lördag 30 april 2011

Positivt besked från MP

MP har meddelat att de, liksom så många andra gillar Rut-avdraget. Det är bra! Jag har väntat på denna vändning från MP då de är vänner av företagsamhet och detta borde ligga dem nära.

Rut-avdraget är en del i regeringens satsning på arbetslinjen, svarta jobb har blivit vita, en ny servicesektor har växt fram och många som stått långt från arbetsmarknaden har fått ett arbete att gå till.

Jag är en stor fan av denna reform. Jag använder själv möjligheten att få städat hemma så jag är en av dem som med hjälp av Rut-avdragen får det lättare att få vardagen att gå ihop.

Jag anser att det finns möjligheter att utveckla Rut-tjänsterna. Jag har träffat några företagare i denna nya bransch och de sprudlar av idéer för utveckling av sina företag. Jag hoppas att regeringen öppnar upp för att fler tjänster snart blir möjliga att utföra.

Många av Rut-företagen drivs av kvinnor. Kvinnor som tagit chansen att göra verkstad av sina idéer, kvinnor som på ett mycket seriöst sätt tar ansvar för sin personal, får dem att känna delaktighet och får dem att känna stolthet över det viktiga arbete de gör.

fredag 29 april 2011

S och trovärdigheten

Socialdemokraternas trovärdighet diskuteras för fullt i Örebro. Det är inbjudningar till S-arrangemang som skickas i kommunkuvert, lönekostnader som ska gå till politiska sekreterare på Rådhuset som de tydligen använder till att betala sin kanslipersonal och så agerandet med röstskola och vallokaler i höstens val…

Det ter sig, som Staffan Wärme sa i Fullmäktige i onsdags, att det finns regler som sju partier i Örebro följer och så finns det regler som ett parti i Örebro följer. Detta är inte bra! Det gynnar inte demokratin och det smutsar ner politiken!

S slår självklart ifrån sig. Det lyser igenom att deras verklighetsuppfattning om politikens roll är annorlunda än vår. De blandar konstant ihop kommunens verksamhet med partiets.

Vad som irriterar mig än mer är Socialdemokraternas felaktiga påståenden om Koalitionens politik. Det är anmärkningsvärt att de i broschyrer och tidningsartiklar hela tiden påstår att vi vill sänka kommunalskatten.

Koalitionen har gett tydliga besked till Örebroarna. Vi kommer att behålla kommunalskatten på nuvarande nivå och vi kommer att behålla alla lägenheter i ÖBO. Vi vill detta och de tre kommande åren satsa på förbättringar i vård, skola och omsorg. Örebro har, efter fyra år med Koalitionen nu en bra ekonomi och kan göra förbättringar i verksamheten. Vi vill skapa ett Örebro där människor har jobb, skolan är på topp och där människor kan lita på att de får den service och omsorg de har rätt till.

Vi moderater har strategin att lyssna på Örebroarna, ta till oss vad människor tycker, ibland omvärdera våra ställningstaganden och hellre beskriva våra egna förslag än motståndarnas.

S har en annan strategi, de svartmålar sina motståndare och drar sig inte för osanningar om andras förslag. Det är slående hur lite S talar om sina egna förslag och de beskriver inte hur de har tänkt att finansiera och genomföra sin politik. Det saknar trovärdighet och blir otydligt för väljarna.

Andra bloggare. Kent Persson, Staffan Wärme

torsdag 28 april 2011

Sveriges bästa seniorstad

Idag har vi moderater presenterat nio punkter för att göra Örebro till en attraktiv stad för seniorer.

Stärk det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet – För oss är det viktigt att jobba förebyggande med äldres hälsa, ett aktivt liv där daglig fysiska aktiviteter erbjuds är bra för att minska fallskador, motverka ålderskrämpor och följdsjukdomar.

Större samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting – Ingen ska behöva uppleva att hamna mellan stolarna. En bra och värdig vård ska erbjudas alla oavsett om landstinget eller kommunen har ansvaret.

Stärk och utveckla anhörigstödet – Många vårdar och tar hand om sina nära och kära vilket innebär att kommunen ”slipper” ta ansvar. Att vidareutveckla stödet till dessa människor är viktigt.

