onsdag 30 maj 2012

Iskalla socialdemokrater

Jag har aldrig varit så upprörd i en politisk debatt som jag var idag! Frågan som diskuterades var flytten av gruppen Aspergerelever från WUC till Risbergska och huruvida de får med sig all personal eller ej.

Människor med asperger behöver ha struktur, ordning, lugn och invanda rutiner. De behöver ha kompetent personal omkring sig i skolan och att byta skola påverkar dem mycket. I det skriftliga svaret och i tidigare debatt har Thomas Esbjörnsson (S) lovat att all personal för just denna elevgrupp skulle få flytta med.

WUC har lyckats med den här elevgruppen eftersom de har en hög kompetens bland lärare och kringpersonal (en elevassistent och en socialpedagog). Att ha utbildad personal med erfarenhet av just dessa ungdomar och deras problematik och behov är nyckeln till att det går bra. Vi är många som kan förstå att en kontinuitet i personalgruppen är avgörande för att flytten ska fungera.

I samtal med skolan igår fick jag veta att allt var klart med att lärarna, fyra stycken, får följa med till Risbergska. Inga besked fanns dock om elevassistenten eller socialpedagogen. Jag fick också beskrivet för mig hur eleverna hade reagerat när de igår hade besökt Riskbergska för att titta på sina nya lokaler. Det var allt från att det var OK till traumatiska och ångestladdade reaktioner på upplevelsen. Vissa elever klarade inte ens av att följa med. Detta berörde mig så. Vad ska hända om de kommer tillbaka efter sommarlovet i nya lokaler och utan att personalen är intakt? Det kan få förödande följder!

Inför min beskrivning var Thomas Esbjörnsson helt iskall. Han kan minsann inte påverka fackliga diskussioner om vilken personal som ska få vara kvar! Han kan inte lägga sig i processen! Han kan inte peka med hela handen och värna personal just till den här gruppen elever!

Jag blev helt förundrad, arg och väldigt ledsen - vad säger han? Han stå inte för sitt ord! När det kommer till verkställande av beslut är han inte beredd att värna de som behöver vår välfärd mest!

Det går utför för Örebro med ett sånt Kommunalråd ansvarig för barn och utbildning!

Nej till kommunägd vindkraft

På kommunfullmäktige idag beslutade majoriteten att kommunen ska äga och driva Vindkraft. Vi moderater yrkade, tillsammans med Folkpartiet, avslag på förslaget.

Jag tycker att kommunala bolag är bra. Kommunala bolag kan bidra till en växande stad och de kan skapa förutsättningar för fler jobb. Vindkraft är också bra. Det är närmast fantastiskt att vi kan använda snålblåst till att driva värmepumpar och strykjärn. Vindkraft är förnyelsebart och tillhör därför framtidens energikällor viket gör att jag tycker att vindkraft ska byggas.
Men, och här vill jag vara tydlig, när den styrande majoriteten ger sig ut på affärsäventyr är det Örebros välfärd som är borgenären. Priset för ett oansvarigt risktagande kommer att vara nedlagda skolor, ännu färre nattsköterskor och ännu större barngrupper.

Låt mig ge några exempel på hur illa det kan gå. Hur farligt ett harmlöst äventyr kan bli.

Första exemplet är Ockelbo. Den politiska majoriteten där tyckte att fjärrvärme var spännande och bra.
Att bygga fjärrvärmenät är bra, men sedan dess har Ockelbos skuldsättning ökat med 575 %. Det är, och kommer för en lång tid framöver, vara välfärden som får betala priset för ett misslyckat affärsäventyr.

Det andra exemplet är Solna. Den politiska majoriteten, faktiskt en alliansmajoritet, tyckte att en ny stadsdel med en nationalarena var spännande och bra. Att bygga nya stadsdelar är väldigt lovvärt, men sedan dess har Solna tvingats skjuta till pengar gång efter gång och har nu bidragit med en kvarts miljard till bygget. Det är Solnas välfärd som får betala priset för varje fördyrning av Arenastaden.

