lördag 27 april 2013

Mindre barngrupper i förskolan

Idag har moderaterna i Örebro län förbundsstämma och jag har till denna stämma föreslagit att vi moderater lokalt och centralt ska verka för mindre grupper i förskolan.

I Örebro län har vi stora bekymmer med måluppfyllelse och kunskapsresultaten i våra skolor. Detta bör vi ta på största allvar och jag menar att det gäller att starta från grunden. Vi ska ha en bra förskola som förbereder barnen för skolan.

Med det tydliga pedagogiska uppdrag som förskolan idag har så gäller det att vi lokalt skapar rätt förutsättningar för att de ska lyckas.

När jag är ute och besöker förskolor är det en bra verksamhet jag möter och en personal med ambitioner och mål för sin verksamhet. Det som dock genomgående kommer fram i dessa samtal är att barngrupperna är för stora. Personalen efterfrågar mindre grupper för att få möjlighet att se varje barn, ge varje barn möjlighet till utveckling och på ett bättre sätt hjälpa de som har behov av extra stöd.

Föräldrar uttrycker samma sak. Stora barngrupper oroar. Ser verkligen personalen barnen? Har de tid att ge den trygghet och stimulans som behövs .

Små barn är vetgiriga och pigga på att lära sig saker. Vi måste förstå den stora betydelse som förskolan har för språkutveckling, samvaro och förberedelse inför skolstart.

I svaret på min motion är förbundets ledning positiva men inte tillräckligt positiva för att föreslå ett bifall. Jag hoppas kunna få stämman att inse vi är nya moderater och måste står upp för välfärden.

svt

fredag 26 april 2013

En miljö värdig våra barn?

På onsdagens möte med Kommunfullmäktige hade jag en diskussion med Thomas Esbjörnsson (S) om deras hantering av Aspergereleverna som flyttats från WUC till Risbergska.

Det visar sig nämligen att det mesta är fel på Risbergska för eleverna med högfungerande autism som går på Samhällsvetenskapsprogrammet – Trångt, inga grupprum, deras lokaler ligger mitt i skolan, det är dåligt isolerat, de har ännu inte fullt fungerande data-uppkoppling och situationen i matsalen fungerar inte. För denna grupp av elever får detta stora konsekvenser.

Att behöva sitta för trångt innebär att det för vissa elever låser sig, de klarar inte av att jobba alls. Att inte ha några grupprum får stora konsekvenser. Just kombinationen små klassrum och inga grupprum gör det mycket svårt att bedriva en vettig undervisning.

Från att ha haft en lugn miljö med möjlighet till datoruppkoppling i lokalerna så fallerar det på Risbergska. Angående matsalen så har det blivit helt fel och inneburit att flera elever inte äter alls. Hälften kan äta i matsalen, några kan äta mat i de egna lokalerna som personalen då hämtar åt dem. Vissa kan inte, pga allt strul, äta alls.

Angående placeringen mitt i skolan så innebär det att vissa elever inte vill komma till skolan alls. De måste nämligen passera utrymmen där de andra eleverna finns vilket för vissa elever inte fungerar alls. De vänder i dörren.


Allt detta sammantaget gör att vissa elever under perioder måste vara hemma för att ta igen sig. Den stökiga miljön gör att de inte klarar av att vara i skolan.

Tidigare har Thomas Esbjörnsson lovat att den här elevgruppen skulle få samma villkor efter flytten - samma personal, trygghet och bra lokaler. Det blev inte så.

Här har vi en elevgrupp, drygt 20 elever, som tillhör välfärdens innersta kärna. De har varit i en miljö på WUC som var i stort sett perfekt, det mesta runt dem fungerade. Därmed fungerade undervisningen och de gjorde stora framsteg. Detta har den styrande majoriteten i Örebro raserat och glömt bort.

På min fråga om S-majoriteten är nöjd med den situation som råder för Aspergereleverna på Risbergska skolan var svaret från Thomas Esbjörnsson – JA

tisdag 23 april 2013

Mer måste göras för att skydda ungdomar mot nätets avigsidor

Internet är ett fantastiskt verktyg för att hitta information och för att kommunicera med andra människor. För dagens unga är det den naturligaste sak i världen att skriva till någon i Peru, läsa en artikel ur en australiensisk tidning eller att lyssna på musik från den japanska topplistan.

En allt större del av ungas sociala umgänge sker idag via nätet och enligt SCB tillbringar var åttonde tjej mer än fem timmar om dagen med att chatta. Moderaterna i Örebro lägger därför under april månad förslag i våra Skolnämnder om att kartlägga hur skolorna arbetar för att förebygga grooming, nätextremism och nätmobbning.

Ansiktslösheten och anonymiteten på Internet lockar fram det sämsta ur annars skötsamma människor och ger de som inte är så snälla fritt spelrum. Vi kan läsa om hur modebloggerskor hotas med styckmord, om hur människor avskärmar sig från den riktiga världen för att istället radikaliseras i sällskap med åsiktsfränder, hur rykten om unga tjejer leder till upplopp i Göteborg och nu senast tragedin i vårt län. Sådant kan aldrig accepteras.