Sätt guldkant på tillvaron genom upplevelser – Vi vill att kommunen samarbetar med restauranger, föreningslivet och upplevelseföretag för att ge äldre möjligheter till möten och upplevelser.

Stärk valfriheten vid rehabilitering – Vi vill göra det möjligt för människor att få rehabilitering på annan ort än Örebro. Vi är övertygade om att det för en del människor skulle vara positivt för effekten av behandlingen att få den i solen utomlands.

Utveckla en mångfald av boenden för äldre - Vi är alla olika och därför är det viktigt att Örebro kan erbjuda senior- och trygghetsboende med olika profiler och olika utförare.

Stärk tillgängligheten och tryggheten i staden – Vi vill att alla människor i Örebro ska uppleva att staden är trygg. Otrygghet begränsar och för äldre kan det i förlängningen innebära isolering vilket är viktigt att vi motverkar.

Tillsätt ett seniorråd som utvecklar ytterligare – Vi vill ge möjlighet för äldre att vara med och påverka både det som direkt berör men även att komma med inspel om andra saker.

Inför parboendegaranti – För oss är det självklart att äldre par ska kunna bo och leva ihop även när den ena personen har omfattande omsorgsbehov och måste flytta till boende inom kommunens äldreomsorg.

onsdag 27 april 2011

Ansvarstagande företagare

Så här i valtider är dagarna hektiska och innehåller ofta massor av olika aktiviteter, möten och diskussioner. Jag trivs med allt som händer även om tiden inte riktigt räcker till för allt som jag anser att jag borde göra…

Idag startade min dag med ett mycket intressant företagsbesök på Lillåns Bleck & Plåt. Dit hade också Alliansens ledamöter i Arbetsmarknadsutskottet kommit och det som besöket kretsade kring var information om företagets roll i en plåtslagarutbildning för invandrare. Det är efter initiativ från VD Stefan Öberg som utbildningen för 12 personer genomförts och en ny nu är på gång. Detta i samarbete med bl.a. fack, Arbetsförmedlingen, SFI och branschen.

Det var bristen på arbetskraft, tanken om att kunna göra en insats för nysvenskar och med drivkraften att få tag på bra folk som det hela kom igång.

Jag blir imponerad av människor som anstränger sig lite extra. Stefan menar att problem bara är problem om man anser att de är problem. Språk, olika kulturer och religioner - gör vi det till problem så är det problem. På Lillåns Bleck & Plåt fungerar integrationen galant, man ser människor inte olikheter.

Vad kan då samhället göra för att underlätta? Ja, ordna någon sorts projektledare eller coacher som stöd till företag som vill starta yrkesutbildningar. Lån till körkort då många yrken kräver att man kan köra bil men att ta körkort är kostsamt idag.

Idag är det brist på arbetskraft i hantverksyrken, problemet är oftast att lång praktik och läroperiod krävs för att få full kompetens. Detta är svårt för företagen att hinna med och ha resurser till. Vi måste lösa dessa problem. Inom 10-15 år kommer det råda en ännu större stor arbetskraftsbrist om vi inte löser detta.

En viktig pusselbit är att många goda krafter samarbetar vilket har varit fallet med utbildningen på Lillåns Bleck & Plåt. Massor med resurser finns och det gäller att samla ihop dem och hitta smarta lösningar för att få fler människor i arbete.

måndag 25 april 2011

Håll Örebro rent!

Vi har alla våra vanor och rutiner en av mina är att vara ute och springa på mornarna. För mig är det ett bra sätt att hålla kroppen igång och jag njuter i fulla drag av att vara ute tidigt i den ännu inte riktigt vakna staden.

Nu på våren är det underbart att se hur naturen förändras och min runda ner till Rävgången har varit en upplevelse utöver det vanliga under denna påsk. Jag stötte inte på vargen i morse men massor med fåglar, vacker natur och vårblommor.

Men jag ser också en massa skräp som människor sprider i vår stad. För mig som är uppväxt med kampanjen ”Håll Sverige rent” är det helt främmande att slänga skräp på andra ställen än i en papperskorg. Det gäller tyvärr inte för en del människor idag.

Jag tycker att det är konstigt att människor lämnar kvar sitt skräp i parker, på gator och torg och vid grillplatser. På trappan till Rådhuset lämnar folk flaskor, muggar och salladskartonger. I Parker lämnas burkar, plastpåsar och annat skräp.

