tisdag 31 januari 2012

S måste ta sitt ansvar

Socialdemokraterna försöker i debattartikel efter debattartikel måla upp Alliansregeringen som de som skapade barnfattigdomen. Det är retorik på högsta nivå men jag undrar vilka som går på det. Ewa-Leena Johanson, S i Ljusnarsberg, skrev igår en NA-krönika i ämnet och avslutar med den enkla slutsatsen att om vi avstår det femte jobbskatteavdraget så avskaffas barnfattigdomen. Så enkelt är det inte!

Att det finns fattiga barn i vårt land är beklämmande och det är av största vikt att vi agerar och inte passivt låter saken bero. För mig handlar det också om att i viss mån jobba långsiktigt med att skapa förutsättningar för varje barn och varje människa i vårt land att lyckas. Vi ska ha en skola som ger varje elev möjlighet att lyckas och det gäller att skapa förutsättningar för företag att verka. Det gäller också att ha ordning på ekonomin i stat och kommun så att panikåtgärder i form av nedskärningar i vård, skola och omsorg undviks.

Sverige har en gynnsam situation när det gäller statens ekonomi. Vi är långt ifrån kriserna i Europa och till stor del har vi Alliansregeringens arbete att tacka för detta. Detta är viktigt för att kunna hålla ihop välfärdssystemet.

Socialdemokraternas politik har bidragit till ökade klyftor. Se bara vad de har gjort med den svenska skolan. Att gå från kunskap till flum gynnar klyftor. De byggde de stora bostadsområdena vilka säkrat segregationen i många städer däribland Örebro. Se vad de historiskt har gjort med våra företag - Löntagarfonder som urholkat och en misstro mot företagsamhet och att släppa in alternativ inom vård och skola. Till viss del har de släppt på sina gamla ståndpunkter men det de gjort innebär att de har ett stort ansvar för klyftorna i vårt samhälle.

Just nu hotar socialdemokraternas politik att göra 20 000 människor arbetslösa. De vill dubbla arbetsgivaravgifterna för unga vilket kommer leda till att färre vill anställa ungdomar. Vid årsskiftet sänkte Alliansen restaurangmomsen. Nu vill S höja den igen vilket slår hårt mot en bransch där många unga får jobb. Dessutom vill de försämra ROT- och RUT-avdragen. Sammantaget innebär det att fler än 20 000 jobb hotas vilket riskerar att bidra till barnfattigdom.

S kommer gärna med enkla förklaringar och stora ord som de tror att människor ska gå på. Jag är övertygad om att Svenskarna är klokare än så.

onsdag 25 januari 2012

S stänger WUC

På dagens Fullmäktige fick vi beskedet att majoriteten stänger gymnasieskolan på WUC! Det har väl vad vi som varit inne i diskussionen de senaste veckorna har förstått men för nu är det uttalat. Sveket från S är totalt. Från att i valrörelsen säga att ingen skola ska lägga ner till att nu lägga ner den skola som i dagsläget klarar sig bäst!

För skolan, elever och personal är det ett tråkigt beslut som majoriteten tar och speciellt är det ett förödande besked för Vård- och omsorgsutbildningen som ni måste flytta från lokaler vilka är perfekta för dem.

Alla som är bara lite insatta i demografin och situationen med pensionsavgångar inom vården vet att det är av största vikt att vi får fler som väljer vårdyrket. Här är det många parametrar som påverkar, arbetstider, arbetsbelastning, arbetsmiljön, möjlighet att välja arbetsgivare och hur bra utbildningen är. Som kommun har vi ansvar för många av de parametrar som gör vårdyrket attraktiv.

