torsdag 29 september 2011

Välfärd före betong

Det finns kanske hopp för Örebro även med den nya majoriteten vid spakarna… Idag har det meddelats att de stoppar planerna på att bygga om Fisketorget. Det är bra!
I de diskussioner vi har haft om Örebros ekonomi har majoriteten hittills inte verkat förstå det allvarliga läge som i är på väg in i. Det gläder mig att de nu sansar sig och meddelar att välfärden är viktigare än betong.

Den tilläggsbudget som majoriteten drev igenom för en månad sedan innebär att Örebro med största sannolikhet kommer att göra underskott 2012. Att i det läget satsa pengar på att bygga nya torg är fel. Att i det läget se till att värna välfärden är rätt!

Ska vi klara av att ge alla barn en plats i förskolan och att äldre får en trygg ålderdom måste vi vara sparsamma med kommunens pengar. Därför är det bra att lägga planerna på en ombyggnad av Fisktorget på is.

tisdag 27 september 2011

Ledarskap?

Vi har idag haft Kommunfullmäktige i Örebro och mötet innehöll många diskussioner som föll tillbaka på frågan om ledarskap. Det är inte lätt att vara en politisk ledare. Man måste klara av att ta debatten, svara på frågor och försvara sitt och partiets agerande. Viktigt för varje ledare är att ha uppbackning i form av stöd från partikollegor och tjänstemän samt goda råd från kloka och lojala personer.

För mig som kvinna och kollega med Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad var det idag beklämmande att höra henne. När oppositionen ifrågasatte ledarskapet nedlåter hon sig till att upprepa vad som sagts och till och med lägga till att det enda som fattades var att oppositionen skyllde bristen i ledarskap på att hon är kvinna! Varför? Oppositionen ifrågasätter inte att det är en kvinna som styr! Varför nedvärdera sig själv på detta sätt? En ledare sätter sig över sådant resonemang!

Jag hoppas att agerandet är en tillfällig formsvacka för annars är Örebro illa ute! Det är dags för Lena Baastad att skärpa till sig!

Jag tror att många Örebroare är stolta över att vi har en kvinna i högsta politiska ledning. Men denna stolthet räcker inte för att ursäkta ett ledarskap som är osynligt, ineffektivt och illa förberett.

måndag 26 september 2011

Vad tycker du om skolan?

Idag starta moderaterna i Örebro sin höstkampanj och för mig är det extra kul eftersom den har skolan i fokus!

Vår ambition är att Örebro ska bli Sveriges bästa skolstad – det tycker jag att är barnen värda! För att nå dit har vi en hel del att göra. Exempelvis måste vi lyfta diskussionen om skolan och tydligt klargöra att skolan är viktig. Vi moderater tror på att ge skolorna i Örebro några få konkreta mål som nogsamt följs upp. Vi tror på en skola där varje elev utmanas att utvecklas efter sin förmåga. Vi tror att elever lär sig mer om de upplever att skolan är trygg och trivsam. Vi tror att nyckeln till en bra skola är att vi har bra och engagerade lärare och skolledare.

Viktigt i detta arbete är att förstå de problem som finns - därför startar vi nu en dialog med Örebroarna om skolan. Vi kommer i bred front gå ut och lyssna. Vi kommer att fråga vilka problem och utmaningar människor ser med Örebros skolor. Vi kommer att fråga efter vad de tycker behöver göras.

De vi söker dialog med är föräldrar, elever, lärare, personal och andra som vill engagera sig i skolans framtid. Arbetet startar nu och kommer att utmynna i en ny moderat skolpolitik för Örebro.

Har du inspel och idéer som du vill dela med dig av är du välkommen att svara med en kommentar här eller att skicka ett e-brev till mig på maria.haglund@moderat.se

söndag 25 september 2011

Värdig mat till våra äldre

Idag skriver Wera Lundfeldt Jonsson på NA debatt en angelägen artikel om mat i äldreomsorgen. Det handlar om Askersund där Weras utan lyckat resultat försök att få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, Per Eriksson (S), för att diskutera förbättringar av den mat som serveras till äldre i Askersund.

