söndag 30 december 2012

Nyårslöfte

Örebromoderaternas Nyårslöfte pubiceras i dagens NA (tyvärr inte på hemsidan): Vi lovar att förnya och förbättra vår välfärdspolitik för att bli Örebros nya välfärdsparti.

Vi kommer att försöka värna välfärden från fler nedskärningar och försöka få större resurser till den. Vi kommer att försöka kämpa för att gruppstorlekarna i förskolan och klasserna i skolan ska bli mindre. Vi ska också försöka få tillbaks de nattsjuksköterskor som dragits in.

Örebro ska bli en stad som Örebroarna känner sig trygga i, och kommer därför att jobba för bättre belysning i våra parker och en 24-timmarsgaranti för såväl trasig belysning som klotter och skadegörelse. En ren och snygg stad är en trygg stad, och därför vill vi också fördubbla helgstädningen för att göra Örebro renare.

Moderaterna är partiet för Örebroare som vill ha en trygg stad med en stark välfärd.


torsdag 20 december 2012

Nej till fler kommunala bolag!

NA debatt svarar Anders Åhrlin på Lena Baastads senaste attack mot oss moderater. Att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti är tydligt och inte minst om man följt debatten i gårdagens Kommunfullmäktige.

S i Örebro startar bolag på bolag och tränger sig på det sättet in på områden som näringslivet gott och väl ska klara utan kommunal inblandning. Det som beslutades igår var start av ett Utvecklingsbolag, tillsammans med Kumla, som ska ha hand om utveckling på energiområdet. Jag är mycket skeptisk till detta då jag anser att kommunens främsta uppgift är att lägga energi, pengar och kraft på vård, skola och omsorg! En samlad opposition röstade nej till detta bolag.

Annars var det, från min synvinkel, ett segdraget fullmäktige som inte hann komma till de ärenden som engagerar mig. Det var förståss skolan och min motion om att vi ska färre mål för skolorna i Örebro. Syftet med denna motion är att vi ska rensa i skolans uppdrag gentemot politiken i Örebro och komma överens om 3-4 mål som vi nogsamt mäter och följer upp.

Vi har stora utmaningar för skolorna i Örebro. Det är underskott både vad gäller ekonomi och kunskap! Vad jag vill i detta är att ge skolorna mer frihet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Att de ska ha några få mål som vi mäter lokalt (skolan styrs av en hel del mål i skollag och läroplan som självklart måste följas) och att de ska få rätt förutsättningar vad gäller resurser och kompetensutveckling.måndag 17 december 2012

Skolkarusell

NA har igår och idag rapporterat om Örebrogymnasiernas flyttkarusell – Jag kan tycka att det är en karusell både vad gäller lokaler och ekonomin i Örebros skolor! Det är precis ett år sedan allt ställdes på ända när S gick ut och sa att WUC skulle stängas. Den bästa gymnasieskolan hade valts ut och protesterna lät inte vänta på sig! Att NA nu rapporterar och tycker till om hur det blev och vad det kostade är bra.

Varken notan för kalaset eller alla lokaler är klara, men nog kan man hålla med Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund, om att det flyttas runt och frågan är om man egentligen lämnat ytor… Jo, visst har gymnasieskolan fått mindre ytor men hur bra det blev och om pengar har sparats återstår att se. Som jag skrev i mitt senaste blogginlägg har vissa grupper av elever fått betala ett högre pris än andra.

Idag beskrivs situationen för eleverna på Vård och omsorgsprogrammet – de som går i tredje ring har flyttat varje år… Huruvida NA kommer att skriva om Aspergereleverna på Risbergska är frågan. Det är ju tveksamt om denna elevgrupp tar emot journalister och säkert är det inte att NA ens vet om att gruppen existerar…

Trots flytt, minskade lokalytor och att massor av lärare har satts i omställning kämpar gymnasieskolan med ekonomin. Under hösten har prognoserna pekat på 4-6 miljoner back men i förra veckan pekar Gymnasienämndens slutnota för för 2012 på 16 miljoner i underskott! Detta är oacceptabelt! S har fullständigt förlorat kontrollen över ekonomin!

Att gymnasieskolans elevkullar minskat och minskar har vi vetat länge. Att vi måste anpassa lokaler och personal efter detta faktum har vi vetat lika länge. Men S valde at riva upp beslut, inte ta tag i problem i tid och sedan agera i panik! Trots detta hamnar vi nu för andra året i rad i stora underskott – Det är ett stort misslyckande som socialdemokraterna har ansvar för!

Folkpartiet Liberalerna

torsdag 13 december 2012

Skapa förutsättningar för lärande

På dagens möte med Gymnasienämnden påpekade jag att flytten från Wadköpings Utbildningscenter, WUC, fortfarande har stora negativa konsekvenser för en del elever. Främst kommer det fram när jag pratat med personal och elever på Rudbecksskolans Vård och Omsorgsprogram och på Risbergska skolans Samhällsvetenskapsprogram för elever med högfungerande autism. Det har gått en hel termin men lokalerna är fortfarande inte klara!

På Vård och Omsorgsprogram är det trång, stor brist på lektionssalar och utrymme för eleverna att vistas på raster. Inom politiken är vi eniga om att det är viktigt att vi får ungdomar att söka denna linje. Trots detta har denna grupp lärare och elever, under de senaste åren, blivit extremt illa behandlade. Först hade de mer eller mindre dåliga lokaler under 10 år på en skola, sedan flytt tillbaka till perfekt anpassade lokaler på WUC för att ett år senare tvingas flytta till Rudbeck där i stort sett inget har fungerat de första månaderna! Hur ska elever lockas till ett program på en skola där grupprum saknas, där det ständigt pusslas med klassrum och eleverna inte har någonstans att vara på rasterna?

För eleverna med högfungerande autism är situationen värre. De upplever att lokalerna inte alls är anpassade efter deras behov bl.a. är det trångt och en för hög ljudnivå. För denna elevgrupp är förändringar, som att flytta, svåra att hantera. Att de dessutom tvingas in i sämre lokaler som saknar anpassning efter deras behov är ett stort misslyckande.

Med detta som bakgrund föreslog jag att våra tjänstemän ska utreda konsekvensen av flytten från WUC för dessa två grupper av elever samt att en åtgärdsplan omgående ska tas fram. Till detta sa S-majoriteten nej - De upplever inte att problemen finns!

Fråga är vem de pratat med? Lyssnar de till lärare och elever? Har de suttit ner och pratat med eleverna på Risbergska och hört hur frustrerade de är för att deras datorer (de fick dessutom inte med sig alla datorer från WUC vilket i sig är ofattbart!) inte går att använda för att det inte finns nätanslutning i lokalerna? Har de sett hur trångt de har det? Har de pratat med lärarna som menar att vissa elever under perioder inte klarar av att komma till skolan eftersom ljudnivån är för hög?

Har de hört hur arga tjejerna på Vård och Omsorgsprogrammet är för att deras undervisning blivit så lidande av att lokalerna inte varit klara och utrustning inte fungerat?

Jag var emot beslutet att lägga ner WUC – Jag kan acceptera att alla inte tycker som jag men jag kan inte acceptera att viktiga grupper av elever blir så illa behandlade och ignorerade av den styrande majoriteten! S verkar sakna viljan att skapa förutsättningar för lärande!

måndag 10 december 2012

Lögner och Nobelpris

I NA idag svara Anders Åhrlin och jag på den debattartikel som Lena Baastad och Thomas Esbjörnsson skrev den 1/12.

När våra motståndare medvetet ljuger om moderaternas politik härsknar vi till. Det är dåligt och lågt - Ingen vinner på att politiker bemöter varandra med lögner!

Vi moderater bygger sakta men säkert upp vårt förtroende som Örebros nya välfärdsparti – Vi gör det med reella satsningar i våra budgetar som S har svårt att matcha. Det handlar om vilka prioriteringar man vill göra - för oss är det enkelt att sätta skolan och omsorgen högst på agendan!

Vi gör medvetet satsningar på välfärden för att de som har byggt upp vårt samhälle ska få en bra ålderdom, för de människor som behöver samhällets stöd ska få det och för att våra barn ska få en bra skolgång.

En dag som denna, när Nobelpriserna delas ut, går tankarna självklart till skolan. För att citera Lärarförbundets annonser i flera morgontidningar ”På Nobeldagen riktas världens blickar mot Sverige. Vi påminns om hur viktigt det är med kunskap, forskning och framsteg. Och visst är det så att allt börjar med en bra lärare?” Om just detta skriver Fredrik Reinfeldt och Eva-Lis Sirén i Aftonbladet.

För att skolan ska klara sitt kunskapsuppdrag och för få lärare som är motorn i detta måste vi politiker prioritera skolan! Då duger det inte att göra som S i Örebro och dra ner på skolans resurser! Det är fokus på kunskap och pengar till vidareutbildning, bra ledarskap och mindre klasser som måste till. Det är för detta som vi kommunpolitiker måste ta vårt ansvar!lördag 8 december 2012

Moderaterna i Örebro tar ansvar

I agens NA debatt påstår Lena Baastad att vi Örebromoderater försöker vara sossar! Inget kunde vara mer fel - Vi är nya moderater!

Kommunstyrelsens ordförande ondgör sig över vinster i skattefinansierade välfärdsföretag och fortsätter med att kräva att anställda i dessa företag ska ha samma rättigheter som offentligt anställd personal. Är det då svårigheten att få en heltidstjänst, delade turer och låga löner hon menar?

För mig är det viktigt att vi har alternativ i den välfärd som vi alla finansierar via den skatt som vi bidrar med till samhället. Att endast vara hänvisad till ett boende när man blir äldre, en skola eller ett sjukhus är passé och inget svenskarna vill tillbaka till. T.o.m. socialdemokraterna i Örebro bejakar och värnar de privata alternativ vi har inom exempelvis skolans område.

Jag är, liksom Lena Baastad, tveksam till övervinster som placeras i utlandet men jag tror inte att det är så majoriteten av de privata välfärdsföretagen hanterar sina vinster. Företag måste tillåtas att gå i vinst och alternativen gynnar kvalitén i välfärden.

Socialdemokraterna verkar vara i grunden skakade över att vi moderater tar parti för välfärden. Det faktum att S värnar betongen och M välfärden är ju lite omvända världen och självklart svårt för S att vänja sig vid. Jag tror dock att Örebroarna välkomnar de nya moderaterna.

fredag 7 december 2012

Alla elever ska nå målen

Radio Örebro uppmärksammar idag att en skola i Örebro fått bakläxa beträffande ett åtgärdsprogram för en elev. Detta är allvarligt och viktigt att nu skolan får rätsida på.

Elever som skolan befarar inte kommer att klara skolans kunskapsmål, i ett eller flera ämnen, måste man göra en åtgärdsplan för. I denna plan ska en beskrivning göras över vilket stöd eleven behöver för att nå målen. Konkret innebär det att så fort en elev halkar efter ska skolan reagera, sätta in relevant stöd och dokumentera. Ansvar för detta har rektorn. Detta är en självklar och viktig del i skolans uppdrag att alla elever ska klara skolans mål.

I Örebro har vi problem med att allt för många elever inte klarar skolans mål. Efter förra läsåret var det endast 79,4% av Örebros niondeklassare som uppnått målen i alla ämnen. Huruvida alla dessa har fått en åtgärdsplan vet jag inte. Jag hoppas det och jag är övertygad att Örebros skolor efter nederlaget i Skolväsendets överklagandenämnd skärper sina rutiner.

Jag har idag lämnat in en interpellation till Thomas Esbjörnsson (S) där jag ställer följande frågor:
- Är du nöjd med att var femte elev inte når målen?
- Hur många elever har underkänt i ett eller flera ämnen?
- Hur många elever har fått sina behov av särskilt stöd utredda?