Det framstår med en otäck klarhet att Internet innehåller hot, extremism, kränkningar och sexuella avarter i en omfattning som unga kan ha svårt att hantera. Här har skolan ett stort ansvar som en del i sitt värdegrundsarbete.

Lika väl som skolan lär våra elever att ta hand om ett hem och kommunicerar demokratiska värderingar så måste skolan också lära dem att hantera den digitala världens utmaningar. Skolan måste ta ställning för att mobbning är oacceptabelt oavsett om det sker i en korridor eller på facebook. Den extremism som frodas i nätets utkanter står i motsats mot skolans demokratiska uppdrag och skolan måste ta ett aktivt ansvar för att bekämpa den.

Vi måste också lära av den tragedi som skett i vårt närområde. Vi vuxna måste göra allt i vår makt för att skydda barn från de vuxna som vill dem illa. Men vi måste också ge våra barn verktygen att kunna värja sig. Vi måste se till att både unga och föräldrar informeras om hur de som ägnar sig åt grooming lurar och förleder barn och hur man stoppar dem.

Internet är ett fantastiskt framsteg för såväl informationsinhämtning som sociala kontakter och med rätt stöd och rätt ramar öppnar sig världen för våra unga på ett sätt som är unikt i vår historia. Men med möjligheter följer också risker. Moderaterna vill att skolan ska ta ett ansvar för att motverka dessa risker. För att veta vad vi ska göra framöver måste vi veta var vi är.

Moderaterna begär därför en kartläggning av hur skolorna arbetar för att skydda elever från nätets baksida. Internet måste bli tryggt för våra barn och ungdomar.

måndag 15 april 2013

Mer tid till mötet med elever

Idag har Skolverket presenterat en rapport om hur Sveriges grundskollärare spendera sin arbetstid. Det framgår att endast 34% av en lärares tid går till undervisning. Skrämmande lite. Det är dock en blid som bekräftas i alla de samtal jag har haft med lärare i Örebro den senaste tiden.

I samtalen anger de allra flesta lärare att det var undervisning och mötet med eleven som lockade dem till yrket. I nästa mening säger de att undervisning är det de sysslar minst med idag. De administrativa uppgifterna har tagit över och tiden till det de brinner för blir allt mindre.

Alliansregeringen har lovat mindre administration - de skriftliga omdömena ska minska i antal. Att beslutet dröjer kan man ju ifrågasätta eftersom detta är vad en hel yrkeskår skriker efter!

Men vi måste också lokalt ta vårt ansvar. Det finns mycket som vi på kommunnivå tycker att skolan ska göra som de egentligen borde slippa. Det går att rensa i skolans uppdrag och det går att vara tydligare i den kommunala styrningen anser jag.

I februari lämnade vi moderater in en motion till Fullmäktige som föreslår att en översyn av lärarnas administrativa börda ska göras. Översynen ska utmynna i förslag som gör att lärarnas tid mer används till undervisning.

Åsa Stenholt Vernerson, ordförande Svenska Läromedel och Jöran Enqvist, ordförande Sveriges Läromedelsförfattares Förbund skriver i Dagens Samhälle om rapporten och drar så klart växlar på den ökade användningen av datorer i skolan och bristen på vidareutbildning av lärare.

Jag tror på att använda modern teknik och för det måste självklart lärare ha utbildning och många måste säkert peppas i att se möjligheterna med Internet. Jag anser att datorer aldrig kan ersätta en bra lärare. En modern skola behöver ledare som tar den pedagogiska ledarskapet och utvecklingen på allvar, bra och välutbildade lärare och en för eleverna relevant teknik. För att detta ska varar möjligt krävs kommunpoltiker som avsätter rätt resurser till skolan.Sveriges Radio

söndag 14 april 2013

Ge relevant hjälp i yrkesval

Skolan ska förmedla kunskap som i slutändan gör att våra barn får förutsättningar till ett meningsfull liv och en egen försörjning. Det är bra om elevernas val genom utbildningen passar deras förmågor och intresse men också är realistiskt för en framtida försörjning. Alla kan inte bli fotbollsproffs, idolvinnare eller programledare...

SvD skriver idag om att ungdomar som väljer till Högskola och Universitet idag mer ser till möjligheten att få ett jobb än att bara till sina egna intressen. Det är klokt och ansvarsfullt.

I processen att hitta rätt bland utbildningar och yrkesval är studie och yrkesvägledare (SYV) på våra skolor en viktig nyckelspelare. Här ser det väldigt olika ut på olika skolor. På vissa skolor ges alla elever ett samtal med SYV, på vissa ställen är SYV:en en naturlig del av skolverksamheten och möter ständigt eleverna medan man på andra skolor inte alls prioriterar, eller har möjlighet att prioritera, detta.