Om man nu sitter ute, troligtvis njuter man i solen eller i glatt sällskap i en park, vad är det som gör att man sedan bara lämnar sitt skräp när man går där ifrån? Hur fungerar man när man tycker att nästa person som kommer till parken ska sitta bland allt det som man själv har lämnat kvar?

Det kanske är så att människor som skräpar ner tycker att samhället ska städa? Det är väl någon annan som ska ta rätt efter dem, någon parkarbetare eller kanske någon frivillig person som ändå inte har annat att göra?

Nej, skärpning Örebroare! Vi måste alla ta ansvar för att vår stad ska vara fin och ren från skräp. Vi bör kanske starta en ”Håll Örebro rent” kampanj?

torsdag 21 april 2011

Valarbete i vårsolen

Idag har vi moderater gjort ett sista kampanjnedslag före påsken genom att dela ut material och påskgodis utanför Coop i Lillån. Det är helt underbart att vara valarbetare i detta väder och att möta påsklediga Örebroare är ännu bättre!

Vi möter många positiva människor när vi är ute, det är vanligt att vi får glada tillrop och tummen upp för vår politik och engagemang.

Örebroarna vill att vi satsar på skolan, barnomsorgen och våra äldre – Det är helt i linje med det vi moderater, tillsammans med Koalitionen, har gått ut med och det känns tryggt att vi har ringat in det som människor tycker är viktigt.

Nu tar kampanjarbetet ledigt till anndagen då vi drar igång dörrknackningen igen. Vi går då in i de sista veckornas valarbete och då är det viktigt för oss att kämpa för varje röst. Jag tror att många Örebroare redan har bestämt hur de ska rösta och att många säkert kommer att rösta som de gjorde i höstas men jag tror också att många inte tycker att omvalet är så viktigt.

Det är viktigt att vi valarbetare och även alla Örebroare förklarar för dem som nu har förmånen att få rösta i omvalet hur viktigt det är. Hela Örebro Kommun påverkas av hur en valkrets kommer att rösta!

Det är för eller emot möjligheten att påverka sin vardag. Det är för eller emot kunskapsfokus i skolan. Det är för eller emot en bra förvaltning av varje skattekrona. Det är för eller emot en politik för fler jobb i Örebro.

onsdag 20 april 2011

Barnen i fokus

På många sätt är den politiska debatten fokuserad kring barnen just nu. Jag tycker att det är bra - barnen är vår framtid och vi vet alla vilka konsekvenser en dålig uppväxt, en dålig skola och en inaktiv fritid kan ha.

Idag går vi moderater ut och pratar om att vi vill göra Stora Holmen till ett barnens ö. Det är viktigt att vi ordnar bra upplevelser för barnen inne i centrala Örebro. Att rusta upp Stora Holmen är ett bra sätt att få fler som upptäcker och nyttjar vår fina Stadspark.

Stora rubriker har socialdemokraternas misslyckande med skolorna i Kumla dragit på sig den senaste tiden. Det är intressant att Kumlaborna nu börjar reagera och förhoppningsvis förstå vad en ensidig satsning på lokaler får för konsekvenser.

I Örebro är det problem med både kunskapsresultaten och lokaler. Vi har allt för länge låtit bli att underhålla skolans lokaler vilket på vissa håll ni visar på stora konsekvenser beträffande arbetsmiljön. Jag anser att arbetsmiljön för barnen och personal i skolan är minst lika viktigt som arbetsmiljön för oss som sitter i Rådhuset. Vi skulle aldrig acceptera mögel i våra lokaler eller att det är trångt och trist år efter år.

Det är bra att S och V nu är eniga med oss i Koalitionen om att bygga upp en ny Lundbyskola på samma plats som skolan ligger på idag. Det är en viktig fråga för barn och föräldrar i Lundby att få ha kvar skolan på samma plats. Nu finns förutsättningen till ett enligt beslut och en start av nybyggnationen.

Kunskapen i skolan är prio ett för mig. Att våra barn får en bra utbildning där varje elev möts av höga förväntningar, uppmuntran och kunniga pedagoger är en rättighet. Idag rapporterade ekot om att var femte 15-åring i EU inte kan läsa ordentligt – det är inte bra! Vi måste lyfta kunskapsnivåerna i EU, i Sverige och i Örebro. För det krävs nogsam uppföljning på lokal nivå - Hur klarar sig eleverna? Hur har vi det med den pedagogiska kompetensen? Trivs våra barn i skolan? Är det en lärande miljö vi erbjuder?

tisdag 19 april 2011

Ett solidariskt nej från S och V!