Per valde att inte ta diskussionen med Wera vilket nu straffar sig genom att han blir uthängd i en debattartikel... Oavsett detta så tar Wera upp ett ämne som är aktuellt i Örebro i veckan. Vi kommer på Fullmäktige att diskutera en interpellation från MP som efterfrågar ett Kostpolitikiskt program. Jag tror att framtagandet av ett sådant styrdokument skulle vara bra för Örebro – maten har stor betydelse för livskvalitén och har en direkt koppling till äldres hälsa.

Mat och näring har stor betydelse för hälsa och livskvalitet vid hög ålder. Många äldre blir bräckliga eller sjuka. Det gör att risken för undernäring, dvs. viktförlust, undervikt och ätsvårigheter ökar. Därför MÅSTE vi se till att maten vi serverar till våra äldre är god, näringsrik och så tilltalande som möjligt.

Det Wera ifrågasätter är varför inte maten tillagas i det kök som finns i det boendet där maten serveras. Hon presenterar exempel på hur eländig maten är eftersom den lagas i ett annat kök och sedan levereras till det aktuella boendet, potatisen är dock bra för den tillagas på plats!

I vår iver att effektivisera och jaga kostnader har vi missat en hel del i den kommunala verksamheten vad gäller maten. Jag tror att vi måste försöka gå tillbaka för att komma tillrätta med kvalitén i den mat som serveras. Helst skulle jag vilja att vi lagade maten på varje boende. Jag tror att det skulle bidra till att de äldre åt mer och därmed fick ett friskare liv.

Jag tror att dofter, kanske en möjlighet att få varar med och hjälpa till vid tillagning och en närhet till grytorna skulle göra att fler äldre upplevde att maten verkligen är den höjdpunkt på dagen som är meningen.

fredag 23 september 2011

Politikens villkor

I dagarna diskuteras pensioner för politiker och man kan verkligen ifrågasätta om det är rimligt att höga pensioner betalas ut år efter år till människor i arbetsför ålder. För mig är det självklart att det ska finnas en automatisk kontroll av att nya inkomster räknas av från pensionen. Idag verkar det som om mycket tveksamma varianter med egna bolag mm är möjligt vilket på ett olyckligt sätt bidrar till politikerförakt. Det är uppenbart att systemet måste ses över.

Att det ska vara rimliga ersättningar och löner för det arbete som vi politiker utför är viktigt. NA:s ledare tar upp detta idag. Det är viktigt för att vi ska få en mångfald av människor som vill ta ansvar för demokratin. För visa människor är den lön vi får hög men för andra är den låg, det beror på vikten utbildning man har och vilken yrkesgrupp man kommer från. Ingen av oss vill ha politiker som tar uppdraget för lönens skull men jag antar att vi heller inte vill ha en så låg ersättning att stora grupper per automatik väljer bort att engagera sig.

Men, de flesta politiker vi har är fritidspolitiker. Den enorma arbetsinsats de gör för demokratin är ovärderlig. Alla dessa människor som klara av att kombinera arbete och familj med ett politiskt engagemang är värda en stor eloge från svenska folket!

För majoriteten av de som engagerar sig politiskt handlar det många gånger mer om att skapa bättre förutsättningarna för det politiska engagemanget än just ersättningen. Det handlar exempelvis om trycket från media och samhället att alla alltid ska kunna svara på allt. Det handlar om att ha sammanträdestider som går att kombinera med arbete och familj, att kunna engagera sig på en rimlig nivå, att partierna har en välkomnande attityd och att den egna arbetsplatsen accepterar det politiska engagemanget.

Det är synd att debatten allt för sällan tar upp förutsättningarna för majoriteten av dem som engagerar sig politiskt. Dessa vardagshjältar som bär upp en så stor del av vår demokrati.


Kent Persson

torsdag 22 september 2011

Nej till att blanda olika åldrar på Risbergska!

