torsdag 26 april 2012

Nej till Västerbolaget!

I den brittiska politikersatiren ”Yes minister” myntas de bevingade orden ”Något måste göras. Detta är något. Därför måste det göras”.

Socialdemokraterna har misslyckats med att skapa nya jobb. Från ett parti som skapade ordet ”missmatching” trycks det nu ut en politik i Örebro som gör att företagen upplever att de får det allt svårare att hitta kompetent arbetskraft.

Alltså måste man göra något. Detta något, som man väljer att göra är självklart en karbonkopia av något som gjorts i en annan socialdemokratisk kommun. Gott så - vi inspireras alla av kommunalpolitik i andra kommuner.

Tyvärr har man valt Södertälje. Säg vad ni vill. Motivera det hur ni vill. Men Södertälje är fortfarande en helt överlägsen jumbo i kostnader för försörjningsstöd. Kostnaderna är fortfarande 1000 kronor mer per invånare än andraplatsen från botten. Prislappen för Södertäljes sociala misslyckande är dubbelt så högt som kostnaderna för försörjningsstöd i Örebro.

Som moderat kan jag ju önska att Lena Baastad haft modet att lyfta blicken till Solna för att se att det finns ett alternativ till både passivitet och skalbolag. Den kallas för Solnamodellen - Det är ett medvetet arbete för att göra en mottagare av försörjningsstöd klar för arbetsmarknaden. Solnamodellen handlar om att ha goda kontakter med näringslivet, att hela tiden arbeta genom motivation, utbildning och praktikplatser för att få människor i arbete. Det är något vi borde göra - istället för att avfärda Solna som en överklasskommun.

Men låt oss lämna Stockholmskommunerna och prata om Örebro istället. Vad är det den socialdemokratiska majoriteten tycker sig vara tvungna att göra?
Lena Baastad vill ta mångmiljonbelopp från Vivallaskolan för att bekosta subventionerade hantverkslokaler i Vivalla. Hur många jobben blir? Vad kalaset kommer att kosta? Om bolaget kostar mer än man kan plundra Vivallaskolan på? De svaren får vi inte. Lena Baastad har helt enkelt inga svar.

Det här är plakatpolitik när den är som sämst. Ett vallöfte som lät bra på en affisch ska bli verklighet. Hur? Lena Baastad har tydligen inga som helst svar.

I moderaternas budget fanns en satsning på jobb till tusen. Det är en satsning för att kommunen tillsammans med näringsliv och arbetsförmedling ska ordna fram tusen nya jobb till unga. Den sa S nej till.

Socialdemokraterna väljer istället att lära sig av den sämste. Socialdemokraterna skapar skalbolag utan klara mål eller syften, bara för att uppfylla ett löfte på en affisch. Men löftena om att stå upp för välfärden har ni svikit. För samtidigt som ni gör det här skickar S hem nattsköterskorna. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti!

onsdag 25 april 2012

Örebro behöver ett nytt välfärdsparti!

Välfärden måste vara stark för att kunna hjälpa oss i en tid av livet då vi är svaga. En stark välfärd är därför en rättvisefråga. Bokslutet 2011 för Örebro kommun summerar, förutom alla siffror, hur vi lyckas att hantera välfärden. Välfärd är att veta att någon tar hand om mig när jag blir gammal. Välfärd ska vara trygg och stabil, med ordning och reda. Välfärd är också att alla barn ges samma chans att lyckas i livet.

Det är en fråga om engagerade och kunniga välfärdsmedarbetare som brinner för sitt jobb. Det borde vara självklart, men är något som glömts bort i Örebro. Korttidsfrånvaron ligger fortfarande kvar på 2010 års nivåer. Inom välfärdsområde efter välfärdsområde uppger våra medarbetare att stressen ökar och att de mår allt sämre på sina arbetsplatser. Andelen nöjda medarbetare sjunker. Detta är något Lena Baastad måste ta ansvar för.

Vi ser samtidigt hur en allt större andel av kommunens anställda befinner sig i otrygga visstidsanställningar. Av rätten till heltid ser vi bara debattartiklar från Socialdemokraterna, någon faktiskt politik ser vi inte. Allt fler av våra medarbetare jobbar i delade turer, med en ledighet mitt i arbetspasset som inte är någon ledighet. Detta är något Lena Baastad måste ta ansvar för

Det är min övertygelse att människor vill jobba för en modern arbetsgivare på en jämställd arbetsplats. Här har vi råd och arbetsgrupper. Men för de anställda går utvecklingen bakåt. Allt färre pappor tar ut mindre och mindre pappaledighet. Istället cementeras könsroller med mammaledighet och kvinnor som stannar hemma med barnen.

