fredag 29 juni 2012

M - ett välfärdsparti

I dagen NA svarar jag tillsammans med Anders Åhrlin på debattinlägget från Fisun Yavas och Björn Sundin som publicerades i NA den 21/6

Det är tufft för socialdemokraterna i Örebro. Deras satsningar innebär besparingar i välfärden och när vi påpekar det skyller de, i traditionell socialdemokratisk anda, på Alliansregeringen. Vi politiker måste ständigt prioritera och de pengar vi har att fördela beror på hur många som arbetar.

Alliansregeringen och moderaterna i Örebro har en enhetlig och tydlig arbetslinje. Sedan 2006 har vi intensivt och strukturerat jobbat på att vända utvecklingen från bidrag till arbete. I det S-styrda Sverige sattes 140 personer varje dag i sjukpension utan någon som helst uppföljning. Idag ser vi människor, sjukskrivningar följs upp och inställningen är att alla ska arbeta 100% efter sin egna förmåga.

Socialdemokraternas uppgift är att granska och driva opinion mot Alliansregeringen men det vore bra om de någon gång beskrev sina egna förslag. Eller är det bara tillbaka till bidragen som gäller? Fisun Yavas och Björn Sundin skriver i sin artikel att de prioriterar att skapa fler jobb, men var finns förslagen?

Hur ska jobben bli fler med socialdemokraternas politik? Vi vet sedan länge att de vill fördubbla avgifterna för att anställa unga, slopa restaurangmomsen och begränsa de jobbskapande RUT- och ROT-avdragen. Arbetslinjen ska återigen monteras ned till förmån för ökade bidrag och höjda skatter för hushåll och företag. Ökar det människors möjligheter att få jobb i Örebro?

Till skillnad från S är vi övertygade om att alla jobb behövs. Alliansens gemensamma reformer har lett till att utanförskapet är betydligt mindre nu än 2006. 200 000 fler har ett jobb att gå till i dag och sysselsättningsgraden har ökat i samtliga ålderskategorier.

För moderaterna i Örebro är det viktigt att lokalt arbeta för att säkra välfärden och vi säger nej till socialdemokraternas nedskärningar på skola och omsorg om våra äldre. Vi ser samband mellan att ha en god ekonomi i kommunen och förutsättningen att klara trygghet och välfärd. Vi ser en koppling mellan att satsa på en skola med kunskap i fokus, som ger alla elever samma chans, och möjligheten för unga att få ett arbete. Vi ser stora fördelar med att lokalt göra det enkelt för företag att verka, växa och etablera sig i vår stad. Vi värnar en stark välfärd som tillåter att människor är svaga under en period i livet utan att slås ut.

Vi förstår att vi trampar på en öm tå när vi moderater tar plats som det nya välfärdsparti som Örebroarna letar efter! Men, för oss är det enkelt, vi lyssnar och vi prioriterar det som är bäst för Örebro!

torsdag 28 juni 2012

Goda exempel

Sommar och sol har det varit de senaste dagarna och dessutom har jag upplevt två goda exempel på engagemang för barn i vår stad.

Igår var jag, i min egenskap som medlem i Rotary, på Kollo i Ässundet – Det var så kul att möta barnen, ledarna från Korpen och framför allt se vad som händer på ett kollo! Jag paddlade, fiskade, vaktade badande barn och umgicks med alla härliga ungar.

Vad som imponerade mig mest var ledarskapet. Hur de unga ledarna på ett mycket klokt och strukturerat sätt fick dagen att bindas samman av en mening och inte bara lek och stoj. Barnen får fundera ut ord som de ska ta med sig till nästa dag och som ledarna sedan fångar upp och får ihop till dagens tema. Igår var det omtanke – hur ska i behandla varandra osv. Vid dagens slut knöt ledaren på ett imponerande sätt ihop säcken med prat kring detta.

