fredag 29 augusti 2014

Svensk skola behöver Alliansen

Jag anser att varje elev, under skoltid, ska få den hjälp de behöver för att nå sin fula potential. Idag debatterades möjligheten till Rut-avdrag för läxhjälp i P1 morgon. Jag håller med Tomas Tobé om att Rut även fortsättningsvis ska vara möjligt för läxhjälp. Men, jag är tydlig med att skolans uppdrag är att ge varje elev det varje elev behöver för att klara skolans mål.

Alliansregeringen har gjort massor av åtgärder för att föra tillbaka svensk skola till det kunskapsuppdrag som jag är övertygad om att varje svensk anser att skolan ska ha. Detta är bra och satsningarna måste få fortsätta. Jag är trygg i att en Alliansregering kommer att garantera detta men bekymrad över vad som skulle hända om S/V/MP ska rumstera i Rosenbad!

När man lyssnar på herrarna Bayland och Tobé så är de påtagligt överens om de stora satsningarna. Det är bl.a. mindre klasser och garanterad läxhjälp samt att Bayland inte verkar vilja riva upp Alliansens sjösatta reformer (vilka han tidigare så starkt har kritiserat).

Problemet med Socialdemokraterna är att reformerna de föreslår varken är finansierade eller förhandlade. Hur ska de ha råd med alla sina reformer när deras politik samtidigt innebär sänkta inkomsterna till staten då de prioriterar bidrag före jobb? Vad blir det kvar av deras förslag efter en förhandling med MP och V?

I veckan presenterade Alliansen sitt vallöfte om ytterligare tre miljarder till skolan under 2015 vilket tillsammans med vårens budgetproposition innebär dryga sex miljarder i permanent ökning till svensk skola. Detta är förhandlat, finansierat och klart.

Väljare som bryr sig om svensk skola bör kräva svar från Ibrahim Bayland om vad han verkligen kan lova i satsningar efter en eventuell valvinst. 

Gunnar Hökmarks blogg

tisdag 26 augusti 2014

(M)ed ansvar för Örebro

Idag skriver huvudmotståndarna i Örebropolitiken, AndersÅhrlin (M) och Lena Baastad (S), var sin debattartikel i NA. Konkreta förslag för vad Nya Moderaterna vill med Örebro från Åhrlin medan Baastad mest skriver om det som redan gjorts och finns samt nya förslag som bygger på rikspolitik.

Det är intressant att de fåtal nya förslag som S i Örebro kommer med villkoras med en S-märkt regering i Rosenbad. Inget genuint ansvar tas för Örebro!

På skolans område är detta uppenbart. De förslag som Nya Moderaterna i Örebro har lagt med färre barn per grupp i förskolan, mindre klasser i skolan, att alla elever ska nå målen och tidiga insatser, tas nu upp som egna förslag. VARFÖR har man under tre år sagt nej till detta? VARFÖR har S-styret i Örebro i tre år sparat på skolan?

Totalt 40 miljoner har skrutits bort från Örebros skolor. När jag pratar med personalen i skolan säger de att resurserna till elever med särskilda behov inte räcker. Detta är en medveten prioritering som Socialdemokraterna i Örebro har gjort sedan omvalet 2011.

I tre år har målet varit att endast 80% av eleverna ska klara skolans mål. Vad Örebros Socialdemokrater vill med de 20% som de anser inte ska klara skolans mål har vi under tre år inte fått något svar på….

Vi Moderater inser att lokala val vinns med lokalt ansvarstagande och lokal politik. Vår ambition är att svara på de frågor om de problem som Örebroarna ser. Vi pratar med Örebroarna och omvärderar kontinuerligt vår politik så att den svarar upp mot de utmaningar som Örebro har.

En röst på Nya Moderaterna i Örebro är, oavsett regering, en röst för en bättre skola, fler jobb och ett tryggt Örebro.fredag 22 augusti 2014

M lovar fler förskoleplatser i Latorp

Får Nya Moderaterna Örebroarnas förtroende den 14:onde september kommer vi omgående se till att det blir fler förskoleplatser i Latorp. TvärsnyttNA
Vi vill ha en levande landsbygd och därför ger vi idag detta viktiga besked till familjerna i Latorp.  

