torsdag 29 december 2011

Diskussionen fortsätter

Debatten om nedläggningen av WUC fortsätter på NA:s debattsidor och det är endast majoritetens inlägg som saknas… Jag tror att S gjorde en stor missbedömning av effekten av detta beslut. De trodde nog inte att reaktionen skulle bli så total. Elever och lärare med kloka argument som protesterar och vi i oppositionen som är allt annat än tysta.

Det har bjudits in till dialog men inget svar har kommit på huruvida hela paketet (alla gymnasieskolans lokaler) kan diskuteras eller inte. Men det är ju Jul och visst ska vi vara lediga och inte hasta fram svar på några frågor…

Idag skriver Björn Tolgfors, lärare på WUC, om hur bra lokalerna är för gymnasieverksamhet och att skolan ligger väl framme i sitt pedagogiska arbete. Detta kan jag vittna om då jag tagit del av Tema-programmets speciella utformning som är helt suveränt. Visst kan pedagogiken fortsätta på en ny skola men jag tror att mycket sitter i helheten. Det är lokaler, lärarkår, ledning, stämning och det arbete man gör tillsammans som formar en bra skola. På WUC pratar många om mixen av elever, åldrar och program som tillför mycket.

Igår skrev Pär Beckman, lärare på vård och omsorgsprogrammet, om hur illa beslutet kommer slå mot just vård och omsorgsutbildningen. Det programmet får vara kvar men som ensamt gymnasieprogram kommer det inte vara attraktivt. Elever söker inte bara ett program, de söker också en skola och helheten ska vara attraktiv. Att söka en skola där det endast finns ett fåtal gymnasieelever lockar inte det antal elever som vi alla önskar ska gå just vård- och omsorgsprogrammet. Detta kommer att slå hårt mot en yrkeskår som skriker efter arbetskraft.

Gymnasieskolan lever i en konkurrensutsatt verklighet. I detta gäller det att vara effektiv, se långsiktigt och göra förändringar som lockar till sig elever. Den turbulens som Örebros socialdemokrater har försatt den kommunala gymnasieskolan i gynnar inte någon!

fredag 23 december 2011

Julefrid för alla

Imorgon är det Julafton och förväntningarna på trevliga dagar tillsammans med nära och kära är stora för många av oss. Jag är en av de som har förmånen att vara välkommen till ett trevligt och generöst firande tillsammans med just nära och kära. Jag vet dock att det finns många som inte delar min lycka.

För många barn är Julen ett enda stort elände eftersom vuxna inte tar det ansvar som de borde. Jag tänker på de familjer där festen går över till supande och bråk där ingen tar ansvar för att julen är barnens högtid.

För många kvinnor är Julen ett enda stort elände eftersom de vet att våldet inte tar ledigt utan ständigt lurar i bakgrunden och bokstavligen kan slå till trots att Julen ska vara lugn och fridfull..

För många äldre är Julen ett enda stort elände eftersom ensamheten då gör sig extra påmind. Detsamma gäller för de som inte har familj eller vänner som hälsar dem välkomna till firande trots att Julens budskap innehåller gemenskap och omtanke om andra. Jag tänker också på hemlösa och utslagna som inte har någonstans att ta vägen.

Det finns fantastiska människor som ställer upp för andra under Julen - Allt ifrån personal inom omsorgen till frivilliga i kyrkor och föreningar. Jag beundrar de som osjälviskt ger av sin egen tid för att andra ska få känna gemenskap. Tänk om vi alla kunde göra en insats för att julen skulle bli bra för så många som möjligt. Tänk om vi kunde sluta stressa runt och infria alla 'måsten' och spendera mer tid till eftertanke om varför vi firar Jul.

Förutsättningslös diskussion?

Sent om sider bjuder nu S in till dialog om lokalsituationen för gymnasieskolorna i Örebro. Det är bra även om vi inte än vet hur förutsättningslös diskussionen kommer tillåtas att vara. Jag tror ingen av oss i oppositionen är intresserad om vissa lokaler fredas från diskussion...

Jag blir dock minst sagt förundrad över Thomas Esbjörnssons resonemang i radion om att vi i oppositionen inte insett att lokaler behöver lämnas. Det var ju detta hela diskussionen i valrörelsen handlade om! Vi frågade hela tiden hur de tänkte lösa lokalfrågan eftersom de inte ville lämna lokalerna på Rudbecksskolan. Vi har i gymnasienämnden sedan i somras ifrågasatt bristen på handlingskraft vilket Esbjörnsson borde vara informerad om.

Jag har många gånger kritiserat majoritetens hantering av WUC, idag gör även flera statsvetare det på NA debatt. Om nu Esbjörnsson m.fl. är beredda att tänka om välkomnar vi det. Om det finns vilja till en öppen diskussion där alla lokaler utreds är vi med och är beredda att ta vår del av ansvaret för Örebros bästa.

onsdag 21 december 2011

Paniklösning

Igår hölls möte för gymnasieskolans personal om den alvariga ekonomiska situationen som gymnasieskolorna i Örebro befinner sig i. Jag var inte där men läser i NA och situationen är jag väl insatt i. Visst är det ett bekymmersamt läge och visst behöver vi göra en hel del i Örebro för att reda i ekonomi och lokalsituationen. Vad som förvånar mig är att den politiska majoriteten kommunicerar i frågan som om detta är något nytt.

Jag vet att det finns de som anser att förvaltning och politik vaknade sent beträffande vikande elevkullar men frågan diskuterades under hela förra mandatperioden och det gjordes en lokalutredning. Så frågan är inte ny. Den vikande ekonomin för gymnasieförvaltningen i Örebro är ny men alla som är insatta vet att signalerna om ett minus i ekonomin kom redan före sommaren – efter november var detta minus på 16 miljoner…

Det fanns en plan för utträde ur lokaler för den kommunala gymnasieskolan i Örebro. Denna plan valde S att gå ifrån. Det fanns signaler om dålig ekonomi redan i maj. De signalerna valde S att inte göra något åt.

Agerar man som den S-ledda majoriteten gjort sätter man sig i en besvärlig situation. Då blir det väldigt ofta panik. Då blir det, som i detta fall, dåliga lösningar som presenteras. Att vi andra reagerar är inte konstigt.

S sviker sina löften från valet, de har ingen som helst dialog med någon och de hanterar den kommunala ekonomin ovarsamt. Det är inte bra och det är det oppositionens ansvar att berätta!

måndag 19 december 2011

Kvinnofrid

Idag höll Fredrik Reinfeldt sitt Jultal. Han ägnade i stort sett hela talet åt att prata om kvinnor som blir misshandlade av sina män. Han beskrev den fasansfulla situation som dessa kvinnor lever i. Hur dessa kvinnor hemma, i det som de flesta av oss upplever som den stora tryggheten, egentligen aldrig kan känna sig trygga. Hur långt det många gånger går innan de orkar och vågar anmäla, hur långt det går innan man orkar lämna den som slår.

Fördomarna är många, mörkertalen stora och därför är det än viktigare att vi lyfter problemet. Vi måste ta avstånd från detta våld, aldrig acceptera och vi får aldrig förminska vad det handlar om. Här krävs mycket av polis, rättsväsende och samhället i stort. Vi måste se till att vi har kanaler i samhället som kan möta kvinnorna, som kan lyssna och stötta, som kan ge råd och en fristad.

I Örebro har vi en kommunal organisation som tar hand om kvinnorna och så har vi Kvinnohuset som ett alternativ för dem som inte vill ta kontakt med kommunen. Kvinnohuset bedriver en fantastisk verksamhet med att stötta kvinnor som söker sig bort från våldet hemma. De har plats för åtta kvinnor med barn i sitt hus och där får de bo en tid tills situationen löst sig. Kvinnohuset har uppföljning och stöd till kvinnor och de hjälper barnen att komma tillbaka till ett normalare liv.

Vi moderater vill möta Kvinnohusets behov av pengar för 2012. I årets budget satsar vi 900 tusen kronor mer än majoriteten på Kvinnohuset. För oss är arbetet som Kvinnohuset ovärderligt och vi vill att de ska kunna fortsätta sin satsning på pedagogisk verksamhet och utöka sina kuratorer. Men majoriteten i Örebro säger tyvärr nej.

I samtal med Kvinnohuset påpekar de samma sak som Reinfeldt säger - att det bästa vore om kvinnorna fick stanna kvar hemma – varför ska den som blir misshandlad behöva bryta upp och flytta? Många gånger måste det väl vara enklare att flytta på den som slår?

Det finns säkert de som ifrågasätter Stadsministerns val av tema för sitt Jultal. Jag tycker att det hedrar honom. Våld mot kvinnor i nära relationer är inget nytt problem, det förekommer i alla samhällsklasser och tystas ner allt i allt för stor utsträckning. Samarbete och många goda krafter behövs för att åstadkomma förändring. Jag hoppas att vi är många som tar del av Stadsministerns tal och försöker göra skillnad, om än bara i det lilla.

söndag 18 december 2011

En politik för äldre

Vi moderater har under hösten bedrivit två kampanjer i Örebro. En där vi har frågat Örebroarna om skolan och en där vi frågat om äldreomsorgen. Syften är att ta del av det som människor upplever som problem men också höra hur de vill ha det i dessa viktiga välfärdsfrågor.

För moderaterna i Örebro är arbetet med förnyelse av vår politik viktig och för att det ska bli på allvar vill vi grundligt ta del människors åsikter. Dessa ska vi sammanställa och ha med när vi omformulerar vår politik inför valet 2014.

De Örebroare som vi hittills hunnit prata med om skolan tycker att det är viktigt med mindre klasser och fler lärare. De vill också att mer gör för att stärka arbetet mot mobbning och att ordning och reda är en del i att höjda resultat i skolan.

I samtalen om äldreomsorgen har vi ställt frågor om vardagen för våra äldre och hur den blir tryggare. Här finns det många som anser att ensamheten är ett stort problem och att bryta den är av stor betydelse för att äldre ska få ett bättre liv. Mer personal som har tid med de äldre efterfrågas och vettig sysselsättning på våra äldreboenden. Mycket handlar om trygghet. Både att de äldre känner sig trygga men också att anhöriga är trygga i att en bra omsorg ges.

Tryggheten för våra äldre debatteras även på riksnivå och i veckan kom besked från regeringen att 1,1 miljarder satsas på att utveckla vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Det är viktigt att öka tryggheten för äldre människor som kommer i kontakt med vården. I detta ingår att förbättra samverkan mellan vård och omsorg kring den enskilde människan och att förenkla vårdstrukturen.

Satsningarna nationellt är bra men vi måste följa och ta ansvar med kommunala insatser. Inför 2012 drar majoriteten i Örebro ner på välfärden för våra äldre vilket vi reserverar oss emot. Vi behåller pengarna till välfärden och drar istället ner på pengarna till politik och betong. För oss är det viktigaste att vi värnar en värdig omsorg till våra äldre. Jag anser att man kan mäta välfärden i ett samhälles efter förmågan att ta hand om sina äldre.

fredag 16 december 2011

Nedskärningar i Örebros skolor

Idag har jag, tillsammans med FP, MP och V, reserverat mig mot majoritetens beslut om nedskärningar i Örebros skolor. Denna nedskärning drabbar alla barn i förskolan och alla elever i grund- och gymnasieskolan.

Majoriteten väljer denna väg. De väljer att skära ner 30 miljoner kronor på den del av kommunens ansvarsområde som är den allra viktigaste. Barnen är vår framtid och de drabbas nu av majoritetens oförmåga att hålla ihop i svåra tider.

Vi moderater valde i vår budget att dra ner på betongen och behålla pengarna i välfärden. Vi gjorde det för vi vet att när de svårare tiderna kommer är det de som behöver välfärden mest som drabbas hårdast. Då måste kommunen ha resurser till skolan och till omsorgen.

