torsdag 30 juni 2011

Lönediskussion

Igår diskuterades offentligt finansierade löner på olika lokala webbsidor. Det var Försvarsminister Tolgfors som fått 3000 kr extra och Näringslivschef Arvidsson i Kumla som fått hela 10000 kr extra per månad.

Det är en känslig fråga detta med löner som finansieras med skattemedel. Vad är rätt nivå för att locka kompetensen men ändå kunna ta ansvar för att förvalta allas våra pengar väl?

Människor väsnas rätt rejält när det blir prat om politikers löner. Att Stadsministern tjänar 144000 kr per månad kan tyckas vara mycket men om man tänker på vilken tid han lägger ner och vilket ansvar han har så tycker jag att nivån är låg. Jämför man sedan Arvidsson, 90000 kr per månad, med Tolgfors, 115000 kr per månad, kan man ju undra om det hela är vettigt.

Jag kan se ett problem med att tjänstemännens löner drar iväg långt över vad de högsta politikerna tjänar vilket är fallet i många offentliga verksamheter.

Demokratin förutsätter att människor vill ägna sin tid åt politik och för det arbetet måste vi betala. De flesta av oss gör det inte för pengarna men problemet på sikt är påtagligt. Varför ska man som välutbildad, kompetent person satsa på politiken när man kan tjäna så mycket mer som tjänsteman?

Inom politiken måste vi ha olika sorts människor, allt från sjukvårdsbiträdet till välutbildade människor med erfarenhet från näringslivet. Människor bidrar med olika erfarenheter och utgångspunkten för behov av ersättning för nedlagd tid är olika. För ett sjukvårdsbiträde är en kommunalrådslön hög medan den för en person i ledande ställning i näringslivet är låg.

De flesta politiker är fritidspolitiker och då är sammanträdestider och ersättning för förlorad arbetsförtjänst viktigt att diskutera för att möjliggöra ett politiskt engagemang. Vi måste ha rimliga villkor för människor som är beredda att ta det demokratiska ansvaret.

tisdag 28 juni 2011

Konst

Igår invigdes kaninen på Stortorget – Jag tycker den är helt underbar och att den verkligen sätter Örebro på kartan. Konst ska engagera och skapa diskussion och visst är det just det som Open Art gör i Örebro sedan några veckor tillbaka.

Idagens NA kan vi läsa om att vissa verk vandaliserats vilket är trist. Men det är tydligen så att vi måste ha det i beräkningen om vi vill ha konsten så tillgänglig som den är i Open Art. Attityder och en diskussion i olika grupper om hur vi beter oss i samhället, om vad som är OK och hur vi inte ska agera med andras saker är på sin plats. Jag har tagit upp detta med nedskräpning tidigare vilket också upprör mig.

Idag prata man också mycket om konstens roll i folkhälsoarbetet. Att uppleva och utföra konst har en stark koppling till hälsa och idag kan man t.o.m. få konst på recept. Se bifogat klipp.

Jag gillar konst och tror att samhället har en stor uppgift i att tillhandahålla konst åt människor. Konst berikar, ger avkoppling och fyller för många människor en stor funktion i livet. För mig är det viktigt att konsten görs tillgänglig för många - barn, gamla, funktionsnedsatta och olika grupper som annars inte söker sig till konsten.

I Örebro finns det just nu massor av konst på våra gator men det finns också konst i gallerier, och i form av teater, film och föreställningar. Det är också viktigt att vi kan utöva olika konstformer (även om vi inte är proffs) här gör skolor, kyrkor och utbildningsförbund en stor insats. De gör att vi exempelvis kan sjunga i kör, dansa mm mm vilket är bra för oss, både på kort och lång sikt.

måndag 27 juni 2011

Det finns alltid alternativ

I en artikel, på NA debatt, kritiserade igår Anders Hagsten oss moderater och då främst min kollega Kent Persson för att vår negativa hållning till KD:s agerande den senaste tiden. I Hagstens artikel skiner det igenom att det främst är makten som lockat KD och han har svårt att förklara hur väljarna ska se det på annat sätt än ett svek.