Ett stort ansvar togs när beslut fattades att Vård och omsorgsprogrammet skulle tillbaka till Wadköpings utbildningscentrum. Lärarna uttrycker sig lyriskt och säger att de nu är tillbaka ”hemma”. Lokalerna är bra, närheten till USÖ är bra, samarbetet med Komvux är bra, förutsättningarna för att skapa ett framtidsinriktat Vårdcollege är mycket goda och mixen av elever på skolan är bra. Just denna kombination av positiva parametrar bidrar till en bra utbildning där eleverna trivs, pratar väl om utbildningen och utbildningen blir attraktiv.

Allt det positiva som hänt med utbildningen kommer nu att raseras. Först raseras nästa läsår genom att få elever kommer lockas till en skola där det inte finns elever i deras egen ålder.
Sedan är framtiden oviss då de inte vet vart ska de flytta.

Utredningen är obefintlig. Inga konsekvensbeskrivningar finns av flytten från WUC. Inga underlag finns ännu trots att beslutet ska tas den 15/2. Processen är helt bedrövlig. Majoriteten svarar inte på våra frågor och jag ifrågasätter starkt deras agerande.

Att ha en väl fungerande vårdutbildning är väsentligt för att vi ska klara behoven och kvalitén i vård och omsorg framöver. Här måste vi ta ett ansvar och göra vårt yttersta för att locka ungdomar till utbildningen. Majoritetens agerande är ansvarslöst och det kommer att ge stor effekt i framtiden.

Radio Örebro

torsdag 19 januari 2012

Märkligt beslut

Jag är imponerad av det engagemang som eleverna på Wadköpings utbildningscentrum, WUC, visar för sin skola, men jag är inte förvånad. WUC är Örebros bästa gymnasieskola med spännande pedagogik, moderna lokaler och den gymnasieskola som skolinspektionen är mest nöjd med.

WUC är en väl fungerande gymnasieskola med ordning och reda på ekonomin. Skolan har flexibla, nyrenoverade lokaler som är anpassade för funktionsnedsatta elevers behov. Det finns specialpedagogisk kompetens för elever med Asberger eller autism samt en mångfald av praktiska och teoretiska linjer. På WUC utbildas framtidens samhällsbärare av pedagoger i toppklass. Utan dem skulle Örebro stanna. Thomas Esbjörnsson skriver i sin artikel i NA den 151, att han vill spara på lokaler istället för lärare, men en jämförelse av gymnasieskolornas kostnader för lokaler visar att WUC har lägst kostnad per kvadratmeter.

Det är ännu oklart hur gymnasieskolans ekonomi blir bättre genom att man gör sig av med de billigaste lokalerna. Överhuvudtaget är hela nedläggningsbeslutet av WUC väldigt märkligt. Det är ett beslut som fattats bakom stängda dörrar, av bland annat Esbjörnsson, och Örebroarna väntar fortfarande på svaret på frågan varför just WUC ska läggas ner.

Det är sant som Esbjörnsson skriver att gymnasieskolans totala verksamhet i Örebro under lång tid har dragits med svåra ekonomiska problem. Det vet både moderaterna och socialdemokraterna. Därför menar vi att det behöver göras en ordentlig utredning av gymnasieverksamheten som helhet, där andra alternativa lokalreduceringar inom gymnasieförvaltningen tas fram och förutsättningslöst diskuteras.

När politiker gör upp i skuggorna och lägger ner skolor nyckfullt och godtyckligt hotas välfärden. Det som nu händer med WUC visar att varken lärare eller elever kan vara säkra på att deras skola får vara kvar bara för att alla gör ett bra jobb. Det prejudikat som nu sätts kommer att skapa oro i alla Örebros skolor.

Moderaterna vill ta ansvar men säger bestämt nej till ansvarslösa beslut. Vi vill utveckla, inte avveckla, WUC.

onsdag 18 januari 2012

KD fegade ur!

Idag hade KD-ledamoten Fahlström chansen att visa att han menat allvar med sina utspel om att han vill behålla WUC. Men inte, han röstade tillsammans med S emot mitt förslag om att avbryta utredningen om flytt av gymnasieprogram från WUC!