Jag har pratat med föräldrar i Latorp och tjänstemän som alla påpekar att det finns ett stort behov av att öka antalet platser i Latorps förskola. Det står drygt 20 barn i kö vilket tidigare inte synliggjorts i kommunens planering.

För familjerna i Latorp får avståndet till förskolan stora konsekvenser. De får skjutsa sina barn långa sträckor vilket belastar miljön, kostar tid och pengar samt gör att ett boende på landsbygden blir mindre attraktivt. För mig är detta orimligt!


Jag vill att kommunens tjänstemän omgående ska inleda projektering i syfte att bygga
och starta två nya förskoleavdelningar, i form av en eller flera paviljonger, i Latorp innan januari månads utgång. Vidare vill jag att en plan för en permanent lösning av förskolesituationen i Latorp tas fram.


Tvärsnytt, NA


onsdag 20 augusti 2014

Otydliga sossar även i Örebro

Igår utfrågades Stefan Löfven i P1-morgon vilket flera dagstidningar idag kommenterar, DN, SvD, NT. Jag lyssnade och håller med om att svaren är luddiga, otydliga om han ens svarar... Det kan inte vara lätt att vara socialdemokrat med en sådan partiledare.

Det som skrämmer mig mest är att han kan få väljarnas förtroende att leda Sverige! Hur ska det bli? Vilka svar för Sveriges utmaningar kommer han att leverera i skarp läge? Och med vem ska han bilda regering? Inga besked ges. En av Löfvens fördelar sägs vara att han är en bra förhandlare – Ja, det lär ju behövas i samtalen med V och MP! 

Jag kan inte låta bli att dra paralleller till Socialdemokraterna i Örebro. De är rätt luddiga de också! De kan inom skolans område inte göra nått, trots att statsbidragen ökat. S i Örebro väljer istället att spara på skolan när kunskapsresultaten ser ut som de gör i Örebro!

S i Örebro har otydliga mål. 80% av eleverna ska klara skolans mål trots att Skollagen säger 100%. De sätter också målet att endast 80% av eleverna ska känna sig trygga i Örebros skolor. När vi påtalar otydligheten samt de felaktiga signalerna som dessa mål skickar till verksamheten, säger de att vi missförstår.

S i Örebro säger och skriver att antalet barn per avdelning i förskola ska minska men de avsätter inga pengar och de vägrar att planera för det.  De raljerar över våra förslag och säger att pengarna inte finns för att bygga förskolor så att vi kan minska antal barn per avdelning – samtidigt som de vill bygga en bar på Järntorget!

S i Örebro pratar om tidiga insatser men de lägger år efter år besparingar på skolan, 40 miljoner sedan omvalet, vilket leder till att resurserna inte finns ute på våra skolor!

Dessutom villkoras varje vallöfte från Socialdemokraterna i Örebro med en S-regering...

söndag 17 augusti 2014

Politik är att prioritera – Jag prioriterar barnen!

Valet i Örebro handlar allt mer om huruvida partier vill prioritera betong eller barn. Jag, och Nya Moderaterna, anser att barnen är vår framtid så därför ställer jag mig på deras sida!

Idag rapporterar NA om två exempel där betongen i Örebro prioriteras före barn i Socialdemokraternas Örebro.

Först gäller det frågorna som NA ställer om förskolan.  Äntligen säger S att ett max-tak på 15 barn/avdelning i förskolan är en bra idé. Men tyvärr inte för alla! Nej, bara för de små barnen,.. Till detta har de under denna mandatperiod inte avsatt några pengar och de säger nej till att anpassa nya förskolor till färre barn per grupp (man bygger nu för 20 barn/avdelning). Min slutsats blir att grupperna med barn i ålder 4-5 kommer att få ta smällen.

