torsdag 27 oktober 2011

Fel beslut om rökning

På Fullmäktige igår fattades beslut om att införa rökfri arbetstid för anställda i Örebro Kommun – Jag tycker det är fel. Vi har som arbetsgivare ett ansvar för våra medarbetares hälsa. Vi har också ett ansvar för att ha en bra miljö för våra medarbetare och för alla Örebroare som nyttjar välfärden. Men att införa rökfri arbetstid tycker jag är att gå för långt – det är direkt inskränkande på individens frihet och självbestämmande.

Jag vill istället att våra arbetsplatser ska vara rökfria. Många är det idag men andra inte. Jag anser att det viktigaste är att säkra vår arbetsmiljö från rök. Parallellt med det ska vi ha bra rutiner för att stötta de medarbetare som vill sluta röka. I ett bra ledarskap ingår det att ha samtal med varje medarbetare om bl.a. vikten av en bra hälsa.

Rökfri arbetstid är svårt att styra över och kontrollera. Hur har vi kontroll på att medarbetare inte röker under arbetstid? Hur kontrollerar vi vad som händer på rasten? Har vi koll på varje medarbetare hela tiden? Vad gör vi med dem som arbetar hemma? Vad händer om en medarbetare röker på arbetstid? – Ska vi verkligen be våra chefer att föra alvarliga samtal som Lena Baastad sagt?

Om vi nu tänker på hälsan för våra medarbetare så är väl all nikotin viktig att få bort, alltså även snuset? Och hur ska vi hantera brukare som röker? Ja, frågorna är många och inga av dem besvaras i de underlag vi har fått till ärendet eller i debatten av den styrande majoriteten.

Jag är övertygad om att vi alla vill att antalet medarbetare som är beroende av nikotin ska minska. Det är viktigt för individen, för folkhälsan och för kvalitén i välfärden. Men jag tror att vi gör det enklare för oss om vi försöker minska rökandet med morot och inte med piska.

torsdag 20 oktober 2011

Minska barngrupperna i förskolan!

Barngruppernas storlek i Örebro måste enligt min och moderaternas mening ner. Att som idag ha ett snitt på 18 barn per grupp är på tok för högt. Vi tycker att Skolverkets rekommendation på 15 barn per grupp är lämplig. Vi kommer satsa på att succesivt under några år komma ner i den nivån.

Vi tar, i motsatts till socialdemokratarena i Örebro, signalen från föräldrar och personal i barnomsorgen på allvar. För oss är det viktigt att alla barn har en trygg miljö, känner arbetsro, kan uppnå målen utifrån sina egna förutsättningar och känner att de blir sedda. Med en alltför stor barngrupp riskeras det pedagogiska att övergå till förvaring.

Vi vet att det beror på vilka barn man har hur många barn som är lämpligt att ha i varje grupp. Vi anser dock att det nu är dags att sätta ett tak på antalet barn per grupp eftersom gruppernas storlek har en tendens att svälla till att bli allt för stora. Vi kommer i vår budget att göra riktade satsningar för att öka personaltätheten i Örebros förskolor.

Kvalité och mindre barngrupper tror jag står högt på barnfamiljernas önskelista. Men i ett Örebro som växer och med så många barn som föds varje år handlar det också om att skapa en trygghet för nyblivna föräldrar och förvissning om att vi löser barnomsorgen. Utbyggnaden av förskolan måste fortsätta i den takt som behövs, vilket idag bedöms vara med ytterligare 1100 platser.

Jag tror också på mångfald och valfrihet i barnomsorgen. Det är viktigt att olika lösningar, anpassade efter familjens behov, är möjligt. Olika sorts förskolor är gör det möjligt för familjerna att hitta den förskola som passar just dem. För att kunna stärka arbetslinjen i Örebro är det väsentligt att kommunen klarar av att möta de behov som föräldrarna har. Örebro kommun ska sträva efter att omsorgen ska ha öppet på de tider människor har behov av barnomsorg och att det finns en flexibilitet som underlättar i vardagspusslet.

Partistämma

Idag samlas ännu en gång massor av moderater i Örebro. Vår partistämma öppnas kl 11 och beslut ska tas om bl.a. nytt idépolitiskt program, nytt kommunprogram och upp mot 200 motioner. Det är spännande dagar som kräver mycket arbeta av ideella krafter för att allt ska fungera.