Socialdemokraterna föreslår i en vad det verkar paniklösning att Risbergska skolan ska göra plats till en friskola för elever F-6. Vi säger nej till detta eftersom vi anser att det är oklokt att blanda yngre barn med äldre elever på detta sätt. Det lyser igenom att detta är en konstruktion för att rädda de ekonomiska följderna av att majoriteten i Örebro inte orkar att fullfölja en nedläggning av Rudbecksskolan.

Det är fel att yngre barn ska få ta konsekvensen av att gymnasieskolan inte klarar av att anpassa sina lokaler till antalet elever. För mig är det viktigt att de lokaler där våra yngre elever går ska vara anpassad efter deras behov. Konstruktionen på Risbergska kommer med största sannolikhet att innebära att matsal, skolgård mm samutnyttjas av yngre och äldre elever vilket jag tycker är olämpligt.

Elever på Risbergska protesterar mot förslaget vilket jag kan förstå. Den föreslagna konstruktionen på Risbergska kommer inte att locka fler elever till skolan.

Vi ser i flera förslag att S föreslår blandning av elever olika åldrar vilket får till följd att skolmiljön för de yngre eleverna blir dålig. Ett förslag är att i Rudbecksskolans lokaler starta årskurs 7-9. Även detta är olämpligt av två skäl. Vi anser att elever ska ha möjlighet att gå i skolan så nära hemmet som möjligt och inte behöva ta sig in till centrala Örebro för att gå på högstadiet. Vi anser också att miljön kring Rudbecksskolan är direkt olämplig.

För mig är det viktigt att vi i Örebro har en bra och trygg miljö för eleverna i våra skolor. Arbetsmiljön för våra elever måste anpassas efter ålder och vi säger nej till konstruerade lösningar där de yngre eleverna hamnar i kläm.

Staffan Werme, Kent Persson

Tvärsnytt

tisdag 20 september 2011

Fel satsningar

Majoriteten i Örebro fortsätter sin vandring mot att försätta kommunen i ekonomiskt underskott. På dagens möte med Kommunstyrelsen ökade de på kommunens kostnader och gör enligt min åsikt flera felprioriteringar.

Först beslutet om ekonomiska satsningar till Örebro Hockey. Vi sa nej till delar av det eftersom vi anser att klubben själv måste ta kostnader som är direkt kopplade till reklamintäkter (det gäller 6,2 miljoner, uppdelat på 10 år, för en jumbotron). Vi säger nej eftersom vi anser att dessa pengar gör större nytta hos verksamhet som riktar sig mot barn- och ungdomsidrotten. Det är viktigt att vi har en balans i våra bidrag till breddidrott och elitidrott samt att vi behandlar alla elitklubbar likvärdigt.

I tider när ekonomin är på väg att bli bekymmersam är det viktigt att tänka innan man satsar. Så borde vi göra med investeringen i idrottshallen till Vivallaskolan. Här behöver det byggas nytt för att ersätta den idrottshall som förstörts av en anlagd brand. Behovet i Vivalla och i Örebro är dock större än en idrottshall.

Vi vill utveckla Vivalla till en samlingspunkt för hela Örebroidrotten! (De flesta partierna har tankar år samma håll.) Därför vill vi att man tänker till före och bygger hallen vid idrottsplatsen så att en samlokalisering kan göras när idrottsplatsen ska utvecklas. Men icke – majoriteten bestämmer att hallen ska byggas på samma plats som tidigare vilket kommer leda till extra kostnader för kommunen

Intressant idag var att majoriteten gick emot facket! Detta i frågan om hur man ska hantera anställda och politiker i Örebro kommun som röker. Beslutet blev att ingen anställd eller politiker ska få röka på arbetstid. Här tycker vi att beslutet ska vara att våra arbetsplatser ska vara rökfria.

Jag tycker att alla arbetsgivare ska uppmuntra till rökavvänjning då det är en bra hälsoinsats. Jag tycker dock att beslutet om rökfri arbetstid är lite mer komplicerad. Det är direkt inskränkande på individens frihet samt att det i vissa fall är svårt att som arbetsgivare styra över och kontrollera om medarbetare röker när de arbetar.

söndag 18 september 2011

Nytänkande företag

Idag kan man på NA-debatt läsa en artikel av Magnus Pojen där han skriver om svårigheten för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och då speciellt unga med utländsk härkomst. Magnus driver McDonalds i Örebro och har i sina restauranger 60 ungdomar med utländsk härkomst anställda.

