måndag 30 juli 2012

Prata kvalité i skolan inte huvudmannaskap!

Om tre veckor börjar de flesta svenska barn skolan igen efter ett långt sommarlov. Det är då nya elever med förväntningar och ambitioner ska tas emot av en, förhoppningsvis, utvilad och taggad lärarkår. Det är då kunskapsresan för en del barn börjar men för de allra flesta fortsätter.

Jag hoppas att skolorna innan dess nogsamt planerat och förberett sig för ännu ett läsår. Att rektorer gett sin personal de bästa av förutsättningar och att varje lärare känner att de har ett bra ledarskap i ryggen inför sitt viktiga uppdrag. Lärarna har ett av de viktigaste yrkena! En bra skola med lärare väl förberedda för sitt uppdrag gör skillnad!

Idag skriver folkpartisten Kajsa Rosén på NA debatt att skolan bör förstatligas. Hon menar att skillnader i ekonomisk prioritering skulle lösas av en statlig skola och därmed skulle pengar och kvalitetssäkring vara i hamn. Jag tror inte att vi löser den svenska skolans problem med att byta huvudman. Jag tycker inte att det är huvudmannaskapet vi ska lägga resurser på just nu!

Jag håller med om att kommunaliseringen av skolan var fel. Det har sedan staten förlorade huvudmannaskapet gått utför med den svenska skolan på många sätt. En orsak är att kommunpolitiker inte förstått att prioritera utan sett en möjlighet till besparing genom att dra ner på skolan. Klåfingriga politiker som inte lyssnar på professionen är ett problem!

I dagsläget tror jag att vi måste lyfta diskussionen från huvudmannaskapet och istället fokusera på att höja kvalitén. Det ska göras genom att stärka ledarskapet i skolan, se till att varje lärare har rätt kompetens och att tiden som eleverna är i skolan ägnas åt kunskap. Enkelt uttryck ska skolan vara skola!

Självklart duger det inte att dra ner på pengar till skolan men det handlar inte bara om pengar - mycket handlar om vilken inställning vi har till skolan.

Alliansregeringen har gjort mycket de senaste åren och effekten av ny skollag, ny lärarutbildning, nytt betygssystem, tidigare nationella prov mm kommer vi med tiden att se effekter av. Vad vi redan idag ser effekten av är ökade resurser till Skolinspektionen som granskar våra skolor betydligt mer frekvent.

I varje kommun tror jag att vi skulle lösa mycket genom att prata mer om att skolan är viktig. Den inställningen måste finnas hos elever, föräldrar och kommunpolitiker! (Detta gäller speciellt i kommuner som Kumla som just nu brottas med stora problem!) Skolan bör stå högt på den politiska agendan och vi ska kontinuerligt mäta och ifrågasätta vad som görs när elever inte når målen. Det vi pratar om och ifrågasätter blir gjort!

Alla barn har rätt till en bra skola, de har rätt till kunskap och det är skolan som ska lösa uppgiften! När en elev inte når målen är det skolans uppgift att åtgärda detta! Inställningen får aldrig vara att det är fel på eleven!

Varje kommunpolitiker, inte bara vi som dagligdags jobbar med skolfrågor, bör ha kvalité i skolan högt på sin agenda. Barnen är vår framtid – därför är det väsentligt att skolan ges förutsättningar för att klara sitt uppdrag!måndag 16 juli 2012

Vi måste kunna lita på kommunen

Den senaste veckan har vi i NA kunnat läsa om tvillingarna Gösta och Ernst och deras föräldrars kamp för att få hjälp av Örebro kommun. Idag skriver de på NA debatt om sin kamp. För mig är det ofattbart att de inte får hjälp av kommunen!

Jag har inte någon bakgrundsinformation i ärendet, all information har jag fått från det som skrivits i NA och det är därför svårt att ha en helhetsbild av vad Örebro Kommun har gjort. Bilden som beskrivs är att kommunen inte ger någon hjälp till familjen Hjelm-Gustafsson vilket känns helt ofattbart. Är det så är det bara att snabbt som bara den ta tag i detta! Omedelbart ta kontakt, ta fram en handlingsplan och omgående ge relevant stöd! Familjen bör också få en ursäkt.

