lördag 30 oktober 2010

Jämlik sjukvård

Vi moderater har i hela valrörelsen pratat om hur viktigt det är att vården som människor får inte ska påverkas av vem man är eller var man bor. Idag tar NA upp detta i dagens ledare där de diskuterar kring medicinsk behandling av Alzheimersjuka.

Är man sjuk i Alzheimer finns det medicin som fördröjer sjukdomsförloppet och det säger sig självt att detta i längden spar kostnader och framför allt lidande. Men för oss som bor i Örebro län är chansen att få förskrivning av denna typ av mediciner liten. Här ligger Örebro läns landsting efter vilket är helt oacceptabelt!

När det gäller sjukvård är det viktigt att olika aktörer samarbetar och detta med individen i centrum. Det håller inte att sjukvårdens olika delar tänker i stuprör för att spara kostnader i den egna verksamheten. Vi moderater anser också att samarbete mellan privat och offentlig vård kan utvecklas och bli bättre i vårt län.

I Sverige har vi höga skatter och mycket av dessa pengar läggs på sjukvården. Det är av största vikt att dessa pengar används effektivt. Vi måste se till att människor får vård när de behöver vård och att människor i hela Sverige har tillgång till samma kvalitativa mediciner och behandlingar.

Det är orimligt att ha ett system som innebär att man måste ha turen att bo i rätt län eller region för att få den behandling som man behöver. Det kan vi inte kalla välfärd!

onsdag 27 oktober 2010

Släpp in volontärerna

Idag skriver Sanna Rayman i SvD ett intressant inlägg om det stora antalet volontärer som engagerar sig i välfärden i Tyskland. Hon påpekar att Sverige och Tyskland har helt olika uppbyggnad av välfärden. Tyskarna är av tradition är starkt skeptiska till att staten sköter omsorgen och endast 6% av vårdhemmen i Tyskland drivs i offentlig regi.

I den tyska välfärden sköts omsorgen av anställda men en stor mängd människor bidrar med frivilligt arbete som ger guldkant på tillvaron för människor inom välfärden. Sanna Rayman skriver att vi inte kan ta det tyska systemet rakt av men borde hämta inspiration och inse vad som är möjligt att åstadkomma.

I Sverige har vi en mentalitet, som förhoppningsvis är på tillbakagång, att det som drivs i offentlig regi är en garant för kvalité och många gånger ser man med misstänksamhet på de privata alternativen. Det volontära arbetet finns i Sverige men skulle kunna ges betydligt större och bättre förutsättningar. Det skulle uppmuntras mer och erkännas mer.

I Kumla har vi i oppositionen påtalat vikten av det frivilliga arbetet och velat ha ett bättre arbete från kommunens sida för att uppmuntra och stötta organisation för frivilligt arbete. Svaret från S var att det dyger och räcker bra med Väntjänsten. Vi håller med om stt Väntjänsten gör ett fantastiskt jobb men tror att fler skulle kunna uppmuntras till engagemang.

Jag tror att långt fler än bara äldre människor vill hjälpa till med att förgylla tillvaron för sina medmänniskor. Jag tror att yngre skulle kunna tänka sig att hjälpa till och jag tror även att andra än äldre skulle vilja ta emot hjälp från volontärer.

Idag utgör det frivilliga arbetet som unga människor utför mest av arbete inom idrottsrörelsen och kyrkan. Jag tror att mycket mer skulle kunna göras för att locka fler att hjälpa till på det sättet som tyskarna gör. Det frivilliga arbetet är inte bara till nytta för den som får hjälp utan ger mycket även för de som utför den. Att kunna finnas till hands, att göra någon glad och känna att man kan göra nytta för sina medmänniskor förgyller tillvaron även för volontären. Min vision är att det blir naturligt för människor i Sverige att engagera sig i ideelt arbete.

Jag tror att vi har mycket att vinna på att involvera volontärer mer i omsorgen. De ska inte utföra omsorgen utan leverera guldkanter som exempelvis promenader, samvaro och fritidssysslor. Effekten skulle bli friskare och gladare människor, större förståelse mellan generationer och mellan olika grupper i samhället.