Idag har Kommunstyrelsen i Örebro haft möte och bland annat behandlat ärendet om de drygt 400 000 kr som staten ger oss i extra bidrag för att öka valdeltagandet i omvalet. Koalitionen föreslog att pengarna ska fördelas lika mellan de åtta partierna i Fullmäktige. S och V vill fördela pengarna efter de mandat som varje parti har.

Alltså ett starkt nej till en solidarisk fördelning kommer från våra vänner på vänsterkanten! Det är anmärkningsvärt! Men det är klart varför ska S dela med sig av pengarna? Varför ska de som redan har inte ha rätt till mer? Förundrad kan man ju dock bli till agerandet från V…

För oss moderater är det självklart att dessa extra pengar ska fördelas solidariskt mellan alla partier. Det är av största vikt att vi får ett högt valdeltagande och det måste alla partier ta ansvar för. Att informera kostar lika mycket för alla.

Andra bloggare: Kent Persson

måndag 18 april 2011

Ett tryggare Örebro

Idag presenterar vi i Koalitionen konkreta punkter för en tryggare stad. Det är viktigt att vi tar tillbaka tryggheten och ser till att människor utan problem kan och vill röra sig i vår stad.

Det goda arbeta som Brottsförebyggande rådet gör ska fortsätta och vi vill även lyfta trygghetsfrågan till högsta nivå. Vi vill ha ett strukturerat samarbete på ledningsnivå mellan polismyndigheten och Örebro kommun. Alla eftersträvar vi en trygg stad därför är ett helhetsgrepp och att gemensamt kunna fatta rätt beslut av största vikt.

En försöksverksamhet med så kallade §3-områden där ordningsvakter patrullerar har genomförts i Örebro med goda resultat och vi vill nu göra det till en permanent verksamhet. Vi tror att patrullerande ordningsvakter fyller en mycket bra funktion för att öka tryggheten för människor som rör sig ute nattetid.

Ytterligare en åtgärd för att öka tryggheten för dem som ska ta sig hem nattetid är att vill vi se över buss- och taxitrafiken. Människor ska känna sig bekväma med att åka buss sena kvällar och nattetid. Vi vill se till att det finns sena bussförbindelser, att det råder en trygg stämning och att bussarna inte är överfulla. Det är viktigt att människor kan ta bussen till en hållplats nära hemmet och det är viktigt att även själva busshållplatsen känns trygg. Vi vill också ha ett samarbete med taxiföretagen och polisen i syfte att människor ska välja registrerad taxi istället för svarttaxi.

Mer kan göras för att människor ska komma till tals i trygghetsfrågor. Vi vill på ett strukturerat sätt identifiera människors uppfattning om var de upplever att de otrygga platserna finns. Detta kan ske exempelvis via webblösning och/eller enkätundersökningar i lokala bostadsområden. Vi vill också utveckla dialogen med föreningar och organisationer för att få in förslag på åtgärder för att öka tryggheten. Vi kommer att avsätta pengar för att kunna finansiera förslag som kommer fram.

Att ha tilltro till att man får ha sina ägodelar i fred gör att tryggheten ökar. Att vara otrygg med att man får ha sin cykel ifred är för många människor vardag. Vi vill därför bidra till färre cykelstölder genom att bygga bra cykelgarage vid bland annat Resecentrum.

Mycket är gjort för bättre belysning i vår stad och detta arbete vill vi fortsätta. För att öka tryggheten behöver vi ha fler människor i rörelse på våra gator, torg och cykelvägar. Att ha bra belysning under dygnets mörka timmar är ett sätt att göra det möjligt.

Media: Radio Örebro, NA, Tvärsnytt

söndag 17 april 2011

Möte om Lundbyskolan

Vi i Koalitionen har idag träffat människor i Lundby för att prata om Lundbyskolan. Det var entydigt så att de vill ha kvar Lundbyskolan på samma plats och det känns skönt att vi kan möta dem med att positivt besked.