Nya Moderaterna går till val på att minska barngruppernas storlek för alla barn i förskolan till max 15 barn/avdelning. Vi lyssnar till föräldrar och personal som säger att 15 barn/grupp för de små barnen är för mycket, där måste antalet barn vara färre.

Det andra exemplet är att kommunen ska bygga en paviljong för att inhysa en restaurang på Järntorget. Anmärkningsvärd prioritering! Jag, och Nya Moderaterna, säger nej! När vi Moderater vill bygga fler förskolor för att minska barngruppernas storlek säger S att det blir alldeles för dyrt och att pengarna saknas, men en kommunal bar går tydligen bra att bygga!

lördag 16 augusti 2014

Skillnad på S och M

Vi Moderater har som praxis att se till att det vi föreslår är väl underbyggt, finansierat och ligger i linje med hur vi yrkat tidigare. Därför reagerade jag starkt på dagens debattartikel i NA signerat ledande socialdemokrater i Örebro län.

Det är främst förslagen om skolan som irriterar mig. Man skriver att de vill ha max 15 barn per förskolegrupp. Förslaget är bra men rimmar illa med den politik som Socialdemokraterna i länets största kommun driver.

Nya Moderater i Örebro har i budget efter budget prioriterat pengar för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Varje gång har S sagt nej. Socialdemokraterna i Örebro har inte avsatt pengar till minskade grupper och de planera inte heller framtida behov av nya förskolor med färre antal barn per grupp än dagens snitt på 17 barn.

Vidare skriver de om att en S-regering kommer satsa 1,1 miljard på skolområdet och att 32 miljoner hamnar i Örebro län. Det räcker inte! Alliansregeringen avsätter i sin vårproposition för 2015 3,8 miljarder till skolan. Det blir cirka 47 miljoner till Örebro kommun - finansierat och klart!

Socialdemokraterna nationellt sprutar ur sig förslag och miljarderna rullar. Men hur kalaset ska finansieras talar de inte om. Allt det som socialdemokraterna föreslår ska dessutom förhandlas med de partier som de ska styra tillsammans med. Vem eller vilka detta är har väljarna ännu, med endast fyra veckor kvar till valet, inte fått något besked om.

Alla förslag som Alliansen kommer med är finansierade krona för krona. En röst på oss är en röst för stabila finanser, arbete före bidrag samt en skola med hög kvalité och fokus på att ge varje elev de bästa förutsättningarna att klara skolans kunskapsmål. Dessutom har vi Moderater en tydlig insikt i att vi lokalt måste prioritera skolan före betong

torsdag 14 augusti 2014

Bra besked om mer idrott i skolan

Ett välkommet besked om mer idrott i skolan kom igår från Alliansregeringen. Förslaget väckte tyvärr inga större rubriker i lokal media men vi Örebromoderater jublade! Förslaget ligger helt i linje med den politik som vi bedriver lokalt i Örebro.

Jag tror stenhårt på Bunkefloprojektet och på att fysiskt aktiva elever har större förmåga att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar.  Nya Moderaterna i Örebro vill ha en timmes fysisk aktivitet per dag för alla elever i skolan. Detta har vi föreslagit att Örebro ska testa i en eller flera skolor – Får vi väljarnas förtroende i höstens val kommer vi att genomföra detta. (Socialdemokraterna i Örebro har sagt nej till detta förslag - Thomas Esbjörnsson anser inte att fysisk aktivitet är hälsa...)

Jag brinner för dessa frågor. Barn måste tidig få lära sig glädjen i rörelse och fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa är en viktig del i detta. Att lära sig hur man ska ta hand om sin kropp är lika viktigt som att lära sig de teoretiska ämnena i skolan.

Att förmedla kunskap om hälsans betydelse för ett fullvärdigt liv bör vara skolan uppdrag. Jag anser att vi bör göra ämnet Idrott och hälsa till ett kunskapsämne lika mycket värt som alla andra ämnen i skolan.

