torsdag 26 november 2015

Föräldrars inställning till skolan gör skillnad

Elever vars föräldrar har en akademisk examen klara svensk skola allra bäst. Detta är ett faktum och en utmaning för oss alla som engagerar oss för att skolresultaten ska lyfta.

Idag påtalade Lärarnas riksförbund att nyanlända ofta hamnar i skolor där eleverna kommer från studieovana hem och därmed har den största utmaningen. Slutsatsen som dras är att de nyanlända därmed får ännu en nackdel och sämre chans att klara sig med fullgoda betyg genom svensk skola.

Jag tror dock inte att vi ska stirra oss blinda på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi ska titta på föräldrarnas engagemang. Det är engagemanget vi ska påtala och stötta.

Troligen är det så att om man har en akademisk examen så anser man att skolan är viktig och överför detta på sina barn. Man engagerar sig, talar om att skolan är viktig, har höga förväntningar på sitt barn och man ser till att ens barn får relevant stöd i sina studier. Med denna stöttning klarar sig barnet bra i skolan.

Jag är övertygad om att föräldrar oavsett utbildning på samma sätt kan vara ett stöd för sina barn. Jag tror att om en förälder visar engagemang, stöttar, tror på sitt barn och har höga förväntningar på att barnet ska klara skolan så gör det en enorm skillnad.

Tänk om vi kunde få alla föräldrar att förstå hur viktiga de är för sina barns skolgång. Tänk om alla talade väl om skolan och inpräntade i sina barn att de kan lyckas om de försöker och har rätt inställning till skolarbetet.

måndag 9 november 2015

Bygg välfärd, inte kommunala barer

I dagens NA svarar jag tillsammans med Anders Åhrlin på S/KD/C-inlägget från den 1/11

Det är glädjande att Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet nu ser att Örebro står inför en välfärdsutmaning. Vad de dock missar i sitt resonemang är att det är Örebro kommuns utgifter som är problemet.

Att använda skattemedel till att bygga en kommunal bar och samtidigt påstå att det saknas pengar till välfärden är ansvarslöst. Vi Moderater uppmanar därför den styrande minoriteten att se över kostnadsutvecklingen och på allvar börja styra kommunens verksamhet tillbaka till välfärdsuppdraget. Moderaterna vill se en reell satsning på välfärden.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet visar ett anmärkningsvärt förakt för den enskilda människans hårda arbete när de så lättvindigt avskriver sin skattehöjning som en dryg hundralapp i månaden. För en genomsnittlig Örebrofamilj handlar det om minst 2 500 kronor per år.

Tillsammans med den skattehöjning som Socialdemokraterna i regionen genomförde i år, och den skattehöjning som Socialdemokraterna i regeringen vill införa nästa år, innebär det att Örebrofamiljen får lämna ifrån sig mer än 5 000 kronor mer per år.

Det är en trippelsmäll som slår undan tryggheten för örebroarna. De får svårare att köpa sig ett eget hem, låta barnen ägna sig åt fritidsaktiviteter, spara ihop till en buffert och följa sina drömmar i livet.

Vi Moderater respekterar att skattemedel kommer från hårt arbetande människor som väljer att bidra med en ansenlig del av sin inkomst till det gemensamma. Skattemedel förtjänar att förvaltas med omsorg och ansvar. Därför vill vi prioritera om kommunens utgifter så att pengarna går till verksamheter som säkrar och stärker välfärden för örebroarna. I detta ingår inte kommunala barer på Järntorget.


Vår debattartikel i NA 27/10