Jag ser fram emot att i vi i början på nästa år diskuterar frågorna i Kommunfullmäktige.

tisdag 4 december 2012

Mindre grupper i förskolan

Idag diskuteras storleken på förskolans barngrupper i flera medier, bl.a i svt och Aftonbladet. I Örebro har vi på sina håll allt för stora grupper och även om den politiska majoriteten säger sig vilja jobba för färre barn per grupp tillsätts inga pengar! För visst kostar det att ha mindre grupper.
Vi Örebromoderater har i två år, 2012 och 2013, avsatt dryga 13 miljoner i vår budget för att få ner barngruppernas storlek. Vi satsar på barnen medan S-majoriteten väljer att göra andra prioriteringar…
Vi har tydligt sagt att barngrupperna ska ner till max 15 barn. Färre barn per grupp är det som förskollärarna jag träffar alltid har som första prioritet. De menar att de med färre barn på ett bättre sätt kan utföra det viktiga pedagogiska uppdrag som förskolan har idag. Förskollärarna efterfrågar förutsättningar för att göra det som det var meningen att de skulle göra när de valde yrket! Genomföra en meningsfull verksamhet med ett tydligt pedagogiskt innehåll för varje barn varje dag!
Med ett maxantal på 15 barn ges förutsättningar att se varje barn, ge varje barn tid och bra möjlighet att utvecklas. Förskolan är viktig för barns utveckling – med för stora grupper blir det endast förvaring!
I media idag diskuteras också att säkerheten för barnen försämras när grupperna är för stora – det säger sig själv att det då kan vara svårt att ha full koll på varje barn. Föräldrar ska kunna förvänta sig att förskolan tar hand om och har koll på varje barn! Inget annat är acceptabelt!
Vi moderater i Örebro vill öka föräldrars möjlighet att påverka genom att införa Trygghetsråd. Dit ska man kunna vända sig med synpunkter på tryggheten på våra förskolor. Trygghetsrådet kan också fungera som instans för andra klagomål på exempelvis verksamheten på förskolan.

fredag 30 november 2012

Misslyckat arbete mot mobbning

Idag fick jag i posten en granskningsrapport från revisionsbyrån PWC som har tittat på hur Örebros skolor arbetar mot kränkningar och diskriminering. Kritiken är hård och det framgår att ingen av 10 granskade skolor i Örebro konsekvent utreder kränkande behandling på rätt sätt. Detta är skrämmande!

Trots att det av delegationsordningen klart framgår att det är rektor eller biträdande rektor som ska utreda kränkande behandling följer inte skolorna denna. Följden blir att strukturerat arbete mot mobbning och kränkande behandling försvåras.

Varje barn som utsätts för våld eller kränkningar är ett misslyckande för skolan. Det duger inte att peka ut enskilda elever som skyldiga, om det uppkommer mobbning finns ett systemfel på skolan. Att vi har rutiner som inte följs visar på ett svagt ledarskap och det måste S-majoriteten och Kommunalråd Thomas Esbjörnsson ta ansvar för!

Inte i en enda av skolorna har personalen en tydlig anmälningsplikt gällande mobbning. Det visar sig också att anmälningsfrekvensen mellan de olika nämnderna skiljer sig stort. En nämnd har inte rapporterat någon kränkande behandling alls, men när vi pratar med föräldrar stämmer inte det.

Barn ska få kunskap i skolan, inte en klump i magen. Vi vill att våra skolor ska vara en trygg plats för alla elever. Vi vill först styra upp de rutiner vi redan har, men också satsa på en samordnare mot mobbning och mindre klasser. Vi tror att det kan göra våra skolor trygga.

onsdag 28 november 2012

Svensk ranking = kommunalt ansvar

Dagens ledare i SvD kommenterar ännu en dålig ranking för svensk skola. Det är The Learning Curve 2012 som rankar världens bästa skolsystem och vi hamnar på 21:a plats.

Rapporten tar bl.a hänsyn till hur många som tar en examen och då är det den stora andelen som har hoppat av gymnasiet som ställer till det för Sveriges placering.

Mycket är på gång i svensk skola. Vi har nya läroplaner, en ny gymnasieskola som startade 2011 och en ny lärarutbildning. Så, på sikt vänder säkert trenden. Men, jag vill påpeka vikten av att vi lokalt i varje kommun tar ett starkare grepp om vår skola. Detta påpekar rapportförfattarna – utbildning sker lokalt och måste utvecklas lokalt. Politiker i varje kommun måste påtala att skolan är viktig, formulera mål, avsätta resurser och ge förutsättningar för varje skola att utvecklas.

Vi måste lyfta de goda exemplen som finns, prata väl om dessa och vi måste, på varje skola, i större omfattning göra det som forskningen säger fungerar beträffande inlärning.

Igår lyssnade jag på Finansminister Anders Borg som pratade om det ekonomiska läget. Sverige har en stark ekonomi vilket ger oss utrymme att agera – detta är viktigt eftersom omvärlden så starkt påverkar oss. Vi lever i en tuff konkurrens och om vi ska överleva på sikt måste skolan klara sitt uppdrag! Anders Borg är påtagligt oroad över resultaten i svensk skola.

Hur vi klarar skolan har stor betydelse för hur vi kommer att klara välfärden framöver. Därför är det så viktigt att skolans huvudman, = vi kommunpolitiker, inser vårt ansvar. Inser vilka signarer vi skickar genom de resurser vi tilldelar skolan, de mål vi sätter upp och hur vi pratar om skolan.

I Örebro nöjer sig exempelvis S-majoriteten med att 80% av eleverna ska klara skolan mål i alla ämnen. För mig skickar det signalen att det är helt OK att 20% misslyckas - Med den inställningen klarar vi varken att klättra i rankinglistor eller att finansiera välfärden framöver!


fredag 23 november 2012

S bör ta ansvar för skolan i Örebro!

I dagens NA svarar jag, tillsammans med Anders Åhrlin, på Socialdemokraternas debattartikel om läxhjälp i skolan.

Den som bär väljarnas förtroende bör ta ansvar för sin politik. Det är därför oroande att Lena Baastad och Thomas Esbjörnsson hellre pekar finger mot regeringen än motiverar de nedskärningar om 30 miljoner som drabbat Örebros skolor. Den läxhjälp som Örebros elever ska erbjudas är dessutom lagstadgad och något som Nya moderaterna självklart är för. Det vi är emot är de nedskärningarna i välfärden som S-majoriteten genomfört under 2012.

Under året har Örebros skolor drabbats hårt av nedskärningar. Vi har sett Örebros bästa gymnasieskola bli nedlagd, skolorna har förbjudits att nyanställa och barn har fått behålla gamla böcker eftersom nya inte får köpas in. Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Örebro på en föga smickrande 246:e plats vad gäller resurser till skolan. Den socialdemokratiska majoriteten har inte högre ambitioner än att 4 av 5 elever ska få godkänt i alla ämnen, och inte ens det målet når de. Det är följden av en politik där skolan pekats ut som den som ska betala när pengarna gått åt till betong och en dyr och stor politisk organisation.

För oss är skolan den spjutspets som bygger ett samhälle som håller ihop. En allmän och bra skola ger alla barn samma chans att lyckas. Det är en skola där klasserna är tillräckligt små för att alla elever ska kunna stimuleras, och framförallt, en skola där elever får den hjälp de behöver. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i skolan, och satsar därför på att motverka mobbning. Det är också viktigt att barn äter ordentligt, och inte hoppar över lunchen i skolan. En tydlig vuxennärvaro i matsalen, där lärarna äter sida vid sida med sina elever är ett sätt att skapa en lugn och trevlig måltidupplevelse. Allt som allt satsar vi 30 miljoner mer än den socialdemokratiska majoriteten för att göra våra skolor bättre, tryggare och mer rättvisa.

Att förbjuda föräldrar att använda RUT för att skaffa hjälp med läxläsningen bygger inte en bättre skola. Det ger inga fördelar till elever från studieovana hem och skapar därför inte en mer rättvis skola. Skolan kan bara bli bättre med tydligare krav, mer trygghet och mindre klasser, men då behövs resurser.

Örebro behöver ett ledande parti som tar ansvar för utvecklingen i våra skolor. Det gör vi genom att skydda skolan från nedskärningar, inte genom att skylla ifrån sig. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.onsdag 21 november 2012

Avgiften blir kvar för lärare som äter med eleverna!

På dagens kommunfullmäktige diskuterades min motion om pedagogisk lunch. Det jag vill är att kommunen tar bort avgiften på 20 kr som personalen i våra skolor får betala när de äter pedagogisk lunch med eleverna. Till detta säger majoriteten nej!

Grunden är att jag tycker att det är fel att personal i våra skolor ska få betala för att arbeta - FP, MP, V och SD höll med mig om detta!

Lika viktigt som att skolmaten är näringsriktig är det att skapa en bra situation i matsalen. Eleverna behöver äta för att klara sin skoldag – det är viktigt med en bra frukost och en bra lunch.

För att ta upp näringen i maten behöver man känna trygghet och undvika stress. Jag är övertygad om att vuxna som sitter vid borden och äter tillsammans med barnen gör att det blir lugnt och tryggt i matsalen. Jag tycker att personal som skapar denna matro utför ett arbete.

Att det är en stökig miljö beskriver eleverna i den uppföljning av pedagogisk lunch som har genomförts och eleverna påpekar också att det är trevligt att sitta och prata med vuxna vid lunchen.

Skollunchen är ett bra tillfälle för personalen att skapa en annan relation med eleverna. Då kan andra saker diskuteras och då kan sidor hos elever upptäckas som inte kommer fram under lektionstid. Ja, vi vet alla hur trevligt man kan ha när man äter.

Jag har träffat många föräldrar som upplever en oro för att deras barn inte äter ordentligt i skolan. De som jag har pratat med menar att situationen har blivit sämre sedan avgiften infördes och att färre vuxna nu äter i matsalen. Undersökningen visar just på detta - färre vuxna äter skolmaten och att detta lett till oro kring borden och en hög ljudnivå i våra matsalar.

I svaret på motionen förs ett resonemang om skollunchens betydelse och att mycket runt den spelar roll. Jag håller med om det mesta och det är bra att skolledare ska titta på helheten kring skolmåltiden. Det är bra om vi bättre kan planera för maten, lägga in skollunchen som en del av skoldagen och ta tillvara på den kunskap som finns om hur detta kan göras.

I svaret står det också att varje skola ska ges möjlighet att lösa frågan och undertonen är att om rektor vill så är det gratis. Jag vet att vissa skolor ”struntar” i avgiften och har avgiftsfri lunch för dem som äter tillsammans med eleverna. Men varför kan vi inte ha samma regler för all skolpersona i den här kommunen?!!

I diskussionen idag var alla överens om vikten av att skapa en bra situation kring skollunchen. Det som var stötestenen var just avgiften och till slut fick jag svar på varför den inte ska tas bort. Den S-märkta majoriteten i Örebro ser en inkomst! Att lärare tvingas betala för att arbeta bekymrar dem inte!

Radio Örebro

tisdag 20 november 2012

S lovar mer än de kan hålla - del 2

Tvärsnytt gjorde igår ett inslag om datorsatsningen i Örebros gymnasieskolor som inte blev av under 2012. (Jag skriver om detta i ett inlägg i september.) Flera elever vittnar i inslaget om sin besvikelse över att de datorer som lovats inte kommer…

Dennis Begic (S), ordförande i Gymnasienämnden säger att kommunens tjänstemän inte hunnit med – Nej de hann inte med men kanske det inte är så lätt när framförhållningen är lika med noll och pengar inte avsätts!

Jag förordar en modern skola där elever och lärare har verktyg för att använda all den pedagogik som finns idag. Jag förordar datorer för varje elev men jag inser att lärarna först måste ha kunskap om hur dessa kan användas i undervisningen.