Lundbyskolan är ett sorligt bevis på att Örebro kommun har en hel del att göra för att få ordning på sina lokaler. Underhållet har inte prioriterats under massor med år och det måste vi nu succesivt göra något åt. Det kommer kosta pengar men det är viktigt att vi har bra och värdiga lokaler för våra barn, äldre och vår personal.

Koalitionen har gett beskedet att Lundbyskolan, som dömdes ut för drygt ett år sedan, ska rivas och byggas upp på samma plats igen. Det är en bra och trygg signal till alla som bor i området och som idag är mycket nöjda med att ha nära till skolan. Några föräldrar sa att det är så bra att de kan släppa iväg sina sexåringar själva till skolan. Om skolan byggs på en annan plast måste de skjutsa och då är säkert steget inte främmande för en del att välja att skjutsa barnen ett stycke till men då till en annan skola.

Alla som vi träffade idag menar att en skola på samma plats i Lundby är viktigt då skolan är en bra samlingspunkt och en livsnerv i Lundby.

Idag samlar Lundbyskolan barn från Lundby och från norra Vivalla vilket ger en bra mix av barn och bidrar till integration. För mig är det självklart att kommunen ska erbjuda skolor i de yngre åldrarna som ligger i eller nära stora bostadsområden. Jag tycker att barn ska ha möjlighet att gå eller cykla till skolan.

onsdag 13 april 2011

Reinfeldt på besök

Idag var Statsminister Reinfeldt i Örebro men inte jag! Typiskt kan man tycka och visst är det synd att jag missade detta tillfälle. Det var andra moderater som fick ett unikt tillfälle att träffa honom och att han kom till oss idag är peppande för alla moderater i Örebro.

Att just stötta och peppa är rollen Fredrik Reinfeldt kan spela i vår valrörelse. Visst skulle ett möte på Våghustorget dra folk och väcka stort intresse men jag är övertygad om att omvalet vinns på lokala frågor.

Det är vi som ska driva politiken som måste prata för den. Det är lokala svar på lokala frågor vi vinner val på.

Jag vill prata om vikten av kunskap i skolan. Jag vill prata om att vi måste lyfta lärarna i skolan och målinriktat arbeta för att rektorerna ska ha tid för det pedagogiska ledarskapet. Jag vill prata om hur viktigt det är att vi har en trygg skola där alla barn behandlas väl och att alla vuxna i skolan snabbt reagerar när någon mobbas eller kränks.

Jag vill också prata om vikten av att vi får fler människor i arbete. Arbetslösheten sjunker snabbt i Örebro just nu, det är unikt att vi leder nedgången i Sverige och detta måste vi utnyttja. Utmaningen är att lyckas matcha de som är utan arbete med de lediga jobben som finns, här har kommunen en roll via de resurser vi har för vuxenutbildning.

För mig är det viktigt att förklarar för människor att fler i arbete har en direkt koppling till hur mycket pengar vi har att satsa på vård, skola och omsorg. Jobben är viktiga för att vi ska kunna göra de satsningar som vi vill kunna göra runt om i vår kommun.

En bättre statsminister än Reinfeldt kan Sverige inte få men han kan inte vinna valet åt oss i Örebro!

tisdag 12 april 2011

Equal pay day

Idag skriver jag tillsammans med Rose-Marie Frebrand och Annika Lyttbacka på NA:s debattsida om Equal pay day:

Idag den 12:e april uppmärksammas ”Lika lön-dagen” i en kampanj initierad av Europeiska Kommissionen. Datumet är valt för att påvisa det oskäliga och orättvisa lönegapet mellan kvinnor och män. Datumet symboliserar hur långt in i år 2011 som kvinnor måste arbeta för att tjäna vad män tjänade 2010.

Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 17,4 procent mindre än män. Sverige då? Vi har ju kommit långt i jämställdhetsarbetet… Eller? Sverige ligger löneskillnaden på 17,9 procent, Nästan som en dags arbete mer i veckan. Det är ett faktum att ju mer du jobbar desto mer tjänar du. När kvinnor arbetar deltid eller när de tar ansvar för små barn genom att gå ner i arbetstid ökar skillnaderna i lön mellan könen. Men tyvärr är det också en verklighet att kvinnor, trots samma arbete, i allt för hög utsträckning har lägre lön än sina manliga kollegor.