Skräckexemplet är Haninge och Haningehem. Var och en som är förtroendevald i kommunalpolitiken borde få rysningar av bara ordet Haningehem. Ett kommunalt bolag som sänkte en kommun. Den politiska ledningen ville rusta upp områdena Valla och Brandbergen för knappt en miljard. Att rusta upp nedslitna bostadsområden är något man bör göra - men notan slutade på tre miljarder vilket var långt mer än Haninge hade råd att betala. Var tredje välfärdsmedarbetare fick sparken. Skatten höjdes med en krona. Regeringskonstellationen bestämdes i låneavtal och inte i allmänna val.

Nu är inte riskexponeringen alls lika stor med det här bolaget, det medger jag med en stor lättnad. Men jag är en stark motståndare till att kommunen ska bygga vindkraft! Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för vindkraft. För mig är det tydliga kommunala uppdraget att värna välfärden inte att spekulera på elmarknaden.

Faktum kvarstår att vindkraftens lönsamhet beror på subventioner och elpriser. Vem vet hur de kommer att se ut i framtiden? Varför ska Örebro kommun gå in i en energimarknad man en gång lämnat? Hur kan majoriteten vara beredd att riskera välfärden för att ge sig ut på affärsäventyr?

Kanske har de rätt, det kanske är en strålande affär att bygga vindkraft på Närkeslätten. Men varför har då ingen, varken Vattenfall, Eon eller någon annan redan gjort det?

Örebroarna har gett oss uppdraget att i goda tider såväl som dåliga tider värna välfärden. Det har Socialdemokraterna misslyckats med. De har stängt skolor, sagt upp människor i offentligt skyddade anställningar och skickat hem nattsköterskor. Nu riskerar majoriteten välfärdens finansiering genom att spekulera på elmarknaden!

Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti!

torsdag 24 maj 2012

Inför Trygghetsråd på förskolorna

Dagens NA pryds av en bild på tvååriga James som klättrar över ett staket. Vid första anblicken blev jag glad (James ser förtjust ut!) men när jag läste texten blev jag förskräckt! Det ska aldrig finnas en risk att barn i våra förskolor så enkelt kan springa ut i trafiken!

Med rätta är föräldrarna upprörda! Tänk om förskollärarna inte sett? Hur är det möjligt med ett så lågt staket? Varför prioriteras inte denna fråga av kommunen?

Vi moderater vill införa regelbundna trygghetsråd på Örebros förskolor. Det ska vara ett forum där föräldrar, rektor, personalrepresentant och en representant för kommunen träffas för att gemensamt göra förskolorna tryggare. Det är ett förslag från moderaternas förnyelsegrupp i förskolan, ett förslag som nu aktualiseras av det nära tillbudet på förskolan Körsbärsgården.

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna ifrån sig sina barn till förskolan. Ofta ser föräldrar risker på ett annat sätt än fastighetsskötare. Det kan handla om allt från rangliga gungor, att man behöver städa oftare till, som i det här fallet, ett allt för lågt staket. Föräldrar vi har pratat med upplever att det är svårt att förmedla denna kunskap till någon som kan göra något åt problemet och då tänker vi att Trygghetsrådet ska fylla den funktionen.

Utdrag ur Moderaterna i Örebros förnyelsegrupp för förskola och barnomsorg: "Föräldrar måste känna sig trygga när de överlåter omsorgen av sina barn till den offentliga eller privata barnomsorgen. Till trygghetsrådet vänder sig föräldrar som vill framföra åsikter och synpunkter på ett enkelt och förtroendefullt sätt. Även personalen borde ges möjlighet att lämna trygghetsfrämjande synpunkter eller förslag."

Vi moderater lyssnar på Örebroarna. I förskolan har vi lyssnat på både föräldrar och anställda och landat ner i bl.a. ett konkret förslag om att införa trygghetsråd på förskolorna. Moderaterna ska vara ett parti föräldrar kan lita på!

tisdag 22 maj 2012

Kommunen får aldrig misstänkas för korruption

På dagens möte med Kommunstyrelsen i Örebro föreslog vi moderater att kommunen skulle komma till skott med de justeringar i sin policy mot korruption och mutor som vi tagit beslut om för mer än sex månader sedan. Man kan ju tycka att en så aktuell och angelägen fråga skulle prioriteras av den styrande majoriteten – Men icke!