Att ta ansvar är att göra Örebro till en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Det är bara genom att ha sjysta villkor, en lön som går att leva på och arbetsuppgifter man har en rimlig chans att klara, som vi blir en bra arbetsgivare.

Trivsel, delaktighet och inflytande över sin arbetssituation är viktiga saker som vi måste jobba bättre med. Korttidsfrånvaron beror många gånger på just mjuka värden i arbetet. Hur jag trivs, hur jag känner lojalitet med mig arbetsgivare och vilken tilltro jag känner att de har för mig och det arbete jag utför. Dessa frågor är viktigt för alla de som arbetar hos oss idag men också för att locka till oss ny arbetskraft.

Framtidens arbetskraft kommer att bry sig allt mer om huruvida arbetsgivaren kan erbjuda en bra arbetsmiljö. I kampen om framtidens arbetskraft kommer vi att bli värderade utefter vilken arbetssituation våra medarbetare har och hur de mår. Att ta ansvar för de offentliga finanserna är att ta ett långsiktigt ansvar för välfärden. Det ser vi, inte minst, i Örebro. Det överskott som fanns inför eurokrisen brände i fickan på Lena Baastad och Björn Sundin. 100 miljoner flög än hit, än dit. Vi ser följderna av kvartalspolitiken idag. Slöseriet 2011 har förbytts i nedskärningar 2012.

Människor får i dagens Örebro möta livets slut ensamma, eftersom S skickat hem nattsköterskor. Medarbetare med offentligt skyddade arbeten får i ett torrt brev veta att deras anställningar inte alls är skyddade, och att de snart ska stängas in i utanförskap. Elever med Asberger, i stort behov av trygghet och kontinuitet, vet knappt vilken skola de ska gå på till hösten, eftersom S valt att stänga deras skola. Ansvaret ligger hos Lena Baastad.

Tar man inte ansvar för ekonomin så tar man inte ansvar för välfärden. Så enkelt är det!

Barn väljer inte sina föräldrar. Barn väljer inte var de bor - Barn är därför också välfärdens ansvar. Skolan är den spjutspets på vilken vi bygger ett samhälle som håller ihop. Alla barn borde ges en chans att börja gymnasiet, skaffa sig en yrkeskompetens eller högskolebehörighet. Ingen som är för ung för att rösta, eller ens för ung för att köra moped borde dömas till ett liv i utanförskap. Så är det inte i Örebro idag.

Det är ett kluvet bokslut vi beslutade om idag. Resultatet på sista raden är bra, räknat i kronor och ören är det inget fel på fjolårets räkenskaper. Vad den socialdemokratiska majoriteten istället har byggt upp är ett stort välfärdsunderskott. Vi har fler medarbetare i allt otryggare anställningar som känner alltmer stress och allt mindre trivsel. Vi har satsningar som några månader senare förbyttes i nedskärningar på välfärdens allra innersta kärna. Vi har en skola som inte är för alla - Vi saknar en rättvis och jämlik skola.

Det här är Örebros bokslut. Men det är också ett bokslut över socialdemokraternas politik. Efter att ha läst det står en sak klar - Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

måndag 23 april 2012

Örebros företagsklimat måste bli bättre

Örebro stannar kvar på plats 122 i Svenskt näringslivs rankning över företagsklimat. Faktorer som ligger utanför kommunens direkta kontroll, som medias attityder, kommunikationer och allmänhetens attityder räddar platsen i rankningen. Faktorer inom kommunens kontroll, som politikernas attityd, att kommunen följer lagar och regler samt att kommunens konkurrens med näringslivet drar ner rankningen.

Företagare är också arbetsgivare. Om vi ska nå full sysselsättning i Örebro måste företagsklimatet bli bättre. Det duger inte att kommunen konkurrerar ut fristående aktörer, det är direkt dåligt att kommunen inte följer lagen, och det är mycket allvarligt att kommunfullmäktige blivit alltmer ovänligt inställt till dem som anställer och skapar jobb.

Vi moderater vill satsa på bättre service till företag, och vi vill bekämpa arbetslösheten tillsammans med arbetsgivarna, istället för mot dem. Vi vill göra det lättare att starta företag, att växa och att anställa i Örebro.

