fredag 27 december 2013

Vi måste minska antalet barn i förskolegrupperna

Barnen är vår framtid och i mitt uppdrag som skolpolitiker vill jag värna varje barns rätt till en bra förskola. Till stora delar har vi en bra förskoleverksamhet i Örebro. Vi har en kompetent och engagerad personal och vi har, än så länge, även nöjda föräldrar.

Men det kokar i leden. Förskoleupproret, som ett par modiga förskollärare startade under hösten, sätter fingret på det som jag ser och hör när jag är ute och besöker förskolorna i Örebro. Barngrupperna är för stora, personalen underbemannad och många signalerar att kvalitén blir lidande. Personalen upplever det svårt att möta barn med specifika behov eftersom tiden inte räcker till. Föräldrar jag pratar med uttrycker oro för huruvida deras barn blir sedda i de stora barngrupperna.

I detta läge sitter den styrande majoriteten nöjd. De tillskjuter inga medel förutom att se till att varje barn har en plats i förskolan. Vackert så kan man tycka. Men barngruppernas storlek gör man inget åt. Istället byggs nya förskolor för 20 barn per avdelning och på många förskolor är antalet barn per grupp betydligt fler än så.

Vi Moderater lyssnar på personal och föräldrar. Vi möter deras krav på färre barn per grupp och säger att vårt mål är maximalt 15 barn per grupp. Vi Moderater prioriterar barnen före politik och betong. Vi avsätter pengar för att få en förskola där barn kan utvecklas, personalen trivas och föräldrar kan känna sig trygga. Vi Moderater satsar 50 miljoner mer på skolans område och säger nej till S-majoritetens besparingar.

onsdag 18 december 2013

S sparar på en utsatt elevgrupp

På Kommunfullmäktige har vi idag haft en diskussion om S-majoritetens besparingar på välfärdens allra innersta kärna - eleverna på Samhällsprogrammet för elever med autismdiagnos (SpA).
Denna lilla elevgrupp, idag 17 elever, fick, liksom alla andra elever, flytta från WUC när skolan lades ner. De hamnade på Risbergska skolan och sedan dess har personalgruppen minskats rejält.

När vi diskuterade nedläggningen av WUC så lovade ansvarigt Kommunalråd, Thomas Esbjörnsson, att denna elevgrupp skulle få samma resurser och lika funktionsdugliga lokaler på den nya skolan. Så har det inte blivit.

Personalgruppen som jobbar med SpA är bekymrad. De menar en helhetssyn för elevgruppen saknas. Vidare menar de att kvalitén är mycket svårt att upprätthålla då resurser inte längre finns för att jobba med den sociala samvaron. Enkelt uttryckt så är det viktigt att rasterna fungerar för att få till en vettig undervisning. Det de behöver är en fritidspedagog.

Att Socialdemokraterna i Örebro gör besparingar på skolan vet nog Örebroarna. Men att de så kraftigt sparar på verksamheten för en mycket utsatt elevgrupp är nog okänt för de flesta. Att detta dessutom görs trots att de stått i Kommunfullmäktige och lovat att det inte skulle ske är beklagligt och anmärkningsvärt. Alla skämskuddar i världen räcker inte!

måndag 16 december 2013

Nolltolerans mot mobbning

Det är bra att Thomas Esbjörnsson (S) i sitt svar, i NA 8/12, skriver att mobbning i skolan är allvarligt och oacceptabelt. Problemet är att han i den Socialdemokratiska budgeten, som Kommunfullmäktige röstade igenom i oktober, anser att det är acceptabelt att vart femte barn i Örebro upplever mobbning när de är i skolan.

Det är under rasterna som den mesta mobbningen sker. Vi politiker har ett stort ansvar när det gäller att säkerställa att alla barn mår bra under hela skoldagen. Därför vill Nya Moderaterna bland annat att skolorna ska redovisa hur de organiserar sitt arbete med rastvakter. Vi tycker att detta är precis lika självklart som att skolorna idag redovisar sina betygsnivåer inför nämnden. Genom att säkerställa att fler vuxna är närvarande under rasterna kan Örebros skolor bli en trygg plats för alla barn, och inte bara för 80 procent. När barn mår bra och känner sig trygga lär de sig också mer.

För att kunna bedriva ett hållbart och aktivt arbete mot mobbning och kränkningar i skolan måste vi tillsätta tillräckligt med resurser. Den Socialdemokratiska majoriteten har dock under en längre tid gjort upprepade nedskärningar på skolan, samtidigt som de gjort stora satsningar på betong och den politiska organisationen. Vi Moderater prioriterar annorlunda och satsar 50 miljoner mer i vår budget på skolan och på att alla barn ska känna sig trygga i Örebros skolor.