Alltså måste lärarna ha datorer först – lära sig fördelarna med att använda dessa och sedan ska eleverna få var sin dator. Detta tar tid. Detta måste avsättas resurser till. Detta är på G men var i ursprungsförslaget inte beräknat.

Den kommunala skolan måste ligga i framkant vad gäller att ta till sig ny forskning och pedagogik. Att använda datorer i undervisningen är idag en självklarhet för många menad en del pedagoger måste ges en chans att komma i kapp. Dessutom måste kommunen se till att all media och teknik i skollokalerna finns och fungerar (sladdar ska dras och en mängd apparater ska vara på plats).

Det är enkelt att, som S gjorde inför 2012, i ett stycke i en budget skriva att alla elever ska ha en dator. Att gå ut och lova datorer till alla ettor på gymnasiet var också enkelt. Att genomföra det hela var dessvärre inte så enkelt – Det är ett stort projekt som tjänstemännen aldrig hade en rimlig chans att klara. Att som S nu gör skylla ifrån sig är också enkelt….

torsdag 15 november 2012

Örebros skolor behöver mer resurser

I Lärarförbundets rankning hamnar Örebros skolor på plats 156 av 290 kommuner. När det gäller resurstilldelningen till skolan är platsen 244 av 290. Inga placeringar att vara speciellt stolt över… Trots detta vägrar den socialdemokratiska majoriteten ta tillbaks de nedskärningar på 30 miljoner som genomförts under 2012.

I socialdemokraternas Örebro finns det pengar till allt utom välfärden. Skolan får spara medan Björn Sundin planerar stora elithallar i Hjärstaskogen. Av Sveriges 290 kommuner lägger 244 mer pengar per elev på skolan. Detta är anmärkningsvärt och pekar tydligt på att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

I vår budget för 2012 sa vi nej till socialdemokraternas nedskärningar om 30 miljoner på skolan. Inför 2013 vill vi skjuta till 50 miljoner till välfärden, varav 30 miljoner till skolan, men socialdemokraterna vill hellre satsa på betong.

Vi moderater vill bygga en bra förskola och en rättvis skola i Örebro. Pengar är inte allt, men om vi vill ha mindre klasser och återinföra pedagogisk lunch behövs det resurser. Vi vill också satsa på ett effektivt anti-mobbningsarbete och införa en rätt till 30 timmars förskola.
NA, Radio Örebro

onsdag 14 november 2012

Trygg skola

Alla har säkert läst om nioåriga Anna i Göteborg som blev bortrövad och om skolan fadäs att inte meddela hennes föräldrar att hon saknades i skolan. Nu pratas det från regeringshåll om lagskärpning. Att lagstifta är kanske att ta i men att föräldrar per omgående meddelas om deras barn inte kommer till skolan eller lektionen är rimligt.

Varje skola bör ha som rutin att meddela föräldrar så fort en elev, som inte meddelat sig, är frånvarande. Detta är främst en trygghetsfråga men också ett sätt att få ner skolket.

Föräldrar ska tryggt kunna släppa iväg sina barn till skolan. Trygghet är att veta att barnen tas omhand av professionell personal som lär eleverna det de har rätt till. Trygghet är att veta att varje barn behandlas väl av personalen på skolan och av andra elever. Trygghet är att veta att man som förälder omgående får veta när något utöver det vanliga händer.

Med dagens teknik behöver inte kommunikation med föräldrar om frånvaro innebära en stor arbetsbelastning - Med datorns hjälp kan ett sms snabbt skickas iväg. Skolan måste hålla koll på vilka elever som är på plats och meddela föräldrar om de elever som inte är där. Alla skolor bör, efter händelsen med Anna, se till att dessa rutiner är på plats.

tisdag 13 november 2012

Ja till ombyggnad av konserthuset

På dagens sammanträde med Kommunstyrelsen i Örebro var ärendet om ombyggnad av konserthus och bygge av kulturcentrum uppe. Jag gillar kultur och visst skulle det vara bra med ett nytt center där olika kulturverksamheter kan samlas. Men har vi råd? Jag anser inte det.

Att renovera konserthuset kostar ungefär 85 miljoner, till detta säger vi moderater ja. Vi behöver förbättra akustiken och arbetsmiljön och huset behöver moderniseras så att verksamheten kan utvecklas.

Att bygga ett kulturcentrum kostar säkert minst 500 miljoner (bara att utreda kostar 800 tusen), till detta säger vi nej.

I förra veckan fick jag ta del av Örebroelevernas resultat för våren 2012 – för att sammanfatta så finns det en hel del kvar att göra! Är det försvarbart att satsa massor med miljoner på ett nytt kulturcentrum när andelen elever i årskurs nio som har nått målen i alla ämnen ligger på 79,4%? Är det försvarbart när 25% av eleverna i årskurs sex inte uppnår målen i alla ämnen?

Visst kan man säga att kulturen främjar människor och kan göra att eleverna på ett bättre sätt uppnår sina mål i skolan. Men, det är ju inte riktigt så att kulturen inte finns i Örebro idag. Vi har massor med kultur, körer, musik, dans, orkestrar, konst och teatrar.

Visst kanske ett kulturcentrum gör att fler kommer i kontakt med kultur och att synergier kan uppstå. Men det kostar för mycket. Vi måste kunna göra annat för att göra kulturen tillgänglig för fler.

För oss moderater är det viktigt att välfärden kommer först. Vi kan inte in absurdum göra kommunala satsningar på skrytbyggen, ex Kulturcentrum och Bollhallar, när vi inte klarar välfärden.

tisdag 30 oktober 2012

Mindre grupper i förskolan

Förskollärare i Örebro efterfrågar mindre barngrupper. Det framgår i NA idag (sidan 4-5) och det framgår i alla de samtal jag har haft med personal i förskolan.

Fördelarna med mindre grupper är att personalen då bättre ser varje barn. Barns behov kan då bättre tillgodoses och självklart ökar förutsättningarna för att barnens utveckling. Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag som det är viktigt att varje förskola ges förutsättningar för att klara. Exempelvis har ett medvetet arbete med barnens språk stor betydelse för barnen när de kommer upp i skolåldern.

Att det pedagogiska uppdraget som förskolan har är viktigt uppmärksammades igår då Lotta Harrysson fick ta emot Pedagogiskt pris 2012 i kategorin förskola.


I vår budget för 2013 avsatta vi pengar till att grupperna i Örebros förskolor ska minskas. Vi vill successivt få ner grupperna för att till slut landa på max 15 barn per grupp. Majoriteten är kritiskt till vår satsning och menar att pengarna inte räcker. Självklart räcker inte 13 miljoner för att komma i mål under 2013 men det är en början. Att som majoriteten gör skriva om mindre grupper men inte tillföra pengar är oseriös!

Jag undrar om socialdemokraterna i Örebro någonsin är ute och pratar med medarbetarna i välfärden? Det enklaste är förståss att göra sina kalkyler på papper och sedan bara ge direktiv. Lyssnar man så manas man till att omvärdera sina ståndpunkter. Vi moderater lyssnar och gör därför tydliga satsningar på välfärden i Örebro.

Vi moderater satsar i vår budget för 2013 30 miljoner mer än majoriteten till välfärdsområdet barn och utbildning. Vi gör det för att vi tycker att förskolan och skolan är viktig. Vi gör det för att höja ambitionsnivån och vi gör det för allas vår framtids skull.

torsdag 25 oktober 2012

Örebro behöver satsa på skolan

Skolan är den spjutspets på vilken vi bygger ett samhälle som håller ihop. Först när föräldrarnas utbildning och familjens ekonomi har spelat ut sin roll för barnets chanser, kan vi säga att vi har en rättvis skola. Så är det inte idag.

Om dina föräldrar började jobba direkt efter grundskolan är risken att du har ett eller flera underkända betyg fem gånger större än om dina föräldrar har läst på högskola. I skolor i våra utanförskapsområden har två av tre elever underkänt i ett ämne. Barn döms till ett liv i utanförskap för att våra skolor misslyckas med sitt uppdrag.

Alla föräldrar vill sitt barn väl. De flesta kan bestämma vad som är bäst för just deras barn. Samtidigt kan inte en förälders ansvar eller omsorg vara ett krav för att barn ska nå sin fulla potential som vuxna. Det är inte heller rimligt att kräva att en sjuåring ska ta ansvar för sin egen framtid.

I Örebro måste vi börja med förskolan. Det handlar först och främst om en förskola där grupperna är tillräckligt små för att alla barns behov och begåvningar ska kunna ses. Det handlar också om att ge våra duktiga förskolepedagoger tid att hjälpa varje barn att utvecklas. Vi mosderater vill därför fördubbla tiden man har rätt att ha sina barn i förskolan.

Till alla poliser, sjuksköterskor och skiftarbetare på Atlas Copco har Moderaterna ett tydligt löfte. Ni ska få mer tid tillsammans med era barn. Vi vill utveckla kvällis, så att förskolan bättre passar era behov.

Lärare vi har pratat med berättar om frustrationen över att varken hinna hjälpa de som behöver mer stöd, eller att kunna stimulera de barn som är begåvade. Föräldrar pratar om stora och stökiga klasser. Vi lyssnar på dem. Vi går därför fram med en satsning på mindre klasser.

För mig är det självklara målet att alla elever ska klara minst godkända betyg. Att som majoriteten gör sätta målet på 80% är att säga att det är helt OK att 20% av våra elever inte klarar skolans mål – För mig är detta helt ofattbart!

Vi vet att barn som äter ordentligt lär sig mer, det gäller frukosten i början av dagen och det gäller skollunchen. Våra matsalar måste ge förutsättningar för detta, där måste det vara lugnt och tryggt. Vi behöver fler vuxna kring matborden. Därför vill vi återinföra fri pedagogisk lunch.

För några år sen läste jag i Nerikes Allehanda om en pojke här i Örebro som blivit mobbad. Mobbad förresten, vi ska kalla saker vid deras rätta namn, han hade blivit misshandlad, trakasserad och kränkt. Trots att han inte fyllt tio hade han upplevt saker som ingen borde behöva uppleva. Till sist blev han så desperat att han gav bort sina leksaker till sina klasskamrater för att de skulle skydda honom mot hans plågoandar. Det är inte acceptabelt. Skolan ska vara trygg, och vi går därför fram med en satsning mot mobbning i våra skolor.

De yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan ska vara just yrkesförberedande. Vi måste öppna våra ögon för att många av dem som jobbar med dessa yrken jobbar för sig själv. De driver i stor utsträckning egna firmor. Detta är något vi måste förbereda våra elever inför.

När det gäller de studieförberedande programmen på gymnasiet måste de förbereda våra elever för studier vid högskola och universitet. Vi tror på en hög takt och höga krav.

Nedskärningarna under 2012 har slagit hårt mot just skolan. Vi har haft anställningstopp, köpstopp och Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner. Trots detta har inte programnämnd Barn och Utbildning lyckats komma ner i ram. Vi ser med oro på att nedskärningarna kommer att fortsätta med den socialdemokratiska majoritetens budget. Vi ger därför 4,6 miljoner i kompensation för nedskärningarna under 2012.

En rättvis skola som ger alla en chans är den mest grundläggande delen av en stark välfärd. Den skapar ett samhälle där alla kan nå sin fulla potential. Vi behöver satsa på skolan. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.Trygghet i välfärden

Idag skriver jag och Anders Åhrlin på NA debatt om Örebromoderaternas budget för 2013

Den största tryggheten finns i ett samhälle som håller ihop. I ett sådant samhälle är rättvisan central. Där ges alla barn möjlighet att nå sin fulla potential och man behöver inte oroa sig för att bli äldre. En stark välfärd är en hörnsten i ett tryggt samhälle och moderaterna förnyar sig nu för att bli det nya välfärdspartiet i Örebro.