Verkligheten har visat att den policy Örebro har mot korruption och mutor är otillräcklig. Rabatter och förmåner har ifrågasatts samt affärsförbindelser mellan företag och enskilda tjänstemän. Samtidigt har ansvarsförhållandena för att hantera dessa anklagelser varit oklara och rutinerna brustit. Moderaterna oroas av uppgifterna och krävde i oktober, vilket en enig Kommunstyrelse då beslutade, att en komplettering av policyn med följande punkter skulle göras:

- Hur kommunen skall agera när oegentligheter rapporteras, samt av vem och hur dessa ska utredas
- Underlag och dokumentation för rabatter och förmåner för enskilda företag bör alltid finnas.
- Regler för anställda och förtroendevalda gällande att ingå affärsförbindelser med företag man möter i egenskap av kommunrepresentant.
- Tydliga regler gällande dubbelanställningar och konsulttjänster för kommunens anställda.

Idag ville vi att beslut skulle tas om att en justerad policy skulle presenteras på Kommunstyrelsen nästa möte i juni – S-majoriteten sa nej! Varför vill S vänta? Tycker inte S att kampen mot korruption är angelägen? Jag kan inte annat än bli orolig!


Till er som läste gårdagens inlägg om Örebro Hockey kan jag meddela att inget beslut togs idag. Tydligen har man kommit på att klubben behöver flera års dåliga resultat för att elitlicensen ska vara i fara. Märkligt att detta inte kommit fram tidigare. Hur är egentligen relationen mellan S-majoriteten och våra elitklubbar? Hur ser egentligen S-majoriteten på det ansvar de har att förvalta Örebroarnas pengar när de är bereddda att med så dåliga underlag satsa miljoner?


måndag 21 maj 2012

Lärare ska inte ställas mot forwards

Imorgon tar Kommunstyrelsen beslut om ytterligare stöd till Örebro Hockey – Denna gång i form av ett lån på 1 miljon som ska gå till att förbättra klubben resultat och därmed säkra deras elitlicens. Vi moderater kommer att säga nej och anledningarna är flera.

Moderaterna är positiva till ett aktivt föreningsliv som stöttar och stödjer samhället. Det kan handla om kulturföreningar som håller konsten vid liv, sociala föreningar som sträcker ut en hand till dem som allt för många vänt ryggen mot, men också idrottsföreningar som bidrar till att aktivera unga och äldre.

Vi gläder oss självklart åt de framgångar Örebro Hockey hade under förra säsongen och är tacksamma för den marknadsföring av Örebro som klubben har bidragit med. Men Örebroarnas skattade pengar får aldrig bli gratispengar eller någonstans man kan vända sig istället för att ta eget ekonomiskt ansvar.

Örebroarnas pengar ska användas till välfärden, inte till nya elitsatsningar.

Det förslag till beslut som den socialdemokratiska majoriteten på kort varsel gett oss innehåller inte tillräckliga, om en några, motprestationer från klubben. Det finns inte heller någon redovisning av vilka andra vägar som provats innan de kom till oss. Varför vänder sig klubben inte till banker eller andra finansiärer?

Vi finner det oroande att den socialdemokratiska majoriteten med ena handen kan genomföra nedskärningar och uppsägningar av lärare och nattsköterskor för att med andra handen ge lån till stadens hockeylag och deras elitsatsning. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti!


Radio Örebro

lördag 19 maj 2012

Örebro måste bli tryggare

Människor i Örebro ska inte behöva oroa sig för att utsättas för brott. Det ska kännas tryggt överallt i Örebro, när som helst på dygnet. Det ska kännas tryggt att gå hem från tjejkvällen, vi ska alla våga gå till ICA fast det börjar bli sent och det ska kännas OK att ta genvägen genom parken. Det ska inte finnas någon del av Örebro där man känner sig rädd - Tyvärr är det inte så idag.

När brottsförebyggande rådet frågade människor över hela Sverige om rädslan för att utsättas för brott var inga mer oroade för att utsättas för våldsbrott än Örebroarna. Detta måste vi ta på allvar.

