onsdag 29 februari 2012

Beslut om WUC

Igår föll den avgörande domen mot Wadköpings utbildningscentrum – Trist efter alla försök från oss och framför allt från elever och personal…

Vi är eniga i majoritetens beskrivning av att antalet elever som söker till våra gymnasieskolor går ner och att vi i denna situation måste minska våra lokaler. Vi är angelägna om att anpassa lokalytan till antalet elever så att våra resurser i största möjliga mån kan läggas på kunskap för våra gymnasieelever.

Det förslag som majoriteten vill ta beslut om anser vi är illa underbyggt då hela utredningen utgått från att man ensidigt pekat ut en skola som ska läggas ner. Vi anser att underlaget till ett beslut måste kompletteras med en utredning som belyser alla lokaler och som ger en konsekvensbeskrivning av olika alternativ. Dessutom anser vi att ärendet är av större vikt och därför ska avgöras offentlighet och i öppenhet i Kommunfullmäktige.

Det som är så märkligt i denna historia är att det är den bästa skolan man lägger ner. Kommunen har så många skollokaler med så stora renoveringsbehov och så lämnar man de bästa lokalerna! Dessutom är WUC den gymnasieskola som sköter sin ekonomi, har bäst resultat och är populär bland eleverna. Ja det är obegripligt.

Jag har pratat med uppgivna lärare och elever efter detta beslut - ingen förstår och alla är arga.

Imorgon fortsätter besluten, denna gång är det Gymnasienämnden som ska fördela ut programmen på andra skolor. Frågorna är många jag hoppas att vi får några vettiga svar….


Media: Radio Örebro, NA, Tvärsnytt
Bloggar: Kent Persson, Fredrik Persson

Elevers hälsa

Efter gårdagens dramatik där majoriteten la ner WUC, detta kommenterar jag i nästa blogginlägg, har det idag varit Kommunfullmäktige i Örebro. Det är få beslutsärenden men många frågor och interpellationer. Just detta, att det är få beslut som fattas nu för tiden, har diskuterats idag och svaret från majoriteten var att det visst har fattats beslut och att det inom kort kommer fler ärenden. Ja den som lever får se.

En annan fråga som lyftes var elevhälsa och hur planen för det är nu, när gymnasieskolorna blir större. Det är viktigt att hälsoteamen på våra skolor har resurser för att ta hand om elever som mår dåligt och även att det finns tid till förebyggande arbete. Risken att elever försvinner i mängden på stora skolor är påtaglig. Ser vi de som mår dåligt? Finns det vuxna som har tid med våra barn och ungdomar för ett snack om hur de egentligen har det? Speciellt viktiga är dessa samtal just nu på WUC där många elever, och personal, mår dåligt nu när deras skola läggs ner.

En väl fungerande elevhälsa är en garant för att alla elever ska ges möjlighet att nå skolans kunskapsmål. Hur eleverna äter, sover, rör på sig och mår har stor betydelse. Örebro kommun ska se över sina riktlinjer för elevhälsan. Det är bra. Jag hoppas att vi söker de pengar som kan sökas från regeringen för utveckling av skolans hälsoarbete. Det skulle vara bra för Örebros elever.

torsdag 23 februari 2012

Lösningen är att satsa på skolan

En ny tronarvinge är född och det är en glädjens dag för kungafamiljen men också för hela svenska folket. Tron på framtiden och lyckan är stor när en ny människa kommer till världen och det är för familjen förknippat med ett stort ansvar. Ansvar att uppfostra, ta tillvara på individens vilja och egenskaper, lära ut vad som är rätt och fel samt vara ett stöd i vägen fram till vuxenlivet.

Samhället har också ett stort ansvar för varje människa som föds. Att se till att det finns ett skyddsnät om familjen fallerar, att det finns en bra vård och omsorg samt en skola som förbereder för livet. Idag har NA ett stort uppslag om barnfattigdom. Det är bra att de lyfter frågan och belyser det stora ansvar vi politiker har för att barn ska slippa växa upp i fattigdom.