För att bygga välfärden stark i Örebro satsar vi, i vår budget för 2013, 80 riktiga miljoner mer i välfärden. Det är 50 miljoner mer än majoriteten och ett steg mot att bygga upp den välfärd som rivits ner under året.

Trygghet utanför välfärden handlar i stor utsträckning om att arbeta med den fysiska tryggheten i Örebro. Idag tar många Örebroare en omväg runt den mörka parken, ringer en taxi efter tjejkvällen trots att man bara är någon kilometer hemifrån, eller så stannar man helt enkelt hemma efter att mörkret har lagt sig.

Att gripa och lagföra kriminella är polisens och rättsväsendets uppgift, men att förhindra brott och öka tryggheten är också kommunens ansvar. Vi går fram med satsningar på bättre belysning i våra parker och ett åtagande om att trasig belysning ska vara reparerad inom 24 timmar. Vi tror också att en ren och snygg stad är en tryggare stad. Vi vill därför att skadegörelse ska åtgärdas genast och vi fördubblar helgstädningen.

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn till våra förskolor och vår barnomsorg. För att alla barns behov och begåvningar ska bli sedda måste barngrupperna vara tillräckligt små. Förskolan ska vara en trygg plats och vi vill att föräldrar som inte känner sig fullt trygga med förskolan ska ha någonstans att vända sig med sin oro. Vi föreslår därför ett trygghetsråd.

I Örebro ska det även kännas tryggt att vara förälder till äldre barn. Oavsett vilken inkomst, bakgrund eller utbildningsnivå man har som förälder ska man känna sig trygg med att ens barn får lära sig det som han eller hon behöver för att lyckas i livet. En bit på vägen är mindre klasser, detta för att ge lärare mer tid med varje barn och för att uppmuntra de som vill lära sig mer och hjälpa dem som hamnar efter. I vår budget satsar vi totalt 16,8 miljoner på mindre förskolegrupper och mindre klasser.

Vi satsar också på att motverka mobbning. Ingen ska behöva utsättas för våld, kränkningar eller hot i sitt eget hem. Kvinnohuset gör ett bra och viktigt arbete och vi ger dem ett utökat stöd så att de kan utveckla sitt arbete. Kommunen måste även ta ett större ansvar genom att införa en kvinnofridssamordnare och ge direktiv till allmännyttan om att ställa lägenheter till förfogande för slagna kvinnor och andra utsatta grupper.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Örebro. Vi anser att ett anständigt samhälle tar hand om de som varit med och byggt upp det. Människor i behov av omsorg ska känna sig trygga med den personal de släpper in i sina hem och hemtjänsten ska ta ansvar för att äldre möter så få nya ansikten som möjligt när man använder kommunens tjänster. För oss är det viktigt att äldre som är sjuka eller närmar sig livets slut har någon som håller dem i handen och sköter om dem på natten. Vi vill därför återinföra de nattsjuksköterskor den socialdemokratiska majoriteten tagit bort.

En stark välfärd i alla livets skeden skapar ett tryggt samhälle som håller ihop. Vi har konkreta förslag för att förbättra förskolan, skolan, och äldreomsorgen. Med satsningar på att åter igen bygga välfärden stark kan vi göra Örebro till en trygg kommun. Vi kallar det trygghet i välfärden.

måndag 22 oktober 2012

Gör det som fungerar!

Många gånger undrar jag varför svensk skola inte anammar mer av den forskning som görs inom skolans område. Det är egentligen inget konstigt som forskningen visar utan rätt så självklara saker som exempelvis att man ska repetera och kontrollera att det man lärt ut har fastnat och att bra lärare gör skillnad.

I Örebro Kommun brottas vi med dåliga resultat och det är av törsta vikt att vi vänder denna trend fort som bara den. Varje dag som en elev inte får den stimulans och/eller stöd den behöver är en misslyckad dag – Det är ett misslyckande för läraren, rektorn, skolan, huvudmannen och självklart för oss kommunpolitiker som ytterst ansvarar för verksamheten.

Idag har jag tagit del av en intressant skrivning från Skolinspektionen där de har sammanställt vad forskningen säger om vad som ger en framgång i undervisningen.

Skolan måste ges rätt förutsättningar för att kunna prestera. Det är läraren som är huvudpersonen – Med goda ämneskunskaper, en förmåga att anpassa undervisningen efter elevers behov, förväntningar och krav på elevers förmåga och med ett tydligt ledarskap i klassrummet kan läraren klara av sitt uppdrag.

Men få lärare kan komma till sin fulla rätt utan en bra rektor/skolledare. Här säger forskningen att ett pedagogiskt ledarskap är väsentligt. Man pekar också på vikten av att skapa en lärande miljö på skolan där lärare sins emellan och rektor utvecklar pedagogiken. Det krävs alltså en bra organisation.

Det finns massor av underlag i forskningen, goda exempel att titta på och även personal i Örebro Kommun som tillämpar en hel del av detta. Varför används det inte? Är det kulturen? Är det pengarna som fattas? Är det tydlighet från oss skolpolitiker? Är det inställningen att det aldrig går?

fredag 19 oktober 2012

Stressade socialdemokrater

Socialdemokraterna oroar sig för att vi i oppositionen presenterar var sin budget för 2013 istället för en gemensam. Lena Baastad säger, trots att M, FP och MP så sent som i tisdags hade en gemensam presskonferens, att vi moderater inte klara att samla oppositionen.

Vårt besked till Lena Bastad: Vi klarar av att samla oss och vi klarar dessutom av att var och en lägga minst 50 miljoner mer på välfärden i Örebro än vad S gör! Att vi var och en vill profilera vår politik är en självklarhet.

Det är en påtagligt stressad socialdemokrati som inser att vi moderater har lyckas med att sätta bilden av att socialdemokraterna misslyckas med välfärden i Örebro. För det är ju just det som är fakta. Under 2012 har det dragits ner och sparats inom skolan och omsorgen. Nattsjuksköterskor har fått sluta, människor i skyddad anställning har fått sluta och lärare har fått sluta. För lite pengar får konsekvenser i verksamheten och det drabbar elever, gamla och sjuka.

Vi moderater prioriterar välfärden i vår budget. Vi lägger 30 miljoner mer är S på skolan och 20 miljoner mer på social välfärd. S menar att vi med detta slår sönder möjligheten att utveckla kommunen. Jag tvivlar på det. Kommunen utvecklas inte enbart av kommunen. Det gäller att samverka med andra och tillsammans utveckla Örebro.

En satsning på välfärden bygger för framtiden. En bra skola som ges förutsättning att klara sitt uppdrag och en bra omsorg av dem som på olika sätt behöver stöd av kommunen är viktigt. En väl fungerande välfärd lockar hit nya Örebroare, nya företag och det får människor och företag att vilja stanna och utvecklas i Örebro.

onsdag 17 oktober 2012

Trygghet i välfärden

Igår presenterade vi vårt budgetalternativ - Trygghet i välfärden. Ett dokument jag är stolt över och som innehåller en fortsatt nödvändig satsning på välfärden i Örebro. Vi satsar, liksom förra året, 50 miljoner mer än majoriteten på skolan och omsorgen. Pengarna får vi fram genom att dra ner på betong, politik och administration.

Välfärden har under 2012 slitit med besparingar och det är bra att S-majoriteten för nästa år satsar 30 miljoner mer på skolan och omsorgen (det är vad de skjuter till förutom volymökningar). Vi säger ja till deras satsningar men lägger på ytterligare 50 miljoner!

Skolan får 18 miljoner av S och 48 miljoner av oss moderater. Social välfärd får 12 miljoner från S och 32 miljoner från oss moderater.

Jag vill främst lyfta fram våra satsningar på barn- och utbildningsområdet. Där är det viktigaste och för mig självklara målet att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen när de slutar nian. Vi vill fastställa tre övergripande mål, med fokus på kunskap, för grundskolorna i Örebro. Om dessa mål ska vi tala klart och tydligt, nogsamt följa upp och kontinuerligt mäta.

Tidiga och tydliga insatser ska sättas in för barn i behov av särskilt stöd. Varje dag som går för en elev som hamnar efter i skolarbetet är en förlorad dag – Skolan måste ha förmåga att se varje elev och dennes behov av stöttning för att lära.

Vi vill minska storleken på klasserna i skolan. Lärarna måste ges en chans att klarar sitt uppdrag och där tror vi att färre barn per klass, tillsammans med en bra och kontinuerlig kompetensutveckling är nyckeln.

Trygga barn har bättre förutsättningar att ta emot den kunskap som skolan erbjuder – därför är det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar så viktigt. Tydliga insatser ska snabbt sättas in när någon känner sig kränkt i skolan - Nolltolerans ska gälla.

En annan viktig trygghetsfråga i skolan är situationen i våra matsalar. Elever klagar på en stökig miljö och föräldrar är oroliga för att deras barn inte äter tillräckligt för att klara sin skoldag. Vi anser att fler vuxna i våra matsalar skulle bidra till lugn och ro kring borden och vill därför införa fri pedagogisk lunch.

Vi vill att alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola varje vecka – Idag har varje barn rätt till 15 timmar vilket vi tycker är för lite. Förskolan är viktig för barns språkutveckling vilket visar sig vara svårt att kompensera när barnen väl kommer till skolan.

Vi vill öka personaltätheten och successivt införa ett tak per barngrupp på maximalt 15 barn i förskolan.

Att utan oro kunna lämna sina barn i förskolan är viktigt för varje förälder. Att ha möjlighet att påverka om man ser saker som behöver rätas till tror vi är viktigt. Därför vill vi införa trygghetsråd i förskolan dit föräldrar kan vända sig med förslag på förbättringar.

Vi anser att det är viktigt att fortsätta att anpassa öppettiderna i barnomsorgen efter familjernas behov vilket med dagens arbetsmarknad innebär att vi har behov av att utveckla kvällis (=barnomsorg på kvällen) och nattis.

Ledare i NA 
Moderaternas hemsida 

lördag 13 oktober 2012

Vi satsar på välfärden

Igår gick Folkpartiet ut med förslaget att sänka skatten i Örebro med 10 öre. Det är vällovligt och bra men inget som vi moderater i nuläget ställer oss bakom. Vi vill istället att de ökade resurserna nästa år läggs på att kompensera välfärden för de nedskärningar på 50 miljoner som S-majoriteten genomfört under 2012.

Vi ser inget utrymme för skattesänkningar under överskådlig tid. För oss på kommunal nivå är det viktigare att bygga en stark välfärd än att sänka skatten. Idag finns det skolor i Örebro där endast två av tre elever klara minst godkänt i alla ämnen och våra grupper i förskolan är alldeles för stora. Då duger det inte att sänka kommunalskatten – då behövs pengarna för att få ordning på välfärden!

Under året har välfärden i Örebro drabbats av hårda nedskärningar. Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner, människor med offentligt skyddade anställningar har fått sparken och nattsjuksköterskorna har skickats hem. Det Örebro behöver är att tid och ekonomiskt utrymme för att bygga upp en stark välfärd!

Moderaterna förnyas nu för att bli det nya välfärdsparti som Örebro behöver. Väljarna ska känna sig trygga med att en röst på moderaterna är en röst på en stark välfärd. Väljarna ska vara trygga i att ett moderat styre kommer att använda de kommunala pengarna till vård, skola och omsorg.

På tisdag presenterar vi vår budget för nästa år – Då kommer jag igen med en beskrivning av våra förslag.

fredag 12 oktober 2012

Alla elever ska klara skolans mål

För en vecka sedan presenterade den politiska majoriteten (S/KD/C) i Örebro sin budget för 2013. En lunta på ca 100 sidor där satsningar och verksamhetsmål presenteras. Många delar i budgeten är helt OK men det finns också en hel del konstigheter och frågetecken…

Jag som mest håller på med skolpolitik läser så klart de sidorna extra noga. Många självklarheter beskrivs och få saker är tydliga och konkreta. Exempelvis skriver de om folkhälsoarbetet och att fysisk aktivitet ska uppmuntras – väl så men inget konkret. Varför säger de inte exempelvis att fysisk aktivitet ska finnas på schemat varje dag? Detta går om man nu menar allvar med att folkhälsoarbetet är viktigt.

