måndag 30 maj 2011

Örebro – en idrottsstad

I lördags upplevde jag för första gången boxning live. Jag var inbjuden att inviga Live Fight night som arrangerades av Örebro boxningsklubb och Örebro MMA i Mellringehallen.

Örebro är en idrottsstad. Vi har många framstående idrottsklubbar och kommunen gör stora satsningar för att attrahera utövare, publik och sponsorer. För mig är det viktigt att det finns en mångfald av idrotter i Örebro och att alla föreningarna ges lika förutsättningar.

Boxning är en omdiskuterad sport men om man betänker de regler som sporten omgärdas av och i vilket fysik de har som tävlar så tror jag inte faran är så stor. Jag imponeras av det jag hör om Örebro Boxningsklubb. De har ett stort engagemang de har för ungdomar i Örebro. Det är imponerande att höra om satsningen som görs på tjejer (hälften av 400 medlemmar är tjejer) och för ungdomar med annan bakgrund är den genuint svenska. Boxningen i Örebro är på frammarsch och det märktes i lördags.

MMA är kanske än mer omdiskuterat men klubben i Örebro har ett gott rykte och är en seriös förening dit alla är välkomna – Detta är bra och det gynnar kampsporten i Örebro.

Jag är en stark förespråkare av hälsa, motion och rörelse. Jag vet vilken betydelse fysisk träning har för kroppen men också för själen. Jag vet hur väl idrotten fostrar, att gemenskapen i en idrottsförening kan göra underverk med människor och att det är något som man bär med sig hela livet.

Jag vet att det i varje idrott krävs ideella krafter. Det är allt från föräldrar som engagerar sig i sina barn till idrottsledare som brinner för att barn och ungdomar ska ha en vettig fritid.

Utan dessa ideella krafter och utan våra idrottsföreningar skulle kostnaderna för våra barn vara gigantiska. Utan vettiga aktiviteter på fritiden finns massor av tid för mer ohälsosamma aktiviteter. Utan motion och rörelse skulle våra barn må betydligt sämre än idag och än värre skulle det varar för deras hälsa på sikt.

fredag 27 maj 2011

Viktigt med oberoende granskning

Idag skriver Elisabeth Svantesson en läsvärd krönika i NA som handlar om vikten av att granskningen av den politiska majoriteten är oberoende.

Den politiska församlingen väljer revision vars uppgift är att granska hur politiken utför sitt uppdrag, att beslut genomförs, att effektiviteten är OK och regler följs. Varje revisor är självständig och ska vara oberoende men de leds av en ordförande. Min åsikt är att det denna ordförande ska vara så oberoende som möjligt gentemot den politiska majoriteten vilket innebär att ordföranden ska hämtas från oppositionen.

Vi stred om detta i Kumla när S efter höstens val kom på att de ville ha en S-märkt ordförande. Vi stred för detta i Landstinget när S återigen ville ha en S-märkt ordförande.

Frågan är viktig. Människor i vårt land måste vara trygga i att det finns en oberoende granskning av politiken på alla nivåer. Det får inte råda något tvivel om att politiska beslut och den poliska förvaltningen granskas på ett korrekt sätt.

Jag håller med Elisabeth i hennes resonemang kring att revisionen egentligen bör ledas av en extern yrkesrevision. Då kan vi på ett bättre sätt värna allas våra skattepengar utan att vara misstänksamma att partilojaliteter påverkar revisionen.

torsdag 26 maj 2011

Fler i arbete minskar barnfattigdomen

Barnfattigdomen har diskuterats den senaste tiden och S anser sig stå för rättvisan och menar att Alliansregeringens politik ökar klyftor och att fler barn hamnar i fattigdom.

Själv vill jag påstå motsatsen. Alliansregeringens satsningar på sänkningar av skatten har gjort att de men inkomster som ligger på en låg eller medelnivå har fått mer pengar att själva bestämma över. Vissa bidrag har justerats vilket gjort att barnfamiljer med små marginaler fått mer pengar kvar i plånboken.

Alliansregeringens satsningar på att få fler i arbete dels genom att sänka skatten, att införa Rut- och Rotavdrag och genom att sänka restaurangmomsen saknar motsvarighet hos oppositionen. Hur ska S lösa jobbfrågan vet vi inte. Vad vi vet är att deras nej till Alliansens jobbpolitik kommer att medföra arbetslöshet för massor av människor och därmed fler fattiga barn.

Situationen i Örebro är, relativt landet, nu bättre än på många år. Kommunens ekonomi är stark vilket innebär att satsningar på välfärden och svaga grupper kan göras. Beträffande arbetslösheten brukar Örebro ligga högre än landet, det gör vi inte nu och det är unikt. Vi har också relativt bra siffror vad gäller ungdomsarbetslöshet vilket också är unikt.

Men vi kan inte sitta still i båten. Företagen börjar nu gå bra och det gäller att kommunen gör sitt bästa för att skapa möjlighet till fler jobb. Det gäller att snabbt hantera företagens frågor, se till att ge tydliga besked och göra det enkelt för företagen att verka i Örebro.

Det gäller också att göra smarta insatser för att matcha företagens behov av arbetskraft med de arbetslösa som finns. Här kan kommunen bidra med sina resurser i utbildning.

