torsdag 31 mars 2011

Besked om skolan

Idag gav Koalitionen besked om förskola och skola i Örebro. Vi bygger 1100 nya förskolplatser, bygger en ny skola i Lundby på samma plats där Lundbyskolan ligger idag, vi säger nej till att bussa in högstadieelever till centrala Örebro och vi bygger nya lokaler på Karolinska skolan,

Jag säger äntligen till dessa besked – För mig är det viktigt att ge besked för att skapa tydlighet vad vi kommer att prioritera om vi får förtroendet i omvalet.

Vi måste skapa lugn bland föräldrar som är i behov av förskoleplatser, de ska vara trygga med att vi bygger ut tillräckligt så att alla barn får en plats. Det är viktigt att det finns plats till alla barn och det är viktigt att det bedrivs en bra verksamhet med god pedagogisk kvalité.

Beskedet om en ny skola i Lundby känns bra. Vi hoppas att föräldrar och barn i Lundby delar vår syn att det är viktigt även fortsatt ha nära till skolan och att det blir bra och ändamålsenliga lokaler.

Vi anser också att det är viktigt med bra skolor i våra bostadsområden. Alla barn har rätt till en bra skola, där förväntningarna är höga och där lokalerna är bra. Vi vill därför göra satsningar på Mikaelskolan, Vivallaskolan och Mellringeskolan.

Vi satsar på en renovering och utbyggnad av Karolinska skolan. Vi fullföljer fattade beslut där Rudbecksskolan utryms enligt plan och skapar en bra skola med moderna lokaler på Karro. Detta innebär förutom renovering att vi bygger nya lokaler och skapar en bra arbetsmiljö för elever och lärare.

Andra bloggare: Staffan Werme, Kent Persson

onsdag 30 mars 2011

Bra med satsning på döva

Idag har regeringens utredare Ann-Marie Begler överlämnat ett delbetänkande med förslag om förbättringar för döva och hörselskadade elever. Detta är bra och i Örebro ser vi konkreta exempel på att ett behov finns.

För mig är det självklart att en bra skola ska finnas för alla elever. I Örebro har vi riksintag på gymnasiet för döva/hörselskadade och där ser vi att många ungdomar har mycket dåliga kunskaper med sig från grundskolan. Detta är oacceptabelt.

Det som föreslås är att elever som har behov av teckenspråk ska ha rätt att läsa det i skolan vilket får till följd att barnen kan bo kvar hemma.

Man föreslår också att speciella satsningar ska göras för att höja resultaten och öka måluppfyllelsen bland dessa elever. Pengar ska satsas på kvalitetshöjande insatser, utbildning i teckenspråk för lärare och på att anpassa utbildningsmiljöerna till döva och hörselskadade.

Att ha ett handikapp är tufft, att dessutom mötas av en skola som inte kan ge en relevant undervisning är dubbelt så tufft. Det skapar ett utanförskap som inte är värdigt ett modernt samhälle.

tisdag 29 mars 2011

Alla elever ska ha samma chans

Jag har under två dagar haft förmånen att lyssna på många kloka ord om svensk skola. Beskrivningar om hur det varit, är och borde vara inspirerar till fortsatt arbete för en bättre skola för alla barns bästa i Örebro.

Mycket låter väldigt självklart och jag förundras över att det är så många ord och lite verkstad.

Någon måste ställa kraven och det faller tillbaka på oss politiker. För en bra skola krävs få men tydliga mål från oss politiker. Att vi ställer rätt frågor och att uppföljning prioriteras. Detta vill jag jobba för i Örebro.

Jag anser att fokus på kunskap är väsentligt. Vi ska hela tiden har barns rätt till en bra skola för ögonen. Vi ska ha höga förväntningar på alla i skolan. Vi ska inte ursäkta dåliga resultat på elevers sociala bakgrund, precis som om barn med fel föräldrar per automatik inte kan prestera. Vi måste främja oss från synsättet att det är fel på eleverna. Bra pedagoger ska kunna möta och inspirera alla sorts elever.

Jag håller med flera rikspolitiker som menar att lärarnas löner måste höjas, vilket är något som vi kommunpolitiker måste ta ansvar för. Det är orimligt att tro att människor som har flera möjligheter till yrkesval ska välja en lång utbildning till lärare om lönen är dålig. Faktum idag är att lärarutbildningen sällan är förstahandsvalet för studenterna.

Vi måste våga ge uppdraget till våra skolledare att premiera bra lärare. Vi måste lyfta bra exempel, våga trotsa ”Jante” och tala om att vi vill se resultat.