En annan otydlighet är skrivningen om avgifter i skolan. Här är målet att göra skolan helt avgiftsfri. Varför skriver de inte att Örebros skolor ska vara avgiftsfria? Om de nu menar allvar med sin slogan att ”alla ska med” måste väl en kommunal skola utan avgifter vara en självklarhet!

Den allvarligaste missen som majoriteten gör beträffande skolan är målsättningen för kunskap. Här nöjer de sig med att 80% av eleverna avslutar sina grundskolestudier med minst godkänt i alla ämnen. Vad de säger är att vi Örebroare ska vara nöjda med att 20% av eleverna inte klarar skolan!

För mig finns det bara ett mål man kan ha – Alla elever (100%) i Örebros skolor ska gå ut nian med minst godkänt i alla ämnen. Hur kan man över huvud taget fundera kring något annat mål än detta? Förstår de vilka signaler det skickar till elever, föräldrar och verksamhet?

I skollagen står det att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan mål. Det är detta som alla lärare lär sig under sin utbildning. Det är detta Örebros skolor måste prestera – Allt annat är ett misslyckande!

måndag 8 oktober 2012

Alternativ lyfter kvalitén i svensk skola

En av de stora fördelarna med att vara politiker är att man har möjlighet att kommer ut och få inblick i olika verksamheter. Jag som håller på med skolpolitik besöker en hel del förskolor och skolor (ambitionen är att jag ska ha besökt alla skolor i Örebro innan valet) och det är alltid lika intressant att lära mer om verksamheten.

Besöken jag gör är av olika slag, ibland är det en ren beskrivning av skolan, rundvandring i lokalerna och diskussion med rektor och viss personal. Ibland sitter jag ner med personalen för samtal om hur de upplever verksamheten, vad som är bra och vad som kan göras bättre.

De senaste dagarna har jag besökt flera privata förskolor och skolor i Örebro, Fyren EkAlmen, Hannaskolan och Helianthus. Tre helt olika verksamheter men med ett gemensamt att deras skolledare har en drivkraft och brinner för skolan/förskolan och den idé som de har.

Alla tre lockar till sig fler barn och elever än de har plats för och alla tre är nöjda med den behandling de får av kommunala tjänstemän. En förutsättning för att människor ska få tillgång till alternativa utförare är att kommunen gör detta möjligt. För detta krävs politiker som tydligt säger att privata alternativ ska behandlas väl. Jag är glad över att Örebros socialdemokrater fortsätter med samma positiva inställning till alternativ inom förskola och skola som deras företrädare hade!

Vid dagens besök på Helianthus träffade vi VD/ägaren Solveig Sunnebo som har mycket idéer och stundtals var rätt kritisk, även till oss moderater. Hon framhöll att vi måste vända debatten om friskolor till något positivt, vi måste få människor bort från nidbilden av giriga ägare och tron om snabba klipp i branschen. Hon menar att många som äger, liksom hon själv, också driver verksamheten. Hon menar att vinsterna är små och hon är tydlig med att det är dags att stå upp dessa företagare!

Visst har hon rätt. Vad skulle ha hänt med svensk skola om alternativen inte kommit? Vad skulle ha triggat den kommunala skolan att skärpa till sig? Är det realistiskt att tro att alternativ kan växa fram om man förbjuder vinster i dessa företag?

Min ambition är att alla skolor ska vara bra i Örebro. Jag värnar om varje barns utbildning och det ska inte spela någon roll om eleven väljer en kommunal eller privat skola. Kvalitén ska vara bra oavsett vem som är skolans huvudman - alla barn i Örebro ska få den utbildning de har rätt till!

torsdag 4 oktober 2012

Löfvens besked

Så kom då äntligen beskedet från Stefan Löfven m.fl. – Han som så vurmat så för företagarna visar nu att det var tomma ord. Höjd bolagsskatt och restaurangmoms samt att det blir dyrare för de företag som vill anställa unga.

Socialdemokraternas budget innebär stora skatte- och avgiftshöjningar som skulle drabba både företag och hushåll samt slå hårt mot jobben. De höjer skatter och avgifter med 30 miljarder! Vilket hårdast drabbar dem med svag förankring på arbetsmarknaden, framförallt ungdomar och utrikes födda

Avsaknaden av förnyelse är tydlig. Huvuddelen av Socialdemokraternas satsningar går som vanligt till höjda bidrag och utbyggda ersättningssystem, vilket gör det mindre lönsamt att arbeta. Detta påvisar en avsaknad ansvarstagande för Sverige och jobben och det löser heller inga samhällsproblem.

Samstämmigheten med övriga oppositionspartier saknas också. Tillsammans med vem ska Löfven styra Sverige? Vad ska då politiken innehålla? Kommer han att acceptera Vänsterpartiets kravlista när det bland annat gäller förmögenhetsskatt och fastighetsskatt? Kommer han att förhindra valfriheten i välfärden? Tänker han höja bensinskatten och införa en flygskatt som Miljöpartiet föreslår?

SvD

onsdag 3 oktober 2012

Satsa på skolan istället för att förbjuda RUT-avdrag

I en artikel på NA Debatt den 24/9 ondgör sig en rad socialdemokratiska skolpolitiker i Örebro över att även läxhjälp ska omfattas av rut-avdrag. De menar att detta leder till att klyftorna i samhället ökar och föreslår att pengarna, 30 miljoner för hela Sverige, istället ska investeras i bättre undervisning.

30 miljoner är av en slump exakt lika mycket som Socialdemokraterna har valt att göra nedskärningar med i Örebros skolor under 2012. Inget av oppositionspartierna valde att göra denna prioritering – Vi valde att ge pengar till välfärden medan den S-ledda majoriteten prioriterade betong! Det är i spåren av dessa nedskärningar, med anställningsstopp, nedlagda skolor och inköpsstopp som ett ojämlikt Örebro växer.

Utfallet som ledande socialdemokrater i Örebro nu gör mot att även läxhjälp ska ingå i rut-avdraget är inget annat än ett erkännande om att man misslyckats med en skola som får vårt samhälle att hålla ihop. Lösningen borde, istället för att förbjuda rut-avdrag för vanligt folk, vara att satsa på skolan.

I en rättvis skola ska varken högutbildade föräldrar eller läxhjälp vara en förutsättning för att nå goda skolresultat. En rättvis skola ger alla barn och unga samma möjligheter att nå upp till sin potential. Det är en skola där ingen hålls tillbaka och inte heller lämnas efter.

Moderaterna söker nu väljarnas förtroende för att bygga en skola som ger varje elev en chans att lyckas. Vi har under det senaste året varit ute och frågat Örebroarna vad de tycker om skolan. Hur ger vi lärare en bättre chans att förmedla kunskap? Hur får vi trygga skolor med ordning och reda? Vad behövs för att alla elever ska ha en möjlighet att klara skolans kunskapsmål?

Vi moderater förnyar oss för att bli Örebros nya välfärdsparti. I samtal med Örebroarna kommer vi att ta fram en skolpolitik för att alla elever ska lyckas, med eller utan läxhjälp.lördag 29 september 2012

Höstkampanj

Idag drar moderater i hela Sverige igång årets höstkampanj. Temat är att Sverige behöver ett modernt arbetarparti. För Örebromoderaterna innebär det nu full aktivitet under två veckor för att möta så många Örebroare som möjligt.

Idag kommer vi att finnas i centrala stan och under vardagskvällarna framöver ute i bostadsområdena. Vi tror på möten mellan människor och vi tror på att lyssna till vad Örebroarna tycker. Åsikterna tar vi sedan med oss in i vårt förnyelsearbete som ska forma våra förlag på ett bättre Örebro efter valet 2014.

Nu och under åren framöver är den viktigaste fråga jobben. Vi moderater anser att det endast är genom en politik som leder till fler jobb som vi har möjlighet att skapa en gemensam välfärd med hög kvalitet. Människor i arbete behövs för att vi ska kunna behålla och utveckla kvalitén inom vården, skolan och omsorgen.

Vår utgångspunkt inför valet 2014 är att forma en politisk agenda som utgår från den nya, moderna arbetsmarknad som nu växer fram. Vi är övertygade om att alla jobb behövs och det ställer krav på en politik med fortsatt fokus på arbetslinjen och att vi stimulerar framväxten av en mångfald av jobb. Alla jobb behövs – alla jobb är bra jobb!

Vårt mål är full sysselsättning. För att nå dit måste vi hitta nya, effektiva sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden.

Därför kommer vi Örebromoderater vara ute och lyssna på Örebroarna. Vad tror ni behövs för att vi ska få fler jobb i Örebro? Hur får vi fler företag som etableras här och hur kan vi stimulera företag i Örebro att utvecklas och växa? Hur ska vi få alla de som står utanför arbetsmarknaden i Örebro att bryta sitt utanförskap?

Har du svaret på frågorna eller andra inspel? Vill du vara med i vår kampanj - Välkommen att höra av dig!

Kent Persson

fredag 28 september 2012

S nedprioriterar framtidsutbildning

Dagarna går i raketfart och det är tyvärr svårt att hinna med att uppdatera bloggen, vilket är smått enerverande… Nu till ett viktigt besök som jag gjorde förra fredagen och min reflektion över hur fel det kan bli när politiken ska spara pengar.

Jag besökte förra veckan Rudbecksskolan och Vård och omsorgsprogrammet som sedan nu sex veckor har flyttat in i skolan. Ryktet har gått att de inte var helt tillfredsställda med sin nya situation så jag ville höra hur de har det.

Vård och omsorgsprogrammet utbildar de människor som ska ta över efter den stora kull inom sjukvården som går i pension om några år. Alla som har lite koll på demografin vet att denna kull är rätt stor. Tyvärr lockar inte programmet så många elever som vi kan önska och detta trots säker arbetsmarknad, modern undervisningsmetodik och hög kvalité då de ingår i Vård och omsorgs College.

Att programmet lockar till sig elever är viktigt för kommunen och landstinget samt de privata företag som finns inom området. Och det är viktigt för alla oss som vill ha vård och omsorg i framtiden. Utbildas ingen personal så finns det ju ingen som tar hand om oss när vi behöver just vård och omsorg. Detta faktum måste vi vara många som försöker göra något åt.

Jag mötte en rätt stukad personalgrupp som uppgivet berättade att de slutat hoppas på de löften de får. Deras lokaler är inte klara, de har inte gardiner för fönstren vilket innebär att den undervisningsteknik de brukar använda inte kan användas (om den nu över huvud taget är installerad!), det strular med ventilation och teknik och de upplever en stor frustration över att allt tar sån tid. Klassrummen är för få och eleverna har ingenstans att ta vägen i överfyllda korridorer.

Eleverna uttryckte också sitt missnöje – de vill ha mer plats, de vill ha en bra utbildning och de vill bli lika respekterade som alla andra program på skolan!

För mig är detta oacceptabelt! Ska elever och lärare ha denna arbetssituation? Det minsta man kan begära är väl att det finns klassrum så att det räcker! Är det rimligt att våra pedagoger ska behöva fixa och dona med att få till lokaler?

Allt detta beror på den extrema flyttkarusell som S-majoriteten startat. Till vissa delar har gått bra men just på Rudbecksskolan finns det mer att önska! För många elever, för få klassrum och lokaler som inte är klara ens dryga fem veckor efter att terminen startat! Att det just är Vård- och omsorgsprogrammet som drabbas är ju också typiskt.