Segregationen är ett stort problem vad gäller arbetslöshet och därmed barnfattigdom. I Örebro har vi Vivalla som ett smärtsamt exempel på detta. Här är det viktigt att göra kloka insatser. En bra skola, bra fritidsaktiviteter och insatser som leder till arbete. Vi måste få människor med annan bakgrund än den genuin svenska att förstå att i Sverige finns det möjligheter och att språket och utbildning många gånger är nyckeln.

tisdag 24 maj 2011

Utmaningar i skolan

Resultatet i Örebros kommunval är nu fastställt. Jag är inte helt till freds med utgången men tycker ändå att det är skönt att vi politiker snart kommer att kunna börja jobba ”som vanligt” igen. Hur majoriteten kommer att se ut vet vi inte än men vissa utmaningar ligger fast oavsett styre i Örebro.

För mig är skolan den största utmaningen som Örebro har och det på flera plan. Först måste vi komma till rätta med resultaten. Det duger inte att så många elever i Örebro går ur grundskolan med ofullständiga betyg. Vi måste lyfta upp detta på den politiska agendan! Jag anser att detta ska vara prio ett för oss alla den kommande perioden!

Vad jag vill är att sätta ett fåtal konkreta mål för vad vi vill uppnå. Dessa mål ska vara kunskapsrelaterade och de ska nogsamt följas upp av varje skolnämnd, av programnämnden och av kommunstyrelsen. Med konkreta mål som vi samlas kring, talar om och fokuserar på kan vi lyfta resultaten i Örebros skolor.

Att varje elev efter egna förutsättningar ges möjlighet att klara skolan är en skyldighet som vi har. För att klara det måste målen sättas men vi måste också se till att följa varje elev från start. Varje elev ska mötas av höga förväntningar, kompetenta lärare, en skolledning som prioriterar den pedagogiska utvecklingen och en arbetsmiljö som präglas av lugn och ordning.

En annan utmaning för de kommande åren är att renovera och bygga skolor och förskolor. Underhållet i Örebros skolor är eftersatt och det är på vissa håll, exempelvis Lundby, dags att bygga nya skolor.

Vi måste se till att bygga ut antalet förskolor för att skapa en trygghet bland Örebros småbarnsfamiljer att de får en plats i barnomsorgen när de behöver det. Likväl som vi måste skapa en trygghet i att de lokaler vi har för våra elever är OK och har en rimlig standard.

Investeringarna kommer att kosta pengar och därför är det viktigt att vi hanterar kommunens pengar klokt.

Jag ställer mig därför frågande till hur Socialdemokraterna resonerar i sitt förslag att behålla Rudbecksskolan som gymnasieskola när behovet av lokaler för den kommunala gymnasieskolan i Örebro drastiskt gått ner. Elevkullarna minskar, friskolorna lockar till sig allt fler elever men S vill inte anpassa lokalerna till verksamheten. Det är ett oseriöst sätt att hantera skattemedel!

lördag 21 maj 2011

Förnyelsen fortsätter

Idag har vi varit många moderater i länet som, trots fint försommarväder, spenderat dagen inomhus på förbundsstämma på City konferenscenter i Örebro. Vi har lyssnat på kloka ord från Infrastrukturministern och Försvarsministern och däremellan behandlat propositioner och motioner.

Stämningen var god och stundtals var debatten mycket livlig. Jag tycker alltid att det är lika kul att träffa moderata vänner från länet, höra hur alla har det, känna av att vi är många och att diskutera den moderata politiken.

Vi moderater startar nu valrörelsen inför 2014. Vi har idag bestämt om olika arbeten som ska genomföras för att ta fram den politik och de förslag som vi ska gå till val på om tre år. Främst ska en ny politik arbetas fram inom vård, skola och omsorg. Här har vi en hemläxa att göra för att vinna väljarnas förtroende.

Arbetet med framtagandet av det nya kommer att involvera många moderater runt om i länet. Erfarenheter från besök i verksamheter kommer att utgöra en grund i våra förslag. Vi kommer att föra samtal med människor som arbetar i välfärden och med dem som nyttjar välfärden.

Tanken med Nya Moderaterna är att vi ständigt ska förnya oss och nu är det välfärdens tur. För oss moderater är det viktigt att se samhällsproblemen och att kunna svara på människors frågor om hur vi vill lösa problemen.

Vi ska kunna svarar på frågor om hur skolan ska bli bättre i Örebro län. En skola med kunskapsfokus, som rustar eleverna för framtidens arbetsmarknad och som utjämnar livschanser. Vi ska också ha en politik för hur läraryrket ska locka fler.

Vi ska ta fram en ny politik för sjukvården i länet, som svarar på frågor om tillgänglighet, den demografiska utmaningen och hur effektiviteten i vården kan bli bättre. Vi måste öka valfriheten för människor i vårt län och vi måste ha förslag om hur vi kommer till rätta med ojämlikheter i vården.

Vi ska på ett bra sätt skapa förtroende för en moderat politik om hur omhändertagandet av våra äldre ska bli bättre. Allt fler blir allt äldre och det är viktigt att vi klarar av att ge våra äldre en bra och värdig ålderdom. Här finns mer att göra för att samarbetet mellan den vård som landstinget tillhandahåller och den omsorg som kommunen ska bli bättre.

Förnyelsen fortsätter och jag ser fram emot att varar med på resan!

lördag 14 maj 2011

Två dagar kvar

Två dagar av kampanj kvar. Sedan har vi förhoppningsvis en ny majoritet som kan styra Örebro. För Örebroarna är det ett viktigt val. Ska Örebro fortsätta framåt tillsammans med Koalitionen eller ska de röda ta över och föra Örebro till, ja ingen vet egentligen till vad för något gemensamt besked har de inte presenterat.

Vi moderater är beredda att, tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, ta ansvar.