Barnfattigdom är en följd av utanförskap och för mig är det väsentligt att allt görs för att möjliggöra för alla, som kan, att få ett arbete. Det gäller bl.a. att sänka skatten på arbete, skapa vägar tillbaka för dem som hamnat utanför, satsa på vidareutbildning, göra det enklare för företag att anställa och utvecklas och att öppna upp för praktikplatser.

Men, som NA påpekar i sin ledare idag, det bästa sättet att bekämpa barnfattigdom är att ha en skola som klarar sitt uppdrag. Det är i skolan som skillnader kan suddas ut. Det är i skolan som barn kan få en fristad från eventuella bekymmer hemma. Det är i skolan som alla barn ska behandlas lika och kunna utvecklas utan att familjens bakgrund ska vara av betydelse.

I min värld ska skolan klara av att stötta alla elever till minst godkända resultat. I min värld får alla elever som halkar efter extraundervisning. I min värld finns det inga hopplösa fall och inga förutfattade meningar om att vissa elever inte klarar skolan. I min värld har vi en skolledning vars mål är att klara varje elev, som satsar på att varje lärare ges förutsättning att göra ett bra arbete och som har en bra dialog med elevernas familjer om skolans betydelse för barnens framtid.

Socialdemokraterna slår sig för bröstet och säger att de är garanten för minskad barnfattigdom. Jag köper inte det efter att de sabbat den svenska skolan! S skapade flumskolan och gjorde då alla barn från mindre studievana familjer en björntjänst. S skapade den skola vi har idag, där de elever som har rätt föräldrar och råkar hamn på rätt skola klarar sig.

Alliansregeringen gör sitt yttersta för att vända skutan – det tar dock tid vilket gör att vi på kommunal nivå måste göra vår hemläxa. Det är fokus på kunskap i skolan som ska gälla. Vi ska ha få tydliga mål varav ett ska vara att varje elev ska klara minst godkänt.

Vi behöver komma överens om gymnasieskolan

Idag skriver jag och Kent Persson NA debatt om att vi moderater är villiga att ta ansvar och tillsammans med S komma överens om gymnasieskolan i Örebro.

Örebros gymnasieskolor lider av den dåliga ekonomin. Vi ser många utmaningar framför oss, med sjunkande elevkullar, konkurrens från friskolor och allt för få som går vidare till högskola och universitet. Det är en utmaning som vi som förtroendevalda måste möta med respekt. Här har politiken brustit, och vi har all anledning att vara självkritiska. Det är inte värdigt våra väljare i Örebro. De förväntar sig att vi tar ansvar. Vi är beredda att ta det ansvaret för Örebros bästa. Därför vill vi komma överens med socialdemokraternas om hur gymnasieskolan i Örebro ska klara de utmaningar den står inför. Det handlar om att minska lokalkostnaderna för att kunna förstärka och förbättra skolans innehåll.

Vi har respekt för socialdemokraternas beslut om att stoppa nedläggningen av Rudbeckskolan, det är en skola med ett bra läge, anrika traditioner och utvecklingsmöjligheter. Mindre lyckat var dock löftet om att alternativet var att ingen skola skulle läggas ner. Det var populistiskt och oansvarigt, och gör idag att många känner sig svikna. Det är inte ett misstag vi moderater vill göra.

Samtidigt tycker vi att de yrkesförberedande linjerna är viktiga. Här är Wadköpings utbildningscenter helt enkelt oersättligt. Wadköping är ett reservsjukhus, byggt av landstinget för att kunna utöka universitetssjukhusets kapacitet i händelse av en katastrof. Ingen annan skola kan ge vård- och omsorgsprogrammet samma möjligheter att utbilda undersköterskor. För de som utbildar sig till lastbilschaufförer, ett bristyrke i Sverige idag, kan inte den terminal vi byggt upp ersättas av något annat. På punkt efter punkt erbjuder Wadköpings utbildningscenter unika möjligheter att erbjuda en konkurrenskraftig utbildning.