I vår budget satsar vi på mer personal i förskolan, mindre klasser i de lägre årskurserna, gratis pedagogisk lunch, en stärkt elevhälsa och förebyggande insatser mot mobbning. För oss är kvalitén i välfärden prioriterad. För oss är nedskärningar inget alternativ.

torsdag 15 december 2011

Inga bra svar på varför WUC ska läggas ner

Igår hade vi årets sista Kommunfullmäktige i Örebro. Det var en mager dagordning förutom de frågor och interpellationer som oppositionen lämnat in. Vi ställer oss ofta frågan var besluten i Örebro Kommun numera tas? De tas åtminstone inte på de möten där vi i oppositionen är med!

Vi hade från alla oppositionspartier ställt frågor om nedläggningen av gymnasiet på Wadköpings utbildningscentrum. Men jag anser dock att bra svar varken gavs av Esbjörnsson eller Baastad. Istället är det en påtagligt stressad majoritet som går till angrepp mot oss och anklagar oss för att inte komma med alternativ! Då frågar jag ännu en gång vem som styr? Majoriteten måste ta sitt ansvar för styrningen av Örebro, de kan inte peka på oss och be om stöd. Speciellt inte när vi inte bjuds in till samtal!

När det gäller styrningen av gymnasieskolan har de verkligen satt sig själva på pottkanten! Ekonomin är urusel och de har svårt att anpassa organisationen till antalet elever. I och med beslutet att lägga ner en av de bästa gymnasieskolorna i Örebro anser jag att de numera trillat ner i pottan! Huruvida de ska komma upp på kanten och bort från pottan kan bara Örebroarna svara på, och det i nästa val.

Första frågan handlade om dialog. S gick stolt till val på att dialog är deras främsta vapen. Här menar Esbjörnsson att det bästa är att först ta beslut och sedan börja dialogen. Längre fram i debatten sa han att det inte är möjligt att föra en bra dialog! Esbjörnsson gav sken av att det hela inte var beslutat än genom att säga att gymnasienämnden inte har tagit beslut (vilket är helt korrekt). Men flera gånger sa han också att beslutet var fattat! Och visst är beslutet fattat. Jag tror att många Örebroare ställer sig frågande till detta agerande.

Min fråga var huruvida Lena Baastad tycker att det är ansvarsfullt att två veckor innan Jul ge besked till elever och lärare på WUC att deras skola ska läggas ned? Här var svaret att det inte spelar någon roll att de förstör Julen för folk eftersom det inte finns någon rätt tidpunkten att presentera att man lägger ner en skola! Ett syniskt svar tycker jag! Som majoritet har man ett större ansvar än så – dåliga nyheter måste presenteras på ett human sätt.

Svaret på frågan varför de valde just WUC var att skolan har så bra lokaler samt att massor av pengar måste sparas och att detta var det minst dåliga beslutet! Tack och god natt kan man säga!
Frågan är hur detta har utretts? Har man verkligen satt alla gymnasieskolor under samma lupp? Kan det verkligen vara smartast att lägga ner den skola som har bästa ekonomin? Är det rätt signaler att ge i tider när ekonomin är i gungning?

onsdag 14 december 2011

Grattis till Stora Mellösa skola

Mitt i allt elände med nedskärningar och dåliga resultat för Örebros skolor finns det glädjeämnen. I veckan tilldelades Stora Mellösa skola utmärkelsen Bättre skola 2011. Ett stort GRATTIS är på sin plats för det fina arbetet som bedrivs av Gunilla Hedman och hennes personal.

I våras besökte jag skolan och det är en speciell stämning som råder. Lugn och ro, entusiasm över kunskapsprocessen från elevernas sida och vi hade ett seriöst resonemang om vikten av att få utvecklas i sin egen takt.

Skolan har en ständigt pågående dialog om bemötande, normer, värderingar och hälsa. Eleverna var mycket noga med att påpeka vikten av att vara stolt över sig själv både vad gäller hälsa och resultaten i skolan.

För mig är det viktigt att vi har exempel på verksamheter som gör bra saker. Stora Mellösa skola är en bra förebild som jag hoppas att många drar lärdom av.

fredag 9 december 2011

S sviker elever och väljare

Socialdemokraterna i Örebro meddelar idag att de lägger ner gymnasieskolan på Wadköpings Utbildningscentrum, bara vård och omsorgsprogrammet får vara kvar. Cirka 300 elever kommer efter sommaren att tvingas byta skola - Trots att Socialdemokraterna i valrörelsen lovade att inga skolor skulle läggas ner. Även Virginska kommer att drabbas av stora nedskärningar.

Det är ett svek mot eleverna och mot väljarna. Eleverna får inte gå kvar på den skola de valt, och väljarna blev i omvalet lovade att inga skolor i Örebro skulle läggas ner. Nu väljer S att lägga ner en populär och väl fungerande skola.

Det är socialdemokraternas nedskärningar på 30 miljoner som nu drabbar våra gymnasieelever. Wadköpings gymnasieskola läggs ner och Virginska krymps. Vi sade nej till dessa nedskärningar i skolan, och valde istället att spara på annat än välfärden.

Vi moderater vill bygga en rättvis skola i Örebro. I det ingår att elever ska känna en trygghet i att man ska kunna gå kvar på en bra gymnasieskola!

Andra bloggare: Kent Persson, Staffan Werme,

Sluta hyckla om skolan

Från och med den här hösten har ett stort antal viktiga reformer i svensk skola börjat gälla. Det handlar bland mycket annat om ett nytt betygssystem, en helt ny gymnasieskola och en ny skollag. Efter valet 2006 ärvde Alliansen en skola i djup kris efter Socialdemokraterna. Nu försöker regeringen göra det som S aldrig mäktade med – att vända de sjunkande kunskapsresultaten och komma tillrätta med avhoppen från gymnasiet.

Reformerna i skolan har gällt i knappt en termin. Ändå konstaterar redan herrarna Damberg, Esbjörnsson och Bergman (S) i NA 5/12 att Alliansens skolpolitik är uppenbart felaktig. Att döma ut viktiga och omfattande reformer redan innan vi kunnat se några resultat är ett både oseriöst och olyckligt grepp för att plocka retoriska poänger.

Att vända skolan på rätt köl igen är ett av de just nu viktigaste uppdragen i Svensk politik. Ska vi i framtiden kunna konkurrera som kunskapsnation måste vi ha en utbildning i världsklass. Det duger inte att vara en passiv nejsägare – vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att sätta kunskap och kvalitet i centrum för undervisningen.

Socialdemokraterna sprider ytterligare dimridåer i debatten genom att hävda att Alliansen sparar på gymnasieskolan för att finansiera sänkt restaurangmoms. Faktum är att de mycket väl vet om att kostnadssänkningen beror på flera effektiviseringar i det nya gymnasiet. De minskade statsbidragen är ingen nyhet utan något som vi vetat länge och borde ha anpassat oss till.

Själva hävdar Socialdemokraterna att de vill satsa mer pengar på skolan. I verkligheten tänker S i Örebro spara 30 miljoner på barn- och utbildningsområdet nästa år. (Hur och vad de ska göra får vi besked om idag.) Jag undrar hur S kan se nedskärningar på 30 miljoner som en satsning?

Det är dags att sluta hyckla i skoldebatten. De senaste decenniernas skolpolitik har varit ett misslyckande. Även Socialdemokraterna måste acceptera skolans problem och tänka framåt. Det duger inte längre att klamra sig fast vid den politik som leddes oss dit vi är idag. Vi kan inte backa in i framtiden. Från Alliansens sida kommer vi fortsatt satsa på att alla barn och unga får en god utbildning i den svenska skolan.

måndag 5 december 2011

Positiv om teknik

Ibland blir man ju så trött på att så mycket av det som skrivs i tidningen är negativa nyheter. När det gäller skolan har det på sista tiden mest varit elände, det är dåliga resultat och många rapporter om hur illa det står till med den svenska skolan. Tänk om de goda exemplen kunde lyftas – åtminstone någon gång!

I dagens NA skriver Christer Lind om ett besök på Adolfsbergsskolan där de haft en heldag i teknik. Att skolan har haft en teknikinspirationsdag är mycket bra och att NA spinner vidare på det i en positiv tidningsartikel är ännu bättre.

Vi behöver fler elever som intresserar sig för teknik och att de kan läsa om hur kul det är i sin lokala tidning förenklar. Det är viktigt för Örebro som stad eftersom vi har många företag som efterfrågar tekniker. Det är också viktigt för hela Sverige att vi har tekniker med hög kompetens som kan fortsätta driva på den svenska ingenjörskompetensen.

Vi måste hitta sätt att göra teknik, tekniska utbildningar och tekniska arbeten intressant för barn och elever. KomTek har en fantastisk verksamhet riktad till barn men även till högstadielever och pedagoger både i förskola och i grundskola. Jag tror också att en kommunikation mellan grundskola och teknikföretagen måste vidareutvecklas.

För många barn är det svårt att veta vilka yrken som finns och hur de ska tänka utbildningsmässigt för att efter sin utbildning få ett arbete. Jag tror på entreprenöriellt lärande och att det, i kombination med ett gott samarbete mellan skola och företag, kan få många elever att öka kunskapen om vilka utbildningar som leder till jobb.

Jag har idag besökt Örebro Praktiska Gymnasium – De är ett strålande exempel på utbildning som leder till arbete. De har lärlingsutbildning i praktiska yrken och i stort sett alla elever går direkt till ett arbete efter studenten.

fredag 2 december 2011

Utomhuspedagogik

Hittar ett klipp från SvD, den 23/11, om utomhuspedagogik och reflekterar över hur viktigt det är att ta tillvara på olika sinnen för att främja inlärning. I Örebro har vi Naturskolan vid Naturens hus som bedriver en bra utomhusverksamhet. För många barn är det enklare att se och uppleva för att kunna ta in exempelvis matematik.

På Naturskolan kan man på nära håll lära om naturen vilket är mycket bra, skapar nyfikenhet och intresse. I Örebro, liksom på många andra håll, har Naturskolan även ett fortbildningsuppdrag för lärare och kan på det sättet sprida pedagogiken till fler. Problemet i Örebro är att resurserna inte räcker till för att alla klasser som vill ska kunna tas emot.

Vad jag också gillar i detta är att eleverna får vara ute och röra på sig. Det är bra att barn får lära i och av naturen. Jag tror starkt på naturupplevelsen och att man genom intryck kan skapa en annan förståelse än vad som går inne i ett klassrum.

Att lära sig saker och ting ute, samtidigt som man rör sig tror jag skapar ett mer glädjefyllt lärande. Det finns massor med bra övningar allt från att ”marschera in” multiplikationstabellen till att titta på smådjur i diken. Det ska vara kul att lära sig saker och jag tror att många barn inspireras genom frisk luft och att få undersöka saker i verkligheten

onsdag 30 november 2011

Dåliga skolor = ett svek mot eleverna

Idag skriver NA på nyhetsplast om Vivallaskolans misslyckande med att få godkända resultat. Siffrorna är dystra för denna skola som ligger i det mest segregerade området i Örebro, ja kanske det mest segregerade i hela Sverige. Ursäkterna är många för varför det inte går som det borde. Jag vet att rektorer och lärare på Vivallaskolan sliter och många gånger gör ett fantastiskt arbete.

Men det duger tyvärr inte! Vi kan inte ha en skola med så dåliga resultat – endast drygt 27 % av eleverna i Vivallaskolan hade i våras behörighet till gymnasiet – det är ett svek!

Allt för många gånger hör vi om elever som inte klarar sina mål i nian. Allt för många gånger ställs frågan varför ingen reagerat tidigare. Någon gång måste detta få ett slut.

Vi måste ha inställningen att alla elever ska klara skolans mål. Vi måste ha höga förväntningar och stötta varje elev i ”resan” genom grundskolan. Jag tycker också att vi måste föra en diskussion om att det för vissa elever kanske behövs mer tid. Det gäller att vi har metoder för att fånga upp elever som halkar efter och stötta och sporra de som har lätt för sig. Allt ska göras med respekt för den rätt som varje elev har att gå i en skola som kan anpassa sig efter deras behov.