Hagsten kan inte förklara KD:s kovändning i Rudbecksfrågan. Att det helt plötsligt är OK att kommunen fortsätter att ha för mycket skollokaler kan han inte förklara.

För några veckor sedan var det ett ansvarstagande KD som tillsammans med oss starkt kritiserade S då de innan den nya majoriteten tillträtt tog beslut om stopp av flytten från Rudbeckskolan. Nu är KD helt med S i hela frågan vilket för oss andra (M, FP och stora delar av MP) är märkligt. Bondesson o Hagsten kan inte förklara sitt agerande och då är det passande att lägga fokus på oss moderater och kalla oss för dåliga förlorare!

Jag kan förstå att KD och C frestades av att få chansen att fortsätta att styra Örebro. Jag kan också förstå att de, som de minsta partierna i denna tre-klöver, får vika sig i vissa frågor. Men jag kan inte förstå att KD, som det parti som drivit på i frågan om nedläggning av Rudbecksskolan, så illa förklarar sitt agerande. Det hade varit mer smakfullt om KD helt krasst hade sagt att i denna fråga fick vi vika oss, nu gör vi det bästa av situationen. Istället har KD agerat som om de helt plötsligt fått nya fakta på bordet och till slut ser sanningen! Det är osmakligt och beklagligt och det är därför vi är så kritiska.

Hagsten påstår att KD inte hade något annat alternativ än att ta sitt ansvar och styra tillsammans med S. Jag menar att det fanns ett bättre alternativ för KD och deras väljare – att göra det som alla förväntade sig - fortsätta i opposition med sikte på valseger 2014!

torsdag 23 juni 2011

Politiska prioriteringar

Idag protesterar Lärarförbundet mot att S satsar på gator och bussar istället för att i sitt förslag till kompletteringsbudget ge mer pengar till skolan. S försvarar sig med att en satsad miljon betyder mer för vägar än för skolan. Inställningen visar att S hellre satsar på annat än just på innehållet i skolan.

Det blev tydligt idag på Gymnasienämndens möte då S m.fl. bestämmer att göra stora avsteg från besluten att anpassa skolans lokaler till antalet elever. Beslutet gällde att behålla vissa program och lokaler på Rudbecksskolan utan att gå ur andra lokaler. Detta beslut tas utan att utreda de ekonomiska konsekvenserna. Mot detta har M och FP idag reserverat sig.

Politik handlar mycket om att prioritera. Att bestämma vad man vill satsa pengarna på. Att bestämma sig för vad som är viktigast. Många gånger är det svårt att prioritera eftersom många olika saker är viktigt. Därför är det väsentligt att politiker grundar sina beslut på konsekvensbeskrivningar.

Med dagens beslut infriar S sitt vallöfte att behålla Rudbecksskolan i åtminstone ett läsår till. Många är nöjda, men det finns ingen plan på vad som händer sedan och ingen långsiktig lösning. Ingen vet heller var pengarna ska tas eller vad vi ska dra in på när nu kostnaden för lokaler blir större än tänkt.

På gårdagens Fullmäktige hade vi i oppositionen samma fråga. Var finns beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna av att gymnasieskolan inte kommer att följa den plan som finns att anpassa lokalerna när elevunderlaget minskar? I prognosen för 2011 sticker S, KD och C huvudet i sanden och låssas som om den ekonomiska effekten av deras beslut är noll.

För mig är det viktigt att vi politiker tar ansvar för att pengar i största möjliga utsträckning läggs på innehållet i skolan, kunskap, trygghet och kvalité

tisdag 21 juni 2011

Förberedda för majoritet?

Om förra veckans möte med Kommunstyrelsen i Örebro var intressant så var det idag ett möte som mest kan beskrivas som kaos. Det var så rörigt och ogenomtänkt från majoritetens sida att man nästan tycker synd om dem. Eller, det är Örebroarna jag ska tycka synd om.

Att tro att man enkelt ska få igenom en reviderad budget utan att i god tid skicka ut handlingar är naivt. Oppositionen måste få en chans att lägga ett eget förslag men med mindre en ett dygn till godo är det orealistiskt. Att sedan inte ha med de dokument som man hänvisar till i beslutssatserna är rent slarv.
Så, kontentan blir att vi på Fullmäktige imorgon kommer att yrka på återremiss vilket vi får igenom i minoritet.