Den demokratiska förankringen i nedläggningsbeslutet är alldeles för svag. Två av de tre partier som avser att rösta för en nedläggning av Wadköpings utbildningscenter säger öppet att de ogillar beslutet men hellre vill styra Örebro än stoppa ett dåligt förslag. I gymnasienämnden är en majoritet emot en nedläggning av skolan. Det är med minsta möjliga marginal som majoriteten kan ta beslut om nedläggning. Det är en för bräcklig grund för att kunna bygga framtidens gymnasieskola.

Moderaterna har sitt stora engagemang i frågor som rör välfärd, ekonomi och jobb, och gymnasieskolan rör alla tre. Ett statsbärande och regeringsbildande parti måste visa ansvar även i opposition. Moderaterna har därför valt att avstå från löften om att ingen skola ska läggas ner. Vi inser att det kommer att krävas lokalförändringar från för att möta gymnasieskolans utmaningar.

Vi vill bjuda in Lena Baastad (S) för en överenskommelse om gymnasieskolans framtid. Om hur vi bygger upp incitament för skolor att sköta sin ekonomi och använder sina resurser på ett effektivt sätt. Om hur vi ska belöna skolor som lyckas attrahera unga ur alla samhällsklasser och hur vi får dem att sträva efter att alltid nå bästa möjliga resultat för sina elever. Örebros rektorer, lärare och framförallt elever måste kunna veta att den bästa tryggheten byggs av att göra ett bra jobb.

Moderaterna stödjer inte att gymnasieskolor läggs ner på måfå och som följd av enskilda politikers nycker, men vi vill nå en överenskommelse om stabila spelregler för framtidens gymnasieskola. Om ett sådant handslag innebär att vi går ur en eller flera skolor så är det ett ansvar vi är beredda att ta.

Örebro förtjänar en bättre gymnasiepolitik än den som förts de senaste åren. Vi vill komma överens med Socialdemokraterna om en långsiktig, genomförbar och utvecklande framtid för gymnasieskolan.

onsdag 22 februari 2012

Pedagogiska luncher

Idag fick jag ta del av en utvärdering av hur matsituationen är för våra grundskoleelever sedan Örebro Kommun vid förra årsskiftet tog bort den fria pedagogiska lunchen. Vi, jag och Kent Persson, skrev en motion till Kommunfullmäktige i juni 2011 där vi föreslår att avgiften på 20 kr/måltid tas bort.

Det vi har uppfattat från föräldrar och personal i skolan har fångats upp i utredningen. Det är stökigare och oroligare i skolmatsalarna sedan avgiften infördes. Det som de vuxna upplever är att barnen äter sämre, personalen har svårare att hålla koll på elever med särskilda behov, man ser att eleverna stressar och att svinnet har ökat.

Eleverna upplever att det är en hög ljudnivå men anser inte att det blivit stökigare. Eleverna påpekar att de vill ha vuxna med kring matborden då de anser att det är trevligt att sitta och prata med vuxna vid lunchen.

Det är just detta som jag tror är så bra med vuxna som äter med barnen. Det blir ett annat sorts samtal än de samtal man har i undervisningssituationen. Vuxna skapar ro och ordning kring matbordet. Vuxna kan vara föredömen för vad man kan äta, de kan upptäcka ätstörningar, vara ett stöd för ensamma elever och skapa trivsel.

Jag är en stark förespråkare för folkhälsa och i det ingår att man måste äta ordentligt. Barn som växer och ska lära sig saker måste äta. Att äta i en orolig miljö är inte bra för matsmältningen eller för att kunna tillgodogöra sig näringen i maten. Lugn, ro och trevlig miljö är viktigt för att måltiden ska bli bra.

För mig är det också smått absurt att man som lärare ska behöva betala för att arbeta. Även om slanten är liten och alla behöver äta lunch så utför personal på skolan som äter tillsammans med barnen ett arbete!