För varje elev är det ett svek när skolan inte klarar av att ge dem den kunskap och förberedelse för livet som de har rätt till. Idag är det tyvärr så att det är de elever som kommer från socialt svaga förhållanden som drabbas mest. För mig är detta oacceptabelt. Vi måste göra allt för att klara varje elev. Det finns inga ursäkter!

måndag 28 mars 2011

Om Rut till ensamstående

Självklart har Maud Olofsson rätt i sin analys att ensamstående föräldrar har det tuffare både vad gäller ekonomi och uppfostran om man jämför dem med de familjer som lever i tvåsamhet. Det finns massor av ensamstående föräldrar som skulle få en enklare vardag om Rut-avdraget blev mer fördelaktigt för dem att använda.

Att kärnfamiljer nyttjar barnvaktsföretagen mest är självklart en konsekvens av att det trots Rut-avdrag ändå kostar en del. Denna kostnad är tuff att prioritera om man ska klara ekonomin på endast en inkomst. Tanken med Rut och Rot är att underlätta för människor och att få igång en tjänstesektor i Sverige.

Att vidareutveckla systemet så att det kommer fler till del skulle vara bra.

Att S och V är emot Rut vet vi. De propagerar för att det offentliga ska sköta barnen och att föräldrar ska hänvisas till en utförare. De ser inga fördelar med mångfald eller att människor ska få egen kontroll på sina liv.

söndag 27 mars 2011

Om Juholt ringer

Jag tycker det är synd att jag inte bor i den valkrets som har privilegiet att få rösta i omvalet. Det hade varit kul att både få valarbeta och rösta men så är nu inte fallet. Jag missar i och med detta också chansen att få ett telefonsamtal från Juholt.

Om jag hade fått detta samtal skulle jag ha frågat denne, vad det verkar, trevlige man vad han har för planer för Sverige. Kommer alternativen i välfärden försvinna om han får bestämma? Blir det förslag om skattehöjningar när han nu lovar så mycket till alla? Kommer han föreslå förändringar av möjligheten att anlita Rut-företag som underlättar för så många? Hur kommer S kunna klara jobben när han inte pratar om företagsamhet? Vem ska han samarbeta med för att skapa ett trovärdigt regeringsalternativ?

S fortsätter svartmålningen

I dagens NA fortsätter Lena Baastad (S) i en artikel på åsiktssidan att påstå att Koalitionen ska sänka skatten i Örebro. Vi har vid flera tillfällen den gångna veckan gett besked om motsatsen!

Koalitionens besked till Örebroarna är att vi behåller nuvarande kommunalskattenivå under denna mandatperiod.

Vi vill satsa på välfärden nu när Örebro kommun har förmåga att göra det efter en god ekonomi under de senaste åren. Vi vill bygga ut förskolan så att antalet platser motsvarar efterfrågan, detta till skillnad från S som lovar 1000 förskoleplatser när alla som är insatta i frågan vet att behovet är betydligt större!

Vi vill ha en fortsatt satsning på kunskap och måluppfyllelse i skolan. Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten för våra äldre och en värdig vård med hög kvalité för alla som är i behov av kommunal omsorg.

Vi gör också satsningar på klimat, trygghet och tillgängighet i våra förslag. För oss i Koalitionen är det viktigt att fortsätta klimatarbetet, vi vill skapa trygghet för alla i vår stad och vi vill tillsammans med frivilliga göra mer för att Örebro ska bli en stad tillgänglig för alla oavsett bakgrund och förmåga.

För en fortsatt satsning på välfärden krävs, förutom än en bra kommunal ekonomi, fler jobb i Örebro.

Ett företagsvänlig klimat, ett bra bemötande och förståelse för företagens behov är viktigt för att fler jobb ska bli möjliga i Örebro. Vi kan också göra mer för att nyttja den kompetens och drivkraft det är att vi har ett Universitet och ett stort sjukhus. Jag tror på samverkan mellan olika aktörer och jag tror att Örebro kommun måste ta sin del av ansvaret för detta.

fredag 25 mars 2011

Oseriöst från S ang gymnasieskolan

Ena dagen säger S att besluten kring Rudbecksskolan ligger fast och nästa dag är beskedet att de ska riva upp allt! Det märks att det är valrörelse och att S behöver profilera sig - att de gör det så oseriöst och populistiskt förvånar mig.

Det var ett långt pressmeddelande som gick ut igår men i det står inget om konsekvensen av deras ställningstagande. Vad ska S göra med alla tomma lokaler? Vilken skola ska S lägga ner för att behålla Rudbecksskolan? Och är det verkligen bra att medvetet flytta skolelever i årskurs 7-9 till den miljö som råder i kvarteret?

I gårdagens radioreportage jublar vissa lärare på Rudbecksskolan men jag kan tänka mig att stämningen inom gymnasieförvaltningen inte är lika munter. Förvaltningen har i uppdrag att gå ur lokaler för att komma tillrätta med ekonomin och minskningen av antalet elever. Nu är säkert frågorna många om hur S har tänkt att de ska klara av finansieringen.

Jag uppskattar att vi har engagerade lärare i våra kommunala skolor men jag är inte beredd att äventyra den kommunal ekonomin för den skull. Mitt råd till lärarna är istället att starta en friskola, med goda idéer har de säkert en chans att locka till sig elever.