Charli Eriksson, Professor i folkvetenskap vid Örebro Universitet, sa i en diskussion vi hade för ett par år sedan att han gärna såg att varje elev fick ett körkort i hälsa. Detta Hälsokörkort skulle innebära att man har kunskap om hur kroppen fungerar och vad man behöver göra för att må bra. Jag gillar idén.

tisdag 12 augusti 2014

S-löften fyllda av luft

Socialdemokraterna i Örebro går nu ut med löftet att satsa på skolan – Ja, det är så dags nu när det är valrörelse!

I tre år har Thomas Esbjörnsson och Lena Baastad haft ansvar och i tre år har de sparat 40 miljoner på skolan! I tre år har de sagt nej till Moderaternas förslag om satsningar. I tre år har de gång på gång skurit ner på anslagen till skolorna i Örebro.

När jag besöker förskolor och skolor i Örebro pratar personalen om just detta. De känner av besparingarna. De tyngs av knappa resurser, att inte kunna ta in vikarier, att inte räcka till för varje elev i de stora klasserna, att resurserna till elever i behov av särskilt stöd inte räcker, att ständigt behöva diskutera vad skolan ska spara på istället för vad de ska satsa på…

Orden i pressmeddelandet från Örebros Socialdemokrater är inte trovärdiga. Inget konkret om vad de lokalt kommer att göra eller vilka pengar som kommer att avsättas. Det klingar illa att inför ett val lova att satsa när de under tre år har prioriterat pengarna till allt annat än skolan. Jag vill påstå att det endast är luft i Socialdemokraternas löften!

 


måndag 11 augusti 2014

Varje elev har rätt till studiero

Har tittat på Socialdemokraternas film om skolan. Den är välgjord och beskriver en del av verkligheten. Men är analysen och slutsatsen den rätta? Är det verkligen en röst på Socialdemokraterna som är lösningen för flickan i filmen? 

Flickan vill bli läkare och undrar hur det ska gå när mamma inte har råd att köpa läxhjälp… Mitt svar är att ingen ska behöva köpa läxhjälp. Varje skola ska förse varje barn med den hjälp som han/hon behöver. Klaras detta inte av på lektionstid ska läxhjälp finnas på skolan.

Jag anser att Alliansregeringens kursändring för svensk skola är bra. Nu finns ett tydligt fokus på kunskap, vilket är bra för svenska elever. Flumskolan är förpassad till papperskorgen! Det gäller nu att vi kommunpolitiker tar vårt ansvar och förser varje skola med rätt förutsättningar. Allt nytt (skollag, läroplaner mm) måste implementeras och det duger inte, som Socialdemokraterna i Örebro har gjort, att lokala politiker sparar på skolan. Varje skola, rektor och lärare måste få förutsättningar att utföra sitt arbete!

Jag har, när jag varit ute i Örebros skolor, mött massor av seriöst och hårt jobbande lärare, rektorer och annan skolpersonal. Som sliter hårt för att varje elev ska få utvecklas till sin fulla potential. 

Svensk skola är generellt inte så stökig som filmen beskriver och i de fall det är så ligger ansvaret i slutändan på den lokala politiken. Vi måste ha skolledare på varje skola som förstår och får möjlighet att göra det de ska – leda det pedagogiska arbetet. Varje elev har rätt till en bra lärare som har förmåga att skapa studiero samt ordning och reda i klassrummet.

SvD angående Socialdemokraternas filmer

fredag 8 augusti 2014

Trygga elever lär sig mer

Jag är fast övertygad om att trygga elever lär sig mer. Därför är det så viktigt att varje skola, rektor och lärare jobbar med värdegrundsarbetet varje dag.

Frågan belyses idag från två håll i lokal media. Helén Karlsson tar upp frågan i sin NA-krönika (se nedan) och Radio Örebro rapporterar om skadegörelse på skolorna i Örebro.

Jag håller med Helén om att mer fokus i skolan bör läggas på ordning och studiero i klassrummet. (Jag förordar dock inte betyg i ordning och uppförande!) Det måste ges förutsättningar för lärande. Här har så klart föräldrarna ett stort ansvar att uppfostra sina barn men skolan måste sätta sina regler och vara tydlig med vad som gäller i skolan. Barn är anpassningsbara och sätter vi ribban från början och håller i så blir förutsättningarna för studiero och ordning bättre ju äldre eleven blir.