NA 5/3

tisdag 21 februari 2012

Dåliga förklaringar om WUC

Majoriteten i Örebro Kommun har som främsta argument för att lämna Wadköpings utbildningscentrum att de inte vill minska på personalen. Eller som de skrev på NA debatt i lördags ”Det är viktigare med människor än med lokaler.” Visst är det så – Måste vi välja så behåller vi hellre lärare än lokaler.

I samma artikel skriver de tre Kommunalråden, Baastad, Bondesson och Persson, att de är självkritiska till processen kring ”WUC-frågan”. Det är bra att de inser att det har blivit fel, men vad hjälper det oss nu? Ingenting!

Det duger inte att förklara en så klantig process med att det blev panik, vi får inte sparka för mycket personal och vi inser att det blev lite fel i processen!

Hade jag varit sosse och vunnit valet i maj hade jag också stoppat flytten från Rudbeck. Jag hade dock samma dag startat en process och en utredning med uppdraget att se hur vi med denna förändring ska klara att anpassa lokaler efter antal elever. Dessutom hade jag sett till att ha med oppositionen i det arbetet. Jag hade sett till att tydliga direktiv till utredningen skrivits, att alla lokaler tilläts att diskutera och att involvera professionen i arbetet.

Men nu är ju inte jag sosse så detta har inte hänt! Istället gjorde majoriteten ingenting efter sitt beslut att behålla Rudbecksskolan. Inget hände förrän efter sju månader då ekonomin i gymnasieförvaltningen brakar! För mig är det hela en gåta. Hur kan erfarna politiker bete sig så oansvarigt?

onsdag 15 februari 2012

Demonstration mot nedläggning av WUC

Idag har WUC-eleverna, och personal, genomfört en demonstration på Stortorget i Örebro. Jag är imponerad över uppslutningen, engagemanget och att tonen var så bra - Ingen smutskastning, utan konkreta fakta och bra frågor till politikerna.

Eleverna lämnade en skrivning till socialdemokraterna där en av frågorna var – Varför stänger ni WUC? Det ska bli intressant att ta del av det skriftliga svaret som eleverna får…

För det är så att det finns inga bra argument för att lägga ner WUC. I utredningen lyser det igenom att allt går ut på att få ihop argument och beräkningar till fördel för något som redan är bestämt! Uträkningarna håller inte och jämförelsen beträffande antalet kvadratmetrar stämmer inte heller. Nej gör om gör rätt!

Media: NA, Tvärsnytt, Radio Örebro

Läsvärt: Kent Persson

tisdag 14 februari 2012

Alla hjärtans dag

Idag är det alla hjärtans dag. Affärer och tidningar är fulla av påminnelser om detta och ger information om vad man kan köpa till sina nära. Det kan bli väl kommersiellt men visst är det bra att ha en dag då vi särskilt visar hur mycket vi tycker om varandra. Som politiker kan det en dag som denna vara lämpligt att från hjärtat tala om varför man är politiskt engagerad.

För mig har moderaterna alltid varit det självklara valet av parti och det eftersom vår utgångspunkt är människan. Friheten att få bestämma över sitt liv och tilltron till att de allra flesta har förmågan att ta rätt beslut över sina liv. Med frihet följer ett ansvar och även att acceptera de val som andra gör.

Denna tanke om frihet och förmåga att fatta egna beslut måste följas upp i ett välfärdssystem som tillhandahåller en trygg välfärd. Via skatten ska vi få en skola, vård och omsorg som är lika för alla oavsett vem man är och var man bor. Här har vi en hel del kvar att göra och det är en av anledningarna till att jag engagerar mig politiskt. För mig är det orimligt att exempelvis vården man får är beroende av i vilken stad man bor och hur välutbildad man är. Lika orimligt som att skolorna i Örebro inte klarar sitt uppdrag.