Jag vill släppa in volontärerna på många områden och jag önskar en större acceptans för detta inom den svenska välfärden.

tisdag 26 oktober 2010

Värdig vård av våra äldre

Vad ska man säga om gårdagens rapportering på Kumlanytt och dagens i NA angående personal på Kungsgården i Kumla som betett sig extremt illa på arbetstid? Hur förklarar man för anhöriga? Hur kan man be om ursäkt till dem som blivit utsatta? Hur får man tillbaka förtroendet?

Själv får jag en klump i magen. Hur är detta möjligt i dagens samhälle när vi ständigt pratar om brukaren i centrum, värderingar i vården och utbildning för anställda?

Man kan undra huruvida samtal förs om respekt för våra medmänniskor? Hur hanteras frustrationen bland anställda? Hur följer man upp personalens arbete? Det är tungt och slitigt att arbeta inom vården, hur gör vi det möjligt för personalen att ventilera, bearbeta och förbättra sin situation?

För mig handlar det om trygghet och värdighet. Hamnar man på ett vårdboende som betalas med skattemedel måste vi kunna lita på att det är en bra verksamhet. Kommunen måste kunna garantera att de äldre behandlas med respekt. Det måste finnas en ledning som vet vad som pågår i verksamheten. Detta bygger på att det finns en trygghet i personalgruppen som gör att oegentligheter kommer upp, hanteras och diskuteras.

Ytters handlar det förståss om ett politiskt ansvar. Vad har vi byggt upp för kontrollfunktioner? Vad vet vi politiker om den verksamhet som vi har ansvar för? Vad ger vi för resurser till verksamheten för att de ska klara sitt uppdrag?

I Kumla har vi i oppositionen påtalat vikten av alternativ. För oss är det självklart att det ska finnas möjlighet för människor att välja mellan olika sorts boenden och driftsformer. Vi tror att fler alternativ än det kommunala driver kvalitén framåt.

Vem som driver en verksamhet är egentligen inte relevant. Fler alternativ skapar mångfalld och en möjlighet för människor att hitta, i detta fall, ett vårdboende som passar individen. All verksamhet som finansieras med skattemedel ska vara bra.

Som en följd av detta vill vi att kommunen i sin organisation ska ha kvalitetsgranskare som granska kvalitén hos privat och kommunal verksamhet.

Det är viktigt att vi har tydliga mål för all verksamhet som finansieras med skattemedel, att det finns en uppföljning och att det finns en öppen redovisning av kvalitén.

måndag 18 oktober 2010

Ett bad att förhålla sig till

I Kumla gick valarbetet raskt över till budgetarbete och imorgon ska vi som sitter i Kommunstyrelsens Arbetsutskott ta beslut om ett budgetförslag som sedan ska vidare till Fullmäktige för ett slutgiltigt beslut i mitten av november.

I år är läget speciellt. Vi har fått massor av pengar, 25 miljoner, från staten i extra bidrag men satsningarna på vård, skola och omsorg har ändå varit små. Vi har tidigare investeringar och bygge av ett nytt bad att förhålla oss till.

Inför 2011 måste vi också förhålla oss till investeringen i det nya badet. Detta gör att i stort sett inga extra pengar kan gå till exempelvis höjd kvalité inom skolan eller omsorgen.

Under våren och valrörelsen har vi otaliga gånger hört Kumlas socialdemokrater hävda att Sjöparken inte ska kosta Kumlaborna något. Vi som är involverade i kommunens ekonomi vet att det var lögner. Nu vi ser kostnaderna. Det är pengar från Kultur och fritidsförvaltningens drift som går till att betala hyra för Sjöparken samt att skötseln av parken måste betalas. Totalt är det drygt en miljon under 2011 och summan stiger åren därefter.

Vi skulle behöva starta bygget av ett ny vårdboende för äldre men det kan vi inte pga. bygge av bad.

Vi skulle också vilja komma igång med förändringen av Vialund till en skola för barn från förskoleklass till nian. Även detta får vänta pga. investeringen i bad.

Vi skulle vilja bygga en biogasanläggning. Detta för att kunna ta tillvara på våra sorterade sopor i Kumla. Detta är ett miljötänkande som vi är överens om över partigränserna men nu mäktar vi inte med hela investeringen pga. badet.