Den kommunala gymnasieskolan i Örebro behöver inte mer lokaler just nu. Att fortsätta gymnasieundervisningen i Rudbecksskolan kommer att få stora ekonomiska konsekvenser som S inte påvisar i sitt förslag. Detta är oseriöst.

S spelar nu ett högt spel med Örebroarnas pengar – det är utspel var och varannan dag om alla satsningar de ska göra men någon slutsumma eller finansiering presenterar de inte!

tisdag 22 mars 2011

Äldrelotsar = folkhälsa

Igår besökte jag tillsammans med Lotta Olsson Servicetorget i Örebro. Här finns kommunens lotsar inom vård och omsorg. Denna verksamhet startades för två år sedan och eftersom allt fungerar enligt plan har det inte stått så mycket om den i tidningen. För tyvärr är det inte är så intressant att skriva om goda exempel…

Till servicekontoret kan man ringa och får hjälp med vägledning och personlig lotsning när det gäller behoven man har av omsorg. Man kan också besöka lokalerna som finns på Brolyckan på väster för ett personligt möte och en kopp kaffe.

Lotsarna hjälper till med biståndshandläggning och att informera om vem som kan utföra de servicetjänster man har rätt till. Människor som är över 75 år i Örebro får, utan prövning, åtta timmar service per månad till en kostnad av max 175 kr/timme. Det fina i det hela är att man har 22 utförare att välja mellan varav en är kommunen. Man utgår från snygga, enkla och enhetliga informationsblad vilket gör det enkelt att jämföra mellan olika utförare. Majoriteten av de äldre gör ett aktivt val och hälften väljer kommunen.

För mig är det nu självklart att ta nästa steg i denna möjlighet att välja – Jag vill göra det möjligt att välja utförare även av omsorgen vilken idag endast erbjuds i kommunal regi.

En annan del av verksamheten som är bra är att personalen åker ut och gör hembesök hos dem som fyllt 75 år. Det är ett hälsosamtal som erbjuds där man under tre tillfällen får möjlighet att prata om kost, motion, social samvaro och meningsfullhet i vardagen. Ungefär 50% av alla 75-åringar i Örebro är intresserade av dessa samtal och jag tycker att upplägget är helt suveränt.

Tänk vad mycket bra man kan åstadkomma i förebyggande syfte och tänk vilket social insats detta är. Under samtalen informerar lotsarna om olika aktiviteter, föreningar och annat som kan vara intressant.

Grunden i Servicekontorets arbete är att fokusera på det friska, att prata om möjligheter och att på ett positivt sätt verka för att äldre ska ha ett aktivt och bra liv i Örebro. För mig är detta folkhälsa på hög nivå!

måndag 21 mars 2011

Satsning på tillgänglighet och trygghet

Idag presenterade vi i Koalitionen vår laguppställning om vi får förtroendet att leda Örebro efter omvalet i maj. Vi kombinerar erfarenhet, styrka och nytänkande och presenterade redan nu ett antal vallöften som vi hoppas ska tilltala Örebroarna.

Vi ger ett klart besked om att välfärd går före skattesänkningar vilket innebär att vi inte sänker kommunalskatten under mandatperioden. Vi kommer inte att sälja några ÖBO-lägenheter utan snarare ge ÖBO i uppdrag att bygga fler bostäder om den privata sidan inte mäktar med att bygga det som behövs.

Ett annat besked vi gav till Örebroarna är att vi kommer att göra en tydligare satsning på tillgänglighet och trygghet i Örebro. Vi anser att mer kan göras i samarbete med frivilliga organisationer i Örebro. Mer kan göras för att stärka det förebyggande arbetet och mer kan göras för att involvera människor och organisationer i arbetet med att göra Örebro till en trygg stad.

Jag kommer att ansvara för arbetet för ett tryggare och tillgängligare Örebro. För mig är det viktigt att alla som bor och vistas i Örebro känner sig trygga. Jag vill att alla ska känna sig bekväma med att vistas i vår stad även under dygnets mörka timmar - man ska tryggt kunna gå genom Stadsparken även på natten. Vi ska satsa på belysning och röjning av buskar men vi ska också göra insatser som är långsiktiga, som ändrar attityder och beteenden.

Vi måste göra något åt segregationen i våra bostadsområden vilket bidrar till att många känner en otrygghet. Oron som människor känner måste vi ta på allvar.

Jag vill att alla oavsett bakgrund, ålder eller förmåga att röra sig ska ha tillgång till vår stad. Jag vill att vi i det viktiga arbetet med att göra staden tillgänglig måste lyssna på fler och involvera fler. Många kan och vill bidra med sina erfarenheter och förslag på lösningar.