Läraren är nyckeln, det är rätt lärare som kan göra underverk. Detta tas upp i en rapport som Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har gjort. Det gäller att vi har bra ledare = rektorer på skolorna som sporrar, stöttar och utvecklar sin lärarkår. Viktigt är att rektorerna ges tid, eller tar sig tid, att vara pedagogiska ledare och utveckla verksamheten. Med rätt ledarskap kan varje skola bli en bra skola.

söndag 27 november 2011

Rekordsatsning på skolan

Igår svarade jag tillsammans med Margareta Pålsson och Oskar Öholm, i NA, på socialdemokraternas påstående, i en debattartikel i NA den 21/11, att regeringen gör neddragningar på skolan

Under hösten 2011 har en lång rad viktiga skolreformer genomförts, bland
annat sjösättandet av en ny skollag, nytt betygssystem och en ny
lärarutbildning. Tillsammans med Alliansregeringens tidigare skolsatsningar
är detta den största utbildningsreformen sedan 1842 – då folkskolan
inrättades. När Mikael Damberg och Socialdemokraterna beskyller regeringen
för att nedprioritera skolan (Debattsidan 21/11) är kritiken inte bara
felaktig, utan debattörerna talar dessutom mot bättre vetande.

Damberg och hans kollegor menar att Alliansens politik innebär
nedskärningar med 20 miljoner i Örebro län, eller motsvarande 41
lärartjänster enligt S beräkningar. Det är ett resonemang som haltar
betänkligt, dels därför att de minskade resurserna är en konsekvens av att
den nya gymnasieskolan beräknas vara mer effektiv än den gamla, men också
därför att S har glömt att ta med sin egen politik för ungdomar i kalkylen.

S har i sin skuggbudget föreslagit fördubblade arbetsgivaravgifter för
unga. För kommunerna i Örebro län innebär det ökade kostnader med
sammanlagt 74 miljoner kronor. Utöver det tänker Socialdemokraterna i
Örebro kommun spara 29 miljoner kronor på barn- och utbildningsområdet –
Hur många lärartjänster motsvarar detta enligt S beräkningar?

När alliansen kom till makten efter valet 2006 ärvde vi en skola i kris
efter den tidigare S-regeringen. Vi identifierade fyra huvudsakliga
problem: Sjunkande resultat, bristande arbetsro och trygghet, läraryrkets
dalande status och de många avhoppen från gymnasiet.

Under de fem år som gått sedan dess har en lång rad åtgärder genomförts för
komma till rätta med dessa allvarliga brister. Bland annat har stora
satsningar gjorts på karriär- och kompetensutveckling för Sveriges lärare.
Men det är först nu som de riktigt stora utbildningsreformerna verkställs.
Under 2011 och 2012 får vi bland mycket annat:

• Ny skollag
• Nytt betygssystem
• Ny gymnasieskola med en modern lärlingsutbildning
• Nya kurs- och läroplaner för grundskolan
• Ny lärarutbildning
• Införandet av betyg från årskurs sex
• Fler och tidigare nationella prov
• Införandet av lärarlegitimation

När våra Socialdemokraterna ifrågasätter vårt engagemang för den svenska
skolan sker det på oärliga grunder. Att skolan fortfarande har högsta
prioritet på Alliansens agenda råder det inte några tvivel om.

fredag 25 november 2011

Nej till nedskärningar i välfärden

Idag skriver jag tillsammans med Kent Persson, Lars Elamson och Henrik Elamson i NA om Örebro kommuns budget 2012.

Politik är att vilja, men också att välja. När den socialdemokratiska majoriteten i förra veckan presenterade sin budget visade den en oförmåga att vilja men framförallt att välja. Alla verksamheter, även välfärdens yttersta kärna, får samma sparkrav. Förskolan, skolan och gymnasiet drabbas av nedskärningar på nästan 30 miljoner. Äldreomsorgen och stödet till de allra mest utsatta skärs ner med nära 20 miljoner.

Moderaterna vill stärka välfärden i Örebro genom att vi blir fler som arbetar mer. Målet om full sysselsättning, att alla som kan jobba också gör det, får aldrig överges. Företag är också arbetsplatser, och därför måste Örebro stärka sitt näringslivsarbete. Bland annat vill vi nå en bred uppgörelse mellan de stora partierna om att investera i en förlängd landningsbana och att hålla flygplatsen öppen till år 2026. Vi ser även ett stort problem i att unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det goda samhället kräver mer av oss. Näringslivet måste tillsammans med kommunen och arbetsförmedlingen ta ett bredare samhällsansvar och ordna fram 1000 nya jobb till unga.

Vi väljer att spara på betongen för att kunna satsa på barn, elever och äldre. Vi ser det också som fullständigt orimligt att den politiska organisationen sväller över sina breddar samtidigt som lärare, hemtjänstmedarbetare och socialsekreterare riskerar att bli av med sina jobb. Örebro har en av Sveriges högsta politiska kostnader och vi moderater skär hellre på politiska arvoden än välfärden.

Genom att göra dessa val kan vi stoppa de väntande nedskärningarna i förskolan, skolan, gymnasiet, de sociala skyddsnäten och äldreomsorgen. Det handlar om att bygga ett Sverige och ett Örebro som håller ihop. En stark välfärd är en rättvisefråga.

En förskola med ett stärkt pedagogiskt innehåll och framför allt en skola med ordning och reda och ett tydligt kunskapsuppdrag är vägen till ett samhälle där ingen på förhand döms till utanförskap och fattigdom, oavsett vilket hem man kommer ifrån. Idag är sannolikheten för att ett barn, vars föräldrar började jobba direkt efter grundskolan, blir underkänd, i ett eller flera ämnen, fem gånger större än för ett barn vars föräldrar är akademiker. Ett rättvist samhälle och en rättvis skola måste sträva efter att utjämna dessa skillnader. Vi tror att en väg till en rättvis skola är mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i skolan. Det ger en bättre möjlighet för våra pedagoger att se varje barn och ge dem det stöd de behöver för att uppnå sin fulla potential.

Ett rättvist samhälle måste också tala för dem som själva saknar röst. De som drabbas hårdast av nedskärningarna i Social Välfärd skriver inga debattartiklar, gör inga namninsamlingar och har inga lobbyister. Moderaterna tar denna verksamhet på allvar, och sa därför ja till hela Kvinnohusets ansökan om utökat stöd till utsatta kvinnor. Vi är skyldiga våra äldre, de som har byggt upp vårt välstånd och vår välfärd, mycket. För oss är det viktigt att vi aldrig någonsin låter våra äldreboenden bli förvaringsinstitutioner. Vi vill därför satsa på aktiviteterna för våra boende i äldrevården.

Vi moderaterna ger ett klart besked till Örebroarna. En stark välfärd i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur kräver ordning i ekonomin. Det krävs också en vilja att prioritera. Vi väljer att värna förskolan och skolan, äldreomsorgen och de sociala verksamheterna. Vi står upp för en stark välfärd och ett Örebro som håller ihop.

onsdag 23 november 2011

För mycket skolk i Örebro

Örebro är ännu en gång i botten när det gäller en rapportering om skolan. Denna gång gäller det skolk i våra gymnasieskolor där Örebro län kommer på en trist tredjeplats och Örebro som stad har 5% som skolkat så mycket att studiebidragen dragits in.

Skolk är inte bra, det ska rapporteras och jag anser att de nya reglerna som gör att studiebidraget kommer dras in tidigare än som det är nu, efter 20% oförklarad frånvaro, är bra. Viktigast av allt är dock att ta reda på orsakerna till frånvaron och se till att eleverna motiveras att vara i skolan.

Skolan måste ha en förmåga att ge eleverna motivation och ett intresse för studier och sin framtid. Även om gymnasiet är en frivillig skolform är det väsentligt att varje elev klarar sina studier och får ett slutbetyg. Vi vet att de som inte klarar gymnasiet har stora svårigheter att få ett arbete och hamnar många gånger i utanförskap.

Som engagerad i skolfrågor är jag ute en hel del i skolorna och i mitt uppdrag i gymnasienämnden har jag besökt många av de gymnasieskolor vi har i Örebro. Jag imponeras många gånger av lärares ambition med sitt arbete. Hur de ständigt försöker hitta nya angreppssätt för att intressera omotiverade elever för exempelvis matte. Det är viktigt att, som man gör på Wadköpings utbildningscentrum och bygg- o anläggningsprogrammet, försöka hitta motivationen till teoretiska ämnen i det praktiska ämnet.

Men det gäller också för skolorna att ge elever insikt om det personliga ansvaret. Man måste som elev ta sitt skolarbete på allvar och inse att det egna engagemanget är avgörande för hur det går i skolan.

fredag 18 november 2011

Skolans ekonomi

På gårdagens fullmäktige fortsatte diskussionen om skolorna i Örebro. Jag anser att skolan bör diskuteras på varje fullmäktige och ska försöka göra min del för att det ska bli verklighet.

Beslut om kommunens ekonomi, ett godkännande av prognos nummer två för året, skulle tas. När det gäller det ekonomiska läget för skolorna i Örebro så hamnar det nog till slut enligt budget för 2011 men detta efter att plus på vissa håll jämnas ut av minus på andra håll…

Ett område som efter augusti visar på stort minus är gymnasieskolan - 8,8 miljoner i underskott är skandal och speciellt när man vet att eländet fortsätter och efter oktober är nere på 14 miljoner! Än värre är att den styrande majoriteten inte har någon plan på vad de ska göra!

Misslyckandet ligger i att man inte lyckats anpassa lokaler och organisation efter antalet elever. Minskande elevkullar och konkurrens från friskolor gör att betydligt färre elever går i den kommunala gymnasieskolan nu än för något år sedan. Detta har man vetat länge och det fanns en plan på hur lokaler och personal skulle minska. Men detta backade majoriteten och bestämde att behålla Rudbecksskolan. Så nu sitter man inte bara på pottkanten utan mitt i pottan!

Det enda majoriteten säger att de ska göra är att minska på lokaler. Då finns det en till två relevanta frågor: Varför tog man inte chansen när man hade den? Då inget svar mer än vallöfte finns på den frågan måste nästa fråga ställas: Vilken gymnasieskola ska majoriteten stänga? Inte heller den frågan besvarades av majoriteten igår så vi får väl vänta på handlingsplaner…

Att en budget på dryga 800 miljoner hamnar på ett minus är oacceptabelt – det ska gå att parera. Att ha ekonomisk balans är viktigt och att ha balans mellan antalet elever, lokaler och personal är viktigt.

Pengarna i skolan ska så långt det är möjligt destineras till eleverna, att upprätthålla en bra kvalité i undervisningen och se till att alla elever når sina mål. Att slösa bort pengarna på tomma lokaler duger inte!

onsdag 16 november 2011

Budgetdebatt i Örebro

Idag har vi haft budgetfullmäktige i Örebro. Debatten om skolan var bra och visade på en tydlig skillnad mellan majoritet och oss i oppositionen. I vår budget prioriterar vi välfärden. I ekonomiskt oroliga tider vill vi undvika nedskärningar eftersom besparingar oftast drabbar de som behöver välfärden mest.

Vi vill värna kvalité och det kunskapsuppdrag som förskola och skola har. Denna prioritering gör vi eftersom vi anser att barnen, eleverna och ungdomarna är vår framtid.

Vi vill ge förutsättningar för medarbetarna i våra förskolor att ta tillvara varje barns nyfikenhet och lust att lära. Därför avsätter vi 13 miljoner för att öka personaltätheten i förskolan. Vi vill minska barngruppernas storlek för att successivt komma ner till max 15 barn per förskolegrupp. Mer personal är en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och för att möta ökade krav på pedagogik. Därför gör vi också en satsning på mindre klasser i grundskolans lägre årskurser.

Trygga barn och elever har en bättre förmåga att ta till sig den kunskap som förskola och skola förmedlar. För att skapa en tryggare skola gör vi flera satsningar i vår budget.