Jag är förvånad för jag trodde faktiskt att han menade vad han sagt i all lokal media de senaste dagarna. Hur han ska ta sig ur detta är en fråga. De lärare och elever som närvarade på nämndens möte var minst sagt förundrade över hans agerande.

Hela historien är ett svek. Ett svek mot Örebro bästa skola, ett svek mot väljarna och ett svek mot de elever som nu hoppats på att deras skola skulle räddas. WUC har bra lokaler, en spännande pedagogik och engagerade elever, trots det väljer socialdemokraterna, med stöd av kristdemokraterna och centern att stänga skolan.

Ett ja till mitt ledamotsintitiativ skulle ha stoppat nedläggningen och istället initierat en ny, större lokalöversyn för att komma åt överytorna. Nu bär kristdemokraterna, tillsammans med socialdemokraterna ansvar för att det inte blir så.

tisdag 17 januari 2012

Majoritet för beslut?

Med anledning av dagens NA-artikel om kristdemokraten Lars-Ruben Fahlströms beslut att inte stötta S-nedläggningen av WUC har diskussionerna varit många i Rådhuset. Och det är klart att vi, elever och personal på WUC vädrar morgonluft…

Det är svårt att styra en majoritet där flera partier ingår och därför är det så viktigt att alla processer sköts på bästa sätt. Alla ska känna sig informerade och det gäller att få varje ledamot med sig i de förslag som läggs. Att processen fram till beslut om WUC-nedläggningen varit snabb och gjordes i största sekretess vet vi och man kan ju bara spekulera i huruvida alla ledamöter i berörda nämnder känner att de har varit involverade.

Idag verkar den fakta som finns på bordet vara att S inte får majoritet för sitt förslag och det ska bli mycket intressant att se vad som händer framöver, bl.a. på Gymnasienämndens möte imorgon.

Det mest intressanta i dagens NA är dock uttalandet från Dennis Begic angående Rudbecksskolan: ”Vi lovade att behålla den. Jag som socialdemokrat röstade för vårdnadsbidraget bara för att få behålla Rudbeck” Svart på vitt – Rudbeck ska vara kvar och det diskuterar vi inte för vi tvingades behålla det förhatliga vårdnadsbidraget!

Priset som elever och personal på WUC får betala är högt. De tvingas lämna bra lokaler och en bra ekonomisk verksamhet. Lärarlag och elevgrupper splittras och en oro i alla skolor skapas. Kan man hux flux kan stänga en bra verksamhet så ligger alla i farozonen

Vi är många som efterfrågar underlag och utredning. Vi är många som undrar varför WUC? Vi är många som förundras över majoritetens nonchalans för den demokratiska processen, dialog före beslut och saktfärdighet i att starta processer. Det är panik och dåliga beslut som blir följden. Idag ser jag ser ett ljus i tunneln men vågar inte ropar hej ännu.

media: Radio Örebro, Tvärsnytt

bloggar: Kent Persson, Niclas Persson, Staffan Werme

lördag 14 januari 2012

S sparar på vård i livets slutskede

Nedskärningarna som S-majoriteten beslutat om för 2012 börjar nu visa sig ute i verksamheten. Driftsnämnderna lägger fast sina budgetar och det är här vi kommer se vad man ska spara på och hur Örebroarna drabbas. De konkreta effekterna är inte alltid så roliga.

I dagens NA berättar Ingela Steiner, nattsjuksköterska i Örebro kommun, om vad som riskerar att hända de människor som hon har ansvar för att sköta under sina arbetspass. Det konkreta när antalet nattsjuksköterskor blir färre är att sjuka människor som är beroende av hjälp nattetid får vänta.
Det värsta exemplet är konsekvensen för de människor som valt att vara hemma, trots svår sjukdom, i livets slutskede. Deras väntan på smärtlindring och stöd blir extra påtaglig.