Anledningarna till att moderaterna återkommer med sina stora arrangemang till Örebro är många. Två avgörande orsaker är att vi har en fantastisk konferensanläggning och en lokal organisation som ställer upp. Vi Örebromoderater är mycket stolta över detta och många av oss, tillsammans med moderater från hela länet, ställer självklart upp och gör arrangemanget möjligt.

Jag har under några år varit ombud på våra partistämmor och då haft fördelen av att kunna följa, och delta, i debatten och besluten från plenisalen. Denna gång är jag med som personal vilket är kul och ger även en viss möjlighet att följa arbetet och diskussionen på stämman.

Jag ser fram emot Stadsministerns tal på lördag, diskussionen om nya idéprogrammet, LAS, värnskatten, diskussionen kring våra lokala motioner och valet av ny partistyrelse där Kent Persson är föreslagen som ledamot. Jag ser också fram emot att träffa kompisar från hela Sverige som nu kommer till Örebro.

Det är framtidens politik i stort fokus som är tjusningen med en partistämma. Att tillsammans forma förslagen för kommande politik är inspirerande och det som driver oss alla som håller på med detta. Nu när vi är det största regeringspartiet är just detta en utmaning, det vi beslutar har en stor möjlighet att få effekt direkt och det är därför partistyrelsen många gånger är försiktig i sina uttalanden beträffande en del motioner.

Tvärsnytt,

onsdag 19 oktober 2011

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidragets vara eller icke vara diskuteras för fullt på NA:s debattsida och idag är liberala kvinnor ute och argumenterar emot. Inom moderaterna pågår en process där fördelar och nackdelar vägs mot varandra för att vi inom kort ska landa i en ståndpunkt.

För mig är valfrihetsaspekten viktig. Jag är positiv till att föräldrar ska kunna välja att lösa omsorgen själva för sina små barn tills de är tre år. Frågan är dock om en ersättning på 3000 kr/månad är relevant för att det ska blir ett verkligt alternativ för alla. Detta är tveksamt.

Många pratar om kvinnofälla, inlåsningseffekter och att barn med annat ursprung än den svenska får dåliga språkkunskaper. I Örebro vet vi inte vem det är som är hemma, vi vet vilka som söker vårdnadsbidrag men hur de använder det vet vi inte. Antagandet, som alla debattörer som är emot Vårdnadsbidraget gör, att det är den som söker som är hemma kan vara rätt men det vet vi faktiskt inte!

Majoriteten av forskarna menar att språkutvecklingen gynnas av att vara i grupp. Små barn suger åt sig kunskap och kan lätt hantera flera språk samtidigt. Men vi vet ju inte om de barn vars föräldrar har Vårdnadsbidrag ser till att barnen umgås med andra barn eller inte.

I fråga efter fråga finns det för Örebros räkning inga svar eftersom vi i vår utvärdering inte har ställt några ingående frågor till föräldrarna. Visst kan vi som politiker tycka en massa men att säga att vi vet är att gå lite för långt…

Mitt starkaste argument mot Vårdnadsbidraget är att det inte är ett reellt alternativ. Visst är det bättre med 3000 kr än inga pengar alls men det känns inte som en seriös satsning.
De familjer som väljer bort barnomsorg sparar en massa pengar åt samhället. Det skulle vara mer seriöst och ett verkligt alternativ för fler om Vårdnadsbidraget motsvarade lite mer det som kommunen faktiskt sparar!

tisdag 18 oktober 2011

Om unga och alkohol

Igår var jag med på en debatt som Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, arrangerade. De frågor de ville ha våra (deltog gjorde M, MP, C, KD, S och V) åsikter om handlade om lokal drogpolitik, uteliv för unga och föreningsliv. Om sanningen ska fram rådde det inga större meningsskiljaktigheter denna kväll utan det var mer en diskussion och frågor som fick sina svar.

För mig är det viktigt att vi i Örebro har nolltolerans mot alkohol i all ungdomsverksamhet och att vi aktivt arbetar för att stävja all förtäring av alkohol före 18/20 år. Det är väsentligt att vi har ett förebyggande arbete i föreningar och i skolan där attityder diskuteras och vi aktivt stärker ungdomar att våga säga nej till alkohol, tobak, droger och dopning. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att det normala är att säga nej.