Det andra solexemplet är sommarskolan i Vivalla som jag besökte idag. För första året är det Medborgarskolan som arrangerar sommarskola och drygt 40 barn lär sig under tre veckor mer matte, svenska och engelska. Med ideella krafter i form av universitetsstudenter, med koppling till Vivalla, får de dessa barn att verkligen lära sig saker. Nytt tänk, nytt upplägg med klara mål och struktur uppnår de mycket goda resultat!

Det här är två exempel på att viljan finns att ge barn i Örebro en bra sommar och framtid. Det går att samla in pengar, engagera ideella krafter om man bara har struktur och vilja - Tillsammans skapar vi ett bättre Örebro

tisdag 26 juni 2012

En dyster bild av svensk skola

Jag vet att vi inte behöver mer svartmålning av den svenska skolan och jag är själv en stark förespråkare av att lyfta goda exempel. Men, jag kan inte låta bli att reflektera över ett möte jag hade idag med en grupp föräldrar från en skola i Örebro. De berättade för mig sin historia om hur den svenska skolan fungerar. Beskrivningen är rent bedrövlig!

De berättar om en skola med stora brister i ledarskap, som systematiskt undviker att rapportera mobbing och som brister i förmedlingen av kunskap. Föräldrarna som, trots allt, är rätt sansade i sin beskrivning menar att det egentligen inte bedrivs någon riktig skola på den här skolan…

Historierna är många om mobbning och personalens helt oacceptabla beteende, om hur illa undervisningen sköts, om lärarlösa lektioner (detta är skolår 1-6!), om förändringar som inte meddelas föräldrar, om stora kunskapsluckor hos barnen vilket uppdagas först när de kommer till nästa skola och om föräldrar som inte vågar protestera då de är rädda för att det ska gå ut över barnen.

Jag undrar vad som får föräldrarna att ha kvar sina barn på skolan. En av föräldrarna har försökt att få in sina barn på andra skolor men inte lyckats pga. kö. De andra föräldrarna säger att de vill kämpa för att skolan ska fungera. Vi betalar ju skatt! Det finns regler! Våra barn har rätt till en bra skola!

Det är just det - Alla barn i Sverige har rätt till en bra skola. En skola där de möts av höga förväntningar av en kompetent lärarkår. En skola som ger alla samma chans oavsett bakgrund. En skola med ordning och reda där rektorn tar sitt ansvar för den pedagogiska utvecklingen. En skola som tydligt och snabbt agerar så fort en elev känner sig kränkt.

Jag blir så upprörd när jag hör dessa föräldrar, det räcker om bara hälften av det de säger är sant! Det blir så påtagligt vad maktlös man är som förälder. Samtidigt blir jag glad över deras sanna engagemang för att förändra.

Föräldrarna har nu stora förväntningar på mitt agerande i frågan samtidigt som de inser min begränsning. Som politiker kan man inte gå in och pilla i verksamheten. Man kan dock påtala brister, ställa frågor, sätta upp mål och följa upp. I förbättringen av denna skola kommer jag att engagera mig!

Örebro behövs som residensstad

Idag skriver jag på NA debatt, tillsammans med Lena Baastad (S), Rasmus Persson (C), Ia Malmqvist (MP), Lennart Bondesson (KD), Staffan Werme (FP), Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP), om vikten av att Örebro förblir en residensstad.

Ända sedan 1600-talet har Örebro varit residensstad, och därmed en av landets 21 huvudorter för statlig regional förvaltning. I dag arbetar mer än 6 500 personer på olika statliga myndigheter i Örebro. Förutom arbetstillfällen har den statliga verksamheten medfört ett dynamiskt samspel mellan myndigheter och andra aktörer i Örebro och resten av länet. Det har bidragit till utvecklingskraft, innovationer och många blomstrande företag, exempelvis inom flera branscher.