Kumlas socialdemokrater satsar allt på ett kort vilket får konsekvenser för hela den kommunala verksamheten.

lördag 16 oktober 2010

S har inte koll

Jag har en barndomsvän som numera bor i vår huvudstad men som under sommaren spenderar sin tid i sitt sommarhus i närheten av Örebro. För att hänga med vad som händer prenumererar in vän på NA under sommaren och det är ofta hon kommenterar de små lokala nyheterna som gärna slås upp som stora nyheter i ”vår” tidning. Hon skrattar gott år detta och jag brukar kontra med att DN och SvD aldrig rapportera om de små intressanta ”cykelställsfrågorna” som faktiskt engagerar människor.

Idag skulle min vän säkert ha skrattat om hon hade läst i NA om Kumla kommun som nu kommit på att de ska följa de beslut om 30 km/timme utanför förskolor som beslutades om för 10 år sedan….

Jag tycker att det är konstigt att detta kan förekomma i en kommun. Att man fattar beslut som sedan inte genomförs. S skyller som vanligt på tjänstemännen och vilka tjänstemännen skyller på det vet jag tyvärr inte.

Det värsta i denna fråga anser jag är att S säger sig inte kunna ha kontroll i just denna fråga (detta är sagt på möten som jag deltagit i).

Om man nu har bestämt att sänka hastighetsbegränsningen vid skolor så borde man anse att ett sådant beslut är viktigt. Att man sedan inte tänker på detta när man åker bil förbi skolor tycker jag är konstigt. Men det kan ju vara så att det inte finns någon S-märkt politiker som åker bil förbi skolorna i Kumla…

Det skylls mycket på tjänstemän i Kumla. Har man styrt en kommun så länge som S i Kumla har gjort anser jag att de borde ha det mesta under kontroll.

Det lyser igenom att S inte har koll. De tar inte ansvar för besluten som de tar, de har inga kontrollsystem och de ägnar mycket av sin tid till att skälla på tjänstemän istället för att granska hur de själva styr.

fredag 15 oktober 2010

Bra initiativ

För en liten kommun som Kumla är det viktigt att ha ett bra och positivt företagsklimat. Stora företag i alla ära men det är ur de små företagen som jobben kommer. I Kumla har vi några stora företag och massor av små företag och det är viktigt för kommunen att värna om alla dessa så att de behåller sin verksamhet i Kumla.

Vi i oppositionen har under flera år tjatat om att kommunen ska ta initiativ till att starta ett Näringslivsråd i Kumla. Vi tror att det behövs ett forum eller en arena där företag, politiker och kommunledning kan träffas, samråda och verka för kommunens bästa. Vi tror starkt på att om vi i kommunledningen lär känna företagen bättre och kan skapa enkla vägar för samtal med företagen i Kumla skulle vi få ett bättre företagsklimat.

Till allt detta säger Socialdemokraterna nej. De lutar sig tillbaka och låter en tjänsteman, numera nästa två tjänstemän, sköta kontakten mot företagen.

Vi i oppositionen har också efterfrågat en tydlig och långsiktig näringspolitisk strategi i Kumla vilket S säger nej till. Det verkar inte behövas några strategier i Kumla!

Så, det var med glädje jag idag tog emot information om att Svenskt Näringsliv och Företagarna bjuder in oss Kumlapolitiker till möte. De vill diskutera företagarfrågorna i kommunen. De vill lyfta vad som är bra, vad som kan bli bättre, hur service och information kan förbättras och hur attityden till företag kan bli mer positiv.

Detta är ett bra initiativ som företagens organisationer tar. Jag välkomnar det och ser fram emot en bra diskussion.

tisdag 12 oktober 2010

Budget i Sverige och i Kumla

Idag presenterar Alliansregeringen sin budget. Inga större överraskningar är det efter en valrörelse som pratat mycket om vad som skulle göras de kommande åren. Alliansregeringen har ett starkt mandat från väljarna att ta ansvar, ha ordning och reda på offentliga finanserna och satsa på välfärdens kärna.

Reformerna lovar inte mer än vad regeringen kan lova och de skarpa förslagen gäller jobben och skolan. Skatten sänks för pensionärer, tre extra miljarder går till kommunerna och regeringen satsar på insatser inom vården för att öka tillgänglighet och kvalité.