Vad S kom på under detta snurriga sammanträde var att nu kommer de inte att exempelvis kunna renovera gatorna i staden. Vissa satsningar kommer inte att hinnas med eftersom besluten kommer för sent. Så är det. Det gäller att tänka efter före.

Vi vill Örebros bästa. Vi stoppar inte bra förslag bara för att vi kan. Majoriteten måste lära sig att kommunicera med oppositionen. De måste också i sin beslutsprocess ha med i beräkningen att vi kommer att använda oss av de verktyg som det demokratiska systemet ger oss.

Jag hoppas, för Örebros skull, att majoriteten vilar upp sig under sommaren och är bättre förberedda vid höstens sammanträden.

fredag 17 juni 2011

Örebrocuppen

Idag börjar Örebrocuppen i Örebro och massor av unga fotbollsspelare har strömmat till staden. Jag stötte på ett helt gäng skånska pojkar på Stortorget igår och såg hur Gumaeliusskolan fylldes av ungdomar. Arrangemanget är bra på många sätt.

För det första är det bra för ungdomarna som deltar. De får ha en kul helg med fotboll och gemenskap, de träffar massor av nya människor, lär sig att vara hemifrån och ser en fantastisk stad! Jag är dock mest upptagen av hälsoaspekten i det hela. Det är bra att barn rör på sig, det är bra för kropp och själ och gör att förutsättningen för att fortsätta med rörelse senare i livet ökar. Idrotten fostrar och man lär sig massor av att delta i föreningsliv.

Det är bra för arrangörerna, Örebroalliansen för ungdomsfotboll, som får intäkter till sina föreningar och ett bra tillfälle för sina sponsorer att synas.

Det är också bra för Örebro. Vi får hit massor av människor som ser och upplever vår stad. Förhoppningsvis kommer de tillbaka till oss igen. Det finns massor av småföretagare som får inkomster denna helg då alla som kommer ska äta och säkert även handla i våra affärer.

Vi Örebroare kan njuta av att staden fylls av ungdomar och vi kan se massor av unga tallanger spela fotboll runt om på våra idrottsplatser.

torsdag 16 juni 2011

Återinför gratis pedagogisk lunch

Idag lämnar jag tillsammans med Kent Persson in en motion om att vi vill återinföra den fria pedagogiska lunchen i Örebros grundskolor.

Det var i den ekonomiska krisens spariver som Koalitionen tog bort den fria lunchen för skolpersonal som äter med eleverna. Det har skapat mycket diskussion, oro bland föräldrar och i vissa skolor en stökig situation kring skolmåltiden.

Färre lärare har under det senaste läsåret valt att äta med eleverna vilket inte är bra. Vuxna kring matbordet lugnar ner eleverna, det skapar matro och eleverna kan också lära sig en del om hur det ska gå till när man äter. Den största fördel är att lärare och elev får en annan sorts kontakt än den de får i klassrummet. Kring matbordet snappar en vaken vuxen upp mycket av stämningen, vad som händer i elevernas liv och hur de mår.

Hungriga barn lär sig sämre. För mig är det väsentligt att eleverna klarar av ta tillvara på den kunskap som förmedlas hela skoldagen och då är det viktigt att de äter en ordentlig lunch.

En annan anledning till förslaget är att det underlättar för rektorerna att motivera lärare och annan personal att delta i den pedagogiska lunchen om den är gratis. Ingen vill ju betala för att arbeta! För vi måste se det som arbete när skolpersonal äter lunch tillsammans med eleverna.

onsdag 15 juni 2011

Bättre villkor för välfärdens medarbetare

Idag lämnar vi in en motion som handlar om att det är dags att förbereda införande av rätten till heltid inom Örebro kommuns verksamheter. S har prata om detta men aldrig gjort något – Nu tar vi initiativet och hoppas att vi får Fullmäktiges ledamöter med oss!

I de kommunala verksamheterna arbetar många män och kvinnor med att varje dag underlätta livet för våra kommuninvånare. Medarbetarna är välfärdens största resurs - utan dem stannar Örebro!