För det fösta återinför vi den fria pedagogiska lunchen. Avgiften som personalen får betala för att äta pedagogisk lunch (20 kr/måltid) har inneburit färre vuxna i många matsalar. När vi har pratat med lärare och föräldrar vittnar de om att förändringen har medfört negativa effekter i form av oro och stress kring måltiden. Fler vuxna kring matborden skapar trygghet och gör att barnen blir mer benägna att äta sin skollunch.

Vi vill också stärka det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling. För mig är det viktigt att elever ska se fram emot sin skoldag och sina raster tillsammans med kamrater som de trivs med. Inget barn ska känna olust eller vara rädd för att behandlas illa i eller i anslutning kring skolan. Elever och föräldrar i Örebro ska veta att snabba och tydliga insatser sätts in när något händer på skolan. Med vår satsning vill vi säkra att handlingsplaner finns på varje skola.

Den tredje trygghetssatsningen vi gör i vår budget är att stärka elevhälsan genom att anställa fler skolsköterskor och kuratorer. Många unga mår dåligt och det är väsentligt att vi har en skolhälsovård som kontinuerligt genomför hälsosamtal och som kan arbeta förebyggande för en bra elevhälsa.

För varje barn är det en rättighet att få en bra skolgång. Varje barn har rätt att utifrån sina förutsättningar få utvecklas till att klara skolans mål. Skolan ska möta varje elev med höga förväntningar, fokusera på sitt kunskapsuppdrag och ha en förmåga att anpassa undervisningen till eleven.

För att klara det måste lärarna få kompetensutveckling och vi måste ge förutsättningar för rektorer att utföra ett pedagogiskt ledarskap. Då duger det inte att göra neddragningar på 30 miljoner som majoriteten i Örebro föreslår!

Vi kan vara nöjda först när alla elever klarar sin genom skolan med minst godkända betyg. Vi måste höja ambitionsnivån. En rättvis skola är en skola som klarar varje elev oavsett bakgrund.
Idag vet vi att föräldrars förmåga att stötta och uppmuntra sina barn har en avgörande betydelse för hur det går i skolan. Och vi vet att detta oftast är kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå. Än viktigare är det då att ha en skola som klarar av att stötta alla elever till bra resultat.

I vår budget lägger vi samma pengar 2012 som 2011 – Vi säger nej till nedskärningar inom barnomsorg, förskola och skola – och vi gör det för barnens skull.

måndag 14 november 2011

Dyster ranking för Vivallaskolan

Idag publicerar Aftonbladet sin ranking Skolkollen och Vivallaskolan i Örebro utmärker sig igen som en av de sämsta skolorna i Sverige. Endast Rosengårdsskolan i Malmö är sämre!

När niorna gick ut i våras var tre av fyra elever obehöriga till gymnasiet. Detta kan inte få fortgå, vi kan inte ha en skola med så dåliga resultat! Jag anser att det är ett svek och fullständigt oacceptabelt. Vi har en allmän skolgång i Sverige för att alla barn ska få samma chans, men de här barnen får ingen sådan chans. När så många stängs ute från gymnasiet skapas ett permanent utanförskap!

Alla skolor i Örebro ska vara bra och behovet av en skola som håller måttet är än större i det segregerade Vivalla. Om skolan inte hjälper barnen som har svårt att få hjälp hemma, vem ska då hjälpa dem? Något har gått snett på Vivallaskolan, och vi kräver nu att en utredning tillsätts för att se vad som gått fel och vad som behöver förändras inför framtiden.

Vi moderater vill bygga en rättvis skola i Örebro. En bra skola som ger alla barn samma möjligheter. Därför satsar vi i vår budget på mindre klasser, bättre matro och antimobbningsarbete.

fredag 11 november 2011

Omsorg om våra äldre

I Aftonbladet skriver Margareta B Kjellin och Christoffer Järkeborn om förnyelsen av moderat politik inom äldreomsorgen. De menar att vi inte får rea ut våra äldre och beskriver den oro som många upplever för att de inte ska få en bra omsorg när de blir äldre.

I Örebro har vi moderater startat vårt förnyelsearbete och bedriver just nu en kampanj där syftet är att samla in Örebroarnas åsikter om äldreomsorgen. Vi är ute och pratar med människor och ställer följande frågor: Hur gör vi vardagen bättre för våra äldre? Hur gör vi vardagen tryggare för våra äldre? Vilka idéer har du för framtidens äldreomsorg?

Det är stora frågor som för många manar till eftertanke men vi får en hel del spontana åsikter och inspel som på ett bra sätt speglar den oro som finns idag. En man som jag träffade här om dagen sa spontant att ”Jag vill inte hamna i beroendeställning, det verkar som om samhället inte vill ta hand om äldre idag!”

Många lyfter upp ensamheten och att det måste till mer personal så att äldre får en meningsfull dag. Jag tror att detta är kärnpunkten. Hur bryter vi tristessen? Hur kan vi ordna aktiviteter så att äldre hittar gemenskap och samhörighet?

I morse rapporterade nyheterna om Carema, bonusprogram som nu tas bort och rapport om blöjor som inte byts eftersom de vill spara pengar. Helt otroligt om det är sant. Ska det få vara så att människor inte snabbast möjligt får sin blöja bytt?! Vilken människosyn har man då?

Kommunerna har ett ansvar att se till att de vårdboenden som betalas via skatten är värdiga, har ett gediget kvalitetstänk och erbjuder aktiviteter som gör det möjligt för våra äldre att ha en meningsfull vardag. I Örebro vet jag att många boenden handlas upp med kvalitet och inte bara pris.

Tryggheten är en stor fråga i Örebro just nu. Den är aktuell via det förskräckliga som har hänt på Brunnsgärdet och det är många äldre, och yngre, som vi träffar när vi är ute som pratar om det. Här spelar attityder i samhället, uppfostran och snabba insatser när människor beter sig illa en stor roll.

Många människor undviker att vara ute när det är mörkt och jag tror att mer måste göras för att lysa upp och rensa kring våra gång- och cykelvägar samt i våra parker. Om platser inte upplevs mörka kommer fler att vara i rörelse vilket gör att fler vågar sig ut.

I vår budget föreslår vi att en 24-timmarsgaranti mot trasig belysning samt åtgärder av klotter och skadegörelse. Det är åtgärder som ökar tryggheten, fler synliga poliser är en annan åtgärd i den riktningen. Vi måste ta människors oro på allvar

Andra bloggare: Kent Persson,

onsdag 9 november 2011

Oacceptabel skillnad mellan skolor

Idag rapporterar många media om Skolverkets rapport över hur många elever som inför detta läsår var godkända till gymnasieskolan. Andelen med behörighet har gått ner och en del i förklaringen är att kraven skärps då man måste ha godkänt i fler ämnen nu än tidigare. En annan förklaring är ämnet matematik som färre klarar.

I Örebro har vi, vilket Tvärsnytt rapporterar om, skolor som klarar av att få alla elever behöriga till gymnasiet (Almbyskolan) och vi har andra som klarar endast drygt en fjärdedel (Vivallaskolan). Att så få elever klarar av att få resultat som ger dem behörighet till gymnasiet är oacceptabelt! Det segregerar eftersom risken är påtaglig att medvetna elever och föräldrar flyttar från skolor som inte klarar målen. Det visar också på en oacceptabel skillnad mellan skolor, båda kommunalt drivna, i samma kommun. Ska det vara så?

Jag köper inte förklaringen att Vivalla skulle vara så utsatt och ha så dåliga förutsättningar att eleverna inte skulle klarar skolan. Den inställningen måste vara fel. Jag har varit på Vivallaskolan. Jag har mött skolledning och lärare. Jag vet vilket engagemang som finns på skolan och hur mycket som görs för att ändra saker på sikt.

För mig är det viktigt att skolan får vara skola. När jag möter pedagoger och frågar dem om vad som är bra med jobbet säger nästan alla att det är mötet med eleverna. De vill undervisa och de brinner för kunskapsuppdraget. Jag vill att lärarna ska få göra det de är bra på. Jag vill ge dem tydliga mål som vi nogsamt följer upp. Jag vill ge dem möjlighet till vidareutbildning. Jag vill ge dem möjlighet att påverka sitt arbete, utveckla sin skola och driva sina idéer om hur undervisningen kan bli bättre.

måndag 7 november 2011

Budget med ansvar för välfärden

Idag har vi moderater presenterat vår budget för Örebro Kommun. Vårt främsta budskap i denna budget är att vi, till skillnad mot den styrande majoriteten i Örebro, värnar välfärden.
Vi ansätter lika mycket pengar år 2012 som 2011 till drift av de stora välfärdsområdena barn och utbildning samt social välfärd. Detta klarar vi genom att bl.a. minska på den politiska organisationen och göra besparingar inom området Samhällsbyggnad.

Vi gör denna prioritering eftersom barnen, våra äldre och de som behöver kommunens omsorg är viktigare än betong. I ekonomiskt svåra tider vill vi värna dem som behöver omsorgen mest.

Vi värnar kvalitén för de yngre barnen och satsar 13 miljoner på att öka personaltätheten i förskolan. Tanken är att vi successivt ska komma ner till ett maximalt antal barn per grupp på 15 barn. Detta är viktigt för att personalen ska ha möjlighet att se varje barn och klara av förskolans pedagogiska uppdrag. Vi tror också att mindre grupper ger en större trygghet.

En annan satsning som skapar trygghet är återinförandet av gratis pedagogisk lunch. Vi har lyssnat på personal och föräldrar som ser hur situationen i våra matsalar har försämrats sedan personal som äter med barnen får betala. För oss är lugn och ro kring matborden ett sätt att öka tryggheten i skolan. Att barnen äter skollunchen är viktigt för att de ska kunna ta till sig den kunskap som skolan förmedlar

För oss är det viktigt med nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling i våra skolor. Varje vuxen i skolan måste ta sitt ansvar och om en situation uppstår direkt agera och veta vilka åtgärder som ska vidtas. Vi vill under 2012 stärka det förebyggande arbetet.

Vi fortsätter vår trygghetssatsning inom skolområdet genom att avsätta mer pengar till skolhälsovården för att anställa fler skolsköterskor och kuratorer. Förra veckan kom regeringen med nya pengar inom detta område och vi vill möta upp för att få en skolhälsovård som kontinuerligt ger elever hälsosamtal och att ett samarbete med landstinget utvecklas.

Kvalitén i den svenska skolan diskuteras just nu i media. Man pratar om hur viktigt det är med uppföljning och förväntningar – här finns det mer att göra i Örebro. Vi vill minska antalet mål och uppdrag som skolorna har. Vi vill fokusera på 3, max 4, mål knutna till kunskap och som vi hela tiden följer upp. Jag tror starkt på att det som efterfrågas och följs upp också blir gjort!

En annan satsning som vi gör är att minska skolklassernas storlek. Vi tror att arbetssituationen för lärare och elever på detta sätt blir bättre och att kunskapsmålen. Andra satsningar som måste fortsätta är fortbildning för lärare och tid för rektorernas pedagogiska ledarskap.

söndag 6 november 2011

Höj ambitionen i Örebros skolor!

Med start idag granskar radions P1 och P4 den svenska skolan – det är bra. Att på detta sätt bidra till att kunskapen om situationen i skolan ökar är angeläget och jag hoppas att många lyssnar.

Alliansregeringen har skolan som ett av sina fokusområden och Björklund är tuff i sina åtgärder och förslag om nya regler för att skapa kunskap och ordning i skolan. Jag tror på en hel del som han föreslår men ibland är det lite för mycket pekpinnar för min smak.

Skolan ska erbjuda en lärande miljö och i det ingår för mig ordning och reda men också att lärare ska ges förutsättningar att vara just lärare. En bra lärare med förmåga att möta eleverna och se deras behov gör skillnad. Det är viktigt att lärarna möter eleverna med respekt och höga förväntningar.

