fredag 31 augusti 2012

All kärlek är värd respekt

På NAdebatt skrev jag igår tillsammans med mina moderatkollegor Lotta Olsson och Ola Karlsson:

I år genomförs för första gången Örebro Pride. En viktig händelse för samhället och den personliga friheten att älska och älskas oavsett hur kärleken ser ut. För oss som moderater är frihet för människor, så långt det är möjligt i ett samhälle viktigt. Därför är det för oss en viktig grundvärdering att människor ska få leva i kärlek oavsett hur den kärleken ser ut. En bra och kärleksfull relation kan och ska se olika ut. Vare sig man är heterosexuell eller inte, ska möjligheten att leva med den man älskar vara en självklarhet.

För oss är det därför viktigt att stå upp för alla som inte tillhör majoriteten, kärlek är lika viktigt för alla, något alla vill ha och som alla behöver. Vi ser det också som extra viktigt i ett län där vi, trots att Örebro växer, inte har någon av landets största städer här. Vi vet att det ofta är svårare att inte vara heterosexuell i små städer och på landet, man är mera ensam där. Därför vill vi att vi i vårt län står upp för friheten till kärlek oavsett hur den ser ut eller var man bor.

För oss innebär det att man ska bli respekterad för den man är och man ska känna sig delaktig och välkommen i samhället. Bara då vi skapar den attityden i vårt län kan vi få människor att blomstra och också stanna i vårt län. Man ska inte behöva flytta för att kunna vara fri att älska och älskas. Unga människor är extra utsatta då man inte tillhör en majoritet, att komma ut som HBT-person som tonåring är ofta en livskris. Blir man då utsatt för en intolerant omgivning kan den bli så stor, att inte alla ens orkar leva. Vi måste alla arbeta för att den krisen ska bli mindre och att vi inte alltid förväntar oss att alla ska vara heterosexuella.

Vi står upp för att skapa ett mera tolerant och modernt samhälle i Örebro Län. Här ska alla känna sig respekterade, känna frihet, ha möjlighet att växa och att verka. Vi behöver alla människor och först då vi ger dem frihet och respekt vill de också bo och verka i vår region. Ett samhälle som är öppet och tolerant är ett samhälle som inte bara ger människor frihet, det ger också människor mera kärlek. Frihet och kärlek, finns det något viktigare att kämpa för!

torsdag 30 augusti 2012

Utveckla Örebros skolor

Igår skrev jag på NA:s åsiktsida:

Ralph Granberg skriver på NA-åsikter om hur han tappat förtroendet för Örebros politiker efter de hårda nedskärningar som drabbat Örebros skolor, med bland annat anställningsstopp och inköpsstopp. Nedskärningarna slår hårt mot en verksamhet som behöver förbättra sina resultat, men det är den socialdemokratiska majoriteten som står bakom dem, inte moderaterna.

I vår budget ville vi skydda skolan från nedskärningar och sparade istället på skrytbyggen, prestigeprojekt och betong. Vi satsar 30 miljoner mer på att utveckla skolorna i Örebro så att alla barn får en chans.

Vi ser idag hur barn från välbärgade och studievana hem klarar sig bra, medan det går sämre för andra. Detta är orimligt eftersom vi varken väljer våra föräldrar eller kan förvänta oss att en sjuåring ska ta ansvar för sina egna studier. Vi moderater vill bygga en skola som ger varje barn en möjlighet att uppnå sin fulla potential och detta oberoende av tjockleken på föräldrars plånbok eller studiebakgrund.

Efter anställningstopp i skolan, nedläggningen av Örebros bästa gymnasieskola och sänkt skolpeng står en sak klar. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Moderaterna förnyas nu för att bli det partiet Vi kommer i valet 2014 söka väljarnas förtroende för att bygga upp skolan och välfärden efter den socialdemokratiska majoritetens nedskärningar.

tisdag 28 augusti 2012

Skola före elitidrott

På dagens möte med Kommunstyrelsen i Örebro tas två beslut som påverkar idrotten i Örebro. Först gäller det ansökning om SM-vecka vinter 2015 och sist på dagordningen behandlas frågan huruvida KIF Örebro ska få mer pengar av kommunen eller inte.