För att människor ska attraheras av att arbeta inom välfärden är det viktigt att arbetsvillkoren är bra. Ett sätt att attrahera fler är att erbjuda heltidstjänster och att ta bort de delade turerna!

Vi vill skapa trygghet och ökad ekonomisk frihet för medarbetaren. Medarbetarna ska kunna känna tryggheten i att det är möjligt att gå upp till heltid utan att behöva bråka, få vänta i flera år eller behöva jobba delade turer för att få möjligheten. Mycket pekar på att det är en bra investering för arbetsgivare att införa heltidstjänster som norm. Medarbetarna känner sig tryggare, trivs bättre och sjukskrivningar minskar.

Ökade kostnader i Örebro

Igår hade vi i Örebro första mötet med Kommunstyrelsen efter att den nya majoriteten formerat sig. Politikens villkor är ändrade, vi i oppositionen kommer att utnyttja de spelregler som finns och gårdagens möte blev en rätt så intressant tillställning.

Först har vi ärendet med Tegelbruket som drar iväg i kostnad. Trots att verksamheten säkert kommer att bli kanon måste vi se till att hålla i pengarna. Men icke – 38 extra miljoner beslutades det om. Vi reserverade oss till förmån för att projektet skulle hålla sig inom den ram på 130 miljoner som tidigare har fastställts. Majoriteten påstår att allt måste läggas ner om inte de extra pengarna tillförs – Vi anser att någon gång måste vi lära oss att hålla oss inom de ramar som sätts.

I delårsrapporten har man räknat med ett nollsummespel inom Barn och utbildning trots att den nya majoriteten river upp beslutet om att gå ur Rudbecksskolans lokaler. Att behålla alla lokaler trots att antalet elever minskar kommer att kosta massor. Men ingen ekonomisk konsekvens av detta beslut beskrivs i rapporten. Vi påpekade detta och yrkade att rapporten ska skrivas om. Det tyckte inte S, C, KD och V var nödvändigt. Miljonerna rullar och majoriteten blundar!

Det sista ärendet som handlade om att begränsa våra skolintraprenaders möjlighet att själva bestämma vilken personal de anställer, gick inte heller vår väg. Här vill majoriteten att intraprenaderna i första hand ska anställa de lärare som kommunen har i omställning. Detta kan tyckas vara bra. Vi har dock tänkt ett varv till och kommit fram till att man då förstör själva tanken med den självständighet som intraprenaderna ska ha. Vi vill inte ändra förutsättningarna, vi tror på intraprenadernas självbestämmande och reserverade oss mot förslaget.

Kent Persson, NA , Radio Örebro

måndag 13 juni 2011

Planera för barnomsorgen

Babyboom i Örebro toppar just nu nyheterna på Tvärsnytt. Jättekul att människor tror på framtiden och skaffar barn i vår stad.

För att skapa trygghet för familjerna är det viktigt att kommunen planerar. Det får inte finnas tvivel hos dem som skaffar barn att det, när de så behöver, finns en plats i förskolan. För kommunen måste det nu vara högsta prioritet att fokusera på en utbyggnad av förskolan så att alla få plats. Det duger inte att vakna upp och konstatera att det helt plötsligt blivit en kö! Det duger heller inte hänvisa syskon till olika förskolor.

Kommunen behöver skaffa sig framförhållning och bättre planering. Exempelvis kan kontakt skapas med BB och vårdcentralerna där alla som föder barn finns. Man kan kontakta nyblivna föräldrar och fråga hur de tänker med sin barnomsorg och man kan kolla med nyinflyttade hur de planerar för sina familjer.

Att det finns en bra barnomsorg för alla är en viktig parameter i Örebros strävan att bli en bra och fortsatt växande kommun. Företag som ska etablera sig tittar på det, människor som ska flytta hit tittar på det och fram för allt pratas det om det.

Barnen är det bästa vi har och det är viktigt att vi i Örebro har en trygg och bra förskola som ser varje barn. Vi behöver öka antalet förskoleplatser, minska antalet barn per grupp och öka antalet personal så att kvalitén hänger med.