Vård och omsorgsutbildningen har blivit styvmoderligt behandlade under många år. Först flytt från bra och anpassade lokaler på Alnängsskolan (WUC) till Risbergska där de under ett antal år flyttades runt i huset och stundtals inte ens hade tillgång till vatten! Sedan äntligen tillbaka till Alnängsskolan som fått namnet WUC för att ett år senare flyttas till Rudbecksskolan! De elever som nu går i trean har gått ett år på varje skola!

Socialdemokraterna borde ha prioriterat annorlunda - De borde ha sett till att allt var klart innan elever och lärare började efter sommaren och framför allt borde de ha sett till att denna framtidsutbildning fick ett bättre välkomnande till sin nya skola!

En följd av detta strul befaras bli att det blir svårt att locka elever och lärare till Vård och omsorgsprogrammet - Det ansvaret har den sittande majoriteten i Örebro!

torsdag 20 september 2012

Positiv höstbudget

Idag presenterar Anders Borg Alliansregeringens höstbudget. För gemene man väcker detta säkert inget större interesse - det är mest politiska journalister och vi politikernördar som hetsar upp oss. Dock har detta stor betydelse för alla oss i Sverige - Vad regeringen satsar stadsbudgetens pengar på får konsekvenser, och just denna budget är intressant.

Allianregeringen har sedan 2006 haft inriktningen att bygga Sverige starkt. Anders Borg har hållit i slantarna, haft en strategi och skapat utrymme i den svenska ekonomin. Höstbudgeten är en satsning på forskning, infrastruktur, rättsväsendet och utbildning. Dessutom en sänkning av bolagsskatten och skatten för äldre.

Den svenska ekonomin är stark och vi kan, till skillnad från många andra länder, göra satsningar istället för nedskärningar. Detta ger effekt direkt in i den svenska välfärden. Vi har en bättre arbetsmarknad, vi slipper sänka lönerna för offentligt anställda och vi kan sänka skatten vilket ger människor en större handlingsfrihet.

Sedan 2006 har forskningsanslagen ökat från 25 miljarder per år till 34 miljarder vilket lägger oss i världstoppen av länder som investerar i framtiden. Satsningarna på infrastruktur som 2006 låg på 28 miljarder per år hamnar nu på 45 – det är nödvändiga investeringar, skötsel och underhåll som pengarna går till.

Alliansregeringens medvetna satsning på arbetslinjen har gjort att 4,6 miljoner svenskar har ett jobb att gå till. Skattetrycket har sänkts från 48,5% 2006 till 43,3% och dessutom är vi en av de länder som leder världsligan i BNP-tillväxt. Torra siffror men av stor betydelse för att vi ska kunna bygga välfärden.

Just välfärden, det som vi var och en möter varje dag, bygger vi i kommun och landsting. Det är på lokal nivå vi har ansvar för att i skolan, vården och omsorgen är bra och levererar kvalité. Detta ska vi nu i Örebro ta tag i och diskutera i nästa månad. Pengarna finns men frågan är hur vi prioriterar - ska S fortsätta att dra ner på välfärden och istället prioritera betong. Mer om detta kommer…

fredag 14 september 2012

S lovar mer än de kan hålla

Vid gymnasienämndens möte här om dagen kröp flera trista sanningar fram vilka grundar sig i socialdemokraternas misslyckanden. Som bekant sparar Örebros styrande majoritet på välfärden. Totalt handlar det om nedskärningar på 50 miljoner för 2012 och 30 av dessa hamnar på skolans område.

Trots detta påtalas hela tiden att allt går bra och att satsningar görs på en central utvecklingsorganisation och på att renovera skolor. Detta är sant och vällovligt men för mig är det konstigt att framhäva när verksamheten samtidigt går på knäna. Det kokar av missnöje ute i Örebros skolor!

Inom gymnasiet har den bästa skolan, WUC, lagts ner och elever flyttats till andra skolor. Signalerna jag har fått, fram tills i onsdags, är att det är frid och fröjd ute på skolorna. Men när man skrapar på ytan hittar man trista exempel på hur elever, och lärare, drabbas.

På Rudbecksskolan är det nu så många elever att lokalerna inte räcker! Följden av detta blir kassa scheman. Eleverna får extremt långa dagar, 8-17,30, med långa håltimmar mitt på dagen. Detta gör inte den kommunala skolan attraktiv för ungdomar! Detta är fakta och socialdemokraterna satt tysta när vi fick informationen på gymnasienämnden! Ingen ursäkt, ingen plan på förbättring!

Ett annat misslyckande är de utlovade datorerna till alla ettor på gymnasiet. Utan att tillsätta några pengar gick den styrande S-majoriteten ut i årets budget och lovade datorer. Projektet sattes igång men eftersom så stor kraft har lagts på att flytta runt ”alla” gymnasieelever hann man inte med. Nu är allt framskjutet ett år! Besvikna gymnasieelever blir följden.

Jag tror på en modern skola. Jag tror att vi, för att fånga elevers intresse och för att ta vara på ny pedagogik, behöver satsa på ny teknik i skolan. Jag tycker att en it-satsning med datorer till alla lärare och elever är bra. Men jag är inte så naiv att jag tror att detta inte kostar pengar eller inte tar tid. Jag anser att det är oseriöst att på detta sätt lova datorer utan att tillsätta varken tid eller resurser!

tisdag 11 september 2012

En skola på vetenskaplig grund

Igår tittade jag på Vetenskapens värld som till stor del handlade om skolan. Det som var mest intressant var hjärnforskarnas åsikter om svensk skola. Varför använder vi oss till så liten del av det som vetenskapen säger om inlärning?

Det finns ett talesätt som lyder ”repetition är kunskapens moder” och det framhöll forskarna i programmet. Kunskapen fastnar bättre om man repeterar och hela tiden testar sig själv. Detta kan i klassrummet genomföras genom att läraren hela tiden ställer kontrollfrågor och gör små tester för att ha koll på att eleverna förstår och lär sig. Intresse är också en förutsättning för att lära sig – att förstå varför jag ska lära mig just detta är viktigt.

Det låter som självklarheter – men varför används det då inte?

Forskarna menar att skolan styrs för mycket av politiska nycker! Och kanske har de rätt i det. Vi har haft en flumskola som nu, med hjälp av alla förändringar som Alliansregeringen inför, är på väg bort. Att skolan ska byggas på vetenskaplig grund är numera ett krav i skollagen och många politiker och verksamheter runt skolan framhåller just detta.

Här har rektorer och övriga skolledare en viktig roll - Att få till en vardag i skolan som vilar på vetenskaplig grund. Därför är det väsentligt att skolledarna kan lyfta sig från sina ekonomiska bekymmer och administrativa uppgifter! Att ha tid för att arbeta med pedagogisk utveckling på varje skola är i detta avseende extremt viktigt!

söndag 9 september 2012

När ska S ge besked?

Skiljelinjen mellan oss moderater och socialdemokraterna är i de allra flesta frågor skrap, både lokalt och centralt. I Örebro väljer S att satsa på betong medan vi moderater värnar om välfärden. I länet går S till angrepp mot Alliansens skattesänkningar utan att tala om vem eller vilka som ska få skattehöjningar med en S-märkt regering. På central säger S mest ingenting och det som sägs av olika tunga S-företrädare skapar mest förvirring. Det måste vara svårt att vara socialdemokrat!

Moderaternas länsordförande, Ola Karlsson skriver på NAdebatt idag om bristen på besked från länets socialdemokrater. S kritiserar de skattesänkningar som skapat nya jobb och företag samt bättre möjlighet för låg- och medelinkomsttagare att leva på sin lön. S vill tillbaka till ett bidragssamhälle men berättar inte vem eller vilka som kommer att få betala.

Det som oroar mest är Stefan Lövens oförmåga att ge besked. Vad vill S? Vilken politik kan vi förvänta oss av en S-märk regering? Tillsammans med vilka har de tänkt att styra Sverige? Och vem vinner i stora tunga frågor, LO eller partiet?

SvD skriver idag om LO-basen Thorwaldsson och hans velande om vinst i välfärdsbolag. Sedan har vi LO:s nej till företagande och valfrihet inom vården. Hur ska S agera? Vilka besked ger de till människor i kommuner där följden av LO:s förslag blir att vårdhem och andra välfärdsverksamheter riskerar att läggas ner eller tas över av kommunen? Hur ska S hantera det faktum att 8 av 10 S-toppar ute i våra kommuner säger ja till att välfärdsbolag ska få gå med vinst, vilket tidningen Dagens Samhälle skrivit om i veckan.

Svenskarna har vant sig vid att det finns alternativ. Visserligen finns det kommuner, exempelvis vår grannkommun Kumla, som stretar emot men på många ställen finns det idag fler än endast det kommunala alternativet när det gäller vård, omsorg och skola. För mig är inte vem som driver huvudsaken. Jag anser att all verksamhet som drivs med skattemedel ska vara bra oavsett vem som är huvudman. Det väsentliga för mig är människor inte ställs inför faktum och blir hänvisade till endast en utförare. Vi är olika och därför är det viktigt att vi har möjlighet att välja det som passar oss bäst.

Det ska bli intressant att följa S och det dilemma de har nu när människor vant sig vid att ha mer pengar i plånboken och möjligheten att välja vård, omsorg och skola. Vinster i vård och skola sticker i ögonen på många men de flesta av oss inser nog att vinst är en förutsättning och att vinstförbud kommer stoppa alternativen.

onsdag 5 september 2012

Mer resurser till elever med särskilda behov!

Jag är väldigt mån om att vi i Örebro kommun ska ge varje barn den skolgång de har rätt till. Alla elever ska, utifrån sin förmåga, lära sig saker, bli respekterade för den de är, utvecklas och känna sig trygga under de år de är i våra skolor.

Varje dag som det inte är så, är en förlorad dag!

Detta är det som politiker lätt att glömma. Det är lätt att fastna i retoriken att vi fixar det sedan. Det är lätt att vi mal på i den politiska processen, att dagar, terminer och läsår går förlorade.

Just nu är skolorna i Örebro mitt i en process av besparingar. I grundskolorna får man inte anställa eller köpa nya böcker vilket såklart skapar en enorm frustration och oro. Dessutom slet många skolor med knappa resurser redan innan bromsen drogs åt.

Idag har jag haft en diskussion med personal i en skola om hur vi fördelar resurser till skolorna i Örebro. Besparingarna har gjort att elevgrupperna blir större och diskussionen kring bordet handlade mycket om hur barn med särskilda behov klarar sig i dessa stora grupper.

Det var en bra diskussion där personalen menar att sättet vi fördelar resurserna på slår fel mot skolor som har elever med särskilda behov. Pengarna som är avsedda för barn med särskilda behov räcker inte för att skapa en bra skola för dessa barn. En skev fördelning gör dessutom att skolor som är bra på att ta hand om barn med särskilda behov, tillvalsskolor för denna grupp av elever, drabbas!

För lite pengar till barn med särskilda behov gör att dessa elever inte får den skolgång de har rätt till och självklart drabbar det alla barn på skolan. På vissa skolor håller situationen på att bli ohållbar - Detta måste vi göra något åt!

fredag 31 augusti 2012

All kärlek är värd respekt

På NAdebatt skrev jag igår tillsammans med mina moderatkollegor Lotta Olsson och Ola Karlsson:

I år genomförs för första gången Örebro Pride. En viktig händelse för samhället och den personliga friheten att älska och älskas oavsett hur kärleken ser ut. För oss som moderater är frihet för människor, så långt det är möjligt i ett samhälle viktigt. Därför är det för oss en viktig grundvärdering att människor ska få leva i kärlek oavsett hur den kärleken ser ut. En bra och kärleksfull relation kan och ska se olika ut. Vare sig man är heterosexuell eller inte, ska möjligheten att leva med den man älskar vara en självklarhet.

