. Moderaterna på riksplanet lovar att inga besparingar ska påverka skolan – Jag lovar att när vi Moderater får vara med och styra Örebro så kommer vi freda skolan från besparingar.


Moderaternas förslag på reformer i skolan

onsdag 16 december 2015

Omklädningsrummen i Örebros skolor ska vara trygga

Idag skriver Christer Olsson på NA debatt om kränkningar mellan elever i skolan och då främst i samband med idrottslektionerna. Jag är övertygad om att artikel griper tag i fler än mig.

Vi har alla gått i skolan, vi kommer ihåg situationen i omklädningsrummet före och efter lektionerna i idrott och de flesta av oss kan föreställa oss hur utsatta många barn och unga är just där. Hur elever ser varandras svagheter och hur stöddiga, självsäkra tjejer och killar nyttjar utsattheten och trakasserar sina klasskamrater på mer eller mindre avancerade sätt.

Jag håller med Christer Olsson, barn kan vara grymma och detta måste skolan vara medveten om och göra allt för att förebygga och förhindra. Jag brukar säga att all personal i skolan ska jobba med sin värdegrund varje dag. Detta gäller såklart även i idrottens omklädningsrum.

Det som rekommenderas i artikeln kan, enligt min mening, inte vara svårt att få till. Att det alltid finns en vuxen i omklädningsrummet före och efter lektionen. Att förbjuda mobiler med kameror. Att det är rent och snyggt samt att det finns möjlighet att duscha bakom ett draperi.

Att kunna duscha i enskildhet är på gång i Örebro efter initiativ från elever. Det kommer successivt införas i de kommunala skolorna vilket avsattas vissa pengar till i politiks enighet.

Hur det ligger till med de andra förslagen ska jag ta reda på. Är svaren inte tillfredsställande kommer kraven från oss Moderater vara att åtgärder för en trygg situation i Örebroskolornas omklädningsrum sker omgående.


tisdag 8 december 2015

Det kom ett brev…

Idag fick vi skolpolitiker ett brev från en förskollärare i en av Örebros kommunala förskolor.
Personen i fråga började med att säga att hon är glad över att jobba i Örebro kommun och att hon är stolt över det arbete som hon, tillsammans med sina kollegor, gör med barnens bästa i fokus.

Hon fortsätter att berömma intentionen (= orden som den styrande majoriteten har i sin budget) om att ha barnfokus i beslut och minska barngruppernas storlek.

Men sedan kommer verkligheten ikapp och brevet övergår i en beskrivning om en tuff arbetsmiljö där kraven och sjukskrivningarna hopar sig. Hon ifrågasätter, med goda argument, stora barngrupper, hur kraven på pedagogiskt innehåll i verksamheten ska uppnås och hur personalen ska kunna hantera barn i behov av särskilt stöd.

Jag tror att brevet beskriver verkligheten på många förskolor i Örebro idag. Vi har en fantastisk personal som gör sitt yttersta men gränsen är snart nådd. Grupperna i förskolan är för stora viket får till följd att arbetsbelastningen blir hög. I slutändan är det barnen som drabbas.

Barn mår bäst i mindre grupper där pedagogerna har en chans att se varje barns behov. Därför har vi Moderater sagt att vi vill ha max 15 barn per förskolegrupp. Därför trycker vi på i frågan och kräver att vi i alla nybyggen av förskolor ska anpassa lokalerna till mindre grupper. Därför vill vi också att en plan ska göras för att succesivt minska antalet barn i befintliga grupper för i slutet av nästa mandatperiod vara nere i 15 barn per grupp. Vi Moderater inser att mindre barngrupper endast kan åstadkommas om vi planerar för det.

Det är synd att den styrande majoriteten i Örebro inte lyssnar på alla våra förskollärare och barnskötare som jobbar i förskolan.

Det är synd att den styrande majoriteten inte planerar för färre barn i förskolans grupper. Det är synd att majoritetens ord endast är luft.