söndag 30 december 2012

Nyårslöfte

Örebromoderaternas Nyårslöfte pubiceras i dagens NA (tyvärr inte på hemsidan): Vi lovar att förnya och förbättra vår välfärdspolitik för att bli Örebros nya välfärdsparti.

Vi kommer att försöka värna välfärden från fler nedskärningar och försöka få större resurser till den. Vi kommer att försöka kämpa för att gruppstorlekarna i förskolan och klasserna i skolan ska bli mindre. Vi ska också försöka få tillbaks de nattsjuksköterskor som dragits in.

Örebro ska bli en stad som Örebroarna känner sig trygga i, och kommer därför att jobba för bättre belysning i våra parker och en 24-timmarsgaranti för såväl trasig belysning som klotter och skadegörelse. En ren och snygg stad är en trygg stad, och därför vill vi också fördubbla helgstädningen för att göra Örebro renare.

Moderaterna är partiet för Örebroare som vill ha en trygg stad med en stark välfärd.


torsdag 20 december 2012

Nej till fler kommunala bolag!

NA debatt svarar Anders Åhrlin på Lena Baastads senaste attack mot oss moderater. Att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti är tydligt och inte minst om man följt debatten i gårdagens Kommunfullmäktige.

S i Örebro startar bolag på bolag och tränger sig på det sättet in på områden som näringslivet gott och väl ska klara utan kommunal inblandning. Det som beslutades igår var start av ett Utvecklingsbolag, tillsammans med Kumla, som ska ha hand om utveckling på energiområdet. Jag är mycket skeptisk till detta då jag anser att kommunens främsta uppgift är att lägga energi, pengar och kraft på vård, skola och omsorg! En samlad opposition röstade nej till detta bolag.

Annars var det, från min synvinkel, ett segdraget fullmäktige som inte hann komma till de ärenden som engagerar mig. Det var förståss skolan och min motion om att vi ska färre mål för skolorna i Örebro. Syftet med denna motion är att vi ska rensa i skolans uppdrag gentemot politiken i Örebro och komma överens om 3-4 mål som vi nogsamt mäter och följer upp.

Vi har stora utmaningar för skolorna i Örebro. Det är underskott både vad gäller ekonomi och kunskap! Vad jag vill i detta är att ge skolorna mer frihet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Att de ska ha några få mål som vi mäter lokalt (skolan styrs av en hel del mål i skollag och läroplan som självklart måste följas) och att de ska få rätt förutsättningar vad gäller resurser och kompetensutveckling.måndag 17 december 2012

Skolkarusell

NA har igår och idag rapporterat om Örebrogymnasiernas flyttkarusell – Jag kan tycka att det är en karusell både vad gäller lokaler och ekonomin i Örebros skolor! Det är precis ett år sedan allt ställdes på ända när S gick ut och sa att WUC skulle stängas. Den bästa gymnasieskolan hade valts ut och protesterna lät inte vänta på sig! Att NA nu rapporterar och tycker till om hur det blev och vad det kostade är bra.

Varken notan för kalaset eller alla lokaler är klara, men nog kan man hålla med Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund, om att det flyttas runt och frågan är om man egentligen lämnat ytor… Jo, visst har gymnasieskolan fått mindre ytor men hur bra det blev och om pengar har sparats återstår att se. Som jag skrev i mitt senaste blogginlägg har vissa grupper av elever fått betala ett högre pris än andra.

Idag beskrivs situationen för eleverna på Vård och omsorgsprogrammet – de som går i tredje ring har flyttat varje år… Huruvida NA kommer att skriva om Aspergereleverna på Risbergska är frågan. Det är ju tveksamt om denna elevgrupp tar emot journalister och säkert är det inte att NA ens vet om att gruppen existerar…

Trots flytt, minskade lokalytor och att massor av lärare har satts i omställning kämpar gymnasieskolan med ekonomin. Under hösten har prognoserna pekat på 4-6 miljoner back men i förra veckan pekar Gymnasienämndens slutnota för för 2012 på 16 miljoner i underskott! Detta är oacceptabelt! S har fullständigt förlorat kontrollen över ekonomin!

Att gymnasieskolans elevkullar minskat och minskar har vi vetat länge. Att vi måste anpassa lokaler och personal efter detta faktum har vi vetat lika länge. Men S valde at riva upp beslut, inte ta tag i problem i tid och sedan agera i panik! Trots detta hamnar vi nu för andra året i rad i stora underskott – Det är ett stort misslyckande som socialdemokraterna har ansvar för!

