lördag 31 augusti 2013

Manifestation för kärleken

Idag hoppas jag att solen skiner över Örebros Prideparad. Jag hoppas också att många Örebroare sluter upp i paraden och längst Örebros gator för att visa sin sympati för denna manifestation för kärleken.

Igår skrev jag på NA debatt tillsamman med Partisekreterare Kent Persson, Förbundsordförande för Öppna Moderater Fredrik Saweståhl, min Kommunalrådskollega Anders Åhrlin och MUF:s Distriktsordförande Jimmy Bucher om att vi Moderater tar hbt-frågorna på allvar i hela landet

Nya Moderaterna går med i paraden på lördag och är med och manifesterar alla likas värde. För oss är det självklart att delta.

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för homo-, bisexuella och transpersoner. Inte minst har Nya Moderaterna sedan 2006 på flera sätt varit med och bidragit till detta till exempel genom att införa könsneutrala äktenskap och genom att ta bort krav på sterilisering för transpersoner som byter juridiskt kön. Självklart återstår mycket att göra. Men Hbt-frågor handlar inte bara om lagar som stiftas i riksdagen.

Hbt-frågor handlar också om vardagsfrågor som ligger nära oss alla och som kommun- och landstingspolitiker har ansvar för. Det finns utmaningar att arbeta med som till exempel brist på kunskap, behov av bättre bemötande och ökat synliggörande. Det handlar om unga som mår dåligt, diskriminering på jobbet och om att få bli gammal på sina egna villkor. Vi vill att det ska vara möjligt att leva öppet och bli bra bemött i hela Sverige. Kommuner och orter som är öppna och bejakar mångfald tjänar på det. Trots detta är det långt ifrån alla kommuner och landsting som lyft eller ibland ens diskuterat hbt-frågor och den verklighet som den egna kommunen, eller den egna regionen, erbjuder hbt-personer.

Kommuner och landsting kan åstadkomma mycket genom att jobba med frågor om bemötande, synliggörande, trygghet, anti-diskriminering och kunskap. Utgångspunkter i arbetet kan vara att unga hbt-personer ofta mår sämre än jämnåriga, att de första generationerna som haft chansen att leva öppet som hbt-personer nu börjar bli äldre och är i behov av omsorg, att många hbt-personer upplever bemötandet i sjukvården mindre bra och att det inte alltid är enkelt att vara öppen på jobbet. Åtgärderna och insatserna kan variera, det kan handla om kartläggning, policies, riktlinjer, utbildningssatser och förändring av attityder.

Att göra det möjligt att leva öppet som hbt-person i hela Sverige är något vi strävar efter. Vi ser att Nya Moderaterna och våra företrädare kan ta ansvar och lyfta hbt-frågor, både här i Örebro och i resten av landet. Vi kan underlätta för unga som har det jobbigt med sin identitet, förenkla för det äldre samkönade paret som vill leva tillsammans, ge möjligheter till transpersonen som jobbar i förskolan eller ta ansvar för ett bra bemötande i vården. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns mycket mer kvar att göra. Att delta på Pridefestivalen i Örebro är ett sätt att visa att detta är viktiga frågor som tas på allvar av oss.

fredag 30 augusti 2013

Elithallar före nya skolor i Örebro

Att skapa en stabilitet och trygghet i välfärden är en viktig del i att styra en stad. Här anser jag att den styrande S-majoriteten i Örebro har misslyckats. Nedskärningar inom skola och omsorgen tonas ner medan satsningar på elithallar och betong marknadsförs.

Det är också anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, som i andra sammanhang är ett Alliansparti, så tydligt ställer sig bredvid Socialdemokraterna och t.o.m. tillåter sig att försvara den skeva prioriteringen!

Det senaste exemplet är när Lennart Bondesson sitter i Tvärsnytt och försvarar att nybyggnation av skolor inte prioriteras. Detta samtidigt som den S-majoritet han styr Örebro tillsammans med vill bygga en Elithall i Bolungsängen – obegripligt!