Tyvärr måste jag meddela att vi moderater i båda fallen kommer att säga nej. Jag skriver tyvärr för jag vurmar starkt för idrottsrörelsen och har grundinställningen att spets måste finnas som inspiration för bredden. Går våra avslag igenom så går, enligt det som står i beslutsunderlagen, KIF i konkurs och vinter SM 2015 får gå av stapeln på en annan plats än i Örebro. Vår och min starka övertygelse är att det finns gränser för vad de kommunala pengarna ska gå till.

När skolorna och omsorgen om våra äldre och sjuka kämpar med nedskärningar är det fel att lägga pengar på elitidrottsklubbar som inte klarar sin ekonomi eller på sportarrangemang som kräver miljonsatsning av Örebro kommun!

Politik är att prioritera och för mig är det just nu i Örebro enkelt att prioritera välfärden.

Vi moderater vill stärka föreningslivet och det ska ske genom ett ökat fokus på motion och unga - Vi satsade i vår budget för 2012 en miljon på ökat stöd till ungdomsföreningar. Det är viktig med ett aktivt föreningsliv med plats för Örebros barn och unga – till det ska kommunala pengar gå.

Jag anser dock att elitidrotten, med spelarlöner, publik- och sponsorintäkter samt en organisation med avlönad personal, ska klara sin finansiering utan kommunala skattepengar.

Radio Örebro, Tvärsnytt

torsdag 23 augusti 2012

S kastar sten i glashus

NA debatt bemöter Thomas Esbjörnsson (S) moderaternas Oskar Öholm, NA debatt 20/8,  med att skolpolitiken inte är moderaternas verk. Det kan man tro då folkpartisten Björklund är ansvarig minister men det är inte sanningen. Vad som är sanningen är att Alliansen inför valet 2006 jobbade ihop i en mängd frågor som sedan verkställts. Just skolpolitiken var gedigen, till stora delar helt klar för att verkställas och ingen behöver tveka – det är moderat politik!

Att socialdemokrater har svårt att greppa det här är med samarbete i en konstellation som Alliansen kan jag förstå. S har av tradition regerat själva, eller i sina minoritetsregeringar lagt fram sina förslag som V och MP delvis stöttade. Att man mellan partier samarbetar och tar fram en politik är säkert helt främmande för herr Esbjörnsson och därför går han på så hårt i sitt svar.

Esbjörnsson ägnar sista delen av sin artikel till att lovorda sina egna insatser vilket är en klok strategi. Han utelämnar dock en viktig aspekt – att han under 2012 gör neddragningar i Örebros skolor med 30 miljoner!

Esbjörnsson skriver om sånt han inte har en aning och utelämnar dessutom viktig information om sitt eget fögderi – Det är beklämmande av en så erfaren politiker - Skärpning!

onsdag 22 augusti 2012

Nej till besparingar i Örebros skolor!

Så kom då det vi har befarat - anställningstopp och inköpsstopp i Örebros skolor! Den budget som socialdemokraterna la för 2012 räcker inte och tyvärr är det Örebroarna som nu får betala med färre lärare och böcker i skolan!

Detta är ett medvetet beslut från majoriteten - de sparar på välfärden!

Vår budget innebar samma peng till välfärden 2012 som 2011. Socialdemokraterna valde att spara 30 miljoner på skolan och 20 miljoner på social välfärd.

Samtidigt, beslutsärende på Kommunstyrelsen i nästa vecka, väljer nu Socialdemokraterna att lägga tre miljoner på en ansökan om att hålla Skid-SM. På det vill man lova 17 miljoner i investeringar i skidanläggningar om man får ett ja till arrangemanget. Återigen får betongen gå före barnen!

Vi moderater vill bygga en bra förskola och en rättvis skola i Örebro. En bra skola som ger alla barn samma möjligheter. Därför satsar vi 15 miljoner på mindre grupper i förskolan, tre miljoner på införande av pedagogisk lunch, och sex miljoner på övriga förbättringar i skolan.

Vi vill anställa fler lärare – inte färre. Även vi vill hålla i slantarna men för oss är det viktigt att skolorna har de böcker de behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet.