Regeringen har gjort mycket för att göra Sverige till ett tryggare land att bo i. De har ökat antalet poliser från 17 000 till över 20 000 och förstärkt arbetslinjen. Att människor kommer i arbete är en av de mest effektiva brottsförebyggande åtgärderna. Nu är det dags att Örebro tar sitt ansvar för att göra vår stad tryggare.

Moderaterna i Örebro har därför gjort trygghetsfrågan till en central del i vår förnyelseprocess. Inom varje område vi förnyar oss kommer vi att ha förslag för att göra Örebro tryggare. Det handlar om allt från att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna ifrån sig sina barn till förskolan på morgonen till att äldre ska känna sig trygga med hemtjänstpersonalen. Det handlar om nolltolerans mot våld och kränkningar på våra skolgårdar och om att Öbo måste bidra till att göra sina områden till attraktiva områden som människor känner sig trygga i. Det handlar också om att våra sociala verksamheter ska motverka att utanförskap leder vidare till kriminalitet.

Främst handlar dock upplevd trygghet inte om statistik och sannolikhet för att utsättas för brott, utan snarare om hur vårt offentliga rum ser ut. Upplever vi parker som mörka och skrämmande spelar inte brottstatistiken någon roll, vi tar ändå en omväg. Om en gata ger ett otryggt intryck kommer fler och fler att undvika den, och därigenom öka otryggheten just där. Om spåren av skadegörelse lämnas kvar leder det till mer skadegörelse. Färre och färre bryr sig om ett område som blir mer och mer nedgånget. Ett krossat fönster leder till att fler fönster blir krossade.
Det är upp till kommunen att vända denna utveckling. Tyvärr är Socialdemokraterna mer intresserade av konstiga bolagsaffärer och jumbotroner än trygghetsfrågor. Vi moderater har redan föreslagit en 24-timmarsgaranti för trasig belysning som socialdemokraterna sagt nej till. För oss är det viktigt att kommunen effektivt motverkar att platser blir mörka och otrygga.

Vi vill se över stadens parker, gångbanor och cykelbanor för att ta bort belysningsluckor, insynshindrande buskage och andra former av dålig planering. Vi måste också se över hur vi bättre kan använda våra parker. Många som vi har pratat med upplever att parker, med undantag av sommarmånaderna, är döda och otrevliga platser som man helst undviker. Moderaterna vill skapa liv och rörelse året runt.

Ett tryggt Örebro håller ihop. I en stad där man inte behöver oroa sig för att utsättas för brott litar människor på varandra. Det är polisens uppgift att fånga in kriminella, men att bygga en trygg stad är kommunens.

Det är dags att de politiska partierna tar den här uppgiften på allvar. Moderaterna har redan några förslag på hur vi gör Örebro tryggt, och vi kommer undan för undan att lägga fram fler förslag för hur varje politikområde kan bidra till ett tryggt Örebro. Örebroarna kan lita på att Moderaterna är ett parti som prioriterar trygghetsfrågorna.

torsdag 17 maj 2012

Arbetslöshetsstatistik

Våra meningsmotståndare hävdar att vi har massarbetslöshet i Sverige. Vi moderater menar att Sverige har strukturella problem med en högre arbetslöshet bland unga och utrikesfödda. Statistiken talar sitt tydliga språk. Bland inrikesfödda mellan 25-54 år är arbetslösheten 3,4 procent. Motsvarande siffror för unga, väl medvetna om att det måttet innehåller en stor grupp heltidsstuderande, är 25,5 procent och för utrikesfödda mellan 25-54 år 14,8 procent.

I Örebro har vi högre öppen arbetslöshet, 4,1%, än riket och vi har en större andel utlandsfödda som är utan arbete. Problemet vi har är att antalet utlandsfödda utan arbete ökar. Sedan förra året ökade andelen arbetslösa utlandsfödda kvinnor med eftergymnasial utbildning med 2% i Örebro mot 0,3% i riket.

I Örebro har vi stora skillnader i utanförskap mellan de östra och västra delarna av staden där Vivalla toppar listan med 25% öppet arbetslösa och östra Adolfsberg ligger lägst med 2,4%. Vi lever i en starkt segregerad stad och det är viktigt att vi tar tag i problemen.