Svante Tideman från Lärarnas Riksförbund pekar i Tvärsnytt på att Örebroarna efterfrågar en långsiktig planering vad kommunen vill med skolan. Detta upplever även jag när jag träffar lärare och Örebroare. Tydlighet och planering skapar trygghet. Det är för tvära kast. För sent kommer man på att elevkullarna förändras och att skolor behöver läggas ner eller byggas upp.

Örebros elever är värda en skola som erbjuder en lärande miljö vilket innebär fräscha och ändamålsenliga lokaler. Allt för länge, säkert de senaste 20-30 åren, har skolans lokaler varit nedprioriterade av Örebros politiker. Det är dags att ändra på det!

torsdag 29 augusti 2013

Skolan måste prioritera trygghetsfrågorna

Vad ska krävas för att stänga en skola? Ska det över huvud taget vara möjligt att stänga en skola? I debatten kring Skolinspektionens beslut att stänga Lundsberg finns så klart många synpunkter. Som exempel rasar Ian medan Bris och lärarfacken är positiva.  Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén efterlyser att skolan under avstängningstiden genomför ett hårt arbete med normer, rutiner och åtgärder så att man kan leva upp till läroplanens krav. Det är klokt.

Jag gillar Tove Lifvendahls inlägg i SvD idag. Jag anser att vi ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar samt att det ska få konsekvenser för de skolor som inte tar detta arbete på allvar.

Arbetet med värderingar, bemötande och vilka beteenden vi accepterar i skolan ska pågå varje dag på varje skola. För mig kokar detta ner till ledarskap. Rektor ska ha koll och måste leda arbetet.

I Örebro har vi jättefina planer som är "implementerade" på varenda skola och vi har även en gedigen kompetens vad gäller trygghetsarbete i centrala funktioner. Ändå fungerar det inte på alla ställen. Jag är övertygad om att det hänger ihop med ledarskap.

En direkt koppling finns till den politiska S-ledningen i Örebro som har satt målet att 80% av eleverna ska känna sig trygga i skolan. Följden av detta blir så klart att rektorerna inte prioriterar trygghetsarbetet fullt ut. 

onsdag 28 augusti 2013

Fel att göra skillnad på barn i Örebro

Idag går Socialdemokraterna ut och lovar 25 timmars förskola för alla barn i Vivalla. Jag håller med Karolina Wallstöm, FP om att detta är bra men att satsningen inte är tillräcklig.

Vi Moderater lämnade i mars in en motion till Kommunfullmäktige om just detta. Vi ville dock att alla barn i Örebro ska ha rätt till 30 timmars förskola.  Det är bra att Socialdemokraterna har lyssnat – synd bara att de inte tänkte tanken fullt ut.

Barn kan redan idag få extra timmar i förskolan om de har speciella behov men att ha den begränsningen eller en begränsning i form av en enda stadsdel är för mig otillräckligt.

Förskolan har idag ett tydligt pedagogiskt uppdrag vilket gör att de barn som spenderar mycket tid i förskolan får ett försprång i sin förberedelse för skolan och livet. Det blir i många fall en extrem stor skillnad i språkförråd och andra färdigheter om man jämför de barn som gått i förskolan med dem som inte varit där eller som endast spenderar 15 timmar i veckan. Det har visat sig att skillnaden ordförråd i de flesta fall inte tas igen under hela skoltiden.

Varför vill Socialdemokraterna skilja på barn och barn? Varför vill de inte ge samma rätt till alla barn i Örebro att få fler timmar i förskolan? Min analys landar i att Socialdemokraterna inte ända ut orkar prioritera barn före betong…

Staffan Wermes blogg

söndag 25 augusti 2013

S måste stå för sina nedskärningar i Örebros skolor

På gårdagens NA debatt pubicerades mitt svar på Sten Perssons artikel från den 19/8

Sten Persson har i sitt svar rätt i en sak - En bra och rättvis skola måste få kosta. Ingen fördelningspolitisk åtgärd är viktigare! För oss Moderater är det en självklar rättighet att alla barn, oavsett bakgrund och föräldrar, har rätt att uppnå sin fulla potential.