För oss är det viktigt att alla människor får möjlighet att välja utbildning och yrke efter det som passar dem och inte efter vad som förväntas av dem på grund av kön eller annat. Vi anser också att det är viktigt att människor med samma arbetsuppgifter får samma lön och att villkoren på arbetsmarknaden är jämställda.

Jämställdhet diskuteras ofta och det kan synas märkligt att debatten känns aktuellt i Sverige år 2011. Trots att vi bor i ett av de mest jämställda av länder kan man skrapa lite på ytan och enkelt få fram många exempel på hur män och kvinnor behandlas olika, hur olika grupper behandlas olika och hur svårt det är att bryta mönster.

Det börjar redan med de små barnen där vi av tradition klär barnen i olika färger beroende på kön och att vi sedan fortsätter i barnomsorgen och skolan där barn många gånger bemöts enligt traditionella könsmönster. Detta får i sin förlängning konsekvenser vid val av utbildning och yrke.

Vi måste se till att orättvisor rättas till på kort sikt men den stora insatsen måste göras i ett längre perspektiv för att jämställdhet ska uppstå. Arbetsgivare måste se till att lika lön ges för lika arbete. Föräldrar måste ta ett gemensamt ansvar för sina barn. Skolan måste ta sitt genusarbete på allvar. Samhället måste acceptera kvinnor och män som bryter mönster och inte diskriminera utifrån könsroller.

Kvinnor och män är olika, men att samma arbete värderas olika beroende av kön är för oss obegripligt. Ett modernt land som vårt måste se till individ och inte kön, vi måste se kompetensen i utförda arbetsuppgifter och betala för det.

Draghjälp från regeringen

Idag skriver Alliansens partiledare, på DN debatt, om delar av vårpropositionen som ska presenteras imorgon, onsdag. De skriver bland annat: ”Om det ekonomiska läget tillåter, under förutsättning att viktiga reformer för välfärd och utbildning kan säkras, avser vi därför genomföra delar av de skattelättnader som tidigare aviserats som reformambitioner. Det handlar till exempel om viktiga jobbskapande reformer som ett ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster. Vi ser det som två centrala reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, öka arbetsutbudet samt främja fler och växande företag. Därtill för att möjliggöra fler jobb, inte minst för unga människor.”

För Örebro är det bra med draghjälp från regeringshåll. Vi behöver få fler jobb för att kunna fortsätta satsningen på vård, skola och omsorg i vår kommun. Vi kan göra mycket själva genom att skapa ett bra företagsklimat men draghjälp från regeringshåll är alltid välkommet.

En sänkt restaurangmoms för restauranger innebär ett uppsving för Örebro. Vi ser det nu när våren är här att människor gärna nyttjar uteserveringar och visst skulle det vara trevligt om det fanns ännu fler restauranger och caféer på Örebros gator.

måndag 11 april 2011

Företagsklimatet viktigt för människor med funktionsnedsättning

Idag har jag varit på ett seminarium, arrangerat av Svensk Näringsliv, om handikappolitik. En rapport presenterades där man kommit fram till att ett gott näringslivsklimat gör att människor med funktionsnedsättning lättare kommer i arbete. För mig är detta logiskt. Har vi en lokal arbetsmarknad där många har möjlighet att få arbete så finns det även plats för människor som har en funktionsnedsättning.

En miljon människor uppfattar idag att de har en funktionsnedsättning. 525000 av dessa har en nedsatt arbetsförmåga och 50% av dem saknar sysselsättning! Detta måste vi göra något åt! Det är orimligt att så många är i utanförskap!

Rapporten kommer fram till att det är viktigt att komma tillrätta med den djungel av regler och åtgärder och stöd som finns. Vi måste göra det enklare för företag att anställa och regelverket måste vara långsiktigt.

Det var en intressant förmiddag och mest intressant var det att höra de företagare, en ICA-handlare från Fjugesta och McDonalds i Örebro, som berättade om sina erfarenheter. Att man anställer människor som har en funktionsnedsättning grundar som ofta i ett engagemang för människor.

Företagen påpekade att vi måste lyfta fram de goda exemplen och även att man inte kan klumpa ihop alla funktionsnedsatta människor i samma grupp. De är individer och har olika behov av stöd för att komma i arbete. Viktigt är dock att samhället, Arbetsförmedlingen, står kvar med stöd, som efter ett tag kanske inte behöver varar i form av pengar, under hela anställningstiden.