För mig är det viktigt att samhället går in och stöttar människor i behov av hjälp. I detta fall är det solklart att familjen behöver stöd och då ska kommunen bete sig professionellt! Människor som är i behov av stöd ska inte behöva kämpa för att få den. Allt stöd ska vara prövat men det får aldrig gå så långt att människor upplever det som familjen Hjelm-Gustafsson gjort.

Vi har höga skatter i detta land, en stor del av skatten går till kommunal verksamhet. Då måste människor kunna lita på att dessa pengar används till rätt saker. Enligt min mening är själva grunden till att benämnas som välfärdsamhälle är att vi hjälper människor i påtagligt behov av stöd.


Anders Åhrlin

fredag 13 juli 2012

Nya moderaterna tar aldrig ledigt från jobbfrågan

Anders Åhrlin och jag svarar i dagens NA på inlägget den 6/7 från socialdemokternas kommunalråd Fisun Yavas och Björn Sundin.

Åter ser vi hur socialdemokraterna avser skapa nya jobb. På det nationella planet höjer man skatten med 20 miljarder kronor, på det lokala planet försöker man skapa jobb genom kommunala bolag under i stora delar socialdemokratiskt styre. Primärt skapar inte politiker jobb utan man bygger förutsättningar för företag att bedriva verksamhet som leder till arbete. Där skiljer vi oss åt fundamentalt.

Vi förringar inte de goda krafter som Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden samt de kommunala bolagen visar men lösningen är vida större än så. För att klara en bra välfärd måste vi ha företag som utvecklas drivna av affärsidéer, engagemang och entreprenörskap med fokus på resultat. Vi moderater i Örebro kommer, i vårt lokala förnyelsearbete, ta fram nya innovativa förslag på hur vi lokalt kan bekämpa arbetslösheten utan att fastna i gamla hjulspår. Vi tar aldrig ledigt från uppdraget att hitta nya lösningar på hur vi får fler människor i arbete!

Flera av de jobbskapande åtgärder som Fisun Yavas och Björn Sundin radar upp i sin artikel ställer vi moderater upp på. Flera har sina rötter hos Alliansregeringen och det är viktigt med jobbinriktad sysselsättning. Vi är dock starkt kritiska till socialdemokraternas satsning i det nya bolaget Västerport.

Sedan år 2006 har ytterligare 200000 personer ett arbete att gå till. Även om mycket återstår att göra är det en markering att regeringens arbetslinje är rätt väg. Då går det inte, som Stefan Löfven föreslår, att höja skatten för ungdomsarbeten och försämra RUT och ROT-avdragen som självklart bidrar till att fler har ett jobb att gå till.

Trygghet och välfärdsfrågor är prioriterat för oss moderater. För att klara av detta behövs en företags-, och arbetsvänlig politik både nationellt och lokalt som leder till jobb. Att höja skatter och avstå från att ge klara besked om hur man tänker sig bilda regering skickar negativa signaler till alla som vill ha ett arbete.

Socialdemokraterna i Örebro anser att vi gömmer oss bakom fina ord. Själva jobbar de med neddragningar i välfärden för Örebroarna och nationellt med att flytta valfriheten i välfärden bort från människor, höja skatter och ge oklara besked i allt för många frågor.

Vi moderater är övertygade om att en stark och trygg välfärd är en framtidsfråga. Kommunen ska, i samarbete med det lokala näringslivet, skapa förutsättningar för fler arbeten i Örebro samtidigt som vi värnar en bra skola, vård och omsorg.

tisdag 10 juli 2012

Besparingar i välfärden sätter sina spår

Idag skriver NA om den kommunala hemtjänstens problem med att få tiden att räcka till. Det är ett problem att så lite av medarbetarnas tid hamnar hemma hos brukarna, eller som i detta fallet hos de äldre som ska ha hemtjänst. Jag håller med Rasmus Persson (C) att det är rimligt att målet bör vara minst 50% av tiden.