Jag tror på en individuell ”hantering” av varje person. Vad vill du? Vad kan du? Vad kan vi bygga på för kompetens? Hur kan vi stötta dig i ”jakten” på ett arbete? Jag tror också på att ha ett nära samarbeta med företag exempelvis vad gäller lärlingsutbildning.

För en tid sedan var jag och besökte jobbpunkt väst i Vivalla – Ett fantastiskt projekt som med ett nytt angreppssätt har fått en stor andel av deltagarna i jobb och utbildning. Efter tre år har 42% arbete och 12% är i utbildning. Den entusiasm som fanns i gruppen jag träffade var påtaglig. Här fanns människor som efter många år i utanförskap äntligen fått ett arbete! I Solna, Solnamodellen, arbetar man intensivt med varje person för att hitta en lösning. Detta tilltalar mig och jag tror att vi måste titta på fler goda exempel.

Vi måste också underlätta för företag att vara företag. Här kan vi på kommunal nivå förbättra snabbheten i servicen gentemot företag som tar kontakt och behöver ha svar och hjälp. Viktigt är att kommunala tjänstemän och vi politiker har en positiv inställning till företag och företagande. Kommunens roll är att underlätta och skapa förutsättningar.

Som huvudman för skolan har vi kommunpolitiker ett viktigt ansvar att se till att vi har en skola som klarar sitt uppdrag. Varje elev ska få med sig det de har rätt till i form av kunskap och färdigheter när de slutar skolan i Örebro. Det är viktigt att alla skolor är bra skolor och att det inte spelar någon roll om elevens pappa är direktör eller arbetssökande för vilka förväntningar skolan har på eleven.


Statistik från SCB:
- Total arbetslöshet (15-74) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 7,7 procent. Bland utrikes födda 15,9 procent.
- Inrikes födda “mitt i livet” (25-54) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 3,4 procent.
- Utrikes födda “mitt i livet” (25-54) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 14,8 procent.
- Ungdomar (15-24) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 25,5 procent.

tisdag 15 maj 2012

Ta ämnet idrott och hälsa på allvar!

Idag rapporterar Ekot om Skolverkets granskning av ämnet Idrott och hälsa i 36 skolor runt om i Sverige. Det rapporten kommer fram till är att ämnet är ensidigt, inte ges i den omfattning som är meningen och innehåller för lite hälsa. Ingen skola i Örebro är granskad och vi fick heller inte någon anmärkning om detta i senaste tillsynen (vinter/vår 2011) men rapporten är ändå intressant.

Jag vill hävda att ämnet Idrott och hälsa generellt måste höjas i status. Det är viktigt att det tas på allvar och att varje elev får den undervisning som står i läroplanen. Varje elev ska få alla delar i ämnat: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Det duger inte att bollsporter dominerar undervisningen! Det duger inte att många elever tillåts sitta och titta istället för att vara med! Det duger inte att elever inte får lära sig om hälsa!

Jag anser att vi bör öka antalet timmar i ämnet. En anledning är att det numera, i den stora studie som gjorts i Bunkeflo, är bevisat att rörelse varje dag höjer elevers möjlighet att lyckas i skolan. En annan anledning är att jag anser att kunskapen om vikten av att ta hand om sin kropp och hälsa är lika viktig som att lära sig matte! Det är en viktig folkhälsofråga.

Vi kommunpolitiker måste förstå att vi har ansvar för att varje skola ges förutsättningar att utföra det tydliga uppdrag de har enligt skollagen. Rätt mängd pengar, tydlighet i mål och uppföljning samt lärare med rätt kompetens och bra skolledare.torsdag 10 maj 2012

S säger nej till syskonförtur i Örebros skolor

För oss moderater är det fria skolvalet viktigt och något som vi måste se till fungerar så bra som möjligt för människor i Örebro. Ambitionen måste vara att alla skolor håller en bra kvalité och lyckas attrahera Örebroarna. Dock kommer vi alltid ha skolor som anses mer attraktiva än andra och då måste reglerna för antagning vara så rättvisa som möjligt.