2011 är något av ett reformår för skolan. En ny skollag och planer gör att förutsättningarna för en skola med kunskap i fokus förbättras betydligt. Dock tar alla förändringar i skolan tid innan de ger effekt. Därför är det än viktigare att vi på lokal nivå tar skolan på allvar. Vi måste sätta till resurser, utnyttja det som regeringen erbjuder i form av exempelvis kompetensutveckling, se till att ha rätt fokus på lokal nivå och, som påpekades i dagens radioprogram, följa upp skolans resultat.

Vi politiker måste ha höga förväntningar på skolorna i Örebro. Jag anser att ambitionsnivån i Örebros skolor måste höjas. Vi ska klara alla elever, oavsett om de går i Vivallaskolan eller i Gumeliusskolan, genom vår grundskola med minst godkända betyg. Inget annat ska duga! Vi ska som politiker hela tiden ställa frågan till de skolor som inte klarar detta mål. Varför? vad görs för att höja den enskilde eleven?

I veckan fick vi budegetförslaget från den politiska majoriteten i Örebro. Texten består av många vackra ord där kunskap ska uppnås och lärarna vidareutbildas. Siffrorna talar dock om motsatsen – neddragning med 29 miljoner inom skolans område. Det duger inte!

Örebros skolor behöver sina pengar. Fokus ska vara att höja resultaten inte att genomföra besparingar!

onsdag 2 november 2011

Nedskärningar väntar Örebroarna

Idag lade majoriteten med S i spetsen fram sin budget för Örebro kommun. Vi har av förklarliga skäl inte hunnit studera den så noga men det är mycket text som handlar om strategiområden och satsningar men mycket lite står det om deras nedskärningar…

Men det är klart att det varken är kul eller strategiskt att basunera ut att man lägger generella sparkrav på driften av verksamheten på 50 miljoner. Vi konstaterar att det är välfärden, barnen och de äldre som får betala för att majoriteten inte klarar av att sköta ekonomin!

Vi kommer att presentera vår budget på måndag – Utan besparingar på varken skola eller äldreomsorgen!

Det finns många anledningar till att vi behöver säkra välfärden i Örebro. Det är skolan som behöver stärka sina resultat, äldre som behöver känna trygghet att de blir väl omhändertagna i omsorgen och det är kvinnor som behöver kunna gå tryggt hem när det är mörkt.

Nu ser vi att majoriteten satsar på nya kommunala bolag och drar in pengarna för skolan. Vi varnade i debatten som var kring tilläggsbudgeten att neddragningar skulle komma – nu ser vi det och vi kan bara beklaga för Örebroarna att vi hade rätt.

tisdag 1 november 2011

Välkommen satsning på skolhälsan

Regeringen meddelar idag att de anslår pengar för att anställa cirka 1250 nya medarbetare inom elevhälsan. Detta är en välkommen satsning eftersom vi vet hur viktigt det är att fånga upp barn och ungas hälsa. Pengar kan sökas för satsning på skolhälsovården men också för fortbildning inom områden kopplad till hälsa som skolmat och idrott.

För att Örebro ska få ta del av satsningen måste pengarna sökas från utbildningsdepartementet Det som nu är intressant är att få svar från majoriteten om Örebro kommer att ta del av alliansregeringens välfärdssatsning.

Många unga mår dåligt och det är viktigt att skolhälsovården uppgraderas, förnyas och arbetar förebyggande genom hela skolgången för att stärka elevers hälsa. Jag tror att många krafter inom skolan och Landstinget bör samarbete kring elevers hälsa. Har skolan ett hälsotänk kring eleverna där man kopplar ihop elevhälsa, idrott, det förebyggande arbetet mot mobbning, arbetsmiljön och skolmaten tror jag att förutsättningarna för lärande ökar.

Nu ger Alliansregeringen oss bättre förutsättningar att utveckla skolans hälsoarbete. För Örebro innebär detta en möjlighet att utöka med ungefär 20 heltidstjänster – Jag hoppas att vi tar den chansen!

torsdag 27 oktober 2011

Fel beslut om rökning

På Fullmäktige igår fattades beslut om att införa rökfri arbetstid för anställda i Örebro Kommun – Jag tycker det är fel. Vi har som arbetsgivare ett ansvar för våra medarbetares hälsa. Vi har också ett ansvar för att ha en bra miljö för våra medarbetare och för alla Örebroare som nyttjar välfärden. Men att införa rökfri arbetstid tycker jag är att gå för långt – det är direkt inskränkande på individens frihet och självbestämmande.

Jag vill istället att våra arbetsplatser ska vara rökfria. Många är det idag men andra inte. Jag anser att det viktigaste är att säkra vår arbetsmiljö från rök. Parallellt med det ska vi ha bra rutiner för att stötta de medarbetare som vill sluta röka. I ett bra ledarskap ingår det att ha samtal med varje medarbetare om bl.a. vikten av en bra hälsa.

Rökfri arbetstid är svårt att styra över och kontrollera. Hur har vi kontroll på att medarbetare inte röker under arbetstid? Hur kontrollerar vi vad som händer på rasten? Har vi koll på varje medarbetare hela tiden? Vad gör vi med dem som arbetar hemma? Vad händer om en medarbetare röker på arbetstid? – Ska vi verkligen be våra chefer att föra alvarliga samtal som Lena Baastad sagt?

Om vi nu tänker på hälsan för våra medarbetare så är väl all nikotin viktig att få bort, alltså även snuset? Och hur ska vi hantera brukare som röker? Ja, frågorna är många och inga av dem besvaras i de underlag vi har fått till ärendet eller i debatten av den styrande majoriteten.

Jag är övertygad om att vi alla vill att antalet medarbetare som är beroende av nikotin ska minska. Det är viktigt för individen, för folkhälsan och för kvalitén i välfärden. Men jag tror att vi gör det enklare för oss om vi försöker minska rökandet med morot och inte med piska.

torsdag 20 oktober 2011

Minska barngrupperna i förskolan!

Barngruppernas storlek i Örebro måste enligt min och moderaternas mening ner. Att som idag ha ett snitt på 18 barn per grupp är på tok för högt. Vi tycker att Skolverkets rekommendation på 15 barn per grupp är lämplig. Vi kommer satsa på att succesivt under några år komma ner i den nivån.

Vi tar, i motsatts till socialdemokratarena i Örebro, signalen från föräldrar och personal i barnomsorgen på allvar. För oss är det viktigt att alla barn har en trygg miljö, känner arbetsro, kan uppnå målen utifrån sina egna förutsättningar och känner att de blir sedda. Med en alltför stor barngrupp riskeras det pedagogiska att övergå till förvaring.

Vi vet att det beror på vilka barn man har hur många barn som är lämpligt att ha i varje grupp. Vi anser dock att det nu är dags att sätta ett tak på antalet barn per grupp eftersom gruppernas storlek har en tendens att svälla till att bli allt för stora. Vi kommer i vår budget att göra riktade satsningar för att öka personaltätheten i Örebros förskolor.

Kvalité och mindre barngrupper tror jag står högt på barnfamiljernas önskelista. Men i ett Örebro som växer och med så många barn som föds varje år handlar det också om att skapa en trygghet för nyblivna föräldrar och förvissning om att vi löser barnomsorgen. Utbyggnaden av förskolan måste fortsätta i den takt som behövs, vilket idag bedöms vara med ytterligare 1100 platser.

Jag tror också på mångfald och valfrihet i barnomsorgen. Det är viktigt att olika lösningar, anpassade efter familjens behov, är möjligt. Olika sorts förskolor är gör det möjligt för familjerna att hitta den förskola som passar just dem. För att kunna stärka arbetslinjen i Örebro är det väsentligt att kommunen klarar av att möta de behov som föräldrarna har. Örebro kommun ska sträva efter att omsorgen ska ha öppet på de tider människor har behov av barnomsorg och att det finns en flexibilitet som underlättar i vardagspusslet.

Partistämma

Idag samlas ännu en gång massor av moderater i Örebro. Vår partistämma öppnas kl 11 och beslut ska tas om bl.a. nytt idépolitiskt program, nytt kommunprogram och upp mot 200 motioner. Det är spännande dagar som kräver mycket arbeta av ideella krafter för att allt ska fungera.

Anledningarna till att moderaterna återkommer med sina stora arrangemang till Örebro är många. Två avgörande orsaker är att vi har en fantastisk konferensanläggning och en lokal organisation som ställer upp. Vi Örebromoderater är mycket stolta över detta och många av oss, tillsammans med moderater från hela länet, ställer självklart upp och gör arrangemanget möjligt.

Jag har under några år varit ombud på våra partistämmor och då haft fördelen av att kunna följa, och delta, i debatten och besluten från plenisalen. Denna gång är jag med som personal vilket är kul och ger även en viss möjlighet att följa arbetet och diskussionen på stämman.

Jag ser fram emot Stadsministerns tal på lördag, diskussionen om nya idéprogrammet, LAS, värnskatten, diskussionen kring våra lokala motioner och valet av ny partistyrelse där Kent Persson är föreslagen som ledamot. Jag ser också fram emot att träffa kompisar från hela Sverige som nu kommer till Örebro.

Det är framtidens politik i stort fokus som är tjusningen med en partistämma. Att tillsammans forma förslagen för kommande politik är inspirerande och det som driver oss alla som håller på med detta. Nu när vi är det största regeringspartiet är just detta en utmaning, det vi beslutar har en stor möjlighet att få effekt direkt och det är därför partistyrelsen många gånger är försiktig i sina uttalanden beträffande en del motioner.

Tvärsnytt,

onsdag 19 oktober 2011

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidragets vara eller icke vara diskuteras för fullt på NA:s debattsida och idag är liberala kvinnor ute och argumenterar emot. Inom moderaterna pågår en process där fördelar och nackdelar vägs mot varandra för att vi inom kort ska landa i en ståndpunkt.

För mig är valfrihetsaspekten viktig. Jag är positiv till att föräldrar ska kunna välja att lösa omsorgen själva för sina små barn tills de är tre år. Frågan är dock om en ersättning på 3000 kr/månad är relevant för att det ska blir ett verkligt alternativ för alla. Detta är tveksamt.

Många pratar om kvinnofälla, inlåsningseffekter och att barn med annat ursprung än den svenska får dåliga språkkunskaper. I Örebro vet vi inte vem det är som är hemma, vi vet vilka som söker vårdnadsbidrag men hur de använder det vet vi inte. Antagandet, som alla debattörer som är emot Vårdnadsbidraget gör, att det är den som söker som är hemma kan vara rätt men det vet vi faktiskt inte!

Majoriteten av forskarna menar att språkutvecklingen gynnas av att vara i grupp. Små barn suger åt sig kunskap och kan lätt hantera flera språk samtidigt. Men vi vet ju inte om de barn vars föräldrar har Vårdnadsbidrag ser till att barnen umgås med andra barn eller inte.

I fråga efter fråga finns det för Örebros räkning inga svar eftersom vi i vår utvärdering inte har ställt några ingående frågor till föräldrarna. Visst kan vi som politiker tycka en massa men att säga att vi vet är att gå lite för långt…

Mitt starkaste argument mot Vårdnadsbidraget är att det inte är ett reellt alternativ. Visst är det bättre med 3000 kr än inga pengar alls men det känns inte som en seriös satsning.
De familjer som väljer bort barnomsorg sparar en massa pengar åt samhället. Det skulle vara mer seriöst och ett verkligt alternativ för fler om Vårdnadsbidraget motsvarade lite mer det som kommunen faktiskt sparar!

tisdag 18 oktober 2011

Om unga och alkohol

Igår var jag med på en debatt som Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, arrangerade. De frågor de ville ha våra (deltog gjorde M, MP, C, KD, S och V) åsikter om handlade om lokal drogpolitik, uteliv för unga och föreningsliv. Om sanningen ska fram rådde det inga större meningsskiljaktigheter denna kväll utan det var mer en diskussion och frågor som fick sina svar.