Vi kommer att ta ansvar för att fatta skarpa beslut om skolan. Vi måste lägga i en högre växel, skärpa till målen, fokusera på kunskap men också ge varje skola mandat att utvecklas mer självständigt efter tydliga mål från politiken. Skolan är nyckeln till mycket. Klarar vi skolan har vi större möjlighet att klara arbetslösheten då utbildning leder till arbete.

Vi kommer att bygga ut barnomsorgen, ge mer resurser till äldreomsorgen och se till att lokaler inom omsorgen blir renoverade. Vi kommer samarbeta med ideella organisationer för att skapa ett tillgängligt och tryggt Örebro för alla som bor här. Vi vill göra Örebro till en bra stad för våra seniorer där vi vill ska förutsättningar för ett aktivt och roligt liv. Vi vill skapa förutsättningar för att fler bostäder byggs i Örebro, klarar inte de privata företagen av att bygga kommer vi ta ansvar via ÖBO och bygga fler lägenheter. Vi vill skapa samarbeten med företag, universitetet, sjukhuset mm mm för att dra nytta av alla resurser vi har i Örebro.

Vi vill utveckla Örebro till en mer företagsvänlig stad. Genom att skapa bättre förutsättningar för företag att starta, verka och utvecklas i Örebro skapar vi ett större utrymme för utveckling av hela Örebro. Ett bra företagsklimat innebär jobb åt människor i Örebro. Människor i arbete innebär möjlighet att utveckla välfärden.

Vårt fokus den kommande mandatperioden är att satsa på skolan, vården och omsorgen.

Vi behåller kommunalskatten på nuvarande nivå, vi behåller lägenheterna i ÖBO och vi kan på måndag trycka på knappen och genomföra vår politik.

fredag 13 maj 2011

Trygghet för barn i Örebro

Idag skriver jag och Kent Persson på NA debatt om hur viktigt det är att vi investerar i förbättringar för barnen i Örebro.
Vi har från Koalitionen gett ett tydligt besked om att vi satsat 25 miljoner på nyanställningar i förskolorna i Örebro. Detta för att vi ska klara av att höja den pedagogiska kvalitén och minska barngruppernas storlek.

Vi kommer också att bygga ut barnomsorgen så mycket som krävs för att vi som kommun ska kunna tillgodose de behov som finns. Vi har gett besked om att vi ska bygga ut barnomsorgen med minst 1100 platser de kommande åren. Förmodligen kommer det att behövas ännu fler platser och det kommer vi att lösa. Behövs det 1500 nya platser så kommer vi att lösa det. Alla familjer ska känna trygghet i att barnomsorgen finns tillgänglig när den behövs. Ingen ska behöva vänta på att få en plats i barnomsorgen längre än den lagstadgade tiden.

Vi vill skapa trygghet för alla familjer i Örebro. Familjer i Örebro ska vara trygga med att barnomsorgen i Örebro har en hög kvalité och ett klart pedagogiskt uppdrag. Barn behöver kramar och kärlek. Varje barn har rätt att bli sedd och få den uppmärksamhet och omsorg som behövs. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för att varje barn ska få en bra start i livet. Detta tar vi ansvar för om vi får väljarnas förtroende på söndag.

torsdag 12 maj 2011

Konkreta satsningar mot flummiga förslag

Vi i Koalitionen presenterade i tisdags våra konkreta satsningar på vård, skola och omsorg i Örebro. I dagens NA kan vi se att det mot detta står flummiga förslag från en ostrukturerad vänster.

De röda (S och V) i Örebro har ännu inte suttit ner och kommit överens, de har inget gemensamt att komma med. De röda måste på måndag, om de får mandatet att styra, starta sina förhandlingar om vad de ska prioritera och vilken politik de ska föra.

Koalitionen satsar 90 miljoner i gemensamma, konkreta åtgärder på personalförstärkning i äldreomsorgen, höjda lärarlöner, nyanställningar i förskolan och höjda föreningsbidrag. Dessutom inför vi rätten till heltid, tar bort de delade turerna och öppnar Hästhagenbadet.

Vi har ett samlat förslag som vi om vi får förtroendet av Örebroarna i omvalet. Vi kan så fort valresultatet är klart trycka på knappen och starta genomförandet. Vi har ingen startsträcka, vi har förhandlat färdigt och kan snabbt komma igång med vår politik.

tisdag 10 maj 2011

Ett tryggt Örebro

Idag skriver NA på sin webb om var i centrala Örebro de flesta misshandelsfallen sker och de konstaterar att det är män som ligger värst till för att bli misshandlade. Det är ett stort bekymmer att män på väg hem från krogen blir misshandlade här krävs insatser som jag förstår av artikeln att polisen arbetar med.

För mig är det viktigt att öka tryggheten i Örebro. Det ska vara tryggt att gå över stan och genom våra parker på väg hem på nätterna. Vi i Koalitionen vill ha ordningsvakter som patrullerar och vi vill se över busstrafiken så att det blir tryggare att ta sig hem. Vi måste självklart arbeta med belysning och se till att promenadstråk och cykelvägar är trygga.

Trygghet är något som man upplever och den är olika för olika människor. För mig är det viktigt att ta reda på vad människor upplever som otryggt. Här vill vi i Koalitionen göra ett grundligt arbete och på ett strukturerat sätt låta människor i Örebro komma till tals i trygghetsfrågor. Vi vill identifiera människors uppfattning om var de otrygga platserna finns och sedan göra något åt detta.