Andra bloggare: Kent Persson, Lennart Bondesson, Staffan Werme,

söndag 20 mars 2011

S och fattigdomen

S-kvinnor i Örebro län skriver på NA debatt idag om nollvision för fattigdom. Jag tror att vi alla håller med, vem säger ja till fattigdom? Vem vill skapa ett ojämlikt samhälle och vem vill skapa ohälsa?

Det är konstigt att S inte går ut med förslag om stora skattehöjningar eftersom de anser att de sänkningar av skatten som Alliansregeringen har gjort skapa allt elände? Det är konstigt att S med sina fackföreningar i spetsen skyller Alliansregeringen för att system med deltid för alla kvinnor i offentlig sektor som de själva varit med och skapat?

Moderaterna i Örebro län har under en lång tid förordat heltid för alla i offentliganställda. Vi anser dessutom att kvinnor inom offentlig sektor ska få fler arbetsgivare att välja mellan medan S drar åt motsatt håll. Hur gynnar det kvinnors ekonomi att de endast har en arbetsgivare att välja på?

Att se över de systemen som vi betalar via skatten så att rätt personer får rätt bidrag och hjälp när hjälp behövs är något som socialdemokratiska regeringar borde ha gjort för många år sedan. Alliansregeringen har tagit tag i det som S vet var nödvändigt. Alliansregeringen har också mod att ändra i system när det visar sig behövas.

Att S skriker på jämlikhet och rättvisa efter att ha haft makten i Sverige under större delen av 1900-talet är för mig en gåta. Hur ska vi ha förtroende för att de ska klara det nu när det inte gjort det när de hade chansen?

fredag 18 mars 2011

Omvalet

Valrörelsen i Örebro är igång, på NA:s debattsida hårdnar orden och det efterfrågas på Åsiktssidan ett ansvar från de politiska partierna att ta ansvar för att valdeltagandet ska öka.

Att beskylla varandra för osanningar utan sakliga argument gynnar inte demokratin. Att sakligt föra fram sina åsikter, ibland påtala alternativets tokigheter, men mest tala för egna idéer är mer det som jag föredrar i den politiska debatten.

Allas vår Björn Sundin (S) är snabb i sina utspel (främst riktar sig hans ilska mot FP) och man kan undra om alla bollar som Sundin springer på är förankrade i det stora partiet. Diskussionen, idag på NA debatt, om parkslakt och södra station är ett exempel, där går Sundin ut och förordar utbyggnad kring södra stationen (vilket rimligtvis betyder hus på parkmarken) medan Baastad på andra möten diskuterar utveckling av endast en station i Örebro och det är inte den södra…

Sundin påstår att S står för utveckling, jag vet inte om så många som kommer ihåg hur det var under tidigare S-styren i Örebro håller med. Det var ständiga besparingsprojekt, neddragningar och en usel kommunal ekonomi.

De senaste fyra åren har ekonomin i Örebro vänt. Det är trots lågkonjunktur en stabil ekonomi med överskott som Koalitionen åstadkommit. Det är nu också ett faktum att arbetslöshetssiffrorna i Örebro ligger på rikssnittet vilket de inte gjort någon gång tidigare. Örebro är verkligen på gång och det gäller nu att få en politisk ledning som kan utveckla detta.

För mig är det viktigt att påtala vikten av att människor i arbete är en förutsättning för fortsatta satsningar på välfärden. Vi måste fortsätta att möjliggöra för näringslivet i Örebro att utvecklas för att vi ska klara av satsningar på vård, skola och omsorg.

Vi ska värna och utveckla kvalitén i all kommunal verksamhet. Det ska vara bra att vara anställd i Örebro kommun och det ska vara bra att vara medborgare i Örebro kommun. Människor i Örebro ska vara trygga med att de får en bra service för sina skattepengar, ett bra bemötande och en hög kvalité i skolan, vården och omsorgen.

onsdag 16 mars 2011

Idrott i skolan - en möjlighet att bryta klassmönster

I en artikel i DN beskrivs på ett intressant sätt hur social tillhörighet är kopplat till hur mycket man rör på sig. Det visar sig i studier att goda vanor som man lär sig som barn hänger med upp i åren vilket är logiskt. Studien visar att tävlingsidrott har mindre betydelse för benägenheten att röra på sig i vuxen ålder. Vad som dock är enkelt att relatera till som vuxen är att röra sig i naturen, att få en njutbar upplevelse för både kropp och själ i form av exempelvis skidåkning.

Slutsatsen är att det är viktigt att man i unga får en identitet att man är en som rör på sig. Detta kan skolidrotten hjälpa till med och det är väsentligt i en strävan mot en bättre folkhälsa.

Mer tid i skolan till rörelse, där man exempelvis gör det till vana att ta en promenad på rasten varje dag, skulle vara ett steg i rätt riktning. Jag tror också att organiserad rörelse på raster och mer tid till idrott vore bra. Väsentligt är att idrotten i skolan innebär mer än bara handla om basket, gymnastik och fotboll.