Örebro har en bra palliativ vård, bl.a genom avdelningen Vitsippan på USÖ, och detta är för mig ett bevis på att vi är ett välfärdssamhälle. En bra och värdig vård i livets slutskede är viktigt och där får samhället inte svika. Att som Örebro kommun nu gör dra in på hemsjukvården för dessa människor är inte värdigt.

S lovar att följa effekten av sina neddragningar och det är väl det minsta vi kan begära. Vi moderater har varnat för att 20 miljoner mindre pengar inom området social välfärd kommer att drabba de som behöver välfärden allra mest. Nu ser vi den bistra sanningen – mindre resurser till vård av döende människor!

fredag 13 januari 2012

Titta på helheten

Idag skriver ännu en lärare, denna gång Leif Wester lärare på Tullängen, på debattsidan i NA om nedläggningen av WUC. Vinklingen i Westers artikel är vikten av att se helheten och inte endast se de pengar som kan sparas.

Det är just detta vi moderater vill att kommunen ska göra – se helheten. Vi kan inte enbart se elever och program som spelpjäser! Vi måste inse att lokalernas utformning, kompetensen i lärarteam och utbildningarnas upplägg är viktiga delar för att få en attraktiv utbildning med goda resultat.

Vi måste ha en gymnasieutbildning för elevernas bästa, som attraherar och som har en planering/upplägg som passar eleverna. Just när det gäller de yrkesinriktade programmen är det väsentligt att koppla ihop kärnämnen med de praktiska ämnena. Med detta har man lyckas på WUC.

Idag ser vi att det mest avgörande för ungdomars framtid är att de har en gymnasieutbildning. Misslyckade gymnasiestudier är ofta en enkel biljett in i utanförskap. En gymmnasieskola som lyckas med sina yrkesprogram gör eleverna och samhället en stor tjänst. Ofta är det just dessa elever som går direkt till arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Jag håller med Wester i hans resonemang att det är stor risk för sjunkande resultat för eleverna om de som i sina program nyttjar terminalen ska bege sig till en annan skola för de teoretiska ämnena. Det gynnar inte helheten då risken är stor att eleverna inte lockas till lektionerna på den andra skola. Elevernas resultat kommer att blir lidande och det är ett stort svek mot eleverna!

Min önskan är att en ordentlig utredning genomförs där alla lokaler och parametrar läggs på bordet. Det är av största vikt att en rättvis bedömning görs av alla skolor och alla program. I detta ska även beaktas vad som är attraktivt för ungdomar idag - Hur vi ska vi få dem att välja den kommunala gymnasieskolan? Den kommunala gymnasieskolan ska vara på tå med utbildning av hög kvalité, bra upplägg, goda resultat, bra lärare och modern pedagogik. Eleverna ska veta vad de får när de väljer en kommunal gymnasieskola i Örebro, vi ska hålla det vi lovar och vi ska stå oss väl i konkurrensen mot de friskolor som finns.

torsdag 12 januari 2012

S tar beslut utan underlag

Att Örebros gymnasieskolor har för mycket lokaler har sedan flera år varit en bekymmersam fråga för skolpolitiker, skolpersonal, elever och kommunala tjänstemän. Lokaler som står tomma och kostar pengar när elevkullarna sjunker bidrar till att vi inte kan satsa på kunskapen i skolan. Socialdemokraterna har varit väl medvetna om denna situation men gick ändå till val på att ingen gymnasieskola skulle läggas ner.

Sedan 1:a juli har Socialdemokraterna styrt Örebro kommun och under den perioden har ekonomin i Gymnasieförvaltningen med rask takt försämrats och elevunderlaget fortsatt att minska. Den genomgripande utredningen som S tidigare efterfrågat i diskussionen kring gymnasieskolans lokaler har inte genomförts. Istället stoppades i september utredningen om Framtidens gymnasium i Kommunstyrelsen och skickades till Programnämnden varefter inget om den har hörts. Under hela sju månader efter valet ger majoriteten inga besked och inget initiativ till dialog om lokaler tas.