För mig är det viktigt att vi i Örebro har nolltolerans mot alkohol i all ungdomsverksamhet och att vi aktivt arbetar för att stävja all förtäring av alkohol före 18/20 år. Det är väsentligt att vi har ett förebyggande arbete i föreningar och i skolan där attityder diskuteras och vi aktivt stärker ungdomar att våga säga nej till alkohol, tobak, droger och dopning. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att det normala är att säga nej.

Vuxna måste ta sitt ansvar i dess frågor. Jag gillade artikeln i Svd igår där Drottningen berättade om sitt arbete i organisationen Mentor och hur hon själv agerat med sina barn. Det är så viktigt att föräldrar diskuterar sins emellan, tar gemensamma grepp och framför allt har en bra kommunikation med sina barn.

För mig är det viktigt att vi alla tar ansvar för det som sker i vårt samhälle. Exempelvis genom att säga ifrån när ungdomar dricker eller påpeka för butiken att de ska kolla leg när ungdomar handlar mellanöl. Om vi är många som reagerar kan vi ändra attityder och beteenden. Vi måste också gemensamt reagera mot smuggelsprit och lagning.

I Örebro använder polisen Kronobergsmodellen vilket är en effektiv metod att ta tag i och bry sig om unga som dricker. Att hälla ut, kontakta föräldrar och följa upp är bra metoder för att stävja drickandet.

Viktigt för alla städer är att ha ett bra föreningsliv och ställen för unga att hänga på. Att som kommun stötta föreningslivet är långt viktigare än den prioritering som görs i budgeten varje år. Det kostar så mycket mer när en ungdom hamnar snett.

En bra dialog om vad ungdomar vill ha är viktigt för att få reda på vad de fördrar att göra på sin fritid och vilka satsningar som är relevanta att göra. Att göra det enkelt att söka bidrag och att hyra lokaler för ungdomsverksamhet borde prioriteras. Här krävs det flexibilitet och nogsam uppföljning från kommunens sida.

fredag 14 oktober 2011

Ökat stöd till Kvinnohuset

Idag började jag min dag med att, tillsammans med Kent Persson och Lars Elamson, besöka Kvinnohuset i Örebro. Det är en ideell organisation som gör en ovärderlig insats för kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet.

Det vi diskuterade var stödet som Örebro kommun ger och föreningens önskan om utökning samt långsiktighet i bidraget. Kvinnohusets arbete är ett viktigt komplement och alternativ till det stöd som kommunen ger kvinnor som är utsatta för våld. Den kunskap och erfarenhet som Kvinnohuset har genom sin personal och engagerade medlemmar är genuin och något vi moderater vill värna.

Vi kommer i vår budget avsätta 2,8 miljoner till Kvinnohuset så att möjlighet finns att förstärka arbetet med att stödja våldsutsatta kvinnor. Vi vill dessutom att kommunen ska ge direktiv till det allmännyttiga bolaget ÖBO att ordna övergångslägenheter och att kommunen ska anställa en kvinnofridssamordnare.

För oss är det viktigt att Kvinnohuset får möjlighet att utveckla sin verksamhet och exempelvis kunna delta med sin kunskap i olika sammanhang. Det är viktigt med ett utåtriktat arbete i dessa frågor för att människor i vårt samhälle ska få kunskap om vård i nära relationer, se signalerna och veta hur man som medmänniska kan agera.

Att vara utsatt för hot, våld och kränkningar i sitt eget hem är bland det värsta en människa kan vara med om. Kommunen måste ta ansvar för att hjälpa dessa kvinnor och deras barn. Det är bra att frivilliga ställer upp där andra sviker därför är det väsentligt att kommunen möter upp och stöttar Kvinnohusets verksamhet.

onsdag 12 oktober 2011

Studier för unga föräldrar

Idag slår Tvärsnytt på trumman för unga föräldrars rätt till att avsluta sina gymnasiestudier. Det är bra att problemet uppmärksammas eftersom det uppenbarligen inte hänt så mycket på detta område trots påtryckning från politikens håll i Örebro.

När vi följer upp unga människors möjlighet att få arbete är det solklart att en genomförd gymnasieutbildning är en förutsättning. Att unga föräldrar inte får relevant stöd för att avsluta sina gymnasiestudier i Örebro är ett misslyckande. Personligen har jag tänkt ta upp detta på Gymnasienämndens möte imorgon.

Ungdomsstyrelsen har gjort en hel del i denna fråga och har nu ett uppdrag från regeringen att bl.a. ta fram ett stödmaterial till skolorna där unga föräldrars behov beskrivs och förslag på insatser som skolorna kan göra. Jag ser fram emot denna rapport, som ska vara klar i början av nästa år, och hoppas att den är till hjälp för oss i arbetet med att ge unga föräldrar i Örebro förutsättningar att klara av sina gymnasiestudier.

Samarbeta om jobben

Den största utmaningen vi har i Örebro är att klara jobben - människor i arbete ger oss förutsättningar att behålla och stärka välfärden. För oss moderater är det väsentligt att vi samarbetar mellan partierna för att långsiktigt säkra jobben i Örebro. Därför tar vi idag initiativ i frågan och bjuder in Lena Baastad till samarbete.

För oss är det bl.a. viktigt att säkra att flygplatsen hålls öppen, att vi kortar handläggningstiderna för bygglov och att vi gör det enklare för företag att etablera sig och verka i Örebro.

Att i dessa för Örebro viktiga frågor ha breda politiska överenskommelser skapar en stabilitet över tid och stärker näringslivets tro på Örebro. För Örebroarna innebär det arbetstillfällen och en kommunal organisation som klarar välfärden.

Moderaternas förslag till handslag för fler jobb
- Håll flygplatsen öppen till minst år 2026.

- Investera i förlängd landningsbana på flygplatsen

- Handläggningstiderna för bygglov ska vara kortare än 14 dagar

- Det ska finnas färdig industrimark, med detaljplaner klara, dit företag som vill etablera sig i kommunen omedelbart kan hänvisas till.

- Tillsätt en förenklingsdelegation. Uppdraget är att se över alla kommunala processer och beslut som rör näringslivet i kommunen. Syftet är att förenkla och skapa snabbhet i beslutsprocesserna för att fler företag ska kunna etableras

- Tillsätt en konkurrenskommission som får i uppgift att årligen granska om Örebro kommun snedvrider konkurrensen eller bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

- Skapa en näringslivsdelegation för att ge näringslivet ett forum att framföra sina synpunkter direkt till kommuns ledning.

- Långsiktigt stötta Örebro universitets Science Park och holdingbolag.

- En infrastrukturgrupp skapas som ska tillvarata Örebros alla intressen gällande ny infrastruktur, inom vägar, flyg, tåg, transporter mm. Gruppen ska också ta fram en förnyad handlings- och marknadsplan för att utveckla Örebro som logistikstad.

- Alla Örebroare som vill det, ska kunna ta del av ett ”starta-eget-paket” innehållande utbildning och rådgivning. Start-eget-verksamhet ska stärkas i Örebro.

- Gemensamt skapa bättre förutsättningar för att handeln ska kunna växa i Örebro. Vi ska välkomna affärsetableringar både i centrum och i de externa handelsområdena. Etableringar och jobb ska välkomna, inte motarbetas.

- Gemensamt ta fram en ny kommunal näringslivsorganisation som kan svara upp till näringslivets förväntningar och behov. Snabba besked och snabba beslut med hög service ska känneteckna Örebros näringslivsarbete.

Andra bloggare: Kent Persson

tisdag 11 oktober 2011

S i nedförsbacke

Tillbaka efter en veckas ledighet (utan att ha följt debatten i media) känns det som hela havet stormar i svensk politik. Lite överdrivet kanske men jag undrar i mitt stilla sinne vad svenska socialdemokrater håller på med.

Juholt inger allt annat än förtroende. Konstigheterna raddas upp och jag ifrågasätter om karl över huvud taget tänker! Det är väl många med mig som undrar om S verkligen vill ha en partiledare som beter sig på detta sätt. En partikollega till mig uttryckte idag smått förtvivlat att Sverige behöver en bra opposition, och visst är det så. Juholt är ju mer en pajas än en ett stadsministerämne!

Många socialdemokrater reagerar. Johanna Graf m.fl. skriver i SvD idag en mycket bra artikel där de ifrågasätter etik och moral hos sin partiledare. Men det är också många inom S som fortsatt har stort förtroende för Juholt, däribland Örebros Jonas Karlsson. Jag tycker det är bra med lojala människor men jag blir ändå förvånad.

Lika förvånad blev jag idag när Kommunstyrelsen i Örebro samlades för genomgång av ärendena inför nästa veckas beslutssammanträde. Lena Baastad var inte närvarande. Hon var tydligen på studiebesök när kommunens ekonomi skulle gås igenom - för mig är det en helt obegriplig prioritering! Speciellt som Örebro kommuns ekonomi befinner sig i ett ytterst besvärligt läge.

torsdag 29 september 2011

Välfärd före betong

Det finns kanske hopp för Örebro även med den nya majoriteten vid spakarna… Idag har det meddelats att de stoppar planerna på att bygga om Fisketorget. Det är bra!
I de diskussioner vi har haft om Örebros ekonomi har majoriteten hittills inte verkat förstå det allvarliga läge som i är på väg in i. Det gläder mig att de nu sansar sig och meddelar att välfärden är viktigare än betong.

Den tilläggsbudget som majoriteten drev igenom för en månad sedan innebär att Örebro med största sannolikhet kommer att göra underskott 2012. Att i det läget satsa pengar på att bygga nya torg är fel. Att i det läget se till att värna välfärden är rätt!

Ska vi klara av att ge alla barn en plats i förskolan och att äldre får en trygg ålderdom måste vi vara sparsamma med kommunens pengar. Därför är det bra att lägga planerna på en ombyggnad av Fisktorget på is.

tisdag 27 september 2011

Ledarskap?

Vi har idag haft Kommunfullmäktige i Örebro och mötet innehöll många diskussioner som föll tillbaka på frågan om ledarskap. Det är inte lätt att vara en politisk ledare. Man måste klara av att ta debatten, svara på frågor och försvara sitt och partiets agerande. Viktigt för varje ledare är att ha uppbackning i form av stöd från partikollegor och tjänstemän samt goda råd från kloka och lojala personer.

För mig som kvinna och kollega med Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad var det idag beklämmande att höra henne. När oppositionen ifrågasatte ledarskapet nedlåter hon sig till att upprepa vad som sagts och till och med lägga till att det enda som fattades var att oppositionen skyllde bristen i ledarskap på att hon är kvinna! Varför? Oppositionen ifrågasätter inte att det är en kvinna som styr! Varför nedvärdera sig själv på detta sätt? En ledare sätter sig över sådant resonemang!

Jag hoppas att agerandet är en tillfällig formsvacka för annars är Örebro illa ute! Det är dags för Lena Baastad att skärpa till sig!

Jag tror att många Örebroare är stolta över att vi har en kvinna i högsta politiska ledning. Men denna stolthet räcker inte för att ursäkta ett ledarskap som är osynligt, ineffektivt och illa förberett.

måndag 26 september 2011

Vad tycker du om skolan?

Idag starta moderaterna i Örebro sin höstkampanj och för mig är det extra kul eftersom den har skolan i fokus!

Vår ambition är att Örebro ska bli Sveriges bästa skolstad – det tycker jag att är barnen värda! För att nå dit har vi en hel del att göra. Exempelvis måste vi lyfta diskussionen om skolan och tydligt klargöra att skolan är viktig. Vi moderater tror på att ge skolorna i Örebro några få konkreta mål som nogsamt följs upp. Vi tror på en skola där varje elev utmanas att utvecklas efter sin förmåga. Vi tror att elever lär sig mer om de upplever att skolan är trygg och trivsam. Vi tror att nyckeln till en bra skola är att vi har bra och engagerade lärare och skolledare.