Men nu håller Sveriges karta på att ritas om. Sveriges statsförvaltning ska stöpas om på den regionala nivån. Örebro riskerar att tappa rollen som huvudort i den statliga geografin. Antalet länsstyrelser kommer att minskas från dagens 21 i det förslag som regeringens utredare Mats Sjöstrand kommer att presentera i december. Även andra statliga myndigheter, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och polisen, berörs av översynen av statens regionala indelning.

För Örebro och resten av länet är det en viktig framtidsfråga att Örebro fortsätter vara regional huvudort för den statliga verksamheten. Men det är knappast regionala sysselsättningspolitiska argument som är avgörande för utredaren Mats Sjöstrand och civilminister Stefan Attefall. De ska se till att den nya kartan fyller behovet av en effektiv och rättssäker statlig förvaltning för medborgare och företag.

I det perspektivet talar följande 10 skäl för Örebro:

1. Stark förvaltningstradition. Örebro har länge spelat en viktig roll i den statliga förvaltningen, och staden har en väl utvecklad förvaltningskompetens. I dag är hela 24 statliga myndigheter verksamma här.

2. Strategiskt läge. Inom en 20-milsradie från Örebro bor halva Sveriges befolkning, och flera stora transportstråk passerar staden.

3. Goda lokalmöjligheter. Örebro har gott om centrala och stadsnära lägen för kontorsetableringar.

4. Utbildning för offentlig sektor. Vid Örebro universitet finns en bred förvaltningskompetens och ett trettiotal program med stor relevans för statlig förvaltning.

5. Sveriges bästa studentstad. Örebro utsågs under förra året till landets bästa studentstad av Sveriges förenade studentkårer. Det bådar gott för framtida rekryteringar.

6. Livskraftigt näringsliv. Örebro präglas av ett nära och välutvecklat samarbete mellan myndigheter och näringsliv. Det är bra för kommunens och länets möjligheter att skapa nya jobb.

7. Föreningsvänligaste kommunen. Sveriges Föreningar utsåg förra året Örebro till Sveriges föreningsvänligaste kommun. Det ger bra förutsättningar för medborgardialog.

8. God rättslig kompetens. Örebro universitet har starka professionsutbildningar inom rättsområdet. Både polisen och kriminalvården har omfattande verksamheter i länet.

9. Välutbyggd IT-infrastruktur. Tack vare det fungerande samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer har Örebro län i dag kanske landets mest välutbyggda IT-infrastruktur.

10. Lätt att rekrytera. Ett rikt friluftsliv, ett stort utbud av kulturaktiviteter och SVT-utmärkelsen årets idrottskommun 2011 vittnar om att Örebro har mycket att erbjuda den som bor eller arbetar här.

För oss är det en viktig uppgift att bistå Mats Sjöstrand, regeringen och riksdagen med de argument som talar för Örebro. Men vi måste vara fler ambassadörer för Örebro i den här frågan. Vi behöver draghjälp av länets alla beslutsfattare och opinionsbildare.

Tillsammans kan vi se till att Örebro behåller sin plats på kartan som residensstad. Inte för att det är viktigt var landshövdingen bor. Utan för att det handlar om Örebros attraktionskraft som etableringsort för både offentliga verksamheter och privata företag. Det handlar om Örebros och hela länets framtid. Vi tror att ett starkt Örebro är bra för Sverige.lördag 23 juni 2012

Ja till Örebro flygplats

I onsdags tog Kommunfullmäktige med bred majoriet beslut om att Örebro ska gå in som en av fyra ägare i Örebro Flygplats. Vissa politiska beslut är lätta, det här var inte ett av dem. Argumenten emot den här satsningen på flygplatsen är flera.

Flyget bidrar till buller, skrän och skrik från jetmotorer. Flyget förorenar och bidrar i allt för stor del till den globala uppvärmningen. Uppgörelsen är inte heller den bästa för Örebroarna, pengar som skulle kunna användas till annat kommer att gå åt. Dessutom finns det andra kommuner, vars arbetstillfällen helt och hållet bygger på tillgången till en flygplats i närheten, som inte betalar. Att så få av länets kommuner är med och tar sitt ansvar är en stor svaghet i denna uppgörelse.