Jag vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i Örebros skolor. Så fort något händer ska personalen reagera och samstämmigt veta vad som ska göra. Varje skola ska tillsammans med eleverna jobba med trivsel. Jag tror att när eleverna trivs och är stolta över sin skola så är de mer måna om skolan och varandra.

Detta förutsätter fler vuxna i skolan och färre elever per klass än vi har i Örebro idag. För att läraren ska ha en chans att se varje elev och möta deras olika behov måste grupperna bli mindre och då speciellt i de yngre åldrarna.

Jag kopplar trygghetsarbetet även till skadegörelsen. Jag anser att det i värdegrundsarbetet ingår hur vi beter oss mot varandra och vår omgivning. Eleverna ska lära sig att vara rädda både om varandra och om arbetsmiljön på skolan. Det är fel att kränka en person och det är fel att proppa igen ett handfat!
 


torsdag 7 augusti 2014

S förnekar sitt ansvar för Örebro

I sin artikel i NA idag kommer Lena Baastad med faktafel och politiska floskler om Alliansregeringens politik som gör att jag vill rekommendera läsning av gårdagens ledare i SvD och Anders Borgs inlägg idag i Dagens Industri.

Socialdemokraterna i Örebro förnekar gång på gång sitt ansvar för Örebro. De påstår att de kämpar för välfärden men har under de senaste tre åren sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro, trots att statsbidragen till kommunen ökat. De har gång på gång sagt nej till Nya Moderaternas förslag om ökade anslag till skolan och istället prioriterat betong.

Socialdemokraterna påstår felaktigt att de står ensamma i satsningar på välfärden. Vi Moderater har, tillsammans med partierna i Alliansen, kommit överens om satsningar på skolan. I vårens budgetproposition satsas exempelvis 3,8 miljarder på utbildning år 2015. Frågan är vad en vänsterstyrd regering har kommit överens om att satsa? Har de över huvud taget en gemensam politik för skolan?

Men viktigast för skolan och omsorgen i Örebro att det lokala styret förstår sitt ansvar. Det är på budgetfullmäktige i Örebro, nu i november, som pengarna till skolan fördelas. Det är då skolorna i Örebro får veta vilka förutsättningar de har för kommande läsår. Ska besparingarna på skolorna i Örebro fortsätta eller räcker det nu?

onsdag 6 augusti 2014

Möjliggör för en levande landsbygd

Att Örebro är en fantastisk stad är det många som har upptäckt. Inflyttningen är stor och staden växer. Detta är positivt men också en utmaning. Hur ska vi hänga med vad gäller bostäder, förskolor, skolor och annan samhällsservice?

Igår besökte jag Latorp, en idyll 15 km från centrala Örebro. I Latorp är det generationsväxling och ett stort tryck på förskolan och skolan som tyvärr inte räcker till för alla som vill ha plats. Jag mötte några föräldrar som engagerar sig för fler förskoleplatser i den så populära Latorps förskola.

Till Latorps förskola står idag 23 barn i kö. De har en plats någon annan stans men vill helt ha en plats nära hemmet. Verkligheten för dessa föräldrar är att de får köra sina barn, till Garphyttan, Vintrosa eller in till Örebro. Detta medför en logistisk utmaning och i många fall att en extra bil måste inköpas (att ta sig till förskolan med hjälp av kollektivtrafiken på landsbygden är enligt föräldrarna inget alternativ!).

Kommentarer från föräldrarna jag träffade: Vi vill inte köra runt med våra barn! Vill vi ha folk på landet så måste vi se till att det finns förskolor! Vill inte ni politiker ha en levande landsbygd?

Jag vill ha en levande landsbygd och jag kommer att göra allt jag kan för att vi snabbt ska komma igång med en utbyggnad av Latorps förskola.

