onsdag 15 december 2010

Örebroare

Idag valde Kommunfullmäktige i Örebro in mig och många andra till styrelser och nämnder i kommunen. Den politiska situationen i Örebro är mist sagt speciell. Vi kommer nu ha ett 7-parti-styre under en tid av minst två månader i väntan på beskedet om huruvida det blir omval eller inte. Sannolikheten för omval är stor och det är därför säkerligen så att det styre av Örebro som vi har valt idag kommer att verka fram till sommaren.

Jag tror att vi alla tar uppgiften med insikt om komplexiteten i uppdraget den kommande tiden men också med inställningen att vi måste göra det bästa för Örebro. En kommun måste styras och vi politiker måste ta vårt ansvar.

Att samarbeta över partigränserna tror jag är nyttigt och kan säkert på kort och lång sikt vara positivt för det politiska klimatet i Örebro.

Idag fastställdes en gemensam budget som blir grunden i vårt arbete och det är lika många politiker från de båda blocken i styrelser och nämnder. Någon speciell debatt i Fullmäktige blir det säkert inte då Sverigedemokraterna är den enda oppositinen vi kommer att ha. SD gör enligt min mening ett svagt intryck och verkar mest haka upp sig på detaljer.

Det är med stolthet och en stor portion ödmjukhet jag från årsskiftet tar mig an uppgiften att vara ett av två Kommunalråd att representera Moderaterna under den kommande mandatperioden. Jag kommer att arbeta med skolfrågor och bl. a vara vice ordförande i Gymnasienämnden. Jag ser fram emot att lära mig mer om Örebro, dess skolor och framför allt att träffa personal och elever för att höra hur vi tillsammans kan verka för en bättre skola i Örebro kommun.

Jag ser också fram emot att jobba tillsammans med moderaterna i Örebro. Stämningen i den moderata gruppen är bra, det finns massor av genuin kompetens och min uppfattning är att alla ser fram emot att i positiv anda jobba för moderat politik i Örebro kommun. Vi ser nu framåt och vi är många moderater som hoppas på omval och på det kampanjarbete som blir följden av det.

Men nu är det snart Jullov. För egen del packar jag ikväll ihop mitt hem i Kumla för att imorgon installera mig i min nya lägenhet i Örebro. Internetuppkopplingen verkar ta ett tag att få ordning på så det blir troligen ett uppehåll i skrivandet på denna blogg.

torsdag 2 december 2010

Sjukvårdens utmaningar

Svensk sjukvård står inför ett antal utmaningar som vi politiker måste skapa förutsättningar för den allmänna verksamheten att möta.

En utmaning är att dagens och framtidens patienter är mer krävande än gårdagens patienter. Sjukvården måste anpassa sig till patienter som är mer kompetenta och vana att röra sig mellan olika system. Detta innebär att sjukvården måste kunna möta patienter med krav och synpunkter. Det kommer att bli vanligare att patienter reagerar och snabbt skapar opinion via social medier.

Teknikutvecklingen och nya mediciner ger sjukvården stora möjligheter till nya metoder för behandling vilket är positivt och bra för människor. Nackdelen är att det blir dyrt och att vi måste prioritera. Här kommer även konkurrensen mellan olika sjukhus in där det gäller att hänga med för att locka till sig patienter.

Det allmänna kommer att behöva vänja sig vid, och skapa kompetens för, att bli beställare och finansiär istället för att endast vara utförare av sjukvård. Vårdval och lagen om valfrihet öppnar upp för detta och det bejakar vi moderater, därför att vi anser att det är bra för människor.

En annan utmaning är pandemier, multiresistenta bakterier och gamla lokaler. I förlängningen kan detta innebära att vi kanske måste ta beslut om att hela sjukhus ska stängas.

Utvecklingen går mot en större specialisering av våra sjukhus samtidigt som vi kommer att få ett stort kompetenstapp när stora grupper av anställda går i pension. Risken är stor att vi får en total sänkning av kompetensen.

Kvalitén är nyckeln. Den allmänna sjukvården måste mäta mer, redovisa tydligare, vara en bra beställare och följa upp sina mål.

Allt detta är utmaningar för sjukvården som måste hanteras. Viktigt blir att ha kontroll och styrka i ekonomin samt att resultaten av insatserna svarar mot beställning och kostnad.

För att klara sjukvårdens uppdrag krävs politiker som vågar ta beslut. Det krävs också en konstruktiv diskussion med personalen. Jag anser att personalen är sjukvårdens största resurs som måste få inflytande, möjligheter och uppskattning.

onsdag 1 december 2010

Demokratins baksida

I dagens NA kan vi läsa om Sander Keller som mot sin vilja blivit nominerad på Sverigedemokraternas kommunlista i Kumla. För Sander är detta självklart ett problem. Han måste enligt konstens alla regler avsäga sig ”uppdraget” och får en, säkert oönskad, publicitet kring sin person.

Nu vet jag att Sander klara formaliteterna då hans mor är politiskt aktiv och kan hjälpa till i kontakten med den okända värld som detta är för många människor.

Situationen beskriver demokratins baksida. Du kan, om det politiska partiet så tillåter, skriva till personer på en lista i kommunvalet och därmed få in personen i Fullmäktige. Allt detta utan att personen i fråga är tillfrågad.

Ett parti kan också välja att inte göra detta möjligt genom att spärra listan från personer som inte är registrerade/valbara för partiet. Så gör exempelvis vi moderater – vi godkänner våra kandidater och därmed kan ingen utomstående råka bli nominerad som moderat.

SD, som inte har så många kandidater på sina listor, resonerar annorlunda och möjliggör för utomstående att bli nominerade i deras namn. Det innebär självklart en möjlighet för nya att komma in i politiken men också en risk att partiet får in ovilliga kandidater. För den enskilde kan agerandet innebära ett klart olustigt inslag i vardagen.