Jag beundrar företagare som Magnus Pojen vilka ser att de har ett ansvar som sträcker sig längre än bara här och nu. Att tänka till över samhällsstruktur, framtida arbetsmarknad och hur vi var och en kan ta ansvar för att vända trender är beundransvärt och nödvändigt för att vi ska bryta segregation och utanförskap. Vi behöver fler företagare med detta synsätt.

Det är av största vikt att vi är många som tar ansvar för att ge människor möjlighet att bryta utanförskapet. Att göra det enklare att anställa och mer lönsamt är bra men vi måste också ha företagare som tänker i nya banor. Mångfald är att föredra på de flesta arbetsplatsen.

Viktigt är att skolan på bästa sätt förbereder alla inför framtiden och gör eleverna anställningsbara. Det är också viktigt att vi har en bra integration av de människor som kommer till vårt land. Här har stat och kommun tillsammans ett stort ansvar.

Att göra det enklare för företag att ta ansvar och anställa människor i vårt samhälle som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden måste prioriteras.

lördag 17 september 2011

Ta avstånd från våld!

Ännu en våldtäkt har skett i Örebro, dessutom på väster som är mina egna kvarter! Inte bra och jag hoppas att polisens arbete ger resultat så att gärningsmannen snabbt får stå till svars för sina handlingar. Jag hoppas också att den drabbade kvinnan får den hjälp och stöttning som hon behöver.

För oss kvinnor i Örebro ska det vara tryggt att röra sig ute. Det ska vara helt OK att gå hem genom parkerna på väster oavsett tid på dygnet. Vi ska alla ha samma rätt att känna oss trygga i Örebro!

Örebro har varit hårt drabbat av kvinnoöverfall de senaste åren och konsekvensen av det är självklart att många känner otrygghet och hämmas i sina beteenden. Jag träffade i våras en kvinna som aldrig cyklar, går, åker buss eller rör sig ute ensam när det är mörkt. För mig är det helt oacceptabelt! Vi måste ta tillbaka tryggheten i Örebro!

Polisen har ett stort ansvar för att vända trenden. Genom närvaro, snabba insatser och förebyggande arbete kan tryggheten öka. Men vi måste på många sätt arbeta med trygghet. Kommunen med alla sina verksamheter har ett stort ansvar men vi måste alla inse att vi, var och en av oss, har ett ansvar och kan göra skillnad.

Vi måste lära våra barn vad som är rätt och fel och sätta gränser. Vi som är vuxna måste ta ansvar och säga ifrån när människor beter sig illa. Vi måste också hålla debatten levande om hur vi människor behandlar varandra. Vad är OK och vad är ett oacceptabelt beteende.

För mig är det viktigt att vi som tar avstånd från våld höjer rösten, reagerar och säger ifrån. Att kränka en annan människa, oavsett på vilket sätt, får aldrig vara OK!

fredag 16 september 2011

Återinför gratis pedagogiska luncher

Vi moderater kommer att prioritera satsningar på välfärden och välfärdens medarbetare. För elever och lärares skull vill vi återinföra gratis pedagogisk lunch i Örebros grundskolor.

För att eleverna ska kunna ta tillvara på den kunskap som förmedlas är det viktigt de äter i skolan. Det är extra viktigt då vi vet att det finns tjejer och killar i grundskoleåldern som lider av ätstörningar. Vi behöver ha fler vuxna närvarande i matsalarna som kan skapa en bra matro och även uppfatta signaler som att en elev inte vill äta.

Vi vill att det ska råda en god stämning och vara lugnt i matsalen. Det ska vara ordning och reda kring matborden. Förutsättningarna för det är större om det finns vuxna som sitter med och äter tillsammans med eleverna. Införandet av avgifter på pedagogiska luncher har bidragit till att färre i skolpersonalen äter med barnen vilket skapat oro i många matsalar.