Små barn är vetgiriga och därför är det viktigt att förskolan ges möjlighet att ha ett bra pedagogiskt innehåll. Det går om ledningen har kvalité för ögonen, ger personalen rätt uppbackning och om barnen inte är för många.

fredag 10 juni 2011

Student

Jag har idag varit i Sollentuna och firat en student. Jag är glad över att det efter 12 år i den svenska skolan, blivit en fin, glad tjej med bra betyg och goda framtidsplaner. För visst är det underbart att se lyckan och förväntan hos dessa unga människor som rusar ut ur skolan och nu äntligen är klara med sina studier!

De har så många fler möjligheter än vad jag tyckte att jag hade, då för snart 30 år sedan när jag i sakta mak gick ut genom dörrarna på Alléskolan. Vi sprang inte ut ur skolan och inte åkte vi lastbilsflak och skränade över hela stan heller! Säkert är det samma lycka vi kände men nog finns det större möjligheter idag. Världen är närmare, resorna billigare, högskoleplatserna fler och högkonjunkturen står för dörren.

Jag vet att det för många ungdomar är tufft idag. Vi har stora problem med arbetslöshet bland ungdomar och det är många som faller igenom och mår dåligt av dagens samhälle. Dock är det så att de flesta ungdomar som jag har i min närhet fixar jobb, studier och bostad. De är kanske företagsamma och har föräldrar som backar upp på ett klokt sätt men ingen av dem av dem är födda med silversked i mun eller tar något för givet - de klarar av att hantera livet.

Det är väl just detta man kan bidra med som vuxen - tro på sina ungdomar och stötta dem utan att lägga allt till rätta. Jag är också övertygad om att de flesta av oss mår bra och stärks av att ha olika människor att ty oss till eller få råd av. Det finns ett talesätt som säger ”it takes a village to race a child” och jag tror det stämmer. Jag tror att unga människor blir trygga av att ha många olika vuxna att prata med och lyssna till.

Vi som inte längre är så unga (även om vi inte alla gånger inser det) har mycket att lära av dagens unga. Det är mycket intressant att ta del av deras liv, upplevelser och synpunkter. Man lär sig massor och jag önskar att fler äldre vuxna tog chansen att ha en dialog med, lyssna till och lära sig av våra ungdomar.

torsdag 9 juni 2011

Marknadsafton i Örebro

Idag är det marknadsafton i Örebro och det hela har varit igång sedan i morse. Det är fullt av marknadsstånd på Stortorget, jippon med musik mm och affärer som har extraerbjudanden.
Fullt med folk är det också, de trotsar regnet och tar del av allt som händer.

Det är bra att ha arrangemang som marknadsafton som tradition. Det livar upp staden, gör att många utifrån tar sig till Örebro och det lyfter handeln i centrum. Det är också viktigt för alla småföretagare som lever på att åka runt på marknader. Det finns massor av människor som får sin försörjning genom att sälja sockervadd, ballonger, kläder och andra prylar.

Det är just dessa och andra småföretagare som har så stor betydelse för Sverige. De får hjulen att rulla, de sliter och släpar för många gånger små förtjänster och om de lyckas anställa bara ytterligare en person så betyder det ofantligt mycket för helheten på arbetsmarknaden. För mig är småföretagarna riktiga hjältar som jag vill ge en stor eloge.

För mig är det viktigt att vi har ett levande centrum med affärer, restauranger och kultur. På lördag drar Open art igång igen och jag ser verkligen fram emot att kaninen som de håller på med på Stortorget ska bli klar.

Örebro är en vacker stad och det är viktigt att vi har ett levande centrum och möjliggör för näringslivet att verka där. Det ska vara enkelt att ha restaurang, att öppna en ny butik och att få svar på de frågor man som företagare har.

Vi kommer att ta ansvar i opposition

Idag skriver jag och Kent Persson på NA debatt:

För oss moderater har det sedan valnatten stått klart att vi nu är Örebros största oppositionsparti. För oss är det lika självklart som enkelt att gå i opposition. Moderata och borgerliga väljare har röstat på oss för att få en borgerlig politik i Örebro vilket gör det omöjligt för oss att styra tillsammans med socialdemokraterna. Skillnaderna på politiskt innehåll är för stora mellan M och S då vi bygger vår politik på helt olika värderingar och ideologier.