För mig är det viktigt att skolorna håller sin budget men just nu ser vi konkret hur varje skola sliter med att klara sina sparbeting. Det säger sig självt att detta riskerar att gå ut över verksamheten. Lärarna blir trötta och missmodiga, de får jobba mer och trolla med fötterna för att få resurserna att räcka. Det är personal och elever som betalar priset just nu – i förlängningen är det alla Örebroare som betalar när vi inte klarar skolans uppdrag!

tisdag 21 augusti 2012

Nolltolerans mot mobbning

Skolan har börjat och min högsta önskan är att alla elever ser positivt på det och i skrivande stund har avslutat en fantastisk andra dag i skolan. Dock vet jag att många går till skolan med en klump i magen. Klumpen kan orsakas av många saker men värst är det nog för de elever som ställs utanför gemenskapen och de som drabbas av mobbning av sina skol-”kamrater”.

I Örebro har vi riktigt bra planer för vad som ska göras om elever utsätts för mobbning och kränkande behandling och på de skolor jag besök säger ansvariga att de agerar när de upptäcker missförhållanden. Så är det säkert på de flesta håll men om det fungerar till 100% kommer vi säkert aldrig att få reda på.

Mobbning och kränkande behandling är något som jag tror många barn utstår i tysthet. De vill eller vågar inte prata om det och människor runt omkring väljer att inte se vad som händer. Idag med Internet så tillgängligt för alla har vi fått ännu en dimension i frågan. Trakasserier på nätet är vanligt och något vi tillsammans måste försöka stävja. Om detta skriver Kent Persson m.fl. på SvD Brännpunkt idag. NA skriver idag om domen mot en 16-årig nätmobbare.

Att se signaler och våga reagera är viktigt. Här tror jag att ett gediget värdegrundsarbete i varje skola är viktigt. Hur behandlar vi varandra? Vad är OK? Hur ser vi till att ingen lämnas utanför? Hur bygger vi självförtroende hos eleverna? Hur tar vi med föräldrarna? Hur hjälps vi åt med detta svåra?

Jag tror att skolorna i Örebro har kommit olika långt. Vissa skolor har ett extremt bra värdegrundsarbete och jag har även exempel på skolor där detta inte fungerar alls. Vi måste hela tiden strukturerat jobba med värderingar och motverka kränkningar på våra skolor. Vi ska ha nolltolerans mot mobbning och det ska vara snabba insatser när något händer.

Barn ska känna sig trygga i Örebros skolor – Barn som oroar sig vad som kommer hända på nästa rast lär sig ingenting på lektionen!

DN 16/8

tisdag 14 augusti 2012

Ungdomar och alkohol

Igår meddelade Statens folkhälsoinstitut att det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är via kompisar och kompisars syskon. Detta är trist men inte särskilt förvånande.

Så här i sommartid och nu inför skolstart kan det ofta bli stökig då många ungdomar samlas för att umgås, festa eller för nollning i samband med att nya elever börjar gymnasiet. Ofta är alkohol inblandat, vilket ökar risken för våld, kränkningar och olyckor. Detta bör vi alla ta på allvar och ta ansvar för att försöka minska.

Vi bör alla fundera på vårt eget alkoholdrickande, våra värderingar och sambandet mellan vårt sätt att köpa alkohol och att ungdomar får tag på den. Föregår vi med gott exempel?

Jag fick en riktig tankeställare för några år sedan då jag hörde en expert förklara hur barn reagerar på sina vuxnas drickande. De hade sett att barn reagerar vid minsta förändring hos en vuxen som intar alkohol, även vid små mängder. Hur vi slappnar av, blir ostadiga och inte upplevs lika trygga som i nyktert tillstånd. Visst finns det grader på skalan men det fick mig att fundera kring alla middagar då barnen sitter med och vad de upplever när vi dricker vårt vin…

Vad vi också bör fundera kring är hur vi, och människor runt omkring oss, köper alkohol. De som exempelvis köper olagligt såld utlandsalkohol stödjer ett system som leder till att ungdomar lätt kan få tag på den. Den som menar allvar med att barn och ungdomar inte ska ha tillgång till alkohol ska själv säga nej till de personer som idag tjänar pengar på illegal alkohol!

Vi bör också fundera på våra värderingar kring när man ska börja dricka alkohol. Är det OK att dricka före 18 och handla på systemet före 20? Hur agerar och pratar vi om detta?

Hur agerar vi när lagning kommer på tal? Är det OK att unga vuxna förser sina yngre syskon eller deras kompisar med alkohol? Förstår vi konsekvensen av alkoholkonsumtion för en ung kropp? Hur tar vi vuxna ansvar för det?