Frågan är dock om arbetet inte skulle kunna organiseras så att ännu mer av medarbetarnas tid spenderas hos de äldre? Jag är inte involverad i dessa frågor men det verkar på kommentarerna från bl.a. Anette Larsson som jobbar i hemvården som om det är rätt rörigt. Vad beror det på? Är det vi politiker som rör till det? Är det dålig ledning? Är det så att medarbetarna har för lite att säga till om? Är det så att det fattas pengar?

Många gånger kokar en rörig organisation och problem ner till att det är ett ledningsproblem, vi ser det gång på gång i skolan. Där det finns, eller rättare sagt tillåts, ett tydligt och bra ledarskap där fungerar det!

När det gäller välfärden i Örebro kokar det också ner till brist på resurser. Majoriteten sparar pengar! Sparbetinget för Social välfärd är 20 miljoner under 2012 vilket självklart får konsekvenser i verksamheten även om deras budget är betydligt större än så.

Just passande idag skriver samme Rasmus Persson tillsammans med sina kompisar i S/KD/C-majoriteten en debattartikel i NA om att de satsar mer pengar på sociala aktiviteter för äldre i Örebro. Detta är bra och något som även vi moderater har med i vår tilläggsbudget för 2012.

Dock rimmar det så klart lite illa att det sparas i ena änden och ges tillbaka tillfälliga pengar i andra! Men så är det i den kommunala världen, det gäller att verksamheterna får ihop sina driftbudgetar och tillfälliga pengar som dimper ner kan inte fördelas hur som hellst. När majoriteten väljer att ge för lite pengar till driften, det är alltid ett val man gör som politiker, så får medarbetarna trolla med knäna!

måndag 2 juli 2012

Satsning på de svaga

Almedalsveckan har börjat och dagens tidningar är fulla av kommentarer och artiklar om detta politiska spektakel eller, för många, höjdpunkten på det politiska året. Jag har valt att stanna i Örebro men följer det hela med intresse, samtidigt som jag försöker få semesterlugnet att infinna sig.

Idag håller Kent Persson och Per Schlingmann ett seminarium om Moderaternas valstrategi och på DN debatt skriver de om den färdplan partiet har för att vinna valet om två år. Den viktigaste frågan är jobben - det parti som bäst kan beskriva hur vi löser jobbfrågan har en stor möjlighet att vinna 2014.

De skriver ”Vår utgångspunkt är att forma en politisk agenda som utgår från den arbetsmarknad som växer fram. Det handlar om att föra en politik som stimulerar framväxten av en mångfald av jobb, att belöna Sveriges samhällsbärare men också att främja kunskapsintensiva jobb liksom arbeten med lägre trösklar. Konflikten kommer att stå mellan de som blickar framåt och de som har ett tillbakablickande perspektiv.”

Vidare skriver de om den utmaning vi har att hitta jobb till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och hur detta är en prioriterad fråga för oss moderater. Här har vi färska exempel från Örebro. Hur väl vi tar hand om de svagaste är för mig ett mått på huruvida vi kan benämna oss ett välfärdssamhälle eller inte.

I dagens NA kan vi läsa om hur den politiska majoriteten i Örebro inte håller vad de lovat när det väl gäller. Alla de som i mitten av mars fick besked att de skulle få sluta sina jobb på Praktikcentrum har inte fått någon ny sysselsättning trots majoritetens löften.

På Fullmäktige i maj kunde inte den S-ledda majoriteten helt plötsligt inte ge besked om att alla personal som arbetar med Aspergereleverna som flyttas från WUC till Risbergska får vara kvar. Trots att de i samma församling tidigare under våren hade lovat just detta!

Detta är två exempel på hur den Socialdemokraterna i Örebro misslyckas att värna de svagaste i samhället. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti!