torsdag 29 december 2011

Diskussionen fortsätter

Debatten om nedläggningen av WUC fortsätter på NA:s debattsidor och det är endast majoritetens inlägg som saknas… Jag tror att S gjorde en stor missbedömning av effekten av detta beslut. De trodde nog inte att reaktionen skulle bli så total. Elever och lärare med kloka argument som protesterar och vi i oppositionen som är allt annat än tysta.

Det har bjudits in till dialog men inget svar har kommit på huruvida hela paketet (alla gymnasieskolans lokaler) kan diskuteras eller inte. Men det är ju Jul och visst ska vi vara lediga och inte hasta fram svar på några frågor…

Idag skriver Björn Tolgfors, lärare på WUC, om hur bra lokalerna är för gymnasieverksamhet och att skolan ligger väl framme i sitt pedagogiska arbete. Detta kan jag vittna om då jag tagit del av Tema-programmets speciella utformning som är helt suveränt. Visst kan pedagogiken fortsätta på en ny skola men jag tror att mycket sitter i helheten. Det är lokaler, lärarkår, ledning, stämning och det arbete man gör tillsammans som formar en bra skola. På WUC pratar många om mixen av elever, åldrar och program som tillför mycket.

Igår skrev Pär Beckman, lärare på vård och omsorgsprogrammet, om hur illa beslutet kommer slå mot just vård och omsorgsutbildningen. Det programmet får vara kvar men som ensamt gymnasieprogram kommer det inte vara attraktivt. Elever söker inte bara ett program, de söker också en skola och helheten ska vara attraktiv. Att söka en skola där det endast finns ett fåtal gymnasieelever lockar inte det antal elever som vi alla önskar ska gå just vård- och omsorgsprogrammet. Detta kommer att slå hårt mot en yrkeskår som skriker efter arbetskraft.

Gymnasieskolan lever i en konkurrensutsatt verklighet. I detta gäller det att vara effektiv, se långsiktigt och göra förändringar som lockar till sig elever. Den turbulens som Örebros socialdemokrater har försatt den kommunala gymnasieskolan i gynnar inte någon!

fredag 23 december 2011

Julefrid för alla

Imorgon är det Julafton och förväntningarna på trevliga dagar tillsammans med nära och kära är stora för många av oss. Jag är en av de som har förmånen att vara välkommen till ett trevligt och generöst firande tillsammans med just nära och kära. Jag vet dock att det finns många som inte delar min lycka.

För många barn är Julen ett enda stort elände eftersom vuxna inte tar det ansvar som de borde. Jag tänker på de familjer där festen går över till supande och bråk där ingen tar ansvar för att julen är barnens högtid.

För många kvinnor är Julen ett enda stort elände eftersom de vet att våldet inte tar ledigt utan ständigt lurar i bakgrunden och bokstavligen kan slå till trots att Julen ska vara lugn och fridfull..

För många äldre är Julen ett enda stort elände eftersom ensamheten då gör sig extra påmind. Detsamma gäller för de som inte har familj eller vänner som hälsar dem välkomna till firande trots att Julens budskap innehåller gemenskap och omtanke om andra. Jag tänker också på hemlösa och utslagna som inte har någonstans att ta vägen.

Det finns fantastiska människor som ställer upp för andra under Julen - Allt ifrån personal inom omsorgen till frivilliga i kyrkor och föreningar. Jag beundrar de som osjälviskt ger av sin egen tid för att andra ska få känna gemenskap. Tänk om vi alla kunde göra en insats för att julen skulle bli bra för så många som möjligt. Tänk om vi kunde sluta stressa runt och infria alla 'måsten' och spendera mer tid till eftertanke om varför vi firar Jul.

Förutsättningslös diskussion?

Sent om sider bjuder nu S in till dialog om lokalsituationen för gymnasieskolorna i Örebro. Det är bra även om vi inte än vet hur förutsättningslös diskussionen kommer tillåtas att vara. Jag tror ingen av oss i oppositionen är intresserad om vissa lokaler fredas från diskussion...

Jag blir dock minst sagt förundrad över Thomas Esbjörnssons resonemang i radion om att vi i oppositionen inte insett att lokaler behöver lämnas. Det var ju detta hela diskussionen i valrörelsen handlade om! Vi frågade hela tiden hur de tänkte lösa lokalfrågan eftersom de inte ville lämna lokalerna på Rudbecksskolan. Vi har i gymnasienämnden sedan i somras ifrågasatt bristen på handlingskraft vilket Esbjörnsson borde vara informerad om.

Jag har många gånger kritiserat majoritetens hantering av WUC, idag gör även flera statsvetare det på NA debatt. Om nu Esbjörnsson m.fl. är beredda att tänka om välkomnar vi det. Om det finns vilja till en öppen diskussion där alla lokaler utreds är vi med och är beredda att ta vår del av ansvaret för Örebros bästa.

onsdag 21 december 2011

Paniklösning

Igår hölls möte för gymnasieskolans personal om den alvariga ekonomiska situationen som gymnasieskolorna i Örebro befinner sig i. Jag var inte där men läser i NA och situationen är jag väl insatt i. Visst är det ett bekymmersamt läge och visst behöver vi göra en hel del i Örebro för att reda i ekonomi och lokalsituationen. Vad som förvånar mig är att den politiska majoriteten kommunicerar i frågan som om detta är något nytt.

Jag vet att det finns de som anser att förvaltning och politik vaknade sent beträffande vikande elevkullar men frågan diskuterades under hela förra mandatperioden och det gjordes en lokalutredning. Så frågan är inte ny. Den vikande ekonomin för gymnasieförvaltningen i Örebro är ny men alla som är insatta vet att signalerna om ett minus i ekonomin kom redan före sommaren – efter november var detta minus på 16 miljoner…

Det fanns en plan för utträde ur lokaler för den kommunala gymnasieskolan i Örebro. Denna plan valde S att gå ifrån. Det fanns signaler om dålig ekonomi redan i maj. De signalerna valde S att inte göra något åt.

Agerar man som den S-ledda majoriteten gjort sätter man sig i en besvärlig situation. Då blir det väldigt ofta panik. Då blir det, som i detta fall, dåliga lösningar som presenteras. Att vi andra reagerar är inte konstigt.

S sviker sina löften från valet, de har ingen som helst dialog med någon och de hanterar den kommunala ekonomin ovarsamt. Det är inte bra och det är det oppositionens ansvar att berätta!

måndag 19 december 2011

Kvinnofrid

Idag höll Fredrik Reinfeldt sitt Jultal. Han ägnade i stort sett hela talet åt att prata om kvinnor som blir misshandlade av sina män. Han beskrev den fasansfulla situation som dessa kvinnor lever i. Hur dessa kvinnor hemma, i det som de flesta av oss upplever som den stora tryggheten, egentligen aldrig kan känna sig trygga. Hur långt det många gånger går innan de orkar och vågar anmäla, hur långt det går innan man orkar lämna den som slår.

Fördomarna är många, mörkertalen stora och därför är det än viktigare att vi lyfter problemet. Vi måste ta avstånd från detta våld, aldrig acceptera och vi får aldrig förminska vad det handlar om. Här krävs mycket av polis, rättsväsende och samhället i stort. Vi måste se till att vi har kanaler i samhället som kan möta kvinnorna, som kan lyssna och stötta, som kan ge råd och en fristad.

I Örebro har vi en kommunal organisation som tar hand om kvinnorna och så har vi Kvinnohuset som ett alternativ för dem som inte vill ta kontakt med kommunen. Kvinnohuset bedriver en fantastisk verksamhet med att stötta kvinnor som söker sig bort från våldet hemma. De har plats för åtta kvinnor med barn i sitt hus och där får de bo en tid tills situationen löst sig. Kvinnohuset har uppföljning och stöd till kvinnor och de hjälper barnen att komma tillbaka till ett normalare liv.

Vi moderater vill möta Kvinnohusets behov av pengar för 2012. I årets budget satsar vi 900 tusen kronor mer än majoriteten på Kvinnohuset. För oss är arbetet som Kvinnohuset ovärderligt och vi vill att de ska kunna fortsätta sin satsning på pedagogisk verksamhet och utöka sina kuratorer. Men majoriteten i Örebro säger tyvärr nej.

I samtal med Kvinnohuset påpekar de samma sak som Reinfeldt säger - att det bästa vore om kvinnorna fick stanna kvar hemma – varför ska den som blir misshandlad behöva bryta upp och flytta? Många gånger måste det väl vara enklare att flytta på den som slår?

Det finns säkert de som ifrågasätter Stadsministerns val av tema för sitt Jultal. Jag tycker att det hedrar honom. Våld mot kvinnor i nära relationer är inget nytt problem, det förekommer i alla samhällsklasser och tystas ner allt i allt för stor utsträckning. Samarbete och många goda krafter behövs för att åstadkomma förändring. Jag hoppas att vi är många som tar del av Stadsministerns tal och försöker göra skillnad, om än bara i det lilla.

söndag 18 december 2011

En politik för äldre

Vi moderater har under hösten bedrivit två kampanjer i Örebro. En där vi har frågat Örebroarna om skolan och en där vi frågat om äldreomsorgen. Syften är att ta del av det som människor upplever som problem men också höra hur de vill ha det i dessa viktiga välfärdsfrågor.