En satsning vi Moderater har drivit i Örebro är införandet av mindre klasser. Det är en angelägen fråga för nästan alla föräldrar och de flesta lärare vi pratat med. Tyvärr håller inte Thomas Esbjörnsson, Skolkommunalråd och Sten Perssons partikollega i Örebro, med. I debatten försöker Esbjörnsson med Excel-tabeller bevisa att föräldrar har fel när de vill att klasserna ska bli mindre så att deras barn blir sedda.

Det stämmer som Sten Persson skriver att Socialdemokraterna i sin budgetproposition anslog pengar för att minska klasstorlekarna, men då med endast 30 miljoner för hela Sverige. Det är av en händelse exakt lika mycket som Socialdemokraterna i Örebro skar ner på skolan ifjol.

Moderaterna har förnyat sin skolpolitik med utgångspunkt i samtal med tusentals Örebroare och hundratals av skolans medarbetare. Vi litar mer på människors berättelser än siffertabeller. Vi sa därför nej till nedskärningarna i skolan 2012 och satsar i år 30 miljoner mer på skolan och förskolan än den Socialdemokratiska majoriteten. Vi vill använda pengarna till att möta de problem som Örebroarna ser i Örebros skolor. Det handlar om att minska barngruppernas storlek och att satsa på att öka tryggheten genom att aktivt och systematiskt arbeta mot mobbning. Vi vill också att måltidsituationen ska bli lugn och trygg och vill därför införa fri pedagogisk lunch.

Vi har också tagit fram en politik för hur skolan kan möta angelägna samhällsproblem. Ett av dessa problem är barnfetma. Var fjärde tioåring lider idag av övervikt, enligt SCB. Huvudorsaken till det är att barn rör sig för lite. Moderaterna föreslår därför att motion och idrott ska ingå i varje skoldag. Ett projekt i Bunkeflo visar att detta dessutom leder till att barn lär sig mer.

Det är hög tid att Socialdemokraterna tar ansvar för den förda skolpolitiken i Örebro. Tror de att Örebro blir mer rättvist genom att man skär ner på skolorna för att bygga skrytbyggen bör de stå för det. Moderaterna står för en stark skola som ger alla en chans.

torsdag 22 augusti 2013

Det fria skolvalet

Igår diskuterades för och nackdelar med det fria skolvalet i Tvärsnytt - Roger Haddad (FP) för och Thomas Esbjörnsson (S) emot. I ett tidigare nyhetsinslag beklagar sig rektorer i Örebro över svårigheten att organisera skolarbetet när elever väljer att byta skola under läsåret. 

Jag är för det fria skolvalet. Jag tycker också att det är viktigt att elever som gjort ett felval eller inte trivs på skolan har möjlighet att byta skola under läsåret. Skolan måste ha en organisation som klarar detta.

Som så mycket annat gäller det att tänka efter före. Hur informerar vi elever och föräldrar? Vet eleverna vad de olika skolorna erbjuder? Får eleverna stöd i sina studieval? Hur har vi det i Örebro med studie- och yrkesvägledning?

Socialdemokraterna i Örebro verkar vara helt emot att elever ska få välja skola. Är det realistiskt att gå tillbaka till tiden då politiker bestämde i vilken skola eleverna skulle gå? Jag tror inte det. Jag tror snarare att stelbenta kommuner, exempelvis Kumla kommun, som motarbetar friskolors etablering kommer att få tänka om. Elever och föräldrar efterfrågar och gläds över att ha en variation i utbudet, skolor med olika profiler och friskolor.

Jag tror att vi kan göra mer för att hjälpa våra elever i sina studieval. Det är viktigt att elever tidigt får reflektera över vad de vill, vad som passar just dem och vilka skolval som då är klokt att göra. Det kan vara inriktningar och det kan vara skola. Det är också viktigt att elever får information om konsekvensen av att byta skola och att göra ett eventuellt felval.


Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp har föreslagit en utökning av studie- och yrkesvägledning (SYV) i Örebro. Vi vill att varje elev garanteras samtal med en SYV senast i skolår sju. Detta är ett sätt att minska felvalen.