Viktigt i detta arbete är att förstå de problem som finns - därför startar vi nu en dialog med Örebroarna om skolan. Vi kommer i bred front gå ut och lyssna. Vi kommer att fråga vilka problem och utmaningar människor ser med Örebros skolor. Vi kommer att fråga efter vad de tycker behöver göras.

De vi söker dialog med är föräldrar, elever, lärare, personal och andra som vill engagera sig i skolans framtid. Arbetet startar nu och kommer att utmynna i en ny moderat skolpolitik för Örebro.

Har du inspel och idéer som du vill dela med dig av är du välkommen att svara med en kommentar här eller att skicka ett e-brev till mig på maria.haglund@moderat.se

söndag 25 september 2011

Värdig mat till våra äldre

Idag skriver Wera Lundfeldt Jonsson på NA debatt en angelägen artikel om mat i äldreomsorgen. Det handlar om Askersund där Weras utan lyckat resultat försök att få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, Per Eriksson (S), för att diskutera förbättringar av den mat som serveras till äldre i Askersund.

Per valde att inte ta diskussionen med Wera vilket nu straffar sig genom att han blir uthängd i en debattartikel... Oavsett detta så tar Wera upp ett ämne som är aktuellt i Örebro i veckan. Vi kommer på Fullmäktige att diskutera en interpellation från MP som efterfrågar ett Kostpolitikiskt program. Jag tror att framtagandet av ett sådant styrdokument skulle vara bra för Örebro – maten har stor betydelse för livskvalitén och har en direkt koppling till äldres hälsa.

Mat och näring har stor betydelse för hälsa och livskvalitet vid hög ålder. Många äldre blir bräckliga eller sjuka. Det gör att risken för undernäring, dvs. viktförlust, undervikt och ätsvårigheter ökar. Därför MÅSTE vi se till att maten vi serverar till våra äldre är god, näringsrik och så tilltalande som möjligt.

Det Wera ifrågasätter är varför inte maten tillagas i det kök som finns i det boendet där maten serveras. Hon presenterar exempel på hur eländig maten är eftersom den lagas i ett annat kök och sedan levereras till det aktuella boendet, potatisen är dock bra för den tillagas på plats!

I vår iver att effektivisera och jaga kostnader har vi missat en hel del i den kommunala verksamheten vad gäller maten. Jag tror att vi måste försöka gå tillbaka för att komma tillrätta med kvalitén i den mat som serveras. Helst skulle jag vilja att vi lagade maten på varje boende. Jag tror att det skulle bidra till att de äldre åt mer och därmed fick ett friskare liv.

Jag tror att dofter, kanske en möjlighet att få varar med och hjälpa till vid tillagning och en närhet till grytorna skulle göra att fler äldre upplevde att maten verkligen är den höjdpunkt på dagen som är meningen.

fredag 23 september 2011

Politikens villkor

I dagarna diskuteras pensioner för politiker och man kan verkligen ifrågasätta om det är rimligt att höga pensioner betalas ut år efter år till människor i arbetsför ålder. För mig är det självklart att det ska finnas en automatisk kontroll av att nya inkomster räknas av från pensionen. Idag verkar det som om mycket tveksamma varianter med egna bolag mm är möjligt vilket på ett olyckligt sätt bidrar till politikerförakt. Det är uppenbart att systemet måste ses över.

Att det ska vara rimliga ersättningar och löner för det arbete som vi politiker utför är viktigt. NA:s ledare tar upp detta idag. Det är viktigt för att vi ska få en mångfald av människor som vill ta ansvar för demokratin. För visa människor är den lön vi får hög men för andra är den låg, det beror på vikten utbildning man har och vilken yrkesgrupp man kommer från. Ingen av oss vill ha politiker som tar uppdraget för lönens skull men jag antar att vi heller inte vill ha en så låg ersättning att stora grupper per automatik väljer bort att engagera sig.

Men, de flesta politiker vi har är fritidspolitiker. Den enorma arbetsinsats de gör för demokratin är ovärderlig. Alla dessa människor som klara av att kombinera arbete och familj med ett politiskt engagemang är värda en stor eloge från svenska folket!

För majoriteten av de som engagerar sig politiskt handlar det många gånger mer om att skapa bättre förutsättningarna för det politiska engagemanget än just ersättningen. Det handlar exempelvis om trycket från media och samhället att alla alltid ska kunna svara på allt. Det handlar om att ha sammanträdestider som går att kombinera med arbete och familj, att kunna engagera sig på en rimlig nivå, att partierna har en välkomnande attityd och att den egna arbetsplatsen accepterar det politiska engagemanget.

Det är synd att debatten allt för sällan tar upp förutsättningarna för majoriteten av dem som engagerar sig politiskt. Dessa vardagshjältar som bär upp en så stor del av vår demokrati.


Kent Persson

torsdag 22 september 2011

Nej till att blanda olika åldrar på Risbergska!

Socialdemokraterna föreslår i en vad det verkar paniklösning att Risbergska skolan ska göra plats till en friskola för elever F-6. Vi säger nej till detta eftersom vi anser att det är oklokt att blanda yngre barn med äldre elever på detta sätt. Det lyser igenom att detta är en konstruktion för att rädda de ekonomiska följderna av att majoriteten i Örebro inte orkar att fullfölja en nedläggning av Rudbecksskolan.

Det är fel att yngre barn ska få ta konsekvensen av att gymnasieskolan inte klarar av att anpassa sina lokaler till antalet elever. För mig är det viktigt att de lokaler där våra yngre elever går ska vara anpassad efter deras behov. Konstruktionen på Risbergska kommer med största sannolikhet att innebära att matsal, skolgård mm samutnyttjas av yngre och äldre elever vilket jag tycker är olämpligt.

Elever på Risbergska protesterar mot förslaget vilket jag kan förstå. Den föreslagna konstruktionen på Risbergska kommer inte att locka fler elever till skolan.

Vi ser i flera förslag att S föreslår blandning av elever olika åldrar vilket får till följd att skolmiljön för de yngre eleverna blir dålig. Ett förslag är att i Rudbecksskolans lokaler starta årskurs 7-9. Även detta är olämpligt av två skäl. Vi anser att elever ska ha möjlighet att gå i skolan så nära hemmet som möjligt och inte behöva ta sig in till centrala Örebro för att gå på högstadiet. Vi anser också att miljön kring Rudbecksskolan är direkt olämplig.

För mig är det viktigt att vi i Örebro har en bra och trygg miljö för eleverna i våra skolor. Arbetsmiljön för våra elever måste anpassas efter ålder och vi säger nej till konstruerade lösningar där de yngre eleverna hamnar i kläm.

Staffan Werme, Kent Persson

Tvärsnytt

tisdag 20 september 2011

Fel satsningar

Majoriteten i Örebro fortsätter sin vandring mot att försätta kommunen i ekonomiskt underskott. På dagens möte med Kommunstyrelsen ökade de på kommunens kostnader och gör enligt min åsikt flera felprioriteringar.

Först beslutet om ekonomiska satsningar till Örebro Hockey. Vi sa nej till delar av det eftersom vi anser att klubben själv måste ta kostnader som är direkt kopplade till reklamintäkter (det gäller 6,2 miljoner, uppdelat på 10 år, för en jumbotron). Vi säger nej eftersom vi anser att dessa pengar gör större nytta hos verksamhet som riktar sig mot barn- och ungdomsidrotten. Det är viktigt att vi har en balans i våra bidrag till breddidrott och elitidrott samt att vi behandlar alla elitklubbar likvärdigt.

I tider när ekonomin är på väg att bli bekymmersam är det viktigt att tänka innan man satsar. Så borde vi göra med investeringen i idrottshallen till Vivallaskolan. Här behöver det byggas nytt för att ersätta den idrottshall som förstörts av en anlagd brand. Behovet i Vivalla och i Örebro är dock större än en idrottshall.

Vi vill utveckla Vivalla till en samlingspunkt för hela Örebroidrotten! (De flesta partierna har tankar år samma håll.) Därför vill vi att man tänker till före och bygger hallen vid idrottsplatsen så att en samlokalisering kan göras när idrottsplatsen ska utvecklas. Men icke – majoriteten bestämmer att hallen ska byggas på samma plats som tidigare vilket kommer leda till extra kostnader för kommunen

Intressant idag var att majoriteten gick emot facket! Detta i frågan om hur man ska hantera anställda och politiker i Örebro kommun som röker. Beslutet blev att ingen anställd eller politiker ska få röka på arbetstid. Här tycker vi att beslutet ska vara att våra arbetsplatser ska vara rökfria.

Jag tycker att alla arbetsgivare ska uppmuntra till rökavvänjning då det är en bra hälsoinsats. Jag tycker dock att beslutet om rökfri arbetstid är lite mer komplicerad. Det är direkt inskränkande på individens frihet samt att det i vissa fall är svårt att som arbetsgivare styra över och kontrollera om medarbetare röker när de arbetar.

söndag 18 september 2011

Nytänkande företag

Idag kan man på NA-debatt läsa en artikel av Magnus Pojen där han skriver om svårigheten för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och då speciellt unga med utländsk härkomst. Magnus driver McDonalds i Örebro och har i sina restauranger 60 ungdomar med utländsk härkomst anställda.

Jag beundrar företagare som Magnus Pojen vilka ser att de har ett ansvar som sträcker sig längre än bara här och nu. Att tänka till över samhällsstruktur, framtida arbetsmarknad och hur vi var och en kan ta ansvar för att vända trender är beundransvärt och nödvändigt för att vi ska bryta segregation och utanförskap. Vi behöver fler företagare med detta synsätt.

Det är av största vikt att vi är många som tar ansvar för att ge människor möjlighet att bryta utanförskapet. Att göra det enklare att anställa och mer lönsamt är bra men vi måste också ha företagare som tänker i nya banor. Mångfald är att föredra på de flesta arbetsplatsen.

Viktigt är att skolan på bästa sätt förbereder alla inför framtiden och gör eleverna anställningsbara. Det är också viktigt att vi har en bra integration av de människor som kommer till vårt land. Här har stat och kommun tillsammans ett stort ansvar.

Att göra det enklare för företag att ta ansvar och anställa människor i vårt samhälle som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden måste prioriteras.

lördag 17 september 2011

Ta avstånd från våld!

Ännu en våldtäkt har skett i Örebro, dessutom på väster som är mina egna kvarter! Inte bra och jag hoppas att polisens arbete ger resultat så att gärningsmannen snabbt får stå till svars för sina handlingar. Jag hoppas också att den drabbade kvinnan får den hjälp och stöttning som hon behöver.

För oss kvinnor i Örebro ska det vara tryggt att röra sig ute. Det ska vara helt OK att gå hem genom parkerna på väster oavsett tid på dygnet. Vi ska alla ha samma rätt att känna oss trygga i Örebro!

Örebro har varit hårt drabbat av kvinnoöverfall de senaste åren och konsekvensen av det är självklart att många känner otrygghet och hämmas i sina beteenden. Jag träffade i våras en kvinna som aldrig cyklar, går, åker buss eller rör sig ute ensam när det är mörkt. För mig är det helt oacceptabelt! Vi måste ta tillbaka tryggheten i Örebro!

Polisen har ett stort ansvar för att vända trenden. Genom närvaro, snabba insatser och förebyggande arbete kan tryggheten öka. Men vi måste på många sätt arbeta med trygghet. Kommunen med alla sina verksamheter har ett stort ansvar men vi måste alla inse att vi, var och en av oss, har ett ansvar och kan göra skillnad.

Vi måste lära våra barn vad som är rätt och fel och sätta gränser. Vi som är vuxna måste ta ansvar och säga ifrån när människor beter sig illa. Vi måste också hålla debatten levande om hur vi människor behandlar varandra. Vad är OK och vad är ett oacceptabelt beteende.