Vi måste stötta de företag som tar ansvar och vi måste få fler att vara med. Men framförallt måste vi se till att kommunen och det offentliga tar sitt ansvar och anställer fler människor med funktionsnedsättning än vad de gör idag.

söndag 10 april 2011

Olika syn på sitt uppdrag

Tänk vilken olik syn man som offentliganställd kan ha på sitt uppdrag. Idag skildrar NA två verkligheter som får mig som politiker att både se ljust och mörk på den verksamhet som våra skattepengar går till.

Det värsta först - den tjänsteman i Örebro kommun som helt missuppfattat sitt uppdrag och sett till att roffa åt sig och tjäna pengar på kommunens ägodelar. Detta är helt oacceptabelt och märkligt att det förekommer. Men man slutar aldrig att förvånas över människors beteende.

Som kommuninvånare måste vi kunna lita på att kommunala tjänstemän förvaltar våra skattepengar på ett bra sätt, håller sin inom lagens ram och är ärliga i sitt arbete. Jag är övertygad om att de allra flesta tjänstemän i Örebro kommun har en moralisk kompass och gör allt för att saker och ting ska göras på rätt sätt. Det gäller nu att kommunen ser till att ha rutiner så att detta inte händer igen.

Dagens glädjeämne är sjukgymnasten, Annika Kjellberg, som tagit sin hund till hjälp för att motivera sina patienter. Det är på vuxenhabiliteringen i Karlskoga som hunden Arwen hjälper till att få tråkiga övningar att bli roliga och mer en lek än nödvändig träning.

Jag har ingen större erfarenhet av hundar (jag är en stolt matte till två katter) men sedan drygt tio år en inbiten djurvän och har insett glädjen i mötet med djur. Jag anser att hundar och katter inom äldrevården är bra och jag kan på beskrivningen i NA idag inse att hunden verkligen är en tillgång i rehabiliteringen.

Tänk vad olika det kan vara. En anställd drar nytta av sitt uppdrag och anser att det är helt OK att tjäna extra pengar vid sidan om. En annan anställd ställs inför ett problem, att motivera människor att göra livsnödvändiga övningar, och kläcker då idén att den egna hunden kanske kan vara till hjälp.

fredag 8 april 2011

Bra med pengar till tåg

Det är bra att regeringen ger besked om ytterligare satsning på drift och underhåll av våra järnvägar. Efter två snörika vintrar vet vi alla att detta behövs.

Jag som lever utan bil är extremt beroende av tågen när jag ska ut på tur. Förvisso är det för mig som kan gå till jobbet inget större dagligt problem när tågen inte fungerar. Jag har dock erfarenhet av daglig pendling så jag vet hur det är att stå på kalla perronger och frustrerat vänta på försenade tåg.

Jag tror i alla lägen på att göra det enkelt för folk. I detta fall är det viktigt att göra det enkelt för folk att tro på att tågen går. För att människor ska välja att ta tåget istället för bilen, eller i vissa fall flyget, måste de när beslut om resa fattas anse att tåg är ett säkert och bra alternativ.

De senaste årens strul har sänkt förtroendet för tåget - detta måste vi ändra på och pengarna som regeringen nu satsar hjälper till med detta.

Extrapengar till matte

Igår kom beskedet att tio skolor i Örebro får pengar, totalt 1,5 miljon, från regeringen för att utveckla undervisningen i matematik. Detta är bra och pengar som verkligen behövs.

Svenska elever har halkat efter andra länder när det gäller kunskaper i matematik under en längre tid. Därför är det viktigt att öka måluppfyllelsen och förbättra utlärningsmetoderna. Framtida rekrytering till teknik- och industriyrken hänger på att dagens unga blir intresserade av matematik och får ökade kunskaper.

Tack vare Regeringen kommer nu tio skolor, och drygt 500 elever, i Örebro få ta del av denna satsning. Det är glädjande att bland annat Lundbyskolan och skolan i Stora Mellösa får ökade möjligheter att förbättra betygen i matematik.