För moderaterna i Örebro är arbetet med förnyelse av vår politik viktig och för att det ska bli på allvar vill vi grundligt ta del människors åsikter. Dessa ska vi sammanställa och ha med när vi omformulerar vår politik inför valet 2014.

De Örebroare som vi hittills hunnit prata med om skolan tycker att det är viktigt med mindre klasser och fler lärare. De vill också att mer gör för att stärka arbetet mot mobbning och att ordning och reda är en del i att höjda resultat i skolan.

I samtalen om äldreomsorgen har vi ställt frågor om vardagen för våra äldre och hur den blir tryggare. Här finns det många som anser att ensamheten är ett stort problem och att bryta den är av stor betydelse för att äldre ska få ett bättre liv. Mer personal som har tid med de äldre efterfrågas och vettig sysselsättning på våra äldreboenden. Mycket handlar om trygghet. Både att de äldre känner sig trygga men också att anhöriga är trygga i att en bra omsorg ges.

Tryggheten för våra äldre debatteras även på riksnivå och i veckan kom besked från regeringen att 1,1 miljarder satsas på att utveckla vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Det är viktigt att öka tryggheten för äldre människor som kommer i kontakt med vården. I detta ingår att förbättra samverkan mellan vård och omsorg kring den enskilde människan och att förenkla vårdstrukturen.

Satsningarna nationellt är bra men vi måste följa och ta ansvar med kommunala insatser. Inför 2012 drar majoriteten i Örebro ner på välfärden för våra äldre vilket vi reserverar oss emot. Vi behåller pengarna till välfärden och drar istället ner på pengarna till politik och betong. För oss är det viktigaste att vi värnar en värdig omsorg till våra äldre. Jag anser att man kan mäta välfärden i ett samhälles efter förmågan att ta hand om sina äldre.

fredag 16 december 2011

Nedskärningar i Örebros skolor

Idag har jag, tillsammans med FP, MP och V, reserverat mig mot majoritetens beslut om nedskärningar i Örebros skolor. Denna nedskärning drabbar alla barn i förskolan och alla elever i grund- och gymnasieskolan.

Majoriteten väljer denna väg. De väljer att skära ner 30 miljoner kronor på den del av kommunens ansvarsområde som är den allra viktigaste. Barnen är vår framtid och de drabbas nu av majoritetens oförmåga att hålla ihop i svåra tider.

Vi moderater valde i vår budget att dra ner på betongen och behålla pengarna i välfärden. Vi gjorde det för vi vet att när de svårare tiderna kommer är det de som behöver välfärden mest som drabbas hårdast. Då måste kommunen ha resurser till skolan och till omsorgen.

I vår budget satsar vi på mer personal i förskolan, mindre klasser i de lägre årskurserna, gratis pedagogisk lunch, en stärkt elevhälsa och förebyggande insatser mot mobbning. För oss är kvalitén i välfärden prioriterad. För oss är nedskärningar inget alternativ.

torsdag 15 december 2011

Inga bra svar på varför WUC ska läggas ner

Igår hade vi årets sista Kommunfullmäktige i Örebro. Det var en mager dagordning förutom de frågor och interpellationer som oppositionen lämnat in. Vi ställer oss ofta frågan var besluten i Örebro Kommun numera tas? De tas åtminstone inte på de möten där vi i oppositionen är med!

Vi hade från alla oppositionspartier ställt frågor om nedläggningen av gymnasiet på Wadköpings utbildningscentrum. Men jag anser dock att bra svar varken gavs av Esbjörnsson eller Baastad. Istället är det en påtagligt stressad majoritet som går till angrepp mot oss och anklagar oss för att inte komma med alternativ! Då frågar jag ännu en gång vem som styr? Majoriteten måste ta sitt ansvar för styrningen av Örebro, de kan inte peka på oss och be om stöd. Speciellt inte när vi inte bjuds in till samtal!

När det gäller styrningen av gymnasieskolan har de verkligen satt sig själva på pottkanten! Ekonomin är urusel och de har svårt att anpassa organisationen till antalet elever. I och med beslutet att lägga ner en av de bästa gymnasieskolorna i Örebro anser jag att de numera trillat ner i pottan! Huruvida de ska komma upp på kanten och bort från pottan kan bara Örebroarna svara på, och det i nästa val.