NA, Radio Örebro

fredag 20 april 2012

Ny partisekreterare

Kent Persson har idag utnämnts till partisekreterare i Moderata samlingspartiet. Han efterträder Sofia Arkelsten på posten, som innebär ett huvudansvar för organisatoriska och dagliga frågor inom partiet. Det innebär att Kent Persson lämnar sina uppdrag i Örebro kommun.

Det är mycket roligt och vi Örebromoderater gratulerar Kent för att han erhållit detta förtroende. För oss innebär detta självfallet att Kent lämnar efter sig ett tomrum som nu måste fyllas, men det ger också en värdefull kontakt direkt med partiets ledning. Jag önskar Kent Persson all lycka i det nya uppdraget och ser fram emot kommande utmaningar tillsammans.

I Örebro påbörjar vi nu en process för att välja ett nytt kommunalråd efter Kent Persson. Partiet kommer att utse en särskild valberedning för att leda detta arbete.

onsdag 18 april 2012

Oansvarigt beslut av S

På dagens möte med Gymnasienämnden i Örebro bestämde S-majoriteten att en redan ansträngd ekonomi ska försämras ytterligare….

Det handlar om vilka gymnasieprogram som ska startas och grunden för dessa beslut är självklart hur ungdomarna söker. Som alla säkert förstår krävs det ett visst antal elever för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att starta ett program. Sedan kan det i vissa fall vara klokt att starta ett program även om det inte finns elever till en hel klass.

I det aktuella fallet är det Handels- och administrationsprogrammet på Virginska skolan som S vill starta trots att endast har fem behöriga elever har sökt programmet. Skolan och vi i oppositionen vill att programmet ska läggas i malpåse till nästa år. Anledningen är att skolan har ett tufft ekonomiskt mål för 2012 och att starta ett program med så få elever drastiskt skulle försämra ekonomin. Dessutom blir det svårt att få en bra verksamhet i en så liten grupp.

Jag anser att det är ekonomiskt oförsvarbart att lägga ytterligare en börda på gymnasieskolorna i Örebro. S-majoriteten lägger besparingskrav på skolorna plus att de fattar beslut som gör det ännu svårare för skolan att klara ekonomin. Det är viktigt att vi politiker lyssnar på verksamheten när vi nu ställer krav på dem att ha ansvar på ekonomin. I detta fall lyssnar inte S utan tar medvetet ett beslut som går emot sans och vett!

tisdag 17 april 2012

Stoppa uppsägningarna i skolan!

Nu kommer effekterna av S-majoritetens prioriteringar på betong istället för skola! Personalen i skolan kommer med de beslut som nu fattas ute i Örebros skolnämnder att minskar med 21 tjänster.

På Navets skola hotas 9 lärare med uppsägning efter att skolnämnd sydost beslutat att skjuta till mindre pengar än skolan begärt. Beslutet i skolnämnd sydost är bara en i raden av nedskärningar i Örebros skolor. Hittills i år har skolnämnderna beslutat om att avveckla 21 tjänster.

Vi ser nu hur socialdemokraternas nedskärningar slår mot barnen. Det som dras in är lärare, assistenter och specialpedagoger till de elever som behöver dem allra mest. Skolan borde ge alla samma chans, men socialdemokraterna satsar hellre på att starta nya kommunala bolag, exempelvis Vivallabolaget, än på våra barns framtid!

Vi moderater prioriterade skolan i budgeten. Vi hade flera satsningar på skolan, däribland en satsning på mindre klasser. Socialdemokraterna väljer att skära i välfärden, vi väljer att satsa på den.

måndag 16 april 2012

Skolutveckling?

Denna vecka börjar med besök i Stockholm under två dagar. Större delen av min vistelse i huvudstaden ska gå åt till diskussion om skolan. Det är programnämndens presidium som ska besöka bl.a Skolverket för att få kunskap och inspiration inför vårt arbete med en skolutvecklingsorganisation.

Jag ser fram emot detta. Jag tror på att lära av goda exempel och det är bra att Örebro kommun nu tar tag i problemen vi har i skolan. Vi måste skärpa till måluppfyllelsen och ge alla barn förutsättningar att klara sig igenom skolan med minst godkänt. Skolinspektionen skriver i sin rapport 2011 om just detta. De skriver också om brister i rektorernas uppföljning av resultat och att våra planer mot kränkande behandling inte håller måttet.