Men vi måste också arbeta långsiktigt. Vi måste prata om hur vi beter oss mot varandra. Vad är OK och vad är ett beteende som vi inte accepterar. Här har vi alla ett ansvar att göra en insats för att skapa förståelse och ändra beteenden i vårt samhälle

Förbättringar för barn, unga och äldre

Idag har vi i Koalitionen presenterat sex konkreta förslag på vad vi börjar arbeta med på måndag om vi får Örebroarnas förtroende att fortsätta styra Örebro.

Örebros ekonomi går bra efter fyra år med Koalitionen som ansvariga för ekonomin och det är satsningar på en utbyggd välfärd vi nu vill genomföra.

Vi satsar på äldreomsorgen i Örebro med en personalförstärkning för att höja kvaliteten och öka tryggheten för de äldre. Vi permanentar de 25 miljoner som satsades i den globala finanskrisen inom äldreomsorgen för att kunna behålla personalen. Vi kommer också att satsa ytterligare 10 miljoner för att ytterligare kunna förstärka verksamheterna.

Vi höjer lärarlönerna med 25 miljoner. För oss är det viktigt att höja lärarnas status och därför kommer vi att höja lönerna och förbättra kompetensutvecklingen för lärare. Vi är övertygade om att en satsning på våra lärare kommer att bidra till att höja kunskapsresultaten i Örebro.

Vi påbörjar en personalförstärkning i barnomsorgen och vi kommer att fortsätta bygga ut barnomsorgen i den takt som krävs. Vi kommer också att se till att kvaliteten höjs och att tryggheten för barnen stärks. För att detta ska bli möjligt måste barngrupperna minskas. Därför kommer vi att satsa 25 miljoner på nyanställningar inom Örebros förskoleverksamhet.

Vi vill satsa på välfärdens medarbetare och se till att de får bra arbetsvillkor. Vi vill ha rimliga arbetsvillkor och därför införa rätt till heltid och avskaffa delade turer. Hur och i vilken takt dessa reformer ske genomföras måste vi först utreda.

Vi kommer att öppna Hästhagen badet omedelbart. Badet är omtyckt av Örebroarna och är en viktig oas för många under sommaren.

Vi satsar 5 miljoner för att återställa och höja föreningsbidragen. För oss är det självklart att öka stödet till föreningarna när ekonomin för kommunen nu är bättre. Det är viktigt att barn och ungdomsverksamheterna som drivs ideellt av föreningar får stärkta möjligheter för att bedriva sitt värdefulla arbete.

Totalt satsar vi 90 miljoner på barn, unga och gamla. Vi gör det för att öka kvalitén och tryggheten för alla i Örebro.

Press: Radio P4 Örebro

måndag 9 maj 2011

Stärk det ideella arbetet

Det finna många ideella krafter i Örebro som gör en stor insats för människor som har fastnat i missbruk, hemlöshet och på andra sätt hamnat snett i vårt samhälle. Jag beundrar människor som oftast med låga löner, om några alls, hänger sig åt detta engagemang. De är värda en eloge för det arbete de utför genom att göra skillnad för människor som är långt ifrån det vi ofta kallar det normala livet.

Jag har på kort tid besökt några av dem som gör skillnad. Förra veckan träffade jag Ann-Marie som jobbar på Verdandi men som också del av sin tjänst arbetar på nätverket Eksam vilka har i uppdrag från kommunen att hitta en ny styrform för ekonomisk rådgivning. Idag har jag träffar Per som arbetar på Ria Dorkas, en verksamhet med kristen grundsyn, som ger stöd till människor som befinner sig i en utsatt livssituation. För ett par veckor sedan träffade jag Lars på Kris vilka på ett fantastiskt sätt stöttar f.d. kriminella i deras väg till ett drogfritt och hederligt liv.

Organisationerna drar till sig människor som behöver mer och annan hjälp än den som offentlig verksamhet kan ge. Det är människor som av olika anledningar inte vill ta hjälp av kommunen. Det är människor som bränt sina skepp och förlorat allt som de lockar till sig. Verksamheterna behöver oftast inte göra reklam för sig utan människor hittar dem via kontakter.

Hos Verdandi måste man vara nykter när man kommer, hos Ria Dorkas kan man vara onykter men man måste vara lugn när man är där, Kris kräver drogfrihet och hederlighet dygnet runt av dem som ska vara med i verksamheten. Det är olika regler på olika ställen vilket är bra. Olika inriktningar lockar olika människor och chansen är därför större att individen hittar något som passar.

Jag tror på samverkan mellan olika verksamheter som vänder sig till utsatta människor i vårt samhälle. Jag anser också att kommunen på ett bra och konstruktivt ska sätt stötta de olika organisationerna som gör detta värdefulla arbete.

Kommunen har ett ansvar att ställa upp med bidrag i form av pengar men också i form av lokaler och annat som underlättar för verksamheten. Vi ska stötta men samtidigt måste vi se till att bidragen går till bra verksamhet.

Om Koalitionen får förtroendet att leda Örebro efter omvalet på söndag så kommer vi att satsa mer resurser på utsatta människor i Örebro. Jag kommer som kommunalråd att ha hand om frågor som handlar om trygghet och tillgänglighet. I mitt arbete kommer att ingå att stärka det ideella arbetet i Örebro, arbeta för samverkan och samarbete för en tryggare stad.

söndag 8 maj 2011

Valrörelse


Dagens SvD gör ett stort reportage om valet i Örebro. Vi hade i tisdags reporter och fotograf med oss vid dörrknackningen vilket var ovant men himla kul. Det är bra att media gör denna typ av reportage.