Första frågan handlade om dialog. S gick stolt till val på att dialog är deras främsta vapen. Här menar Esbjörnsson att det bästa är att först ta beslut och sedan börja dialogen. Längre fram i debatten sa han att det inte är möjligt att föra en bra dialog! Esbjörnsson gav sken av att det hela inte var beslutat än genom att säga att gymnasienämnden inte har tagit beslut (vilket är helt korrekt). Men flera gånger sa han också att beslutet var fattat! Och visst är beslutet fattat. Jag tror att många Örebroare ställer sig frågande till detta agerande.

Min fråga var huruvida Lena Baastad tycker att det är ansvarsfullt att två veckor innan Jul ge besked till elever och lärare på WUC att deras skola ska läggas ned? Här var svaret att det inte spelar någon roll att de förstör Julen för folk eftersom det inte finns någon rätt tidpunkten att presentera att man lägger ner en skola! Ett syniskt svar tycker jag! Som majoritet har man ett större ansvar än så – dåliga nyheter måste presenteras på ett human sätt.

Svaret på frågan varför de valde just WUC var att skolan har så bra lokaler samt att massor av pengar måste sparas och att detta var det minst dåliga beslutet! Tack och god natt kan man säga!
Frågan är hur detta har utretts? Har man verkligen satt alla gymnasieskolor under samma lupp? Kan det verkligen vara smartast att lägga ner den skola som har bästa ekonomin? Är det rätt signaler att ge i tider när ekonomin är i gungning?

onsdag 14 december 2011

Grattis till Stora Mellösa skola

Mitt i allt elände med nedskärningar och dåliga resultat för Örebros skolor finns det glädjeämnen. I veckan tilldelades Stora Mellösa skola utmärkelsen Bättre skola 2011. Ett stort GRATTIS är på sin plats för det fina arbetet som bedrivs av Gunilla Hedman och hennes personal.

I våras besökte jag skolan och det är en speciell stämning som råder. Lugn och ro, entusiasm över kunskapsprocessen från elevernas sida och vi hade ett seriöst resonemang om vikten av att få utvecklas i sin egen takt.

Skolan har en ständigt pågående dialog om bemötande, normer, värderingar och hälsa. Eleverna var mycket noga med att påpeka vikten av att vara stolt över sig själv både vad gäller hälsa och resultaten i skolan.

För mig är det viktigt att vi har exempel på verksamheter som gör bra saker. Stora Mellösa skola är en bra förebild som jag hoppas att många drar lärdom av.

fredag 9 december 2011

S sviker elever och väljare

Socialdemokraterna i Örebro meddelar idag att de lägger ner gymnasieskolan på Wadköpings Utbildningscentrum, bara vård och omsorgsprogrammet får vara kvar. Cirka 300 elever kommer efter sommaren att tvingas byta skola - Trots att Socialdemokraterna i valrörelsen lovade att inga skolor skulle läggas ner. Även Virginska kommer att drabbas av stora nedskärningar.

Det är ett svek mot eleverna och mot väljarna. Eleverna får inte gå kvar på den skola de valt, och väljarna blev i omvalet lovade att inga skolor i Örebro skulle läggas ner. Nu väljer S att lägga ner en populär och väl fungerande skola.

Det är socialdemokraternas nedskärningar på 30 miljoner som nu drabbar våra gymnasieelever. Wadköpings gymnasieskola läggs ner och Virginska krymps. Vi sade nej till dessa nedskärningar i skolan, och valde istället att spara på annat än välfärden.

Vi moderater vill bygga en rättvis skola i Örebro. I det ingår att elever ska känna en trygghet i att man ska kunna gå kvar på en bra gymnasieskola!

Andra bloggare: Kent Persson, Staffan Werme,

Sluta hyckla om skolan

Från och med den här hösten har ett stort antal viktiga reformer i svensk skola börjat gälla. Det handlar bland mycket annat om ett nytt betygssystem, en helt ny gymnasieskola och en ny skollag. Efter valet 2006 ärvde Alliansen en skola i djup kris efter Socialdemokraterna. Nu försöker regeringen göra det som S aldrig mäktade med – att vända de sjunkande kunskapsresultaten och komma tillrätta med avhoppen från gymnasiet.

Reformerna i skolan har gällt i knappt en termin. Ändå konstaterar redan herrarna Damberg, Esbjörnsson och Bergman (S) i NA 5/12 att Alliansens skolpolitik är uppenbart felaktig. Att döma ut viktiga och omfattande reformer redan innan vi kunnat se några resultat är ett både oseriöst och olyckligt grepp för att plocka retoriska poänger.

Att vända skolan på rätt köl igen är ett av de just nu viktigaste uppdragen i Svensk politik. Ska vi i framtiden kunna konkurrera som kunskapsnation måste vi ha en utbildning i världsklass. Det duger inte att vara en passiv nejsägare – vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att sätta kunskap och kvalitet i centrum för undervisningen.