 

onsdag 21 augusti 2013

Låt lärare vara lärare

Lärarfacket LR slår i dagens NA larm om lärarnas situation i Örebro. De menar att arbetssituationen börjar bli ohållbar. Speciellt lyfts situationen på Karro fram där Previas rapport från slutet av 2012 visar på hög arbetsbelastning och stress.

Det är precis detta jag möter när jag pratar med lärare. De beskriver en arbetsbelastning som är svår att hantera, administrativa uppgifter som tar tid och en frustration över att undervisningen blir lidande. Att sedan ständigt bli ifrågasatt, drabbas av neddragningar och ha diskussioner om minsta utgift i skolan tär på dem som jobbar där.

Det som pedagoger vill göra är att undervisa. Många upplever idag att de inte hinner förbereda lektionerna på rätt sätt och så klart blir då kvalitén lägre. Detta är en stressfaktor som heter duga! Jag är övertygad om att Örebros dåliga resultat, 25% av våra nior klarade inte godkänt i alla ämnen förra läsåret, ligger som ett ok på lärarkårens axlar. De inser problemet men har/får inte resurser nog att klara uppgiften!

Den styrande S-majoriteten i Örebro har dragit in på skolans resurser. Ekonomin inför 2014 manar till ytterligare besparingar och självklart får detta konsekvenser.

Jag tror på effektiviseringar och att man kontinuerligt måste ifrågasätta om man gör saker på rätt sätt. Men att sparar på skolan när resultaten ser ut som de gör i Örebro Kommun är fel.

Vi bör ifrågasätta hur vi nyttjar den viktigaste resursen som skolan har. Vad ska våra lärare göra och vad kan andra göra? I min värld ska lärare undervisa, förbereda lektioner, sätta betyg och se till att ha en bra kontakt och dialog med elever och deras föräldrar. Allt annat borde annan personal kunna sköta.

tisdag 20 augusti 2013

Vad kostar det när kommunen misslyckas?

På gårdagens NA debatt uttryckte Ralph Granberg, lärare på Karro, sin frustration över att för lite av Örebro kommuns pengar går till skolan. Han menade också att för mycket av skolans pengar läggs på tjänstemannaorganisationen och på för många politiker istället för själva undervisningen.

Jag kan i stora delar hålla med Ralph. Vi bör fundera kring kommunens pengapåse och hur stor del av den som ska satsas på skolan. Vad ska kommunen hålla på med? För mig är det viktigt att Örebroarnas skattepengar förvaltas väl och att vi koncentrerar oss på kärnuppdraget, vård, skola och omsorg. Vi ska ha en växande stad med kultur, idrottsarenor mm mm men behöver kommunen bygga och finansiera allt? Är det exempelvis klokt att bygga en arena för elitidrott när 25% av kommunens niondeklassare inte klarar skolans mål i alla ämnen?

Funderar vi kring vad det kostar när kommunen inte klarar välfärden? Vad kostar det i slutändan när skolan eller omsorgen inte fungerar? Vad kostar det när Lisa halkar efter i skolan för att resurserna inte räcker? Vad kostar ett utanförskap? Men värst av allt - kan en prislapp sättas på det mänskliga lidandet, besvikelsen eller den håglöshet som människor vilka hamnar i kläm känner?

 Jag håller definitivt med Ralph vad gäller Örebros politiska organisation. Vi är på tok för många! Antalet skolpolitiker i Örebro är drygt 100 – Vi borde klara oss med färre än hälften.

fredag 16 augusti 2013

Stor utmaning för skolorna i Örebro län

Idag rapporterar både NA och Radio Örebro om dåliga skolresultat i länet. Detta är ett känt faktum sedan länge men det är mycket bra att media aktualiserar det. Vad de skrala resultaten beror på kan man ha olika teorier om – jag tror att två saker har spelat in.

För det första att vi bor i ett S-styrt län där kunskap och högre studier nedvärderats. Det finns ingen tradition av att studera och mentaliteten har varit ”att få ett jobb efter nian eller gymnasiet har fungerat förr”.