Vi vill prioritera välfärden och skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för elever och lärare i Örebro. Att ta bort avgiften för den pedagogiska lunchen är ett steg i rätt riktning.

torsdag 15 september 2011

Satsning på skolan

Igår gav regeringen besked om ytterligare 3,8 miljarder destinerat till skolan. Det är bra och då speciellt för att det är en bred satsning på våra lärare. Att ha en bra skola är viktigt för alla, i grunden för varje enskilt barn men också för att Sverige ska fortsätta ha en bra standard.

Bra lärare är den enskilt största faktorn som har betydelse för elevers lärande. Därför måste statusen för lärare höjas så att fler lockas till yrket. I det ligger flera saker, att grundutbildningen är attraktiv och bra, att möjlighet finns till vidareutbildning och karriär inom yrket, att kunna påverka situationen på skolan, att lönen är vettig och ledarskapet bra.

I satsningen som nu görs finns bland annat lärarlyft nr två, en speciell satsning på förskolepersonal genom fortbildning om barn i behov av särskilt stöd samt uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet, utbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap.

Jag ser fram emot att vi i Örebro tar del av dessa satsningar.

onsdag 14 september 2011

Prioriteringar

Politik är att prioritera och det är precis det som diskussionen om huruvida Örebro Kommun ska betala jumbotronen till Örebro hockey eller ej handlar om. Är det vettigt att vi politiker prioriterar så illa? Är det detta som de kommunala pengarna ska gå till när vi har andra problem som behöver lösas?

Vi moderater ställer den relevanta frågan om det är rätt att lägga så mycket pengar på en elitklubb, drygt 6 miljoner på 10 år, när det finns så många föreningar som behöver pengar för att bedriva en verksamhet för våra barn och ungdomar.

Kommunen bidrar mycket till Örebro hockey vilket är bra men det bör finnas en gräns. Denna stora TV borde de kunna bekosta själva!

Andra bloggare: Kent Persson

Val av skola

Det fria skolvalet har många fördelar. Jag anser att den kommunala skolan har blivit bättre sedan den har fått konkurrens samtidigt som jag ser att det samtidigt skapat problem. Jag har en stark tro på professionens kompetens och anser att mycket av problemen kan lösas genom att ge skolorna handlingsfrihet.

Jag tror att en engagerad personalgrupp kan åstadkomma mycket. Jag tror att ett bra ledarskap som har tid för pedagogisk utveckling och som skapar utrymme för idéer att förverkligas kan skapa bra skolor. Det finns massor av exempel på detta i Örebro och på andra ställen i Sverige.

En naturlig konsekvens av det fria skolvalet är att den kommunala skolan får färre elever. Samtidigt har vi som kommun en skyldighet att erbjuda en kommunal skola. Detta är ett administrativt problem som kommunen måste ha kompetens att lösa. Konsten är att skapa en flexibilitet i de kommunala skollokalerna. Det kostar massor med pengar när vi inte har en balans mellan lokaler och antalet elever.

Kommunen måste klara av att erbjuda ett bra kommunalt alternativ till friskolorna. Det ska vara lika populärt att välja en kommunal skola som en friskola. Här har vi en hel del att göra i Örebro. Det är inte bra att vissa skolor har blivit frånvalsskolor.

Jag anser att varje skola måste göra sin hemläxa. Varje skola måste hitta sin själ, sin arbetsglädje och sitt sätt att anta utmaningen att locka till sig elever. Skolledaren har en stor roll och vi politiker har ett ansvar att skapa förutsättningar.

tisdag 13 september 2011

Det blåser

Idag blåser det i Örebro, träd knäcks och det gäller att hålla i hatten! Inne på Rådhuset är det också lite blåsigt även om fönstren är täta och vi mest upplever vädret genom synintryck. Men diskussionerna kring den kommunala ekonomin och den kommunala skolan gör att vi bör hålla i hatten och se till att fokusera på det som är viktigt för att ta Örebro rakt fram.