Väljarna har gett oss sitt förtroende för att vi ska föra en moderat politik. Med det i åtanke hade det blivit ett stort svek mot våra väljare om vi skulle ha bildat en majoritet med socialdemokraterna. Vi är därför förvånade och besvikna över att Centern och Kristdemokraterna nu väljer att svika sina borgerliga väljare. S, C och KD har ingen gemensam politik, det enda som binder ihop dem är viljan att få makt. Den nya majoriteten i Örebro är därför ingenting annat än en maktpakt.

Moderaterna kommer att ta sitt ansvar i opposition. Vi kommer att granska och kritisera de tre partierna i maktpakten lika hårt. Det är vår roll som opposition att granska och ställa majoriteten till svars för de beslut som tas och inte tas.

Vi kommer att vara en ansvarstagande opposition med syfte att få till en positiv utveckling i Örebro. För oss är det väsentligt att tillväxten och företagen ges bättre förutsättningar att utvecklas i Örebro. Ytterst handlar det om att skapa en politik som leder till fler jobb i Örebro. Vi kommer att söka breda uppgörelser med Socialdemokraterna i tillväxtfrågorna eftersom näringslivet i Örebro behöver långsiktiga och hållbara villkor. En starkare tillväxt och fler jobb är en förutsättning för att kunna utveckla och stärka välfärden i Örebro.

Välfärdsfrågorna är viktiga för oss och vi kommer att granska den politik som maktpakten driver. Skolan måste få bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Vi kommer inte att nöja oss förrän alla barn klarar skolan. Tryggheten och kunskapsinlärningen måste stärkas i Örebros skolor.

Förskoleverksamheten har inte fått de resurser som barnen behöver för att få en trygg omsorg. Det handlar om att barngrupperna måste minskas så att varje barn blir sedd. Ytterst handlar det om att varje barn måste få en omsorg och kärlek som behövs för att en trygg start i livet. Självfallet måste utbyggnaden av förskoleverksamheten öka, det duger inte att man ska få vänta på att få en barnomsorgsplats.

Äldreomsorgen i Örebro behöver förstärkning. Tryggheten och omsorgen för våra äldre måste öka. De äldre ska givetvis erbjudas en värdig ålderdom i vår kommun. Vi tycker inte att det är så idag.

Välfärden i Örebro behöver förstärkas och tryggheten måste öka. Vi kommer de kommande åren att prioritera välfärden i våra budgetar. För oss är det viktigt att nu visa att moderaterna är det parti som har den bästa välfärdspolitiken i Örebro.

Det som binder samman den moderata politiken är vår ambition att öka friheten för Örebroarna. Det handlar om att varje människa måste få större möjligheter att ta de beslut som rör deras liv. För oss är det självklart att den ekonomiska friheten måste öka, valfriheten bli större och politikens inflytande över människors vardag minska. Den friheten kommer vi att ta strid för.

Vi kommer att fortsätta kämpa för att borgerlighetens idéer ska vinna mark i Örebro. Vi kommer med kraft föra ut vår moderata politik som skapar förutsättningar för en starkare tillväxt i Örebro och som gör det möjligt för både företag och människor att få växa. Tillväxten är det som skapar välfärd. Moderaterna kommer att slå vakt om att friheten, tillväxten och välfärden blir större och starkare i Örebro.

onsdag 8 juni 2011

Rudbecksskolan

I ett pressmeddelande ger nu den nya majoriteten i Örebro besked om Rudbecksskolan. KD och C gör en kovändning och är nu beredda att ompröva beslutet om nedläggning av skolan!

Att sitta i majoritet kostar - Bondesson får nu krypa till korset för sitt beslut att styra med S!

Vad kalaset kommer att kosta Örebroarna vet vi inte än. Det enda vi med säkerhet vet är att lokalerna på Rudbecksskolan inte behövs för att bedriva kommunal gymnasieverksamhet.