För det andra, vilket är en direkt följd av min första ”tes”, så har vi inte prioriterat skolan. Generellt har varken politiken, föräldrar eller elever tyckt att skolan är viktig. Detta gör att skolan jobbar i motvind med otydliga lokala målsättningar, för lite resurser och med kunder som nöjer sig med medelmåttiga resultat.

Så vad gör vi då? Jag tror att vi först måste ta siffrorna till oss och inse att detta inte är OK. Det är orimligt att elever från Örebro län skulle vara mindre begåvade än elever i övriga Sverige. Sedan måste vi lyfta upp skolfrågorna på den politiska agendan.  Det vi pratat om blir viktigt!

Varje Kommunstyrelseordförande i varje kommun måste ställa sig upp och säga att skolan är viktig! I varje kommun bör de lokala målen skärpas och vi ska ha höga förväntningar på skolan. Det självklara målet ska vara att alla elever ska nå minst godkända betyg i alla ämnen. Detta ska följas upp på högsta politiska nivå och varje skolledare ska ha konkreta planer för de elever där skolan har misslyckats med sitt uppdrag.

Jag tror att förväntningar är en knäckfråga. Politiken ska ha höga förväntningar på skolan och skolledarna, skolledarna ska ha höga förväntningar på sina lärare och lärarna ska ha höga förväntningar på varje elev. Att lyckas är enklare om du har någon som tror på att du kan lyckas.

tisdag 13 augusti 2013

Varje elev ska möta framgångsrika lärare

Nästa vecka drar skolorna igång efter sommaren och förhoppningsvis njuter nu alla elever av sin sista sommarlovsvecka. Lärarna börjar denna vecka och på torsdag är det stor kick-off på Conventum med inspirerande talare och utdelning av pedagogiskt pris.

Jag hoppas att våra skolledare och lärare har hämtat kraft och är beredda att ta tag i nästa läsår. Som skolledare och lärare har man ett stort ansvar att leda och inspirera eleverna till kunskap.

I senaste nyhetsbrevet från Skolporten kan man läsa om Catharina Tjernbergs forskning om vad framgångsrika lärare gör. Hon har kommit fram till att framgångsrika lärare har förmåga att jobba med olika metoder beroende på vad som passar den enskilda eleven. De utmanar eleverna, de tror på dem och de skapar ett klassrumsklimat där det är OK att lära sig på olika sätt.

Jag hoppas att många läser Tjernbergs avhandling och tar till sig av dess slutsatser. Vi måste se till att våra skolor på ett bättre sätt lyckas ge alla elever en bra skolgång – alla elever i Örebro ska möta framgångsrika lärare!

Förra läsåret nådde endast 74,8% av alla Örebroelever i årskurs 9 målen i alla ämnen. Tar man bort friskolorna så är siffran 72,2%. Det är alltså drygt en fjärdedel av eleverna som Örebros skolor har misslyckats med. Om detta har den styrande majoriteten inte skrivit några pressmeddelanden i sommar. Annat var det förra året när 79,4% av niorna som klarade målen i alla ämnen…

För mig är det ett misslyckande att så många elever inte når målen. Jag är nöjd först när 100% av Örebros elever når minst godkänt i alla ämnen.

söndag 11 augusti 2013

Prioritera våra skattemedel rätt

På gårdagens NA debatt svarar jag på Sten Perssons inlägg den 6/8.

Sten Persson förminskar i sina debattinlägg kommunens ansvar för skolan och menar att en S-regering och nya specialpedagoger ska lösa skolans problem. För mig är inte frågan så enkel.

 I den debattartikel som först påkallade Sten Perssons intresse skrev jag, tillsammans med mina kollegor i Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp, om några av de förslag vi har på ny skolpolitik i Örebro. Vi moderater tro på förnyelse och vi anser att kommunpolitiker på ett bättre sätt måste ta ansvar för skolan.

 Under en lång tid har kunskapsresultaten och lärarnas betydelse för elevernas resultat varit nedprioriterade i svensk skola. Detta har Alliansregeringen genom en mängd reformer under de senaste åren försökt att ändra. Nu måste vi kommunpolitiker följa upp och göra vår del av jobbet för att förbättra svensk skola.