För mig är det viktigt att vi som tar avstånd från våld höjer rösten, reagerar och säger ifrån. Att kränka en annan människa, oavsett på vilket sätt, får aldrig vara OK!

fredag 16 september 2011

Återinför gratis pedagogiska luncher

Vi moderater kommer att prioritera satsningar på välfärden och välfärdens medarbetare. För elever och lärares skull vill vi återinföra gratis pedagogisk lunch i Örebros grundskolor.

För att eleverna ska kunna ta tillvara på den kunskap som förmedlas är det viktigt de äter i skolan. Det är extra viktigt då vi vet att det finns tjejer och killar i grundskoleåldern som lider av ätstörningar. Vi behöver ha fler vuxna närvarande i matsalarna som kan skapa en bra matro och även uppfatta signaler som att en elev inte vill äta.

Vi vill att det ska råda en god stämning och vara lugnt i matsalen. Det ska vara ordning och reda kring matborden. Förutsättningarna för det är större om det finns vuxna som sitter med och äter tillsammans med eleverna. Införandet av avgifter på pedagogiska luncher har bidragit till att färre i skolpersonalen äter med barnen vilket skapat oro i många matsalar.

Vi vill prioritera välfärden och skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för elever och lärare i Örebro. Att ta bort avgiften för den pedagogiska lunchen är ett steg i rätt riktning.

torsdag 15 september 2011

Satsning på skolan

Igår gav regeringen besked om ytterligare 3,8 miljarder destinerat till skolan. Det är bra och då speciellt för att det är en bred satsning på våra lärare. Att ha en bra skola är viktigt för alla, i grunden för varje enskilt barn men också för att Sverige ska fortsätta ha en bra standard.

Bra lärare är den enskilt största faktorn som har betydelse för elevers lärande. Därför måste statusen för lärare höjas så att fler lockas till yrket. I det ligger flera saker, att grundutbildningen är attraktiv och bra, att möjlighet finns till vidareutbildning och karriär inom yrket, att kunna påverka situationen på skolan, att lönen är vettig och ledarskapet bra.

I satsningen som nu görs finns bland annat lärarlyft nr två, en speciell satsning på förskolepersonal genom fortbildning om barn i behov av särskilt stöd samt uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet, utbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap.

Jag ser fram emot att vi i Örebro tar del av dessa satsningar.

onsdag 14 september 2011

Prioriteringar

Politik är att prioritera och det är precis det som diskussionen om huruvida Örebro Kommun ska betala jumbotronen till Örebro hockey eller ej handlar om. Är det vettigt att vi politiker prioriterar så illa? Är det detta som de kommunala pengarna ska gå till när vi har andra problem som behöver lösas?

Vi moderater ställer den relevanta frågan om det är rätt att lägga så mycket pengar på en elitklubb, drygt 6 miljoner på 10 år, när det finns så många föreningar som behöver pengar för att bedriva en verksamhet för våra barn och ungdomar.

Kommunen bidrar mycket till Örebro hockey vilket är bra men det bör finnas en gräns. Denna stora TV borde de kunna bekosta själva!

Andra bloggare: Kent Persson

Val av skola

Det fria skolvalet har många fördelar. Jag anser att den kommunala skolan har blivit bättre sedan den har fått konkurrens samtidigt som jag ser att det samtidigt skapat problem. Jag har en stark tro på professionens kompetens och anser att mycket av problemen kan lösas genom att ge skolorna handlingsfrihet.

Jag tror att en engagerad personalgrupp kan åstadkomma mycket. Jag tror att ett bra ledarskap som har tid för pedagogisk utveckling och som skapar utrymme för idéer att förverkligas kan skapa bra skolor. Det finns massor av exempel på detta i Örebro och på andra ställen i Sverige.

En naturlig konsekvens av det fria skolvalet är att den kommunala skolan får färre elever. Samtidigt har vi som kommun en skyldighet att erbjuda en kommunal skola. Detta är ett administrativt problem som kommunen måste ha kompetens att lösa. Konsten är att skapa en flexibilitet i de kommunala skollokalerna. Det kostar massor med pengar när vi inte har en balans mellan lokaler och antalet elever.

Kommunen måste klara av att erbjuda ett bra kommunalt alternativ till friskolorna. Det ska vara lika populärt att välja en kommunal skola som en friskola. Här har vi en hel del att göra i Örebro. Det är inte bra att vissa skolor har blivit frånvalsskolor.

Jag anser att varje skola måste göra sin hemläxa. Varje skola måste hitta sin själ, sin arbetsglädje och sitt sätt att anta utmaningen att locka till sig elever. Skolledaren har en stor roll och vi politiker har ett ansvar att skapa förutsättningar.

tisdag 13 september 2011

Det blåser

Idag blåser det i Örebro, träd knäcks och det gäller att hålla i hatten! Inne på Rådhuset är det också lite blåsigt även om fönstren är täta och vi mest upplever vädret genom synintryck. Men diskussionerna kring den kommunala ekonomin och den kommunala skolan gör att vi bör hålla i hatten och se till att fokusera på det som är viktigt för att ta Örebro rakt fram.

I nästa vecka ska budgeten för 2012 börja beredas. Det är bra om vi då står stadigt och verkligen ser till att det bästa görs för Örebro. Att göra satsningar av olika slag är kul men det gäller också att ta ansvar och ha täckning för sina utgifter. Det ska bli spännande att se vilka förslag som läggs fram. Min gissning är att mycket kommer att behöva strykas när vi väl har en säkrare prognos över kommande års ekonomi.

När det gäller skolan är det stor bevakning från media. Själv var jag igår med i ett reportage i NA och diskuterade segregation. Jag anser att ambitionsnivån måste höjas i Örebro. Skolan ska vara skola och fokusera på att förmedla kunskap. Jag tror att vi ska fokusera på lösningar, hitta vad som är specifikt för varje skola och ge varje skola frihet att utveckla sin verksamhet.

För mig är det viktigt att alla skolor i Örebro är bra - De kommunala skolorna och friskolorna. För mig är det viktigt att skolorna får handlingsfrihet i sin utveckling samt klara mål och en nogsam uppföljning från politiken.

Vi får inte blåsa iväg i vår iver att få alla elever godkända – regler måste följas och för mig är det väsentligt att personalen i detta arbetar med samsyn. Vad som har hänt på Virginska skolan ska utredas vilket är bra.

söndag 11 september 2011

Alla elever ska nå minst godkänt

Barnen är vår framtid och därför är det viktigt att skolan ges förutsättningar att sköta sitt uppdrag. Ansvaret för skolan ligger på oss kommunpolitiker och det är vi som måste ge skolan förutsättningar att lyckas. För oss moderater innebär uppdraget att varje elev i Örebro ska klara skolans mål och få en skolgång som på bästa sätt förbereder dem för framtiden.

Vi är många som oroas över att skolresultaten generellt är lägre än tidigare. Kraven på vad som ska uppnås per årskurs har blivit lägre och svenska elever halkar efter i internationella undersökningar. Alliansregeringen har genomfört flera stora reformer för att öka kunskapsnivån i skolan. Det är bra att regeringen gör sin del och det är viktigt att vi på lokal nivå nu tar vårt ansvar.

Under Koalitionens år vid makten har resultaten i Örebros skolor blivit bättre och vi kan konstatera att det i dag är fler än tidigare som med fullgoda kunskaper klarar sig igenom Örebros skolor. Det är bra, men nöjda kan vi inte vara förrän alla elever klarar skolans mål. Vi kan heller inte slå oss till ro innan vi har kommit till rätta med de stora skillnaderna i resultat som finns mellan skolorna i Örebro. Det är hög tid att höja ambitionsnivån för att göra Örebro till Sveriges bästa skolstad där varje elev går ut med fullgoda kunskaper

För att skolresultaten ska förbättras och kunskapsnivån öka anser vi att de mängder av regler och målsättningar som idag finns ska omformuleras till ett fåtal övergripande och konkreta mål för skolorna i Örebro. För oss är det exempelvis självklart att ett av målen ska vara att alla elever ska klara minst godkänt. Andra mål kan vara att uppnå en viss nivå i meritvärde och att ha nolltolerans mot mobbning. Vi anser att den främsta uppgiften vi som engagerade skolpolitiker har är att skapa en kunskapsfokuserad skola där alla elever utifrån egna förutsättningar kan växa till sin fulla potential.

Med dessa mål måste säkerligen en mängd åtgärder och delmål sättas in vilka kan vara olika beroende på hur situationen ser ut på respektive skola. Till detta måste skolorna få resurser och stöttning. Resurserna kan vara i form av pengar men vi tror också att omorganisation och frihet för skolorna att utforma sin verksamhet kan vara en del i arbetet för att nå målen.

Vi ser behovet av en bred dialog om skolan i Örebro. Därför har vi moderater skrivit en motion till Kommunfullmäktige med förslag om en blocköverskridande överenskommelse där vi kommer överens om max fyra mätbara mål för skolorna i Örebro. Målen ska fastställas över lång tid, vara mätbara och kontinuerligt följas upp.

Sollentuna är ett gott exempel på en kommun som blivit en av Sveriges bästa skolkommuner efter att de rensat i den snårskog av mål och regler som ofta finns på olika politiska nivåer i skolan. Sollentuna har lyckats vända en negativ trend genom att i politisk enighet ta fram några få mål och inte ändra dem över tid.

Skolpolitiker i Örebro, från olika partier, behöver göra som i Sollentuna. Vi måste satsa på att skapa en lärande miljö i skola om vi ska kunna förbättra livschanserna för barn och ungdomar. För oss moderater är skolan bland det viktigaste uppdrag kommunen har. Vi anser att det är dags att höja ambitionsnivån – För allas vår framtid, för barnen och hela Örebros utveckling!


Maria Haglund (M), Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Gymnasienämnden
Sara Dicksen (M), 2:e vice ordförande i Skolnämnd sydväst
Eghbal Kamran (M) 2:e vice ordförande i Skolnämnd nordost
Najah Ericsson Tali (M) 2:e vice ordförande i Skolnämnd nordväst
Sandra Rosén (M) gruppledare för moderaterna i Skolnämnd sydost
Lennart Carlsson (M) 2:e vice ordförande i Östernärke områdesnämnd

Debattartikel publicerad i NA idag

onsdag 7 september 2011

Pengar och kvalité

Radio Örebro hårdbevakar för tillfället skolans område och idag är det två reportage som "kräver" en kommentar.

Först de extrapengar som nu går till skolan. Personalen gläds i reportaget åt mer pengar och vi får väl hoppas att de får behålla dessa slantar. Jag är tillsammans med bl.a FP skeptisk. Den ekonomiska situationen är osäker och att i det läget destinera nya pengar till verksamheten innebär en stor risk. Det är påtagligt att den ekonomiska ”kostym” som nu majoriteten tar på sig snabbt kommer att bli för stor. Konsekvensen av det blir besparingar.

Men S ser inga orosmoln. De hänvisar till ekonomer som de menar säger att allt är lugnt och glatt delas pengar ut till tacksamma förvaltningar. Jag tror att majoriteten tolkar våra kommunala ekonomer fel eller också klarar de inte av att ställa rätt frågor.

Att socialdemokraterna i Örebro inte tar till sig av den ekonomiska diskussion som pågår i alla medier just nu kommer att få konsekvenser för vår stad. Tyvärr är risken stor att det är de som behöver vår välfärd mest som kommer att drabbas hårdast.

Det andra reportaget handlar om stora hål i schemat och lektioner på Karro som inte blir av. Det är väl inte utan att man kan hålla med om elevernas kritik även om jag tycker att en intervju med ansvarig rektor hade varit på sin plats. Full fakta i detta har jag inte men det minsta man kan kräva är väl att ett meddelande går fram till eleverna om en lektion inte blir av.

Det är viktigt att all skolundervisning har kvalité. Att lärare leder lektionerna är för mig självklart och det är viktigt att eleverna får den lärartid de har rätt till. Alla skolor måste hänga med – idag är det konkurrens om varje elev och då måste alla förstå att det är totalen som eleverna bedömer. Man måste alltså passa sig för att få ett rykte att man har dåliga scheman och knapphändig information!