För mig ör det viktigt att samhället är starkt och stöttar där människan är svag. Det är ett misstag varje gång en människa i behov av stöd lämnas utanför. Varje unge i skolan ska ges en rättvis möjlighet att klara sin skolgång. Varje människa i behov av vård och omsorg ska få relevant vård i rätt tid. Varje brottsoffer ska stöttas, varje misshandlad kvinna och varje barn som far illa i sin familj. Detta är varför vi betalar in skatt. Det är detta vi politiker har i uppgift att säkra.

Sedan vill jag verka för att politiken eller samhället inte gör allt. Jag ser ett stort värde i att andra driver verksamhet, exempelvis skolor, som finansieras via skatten och att det då finns tydliga krav på vad som ska uppnås så att skattepengarna används rätt.

Som politiker vill jag möjliggöra för människor, företag och organisationer att verka i Sverige. Jag tror på mångfald och drivkraften i att vi alla ges möjlighet att vara med och bidra.

måndag 13 februari 2012

WUC offras!

Så kom det då, förslaget om nedläggning av Wadköpings Utbildningscentrum. Det finns en utredning på dryga 30 sidor men den är helt utan annan inriktning än att just WUC ska lämnas.

Att prata med S om detta är lika givande som att prata med en vägg. De har bestämt sig och att göra en utredning som ger en helhetsbild med konsekvensbeskrivning av fler alternativ är inte intressant för den politiska majoriteten i Örebro. Det är ett svek mot elever, lärare och alla de Örebroare som tror på demokratiska processer.

Efter beslutet om att avbryta planering och flytt av gymnasieprogram, som vi i oppositionen fick igenom i Gymnasienämnden, har förvaltningen ändå jobbat på med sin utredning. Det har de tydligen kunnat göra eftersom ordföranden i programnämnden gett dem uppdraget. Jag tycker det är ett smått tveksamt sätt att hantera fattade beslut… De är listiga våra socialdemokrater, lyfter upp ärendena till nästa nivå och fortsätt som inget har hänt!

Utredningen ger fortfarande inte svar på frågan varför socialdemokraterna så gärna vill lägga ner Örebros bästa skola. De underlag Socialdemokraterna visat är vinklade för att dels ställa WUC mot Rudbeck och siffrorna ger ingen klar beskrivning över ett ekonomiskt försvarbart beslut.

Bevisligen finns det en hel del kristdemokrater och säkert även centerpartister som vill något annat, men att de har reducerats till stödpartier. I socialdemokraternas Örebro räcker det som skola inte att sköta sitt uppdrag, sin ekonomi och vara populär bland eleverna – skolan riskerar ändå att bli nedlagd!

Media: Tvärsnytt, Radio Örebro, NA

fredag 10 februari 2012

Höj statusen för dem som jobbar med våra barn

Jag försöker kontinuerligt besöka olika verksamheter inom skolområdet. Detta för att ta del av kloka synpunkter från dem som arbetar där. Vid dessa besök slås jag av den enorma kompetens som finns, den positiva stämningen trots tuffa ekonomiska villkor och att det finns ett driv för barn och ungdomars rätt till kunskap.

I veckan har jag träffat personal på en gymnasieskola och en förskola, båda kommunala verksamheter. Deras verklighet är olika - gymnasiet kämpar för att få fler elever och förskolan för att få färre! Inom gymnasiet har vi en påtaglig fight om vilka skolor som ska vara kvar. Det gör att personalen är på tå, ser till att ha rätt fokus på kvalité och att eleverna ska trivas då de är väl medvetna om att skolans rykte är av största vikt i dagens tuffa konkurrens.

Inom förskolan arbetar man många gånger hårt för att föräldrar ska förstå vad de gör. Då speciellt i områden som Brickebacken där familjerna har olika bakgrund och kunskapen om skolans uppdrag många gånger är liten. De kämpar i trånga lokaler med allt för många barn men klarar ändå sitt uppdrag. Här har personalen hög kompetens efter flera år av högskolestudier men kommer aldrig upp i högre lön är 26000 kr/månad (ingångslönen är i bästa fall 21000 kr).