Socialdemokraterna sprider ytterligare dimridåer i debatten genom att hävda att Alliansen sparar på gymnasieskolan för att finansiera sänkt restaurangmoms. Faktum är att de mycket väl vet om att kostnadssänkningen beror på flera effektiviseringar i det nya gymnasiet. De minskade statsbidragen är ingen nyhet utan något som vi vetat länge och borde ha anpassat oss till.

Själva hävdar Socialdemokraterna att de vill satsa mer pengar på skolan. I verkligheten tänker S i Örebro spara 30 miljoner på barn- och utbildningsområdet nästa år. (Hur och vad de ska göra får vi besked om idag.) Jag undrar hur S kan se nedskärningar på 30 miljoner som en satsning?

Det är dags att sluta hyckla i skoldebatten. De senaste decenniernas skolpolitik har varit ett misslyckande. Även Socialdemokraterna måste acceptera skolans problem och tänka framåt. Det duger inte längre att klamra sig fast vid den politik som leddes oss dit vi är idag. Vi kan inte backa in i framtiden. Från Alliansens sida kommer vi fortsatt satsa på att alla barn och unga får en god utbildning i den svenska skolan.

måndag 5 december 2011

Positiv om teknik

Ibland blir man ju så trött på att så mycket av det som skrivs i tidningen är negativa nyheter. När det gäller skolan har det på sista tiden mest varit elände, det är dåliga resultat och många rapporter om hur illa det står till med den svenska skolan. Tänk om de goda exemplen kunde lyftas – åtminstone någon gång!

I dagens NA skriver Christer Lind om ett besök på Adolfsbergsskolan där de haft en heldag i teknik. Att skolan har haft en teknikinspirationsdag är mycket bra och att NA spinner vidare på det i en positiv tidningsartikel är ännu bättre.

Vi behöver fler elever som intresserar sig för teknik och att de kan läsa om hur kul det är i sin lokala tidning förenklar. Det är viktigt för Örebro som stad eftersom vi har många företag som efterfrågar tekniker. Det är också viktigt för hela Sverige att vi har tekniker med hög kompetens som kan fortsätta driva på den svenska ingenjörskompetensen.

Vi måste hitta sätt att göra teknik, tekniska utbildningar och tekniska arbeten intressant för barn och elever. KomTek har en fantastisk verksamhet riktad till barn men även till högstadielever och pedagoger både i förskola och i grundskola. Jag tror också att en kommunikation mellan grundskola och teknikföretagen måste vidareutvecklas.

För många barn är det svårt att veta vilka yrken som finns och hur de ska tänka utbildningsmässigt för att efter sin utbildning få ett arbete. Jag tror på entreprenöriellt lärande och att det, i kombination med ett gott samarbete mellan skola och företag, kan få många elever att öka kunskapen om vilka utbildningar som leder till jobb.

Jag har idag besökt Örebro Praktiska Gymnasium – De är ett strålande exempel på utbildning som leder till arbete. De har lärlingsutbildning i praktiska yrken och i stort sett alla elever går direkt till ett arbete efter studenten.

fredag 2 december 2011

Utomhuspedagogik

Hittar ett klipp från SvD, den 23/11, om utomhuspedagogik och reflekterar över hur viktigt det är att ta tillvara på olika sinnen för att främja inlärning. I Örebro har vi Naturskolan vid Naturens hus som bedriver en bra utomhusverksamhet. För många barn är det enklare att se och uppleva för att kunna ta in exempelvis matematik.

På Naturskolan kan man på nära håll lära om naturen vilket är mycket bra, skapar nyfikenhet och intresse. I Örebro, liksom på många andra håll, har Naturskolan även ett fortbildningsuppdrag för lärare och kan på det sättet sprida pedagogiken till fler. Problemet i Örebro är att resurserna inte räcker till för att alla klasser som vill ska kunna tas emot.

Vad jag också gillar i detta är att eleverna får vara ute och röra på sig. Det är bra att barn får lära i och av naturen. Jag tror starkt på naturupplevelsen och att man genom intryck kan skapa en annan förståelse än vad som går inne i ett klassrum.

Att lära sig saker och ting ute, samtidigt som man rör sig tror jag skapar ett mer glädjefyllt lärande. Det finns massor med bra övningar allt från att ”marschera in” multiplikationstabellen till att titta på smådjur i diken. Det ska vara kul att lära sig saker och jag tror att många barn inspireras genom frisk luft och att få undersöka saker i verkligheten