Vi måste väcka intresse för omvalet och det är bra att även riksmedia tar ett ansvar. För även om det endast är en fjärdedel av de röstberättigade som får rösta i omvalet i Örebro så berörs hela Örebro.

Detta är ett val som handlar om hur vi ska ha det med skolan, omsorgen och möjligheten för människor att påverka sin vardag. Vi röstar om hur skattepengarna ska användas och vilka möjligheter till arbete och företagande vi ska ha i Örebro Kommun.

Det är bara en fjärdedel av Örebroarna som röstar men hur de lägger sin röst har stor betydelse för alla som bor i Örebro.

M i Vivalla

Igår ”invaderade” vi moderater Vivalla och knackade på hos en stor del av de som bor i området för att lämna information och prata med människor.

Vivalla är det mest segregerade bostadsområdet vi har i Örebro. Det är ett område dit få ”vanliga” Örebroare åker, som lider av hög arbetslöshet, en skola med svaga resultat och tyvärr även ett dåligt rykte.

För oss moderater är det viktigt att alla människor får stöd i sin jakt på ett arbete och i ett område som Vivalla är det än viktigare. Vi måste se till att alla som bor i Örebro får samma chans, att man oavsett bakgrund får möjlighet till vidareutbildning, stöd och hjälp till ett jobb.

Jag har varit och träffat personal och elever på Vivallaskolan. Det finns en stark vilja till att förbättra resultaten, en förståelse för att utbildning leder bort från utanförskap och att skolan har en stor betydelse. Problemet i Vivalla är att skolan blir en samlingspunkt för alla sorts problem, människor tyr sig till lärare som de har stort förtroende för och möjligheten till att ägna all tid till grunduppdraget – att förmedla kunskap – minskar.

Skolan gör ett fantastiskt arbete för barn och människor i Vivalla men personalens arbetssituation blir många gånger ohållbar. Vi måste tillsätta mer resurser så att skolan kan ägna sig åt att fokusera på kunskapsuppdraget. Det är då inte bara mer resurser i skolan som behövs utan även till socialtjänsten och andra aktörer i samhället.

För Vivalla är det viktigt att upprustningen av området fortsätter. Det är fint i Vivalla, många gröna områden, fina gårdar och promenadstråk. Det finns möjligheter till sport på spontanidrottsplatserna kring skolan och jag tycker att det är liv och rörelse i området. Viktigt är att bygget av en ny idrottshall, istället för den som brann ned, kommer igång.

Hembygdsföreningen i Vivalla har ett stort engagemang för sitt område, de samlar olika sorts människor och det är viktigt att vi får till en långsiktig lösning på deras önskan om lokaler i området. Ett aktivt föreningsliv har en stor betydelse för Vivalla. Det finns många ideella krafter i Vivalla som vi måste stötta och ge bra förutsättningar för.

Tryggheten i Vivalla stärker vi genom att bygga upp en bra skola, ett aktivt föreningsliv, se till att människor kommer i arbete, rusta och fräscha upp bostäder och utemiljöer. Vi ska satsa på långsiktiga lösninger, och det är vigtigt att ha en närvaro av polis, socialtjänst och fältassistenter.

lördag 7 maj 2011

Mångfald åt äldre

Självklart ska människor ha möjlighet att välja vem som utför den tjänst man betalar för. Idag uttalar sig Rasmus Persson (C) i NA om detta när det gäller äldre i Örebro.

Vi i Koalitionen vill att äldre som är i behov av hemtjänst ska kunna välja vem som kommer hem och hjälper dem. För oss är detta självklart - S säger nej. Vi tror på människors förmåga att ta egna beslut - S anser tydligen att kommunen ska ta dessa beslut…

Under den gångna mandatperioden har Koalitionen infört möjligheten för människor att välja vem som utför en del av den service de behöver, städning, tvätt och handling. Nu vill vi gå vidare. Det är mångfald vi vill skapa och vi anser att det är naturligt att vi fortsätter utveckla kundvalssystemet i Örebro.

För oss är det viktigt att skapa valfrihet för både de äldre och alla de som arbetar inom hemtjänsten i Örebro. Fler utförare innebär fler arbetsgivare och en möjlighet till bättre villkor för alla kvinnor som arbetar inom omsorgen.

fredag 6 maj 2011

Satsning på skolan

Idag presenterar vi moderater nio punkter för att förbättra förskola och skola i Örebro

Bygg ut barnomsorgen med minst 1100 platser. Vi kommer att bygga ut barnomsorgen i den takt det behövs. Föräldrar i Örebro ska känna trygghet i att de får en plats i barnomsorgen när de behöver och vi kommer att bygga ut barnomsorgen så mycket som krävs. Det innebär att Moderaterna vill bygga ut barnomsorgen med minst 1100 platser.

Omsorg under de tider du behöver. Förskolan i Örebro ska kunna möta alla föräldrars behov av barnomsorg på de tider som behövs. Människor som arbetar obekväma tider ska ha möjlighet att nyttja kommunal barnomsorg. Nattis ska vara ett utbyggt och tillgängligt alternativ.

Välj hur du vill förlägga dina 15 timmars tider. Familjer med begränsad tid inom barnomsorgen ska fritt kunna välja hur de vill förlägga sina 15 timmar i veckan. Detta underlättar för alla att ta del av förskolans möjligheter.