Jensen gymnasium i Örebro, som jag besökte i måndags, har promenad på schemat de dagar i veckan som eleverna inte har idrott. Promenaden genomförs oavsett väder och under promenaden ska eleverna diskutera något specifikt eller tillsammans lösa ett problem. Det är ett uppskattat inslag i skoldagen som flera elever pratade om.

Folkhälsa ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror att alla mår bra av att röra sig och att det inte nödvändigtvis måste ske på ett gym eller i ett motionsspår. All rörelse är bra och det är viktigt att vi uppmuntrar alla barn till goda vanor att ta med sig i livet.

tisdag 15 mars 2011

Ja till fler förskolor

NA skriver på sin webb att S lovar 1000 nya barnomsorgsplatser i Örebro. Det är bra för det kommer att behövas!

Vi har ett stort behov av en utbyggnad av barnomsorgen i Örebro detta bl. a. pga stor inflyttning av barnfamiljer när staden under de senaste åren har expandera. Detta är positivt men också en utmaning. Vi har sent fått signaler om stora behov och nu måste vi snabbt börja bygga.

Frågan är dock om det bara är kommunen som ska bygga? vilket jag är övertygad om att fru Baastad menar i sitt utspel. För min del kan vi gärna bjuda in privata utförare att bidra till expansionen. Vi behöver ha en mångfald av barnomsorg i Örebro.

S klagar på stora barngrupper och kopplar det automatiskt till dålig kvalité. Jag tror inte att det är så enkelt och jag tror inte att en snittstorlek på grupper i förskolan speglar hela sanningen om kvalité. Det är alltid olika beroende på vilka barn man har i en grupp, i vissa grupper fungerar endast med ett mindre antal barn medan andra grupper kan bedrivas med fullgod kvalité trots fler barn. Detta är upp till verksamheten att bedöma.

Rektorn har ansvar för verksamheten, kvalitetsmålen är tydliga och genom att det pedagogiska uppdraget har stärkts i förskolan är personalens kompetens väsentlig. Det är viktigt att vi har rätt antal förskollärare i Örebros förskolor för att säkra kvalitén.

Klart för omval

Igår kväll fastställde moderaterna i Örebro sin valsedel inför omvalet i maj. Det känns bra att ha fått förtroendet att vara namn nummer två på listan. Nu när listan är klar börjar valrörelsen!

Jag tycker att valrörelse är bland det roligaste som finns med det politiska engagemanget. Att möta väljarna, höra vad människor anser är viktigt och prata med dem om våra idéer. För oss moderater innebär valrörelsen just detta. Vi kommer, liksom tidigare, att satsa mycket på att bedriva samtalskampanj.

Jag ser fram emot att knacka dörr i Örebro, jag gjorde det i förra valrörelsen men nu när jag verkar i Örebro kommer det att bli mer givande för mig personligen. Nu kan jag på ett bättre sätt relatera till det människor tycker och faktiskt har jag möjlighet att göra något åt det!

För mig handlar valet bland annat om att förklara för människor vikten av att vi får fler jobb i Örebro. Utan jobben kommer vi inte att klara välfärden. Det är människor i arbete och betalar skatt som ger oss mer pengar att skapa en bättre skola, en bättre vård och en bättre omsorg. Denna koppling är väsentlig och för att lyckas med jobben måste vi skapa ett bättre företagsklimat i Örebro.

För att lyckas med att bli en företagsvänlig kommun måste det vara en snabbare hantering i kommunen av företagens frågor och önskemål. Det är bättre med ett snabbt nej än inget svar alls. Det är väsentligt att möjliggöra för företag att etablera sig, utvecklas och växa i Örebro. Vi måste ha välmående företag för att klara jobben.

söndag 13 mars 2011

Effektivitet i offentlig verksamhet

Dagens ledarare i SvD handlar om alternativ och om att använda skattepengar på ett effektivt och klokt sätt. PJ Anders Linder menar att kopplingen mellan kvalité och kostnader är svag och att det inte finns krav från något politiskt håll att ge skattebetalarna valuta för pengarna.

Jag håller inte riktigt med. Jag anser att vi moderater ständigt arbetar för att effektivisera förvaltning och se till att skattepengarna verkligen ska gå till välfärd. Att förändra den kommunala förvaltningens uppdrag från att endast vara genomförare till att även vara upphandlare är en ordentlig utmaning. För att kunna göra bra inköp måste man veta vad man vill ha.

Att sätta mål, tilldela pengar och sedan nogsamt följa upp är politikens ansvar. Att utföra är förvaltningens ansvar.

Att våga släppa in andra aktörer kräver mod och att man vet vad man efterfrågar för att det ska bli bra. Här går det en skiljelinje mellan höger och vänster. Vi ser gärna att andra utför och anser att kvalitén höjs genom att alternativ finns. Insikten om att resurser måste tillföras för att tjänstemän på ett kompetent sätt ska kunna handla finns hos oss. Vänstern däremot lever till stora delar kvar i synsättet att det offentliga bäst sköter det mesta.