Vuxna måste ta sitt ansvar i dess frågor. Jag gillade artikeln i Svd igår där Drottningen berättade om sitt arbete i organisationen Mentor och hur hon själv agerat med sina barn. Det är så viktigt att föräldrar diskuterar sins emellan, tar gemensamma grepp och framför allt har en bra kommunikation med sina barn.

För mig är det viktigt att vi alla tar ansvar för det som sker i vårt samhälle. Exempelvis genom att säga ifrån när ungdomar dricker eller påpeka för butiken att de ska kolla leg när ungdomar handlar mellanöl. Om vi är många som reagerar kan vi ändra attityder och beteenden. Vi måste också gemensamt reagera mot smuggelsprit och lagning.

I Örebro använder polisen Kronobergsmodellen vilket är en effektiv metod att ta tag i och bry sig om unga som dricker. Att hälla ut, kontakta föräldrar och följa upp är bra metoder för att stävja drickandet.

Viktigt för alla städer är att ha ett bra föreningsliv och ställen för unga att hänga på. Att som kommun stötta föreningslivet är långt viktigare än den prioritering som görs i budgeten varje år. Det kostar så mycket mer när en ungdom hamnar snett.

En bra dialog om vad ungdomar vill ha är viktigt för att få reda på vad de fördrar att göra på sin fritid och vilka satsningar som är relevanta att göra. Att göra det enkelt att söka bidrag och att hyra lokaler för ungdomsverksamhet borde prioriteras. Här krävs det flexibilitet och nogsam uppföljning från kommunens sida.

fredag 14 oktober 2011

Ökat stöd till Kvinnohuset

Idag började jag min dag med att, tillsammans med Kent Persson och Lars Elamson, besöka Kvinnohuset i Örebro. Det är en ideell organisation som gör en ovärderlig insats för kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet.

Det vi diskuterade var stödet som Örebro kommun ger och föreningens önskan om utökning samt långsiktighet i bidraget. Kvinnohusets arbete är ett viktigt komplement och alternativ till det stöd som kommunen ger kvinnor som är utsatta för våld. Den kunskap och erfarenhet som Kvinnohuset har genom sin personal och engagerade medlemmar är genuin och något vi moderater vill värna.

Vi kommer i vår budget avsätta 2,8 miljoner till Kvinnohuset så att möjlighet finns att förstärka arbetet med att stödja våldsutsatta kvinnor. Vi vill dessutom att kommunen ska ge direktiv till det allmännyttiga bolaget ÖBO att ordna övergångslägenheter och att kommunen ska anställa en kvinnofridssamordnare.

För oss är det viktigt att Kvinnohuset får möjlighet att utveckla sin verksamhet och exempelvis kunna delta med sin kunskap i olika sammanhang. Det är viktigt med ett utåtriktat arbete i dessa frågor för att människor i vårt samhälle ska få kunskap om vård i nära relationer, se signalerna och veta hur man som medmänniska kan agera.

Att vara utsatt för hot, våld och kränkningar i sitt eget hem är bland det värsta en människa kan vara med om. Kommunen måste ta ansvar för att hjälpa dessa kvinnor och deras barn. Det är bra att frivilliga ställer upp där andra sviker därför är det väsentligt att kommunen möter upp och stöttar Kvinnohusets verksamhet.

onsdag 12 oktober 2011

Studier för unga föräldrar

Idag slår Tvärsnytt på trumman för unga föräldrars rätt till att avsluta sina gymnasiestudier. Det är bra att problemet uppmärksammas eftersom det uppenbarligen inte hänt så mycket på detta område trots påtryckning från politikens håll i Örebro.

När vi följer upp unga människors möjlighet att få arbete är det solklart att en genomförd gymnasieutbildning är en förutsättning. Att unga föräldrar inte får relevant stöd för att avsluta sina gymnasiestudier i Örebro är ett misslyckande. Personligen har jag tänkt ta upp detta på Gymnasienämndens möte imorgon.

Ungdomsstyrelsen har gjort en hel del i denna fråga och har nu ett uppdrag från regeringen att bl.a. ta fram ett stödmaterial till skolorna där unga föräldrars behov beskrivs och förslag på insatser som skolorna kan göra. Jag ser fram emot denna rapport, som ska vara klar i början av nästa år, och hoppas att den är till hjälp för oss i arbetet med att ge unga föräldrar i Örebro förutsättningar att klara av sina gymnasiestudier.