Man pratar mycket om att statusen för dessa viktiga yrken måste höjas – de har ju hand om vår framtid och det är viktigt att vi kan locka fler att välja att utbilda sig till förskollärare och lärare. Lönen är en del men jag tror också att samhällets syn på vad de gör är viktigt.

Med rätta kan man tycka att skolan inte alls klarar sitt uppdrag eftersom så många barn inte uppfyller de mål som sätts. Ska vi ändra på detta krävs det krafttag (bla. från den lokala politiken) och vi måste lyfta lärarnas kompetens och ge dem rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

För att höja resultaten i skolan är det viktigt att tänka på förskolans pedagogiska ansvar. Exempelvis är barns språkutveckling mycket viktig att jobba med tidigt. Med detta följer att förskollärarna måste få tid för varje barn och att arbetsbelastningen är limlig. I diskussionen med personalen inom förskolan påtalar de att nyckeln är att få ner antalet barn per grupp. För mig är det rimligt att ha max 15 barn på tre personal, 12 barn i de lägre åldrarna, och inte upp emot 25 barn som det många gånger är i Örebro Kommun idag.

torsdag 9 februari 2012

Pensionsålder?

Många har med upprörda känslor reagerat på Stadsminister Reinfeldts utspel här om dagen att vi bör diskutera en höjning av pensionsåldern. Att det inte finns konkreta förslag och att Stadsministern mest resonerar och lyfter fram ett problem som de flesta ser, bryr sig få om. Att dessutom så många har hakat upp sig på 75 år tycker jag är märkligt.

Idag har vi en pensionsålder på ca 65 år och människor lever betydligt längre än så vilket är en positiv utveckling sedan denna pensionsålder bestämdes. Nu räknar man med att många av dem som föds idag kommer att bli upp emot 100 år. Att ifrågasätta det realistiska i att de ska ha pension i 35 år är enligt min mening rätt. Hur ska vi klara av det? Vilka skatter behöver vi då ha för att klara en bra omsorg? För ingen av dem som är emot en höjning av pensionsåldern har väl tänkt sig något annat än en hyggligt liv med bra pension tills de dör?

Få människor med tunga arbeten klarar av att jobba tills de är upp emot, eller över, 70 men det menar heller inte Reinfeldt. Om man lyssnar så sa han att sakers tillstånd behöver ändras. Det måste bli möjligt att sadla om och att vidareutbilda sig. Viktigt är att se till varje persons förmåga att arbeta när de blir äldre. Dessutom måste äldre människor få en bättre status på arbetsmarknaden, vilket i och för sig säkert kommer lösa sig om några år när vi får arbetskraftsbrist.

Nej, vi behöver en sansad diskussion om angelägna frågor för att klara välfärden framöver.

Media: SvD, KG Scherman, NA "Svenska folket"

onsdag 8 februari 2012

Bra förändring

I den nya gymnasieskolan 2011, GY11, har gymnasieprogrammen gjorts om till yrkesförberedande och högskoleförberedande vilket jag tycker är bra. Jag anser att det är fel att tvinga skoltrötta ungdomar att läsa in högskolekompetens om de ”bara” vill bli murare. Viktigt är dock att möjligheten finns för alla elever på alla program att läsa in ämnen så att man kan söka sig till högskola eller universitet.

S har motsatt sig detta och menar att det minskade antal elever som sökt sig till de yrkesförberedande programmen beror på att de inte automatiskt får behörighet till högskolan. Jag håller inte med. Jag tror att minskningen beror på att vi varit för dåliga på att informera. Vi måste få ungdomarna att inse att de har en stor chans att få ett arbete direkt efter gymnasiet om de går ett yrkesförberedande program. För det är fakta, många av dem som går dessa program får snabbt ett jobb.