Regeringens budget blickar både bakåt och framåt med ansvar i fokus. Reformerna är väl genomtänkta och inga risker har tagits med de offentliga finanserna vilket visar sig nu när Sverige är det land som är bäst rustat när vändningen kommer.

Hur kan då paralleller dras till Kumla? Egentligen inga. Kumlas S-ledning har de senaste åren prioriterat bygge av stadshus, sjöpark och nytt inomhusbad vilket resulterar i neddragningar på annat håll. Framåttänkande och bra tycker Kumlaborna som fortsatt röstar fram S i kommunalvalet.

Vi i oppositionen protesterar och ser med oro på konsekvensen nu när driften får stå tillbaka för hyror och snart räntor samt amorteringar av lån. De extrapengar som Kumla kommun har fått för 2010 har inte, som det var tänkt från regeringen, gått till välfärd utan används som buffert i det dåliga resultat som kommunen gör 2010…

Socialen går fortsatt rejält back, skolan skriker efter mer resurser för att höja kvalitén och kommunen har stort behov av pengar framöver för att klara sin planerade ökning av antalet invånare. Hur vi ska ha råd med det står skrivet i stjärnorna.

Tur är väl att S inte styr i Sverige får då hade vi haft ett helt annat läge i landet. Då hade vi inte haft samma återhämtning i ekonomin och möjlighet att se fram emot ökade inkomster i form av skatteintäkter som följer i arbetslinjens spår.

fredag 8 oktober 2010

Dålig lokal journalistik

I Kumlas kommunala förvaltning är en av arbetsuppgifterna just nu att få fram en ny rektor till Vialund. Om detta skriver NA idag och det är bra att den lokala pressen informerar Kumlaborna om processen.

En irritation uppstod dock vid mitt frukostbord när NA i samma reportage anklagar oss i oppositionen för förhalningen med att tillsätta ny chef för barn och utbildningsförvaltningen! Här fullföljer NA den socialdemokratiska retoriken och det oroar mig.

Att den förre förvaltningschefen, Leif Lindström, skulle sluta har organisationen vetat sedan i januari men processen med att hitta en ersättare startade först i maj. Oppositionen har internt vid flera tillfällen ifrågasatt varför inte processen kommit igång.

Sedan är den demokratiska ordningen sådan att beslut i dessa ärenden tas av Kommunstyrelsen vilket tjänstemän, politiker och journalister bör veta.

Att anklaga oppositionen för att förhala en process som vi inte har mandat att påverka är väl magstarkt – Skärpning NA!

torsdag 7 oktober 2010

Landstinget ska prioritera sjukvård

På gårdagens sammanträde i Kommunstyrelsen i Kumla reserverade vi moderater oss mot kommunens positiva svar på en remiss angående hur länstrafiken ska finansieras och styras.

Förslaget innebär att Landstinget tar över hela finansieringen av Länstrafiken istället för att kommunerna i länet och Landstinget delar på ägandet. Förslaget grundas delvis på en ny lagstiftning som kommer där krav ställs att en kollektivtrafikmyndighet ska inrättas. Utredningen anser att Landstinget är bäst skickat att rodda denna myndighet samt att kommuninvånarnas betalning via kommunalskatten istället ska gå via landstingsskatten (man gör en s.k. skatteväxling).

Vi moderater tycker att kollektivtrafiken är viktig för kommunerna och därför bör de också fortsättningsvis ha ett reellt inflytande. Dessutom anser vi att Landstinget ska hålla på med sjukvård och inte ta stora ekonomiska ansvar för andra verksamheter.

Vad vi förordar är att länstrafiken, liksom idag, finansieras via kommunerna och landstinget gemensamt. Kollektivtrafikmyndigheten kan organiseras i en s.k. gemensam nämnd eller inom Regionförbundet.

För att vi ska klara klimatutmaningarna måste kollektivtrafiken ha en stabil lokal förankring. Kommunerna måste ha och ta sitt ansvar för en effektiv kollektivtrafik som passar den lokala situationen och som sporrar människor till att byta ut bilen mot tåg och buss. Därför säger vi nej till denna förändring.