Jag tror att satsningen kommer att få effekt i hela Örebro när involverade lärare delger sina erfarenheter till sina kollegor. Örebro har goda förutsättningar att lyfta sig ytterligare som skolstad och ge alla elever en god utbildning så att de står rustade för arbetsmarknaden

måndag 4 april 2011

Att möta väljarna

Bland det bästa jag vet i mitt politiska arbete är att möta väljarna i en valrörelse. Vi moderater är nu i full snurr med dörrknackning i Örebros nordöstra del där de bor som har privilegiet att få rösta i omvalet.

Att knacka dörr innebär ett unikt möte med väljarna och de allra flesta som öppnar dörren när vi knackar på är positiva och trevliga. Det finns de som inte alls har några frågor, troligen blir de lite överrumplade av att det står en moderat på trappan, och det finns de som man verkligen kommer i samspråk med.

Idag var vi i Lundby och det känns bra att vi har prickat så rätt i vårt ställningstagande vad gäller Lundbyskolan. Många ville prata skola. Många vill, liksom Koalitionen, riva skolan och bygga upp en ny skolan på samma plats. Det verkar vara en samsyn i området att skolan är hela bostadsområdets livsnerv och utan den kommer området att ”dö”.

En annan fråga som lyftes var trygghetsfrågan. En kvinna jag mötte var påtagligt obekväm med hur hon upplever dagens situation i Örebro. Hon har flera väninnor som blivit rånade, t.o.m. nedslagna, och varken hon eller hennes bekanta rör sig ute ensamma när det är mörkt. Hon tycker att det är olustigt att åka buss och lösningen är då att få skjuts eller ta taxi.

Det är väsentligt att vi lyfter trygghetsfrågorna i Örebro, det är oacceptabelt att människor ska behöva begränsa sig för att de inte är trygga i vår stad. För mig kommer trygghetsfrågan stå överst på agendan efter att vi har vunnit valet i maj. Då ska frågan upp på bordet och vi ska samla alla goda krafter för att ta tillbaka tryggheten åt människorna i Örebro.

lördag 2 april 2011

S ljuger

Det kan inte vara lätt för socialdemokraterna i Örebro efter Koalitionens utspel i förra veckan där vi klart deklarerade att vi varken sänker skatten eller säljer ut ÖBO om vi får väljarnas förtroende i omvalet.

Vad ska de nu ha för argument åt Örebroarna för att de ska rösta på S? Vad ska de göra när hela deras kampanj går ut på att tala om hur eländigt det blir om Koalitionen sänker skatten?

Om jag var valstrateg nere på Stortorget skulle jag raskt ändra strategi och fokusera på allt bra som S planerar för Örebroarna. Men nu jobbar ju inte jag för S så vad de gör kan jag inte påverka. Jag kan bara förundras och förfäras över att deras argumentation bygger på lögner istället på att berätta om sina egna förslag.

S smutskastar och sprider osanning (just nu via flygblad i Glanshammar där de skriver att vi vill sänka skatten) i detta omval liksom de gjorde i höstens val – Det är synd och det är ovärdigt ett parti som aspirerar på att få styra i Örebro.

En gång för alla – Koalitionen kommer att behålla kommunalskatten på nuvarande nivå under denna mandatperiod.

Vi kommer inte att sälja ut ÖBO lägenheter. Vi vill istället att kommunen via sitt bostadsbolag ska ta ansvar för att bygga fler bostäder OM inte privata byggare mäktar med att bygga tillräckligt med bostäder i Örebro.

Vi vill satsa på vård, skola och omsorg. För oss är det viktigt att fortsätta arbetet för en skola där alla klarar målen, en barnomsorg där föräldrar ska vara trygga med alla får en plats och en värdig omsorg för våra äldre där möjligheten att påverka sin vardag står i centrum.

Vi vill skapa ett tryggare Örebro där alla kan röra sig ute utan att känna oro. Vi ska jobba med att skapa en tryggare boendemiljö och vi vill intensifiera arbetet tillsammans med polisen, andra myndigheter och ideella föreningar för att skapa en trygg stad.

Vi vill skapa ett företagsvänligare Örebro. Vi ska göra mer för företagen så att antalet jobb ökar i Örebro. Företag ska få snabba besked, svar på sina frågor och det ska vara ett positivt bemötande där kommunen ser möjligheter i varje företag som vi kommer i kontakt med.