Höj personaltätheten. För oss är det viktigt att förskolan och skolan tar tillvara på barnens vetgirighet och att alla barn, varje dag, får tillgång till en bra pedagogisk verksamhet. För att få en hanterbar arbetssituation och göra det pedagogiska uppdraget möjligt finns det anledning att se över personaltätheten i våra förskolor och skolor.

Pedagogisk utveckling. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Pedagoger med goda ämneskunskaper, en förmåga att möta varje elev och anpassa undervisningen till olika elevers behov är ovärderligt för att vi ska uppnå bättre resultat i våra skolor. Vi vill höja statusen för våra förskollärare och lärare genom högre löner och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Höj ambitionsnivån. Mycket har hänt i Örebros skolor och fokus på kunskap finns mer än tidigare. Elevernas resultat har blivit bättre men vi behöver nu ta krafttag för att få varje elev genom skolan med fullgoda kunskaper. Vår ambitionsnivå måste höjas. Vi vill fastställa ett fåtal tydliga mål där kunskap och måluppfyllelse är centralt. Moderaterna vill höja ambitionsnivån genom att sätt kunskap i fokus, ha höga förväntningar på varje elev, fastställa tydliga mål samt genomföra kontinuerliga mätningar och uppföljningar.

Stärk ledarskapet. En bra verksamhet kräver ett bra ledarskap. Vi vill utveckla ledarskapet hos våra skolledare då vår bestämda uppfattning är att detta gynnar lärare och elever. Vi vill också ge rektorerna resurser så att de hinner med det pedagogiska ledarskapet i Örebros skolor.

Rusta upp lokalerna. Örebro har under många år undervärderat betydelsen av att kontinuerligt underhålla våra lokaler. Vi vill nu ta krafttag för att förskolor och skolor ska ha bra lokaler värdiga barnen och medarbetarna. Det kommer att innebära att vi behöver renovera eller bygga nytt - Vi är beredda att göra det som krävs.

Trygghet. Otrygga barn har svårt att ta till sig den kunskap som förmedlas i skolan. Det är av största vikt att vi hela tiden arbetar mot mobbning och kränkande behandling i våra skolor. Varje vuxen i skolan ska veta vilket ansvar de har när något händer och det ska på alla skolor finnas handlingsplaner på vad som ska göras när någon upplever att de far illa.

Sveriges bästa seniorstad

Idag skriver jag, tillsammans med Kent Persson och Ronnie Palmén, på NA debatt om de satsningar vi vill göra för seniorerna i Örebro.

Det är en positiv utveckling att Örebroarna lever längre. I framtiden kommer allt fler vara äldre och Örebro måste därför förbättras med siktet att bli Sveriges bästa seniorstad. För oss moderater handlar det om att stärka omsorgen, öka välbefinnandet och stimulera äldre till ett aktivt liv.

Vården och omsorgen sköts av kommunen respektive landstinget men tyvärr upplever många äldre att de hamnar mellan stolarna i överlämningen mellan landstingets vård och kommunens omsorg. Vi har under förra mandatperioden tillsammans byggt ”Ängen” i Örebro som är ett samordnat vård och omsorgscentrum, men mer kan göras i samarbete mellan kommun och landsting.

Vi vill utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa möjlighet till daglig fysisk aktivitet eftersom det ger livslust och förhindrar exempelvis fallskador. Att återhämta sig efter en operation hänger ofta på att få livsgnistan tillbaka vilket kan vara svårt när man blir äldre. Därför vill vi öka möjligheten till god rehabilitering i solen året om. En del kanske tycker att det är lyx att ge äldre invånare rehabilitering utomlands men det kan vara helt avgörande för att mormor Agda ska orka leva vidare.

I dag har många människor möjlighet att bo kvar i sitt eget hem under hela livet. Det är positivt och det är också bra att det ofta finns anhöriga som med kärlek och omtanke tar hand om sina nära och kära när de behöver hjälp. Men även den mest kärleksfulle anhörigvårdare behöver ibland själv stöd i sin vardag. Örebros anhörigcentrum gör här ett fantastiskt jobb och det vill vi stärka och utveckla ännu mer.

När man inte kan eller vill bo kvar hemma ska det finnas en mångfald av olika senior- och trygghetsboenden att välja på. Vi moderater menar att det är viktigt att ge äldre par möjligheten att leva ihop även när den ena har större vårdbehov än den andre. Därför vill vi införa parboendegaranti så att par kan leva med varandra hela livet.

Ett aktivt pensionärsliv med trevligt sällskap och upplevelser sätter guldkant på tillvaron. Moderaterna vill att kommunen samarbetar med restauranger, föreningsliv och upplevelseföretag för att ge äldre möjlighet till att få njuta av god mat eller roliga aktiviteter tillsammans med andra äldre. Vi pratar ofta om ungdomsgårdar, men vi behöver även skapa liknande verksamheter för äldre där förutsättningar finns för trivsel tillsammans. Moderaterna vill se över möjligheterna att skapa en ”seniorgård” i Örebro.

Vi vill att fler ska vara med och påverka och komma med idéer. Därför kommer vi att tillsätta ett Seniorråd bestående av människor över 65 som vill vara med och utveckla seniorstaden ytterligare. En röst på moderaterna i omvalet den 15 maj gör det möjligt att skapa Sveriges bästa seniorstad. Tillsammans tar vi Örebro framåt!

torsdag 5 maj 2011

Valet startar idag

Idag kan Örebroarna som bor i den nordöstra valkretsen gå och rösta. Det är en fjärdedel som har denna möjlighet men det påverka hela Örebros framtid. Vi politiker jobbar för fullt för att vinna sympatier för våra idéer, vi vet alla att det kommer att bli jämt och vi skruvar nu alla upp tempot.