I nästa vecka ska budgeten för 2012 börja beredas. Det är bra om vi då står stadigt och verkligen ser till att det bästa görs för Örebro. Att göra satsningar av olika slag är kul men det gäller också att ta ansvar och ha täckning för sina utgifter. Det ska bli spännande att se vilka förslag som läggs fram. Min gissning är att mycket kommer att behöva strykas när vi väl har en säkrare prognos över kommande års ekonomi.

När det gäller skolan är det stor bevakning från media. Själv var jag igår med i ett reportage i NA och diskuterade segregation. Jag anser att ambitionsnivån måste höjas i Örebro. Skolan ska vara skola och fokusera på att förmedla kunskap. Jag tror att vi ska fokusera på lösningar, hitta vad som är specifikt för varje skola och ge varje skola frihet att utveckla sin verksamhet.

För mig är det viktigt att alla skolor i Örebro är bra - De kommunala skolorna och friskolorna. För mig är det viktigt att skolorna får handlingsfrihet i sin utveckling samt klara mål och en nogsam uppföljning från politiken.

Vi får inte blåsa iväg i vår iver att få alla elever godkända – regler måste följas och för mig är det väsentligt att personalen i detta arbetar med samsyn. Vad som har hänt på Virginska skolan ska utredas vilket är bra.

söndag 11 september 2011

Alla elever ska nå minst godkänt

Barnen är vår framtid och därför är det viktigt att skolan ges förutsättningar att sköta sitt uppdrag. Ansvaret för skolan ligger på oss kommunpolitiker och det är vi som måste ge skolan förutsättningar att lyckas. För oss moderater innebär uppdraget att varje elev i Örebro ska klara skolans mål och få en skolgång som på bästa sätt förbereder dem för framtiden.

Vi är många som oroas över att skolresultaten generellt är lägre än tidigare. Kraven på vad som ska uppnås per årskurs har blivit lägre och svenska elever halkar efter i internationella undersökningar. Alliansregeringen har genomfört flera stora reformer för att öka kunskapsnivån i skolan. Det är bra att regeringen gör sin del och det är viktigt att vi på lokal nivå nu tar vårt ansvar.

Under Koalitionens år vid makten har resultaten i Örebros skolor blivit bättre och vi kan konstatera att det i dag är fler än tidigare som med fullgoda kunskaper klarar sig igenom Örebros skolor. Det är bra, men nöjda kan vi inte vara förrän alla elever klarar skolans mål. Vi kan heller inte slå oss till ro innan vi har kommit till rätta med de stora skillnaderna i resultat som finns mellan skolorna i Örebro. Det är hög tid att höja ambitionsnivån för att göra Örebro till Sveriges bästa skolstad där varje elev går ut med fullgoda kunskaper

För att skolresultaten ska förbättras och kunskapsnivån öka anser vi att de mängder av regler och målsättningar som idag finns ska omformuleras till ett fåtal övergripande och konkreta mål för skolorna i Örebro. För oss är det exempelvis självklart att ett av målen ska vara att alla elever ska klara minst godkänt. Andra mål kan vara att uppnå en viss nivå i meritvärde och att ha nolltolerans mot mobbning. Vi anser att den främsta uppgiften vi som engagerade skolpolitiker har är att skapa en kunskapsfokuserad skola där alla elever utifrån egna förutsättningar kan växa till sin fulla potential.

Med dessa mål måste säkerligen en mängd åtgärder och delmål sättas in vilka kan vara olika beroende på hur situationen ser ut på respektive skola. Till detta måste skolorna få resurser och stöttning. Resurserna kan vara i form av pengar men vi tror också att omorganisation och frihet för skolorna att utforma sin verksamhet kan vara en del i arbetet för att nå målen.

Vi ser behovet av en bred dialog om skolan i Örebro. Därför har vi moderater skrivit en motion till Kommunfullmäktige med förslag om en blocköverskridande överenskommelse där vi kommer överens om max fyra mätbara mål för skolorna i Örebro. Målen ska fastställas över lång tid, vara mätbara och kontinuerligt följas upp.