Helt plötsligt, två veckor före Jul, ges besked att Wadköpings utbildningscentrum ska läggas ned. Nu har Socialdemokraterna väldigt bråttom och det behövs ingen grundlig utredning, WUC ska läggas ned utan vidare eftertanke.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Gymnasienämndens ordförande Dennis Begic (S) och ser fram emot en intressant debatt på nästa Kommunfullmäktige.

- Varför har ni inte gjort den genomgripande utredning om gymnasieskolorna som ni själva efterfrågade 2010?

- Varför har det tagit hela sju månader för er att komma fram till ett besked om lokaler?

onsdag 11 januari 2012

Rörelse för livet

I dagens NA finns ett helt uppslag om hälsa som är en del i en serie som tidningen gör kring fetma. Det är bra att NA tar sitt ansvar och lyfter detta stora problem. I dagens artikel skriver man om vikten av rörelse och träning.

Sjukgymnasten Malmberg påpekar hur viktigt det är att inte sitta still, att röra sig om än bara lite och visst är det så. Vi vet alla hur väl kroppen mår bara av att man reser sig från stolen efter en stund vid skribordet. Det är uppfriskande även med en kort promenad, man får luft och lite energi. Malmberg arbetar på Överviktenheten och där är det viktigt att hitta motivationen hos människor till att börja röra på sig.

Jag brinner för folkhälsa och förespråkar varmt rörelse i alla former, också i det lilla. Det gäller att hitta sin grej när man ska motionera och det gäller att ta tillvara på den vardagsmotion man får genom att exempelvis ta trappen istället för hissen.

Det är viktigt att skapa goda vanor hos barnen. Varje förälder har ett stort ansvar att se till att deras barn äter och rör på sig i rätt proportioner. Idealet är förståss att barn rör på sig i form av någon idrott, hittar glädjen i att motionera och i förlängningen fortsätter att motionera hela livet. Idrottsrörelsen har här ett stort ansvar för att få barn och ungdomar att hitta just glädjen i att röra på sig.

Andra som har ansvar för att barn ska hitta glädjen i motion och rörelse är skolan. Jag är en varm förespråkare för mer idrott i skolan och att man tills det blir verklighet har organiserad rörelse för barnen de dagar som idrottsämnet inte står på schemat. Exempelvis kan man ta en promenad eller använda sig av ”röris” som är enkel och rolig jympa till musik för barn som man enkelt kan genomföra i klassrummet.

Det finns skolor med hälsoprofil och en av de bästa har vi i Örebro – Stora Mellösa skola. Där har man ett helhetstänk kring hälsa och rörelse som går ut på att stärka elevernas självkänsla. Barnen rör på sig varje dag, två dagar är det idrott på schemat och de andra dagarna organiseras promenader, röris och annat. Rörelse är en del av denna skolas upplägg som i slutändan resulterar i att eleverna trivs, lär sig att leva sunt och prestera mycket bra kunskapsmässigt. Jag tror att det hänger ihop – hälsa och förmågan att ta till sig kunskap.

tisdag 10 januari 2012

Möte utan resultat

Så har vi då haft mötet om gymnasieskolans lokaler och som förväntat ledde det inte till något. S står fast vid sitt beslut att lägga ner Wadköpings Utbildningscentrum och de är inte beredda att göra någon utredning.

På mötet kom vi fram till att vi inte är överens. Vi (M, FP och MP) vill att en ordentlig utredning görs som vi kan ta ställning till. S m.fl. tycker allt är bra som det är! Intressant, och minst sagt skrämmande, var att få bekräftat att beslutet som tagits inte har några egentliga underlag, utredningar eller siffror. Beslutet är fattat på bedömningar och de har inte tittat på helheten!