I veckan påvisades något av ett skräckexempel i Örebro där vikariepool har upphandlas. Kvalitén blev inte riktigt bra och det hela har dragit iväg i kostnader. Uppdraget verkar inte vara helt korrekt utformat och att sedan politiken skyller allt på tjänstemännen är inte bra. Politiken måste alltid ta sitt ansvar och kan inte ducka när det påvisas stora missar.

Om allt går enligt plan kommer Kommunstyrelsen i Örebro om en dryg vecka besluta om att införa resultatenheter. Detta ger möjlighet för skolor och andra enheter inom kommunal förvaltning att på ett friare sätt sköta sin verksamhet. Det har visat sig att de intraprenader som finns i kommunen går bra ekonomiskt och slutsatsen man kan dra är att om personalen får större inflytande över verksamheten skapas ett engagemang som ger större effektivitet.

Jag tror att alternativa driftsformer i den verksamhet som betalas via skattemedel gör att alla skärper sig och att kvalitén därmed höjs. Jag tror också att mycket kan göras i den kommunala förvaltningen för att bättre ta tillvara på engagemanget från kompetent personal.

För mig är det viktigt att all verksamhet som betalas via skattemedel är bra och sköts på ett effektivt sätt oavsett huvudman. Det är vi skyldiga våra skattebetalare.

fredag 11 mars 2011

Tre skolor i Örebro

Under den här veckan har jag besökt tre skolor i Örebro - Stora Mellösa skola, Mikaelskolan och Vivallaskolan. Skolorna har helt olika förutsättningar och utmaningar och det har varit mycket intressanta besök och diskussioner.

I Stora Mellösa jobbar man fullt ut med flexibelt lärande vilket innebär att eleverna efter att ha uppfyllt målet i ett ämne går vidare och man hakar inte upp sig på vilken ålder eleven har. Eleverna får den tid de behöver för att lära sig saker och som följd av detta går vissa fortare fram än andra i vissa ämnen.

Årskurs fullt ut byter man endast om elev, förälder och skola är överens. Skolan är en F-6-skola och i stort sett alla elever lämnas vidare till årskurs sju med fullgoda kunskaper. Skolan har ett miljötänk och en hälsoprofil där mycket arbete läggs ner på att stärka självkänslan hos varje elev. Jag var smått lyrisk efter besöket och tänkte att visst finns det hopp för den svenska skolan.

Jag såg verkligen fram emot besöket på Mikaelskolan, att få träffa rektor Elisabeth Starfeldt, höra hennes version av arbetet med TV-programmet Klass 9A och hur de jobbar på skolan för att få upp resultat och måluppfyllelse.

Inställningen från Elisabeths sida är att skolan inte har lyckats – de slösar med elevernas tid! Mikaelskolan har varken haft krav eller förväntningar på eleverna vilket, tillsammans med en föräldragrupp som inte ställer krav på skolan, blir förödande. Inställningen på skolan har varit att så länge barnen är där, vilket de är eftersom de trivs på Mikaelskolan, så är skolan nöjd…
Genom TV-programmet får de hjälp att lyfta lärarnas betydelse. De satsar på den pedagogiska utvecklingen genom att lyfta goda exempel, diskutera mycket och stötta varandra i det dagliga arbetet med eleverna. Mikaelskolan har mycket att jobba med men det känns som om de verkligen är på rätt väg.

Att besöka Vivallaskolan hade jag blivit rekommenderad då skolan angriper sina speciella problem på ett intressant och konstruktivt sätt. Jag möttes av tre engagerade rektorer som verkligen brinner för skolan och för hela området. För att trivas med att jobba på Vivallaskolan behöver man som lärare ha ett stort socialt engagemang.

Vivalla är det mest segregerade området vi har i Örebro (kanske i hela Sverige), stort utanförskap råder och skolan är navet i hela området. Skolan har för lite resurser för alla de problem de brottas med och samtidigt uppfylla kunskapsmålen. De hoppas nu att andra delar av samhället, socialtjänsten mm, ska ta sitt ansvar och koncentrera mer resurser till området för att underlätta för skolan att förbättra sina resultat.

Vivallaskolan är uppdelad i årskursvisa lärar- elevlag för att bättre kunna möta elevernas behov. På skolan har 90% av eleverna invandrarbakgrund, måluppfyllelsen ligger på 50% och spridningen inom årskurserna är stor. Man jobbar mycket med att utveckla språket i alla ämnen och med hjälp av alla sinnen få eleverna att nå målen. På skolan råder lugn och ordning och jag är mycket imponerad över engagemanget, den positiva stämningen och framtidstron. Jag tror att skolan, med rätt resurser, har förutsättningar för att göra underverk framöver.

tisdag 8 mars 2011

Kvinnodag

Idag är det internationell kvinnodag och fettisdag vilka på olika sätt är värda att notera och fira. Jag är personligen inte speciellt mycket för att ha dagar för olika grupper, jag tycker att varje dag är en kvinnodag liksom jag varje dag kan uppmärksamma mina föräldrar. Men visst kan jag förstå att kvinnors sak för många människor är viktigt att ha en speciell dag för.