Folkpartiet Liberalerna

torsdag 13 december 2012

Skapa förutsättningar för lärande

På dagens möte med Gymnasienämnden påpekade jag att flytten från Wadköpings Utbildningscenter, WUC, fortfarande har stora negativa konsekvenser för en del elever. Främst kommer det fram när jag pratat med personal och elever på Rudbecksskolans Vård och Omsorgsprogram och på Risbergska skolans Samhällsvetenskapsprogram för elever med högfungerande autism. Det har gått en hel termin men lokalerna är fortfarande inte klara!

På Vård och Omsorgsprogram är det trång, stor brist på lektionssalar och utrymme för eleverna att vistas på raster. Inom politiken är vi eniga om att det är viktigt att vi får ungdomar att söka denna linje. Trots detta har denna grupp lärare och elever, under de senaste åren, blivit extremt illa behandlade. Först hade de mer eller mindre dåliga lokaler under 10 år på en skola, sedan flytt tillbaka till perfekt anpassade lokaler på WUC för att ett år senare tvingas flytta till Rudbeck där i stort sett inget har fungerat de första månaderna! Hur ska elever lockas till ett program på en skola där grupprum saknas, där det ständigt pusslas med klassrum och eleverna inte har någonstans att vara på rasterna?

För eleverna med högfungerande autism är situationen värre. De upplever att lokalerna inte alls är anpassade efter deras behov bl.a. är det trångt och en för hög ljudnivå. För denna elevgrupp är förändringar, som att flytta, svåra att hantera. Att de dessutom tvingas in i sämre lokaler som saknar anpassning efter deras behov är ett stort misslyckande.

Med detta som bakgrund föreslog jag att våra tjänstemän ska utreda konsekvensen av flytten från WUC för dessa två grupper av elever samt att en åtgärdsplan omgående ska tas fram. Till detta sa S-majoriteten nej - De upplever inte att problemen finns!

Fråga är vem de pratat med? Lyssnar de till lärare och elever? Har de suttit ner och pratat med eleverna på Risbergska och hört hur frustrerade de är för att deras datorer (de fick dessutom inte med sig alla datorer från WUC vilket i sig är ofattbart!) inte går att använda för att det inte finns nätanslutning i lokalerna? Har de sett hur trångt de har det? Har de pratat med lärarna som menar att vissa elever under perioder inte klarar av att komma till skolan eftersom ljudnivån är för hög?

Har de hört hur arga tjejerna på Vård och Omsorgsprogrammet är för att deras undervisning blivit så lidande av att lokalerna inte varit klara och utrustning inte fungerat?

Jag var emot beslutet att lägga ner WUC – Jag kan acceptera att alla inte tycker som jag men jag kan inte acceptera att viktiga grupper av elever blir så illa behandlade och ignorerade av den styrande majoriteten! S verkar sakna viljan att skapa förutsättningar för lärande!

måndag 10 december 2012

Lögner och Nobelpris

I NA idag svara Anders Åhrlin och jag på den debattartikel som Lena Baastad och Thomas Esbjörnsson skrev den 1/12.

När våra motståndare medvetet ljuger om moderaternas politik härsknar vi till. Det är dåligt och lågt - Ingen vinner på att politiker bemöter varandra med lögner!

Vi moderater bygger sakta men säkert upp vårt förtroende som Örebros nya välfärdsparti – Vi gör det med reella satsningar i våra budgetar som S har svårt att matcha. Det handlar om vilka prioriteringar man vill göra - för oss är det enkelt att sätta skolan och omsorgen högst på agendan!

Vi gör medvetet satsningar på välfärden för att de som har byggt upp vårt samhälle ska få en bra ålderdom, för de människor som behöver samhällets stöd ska få det och för att våra barn ska få en bra skolgång.

En dag som denna, när Nobelpriserna delas ut, går tankarna självklart till skolan. För att citera Lärarförbundets annonser i flera morgontidningar ”På Nobeldagen riktas världens blickar mot Sverige. Vi påminns om hur viktigt det är med kunskap, forskning och framsteg. Och visst är det så att allt börjar med en bra lärare?” Om just detta skriver Fredrik Reinfeldt och Eva-Lis Sirén i Aftonbladet.

För att skolan ska klara sitt kunskapsuppdrag och för få lärare som är motorn i detta måste vi politiker prioritera skolan! Då duger det inte att göra som S i Örebro och dra ner på skolans resurser! Det är fokus på kunskap och pengar till vidareutbildning, bra ledarskap och mindre klasser som måste till. Det är för detta som vi kommunpolitiker måste ta vårt ansvar!lördag 8 december 2012

Moderaterna i Örebro tar ansvar

I agens NA debatt påstår Lena Baastad att vi Örebromoderater försöker vara sossar! Inget kunde vara mer fel - Vi är nya moderater!