Sollentuna är ett gott exempel på en kommun som blivit en av Sveriges bästa skolkommuner efter att de rensat i den snårskog av mål och regler som ofta finns på olika politiska nivåer i skolan. Sollentuna har lyckats vända en negativ trend genom att i politisk enighet ta fram några få mål och inte ändra dem över tid.

Skolpolitiker i Örebro, från olika partier, behöver göra som i Sollentuna. Vi måste satsa på att skapa en lärande miljö i skola om vi ska kunna förbättra livschanserna för barn och ungdomar. För oss moderater är skolan bland det viktigaste uppdrag kommunen har. Vi anser att det är dags att höja ambitionsnivån – För allas vår framtid, för barnen och hela Örebros utveckling!


Maria Haglund (M), Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Gymnasienämnden
Sara Dicksen (M), 2:e vice ordförande i Skolnämnd sydväst
Eghbal Kamran (M) 2:e vice ordförande i Skolnämnd nordost
Najah Ericsson Tali (M) 2:e vice ordförande i Skolnämnd nordväst
Sandra Rosén (M) gruppledare för moderaterna i Skolnämnd sydost
Lennart Carlsson (M) 2:e vice ordförande i Östernärke områdesnämnd

Debattartikel publicerad i NA idag

onsdag 7 september 2011

Pengar och kvalité

Radio Örebro hårdbevakar för tillfället skolans område och idag är det två reportage som "kräver" en kommentar.

Först de extrapengar som nu går till skolan. Personalen gläds i reportaget åt mer pengar och vi får väl hoppas att de får behålla dessa slantar. Jag är tillsammans med bl.a FP skeptisk. Den ekonomiska situationen är osäker och att i det läget destinera nya pengar till verksamheten innebär en stor risk. Det är påtagligt att den ekonomiska ”kostym” som nu majoriteten tar på sig snabbt kommer att bli för stor. Konsekvensen av det blir besparingar.

Men S ser inga orosmoln. De hänvisar till ekonomer som de menar säger att allt är lugnt och glatt delas pengar ut till tacksamma förvaltningar. Jag tror att majoriteten tolkar våra kommunala ekonomer fel eller också klarar de inte av att ställa rätt frågor.

Att socialdemokraterna i Örebro inte tar till sig av den ekonomiska diskussion som pågår i alla medier just nu kommer att få konsekvenser för vår stad. Tyvärr är risken stor att det är de som behöver vår välfärd mest som kommer att drabbas hårdast.

Det andra reportaget handlar om stora hål i schemat och lektioner på Karro som inte blir av. Det är väl inte utan att man kan hålla med om elevernas kritik även om jag tycker att en intervju med ansvarig rektor hade varit på sin plats. Full fakta i detta har jag inte men det minsta man kan kräva är väl att ett meddelande går fram till eleverna om en lektion inte blir av.

Det är viktigt att all skolundervisning har kvalité. Att lärare leder lektionerna är för mig självklart och det är viktigt att eleverna får den lärartid de har rätt till. Alla skolor måste hänga med – idag är det konkurrens om varje elev och då måste alla förstå att det är totalen som eleverna bedömer. Man måste alltså passa sig för att få ett rykte att man har dåliga scheman och knapphändig information!

tisdag 6 september 2011

LR:s undersökning

Lärarnas riksförbund, LR, har frågat svenska folket om styrningen av skolan och kommer i sin slutsats fram till att skolan måste förstatligas. Jag håller med om att kommunaliseringen av den svenska skolan var ett stort misstag men jag anser inte att lösningen nu är lägga ner tid och resurser på att ändra skolans huvudmannaskap.

Det viktiga nu är att få ordning på skolan – höja kvalitén, skapa trygghet och se till att skolan klarar ALLA elever. Det måste finnas ett tydligt uppdrag – där har huvudmannen = kommunerna ett stort ansvar. Det måste till kompetensutveckling för lärare och det måste till ett ledarskap i skolan som har tid och möjlighet till ett pedagogisk utveckling. Nya skollagen reglerar delar av detta men kommunala politiker måste inse och ta sin del av ansvaret.