Socialdemokraterna vill inte utreda alternativ till att lägga ner Wadköpings utbildningscenter. Istället lyser det igenom att de vill att vi ska peka ut skolor för nedläggning. Syftet verkar inte alls vara samförstånd och långsiktiga lösningar, utan istället att ställa skola mot skola och elev mot elev!

Gymnasienämnden har sedan länge dragits med stora underskott. Socialdemokraternas besked i maj var att ingen skola skulle läggas ner. I september stoppade Socialdemokraterna en utredning i Kommunstyrelsen om framtidens gymnasieskola. En fredagsmorgon två veckor innan jul gavs plötsligt beskedet att Wadköpings utbildningscenter skulle läggas ner. Det är inte ansvarsfullt. Som majoritet måste man våga ta i frågorna, se till att de demokratiska spelreglerna följs och inte tiga still i en förhoppning att människor ska tro att allt är bra.

Vi moderater säger nej till att lägga ner WUC. Wadköpings utbildningscenter har engagerade elever, en spännande pedagogik och dessutom bra ekonomiska resultat. Vi vill ta ansvar för ekonomin, men inte till priset av nedläggningen av Örebros bästa gymnasieskola.

Kent Persson, Staffan Werme, Niclas Persson
NA

fredag 6 januari 2012

Protest mot nedskärningar

Neddragningar i välfärden istället för att spara på betong är det som S-majoriteten i Örebro nu genomför. Reaktioner från medborgare och personal låter inte vänta på sig och senast i onsdagens NA skrev signaturen "Undersköterska/Skyddsombud" om hur fel det är att sparar på äldreomsorgen. Hon protesterar mot svårigheten att få utökad arbetstid, delade turer, att kompetensutveckling uteblir och majoritetens felprioriteringar.

Vi kan alla förstå en verksamhet måste bedrivas effektivt och att vi inte ska slösa med kommunala medel. Men det som S nu gör handlar inte om det. Det handlar om att spara på barn och gamla, på skola och omsorg i ett läge där varje krona behövs i verksamheten. Det är inte läge att dra ner på välfärden i tider när ekonomin vänder nedåt. Det är då man måste värna välfärden och göra neddragningar på annat.

I vår budget drog vi ner på pengarna till betong och politik eftersom vi anser att det är mindre viktigt än människor. Majoriteten gör en annat prioritering och det är nog fler än "Undersköterska/Skyddsombud" som känner sig lurade!

tisdag 3 januari 2012

Svältdöd för vårdutbildningen

Idag kommenterar jag och Lotta Olsson Pär Bäckmans artikel, på NAdebatt den 28/12, där han beskriver konsekvensen av beslutet att lägga ner större delen av gymnasieutbildningen på Wadköpings Utbildningscentrum.

Vi ser med bestörtning konsekvensen av socialdemokraternas besked om de kommunala gymnasieskolornas framtid. De svänger ordentligt, från att gå till val på att alla skolor ska finnas kvar till att helt plötsligt lägga ned gymnasieutbildningen i de bästa lokalerna gymnasieskolan har. Från att varken se problem eller utmaningar till att utföra sin favoritgren, stora neddragningar direkt efter ett val. Det var samma sak när kommunen sparade efter valet 2002 eller då landstinget gjorde sina neddragningar på 1990-talet. Det är ett svek mot de socialdemokratiska väljarna som säkert vill höra om den ekonomiska verkligheten och inte bli bedragna med vad som egentligen ska ske. Det är en unken ledarstil som inte tillhör ett modernt samhälle.

Sveket är stort mot de kommunala gymnasieutbildningarnas utveckling och framtid. Vi håller med Pär Bäckman som beskriver att det som sker med vård- och omsorgsutbildningen riskerar att bli dess svältdöd. Höstens flytt av vårdutbildningen till Wadköpings utbildningscenter var en viktig pusselbit för att skapa ett framtidinriktat Vårdcollege. Ett Vårdcollege som på samma sätt som Teknikcollege är viktigt för att göra utbildningen modern, attraktiv, kvalitets- och framtidsinriktad.