Men, politik handlar inte bara om att vilja, det handlar också om att välja. Nackdelar måste alltid vägas mot fördelar.

Kommer flygtrafikens koldioxidutsläpp minska om att vi stänger Örebros flygplats? Jag tror inte det. Jag tror att flyglinjerna nästa dag kommer att gå från en annan flygplats i närheten. Flyget är heller inte dömt att för alltid vara en miljöbov - tekniken utvecklas.

Uppgörelsen är inte den bästa men i frågor av strategisk betydelse för kommunen måste man vara beredd att kompromissa. Moderaterna är ett parti som tar ansvar, och även om den här uppgörelsen inte är bra är den bättre än ingen alls. Den är, kort sagt, tillräckligt bra eftersom flygplatsen är så viktig för sysselsättningen.

Mälardalsregionen är den svenska industrins pulsåder. Bolag som en gång gjorde maskiner åt grannfabriken är nu multinationella koncerner. Vi ska vara stolta över vårt arv, men också blicka framåt.

En global marknad kräver global konkurrenskraft och våra stora arbetsgivare måste ges rätt förutsättningar för att kunna konkurrera och därigenom ha anställda.

Kommunen har ett ansvar att skapa förutsättningar för arbete bl.a. för att det är bra för oss människor att ha någonstans att gå när väckarklockan ringer. Det är bra att känna sig behövd, att bidra och att ha arbetskamrater. Att ha ett arbete att gå till är ett av de bästa sätten att förbättra sin hälsa.

Det är också bra för samhället i stort. Den som arbetar och gör rätt för sig bidrar till våra gemensamma trygghetssystem. Pengar till skola, socialt arbete och äldreomsorg kommer från människor som arbetar.

Flygplatsen ger jobb - Altas Copco, Bofors, DHL, Elektroskandia, Euromaint och Suzuki, är några av alla de arbetsgivare som är beroende av en flygplats för att kunna växa och anställa. Charterlinjer och flyglinjer ger turister som stannar och köper något, eller övernattar och ger därigenom jobb till Örebro.

Vi befinner oss en timme från storflygplatsen Kastrup och därifrån kan man åka vart som helst i världen. Det har stor betydelse för näringslivet i vår region.

Det här beslutet har inte varit lätt att ta men vägen mot full sysselsättning är inte lätt. Vi tror dock att flygplatsen är en del av den vägen. Det räcker inte längre att ligga mitt i Sverige, vi måste ligga mitt i världen. Flygplatsen hjälper oss att göra det. Därför röstade vi moderater ja till att Örebro kommun satsar på flygplatsen.

tisdag 19 juni 2012

En stark välfärd gör Örebro tryggare

Idag skriver Anders Åhrlin och jag på NA debatt

Det senaste året har vi Örebromoderater koncentrerat vårt arbete på förnyelse för att bli ännu bättre på välfärdsfrågor. Vi lyssnar på Örebroarna och ser ett starkt samband mellan välfärd och trygghet. Trygghet handlar om så mycket mer än fler poliser och bättre belysning, det handlar om att en av de största trygghetsskapande åtgärderna är en stark välfärd.

För oss är det viktigt att lyfta fram det sociala arbetet och kampen mot utanförskapet. Det är kommunens ansvar att förhindra att utanförskapet blir sysslolöshet och osunda beteenden. Barnfattigdom är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste bekämpa men än allvarligare är de familjer där utanförskapet ärvs. Vi har mött familjer där utanförskapet går tillbaka i två eller tre generationer. Det är oroväckande att det i Örebro finns familjer där varken pappa, mamma, morfar eller farmor har haft ett riktigt jobb.