Nya Moderaterna nöjer sig inte med att alla barn har en plats i förskolan. Vi lyssnar på föräldrarna. Vi vill ha en hög kvalité i förskolan, max 15 barn per förskolegrupp och ett större fokus på att familjernas önskemål ska styra utbyggnaden av kommunens förskolor.


tisdag 5 augusti 2014

Rötmånad

Igår presenterade Socialdemokraterna ett vallöfte om 20000 traineejobb för unga inom vården och självklart hänger Lena Baastad på, bryter ner siffrorna till 350 ”jobb” i Örebro.

Låter bra men är det smart och kommer det att fungera?
Jag håller med Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson som kritiserar förslaget då det till 100% ska finansieras av staten och inte involverar arbetsmarknadens parter. Det är hos arbetsgivarna jobben växer fram - inte i ett pennstreck i en S-budget!

Är man seriös med sina satsningar på arbetsmarknaden måste man ha med sig arbetsgivare och fack så att de tar ansvar, det duger inte att staten gör egna race! Dessutom finns det redan idag YA-jobb där unga kan anställas till en lägre lön och staten betalar för handledning.

Är Socialdemokraterna i Örebro seriösa med sin ambition att få fler människor i arbete? Frågan anser jag är relevant. Vad gör de för att förbättra företagsklimatet i Örebro? Vad gör de för att förbättra de insatser som kommunen kan göra för att få människor som lever på försörjningsstöd att komma i arbete? Vad gör de för att förbättra skolans villkor?

Vi Örebromoderater anser att mer kan göras för att underlätta för företagande i Örebro. Enklare och snabbare hantering från kommunens sida när företag tar kontakt. Viktigt är att få ordning på kommunal upphandling så att lokala företag kan vara med samt att kommunala bolag med sin verksamhet inte konkurrerar ut privata bolag.

Vi vill att arbetslösa människor som lever på försörjningsstöd ska vara i sysselsättning 8 timmar per dag med målet att få ett arbete. Vi vill dessutom att Örebro ska sluta spara på skolan. Varje skola måste få förutsättning att ge varje elev bästa möjliga skolgång.

Vi lokala politiker måste ta ett stort ansvar för bra förutsättningar för jobb ute i kommunerna. Vi måste ha konkreta förslag och inte förlita oss på härsket valfläsk från Stefan Löfven.


Dagens Industri

måndag 4 augusti 2014

Hög tid att prioritera skolan i Örebro

Jag är nu tillbaka på Rådhuset efter några veckors ledighet och är ordentligt taggad för valrörelse.

Nya Moderaterna i Örebro anser att de viktigaste frågorna i höstens val är jobben, skolan och tryggheten. På alla dessa områden anser vi att det Socialdemokratiska styret i Örebro har kapitulerat! De inser inte sitt ansvar, de skyller allt på Alliansregeringen och ropar ständigt efter mer pengar för att dölja sina egna felprioriteringar.

Idag ironiserar Esbjörnsson på sin blogg om Folkpartiets kritik av de minskade resurserna i Örebros skolor. FP påpekar enligt Esbjörnsson att pengar till böcker inte finns och han verkar mena att FP med detta är emot satsningar på IT…

Jag kan hålla med om att FP inte är de största anhängarna av en modern skola men kritiken av minskade resurser som framförs av mina FP-kollegor är korrekt. S har medvetet prioriterat ner resurserna till skolan genom att spara 40 miljoner under de senaste tre åren. Är det klokt när resultaten i Örebros skolor är som de är?

Vi Moderater går till val på mer resurser till skolan i Örebro. Vi vill ha färre elever i klasserna och ett tydligt fokus på trygghet och kunskap. I Örebros skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning och kränkningar. I Örebros skolor ska varje elev mötas av höga förväntningar och ges rätt förutsättningar för att klara skolans mål.

Jag anser att Alliansregeringen, genom alla skolreformer, har bäddat väl för oss ute i kommunerna – Det hög tid för oss att ta vårt ansvar och i Örebro skapa en skola där varje elev ges möjlighet att når sin fulla potential.