För första gången har nu vårdutbildningarna placerats i ett sammanhang där de kan utvecklas på bästa sätt med hög kvalité på lokaler och utrustning, bra lärare och samverkan med andra gymnasieutbildningar. Detta, tillsammans med universitetets vårdutbildningar och den nystartade läkarutbildningen, kan göra Örebro till en kommun med vård och vårdutbildning av högsta kvalité. En viktig fråga för alla som behöver vård och omsorg men också en viktig strategisk fråga för Örebro, för regionens utveckling och för fler arbetstillfällen. En attraktiv och bra vårdutbildning är en viktig framtidsfråga.

Allt detta vill nu socialdemokraterna riva upp! Den S-ledda majoriteten i Örebro vill placera vårdutbildningarna som ett av två utbildningspår ensamt i lokalerna vid WUC. Det innebär att man är tillbaka på ruta ett och vårdutbildningarna blir ännu en gång styvmoderligt behandlade!

S är snabba i sin kritik av vårdkvalité och skolkvalité men dåliga på att själva skapa förutsättningar när de har chansen. Att tro att duktiga gymnasister kommer att välja en utbildning som inte prioriteras är naivt. Att bygga kvalité tar tid och det kräver att man värnar och utvecklar vårdutbildningarna, skapar moderna arbetssätt, attraktiva utbildningsmiljöer och möjliggör samverkan med andra gymnasieutbildningar och universitetet.

Att tro att man skapar arbete och framtid på det här sättet är cyniskt. Det visar klart och tydligt att socialdemokratin egentligen bara vill styra, att utveckla är inte intressant! Socialdemokraterna i Örebro visar ännu en gång att de är ett betongparti!

Kent Persson

måndag 2 januari 2012

En bra skola satsar på sina lärare

Idag svarar jag på NA åsikter Calle Bergström som i en artikel den 28/12 ställde följande fråga till moderaterna i Örebro Kommun: håller ni med Hanif Bali (moderat Riksdagsledamot) om att lärare är en bortskämd yrkeskår? (Hanif har tydligen haft detta inlägg på Twitter.) Svaret är nej.

Vi anser att lärarkåren många gånger är styvmoderligt behandlad med sina jämförelsevis låga löner, höga krav och många gånger hopplösa arbetssituation. Allt detta definierar jag som långt ifrån bortskämd. Vi vet att en bra lärare kan göra stordåd i ett klassrum och är det är av yttersta vikt att lärare kontinuerligt får vidareutbildning, ges möjlighet att påverka sin arbetssituation och har en skolledning som tar sig tid till pedagogiskt ledarskap.

För moderaterna i Örebro är skolan en av de viktigaste framtidsfrågorna. Därför har vi sagt nej till den S-ledda majoritetens neddragningar i Örebros skolor under 2012. Vi prioriterar skolan före betong och anser att skolan ska få behålla sina pengar och ge alla barn och ungdomar den skolgång de har rätt till. Skolan ska ha förmågan att anpassa undervisningen efter varje elev och till detta krävs bra lärare.

Under 2011 har en hel del förändringar genomförts i den svenska skolan i syfte att lyfta kunskapen, exempelvis ny skollag och en ny lärarutbildning. Vi måste komma bort ifrån flumskolan och tillbaka till en skola där allt kretsar kring att förbereda eleverna för livet och ge dem den kunskap de behöver. I den resan är lärarkåren den viktigaste resursen vi har.

Att premiera bra lärare och stötta de som behöver utvecklas är viktiga arbetsuppgifter för våra skolledare. I den nya skollagen har rektorer större ansvar för det pedagogiska ledarskapet vilket innebär att de nu i större utsträckning måste vara ute och se hur det fungerar i skolan. Det är bra både för lärare och för elever.