Något som inte heller är trovärdigt är att Esbjörnsson konstant väljer att skylla ifrån sig och peka på politiken som förs i Stockholm. Skolan är en kommunal angelägenhet och som den främst ansvariga skolpolitikern i Örebro är det hög tid för Esbjörnsson att börja ta ansvar för den politik som förs av honom och den Socialdemokratiska majoriteten.

Inget barn ska behöva känna en klump i magen inför att gå till skolan på morgonen. Inget barn ska heller behöva känna ängslan över att gå ut på skolgården när det är rast av rädsla för att bli slagen eller hotad. För oss Moderater är det självklart att det ska råda nolltolerans gällande mobbning och kränkningar i alla Örebros skolor. Detta är en viktig del i ett tryggt Örebro som håller ihop och där politiken tar sitt ansvar. Örebro har fått ett nytt trygghetsparti. Vi heter Nya Moderaterna.

onsdag 11 december 2013

Nej till Skolverkets nya rekommendation!

Idag går Skolverket ut och informerar om att de tar bort sin rekommendation om att det bör vara max 15 barn per förskolegrupp. Istället ska man fokusera på kvalitén och barnens bästa.
Anledningen att rekommendationen slopas ska vara att rekommendationen ändå inte följs – Intressant…

Jag håller med Lärarförbundets Eva-Lis Sirén som till Aftonbladet säger ”Om det nu visar sig att få följer rekommendationen, så sänder det ju fel signal att ta bort den”.

Jag antar att S-majoriteten i Örebro jublar efter detta besked. Nu kommer ambitionen sänkas och ännu mindre göras för att minska antalet barn per avdelning i Örebros förskolor. De som i slutändan får betala priset är barnen!

Alla jag träffar i förskolan säger att barngrupperna är för stora. Personalen går på knäna för att hantera barnens dagar så att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Antalet barn gör det svårt att uppfylla allt som ska göras och att ge barnen den uppmärksamhet och det stöd som varje barn har rätt till.

Örebro måste komma tillrätta med sina dåliga skolresultat. Här har förskolan en viktig roll. Med sitt tydliga pedagogiska uppdrag ska barnen förberedas inför skolstart. Vi måste ta tillvara på barnens vetgirighet och lust att lära i tidiga år. Förskolan har det uppdraget och för att klarar det så kan vi inte fortsätta att trycka in barn i förskolan och skapa allt större barngrupper.

DN

tisdag 10 december 2013

Förskoleupproret fortsätter

Idag var det ännu en artikel i NA om situationen för personalen och barnen i våra förskolor. Signaturen Maria skriver att barngrupperna är för stora och att smärtgränsen är nådd. Hon beskriver en situation där personalen inte hinner med alla barn, där de känner att jobbet inte blir riktigt bra utfört och att det är barnen som blir lidande.

Detta är inte bra. Detta måste vi ta på allvar. Vem är det som egentligen vill ha dessa stora barngrupper? Vill vi inte ha en förskola som utvecklar våra barn? Varför gör ingen nått?

Jag erkänner att det i Örebro är komplext. Staden växer och det tillkommer hela tiden nya barn i kön till förskolan. Detta är glädjande samtidigt som det är en stor utmaning att hitta förskoleplatser till alla. I flera år har vi precis klarat det - om man nu kan tycka att vi klarat det när barngrupperna är så stora...

Det som saknas är ett strukturerat arbete och prioritering på barnen. Politik är att prioritera och jag anser att vi måste avsätta pengar i den kommunala budgeten och börja prioritera färre barn per grupp. Detta för att varje barn på bästa sätt ska kunna få det de ska, och har rätt till, av utveckling och färdigheter under den tid de är i förskolan.

Moderaterna i Örebro vill ha max 15 barn per förskolegrupp. Vi vet att det kostar massor med pengar att komma dit och därför anser vi att det är dags att börja denna satsning. Vi har under flera år avsatt pengar i vår budget för detta. Socialdemokraterna säger nej!

fredag 6 december 2013

Läslyft = BRA!

En dramatisk politisk vecka avslutas med ett riktigt snöoväder – Känner mig trygg på kontoret på Rådhuset när snön yr över Stortorget men oroas av alla rapporter om olyckor på våra vägar…

Opinionsundersökningar och PISArapporter har denna vecka inte gjort någon Moderat speciellt glad och sen har vi tumulten i Riksdagen med oppositionens agerande i frågan om sänkt brytpunkt för statlig skatt. Dock finns det ljuspunkter. I Örebro ser vi att stödet för Moderaterna växer och vad gäller PISA så vi har ännu inte sett effekten av Alliansregeringens skolreformer.

Vi ska ta till oss resultatet av PISA och fundera vad som kan göras bättre med rapporten som underlag. Jag oroas över att läsförståelsen är så dålig och att elever med dåliga resultat halkar ännu mer efter. Det är inte bra! Vi måste lokalt skärpa oss. Vi måste lyfta upp skolan högt på den politiska agendan i varje kommun och se till att vi fokuserar på rätt saker.