För oss är det därför viktigt att stå upp för alla som inte tillhör majoriteten, kärlek är lika viktigt för alla, något alla vill ha och som alla behöver. Vi ser det också som extra viktigt i ett län där vi, trots att Örebro växer, inte har någon av landets största städer här. Vi vet att det ofta är svårare att inte vara heterosexuell i små städer och på landet, man är mera ensam där. Därför vill vi att vi i vårt län står upp för friheten till kärlek oavsett hur den ser ut eller var man bor.

För oss innebär det att man ska bli respekterad för den man är och man ska känna sig delaktig och välkommen i samhället. Bara då vi skapar den attityden i vårt län kan vi få människor att blomstra och också stanna i vårt län. Man ska inte behöva flytta för att kunna vara fri att älska och älskas. Unga människor är extra utsatta då man inte tillhör en majoritet, att komma ut som HBT-person som tonåring är ofta en livskris. Blir man då utsatt för en intolerant omgivning kan den bli så stor, att inte alla ens orkar leva. Vi måste alla arbeta för att den krisen ska bli mindre och att vi inte alltid förväntar oss att alla ska vara heterosexuella.

Vi står upp för att skapa ett mera tolerant och modernt samhälle i Örebro Län. Här ska alla känna sig respekterade, känna frihet, ha möjlighet att växa och att verka. Vi behöver alla människor och först då vi ger dem frihet och respekt vill de också bo och verka i vår region. Ett samhälle som är öppet och tolerant är ett samhälle som inte bara ger människor frihet, det ger också människor mera kärlek. Frihet och kärlek, finns det något viktigare att kämpa för!

torsdag 30 augusti 2012

Utveckla Örebros skolor

Igår skrev jag på NA:s åsiktsida:

Ralph Granberg skriver på NA-åsikter om hur han tappat förtroendet för Örebros politiker efter de hårda nedskärningar som drabbat Örebros skolor, med bland annat anställningsstopp och inköpsstopp. Nedskärningarna slår hårt mot en verksamhet som behöver förbättra sina resultat, men det är den socialdemokratiska majoriteten som står bakom dem, inte moderaterna.

I vår budget ville vi skydda skolan från nedskärningar och sparade istället på skrytbyggen, prestigeprojekt och betong. Vi satsar 30 miljoner mer på att utveckla skolorna i Örebro så att alla barn får en chans.

Vi ser idag hur barn från välbärgade och studievana hem klarar sig bra, medan det går sämre för andra. Detta är orimligt eftersom vi varken väljer våra föräldrar eller kan förvänta oss att en sjuåring ska ta ansvar för sina egna studier. Vi moderater vill bygga en skola som ger varje barn en möjlighet att uppnå sin fulla potential och detta oberoende av tjockleken på föräldrars plånbok eller studiebakgrund.

Efter anställningstopp i skolan, nedläggningen av Örebros bästa gymnasieskola och sänkt skolpeng står en sak klar. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Moderaterna förnyas nu för att bli det partiet Vi kommer i valet 2014 söka väljarnas förtroende för att bygga upp skolan och välfärden efter den socialdemokratiska majoritetens nedskärningar.

tisdag 28 augusti 2012

Skola före elitidrott

På dagens möte med Kommunstyrelsen i Örebro tas två beslut som påverkar idrotten i Örebro. Först gäller det ansökning om SM-vecka vinter 2015 och sist på dagordningen behandlas frågan huruvida KIF Örebro ska få mer pengar av kommunen eller inte.

Tyvärr måste jag meddela att vi moderater i båda fallen kommer att säga nej. Jag skriver tyvärr för jag vurmar starkt för idrottsrörelsen och har grundinställningen att spets måste finnas som inspiration för bredden. Går våra avslag igenom så går, enligt det som står i beslutsunderlagen, KIF i konkurs och vinter SM 2015 får gå av stapeln på en annan plats än i Örebro. Vår och min starka övertygelse är att det finns gränser för vad de kommunala pengarna ska gå till.

När skolorna och omsorgen om våra äldre och sjuka kämpar med nedskärningar är det fel att lägga pengar på elitidrottsklubbar som inte klarar sin ekonomi eller på sportarrangemang som kräver miljonsatsning av Örebro kommun!

Politik är att prioritera och för mig är det just nu i Örebro enkelt att prioritera välfärden.

Vi moderater vill stärka föreningslivet och det ska ske genom ett ökat fokus på motion och unga - Vi satsade i vår budget för 2012 en miljon på ökat stöd till ungdomsföreningar. Det är viktig med ett aktivt föreningsliv med plats för Örebros barn och unga – till det ska kommunala pengar gå.

Jag anser dock att elitidrotten, med spelarlöner, publik- och sponsorintäkter samt en organisation med avlönad personal, ska klara sin finansiering utan kommunala skattepengar.

Radio Örebro, Tvärsnytt

torsdag 23 augusti 2012

S kastar sten i glashus

NA debatt bemöter Thomas Esbjörnsson (S) moderaternas Oskar Öholm, NA debatt 20/8,  med att skolpolitiken inte är moderaternas verk. Det kan man tro då folkpartisten Björklund är ansvarig minister men det är inte sanningen. Vad som är sanningen är att Alliansen inför valet 2006 jobbade ihop i en mängd frågor som sedan verkställts. Just skolpolitiken var gedigen, till stora delar helt klar för att verkställas och ingen behöver tveka – det är moderat politik!

Att socialdemokrater har svårt att greppa det här är med samarbete i en konstellation som Alliansen kan jag förstå. S har av tradition regerat själva, eller i sina minoritetsregeringar lagt fram sina förslag som V och MP delvis stöttade. Att man mellan partier samarbetar och tar fram en politik är säkert helt främmande för herr Esbjörnsson och därför går han på så hårt i sitt svar.

Esbjörnsson ägnar sista delen av sin artikel till att lovorda sina egna insatser vilket är en klok strategi. Han utelämnar dock en viktig aspekt – att han under 2012 gör neddragningar i Örebros skolor med 30 miljoner!

Esbjörnsson skriver om sånt han inte har en aning och utelämnar dessutom viktig information om sitt eget fögderi – Det är beklämmande av en så erfaren politiker - Skärpning!

onsdag 22 augusti 2012

Nej till besparingar i Örebros skolor!

Så kom då det vi har befarat - anställningstopp och inköpsstopp i Örebros skolor! Den budget som socialdemokraterna la för 2012 räcker inte och tyvärr är det Örebroarna som nu får betala med färre lärare och böcker i skolan!

Detta är ett medvetet beslut från majoriteten - de sparar på välfärden!

Vår budget innebar samma peng till välfärden 2012 som 2011. Socialdemokraterna valde att spara 30 miljoner på skolan och 20 miljoner på social välfärd.

Samtidigt, beslutsärende på Kommunstyrelsen i nästa vecka, väljer nu Socialdemokraterna att lägga tre miljoner på en ansökan om att hålla Skid-SM. På det vill man lova 17 miljoner i investeringar i skidanläggningar om man får ett ja till arrangemanget. Återigen får betongen gå före barnen!

Vi moderater vill bygga en bra förskola och en rättvis skola i Örebro. En bra skola som ger alla barn samma möjligheter. Därför satsar vi 15 miljoner på mindre grupper i förskolan, tre miljoner på införande av pedagogisk lunch, och sex miljoner på övriga förbättringar i skolan.

Vi vill anställa fler lärare – inte färre. Även vi vill hålla i slantarna men för oss är det viktigt att skolorna har de böcker de behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet.

För mig är det viktigt att skolorna håller sin budget men just nu ser vi konkret hur varje skola sliter med att klara sina sparbeting. Det säger sig självt att detta riskerar att gå ut över verksamheten. Lärarna blir trötta och missmodiga, de får jobba mer och trolla med fötterna för att få resurserna att räcka. Det är personal och elever som betalar priset just nu – i förlängningen är det alla Örebroare som betalar när vi inte klarar skolans uppdrag!

tisdag 21 augusti 2012

Nolltolerans mot mobbning

Skolan har börjat och min högsta önskan är att alla elever ser positivt på det och i skrivande stund har avslutat en fantastisk andra dag i skolan. Dock vet jag att många går till skolan med en klump i magen. Klumpen kan orsakas av många saker men värst är det nog för de elever som ställs utanför gemenskapen och de som drabbas av mobbning av sina skol-”kamrater”.

I Örebro har vi riktigt bra planer för vad som ska göras om elever utsätts för mobbning och kränkande behandling och på de skolor jag besök säger ansvariga att de agerar när de upptäcker missförhållanden. Så är det säkert på de flesta håll men om det fungerar till 100% kommer vi säkert aldrig att få reda på.

Mobbning och kränkande behandling är något som jag tror många barn utstår i tysthet. De vill eller vågar inte prata om det och människor runt omkring väljer att inte se vad som händer. Idag med Internet så tillgängligt för alla har vi fått ännu en dimension i frågan. Trakasserier på nätet är vanligt och något vi tillsammans måste försöka stävja. Om detta skriver Kent Persson m.fl. på SvD Brännpunkt idag. NA skriver idag om domen mot en 16-årig nätmobbare.

Att se signaler och våga reagera är viktigt. Här tror jag att ett gediget värdegrundsarbete i varje skola är viktigt. Hur behandlar vi varandra? Vad är OK? Hur ser vi till att ingen lämnas utanför? Hur bygger vi självförtroende hos eleverna? Hur tar vi med föräldrarna? Hur hjälps vi åt med detta svåra?

Jag tror att skolorna i Örebro har kommit olika långt. Vissa skolor har ett extremt bra värdegrundsarbete och jag har även exempel på skolor där detta inte fungerar alls. Vi måste hela tiden strukturerat jobba med värderingar och motverka kränkningar på våra skolor. Vi ska ha nolltolerans mot mobbning och det ska vara snabba insatser när något händer.

Barn ska känna sig trygga i Örebros skolor – Barn som oroar sig vad som kommer hända på nästa rast lär sig ingenting på lektionen!

DN 16/8

tisdag 14 augusti 2012

Ungdomar och alkohol

Igår meddelade Statens folkhälsoinstitut att det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är via kompisar och kompisars syskon. Detta är trist men inte särskilt förvånande.

Så här i sommartid och nu inför skolstart kan det ofta bli stökig då många ungdomar samlas för att umgås, festa eller för nollning i samband med att nya elever börjar gymnasiet. Ofta är alkohol inblandat, vilket ökar risken för våld, kränkningar och olyckor. Detta bör vi alla ta på allvar och ta ansvar för att försöka minska.

Vi bör alla fundera på vårt eget alkoholdrickande, våra värderingar och sambandet mellan vårt sätt att köpa alkohol och att ungdomar får tag på den. Föregår vi med gott exempel?

Jag fick en riktig tankeställare för några år sedan då jag hörde en expert förklara hur barn reagerar på sina vuxnas drickande. De hade sett att barn reagerar vid minsta förändring hos en vuxen som intar alkohol, även vid små mängder. Hur vi slappnar av, blir ostadiga och inte upplevs lika trygga som i nyktert tillstånd. Visst finns det grader på skalan men det fick mig att fundera kring alla middagar då barnen sitter med och vad de upplever när vi dricker vårt vin…

Vad vi också bör fundera kring är hur vi, och människor runt omkring oss, köper alkohol. De som exempelvis köper olagligt såld utlandsalkohol stödjer ett system som leder till att ungdomar lätt kan få tag på den. Den som menar allvar med att barn och ungdomar inte ska ha tillgång till alkohol ska själv säga nej till de personer som idag tjänar pengar på illegal alkohol!

Vi bör också fundera på våra värderingar kring när man ska börja dricka alkohol. Är det OK att dricka före 18 och handla på systemet före 20? Hur agerar och pratar vi om detta?

Hur agerar vi när lagning kommer på tal? Är det OK att unga vuxna förser sina yngre syskon eller deras kompisar med alkohol? Förstår vi konsekvensen av alkoholkonsumtion för en ung kropp? Hur tar vi vuxna ansvar för det?