För oss moderater är det väsentligt att Landstinget i allra största mån håller på med sjukvård. Vi har stora utmaningar beträffande tillgänglighet, kvalité, jämlikhet och rättvisa inom vården i vårt landsting. Låt oss ta tag i de problemen istället för att landstingets resurser ska gå till kollektivtrafik!

tisdag 5 oktober 2010

Kulturcentrum i Kumla

Vi som bor i Kumla har stor anledning att vara stolta och tacksamma för ett gott kulturutbud.

Sist i raden är Anders Fasts satsning i Örsta med nytt galleri som öppnade i helgen. Ett fantastiskt hus har byggts och familjen Fasts satsning på intressanta konstnärer fortsätter. Det är inte utan att man som kumlabo sträcker lite extra på sig efter dagen inslag i kulturradion, P1, där ett reportage sändes från invigningen av detta nya hus.

Stolta har vi också anledning att vara över den stora musikverksamhet som vi har i Kumla. Här står Studiefrämjandet för största insatsen med massor av rockverksamhet för våra barn och ungdomar.

En annan stor grej i Kumla är satsningen på filminspelning som sker i Hällabrottet/Kvarntorp. Där spelas filmer in och vad jag förstår är det i denna vecka full fart i studion. Detta innebär stora möjligheter för företag i kommunen att erbjuda service kring detta.

Vi har vanliga kulturskolan, utställningar av konst i flera konsthallar, gallerier, skulpturer i vår stad och på hög, föreläsningar i biblioteket, Kraxkompaniet, kyrkornas konserter, digital opera och bio i Folkets Hus och flera studieförbund som erbjuder kultur.

Kultur är viktigt. Det är här som själen får sitt och som, enligt min mening, gör oss till hela människor. Sedan är kultur olika för olika människor. Det är viktigt att det finns en mångfald både av dem som erbjuder och det som erbjuds. Kommunen ska främja kultur och det är en tillgång när eldsjälar finns som driver kulturen på det sätt som görs i Kumla.

fredag 1 oktober 2010

Valanalys

Veckans bloggdebatt handlar om valanalys – varför gick det som det gick och vad händer nu…

Jag kan konstatera att människor i Kumla är rätt nöjda med tingens ordning. S har fortsatt många väljare även om valresultatet ruckat deras dominans och att de nu måste söka stöd från V för att få igenom sina förslag.

Vi moderater gick fram, aldrig har vi haft ett så stort stöd av Kumlaborna och själv vill jag tro att det är effekten av idogt arbete från vår sida. Vi moderater har varit ute mer, skrivit mer och synts mer än våra koalitionskompisar. Detta visar sig ge effekt. Samtidigt som vi ödmjukt ska vara medvetna om att vi rider på ”Reinfeldtvågen”.

Att vi moderater lokalt har mindre stöd än centralt är mycket intressant. Detta är något vi måste ta tag i under denna mandatperiod. Frågor att ställa sig är vad som gör att man är nöjd med S lokalt men inte centralt? Vad gör vi för fel lokalt?

Att människor i Kumla röstar på SD är för mig en gåta. SD har inte haft någon kampanj, de syns inte, hörs inte och har under mandatperioden inte ens haft folk i Kommunfullmäktige.
Den förklaring som ligger nära till hands för mig är att SD erbjuder en enkel lösning på alla problem i det svenska samhället: ut med invandrare, ta inte in fler så fixar sig allt!

Jag tror att många människor i vårt komplexa samhälle söker enkla svar och lösningar. När SD då säger svaret är att stoppa invandringen så blir det enkelt att förstå. Vi i övriga partier ser sällan svar på frågor som är svarta eller vita. Vi vet att det är komplext och ger många gånger för svåra svar på enkla frågor.

Jag tror inte att så många svenskar egentligen sympatiserar med SD men att så många röstar på dem måste vi ta till oss och göra något åt.

SD:s framgång visar att vi politiker måste ut mer. Ut blad folk, besöka företag, skolor, föreningar, verksamheter och höra vad folk tycker. Vi kan inte sitta still och låta konstiga värderingar förstöra och ta över. Vi måste lyssna och försöka förstå vad människor ser som problem i det svenska samhället för att sedan ta med detta när vi utformar politiken.