Satsningen som Örebro kommun ska göra på en utvecklingsorganisation är bra. Förslaget kommer från verksamheten, pengar är avsatta i budgeten och det är säkert så att detta skulle ha gjorts även om vi moderater hade styrt. Tanken är bl.a. att denna organisation ska ha resurser för att göra punktinsatser i skolor som har problem av olika slag, här ska skolforskningen stå i centrum och insatser göras som man vet fungerar. Det är bra.

Men att tillsätta resurser centralt och göra punktinsatser löser inte alla problem. Grunden måste vara att vi har en skola med tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag. Det är tydliga mål, bra lärare, bra skolledare, ändamålsenliga lokaler och kunskap i fokus som är viktigt. Detta måste vi ha resurser till, på varje skola varje dag!

I år sparar S-majoriteten 30 miljoner på skolorna i Örebro. Det slår direkt och på många skolor tvingas man nu att dra ner på antalet lärare. Lärarna är skolans viktigaste resurs. De ska vi inte dra in på – de ska vi satsa på!

Att sparar på skolan när 25% av de som söker till gymnasiet är obehöriga är för mig obegripligt! Utvecklingsorganisationen som majoriteten framhåller som den stora lösningen har ännu ej startat och frågan är när den kommer igång. Eleverna däremot, de går i skolan varje dag – de kan inte vänta. Eleverna förlorar medan politiker sparar och funderar…

onsdag 11 april 2012

Fysisk aktivitet förbättrar skolresultaten

Idag rapporterar Ekot om Bunkefloprojektet vars slutsatser är att daglig fysisk aktivitet har en positiv effekt på skolresultaten. Sedan 1999 har barnen i Bunkeflo dagligen haft gymnastik i skolan och effekterna av detta har följts av forskare. Resultaten är slående – eleverna klarar skolan bättre.

Jag håller med universitetslektor Ingegerd Ericsson om att det är dags att dra lärdom av denna långtidsstudie och göra något! Daglig fysisk aktivitet ger resultat – att ignorera detta är att svika eleverna!

Man kan tycka att skolan ska fokusera på teoretiska ämneskunskaper så att varje elev får med sig kunskaper för livet. Jag håller med men en del av förutsättningen för det är att eleverna har en självkänsla. Att ha kontroll över sin kropp och känna en trygghet kring rörelse skapar självkänsla och är en viktig del i att kunna ta till sig kunskap. Exempelvis riskerar motoriskt svaga barn att halka efter i skolan.

Man kan tycka att det är upp till individen att röra på sig och då på sin fritid. Jag kan hålla med även om detta men jag tror att vi med det synsättet gör det lite för enkelt för oss. Att skolan lär ut hur vi ska ta hand om vår hälsa/kropp är lika viktigt som att skolan lär ut matte, svenska och geografi.

Fysisk aktivitet i skolan kan, förutom ämnet Idrott och hälsa, innebära promenader eller pausgymnastik. Exempelvis har Friskis&Svettis ett koncept ”Röris” som är jympa för barn mellan 3 och 10 år som kan utföras i klassrummet. Korta avbrott, 5-20 minuter för fysisk aktivitet, har positiv effekt på kognitiv förmåga och attityder, skolbeteende och skolprestation. Studier visar att tid kan tas från ordinarie undervisningen till fysisk aktivitet utan att försämra, snarare förbättra, skolprestationen/lärandet.

Skolan har ett ansvar att ge våra barn kunskaper för livet. Bunkefloprojektet visar att teoretiska kunskaper fastnar bättre om skoldagen innehåller fysisk aktivitet . För mig är det enkelt - antingen ökar vi antalet timmar idrott o hälsa i skolan, vilket vi kan göra med lokala beslut, eller så inför vi organiserad rörelse för eleverna de dagar som gymnastik inte står på schemat.

söndag 8 april 2012

Skolutveckling

Idag skriver herrarna Esbjörnsson och Begic (S) om skolutveckling på NA:s åsiktssida. Artikel är svar på en insändare som tycker att skoldebatten i Örebro handlar för mycket om lokaler. De menar att detta nu ska ändras och att det mesta kommer att lösa sig eftersom majoriteten i Örebro (S, KD, C) har avsatt 14 miljoner kronor till en skolutvecklingsorganisation.