De som får betala med pengar är vi skattebetalare. De som får betala med förlorad undervisningstid är eleverna. Det finns nämligen bara en påse med pengar och väljer man då att ha för mycket lokaler så får man dra in på annat…

Det har under en lång tid rådigt mer eller mindre kaos i lärarkåren på Rudbeck och Karro vilket jag anser att socialdemokraterna genom sitt vallöfte är skyldiga till. Lärarna på Rudbeck har bedrivit en extrem kampanj för att behålla sin skola och frågan är om de kommer att bli nöjda efter att allt till slut blir klart.

S gjorde Rudbecksskolan till en valfråga utan att beskriva några som helst konsekvenser. Jag anser att det är oansvarligt. Att C och framför allt KD inte krävde att det fattade beslutet angående skolan skulle fullföljas är obegripligt. Pengarna rullar och den nya majoriteten har bara varit igång i drygt ett dygn!

Andra bloggare: Lotta Olsson, Kent Persson

tisdag 7 juni 2011

Styret klart i Örebro

Styret i Örebro är nu klart - det är med KD och C som S fått ihop sin majoritet. Vi andra är minst sagt skeptiska till det hela. I Koalitionen känner vi oss svikna och konstaterar att det för KD och C var viktigare att får styra än att hålla ihop ett samarbete och en politik! V verkar vara hederligt förbannade över att S har slängt ut dem!

Efter dagens presskonferens är vi många som undrar vad det hela får för konsekvens för Örebro. Vilken politik ska de driva? Vad får S betala och kommer verkligen KD och C ha något att säga till om? Risken är att det hela är förhastat och att det blir pannkaka av alltihop!

Jag har idag träffat personer från både S, C och KD vilka verkar skeptiska och förundrade över konstellationen. Man kan i sitt stilla sinne fråga hur förankrat det hela är…

För oss moderater har det stått klart sedan valnatten att vi hamnat i opposition. Det är för oss viktigt att inför våra väljare bevisa att den politik vi gått till val på är det vi står upp för även efter valet. Vi har integritet så för oss är detta enkelt. Att svika sina väljare som KD och C nu har gjort är inget alternativ för moderaterna i Örebro. Vi för hellre en aktiv oppositionspolitik.

Moderaterna i Örebro startar nu ett gediget förnyelsearbete. Vi kommer på område efter område arbeta igenom den lokala moderata politiken. Vi ska lyssna på alla som vill delge oss sina synpunkter och vi ska lyssna på medarbetarna inom vård, skola och omsorg. Vi ska omvärdera och förankra en politik som inför valet 2014 kommer att utgöra ett tydligt alternativ till socialdemokraterna.

måndag 6 juni 2011

Nationaldag

Idag är det Sveriges Nationaldag och det firas på olika sätt runt om i vårt land. I Örebro kunde man redan i morse fira med Landshövdingen vid slottet och i eftermiddag är det stort evenemang i Stadsparken. Jag ska snart bege mig till Rådhuset där vi har en ceremoni för nya svenska.

Jag är en stark förespråkare till att ta vara på tillfällen att fira olika saker. Att fira Sverige denna dag är för mig självklart och jag tror att svenskarna sakta men säkert kommer att bygga upp sina traditioner kring denna dag.

Vi behöver ha traditioner och dagar som samlar och stärker oss i vår identitet. Att fira vårt land skapar en viss trygghet i den föränderliga värld vi lever i. Jag tror att nationalismen är ett nödvändigt inslag i ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att förstärka känslan av att vi hör ihop och att vi tillsammans skapar ett land att vara stolta över.

Värt att läsa: SvD, DN, Marléne L Kopparklint

söndag 5 juni 2011

Bra med alternativ i den svenska skolan

Idag skriver Gunvor Engström i SvD om att det måste bli enklare att jämföra olika skolor med varandra. Om detta ska vara möjligt menar hon att flera åtgärder behövs bl.a. att definiera vad kvalité är och att det ska finnas en nationell och för alla tillgänglig statistik över skolors förmåga att uppnå kvalitetskriterierna. Det är en intressant artikel och jag håller med i det mesta.