Vid ett antal tillfällen har jag pratat med Örebroare vars barn har hamnat i kläm när skola ska väljas. Det är svårt att förklara för en sexåring varför han/hon inte får gå i samma skola som syskon och bästa kompisar.

Ett rättvist system är svårt att få men att exempelvis tillämpa syskonförtur i skolans lägre åldrar anser jag är att föredra före att förvaltningen är ute med linjal för att se vem som bor närmast den aktuella skolan…

Alla barn har en anvisad skola där de har rätt att gå om de inte väljer något annat. Om det finns platser kvar efter att anvisade barn tagit sina platser bereds plats åt andra barn. Det är då vi måste ha regler för vem som ska få komma in. Idag är regeln att det barn kommer in som bor närmast - Jag tycker att vi bör överväga att istället ge de som har syskon på skolan förtur.

Jag föreslog detta igår på Programnämnden men S vill inte ens utreda frågan! Jag tycker att det är tråkigt att man inte ens vill titta på att göra skolgången tryggare för våra barn.

Vi moderater lyssnar på föräldrar som har svårt att få livspusslet att gå ihop med hämtning och lämning på flera olika skolor - S kramar systemen och säger nej!

Vi vet att andra kommuner, exempelvis Stockholm, ger syskon förtur – S hävdar att det strider mot lagen och säger nej!

tisdag 8 maj 2012

Mer pengar till Vintrosa skola!

På skola efter skola ser vi nu effekterna av neddragningarna som S-majoriteten i Örebro gör. I sin budget för 2012 har de dragit ner 30 miljoner på skolans område vilket nu direkt drabbar varje elev i Örebros skolor! Bl.a. får det till konsekvens att klasserna blir större viket rektor Gunilla Palmquist på Vintrosa skola beskriver i Radio Örebro den 30/4.

Moderaterna vill nu skjuta till pengar till Vintrosa skola. Enligt rektorn på skolan kommer de föreslagna nedskärningarna leda till klasser runt 32 elever. Moderaterna har i sin budget fyra miljoner anslagna för mindre klasser, pengar vi nu vill använda. För oss moderater är det fel att skära ner på välfärden – I vår budget prioriterade vi annorlunda och gav samma peng till skolan 2012 som de hade 2011.

Vi ser nu hur socialdemokraternas nedskärningar slår mot barnen. Hur ska en lärare kunna se varje enskild elev med jätteklasser på över 30 elever? Arbetsvillkoren blir orimiliga och det drabbar våra barn! Det som sker ute i skolorna är att man drar in på lärare och specialpedagoger. Skolan borde ge alla samma chans, men socialdemokraterna satsar hellre på nya kommunala bolag än våra barns framtid!

Radio Örebro

Nytt utseende på min blogg!

... "Vissa" :-) tyckte att det var dags att förnya bloggen lite så det har jag fått hjälp med. Vi räknade ut att det var ca 3 år sedan som bloggen startades upp så det kanske var dags att fräscha upp den lite!

måndag 7 maj 2012

S backar om nedgrävd järnväg

Socialdemokraterna säger nu nej till förslaget att gräva ner järnvägen som går igenom Örebro. Det innebär att de ansluter sig till moderaternas linje om att det klokaste är att behålla järnvägen i markläge. Kostnaden för nedgrävning är beräknad till 2-4 miljarder och skulle på ett dramatiskt sätt kunna äventyra hela välfärden i Örebro.

Vi är lättade över att Socialdemokraterna backar från det här mångmiljardprojektet. Vi har ett stort underskott i kvaliteten på välfärden, och ingen vet vilken väg ekonomin tar framöver. Att gräva ner järnvägen har hela tiden varit en dyr dröm och många arbetstimmar har lagts på att utreda det.

Vi sätter barnen före betong! När så många av Örebros skolor och förskolor har så stora investeringsbehov bör pengarna prioriteras till det. Vi anser att kommunen främst ska satsa sina pengar på vård, skola och omsorg. En bra och värdig omsorg till våra äldre och andra med behov av stöd. En skola som ger alla barn de färdigheter de behöver. Kort sagt säkra kvalitén i den välfärd som vi Örebroare bidrar till genom våra skattepengar.

söndag 6 maj 2012

Debatt om jobben

Ikväll är det dags för partiledardebatt och det är säker fler än bara vi ”politik nördar” som bänkar oss framför TV och radio. Debatten intresserar säkert många eftersom det är den första stora drabbningen för Stefan Löven. Vilket intryck gör han? Kommer det några besked? Hur kommer han att klara sig mot Reinfeldt?