Jag vill lyfta fram tre skäl att rösta på moderaterna: jobben, skolan och tryggheten

Vi måste fixa jobben för att klarar välfärden och därför är det så viktigt att vi har ett bra företagsklimat i Örebro. Det är i välmående företag som jobben kommer. Det är när företag enkelt får svar på sina frågor om etablering och expansion som jobben kommer. Det är när det finns vilja till samverkan och god service från olika parter som jobben kommer.

Skolan är framtiden. Örebro måste lägga i en högre växel för att alla elever ska klara skolan med goda resultat. Vi vill ge skolan några få konkreta mål med konskapfokus. Vi vill satsa på högre lärarlöner och mer kompetensutveckling för lärare. Vi vill ge rektorer möjlighet och tid för det pedagogiska ledarskapet i våra skolor. Vi vill ha en skola som är trygg och trivsam, där elever möts av höga förväntningar och där lärarna ser och uppmärksammar varje elev.

Vi vill göra satsningar på att Örebro ska vara en trygg stad. För oss är det viktigt att människor kan röra sig utan problem i vår stad oavsett tid på dygnet. Vi vill ha ett levande centrum med synliga poliser och nattvandrare. Tillsammans med andra myndigheter och alla ideella krafter vill vi strukturerat jobba för ett tryggt Örebro.

onsdag 4 maj 2011

Skoldag

Min dag har gått i skolans tecken med möten hela dagen, vilket känns konstigt i valtider men nödvändigt då vissa beslut måste tas… Kvällen har dock viks för valkampanj.

Det första möte var med gymnasienämndens presidium där vi bland annat pratade om hur vi i Örebro ska anpassa den kommunala gymnasieskolan till det minskande antalet elever. Orsaken till minskningen är att elevkullarna nu är mindre och att friskolorna lockar till sig en hel del elever.

Vi har för mycket lokaler och för mycket personal. Båda ”parametrarna” måste justeras för att pengarna ska användas så klokt som möjligt vilket för mig är till en bra undervisning. Lösningen på detta är att vi går ur lokalerna på Rudbeckskolan och att personalantalet anpassas till antalet elever.

Men vi har också ett annat stort problem vilket är att eleverna inte söker de yrkesförberedande programmen. Detta är ett problem därför att industrin och hantverksföretagen skriker efter arbetskraft. Det måste vara något fel på informationen när inte fler söker till utbildningar som garanterat ger arbete direkt efter gymnasiet! Här måste krafttag tas, tillsammans med branscherna, för att locka ungdomarna till dessa utbildningar.

Det andra skolmötet var med programnämnden Barn o Utbildning. Här tog vi beslut om svar till Skolverket angående en mängd friskoleansökningar och vi tog beslut om bygge av skola i Lundby. Skolan i Lundby är utdömd och frågan har varit var den nya skolan ska byggas. Vi moderater, tillsammans med övriga partier i Koalitionen, tog tidigt ställning för att skolan ska byggas på samma plats. Det är vad människorna i Lundby vill. Beslutet kunde tas i enighet eftersom S, efter hand, också har ställt sig på Lundbybornas sida.

Vi fick information om Örebrobarnens simkunnighet. Den är låg, i vissa skolor förskräckligt låg. Här har kommunen ett samarbete med Örebro Simallians som testar elevernas simkunnighet och även kan tillhandahålla simundervisning. Frågan är om samarbetet ska fortsätta eller ej – Jag tycker det. Alla barn ska kunna simma och klarar inte skolan av denna uppgift så är ett samarbete med en simförening en bra lösning på problemet.

tisdag 3 maj 2011

Trygg skola

NA rapporterar idag om en misshandel på Adolfsbergsskolan. Att en flicka blir misshandlad är inte bra och att det sker på en skola är ännu sämre. Jag kan inget om den specifika händelsen men anser att skolan har ett ansvar.

En hel del arbete har gjorts på Örebros skolor under förra mandatperioden för att motverka mobbning men vi har ännu inte nått full måluppfyllelse vad gäller mobbning och kränkande behandling. Det är ett misslyckande varje gång ett barn utsätts för en kränkande behandling. Alla barn måste kunna känna trygghet och glädje när de går till skolan på morgonen. Vi behöver därför stärka och trappa upp det goda arbete som pågår för att motverka mobbning.

I skolverkets nationella rapport som kom i slutet av januari påtalas vikten av ett bra skolklimat. De beskriver kunskap, kreativitet, delaktighet och inflytande som viktiga komponenter för att skapa en trivsam arbetsmiljö i skolan. För mig är det viktigt att all personal, från vaktmästare till rektor, inser den viktiga roll som varje vuxen i skolan har i arbetet med att skapa, och behålla, en arbetsmiljö med mångfald och trivsel för alla. Detta kräver ett öppet arbetsklimat med en samsyn om hur man fångar upp elever som mobbas och vilka åtgärder som sätts in för att stoppa kränkningar.

En skola som tar mobbningsprevention på allvar vågar se mobbningen. Inga barn ska behöva gå osedda genom skolan. Därför krävs ett gott ledarskap som tar i problematiken och brinner för att skapa trygghet. Det krävs också tydlighet från oss politiker att skolan är en arbetsplats, precis som alla andra, och där kan vi inte tolerera några former av diskriminering eller kränkande behandling.

En skola där eleverna är trygga är en förutsättning för lärande och en rättighet för alla barn i Örebro. Tillsammans kan politiker, skolans personal och elever arbeta med att skapa en skola där vi har respekt för varandra, bryr oss om varandra och utvecklas för framtiden.