I SvD skriver idag Eva Cooper en intressant artikel om myten att kvinnor av tradition är mer vänster än höger. Det är ett smart drag av vänstern att marknadsföra sig som de enda som kämpar för kvinnors sak medan verkligheten påvisar annat.

Vi moderater har alltid beskyllts för att inte ha verkat för kvinnlig rösträtt medan vi som kan vår historia vet att Albert Bergström, som tillhörde den moderatkonservativa gruppen i riksdagens första kammare, redan 1907 skrev en motion om att kvinnor bör få rösträtt. Han menade att kvinnor aldrig skulle bli rättvist behandlade om de inte fick rösträtt.

Jag är förundrad över vänsterns påstådda kvinnokamp samtidigt som de säger nej till fri företagsamhet och alternativ i traditionellt kvinnliga områden som vård och omsorg. Det är just möjlighet att välja arbetsgivare och att starta eget inom en bransch man har utbildning i som lyfter kvinnor. Vänstern ser inte den koppling som vi på högerkanten gör och som nu har utvecklats i Sverige.

I NA skriver Lotta Olsson idag en artikel om kvinnligt företagande i Örebro. Det är viktigt att fler företag startar och det är bra att fler kvinnor gör det.

Företagande och möjlighet att påverka sitt liv genom studier och val av arbetsgivare är viktigt för alla människor. En annan viktig sak för alla men speciellt för kvinnor är trygghet. Kvinnor känner sig många gånger mindre trygga än män och det måste vi ändra på.

Gårdagens åtal mot våldtäktsmannen Eliasson lättar på stämningen i Örebro men det löser inte alla problem som kvinnor i vår stad känner. Vi måste ta trygghetsfrågan på allvar, mer måste göras för att alla ska känna sig trygga. Det handlar mycket om belysning och hur vi planerar för bostäder och vägar.

Det handlar också om attityder, hur vi behandlar varandra, hur vi reagerar när någon behandlas illa, hur vi lär våra barn att respektera andra människor och hur föräldrar, vuxna och skolan bygger upp självkänslan hos våra barn.

Andra bloggare: Kent Persson,

fredag 4 mars 2011

Förortsdiskussion

På bästa nyhetsplats i NA idag diskuteras huruvida Kumla och Hallsberg är förorter Örebro eller ej, vilket Staffan Wärme skrivit i sin blogg. Med min erfarenhet från Kumla förstår jag reaktionen från Lennart Eriksson (S). Det råder en självgodhet och lite av storhetsvansinne bland S i Kumla så det är självklart att brösttoner tas till i sann Moberg-anda. (Det var ju inte så länge sedan som Moberg föreslog att Kumla kommun skulle köpa flygplatsen!)

Jag håller inte med Wärme i benämningen förort men han har sina poänger i sitt resonemang kring att tänka samarbetsavtal om bostadsmarknaden. Det är bra kommunikationer till och från Kumla och Hallsberg och visst är det värdefullt för Örebroregionen om det byggs hyresrätter nära stationerna i dessa städer.

Det händer mycket vad gäller företags etableringar och bostadsbyggande både i Kumla och i Hallsberg. Örebro har en del att ”lära” om snabb service och hantering av företag och privatbyggare men det är klart att förutsättningarna är olika i städer med så olika storlek.

Dock har både Kumla och Hallsberg har en hel del att lära av Örebro vad gäller att öka valfriheten för människor och att låta andra än kommunen sköta välfärden. Det är ingen valfrihet och det är ingen etablering av företag som konkurrerar inom vård, skola och omsorg i dessa städer. Detta är inte bra för företagsamheten, det är inte bra för kvinnligt företagande och det är inte bra för kvalitén i den verksamhet som finansieras via skatten.

torsdag 3 mars 2011

Bra besked från Borg

Idag har Anders Borg presenterat nya prognoser över tillväxt och arbetslöshet. Det är glädjande besked om en stark återhämtning av svensk ekonomi under 2010 och att prognosen för BNP-tillväxten för 2011 skrivs upp från 3,7% till 4,8%. Arbetslösheten förväntas sjunka till ca 5% under mandatperioden. Det är siffror som vi för ett år sedan inte alls trodde skulle uppnås. Det är bara att gratulera svenska folket till ett klokt val av regering som genom sitt handlande har bidragit till detta!

Finansministern uppmanar som vanligt till försiktighet och påtalar hur viktigt det är att följa utvecklingen exempelvis över hushållens skuldsätting. Han säger också att utmaningen är stor när det gäller att säkra att arbetslösheten verkligen sjunker.