I fredags togs detta upp på Aktuellt och man hade ett intressant reportage från Tullängsskolan i Örebro. Tullängsskolan har lyckats få många elever som går yrkesprogrammen att välja till ämnen så att de får behörighet till högskolan. Det är bra.

För det är det som är viktigt - att skolorna ser till att ge eleverna bra möjlighet att läsa dessa extra kurser. De ska vara förlagda till på bra tider och nogsamt informeras om.

Jag tycker att GY11 är bra just för att den ger en gymnasieutbildning även till de ungdomar som inte vill läsa så mycket som krävs för att komma in på högskolan. Det är bra att vi äntligen fått stopp på den gymnasieskola som under 20 års tid har slagit ut massor av ungdomar som inte klarat studierna eller som tröttnat på att läsa sånt de inte varit intresserade av.

måndag 6 februari 2012

Vågar majoriteten göra rätt?

Dagens ledare i NA uppmanar majoriteten i Örebro att, i den turbulenta frågan om nedläggning eller ej av WUC, börja om från början. Visst skulle det vara det bästa men frågan är om de har styrka, mod och vilja att göra det som är rätt.

Politik styrs många gånger av prestige. Man säger en sak, nästlar in sig i ett resonemang som till slut gör det omöjligt att ändra åsikt. Från S har frågan blivit för stor, det har för många gånger sagts från Esbjörnssons sida att WUC ska läggas ner. Begic säger ibland att han är prestigelös men det dominerande inslaget från honom är ändå att det hela är ett vallöfte och att WUC måste offras.

Kan KD hålla stången i frågan ska de ha en stor eloge. Det verkar finnas en vilja hos flera starka företrädare i KD men jag undrar om de rår på S och det egna Kommunalrådet Bondesson. Jag är tyvärr tveksam. Det lyser igenom att det finns en uppgörelse om att rädda Rudbecksskolan mot att få behålla Vårdnadsbidraget

Vad Örebroarna tycker skulle vara intressant att veta. Min gissning är de flesta, oavsett vilket parti de har röstat på, tycker att vi politiker ska fatta beslut med bra underlag som grund. Jag tror att de flesta vill att demokratiska processer, där bl.a. personalen involveras, ska föregå viktiga beslut.

Jag är i grunden en person som tror gott om människor. Jag hoppas att majoriteten kan svälja prestigen, tänka om och göra rätt. Det bästa är att tillsätta en utredning som utan förutfattad mening tittar på alla kommunala gymnasieskolor i Örebro. Utredningen bör ha i uppdrag att komma fram till fler än ett förslag på vad vi kan göra. För något måste vi göra, det går inte att behålla lokaler när vi inte har elever. Jag önskar en process som involverar de som berörs, tar med kloka synpunkter från verksamheten och ser till att förankra förslagen så gott det går.

söndag 5 februari 2012

S ljuger!

I rapporteringen i NA efter fredagens beslut i Gymnasienämnden om att avbryta planering och flytt av gymnasieprogram signalerar majoriteten att de står fast vid sin åsikt om att WUC ska läggas ner. Splittringen i fredags återspeglar ingen splittring i majoriteten och nu lyfts frågan till nästa nivå.

Idag påstår Lena Baastad i NA att vi moderater inte vill göra något åt Gymnasienämndens underskott. Är citatet rätt ljuger hon! Jag säger tvärt om att det är vi som vid flera tillfällen påtalat att något borde göras! Dessutom föreslog jag i mitt ledamotsinitiativ i fredags att en ordentlig utredning skulle startas, vilket majoriteten röstade emot.

Det är S som har väntat i sju månader på att agera i lokalfråga. När de sedan agerar gör de det på ett sätt som är ett hån mot demokratin! Utan utredning, utan dialog och utan annan förklaring än att de gjort en bedömning bestämmer majoriteten att lägga ner en skola!