Örebro - en kommun där människor och företag växer

Tillsammans med Kent Persson skriver jag idag på NA:s debattsida:

Valet den 15 maj är ett vägval för Örebro där arbetslinjen ställs emot bidragslinjen, där kunskapsskolan ställs emot flumskolan och där ökad trygghet ställs emot otrygghet. Vi moderater vill fortsätta arbetet med att förbättra Örebro och bekämpa samhällsproblem. Örebro ska vara en kommun för alla och ett samhälle som håller samman. Örebro ska vara en kommun där människor och företag växer. För att kunna utveckla välfärden, skapa bra uppväxtvillkor för våra barn och kunna ge en trygg ålderdom för våra äldre så måste det bli fler som har ett jobb att gå till. Fler jobb stärker välfärden i Örebro. De kommande åren prioriterar vi investeringar i välfärden.

Återupprättandet av arbetslinjen i Örebro måste fullföljas. Koalitionens insatser de senaste fyra åren har gett resultat och idag har Örebro en arbetslöshet på samma nivå som i riket. Så har det inte varit förut. Under socialdemokratins styre var arbetslösheten i Örebro alltid högre än i riket. Vi har vänt utvecklingen. Men vi är inte nöjda för vi vet att fler steg måste tas för att nå full sysselsättning. Ska jobben bli fler så måste vi fortsätta att förbättra näringslivsklimatet och erbjuda människor utbildning som ger rätt kompetens på arbetsmarknaden.

Föräldrar ska känna trygghet i att barnen får bästa tänkbara uppväxt i Örebro. Örebro växer och givetvis ska det finnas en bra och trygg barnomsorg för alla. Vi kommer att ta ansvar för att barnomsorgen byggs ut i den takt som krävs. Vårt besked är att vi kommer att tillföra barnomsorgen mer resurser och bygga ut förskolan med minst 1100 platser. Alla barn ska känna sig sedda och omtyckta för den de är i förskolan. Barn är nyfikna och vill lära sig, det ska vi ta tillvara på genom en bra pedagogik där varje barn får utrymme att utvecklas.

Alla barn i Örebro ska ha rätten att gå i en trygg skola där alla når kunskapsmålen. Inget barn ska tillåtas hamna efter eller utanför. Ytterst handlar det om att ge alla barn en bra start i livet där det ges möjlighet att fortsätta studera, få jobb eller starta eget företag. Ska skolorna lyckas behöver vi ge lärarna och skolledarna goda förutsättningar att sätta elevernas utveckling i centrum. Regelbundna kunskapsprov och tidiga insatser för att klara målen är en självklarhet för att barn ska kunna utvecklas. Vi vill också höja statusen på läraryrket och ge möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Vi är övertygade om att pedagogerna är nyckeln till att göra Örebro till Sveriges bästa skolstad. Vi måste behålla och locka hit fler lärare. Därför vill vi förbättra Örebro Kommun som arbetsgivare genom att införa rätten till heltid, höja lönerna för lärarna och ge goda möjligheter till fortbildning för lärare.

En modern välfärdskommun måste kunna ta hand om sina äldre på ett värdigt sätt. Vi har en hög ambition i arbetet med att skapa seniorernas Örebro. Seniorerna ska känna trygghet i att vården och omsorgen finns där när den behövs och även vara förvissade om att ålderdomen inte blir en tid i ensamhet. Vi vill införa parboendegaranti inom omsorgen så att äldre makar ska kunna leva tillsammans hela livet. Vi vill ge äldre möjligheter till guldkant i livet genom möten, upplevelser och god mat i trevligt sällskap. Vi föreslår att kommunen tar initiativ till att tillsammans med exempelvis föreningslivet och restauranger erbjuda en god måltid i sällskap med andra seniorer. Vi pratar ofta om ungdomsgårdar, men vi behöver även skapa förutsättningar för liknande verksamheter för äldre med olika typer av aktiviteter att engagera sig i.

Vi tar ansvar för att ekonomin är i balans och att jobben blir fler. På så sätt kan vi satsa på välfärden och ge våra barn, ungdomar och äldre ett bra liv i Örebro. Om du ger oss ditt förtroende i omvalet den 15 maj kan vi tillsammans ta Örebro framåt!

måndag 2 maj 2011

Valstugorna har öppnat

Idag finns alla valstugor på plats i Örebro, vi håller till vid Svartån mitt emot Järntorget och som den valrörelsenörd jag är känns det himla kul! Vi har nu en plats där alla partier är samlade, dit människor kan komma för att diskutera med oss och hämta material.

Valstugorna bidrar till att valtemperaturen stiger och det behövs om man ska tro dagens rapportering i media. Valdeltagandet är en viktig parameter som visar hur väl vi som politiker och politiska partier lyckats att skapa intresse. Nu visar det på urusla siffror och detta måste vi alla ta ansvar för att göra något åt.

För egen del tror jag på valstuga, affischer, insändare och debatter men jag tror än mer på det personliga mötet. Att möta väljarna, göra sig tillgänglig och på ett enkelt sätt kunna prata om det som angår den enskilde är bra. Jag tror att det i mötet finns en stor potential att förklara olika förslag och framförallt att höra vad väljarna vill.

Att möta och lyssna på människor tror jag är ett vinnande koncept i valrörelsen. Vi moderater är ute i stort sett varje dag fram till valdagen den 15/5 – Det är en viktig insats för att öka valdeltagandet.