Kommunstyrelsens ordförande ondgör sig över vinster i skattefinansierade välfärdsföretag och fortsätter med att kräva att anställda i dessa företag ska ha samma rättigheter som offentligt anställd personal. Är det då svårigheten att få en heltidstjänst, delade turer och låga löner hon menar?

För mig är det viktigt att vi har alternativ i den välfärd som vi alla finansierar via den skatt som vi bidrar med till samhället. Att endast vara hänvisad till ett boende när man blir äldre, en skola eller ett sjukhus är passé och inget svenskarna vill tillbaka till. T.o.m. socialdemokraterna i Örebro bejakar och värnar de privata alternativ vi har inom exempelvis skolans område.

Jag är, liksom Lena Baastad, tveksam till övervinster som placeras i utlandet men jag tror inte att det är så majoriteten av de privata välfärdsföretagen hanterar sina vinster. Företag måste tillåtas att gå i vinst och alternativen gynnar kvalitén i välfärden.

Socialdemokraterna verkar vara i grunden skakade över att vi moderater tar parti för välfärden. Det faktum att S värnar betongen och M välfärden är ju lite omvända världen och självklart svårt för S att vänja sig vid. Jag tror dock att Örebroarna välkomnar de nya moderaterna.

fredag 7 december 2012

Alla elever ska nå målen

Radio Örebro uppmärksammar idag att en skola i Örebro fått bakläxa beträffande ett åtgärdsprogram för en elev. Detta är allvarligt och viktigt att nu skolan får rätsida på.

Elever som skolan befarar inte kommer att klara skolans kunskapsmål, i ett eller flera ämnen, måste man göra en åtgärdsplan för. I denna plan ska en beskrivning göras över vilket stöd eleven behöver för att nå målen. Konkret innebär det att så fort en elev halkar efter ska skolan reagera, sätta in relevant stöd och dokumentera. Ansvar för detta har rektorn. Detta är en självklar och viktig del i skolans uppdrag att alla elever ska klara skolans mål.

I Örebro har vi problem med att allt för många elever inte klarar skolans mål. Efter förra läsåret var det endast 79,4% av Örebros niondeklassare som uppnått målen i alla ämnen. Huruvida alla dessa har fått en åtgärdsplan vet jag inte. Jag hoppas det och jag är övertygad att Örebros skolor efter nederlaget i Skolväsendets överklagandenämnd skärper sina rutiner.

Jag har idag lämnat in en interpellation till Thomas Esbjörnsson (S) där jag ställer följande frågor:
- Är du nöjd med att var femte elev inte når målen?
- Hur många elever har underkänt i ett eller flera ämnen?
- Hur många elever har fått sina behov av särskilt stöd utredda?

Jag ser fram emot att i vi i början på nästa år diskuterar frågorna i Kommunfullmäktige.

tisdag 4 december 2012

Mindre grupper i förskolan

Idag diskuteras storleken på förskolans barngrupper i flera medier, bl.a i svt och Aftonbladet. I Örebro har vi på sina håll allt för stora grupper och även om den politiska majoriteten säger sig vilja jobba för färre barn per grupp tillsätts inga pengar! För visst kostar det att ha mindre grupper.
Vi Örebromoderater har i två år, 2012 och 2013, avsatt dryga 13 miljoner i vår budget för att få ner barngruppernas storlek. Vi satsar på barnen medan S-majoriteten väljer att göra andra prioriteringar…
Vi har tydligt sagt att barngrupperna ska ner till max 15 barn. Färre barn per grupp är det som förskollärarna jag träffar alltid har som första prioritet. De menar att de med färre barn på ett bättre sätt kan utföra det viktiga pedagogiska uppdrag som förskolan har idag. Förskollärarna efterfrågar förutsättningar för att göra det som det var meningen att de skulle göra när de valde yrket! Genomföra en meningsfull verksamhet med ett tydligt pedagogiskt innehåll för varje barn varje dag!
Med ett maxantal på 15 barn ges förutsättningar att se varje barn, ge varje barn tid och bra möjlighet att utvecklas. Förskolan är viktig för barns utveckling – med för stora grupper blir det endast förvaring!
I media idag diskuteras också att säkerheten för barnen försämras när grupperna är för stora – det säger sig själv att det då kan vara svårt att ha full koll på varje barn. Föräldrar ska kunna förvänta sig att förskolan tar hand om och har koll på varje barn! Inget annat är acceptabelt!
Vi moderater i Örebro vill öka föräldrars möjlighet att påverka genom att införa Trygghetsråd. Dit ska man kunna vända sig med synpunkter på tryggheten på våra förskolor. Trygghetsrådet kan också fungera som instans för andra klagomål på exempelvis verksamheten på förskolan.