Det duger inte att spara på skolan som S-majoriteten i Örebro gör! Behåll resurserna eller helst öka resurserna. Se till att ha några få tydliga mål med vad skolorna ska åstadkomma i kommunen. Pratat om målen, följ upp målen och ställ de skolor till svars som inte uppnår dessa mål. Politiken måste få besked om vad som behövs för att målen ska uppnås.

Titta på goda exempel - Vad gör de som lyckas? Hur kan vi använda den kunskapen för att lyckas i fler skolor? Prata väl om skolan och se till att tidigt sätta in stöd för de elever som halkar efter. Det är både enklare och billigare!

Ett positivt besked, som bör ge effekt i de brister som PISA-resultaten visat, gav regeringen i början av veckan. Alliansregeringen satsar 300 miljoner på ett läslyft. Syftet är att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning. Detta är bra!

Lärarnas Riksförbund

torsdag 5 december 2013

Trygga elever lär sig mer

För några år sen läste jag en berättelse om en pojke på lågstadiet i Örebro som berörde mig starkt. Trots sin unga ålder hade han tvingats uppleva saker ingen någonsin ska behöva vara med om. Andra barn hade misshandlat honom, sparkat honom i huvudet och tryckt ner honom i vattenpölar. Han såg till sist ingen annan utväg än att köpa beskydd från andra barn med sina leksaker. Både pojken och hans föräldrar hade varit i kontakt med lärare, men ingen hade gjort tillräckligt.

Det är dags att vi slutar behandla mobbning som en ordningsfråga och ser det för vad det verkligen är. Mobbning handlar om regelbundna kränkningar, trakasserier och misshandel. Barn i en känslig period av livet utsätts för saker vi aldrig skulle acceptera på en arbetsplats. Trots detta nöjer sig den Socialdemokratiska majoriteten med målet att 80% av eleverna inte upplever att mobbning finns på våra skolor.

Vårt besked är tydligt. Vi accepterar inte mobbning. Inte bara för att det är självklart att inget barn ska utsättas för mobbning utan också för att trygga barn lär sig mer. Nya Moderaterna har föreslagit en rad åtgärder för att nå en trygg skola för alla barn

Vi vill tydliggöra och formalisera den moraliska plikt alla vuxna i skolan har att ingripa mot alla former mot kränkande beteenden, både genom att ingripa omedelbart men också genom att vidta de långsiktiga åtgärder som krävs för att mobbningen ska upphöra.

Nya Moderaterna är tydliga med att arbetet mot mobbning ska förbättras i våra skolor. Insatserna mot mobbning måste vara evidensbaserade, uthålliga och grunda sig i ett tydligt värdegrundsarbete. Skolan måste som representant för vuxenvärlden vara tydlig med att det aldrig finns någon ursäkt eller något utrymme för att kränka en annan människa.

Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa mobbningen är genom ökad vuxennärvaro. Ju fler som ser desto tidigare kan vi ingripa mot dem som beter sig illa mot andra. Nya Moderaterna har i sin budget föreslagit en satsning på mindre klasser vilket ökar antalet vuxna i skolan. Vi har också lagt en riktad satsning för att öka vuxennärvaron på rasterna. Nya Moderaterna har dessutom krävt en redovisning från Örebros skolor om hur de organiserar sitt arbete med rastvakter. Till allt detta säger den Socialdemokratiska majoriteten nej.

Många lärare och rektorer gör idag ett bra arbete för att göra våra skolor trygga, men det saknas en klar politisk inriktning för att motverka kränkningar, våld och mobbning på våra skolor. Tvärtom har Örebro en politisk ledning som accepterar att var femte barn upplever att det finns mobbning i skolan.

Nya Moderaternas accepterar inte att något barn utsätts för mobbning. Även om vi kanske aldrig når dit kommer vi att fortsätta arbeta mot kränkningar tills alla barn känner sig trygga i våra skolor. Ett aktivt arbete mot mobbning är självklart en resursfråga och därför satsar vi 50 miljoner mer på skolan än den Socialdemokratiska majoriteten. Det kan vi göra eftersom vi satsar mindre på betongen och politiken än Socialdemokraterna.

Om mindre än ett år är det val. På ena sidan står Socialdemokraterna som varje år gjort neddragningar i Örebros skolor. På andra sidan finns vi Moderater som vill satsa på ett tryggt Örebro som håller ihop. En del i ett tryggt Örebro är trygga skolor med nolltolerans mot mobbning där inget barn tvingas köpa beskydd med sina allra mest älskade leksaker. Örebro har fått ett trygghetsparti. Vi heter Nya Moderaterna.