Barn och ungdomar ser vad vi vuxna gör och hör vad vi pratar om. Med bl.a. det som grund agerar de och skapar sina värderingar. Det här vet vi alla, men frågan är om vi tänker på hur långtgående konsekvenser det kan ha på unga människor? Hur ofta tänker vi på vilken konsekvens det har för samhället i stort hur jag som individ agerar?

torsdag 2 augusti 2012

Vi förnyar oss för att bli det nya välfärdspartiet

Idag skriver jag tillsammans med Anders Åhrlin på NA debatt om Örebromoderaternas förnyelse.

För oss moderater är det viktigt att vi har en stark offentlig välfärd. Det skapar trygghet när vi vet att alla ges samma chans att lyckas i livet, att det finns en hand som sträcks ut när vi är svaga och att vi inte behöver oroa oss för att bli äldre.

Det är därför oroande att välfärden nu urholkas för att betala skrytbyggen och höga kostnader för politiken. I sin budget gjorde den socialdemokratiska majoriteten nedskärningar på 50 miljoner på välfärdens innersta. De har dragit ner på antalet nattsköterskor som kan rycka ut och hjälpa äldre på natten. Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner och grundskola efter grundskola tvingas till åtgärdsplaner där personal sägs upp. Människor som har offentliga anställningar för att de inte kan få ett annat jobb får veta att de inte får vara kvar. Välfärden sviktar i Örebro.

Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Ett parti som tillvaratar allmänintresset och levererar den välfärd Örebroarna efterfrågar och vill ha. Nya Moderaterna har som ambition att vara det partiet. Här har vi all anledning att rikta kritik mot oss själva då vi tidigare alltför ofta har vi lyssnat på starka påtryckningsgrupper och i alltför hög utsträckning låtit förvaltningarnas önskemål gå före Örebroarnas behov.

Vi Örebromoderater jobbar sedan ett år med vår förnyelse. Vi omprövar och förnyar varenda del av vår politik och målet är att bli Örebros nya välfärdsparti. Vi ska bli det parti som svarar upp mot Örebroarnas förväntningar på välfärden och tillvaratar allmänintresset. Arbetet görs genom samtal med Örebroarna och välfärdens medarbetare. Våra kampanjer handlar inte längre om att berätta om vår politik utan om att lyssna på Örebroarna. Vi genomför också besök i välfärden för att hos just välfärdens medarbetare hitta lösningarna på Örebroarnas problem.

Moderaterna identifierar idag tre stora framtidsutmaningar för Örebro. Det handlar om hur barnen ska få en trygg uppväxt, eleverna en bra skolgång och de äldre en värdig ålderdom.

Vi vill svara på frågan hur vi ökar tryggheten för de äldre som är beroende av välfärden för att klara sin vardag. Vi måste också komma på fler lösningar på hur vi får äldre att delta i fler aktiviteter för att därigenom minska ensamheten.

Skolan är den spjutspets som bygger ett samhälle som håller ihop. Om skolan inte lyckas med sitt uppdrag att ge alla elever, oavsett bakgrund, goda förutsättningar så skapas ett Örebro där framtiden tillhör de som redan har det bra, medan de andra lämnas efter. Slutbetygen i Örebros grundskolor har förbättrats men än det finns oacceptabelt låga nivåer på vissa skolor. Det är viktigt att vi skapar en skola där ingen hålls tillbaka, men än viktigare, ingen lämnas efter.

Vi är klara med förnyelsen av vår politik för förskolan. Här är valfrihet viktigt, men än viktigare är all förskoleverksamhet möter barns och föräldrars behov. Många skiftarbetande föräldrar har svårt att få vardagen att gå ihop och vi vill därför införa ”Kvällis”. Någon eller några förskolor i Örebro borde helt enkelt ha öppet på kvällen. Många föräldrar och medarbetare ser också otrygghet i barnens miljö, men känner inte att det finns något bra sätt att framföra det på. Vi vill därför ha ett ”Trygghetsforum” dit föräldrar kan höra av sig med upplevda trygghetsbrister.

I god tid före valet 2014 kommer vi moderater att presentera en välfärdspolitik för hela Örebro som alternativ till den nedskärningspolitik som förs idag. Den kommer att vara genomarbetad, förnyad och svara mot de välfärdsutmaningar Örebroarna ser.