 Vi måste se till att rätt resurser läggs på skolan, fastställa ett fåtal kunskapsrelaterade mål för den kommunala skolan och sedan ge varje skola frihet att utforma sin verksamhet efter sina egna förutsättningar. Vi kommunpolitiker ska kontinuerligt följa upp och starkt ifrågasätta om målen inte uppfylls. Som politiker ska man vara väl insatt i skolans verksamhet men inte vara inne och peta i detaljer - Vi ska lita på professionen.

 Sten Persson vill att regeringen ska avsätta mer pengar till skolan och det kan väl vara bra. Men vi bör också ifrågasätta hur kommunerna använder de statsbidrag och kommunala skatteintäkter som de har. Prioriterar kommunpolitiker skolan eller läggs pengar på andra saker? Hur är det i de Socialdemokratiskt styrda kommunerna Kumla och Örebro? Används pengarna till kärnverksamheten, vård, skola och omsorg eller är det kanske så att skattepengar gärna avsätts till kommunala skrytbyggen?

 Vi måste noga prioritera vad våra skattemedel ska användas till. För mig är det enkelt att prioritera vård, skola och omsorg. Som kommunal skolpolitiker anser jag också att det är min uppgift, och ansvar, att lägga fram förslag som leder till att varje barn i Örebro får en bra skolgång och uppnår sin fulla potential.

 För Sten Persson är en Socialdemokratisk regering lösningen på problemen vi har i Örebros skolor – Jag menar att lösningen endast kan levereras av en Moderatledd kommunledning.

fredag 2 augusti 2013

Vi kommunpolitiker måste ta vårt ansvar för skolan

Sten Persson skriver i sitt svar, den 31/7 på NA debatt, på min och mina kollegors debattartikel att en S-ledd regering kommer lösa Örebroskolornas bekymmer. Problemet är dock att kommunen är huvudman för skolan och därför klarar vi inte skolan om inte vi kommunpolitiker tar vårt ansvar. Här har både Kumla, där Sten Persson verkar som förtroendevald, och Örebro en hemläxa att göra.

Alliansregeringen har med bl.a. ny skollag, nya läroplaner, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning och nytt betygssystem, lagt grunden för att vända den negativa trenden i svensk skola. Alla dessa reformer måste följas upp i varje kommun av oss kommunpolitiker.

 På kommunal nivå måste vi avsätta rätt resurser, se våra lokala utmaningar, sätta lokala mål och fram för allt lyfta skolfrågan högt upp på den politiska agendan. Utmaningen är att skolan ska vara till för alla. Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande och det är lokala politiker, Sten Persson och jag själv, som måste se sitt ansvar i detta!

 Vi moderater inser vikten av att ständigt förnya vår politik. Vi tror på att lyssna på människor, höra vilka problem och utmaningar de ser. Vi hämtar även inspiration och nya förslag genom att besöka verksamheter och prata med välfärdens medarbetare.

 Genom att lyssna har Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp kommit fram till nya förslag på hur Örebros skolor kan bli bättre och bidra till ett mer jämlikt samhälle. Vi lyfte i vår debattartikel fram tre av våra förslag:

 Nolltolerans mot mobbing – Vi vill stärka arbetet mot mobbning med ett effektivt anti-mobbningsarbete som har stöd i forskningen.

 Daglig fysisk aktivitet i skolan – Forskningen visar att daglig rörelse förbättrar elevers förmåga att ta till sig kunskap och därför vill vi att motion och rörelse ska finnas på grundskolans schema varje dag.

Minska klassernas storlek – Varje elev har rätt att bli sedd och få den hjälp och de utmaningar som han/hon behöver. Med färre elever per klass ger vi elever och lärare en rimligare arbetssituation.

 För Sten Persson är en Socialdemokratisk regering lösningen på problemen vi har i Örebros skolor – Jag menar att lösningen endast kan levereras av en Moderatledd kommunledning.