fredag 12 juni 2015

Skolavslutning

Så var då vädergudarna med oss i Örebro när vi denna vecka säger tack och glad sommar till alla elever som avslutat sitt skolår. Härligt! En glädjens tid för många som ser fram emot lov, lata dagar, ett sommarjobb och umgänge med vänner. För andra är det en jobbig tid, att inte ha något att göra eller till slut inse att skolresultaten inte räcker till.

Igår fick jag ta del av kunskapsresultaten för 6:an och 9:an i de kommunala skolorna i Örebro. Jag konstaterar att det går så där…

Mycket är på gång i Örebros skolor. Det finns ett kvalitetstänk, man satsar på skolledarna och har ett kollegialt utbyte på de flesta ställen. Men, resultaten lyfter inte.

Av årets 9:or är det 79% som klarar minst godkänt i ämnena matte, svenska och engelska. Och det är endast 70% av eleverna som klarar minst godkänt i alla ämnen. I rena siffror är det alltså 788 elever som den kommunala skolan i Örebro misslyckas med.
Av 6:orna är det 74% av eleverna i den kommunala skolan som klarar minst godkänt i alla ämnen. Även om det kanske är orättvist att jämföra år från år så ska det tilläggas att alla siffror är sämre än förra året.

För mig är det ett misslyckande för varje elev som vi inte klarar av att lyfta till kunskapsnivån minst godkänt. Jag tar fasta på det som en klok pedagog i Örebro har sagt till mig – vi klarar varje elev om vi gör på rätt sätt.

Örebros elever är värda mer än detta. Vi behöver göra mer av det vi vet fungerar i skolan. Här har varje rektor och varje lärare ett ansvar – Nu är det också dags för oss politiker att ta vårt ansvar. Sluta sparar på skolan i Örebro och höj förväntningarna på alla nivåer.

tisdag 9 juni 2015

Kattungens förskola

De senaste veckornas diskussioner om, och protester emot, flytten av barn från Kattungens förskola till Klöverängens förskola har påverkat många Örebroare. Speciellt upprörda har de dövas organisationer varit. Och med rätta!

Grunden är att Kattungens lokaler är dåliga och att en förändring måste till för att ha en godtagbar kvalité för barn och personal som använder hörselteknik. Därför anser vi Moderater att det är bra att flytta till de nya lokalerna.

Men, vi riktade på dagens möte med Förskolenämnden stark kritik mot beslutsprocessen. Är det verkligen rimligt att ett beslut som påverkar så mycket och riskerar att uppröra så många, ska fattas utan att politiker tar beslut och kan ställas till svars? Finns det ingen insikt i att de döva/hörselskadades starka intresseorganisationer behöver ha insyn, få möjlighet till dialog och vara med och påverka?

Men jag är, till skillnad mot vad de döva som har tagit kontakt med mig uttryckt, övertygad om att det finns en kompetens och god vilja att göra förskolan så bra som möjligt för teckenspråkiga barn. Jag är också övertygad att verksamheten vill värna teckenspråket.

Det bekymrar mig i debatten är den misstro som vissa föräldrar och intresseorganisationerna har mot Örebro kommun och den förskoleverksamhet som kommunen har bedrivit i 30 år. Varför är det så? Är det ord och ifrågasättande som endast kommer nu när man är arg och upprörd eller anser de verkligen att kvalitén är dålig? Vad är det som gör att människor offentligt buar ut personal som nästa dag ska hantera deras barn?

Vi är många som kommer följa upp att förskoleverksamheten för våra teckenspråkiga barn blir bra. Förskolenämnden har idag bl.a. gett förvaltningen konkreta direktiv att säkra den teckenspråkiga miljön.

Vad som efter denna infekterade debatt behövs är att ta tag i dialogen mellan intresseorganisationerna och kommunen. Här har bägge parter ett ansvar för att dessa samtal blir konstruktiva.


Nerikes Allehanda
Radio Örebro