fredag 29 maj 2015

Gör mer av det vi vet fungerar i skolan

I dagens NA skriver Helena Sträng på ledarsidan om att den svenska skolan, och då speciellt Örebro, har bekymmer. Jag håller med.

I Örebro och Örebro län har vi behov av krafttag för att höja skolans resultat. Det duger inte att hamna så lågt som vi gör i SKL's mätning!

Det händer mycket bra i skolan i Örebro. Vi har ett kvalitetstänk och det pågår varje dag fantastiska möten mellan elever och pedagoger ute på våra skolor.

Men resultaten lyfter inte. Det är ingen projektion att tala om för någon elevgrupp och detta oroar mig.

Vi måste mäta på individnivå, se var insatser måste sättas in och se till att göra mer av det vi vet fungerar i skolan. Allt vi gör ska göras för att det höjer måluppfyllelsen. Det som inte har detta syftet kan sollas bort. Fokus på kunskap är ett måste!

För detta arbete har rektorerna det största ansvaret. Vi politiker måste se till att ge rektorerna rätt förutsättningar. För mig handlar det om resurser, förtroende och tydlig målstyrning. Det är syn att Örebros politiska majoritet inte har insett detta!

måndag 4 maj 2015

Vikten av höga förväntningar

Så kom då OECD-rapporten om skolan som Alliansregeringen beställde. Dystra besked men än är det inte kört för svensk skola. Det går att vända resultaten sa Andreas Schleicher på presskonferensen. Jag håller med - gör vi mer av det vi vet fungerar så går det.

Jag tar fasta på det som han sa om förväntningar. Svensk skola är dålig på det. Eleverna slår ifrån sig och lägger skulden på någon annan än sig själv när det inte går som det borde. Schleicher beskrev attityden hos elever i andra länder där eleven litar på lärarna och menar att med deras stöd och min ansträngning så kommer jag att klara skolan.

De svenska eleverna måste mötas av lärare som tror på dem och har höga förväntningar på varje elev. Sedan tror jag också att eleverna, och deras föräldrar, måste inse att skolan är jobbig. Det går inte att glida igenom, man måste anstränga sig.

Rapportering från SvD och DN