Barn och ungdomar ser vad vi vuxna gör och hör vad vi pratar om. Med bl.a. det som grund agerar de och skapar sina värderingar. Det här vet vi alla, men frågan är om vi tänker på hur långtgående konsekvenser det kan ha på unga människor? Hur ofta tänker vi på vilken konsekvens det har för samhället i stort hur jag som individ agerar?

torsdag 2 augusti 2012

Vi förnyar oss för att bli det nya välfärdspartiet

Idag skriver jag tillsammans med Anders Åhrlin på NA debatt om Örebromoderaternas förnyelse.

För oss moderater är det viktigt att vi har en stark offentlig välfärd. Det skapar trygghet när vi vet att alla ges samma chans att lyckas i livet, att det finns en hand som sträcks ut när vi är svaga och att vi inte behöver oroa oss för att bli äldre.

Det är därför oroande att välfärden nu urholkas för att betala skrytbyggen och höga kostnader för politiken. I sin budget gjorde den socialdemokratiska majoriteten nedskärningar på 50 miljoner på välfärdens innersta. De har dragit ner på antalet nattsköterskor som kan rycka ut och hjälpa äldre på natten. Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner och grundskola efter grundskola tvingas till åtgärdsplaner där personal sägs upp. Människor som har offentliga anställningar för att de inte kan få ett annat jobb får veta att de inte får vara kvar. Välfärden sviktar i Örebro.

Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Ett parti som tillvaratar allmänintresset och levererar den välfärd Örebroarna efterfrågar och vill ha. Nya Moderaterna har som ambition att vara det partiet. Här har vi all anledning att rikta kritik mot oss själva då vi tidigare alltför ofta har vi lyssnat på starka påtryckningsgrupper och i alltför hög utsträckning låtit förvaltningarnas önskemål gå före Örebroarnas behov.

Vi Örebromoderater jobbar sedan ett år med vår förnyelse. Vi omprövar och förnyar varenda del av vår politik och målet är att bli Örebros nya välfärdsparti. Vi ska bli det parti som svarar upp mot Örebroarnas förväntningar på välfärden och tillvaratar allmänintresset. Arbetet görs genom samtal med Örebroarna och välfärdens medarbetare. Våra kampanjer handlar inte längre om att berätta om vår politik utan om att lyssna på Örebroarna. Vi genomför också besök i välfärden för att hos just välfärdens medarbetare hitta lösningarna på Örebroarnas problem.

Moderaterna identifierar idag tre stora framtidsutmaningar för Örebro. Det handlar om hur barnen ska få en trygg uppväxt, eleverna en bra skolgång och de äldre en värdig ålderdom.

Vi vill svara på frågan hur vi ökar tryggheten för de äldre som är beroende av välfärden för att klara sin vardag. Vi måste också komma på fler lösningar på hur vi får äldre att delta i fler aktiviteter för att därigenom minska ensamheten.

Skolan är den spjutspets som bygger ett samhälle som håller ihop. Om skolan inte lyckas med sitt uppdrag att ge alla elever, oavsett bakgrund, goda förutsättningar så skapas ett Örebro där framtiden tillhör de som redan har det bra, medan de andra lämnas efter. Slutbetygen i Örebros grundskolor har förbättrats men än det finns oacceptabelt låga nivåer på vissa skolor. Det är viktigt att vi skapar en skola där ingen hålls tillbaka, men än viktigare, ingen lämnas efter.

Vi är klara med förnyelsen av vår politik för förskolan. Här är valfrihet viktigt, men än viktigare är all förskoleverksamhet möter barns och föräldrars behov. Många skiftarbetande föräldrar har svårt att få vardagen att gå ihop och vi vill därför införa ”Kvällis”. Någon eller några förskolor i Örebro borde helt enkelt ha öppet på kvällen. Många föräldrar och medarbetare ser också otrygghet i barnens miljö, men känner inte att det finns något bra sätt att framföra det på. Vi vill därför ha ett ”Trygghetsforum” dit föräldrar kan höra av sig med upplevda trygghetsbrister.

I god tid före valet 2014 kommer vi moderater att presentera en välfärdspolitik för hela Örebro som alternativ till den nedskärningspolitik som förs idag. Den kommer att vara genomarbetad, förnyad och svara mot de välfärdsutmaningar Örebroarna ser.

måndag 30 juli 2012

Prata kvalité i skolan inte huvudmannaskap!

Om tre veckor börjar de flesta svenska barn skolan igen efter ett långt sommarlov. Det är då nya elever med förväntningar och ambitioner ska tas emot av en, förhoppningsvis, utvilad och taggad lärarkår. Det är då kunskapsresan för en del barn börjar men för de allra flesta fortsätter.

Jag hoppas att skolorna innan dess nogsamt planerat och förberett sig för ännu ett läsår. Att rektorer gett sin personal de bästa av förutsättningar och att varje lärare känner att de har ett bra ledarskap i ryggen inför sitt viktiga uppdrag. Lärarna har ett av de viktigaste yrkena! En bra skola med lärare väl förberedda för sitt uppdrag gör skillnad!

Idag skriver folkpartisten Kajsa Rosén på NA debatt att skolan bör förstatligas. Hon menar att skillnader i ekonomisk prioritering skulle lösas av en statlig skola och därmed skulle pengar och kvalitetssäkring vara i hamn. Jag tror inte att vi löser den svenska skolans problem med att byta huvudman. Jag tycker inte att det är huvudmannaskapet vi ska lägga resurser på just nu!

Jag håller med om att kommunaliseringen av skolan var fel. Det har sedan staten förlorade huvudmannaskapet gått utför med den svenska skolan på många sätt. En orsak är att kommunpolitiker inte förstått att prioritera utan sett en möjlighet till besparing genom att dra ner på skolan. Klåfingriga politiker som inte lyssnar på professionen är ett problem!

I dagsläget tror jag att vi måste lyfta diskussionen från huvudmannaskapet och istället fokusera på att höja kvalitén. Det ska göras genom att stärka ledarskapet i skolan, se till att varje lärare har rätt kompetens och att tiden som eleverna är i skolan ägnas åt kunskap. Enkelt uttryck ska skolan vara skola!

Självklart duger det inte att dra ner på pengar till skolan men det handlar inte bara om pengar - mycket handlar om vilken inställning vi har till skolan.

Alliansregeringen har gjort mycket de senaste åren och effekten av ny skollag, ny lärarutbildning, nytt betygssystem, tidigare nationella prov mm kommer vi med tiden att se effekter av. Vad vi redan idag ser effekten av är ökade resurser till Skolinspektionen som granskar våra skolor betydligt mer frekvent.

I varje kommun tror jag att vi skulle lösa mycket genom att prata mer om att skolan är viktig. Den inställningen måste finnas hos elever, föräldrar och kommunpolitiker! (Detta gäller speciellt i kommuner som Kumla som just nu brottas med stora problem!) Skolan bör stå högt på den politiska agendan och vi ska kontinuerligt mäta och ifrågasätta vad som görs när elever inte når målen. Det vi pratar om och ifrågasätter blir gjort!

Alla barn har rätt till en bra skola, de har rätt till kunskap och det är skolan som ska lösa uppgiften! När en elev inte når målen är det skolans uppgift att åtgärda detta! Inställningen får aldrig vara att det är fel på eleven!

Varje kommunpolitiker, inte bara vi som dagligdags jobbar med skolfrågor, bör ha kvalité i skolan högt på sin agenda. Barnen är vår framtid – därför är det väsentligt att skolan ges förutsättningar för att klara sitt uppdrag!måndag 16 juli 2012

Vi måste kunna lita på kommunen

Den senaste veckan har vi i NA kunnat läsa om tvillingarna Gösta och Ernst och deras föräldrars kamp för att få hjälp av Örebro kommun. Idag skriver de på NA debatt om sin kamp. För mig är det ofattbart att de inte får hjälp av kommunen!

Jag har inte någon bakgrundsinformation i ärendet, all information har jag fått från det som skrivits i NA och det är därför svårt att ha en helhetsbild av vad Örebro Kommun har gjort. Bilden som beskrivs är att kommunen inte ger någon hjälp till familjen Hjelm-Gustafsson vilket känns helt ofattbart. Är det så är det bara att snabbt som bara den ta tag i detta! Omedelbart ta kontakt, ta fram en handlingsplan och omgående ge relevant stöd! Familjen bör också få en ursäkt.

För mig är det viktigt att samhället går in och stöttar människor i behov av hjälp. I detta fall är det solklart att familjen behöver stöd och då ska kommunen bete sig professionellt! Människor som är i behov av stöd ska inte behöva kämpa för att få den. Allt stöd ska vara prövat men det får aldrig gå så långt att människor upplever det som familjen Hjelm-Gustafsson gjort.

Vi har höga skatter i detta land, en stor del av skatten går till kommunal verksamhet. Då måste människor kunna lita på att dessa pengar används till rätt saker. Enligt min mening är själva grunden till att benämnas som välfärdsamhälle är att vi hjälper människor i påtagligt behov av stöd.


Anders Åhrlin

fredag 13 juli 2012

Nya moderaterna tar aldrig ledigt från jobbfrågan

Anders Åhrlin och jag svarar i dagens NA på inlägget den 6/7 från socialdemokternas kommunalråd Fisun Yavas och Björn Sundin.

Åter ser vi hur socialdemokraterna avser skapa nya jobb. På det nationella planet höjer man skatten med 20 miljarder kronor, på det lokala planet försöker man skapa jobb genom kommunala bolag under i stora delar socialdemokratiskt styre. Primärt skapar inte politiker jobb utan man bygger förutsättningar för företag att bedriva verksamhet som leder till arbete. Där skiljer vi oss åt fundamentalt.

Vi förringar inte de goda krafter som Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden samt de kommunala bolagen visar men lösningen är vida större än så. För att klara en bra välfärd måste vi ha företag som utvecklas drivna av affärsidéer, engagemang och entreprenörskap med fokus på resultat. Vi moderater i Örebro kommer, i vårt lokala förnyelsearbete, ta fram nya innovativa förslag på hur vi lokalt kan bekämpa arbetslösheten utan att fastna i gamla hjulspår. Vi tar aldrig ledigt från uppdraget att hitta nya lösningar på hur vi får fler människor i arbete!

Flera av de jobbskapande åtgärder som Fisun Yavas och Björn Sundin radar upp i sin artikel ställer vi moderater upp på. Flera har sina rötter hos Alliansregeringen och det är viktigt med jobbinriktad sysselsättning. Vi är dock starkt kritiska till socialdemokraternas satsning i det nya bolaget Västerport.

Sedan år 2006 har ytterligare 200000 personer ett arbete att gå till. Även om mycket återstår att göra är det en markering att regeringens arbetslinje är rätt väg. Då går det inte, som Stefan Löfven föreslår, att höja skatten för ungdomsarbeten och försämra RUT och ROT-avdragen som självklart bidrar till att fler har ett jobb att gå till.

Trygghet och välfärdsfrågor är prioriterat för oss moderater. För att klara av detta behövs en företags-, och arbetsvänlig politik både nationellt och lokalt som leder till jobb. Att höja skatter och avstå från att ge klara besked om hur man tänker sig bilda regering skickar negativa signaler till alla som vill ha ett arbete.

Socialdemokraterna i Örebro anser att vi gömmer oss bakom fina ord. Själva jobbar de med neddragningar i välfärden för Örebroarna och nationellt med att flytta valfriheten i välfärden bort från människor, höja skatter och ge oklara besked i allt för många frågor.

Vi moderater är övertygade om att en stark och trygg välfärd är en framtidsfråga. Kommunen ska, i samarbete med det lokala näringslivet, skapa förutsättningar för fler arbeten i Örebro samtidigt som vi värnar en bra skola, vård och omsorg.