Att få till en likvärdig standard på undervisning lyfts också som en viktig slutsats – här håller jag med. Det får inte vara för stora skillnader mellan olika ställen i Sverige eller i olika delar av en stad. Här har vi Örebro påtagliga problem. Vissa skolor har stora problem med måluppfyllelsen medan andra klara sitt uppdrag bra. Detta måste vi göra något åt.

För väljarna är skolan en av de viktigaste frågorna - Alliansregeringen har lyssnat och massor av åtgärder genomförs. Det är hög tid för oss kommunpolitiker att lyssna på föräldrar, elever och verksamhet. Ta professionen på allvar och lyfta skolfrågorna högt upp på dagordningen!

Media: Radio Örebro

Mattesatsning - bra för Örebro

Varje dag kommer nu besked från Alliansregeringen om satsningar som görs i den kommande budgeten. Igår kom besked om 500 miljoner till de sämst ställda pensionärerna, idag var det skolans tur och det är 2,6 miljarder som går till att lyfta ämnet matematik.

För oss som är engagerade i skolfrågor är det bra besked. Vi har länge sett hur Sverige halkar efter i resultat och att kraven går ner i den svenska skolan. Konsekvensen på sikt är förödande - ska vi fortsätta att vara ett industriland måste vi ha kompetens i matte!

Satsningen är seriös, man pratat både om sättet som mycket av undervisningen går till på och kompetensen hos dem som undervisar. Det är pengar till fortbildning och vidareutbildning för lärare och utökning av tiden för matematikundervisning i grundskolan. Det finns också med en speciell satsning på läsa-skriva-räkna för elever på lågstadiet.

Detta är bra för Örebro. Vi behöver höja våra resultat i Örebro. Tittar man på siffrorna över måluppfyllelsen i våra grundskolor så är det en sorglig läsning. Det är allt för få skolor som kommer upp över 90% måluppfyllelse. För mig är det helt oacceptabelt!

Regeringen satsar Vi moderater i Örebro följer upp och inser det kommunala ansvaret – Vi vill höja ambitionsnivån vilket vi har signalerat i bl.a. en motion om konkreta och färre mål och tydligare uppföljning. Vi vill lyfta frågan till högsta nivå i Örebro – Vi måste alla inse att skolan är framtiden!

Från S är det i skolfrågan märkbart tyst. Konkreta satsningar på att höja kvalité saknas både från centralt håll och i Örebro.

Andra bloggare: Marcus Bäckström, Kent Persson

fredag 2 september 2011

Kompromissernas Örebro

Örebro kommun har sedan i somras en majoritet bestående av S, KD och C. Det är en brokig skara med vitt olika ståndpunkter i väsentliga frågor och vi är många som med intresse följer deras agerande. Politik går ju dock många gånger ut på att kompromissa och det är det som dessa tre partier nu måste praktisera.

Att Örebros majoritet kompromissar har de visat på i konkret handling dessa månader och det är inga dåliga svängningar som görs!

Först var det Rudbeckskolan - KD drev fram en nedläggning vilken de numera tar avstånd från. 7,8 miljoner beräknas det att kosta gymnasieförvaltningen att ha skolan kvar och inga pengar tillförs. För S är det en seger att få behålla skolan men ack så trist att ett besparingskrav är det första de får ta tag i! Internt var Gymnasienämndens ordförande, Dennis Begic (S) lovad att pengarna skulle komma från annat håll!

Det som är en ännu större sväng är den som S nu gör beträffande Vårdnadsbidraget. Om detta var det omröstning i Kommunfullmäktige i onsdags efter att MP och FP lagt ett förslag att omgående ta bort Vårdnadsbidraget i Örebro. Resultatet av omröstningen blev att Örebroarna får behålla Vårdnadsbidraget – en seger för majoriteten! Det måste bära emot att efter att ha varit så mycket emot helt plötsligt vara tvungen att rösta ja…

Andra bloggare: Lotta Olsson, Fredrik Lidby, Staffan Werme, Thomas Böhlmark