Vi har friskolorna att tacka för mycket av den skärpning som pågår i den kommunala skolan. Kvalitén har höjts även om betydligt mer finns att göra på många håll. Det är ett svek mot eleverna när skolan inte klarar sitt uppdrag. Vi politiker med ansvar för den kommunala skolpolitiken, vi måste se alla skolor och alla elever oavsett vem som är huvudman för skolorna.

Att elever och föräldrar kan välja en skola som de tror passar och inte endast blir hänvisad till en skola är ett stort lyft för valfriheten. För mig är det självklart att vi måste göra det enkelt att jämföra olika skolor med varandra. Jag förespråkar öppen resultatredovisning, på exempelvis hemsidor.

Jag är övertygad om att de kommunala skolorna många gånger är väl så bra som friskolorna. Jag är också övertygad om att lärare och rektorer kan brinna för elever och verksamhet på samma sätt oavsett driftsform och jag tror att elever kan växa lika mycket i alla skolor.

Idag gäller det att locka till sig elever genom marknadsföring. Här har den kommunala skolan mycket att lära av friskolorna. Med en bättre beskrivning av den kommunala skolans verksamhet skulle säkert fler elever göra ett annat val.

Jag tror att det finns en skillnad i vilket uppdrag och vilken frihet ägaren ger verksamheten. I Örebros kommunala skolor har vi intraprenader som utvecklas mycket bra och om intentionen i resultatenheter blir som vi politiker har tänk kommer många av våra skolor få en större frihet. Det kommer att innebära bättre skolor för eleverna i Örebro.

Mycket händer inom skolans område under detta skolreformernas år. Vi får bl.a. tydligare ansvar för skolans rektorer att tid måste sättas på det pedagogiska arbetet och utvecklingen. Jag ser fram emot detta. Vi måste höja elevernas kunskapsnivå och här är ledarskapet och lärarnas pedagogiska förmåga nyckeln.

onsdag 1 juni 2011

M och Vivalla

Jag har idag varit i Vivalla och haft en mycket intressant diskussion om vad som behöver göras och hur vi moderater ska kunna nå människorna i området.

För oss moderater är Vivalla en utmaning. Vi har extremt lite röster medan socialdemokraterna har extremt höga siffror. Vi saknar närvaro medan S är på plats hela tiden och i olika sammanhang. S har gjort ett bra arbete med att bearbeta människorna och vi behöver starta ett seriöst arbete.

Jag tror inte att så många människor verkligen är socialdemokrater i Vivalla. Problemet är att de sällan träffar några andra politiker, mer än straxt före varje val, så då blir ju valet enkelt.

För oss gäller det att komma i kontakt med människor och detta görs nog bäst tillsammans och via moderater som pratar språken och som bättre förstår kulturen än vi vanliga svenskar gör. Det gäller att bygga broar, hitta beröringspunkter och skapa förtroende. Vi måste vara på plats, försöka förstå vad människor i området efterfrågar, vilka problem de ser och tillsammans med dem komma fram till lösningar.

Den viktigaste frågan är jobb. Fler i arbete är speciellt viktigt för Vivalla då det är ett stort utanförskap i området. Här har vi en politik för hela Örebro som kommer få effekter även i Vivalla. Men speciella insatser i området är också nödvändiga. Nyföretagande, utbildning och speciell matchning är något av det som behövs.

En annan stor fråga är skolan. Skola är bra och gör ett fantastiskt arbete. Men skolan fungerar som en kombination av skola och socialkontor. Människor i Vivalla känner ett stort förtroende för personalen på skolan och går till dem med sina problem vilket gör att dessa fantastiska lärare får lägga massor av tid på att engagera sig i elevernas familjer. Skolan skriker efter resurser och det är rimligt att vi löser detta.

En tredje viktig fråga är bra aktiviteter på fritiden. Det är brist på lokaler för föreningar och det är brist på aktiviteter för ungdomar i vissa åldrar. Det är viktigt att vi lyssnar och tillsammans skapar vettiga lösningar samt att inse det inte alltid är kommunen som är bästa huvudman för allt.

Jag gillar Vivalla och ser fram emot många besök de kommande åren!