Det är S som suttit still utan att reagera på underskotten som förvaltningen signalerade redan i maj 2011. Vi har i nämnd och i Kommunfullmäktige ställt frågor hur de tänker om underskotten. Lugnt och fint har de suttit kvar i sin båt i väntan på den storm som i slutet av 2011 blåste upp till orkan!

Nej, ansvaret i denna fråga har S – De orkar inte agera i viktiga frågor. S har från dag ett gjort fel. När de beslutade att behålla Rudbecksskolan i maj/juni 2011 skulle de ha tillsatt en utredning. Att vänta till november/december innan man inser problemen duger inte!

Resultatet är ett totalt svek mot elever, föräldrar och personal på den gymnasieskola i Örebro som gör bäst ifrån sig beträffande ekonomi och elevers resultat. Med full kraft har elever, lärare och vi i oppositionen reagerat och agerat. Att detta överraskar och förargar majoriteten är för mig en gåta.

fredag 3 februari 2012

WUC räddat

Moderaterna fick idag majoritet i gymnasienämnden för att stoppa nedläggningen av Wadköpings utbildningscenter. Mitt ledamotsinitiativet fick stöd av Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och företrädare för kristdemokraterna. Det innebär att uppdraget om att förbereda en nedläggning av Wadköpings utbildningscenter avbryts.

Det är underbart. Örebros bästa skola är räddad, och det är tack vare elevernas engagemang kristdemokraterna har tagit sitt ansvar. Wadköping har bra lokaler, en spännande pedagogik och engagerade elever, och det är därför bra att skolan ska vara kvar

Ledamotsintitiativet har stoppat nedläggningen av Örebros bästa skola. Det är det enda sättet att ta ansvar för framtidens gymnasieskola i Örebro!

Media: Radio Örebro, NA

Kommunen måste skaka fram praktikplatser!

Vid flera tillfällen denna vecka har bristen på praktikplatser kommit upp och nu uppmärksammar Radio Örebro problemet som Örebro Universitet har med detta.

På många utbildningar är det numera obligatiriskt att eleverna ska ha praktik. För gymnasiet måste detta fungera för att vi ska få ha kvar utbildningarna likaså gäller på Universitetet. Att kommun och landsting då är de som är sämst på att ta emot praktikanter är inte OK.

I veckan har jag träffat lärare och personal som arbetar på Intruduktionsenheten på Virginska skolan i Örebro. De har hand om elever som saknar behörighet till gymnasieprogram och här är många gånger en praktikplats det som avgör elevens framtid. För en del av dessa elever är det inte realistiskt att komma upp i den nivå som krävs för att klarar gymnasiet och då gäller det att hitta en väg att gå vidare – en praktik kan då vara det som startar den processen.

Jag anser att kommunen måste skärpa sig , vi kan inte fortsätta låta näringslivet ta hela ansvaret. Vi måste skapa en förståelse ute i verksamheterna att det är viktigt att de tar emot praktikanter. Det är viktigt för den enskilde eleven men också för samhällsekonomin. Människor i utanförskap kostar stora pengar.

onsdag 1 februari 2012

S stoppar alternativen

Idag rapporterar flera nyhetsmedier, Tvärsnytt och Radio Örebro, om att S vill ta bort dagbarnvårdarna i Glanshammar. Tryggheten rycks med en gång bort för många familjer i Örebro och några bra förklaringar finns inte.

Varför tas alternativ och mångfald bort? Varför ska alla barn in i samma fålla? Är det klokt att just alternativen barnomsorgen tas bort när trycket på förskolan minskar? Var finns barnperspektivet?

För oss är det viktigt att barnen får komma i första hand. Förskola är bra för vissa barn, men inte för alla. Här är det föräldrarna som måste känna efter vad deras barn behöver. Alternativ som dagbarnvårdarna måste finnas och speciellt i en glesbyggd som Glanshammar. Här finner många familjer kvalité i att barnen får vara nära natur och djur på ett alldeles speciellt sätt. Känslolösa socialdemokrater tar bort alternativen och det är barnen som drabbas!