Att ställa krav är att bry sig och vi tror att det är bra för människor att ha en väckarklocka som ringer på morgonen. Det handlar om att få hjälp att söka nya arbeten, få en meningsfull praktik och en relevant utbildning som leder till jobb. Det ökar tryggheten på flera sätt men än viktigare är att vi ersätter hopplöshet med hopp och utanförskap med en framtid i egen försörjning.

Äldre har för oss en självklar rätt att känna sig trygga. Det handlar om att känna sig trygg när man varit på Konsum och om en trygghet i de välfärdstjänster som kommunen erbjuder. Att människor som är beroende av hemtjänst tvingas släppa in främling på främling i sina hem för att få hjälp är oacceptabelt. Vissa äldre berättar om flera tiotals hemtjänstpersonal varje månad! Planeringen av hemtjänsten borde istället ske med utgångspunkt i att de äldre ska möta ett fåtal hemtjänstpersonal som de kan känna ett större förtroende för. Vi vill också arbeta för att äldre ska känna sig trygga med att den som säger att den är från hemtjänsten verkligen är det.

En sak som förenar nästan alla kriminella är en misslyckad skolgång. Att begå brott är alltid ett val, ett val som samhället ska bestraffa. Kommunen har ansvar för hur alternativen för våra barn och unga ser ut. I ett av Örebros utanförskapsområden får tre av fyra niondeklassare inte börja gymnasiet. De står där, med sämre utbildning, sämre kontaktnät och med de flesta kompisar i precis samma situation. En svag välfärd dömer barn till ett livslångt utanförskap.

Skolan är den spjutspets på vilken vi bygger ett samhälle som håller ihop. Barn väljer inte sina föräldrar eller uppväxtvillkor och därför duger det inte att skylla dåliga skolresultat på sociala faktorer. Vi har en fri och allmän skola i Sverige för att såväl den arbetslöses som arkitektens barn ska få en rimlig chans att lyckas. Vi vill att Örebros skolor ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag och att elever i behov av hjälp också ska få det. Vi tror också att mindre klasser bidrar till att fler elever blir sedda och hjälpta. Många barn utsätts idag för våld och kränkningar i skolan som vi aldrig skulle acceptera på en arbetsplats. Det vill vi sätta stopp för genom att införa nolltolerans mot kränkande behandling.

2014 kommer vi moderater att söka erat förtroende för göra Örebro till en trygg stad. Det handlar inte bara om fler poliser och mer belysning. Det handlar också om en stark välfärd som tillåter att människor är svaga under en period i livet utan att slås ut. Det handlar om att bygga ett rättvist Örebro som håller ihop tack vare en bra välfärd. Vi moderater är övertygade om att en stark välfärd gör Örebro tryggare.

torsdag 14 juni 2012

Skollov

I dessa skolavslutningsdagar går mina tankar till barn och ungdomar. Jag hoppas att alla är glada, nöjda efter ett bra skolår, ser fram emot en aktiv sommar och att de som vill och behöver har ett sommarjobb. Självklart inser jag att det tyvärr inte är så.

Jag vet att många tycker det är trist att byta en strukturerad vardag mot att inte ha något att göra. Jag vet att många inte fick ett bra läsår, betygen blev kassa och ingen brydde sig om det. Jag vet också att många lämnar skolan med lättnad över att slippa sina plågoandar, åtminstone under 10 veckor. Jag vet att inte alla som ville, eller behövde, fick det där sommarjobbet.

Livet är orättvist men för mig är det en del av samhällets uppgift att se till att det inte alltid blir så orättvist. Ta skolan – där måste vi se till att alla barn oavsett bakgrund får samma chans. Det ska ske genom höga förväntningar, tidiga insatser när någon halkar efter och en förmåga att variera pedagogiken så att alla elever hänger med.