Samarbeta om jobben

Den största utmaningen vi har i Örebro är att klara jobben - människor i arbete ger oss förutsättningar att behålla och stärka välfärden. För oss moderater är det väsentligt att vi samarbetar mellan partierna för att långsiktigt säkra jobben i Örebro. Därför tar vi idag initiativ i frågan och bjuder in Lena Baastad till samarbete.

För oss är det bl.a. viktigt att säkra att flygplatsen hålls öppen, att vi kortar handläggningstiderna för bygglov och att vi gör det enklare för företag att etablera sig och verka i Örebro.

Att i dessa för Örebro viktiga frågor ha breda politiska överenskommelser skapar en stabilitet över tid och stärker näringslivets tro på Örebro. För Örebroarna innebär det arbetstillfällen och en kommunal organisation som klarar välfärden.

Moderaternas förslag till handslag för fler jobb
- Håll flygplatsen öppen till minst år 2026.

- Investera i förlängd landningsbana på flygplatsen

- Handläggningstiderna för bygglov ska vara kortare än 14 dagar

- Det ska finnas färdig industrimark, med detaljplaner klara, dit företag som vill etablera sig i kommunen omedelbart kan hänvisas till.

- Tillsätt en förenklingsdelegation. Uppdraget är att se över alla kommunala processer och beslut som rör näringslivet i kommunen. Syftet är att förenkla och skapa snabbhet i beslutsprocesserna för att fler företag ska kunna etableras

- Tillsätt en konkurrenskommission som får i uppgift att årligen granska om Örebro kommun snedvrider konkurrensen eller bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

- Skapa en näringslivsdelegation för att ge näringslivet ett forum att framföra sina synpunkter direkt till kommuns ledning.

- Långsiktigt stötta Örebro universitets Science Park och holdingbolag.

- En infrastrukturgrupp skapas som ska tillvarata Örebros alla intressen gällande ny infrastruktur, inom vägar, flyg, tåg, transporter mm. Gruppen ska också ta fram en förnyad handlings- och marknadsplan för att utveckla Örebro som logistikstad.

- Alla Örebroare som vill det, ska kunna ta del av ett ”starta-eget-paket” innehållande utbildning och rådgivning. Start-eget-verksamhet ska stärkas i Örebro.

- Gemensamt skapa bättre förutsättningar för att handeln ska kunna växa i Örebro. Vi ska välkomna affärsetableringar både i centrum och i de externa handelsområdena. Etableringar och jobb ska välkomna, inte motarbetas.

- Gemensamt ta fram en ny kommunal näringslivsorganisation som kan svara upp till näringslivets förväntningar och behov. Snabba besked och snabba beslut med hög service ska känneteckna Örebros näringslivsarbete.

Andra bloggare: Kent Persson

tisdag 11 oktober 2011

S i nedförsbacke

Tillbaka efter en veckas ledighet (utan att ha följt debatten i media) känns det som hela havet stormar i svensk politik. Lite överdrivet kanske men jag undrar i mitt stilla sinne vad svenska socialdemokrater håller på med.

Juholt inger allt annat än förtroende. Konstigheterna raddas upp och jag ifrågasätter om karl över huvud taget tänker! Det är väl många med mig som undrar om S verkligen vill ha en partiledare som beter sig på detta sätt. En partikollega till mig uttryckte idag smått förtvivlat att Sverige behöver en bra opposition, och visst är det så. Juholt är ju mer en pajas än en ett stadsministerämne!

Många socialdemokrater reagerar. Johanna Graf m.fl. skriver i SvD idag en mycket bra artikel där de ifrågasätter etik och moral hos sin partiledare. Men det är också många inom S som fortsatt har stort förtroende för Juholt, däribland Örebros Jonas Karlsson. Jag tycker det är bra med lojala människor men jag blir ändå förvånad.

Lika förvånad blev jag idag när Kommunstyrelsen i Örebro samlades för genomgång av ärendena inför nästa veckas beslutssammanträde. Lena Baastad var inte närvarande. Hon var tydligen på studiebesök när kommunens ekonomi skulle gås igenom - för mig är det en helt obegriplig prioritering! Speciellt som Örebro kommuns ekonomi befinner sig i ett ytterst besvärligt läge.