Jag tror att det är värdefullt för alla ungdomar att garanteras ett samtal med en SYV för att diskutera framtiden, vilket yrke som är intressant, vad som skulle passa och vad som då är ett lämpligt val av utbildning.

I Örebro, och säkert även på andra håll i Sverige, har vi problem med att elever väljer fel program till  gymnasiet. Detta kostar pengar för kommunen och tid och kraft för eleven. Att ha en närvarande och för alla elever tillgänglig SYV skulle lösa mycket av detta.

Kostnader på kort sikt måste alltid vägas mot kostnader på lång sikt. Att ge våra barn och ungdomar en relevant hjälp i sitt val av utbildning och yrke är en bra framtidsinvestering.

lördag 13 april 2013

Vårkampanj

Våren är här, även om jag idag vaknade till ymnigt snöfall, och moderaterna drar idag igång sin vårkampanj. För oss Örebromoderater innebär dagen att vi först är med i en livesändning på moderat.se och sedan går ut och möter Örebroarna på stan.

För oss moderater är mötet med människor  viktigt. Vi har i Örebro under en lång tid ställt frågor vars svar vi tar med oss in i vårt lokala förnyelsearbete. Att vi ställer frågor och lyssnar är ett framgångskoncept. De människor vi möter är positiva till att vi politiker för en gångs skull lyssnar!

 Idag kommer vi att lyssna på vad Örebroarna tycker om de förslag som moderaterna på senaste tid lagt fram. Det handlar exempelvis om förslaget att medarbetare inom vården ska kunna träna på arbetstid, att satsa mer på att motverka mobbing på internet, att det ska bli enklare att omskola sig och byta karriär mitt inarbetslivet och att det ska bli mer lönsamt att starta och driva företag.

Förslagen från våra arbetsgrupper, vilka vi nu diskuterar i vårkampanjen, hittar du på moderat.se
tisdag 9 april 2013

Ett nederlag för valfriheten

Under den gångna helgen beslutade S-kongressen att val av skola bättre görs av kommunpolitiker än av barn och föräldrar. Detta är en klar seger för vänsterfalangen inom socialdemokratin och säkert känns det nu bra för många S-politiker att äntligen få möjlighet att få ordning på detta med valfriheten!

Får S makten i Rosenbad förändras valfriheten radikalt för svenskarna. Det S har bestämt är ett stort intrång i det som många människor i Sverige vant sig vid - att kunna välja på mer än en skola för sina barn. För S är det helt OK att lämna dessa beslut till kommunpolitiker och i Örebro skulle det med all säkerhet innebära ett stopp för nya friskolor.

Det märks redan idag hur besvärligt S i Örebro tycker att det är med de förfrågningar som kommer om nya skolor som vill etablera sig. De målar upp en bild av hur besvärligt det blir för kommunen och hur mycket det kommer att kosta om en ny skola får tillstånd. Vi har haft flera ansökningar att yttra oss över den senaste tiden och här är vi moderater betydligt mer positiva än vad den styrande S-majoriteten är.

Jag anser att det är bra med valfrihet och mångfald! Det är bra för de kommunala skolorna med konkurrens - det höjer kvalitén och får varje skola på tå för att behålla sina elever.

onsdag 3 april 2013

S och jobben

Idag inleder Socialdemokraterna sin kongress i Göteborg och våra tidningar är fyllda av kommentarer, lovord och uppmaningar. NA skriver på ledarplats att S liknar M när det gäller retoriken kring välfärdens kärnfrågor. Jag vet inte om jag håller med…

Tar man Örebro som exempel är socialdemokraternas ambition otydlig vad gäller välfärden. De gör besparingar och de prioriterar hellre betong än skola, barn och gamla. Socialdemokraterna i Örebro slår hellre ifrån sig och skyller på regeringen än tar ansvar för den politik de styr Örebro med.

Samma retorik går igen i dagens debattartikel, på NA debatt, signerad Baastad, Forsberg-Fransson och Karlsson. Allt skulle vara såå bra i Örebro och Örebro län om bara vi slapp Alliansregeringen.

De skriver bl.a. att det är förskräckligt att skatter har sänkts och att intentionerna med detta har varit otydliga. Att skatten har sänkts för låg- och medelinkomsttagare har Alliansregeringen tydligt signalerat, strategiskt genomfört och det har fått effekt. Dessutom har Löfven nyligen sagt att jobbskatteavdraget ska vara kvar – Om detta står det inte dagens S-inlägg…

De skriver heller inte om hur Löfvens skattechock på 30 miljarder kommer att slå mot jobb och företagande runtom i Sverige. Inget står om att Socialdemokraternas förslag lägger bördor på företag och hushåll som riskerar att hota återhämtningen. Detta som kommer att direkt drabba jobben i ett redan känsligt konjunkturläge.

Att man också undviker att skriva om S-förslagen om att fördubbla arbetsgivaravgifter för unga och att fördubblad restaurangmomsen är förståligt men beklagligt – Dessa förslag drabbar nämligen människor med svag förankring på arbetsmarknaden.