Idag har jag besökt Unga KRIS här i Örebro. De har en bra kamratstödjande verksamhet som gör stor skillnad för ungdomar som hamnat i droger och kriminalitet. Det är viktigt att ungdomar på glid får hjälp av samhället och här tror jag starkt på att en verksamhet som Unga KRIS är ett bra komplement till samhällsinsatsen.

Igår och ikväll kommer Örebro krylla av glada nior som slutat grundskolan. Jag hoppas att de har en kul kväll, att de håller sig nyktra och kommer hem i gott skick. Kloka och närvarande vuxna är viktigt en kväll som denna.

onsdag 13 juni 2012

Rim och reson i avgifter

Med stor förundran över hur saker och ting kan gå till i en kommun läste jag dagens NA-artikel om Hans Öster, 83 år, som fått betala 2 225 kronor i månaden för att personalen på Marklyckan ska bära hans lunchbricka. Ska detta inte kunna ingå i en naturlig service i en kommun i Sverige år 2012?!!

Som tur är verkar det som om avgiften tagits bort. Men grundinställningen – var kommer den ifrån? Hur kan en verksamhet komma på tanken att ta ut en avgift för att bära en bricka åt en boende som inte klarar av det pga värk?

För mig innebär en trygg välfärd att verksamheterna som tar hand om dem som är i behov av omsorg har en serviceinriktad grundinställning till det de håller på med. En genomarbetad värdegrund är viktigt att varje verksamhet har. Där ska respekt, omtanke och tolerans om den enskildes behov och önskemål vara basen. Jag vet att kommunen jobbar med dessa frågor och efter dagens rubriker i NA hoppas jag att en diskussion startar som leder till att andra eventuella avarter tas bort. Visst ska kommunen kunna ta betalt för extra tjänster men det får inte gå över styr.

tisdag 12 juni 2012

Med ansvar för välfärden

Den S-ledda majoriteten i Örebro presenterade idag på Kommunstyrelsens beredningssammanträde en reviderad budget för 2012. Vi uppfattade det som en tilläggsbudget och det är andra året i rad som en sådan läggs.

Det som har hänt är att extra pengar i form av återbetalning av premier från AFA-försäkring (+57 miljoner) kommer samt att de beräknar att skatteintäkter och statsbidrag ökar (+85 miljoner). Totalt räknar de med att 142 miljoner dimper ner i kommunkassan, pengar som de nu till stora delar vill sätta sprätt på.

Vi ser flera problem med detta. För det första brottas skolan och omsorgen i Örebro med stora underskott, 44 miljoner, som de måste klara av eftersom de 142 miljonerna bara ”finns” i år. För det andra har vi en skakig världsekonomi där Spanien i lördags (9/6) begärde ett stort nödlån från euroländerna och Grekland går till omval på söndag (17/6).

En stor del av de pengar som Lena Baastad nu vill göra av med finns inte på riktigt. De är helt enkelt skillnaden mellan vad människor gissade att i höstas att vi skulle få in under 2012 och vad de gissade i våras. Världsekonomin skakar - Vi ser att sysselsättningen mattas av i USA, vi vet inte vad saneringen av de spanska bankerna kommer att kosta, och vi vet inte om Grekland kommer att välja en regering som hellre lämnar euron än kommer i ekonomisk balans.

Vi moderater anser att de enda pengar som finns är de 57 miljoner som kommunen får tillbaka från AFA. För dessa vill vi göra satsningar av engångskaraktär som ger en långsiktig förstärkning av välfärden och tryggheten. Att som i S-föreslaget använda pengar till att i sista minuten täcka över ett misslyckande med sommarjobben tycker jag är oansvarigt.

Vi vill använda pengarna till en upprustning av våra förskolor, trygghetsinventering på våra förskolor, hembesök hos samtliga mottagare av försörjningsstöd, trygghetsbesök hemma hos våra äldre och bättre belysning på våra gator och parker. Vi vill att Örebro ska vara en trygg stad med en stark välfärd.

tisdag 5 juni 2012

Färre mål i Örebros skolor

På dagens sammanträde med Programnämnd Barn och utbildning behandlades den motion som jag och Kent Persson har skrivit om färre mål i Örebros skolor.