Lokalt finns det en hel del vi kan göra för att minska arbetslösheten. I Örebro tampas vi med stor ungdomsarbetslöshet och det gäller att hitta nya vägar för att lösa problemet. Ett sätt är att titta på vad andra gör och faktiskt även på vad vi tidigare har gjort i kärva lägen.

Hur kan vi öka möjligheten till fler i arbete genom samarbete mellan kommun och andra aktörer? Hur kan vi nyttja den kompetens vi har inom kommunen, exempelvis i Cityakademin, för att hjälpa näringslivet att hitta rätt personal? På många håll finns jobb men det är svårt att hitta människor med rätt kompetens. Säkert kan vi genom ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet bli bättre på att erbjuda utbildning till människor som leder till jobb

Hur får vi till fler praktikplatser? Hur kan vi nyttja att vi har ett universitet? Hur kan vi utveckla alla möjligheter som finns genom att vi har ett stort sjukhus? Det finns mycket att ta tag i och det är viktigt att lyfta upp goda idéer till ytan för att lösa arbetslösheten i Örebro.

Skolinspektionen på besök

Skolinspektionen har under en tid besökt Örebro för att göra sig en uppfattning om våra skolor. De gör en generell inspektion vilket innebär att de tittar på kvalité och hur saker och ting fungerar. Efter besök på skolor och inläsning av olika dokument samt diskussion med förvaltning och politiker gör de sedan en bedömning och fattar beslut om åtgärder.

Jag tror att de flesta av oss som är verksamma i skolan på olika sätt ser detta som en kvalitetskontroll och ett mycket bra sätt att få en oberoende bild av verksamheten. Vi får ett värdefullt redskap som vi kan använda oss av för att förbättra våra skolor.

Idag har jag i egenskap av vice ordförande i Gymnasienämnden träffat två skolinspektörer för diskussion kring vad vi politiker anser om gymnasieskolan. Det blev en bra diskussion om synen på kvalité, vilka utmaningar som finns, samarbete och framtiden.

Grundsynen om gymnasieskolan i Örebro skiljer sig inte så mycket om mellan partierna. Vi är helt överens om färdriktning. Det finns ett kvalitetstänk i verksamheten och en vilja att satsa på kunskap och måluppfyllelse. Vi politiker gör överenskommelser med skolorna om mål och låter sedan verksamheten bestämma hur de ska sköta verksamheten mot dessa mål.

Den största utmaning jag ser är att klarar alla elever genom våra gymnasieskolor med fullvärdiga betyg. För att klara det måste vi göra det möjligt för rektorer att sköta det pedagogiska ledarskapet och för lärare att klara ledarskapet i klassrummet. En hel del kommer nu i ny skollag men lokalt måste vi göra vår bit genom att fördela resurser och ha tydliga mål.

En tredje utmaning är att skapa en framtida vision för gymnasieskolorna i Örebro, jag skrev om lokalfrågan på Karro igår och det är väsentligt att vi har lokaler som klarar att vara flexibla när elevkullarna förändras.

Tryggheten måste vi alltid jobba med. Det är viktigt att arbetsmiljön på våra skolor är trivsam och bra. Kränkningar ska inte tillåtas och det ska vara snabba åtgärder när problem uppstår.

Jag tror på samarbete. Jag tror att den kommunala gymnasieskolan kan utveckla samarbetet med näringslivet, med universitetet och med friskolorna i Örebro. Vi måste ta vara på olika kompetenser i vår närhet, se till att skolorna drar nytta av att vi har ett universitet, ett stort sjukhus, ett lokalt näringsliv och ett antal friskolor. Alla skolor i Örebro ska vara bra oavsett vem som driver dem.

onsdag 2 mars 2011

Karolinska skolan

Ett nyhetsinslag på Radio Örebro berättar om trång matsal på Karolinska skolan och Thomas Esbjörnsson (S) får svara på frågan om vad som görs. Esbjörnsson är inte fullt informerad och det är konstigt att han inte hänvisar till sina kollegor i Gymnasienämnden. Det är också konstigt att journalisten inte går vidare efter bättre svar…

Till gymnasienämndens möte i mars finns förslag om hur lokalerna på Örebros gymnasieskolor ska anpassas till alla de förändringar som sker i höst. I förslaget ingår en utvidgning av matsalen på Karro samt renovering av vissa lokaler på skolan. Moderaterna ställer sig bakom förslagen och skulle bli mycket förvånad om de inte går igenom.

För oss är det viktigt att förändringarna av Karro/Rudbeck som beslutats om under förra mandatperioden följs upp med renovering och lokalanpassningar så att alla elever får plats och att arbetsmiljön blir bra.

För mig är det väsentligt att få ihop Karro/Rudbeck till en skolenhet så fort som möjligt. Det är viktigt att besked kommer och att både elever och personal får reda på vad som ska gälla framöver. Lokaler finns i närheten av Karro som kan nyttjas tills ett långsiktigt beslut tas om utbyggnad av skolan.