Beskeden som Löven levererat hittills är få men förhoppningarna stora om man ska tro på opinionssiffror. Veckans besked från S i vårbudgeten var ingen ny politik, de fortsätter att höja skatter och bidrag i sin tro att det gynnar unga och företag… Jag undrar vem som tror att fler unga får jobb om man höjer kostnaden för att anställa unga?

Debatten i kväll kommer med största sannolikhet handla om jobben. Hur löser vi det stora problem vi har med ungdomar i utanförskap? Hur får vi ordning på matchningen mellan de som behöver arbetskraft och de som behöver jobb?

Regeringen gör idag mycket för att unga ska få en bra framtid. Man satsar på skolan genom reformer i grundskola och gymnasiet. Fokus på kunskap för elever och kompetensutveckling av lärare och rektorer. Man har infört lärlingsutbildning och satsat på yrkeshögskola samt ökat volymerna på yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan.

För att höja de ungas attraktionskraft på arbetsmarknaden har regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga, det finns RUT- och ROT samt att de sänkt momsen på restaurang och catering vilket även det är jobb som ofta unga har.

Mycket ner har gjorts (jobbgaranti för unga mm) men arbetet måste försätta. Det ska löna sig bättre för unga att arbeta, det måste bli en starkare koppling mellan skola och arbetsmarknaden och mer måste göras för att få en bättre integration av unga utrikesfödda. Inställningen att alla jobb behövs är viktig, utan den nedvärderar vi människor och det är inte värdigt ett välfärdssamhälle!

fredag 4 maj 2012

Ge alla elever samma chans

Idag presenterar Skolverket en rapport som visar att skillnaderna mellan skolor i Sverige växer. Spridningen en elevers resultat växer i flera ämnen, de som når högsta möjliga betyg blir fler samtidigt som andelen obehöriga till gymnasiet ökar. Om detta skriver Anna Ekström och Sverker Härd på SvD Brännpunkt idag.

Utvecklingen oroar samtidigt som mycket hjälp i form av skärpningar i både läroplan och skollag har införts. Problemet är att allt har en startsträcka och att det som införs idag inte hjälper de elever som sedan många år hamnat i fel skola…

Skolverket pekar på det fria skolvalet som en av anledningarna till de stora skillnaderna. Ja, så är det säkert. Att duktiga, studiemotiverade elever hamnar på samma skola får effekt. De sporrar varandra och de höga förväntningarna både på skolans och på elevernas förmåga ger resultat.

De pekar också på huvudmannens, = vi kommunpolitikers, ansvar. Jag tror att det är kärnan i det hela. Hur styr vi skolan? Vilka resurser och förutsättningar ger vi? Vilka mål och förväntningar har vi? Hur pratar vi om skolan? På vilken nivå i kommunpolitiken finns denna viktiga fråga?

I Örebro behöver vi öka fokus och våra förväntningar på skolan. Skolorna måste få klara tydliga mål och vi måste rensa bland allt det som idag ligger på skolan och som inte är kunskapsuppdrag.

Varje elev i Örebro måste få samma chans - Samma chans till bra lärare och framsynta skolledare. Varje elev, oavsett vilken bakgrund de har, ska mötas av höga förväntningar på sin förmåga att lyckas. Skolan måste inse sitt eget ansvar när det gäller att alla elever ska uppnå målen.

Det duger inte att skylla dåliga resultat på elevers bakgrund – det är skolans ansvar att kunna motivera, engagera och anpassa undervisningen efter varje elev! För att uppnå detta måste vi ha lärare och personal i skolan som ges rätt förutsättningar för att lyckas. Här behöver vi minska antalet elever per klass, kontinuerligt vidareutbilda pedagogerna och ha skolledare som hela tiden arbetar med pedagogisk utveckling.