Det vi föreslår är:
- att Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att fastställa max fyra mätbara mål för skolorna i Örebro Kommun
- att Programnämnd Barn och utbildning ser över antalet uppdrag som skolorna i Örebro har idag
- att målen förankras bland alla partier i Kommunfullmäktige
- att arbetet slutförs senast inför skolstarten hösten 2012 (vilket vi ju i dagsläget, då svaret kom så sent, måste justera till hösten 2013...)

Socialdemokraterna valde att anse motionen som besvarad – När jag läser svaret tycker jag att den luddiga skrivningen snarare är ett avslag! Självklart reserverade jag mig till förmån för att våra förslag skulle bifallas.

Skolan omgärdas av regler och mål på olika nivåer och det är väsentligt att vi, för att skapa en lärande miljö i Örebros skolor, funderar kring vad det är vi vill uppnå. Erfarenheten från andra kommuner som lyckats är att de har ett fåtal mätbara mål som de nogsamt följer upp och fokuserar kring.

Exempelvis har Sollentuna lyckats att vända trenden genom att fastställa ett fåtal konkreta mål som skolorna har att koncentrera sig på. Målen är framtagna i politisk enighet och de ändras inte över tid. I Sollentuna har de rensat bland skolans uppdrag och fokuserar på tre mål: att alla elever ska nå minst godkänt, att ha Sveriges högsta meritvärden och att ha nolltolerans mot mobbning.

En del i att höja resultaten och öka fokus på kunskap i våra skolor är att politiker på högre nivå än skolnämnderna inser hur viktigt detta är och intresserar sig för resultaten av måluppfyllelsen. Det som vi pratar om och det vi nogsamt mäter och ifrågasätter blir gjort.

Att låta våra skolor koncentrera sig på några få konkreta mål tror jag är en viktig del i hur vi ska komma tillrätta med de låga kunskapsnivåerna i Örebros grundskolor.

måndag 4 juni 2012

Alla jobb behövs

I lördags startade vi moderater en landomfattande kampanj om jobben. Vi vill värna alla jobb och anta den utmaning som ungdomsarbetslösheten är.

Alliansregeringen har gjort det billigare att anställa unga, infört de jobbskapande RUT- och ROT-avdragen, sänkt skatten på restaurang- och cateringtjänster (en bransch där många unga får sitt första jobb), satsat på nystartsjobb och förbättrat möjligheterna för företag att starta, växa och stanna i Sverige.

S väljer istället den motsatta vägen. De föreslår en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för att anställa unga vilket skulle kosta svenska företag 16 miljarder kronor. Till detta ska läggas en fördubbling av momsen på restaurang- och cateringtjänster, försämrat ROT och RUT samt en lastbilsskatt som skulle drabba till exempel åkerinäringen hårt. Sammantaget riskerar de åtgärder som Socialdemokraterna föreslår hota drygt 25 000 unga personers jobb.

Lokalt måste vi se till att skapa bra förutsättningar för företag att etablera sig, växa och utvecklas – I Örebro är en hel del på gång i rätt riktning vad gäller dialog och samarbete för att kunna kanalisera företags behov så att kommunen kan göra rätt saker. Men mycket är också på gång åt fel håll med nya kommunala bolag och satsningar som andra än kommunen borde göra.

Lokalt måste vi se till att vi tar vårt ansvar för skolan på allvar – En skola som klarar sitt uppdrag är det bästa vi kan göra för att mota ungdomsarbetslöshet.

Moderaterna ska fortsätta driva en aktiv och framtidsinriktad jobbpolitik. Alla jobb är viktiga och alla jobb behövs. Genom fler i arbete får vi möjlighet att satsa på välfärden - Vi försvarar arbetslinjen och tar fajten mot utanförskapet

Kent Persson