Vackert så - ett system/organisation för att hjälpa till där det finns problem, som baseras på forskning och som kan utveckla Örebros skolor, är bra. Förslaget kommer från förvaltningen och det kommer, när det väl är på plats, säkert att fungera som en motor i förbättringen av elevernas resultat. Även vi i oppositionen välkomnar detta och ser fram emot att vara delaktiga i hur det hela ska fungera.

Problemet är att majoriteten samtidigt sparar 30 miljoner, under 2012, på skolorna i Örebro! Om detta står det inget i dagens artikel… Resultatet av dessa besparingar börjar vi nu se, skolor får skära ner på antalet lärare och det drastiskt! Vad händer då med resultaten i skolan? Hur blir det då för alla svaga elever som S säger sig värna?

Skolresultaten i Örebro oroar. 25% av eleverna som nu söker till gymnasieskolorna i Örebro saknar behörighet. Då duger det inte att spara 30 miljoner på skolan! Då är varje lärare viktig, då måste vi jacka upp, inte ner, då gäller det att skapa tilltro till skolan och inte dra ner på antalet lärare!

onsdag 4 april 2012

Tillgänglig skola o förskola

För mig är det viktigt att Örebro Kommun tillhandahåller en förskola, skola och fritidsverksamhet som är av hög kvalité. Viktigt är också att denna verksamhet är trygg och tillgänglig för alla familjer. Familjers möjlighet till arbete och försörjning bygger på att omsorgen för barnen garanteras och att kommunen som huvudman för omsorgen är tillmötesgående och flexibel i sitt bemötande.

För många familjer i Örebro är det svårt att planera sin egen arbetstid vilket får till följd att stora problem uppstår när skolor, förskolor och fritids hålls stängda.

Den senaste tiden har jag fått samtal från upprörda föräldrar som berättar om att förskolor stängs när personalen ska ha möten. Föräldrarna ställs då inför faktum och måste ordna sin omsorg på annat sätt. Det verkar också finnas något av en tradition att studiedagar i skolan förläggs i anslutning till lov. Självklart skapar även detta stora problem speciellt om barnen normalt inte går på fritids eller om även fritidsverksamheten är stängd, vilket förekommer…

Detta tillvägagångssätt förutsätter att varje familj har ett ordentligt nätverk av personer som kan rycka in när skolor och barnomsorg inte hålls öppna. För oss moderater är detta orimligt.

Därför föreslog jag idag att kommunen ska kartlägga i vilken utsträckning detta förekommer. Tanken är att steg två sedan ska bli att göra något åt det. Tyvärr ville S dra detta i långbänk. Beslutet blev att förvaltningen nu ska utreda innan vi kan börja kartlägga! Lite väl ineffektivt för min smak!

tisdag 3 april 2012

Bättre matte i skolan

Idag rapporterar ekot om ännu en satsning från regeringens sida på matematikundervisningen. Denna gång är det duktiga mattelärare som ska utbildas till att bli coacher för andra lärare - Detta är bra. Att ge lärare bra verktyg, i detta fall coachning, är en viktig del i att höja nivån i den svenska skolan.

En bra lärare gör skillnad. Detta är bevisat och det är rätt väg att gå. Vi måste se till att alla elever får bra lärare! Jag tror att de flesta pedagoger vi har i den svenska skolan är eller kan bli bra lärare om vi ger dem rätt förutsättningar. Att bra lärare hjälper varandra är en del i att lyfta alla lärare.

På Virginska skolans Idrottsprogram jobbar man medvetet och strukturerat med just detta. Lärarna speglar varandra (är med i klassrummet, ser hur det går till och ger sedan varandra råd och tipps om vad som är bra och vad som kan bli bättre) och det pågår en ständig diskussion om pedagogisk utveckling. Detta drivs av en rektor som med fullt engagemang tar sig tid med detta.

Det krävs mod för att, som välutbildad akademiker, klara av att utvärderas och coachas. Det krävs att man erkänner att man inte klarar av alla situationer eller alla elever. Det krävs kollegor och ledare som hjälper och stöttar. Det krävs en ödmjukhet inför vikten av att utvecklas för att kunna ge alla elever den kunskap de har rätt till. Varje skola och varje lärare måste ifrågasätta sitt arbetssätt när elever inte klarar målen.

I Örebro ser vi nu hur eleverna inför hösten söker till gymnasiet. Det är fler som söker sig till kommunala skolor vilket är ett erkännande men det är dystra siffror som visar att 25% av de som söker inte är behöriga. Något måste göras och det långt innan eleverna söker till gymnasiet – Regeringens satsningar på skolan är välkomna!