torsdag 30 september 2010

Kumlas skolor på väg åt rätt håll?

Valrörelsen i Kumla handlade mycket om skolan. Kumlas skolor brottas med dålig måluppfyllelse och låga betyg vilket vi i oppositionen ansåg borde göras något åt. I debatten lyfte vi fram att S satsar mer på hus än innehåll. Vi vill ha till ett värderingsskifte och fokus på kunskap och lärande.

S i Kumla har inget om kunskap med i sitt valmanifest men svängde på valdagen i en annons där de tog våran skrivning som sin för att locka röster. Skamgrepp kan tyckas men för Kumlas barn och ungdomar hoppas jag att S har tänkt om.

Denna vecka har för oss politiker i Kumla präglats av diskussioner om budget. Vi har haft budgetberedning och fått dragningar från alla förvaltningar om deras önskningar inför 2011 och de två år som kommer efter det. Något utrymme för ökade driftskostnader finns egentligen inte efter att löner och priser räknats upp. Inte heller finns det något större utrymme för ytterligare investeringar än de som är igång.

I privata företag pågår ständiga förbättringsarbeten. Där drivs man av ägarnas krav på vinst och organisationen styrs därför åt mer effektivitet, nytänkande, bästa nytta för kunden och ökad försäljning för företaget.

Detta kan givetvis inte direkt översättas på en kommunal organisation men lite borde vi kunna lära. Kunden i centrum, effektiv organisation, ett ständigt förbättringsarbete och att ge skattebetalarna bästa effekt av varje satsad krona är för mig självklart. I Kumla har den goda ekonomin gjort att förvaltningarna ständig önskar mer istället för att jobba med att se över det de har. Beteendet kan inte skyllas på tjänstemännen utan är präglat av det socialdemokratiska ledarskapet.

Vad gäller skolorna i Kumla så visade budgetgenomgången att något är på gång. Det finns en vilja i skolledningen till förändring, fokus på kunskap, uppföljningar och insikt om behovet av ett värderingsskifte. Detta beror säkert inte på valdebatten utan på skolans egen bedömning av vad som behövs. Jag gläds åt beskrivningen och planerna som tjänstemän inom skolan i Kumla lyfter fram. Jag hoppas innerligt att S är med på tåget.

Utan en politisk vilja och insikt hos Kumlas socialdemokrater kommer Kumlas barn och ungdomar fortsatt att vara förlorare.

söndag 26 september 2010

Kumla kommun bör inte driva gym!

Sedan årsskiftet får kommuner inte driva affärsverksamhet som konkurrerar ut privata företag. Trots detta har S i Kumla inga, officiella, planer på att låta någon annan driva gym, caféer eller den camping som idag drivs i kommunal regi i Kumla.

Just kommunala gym har tagits som exempel, på verksamhet som är svårtolkad i den nya lagstiftningen, i en diskussion i SvD i veckan. I den diskussionen ifrågasätts Konkurrensverkets prioriteringar, vilka svarar med att kommuner bör ta ett ansvar och inte via skattemedel subventionera verksamheter som konkurrerar med privata alternativ. Sluterpliken kom idag från Magnusson och Kåvius på Stockholms handelskammare.

I Kumla har vi i oppositionen under många år ifrågasatt det kommunala gymmet som finns i Kumlahallen i samma lokaler som badet. Det är självklart för oss att något privat företag skulle kunna driva detta gym samtidigt som privata aktörer skulle kunna driva solarierna (om vi nu ska ha solarier), caféet i Kumlahallen och campingen.

Men i Kumla anser S att kommunen bäst sköter denna verksamhet. Att gymmet utgör en direkt konkurrent mot ett privat företag i samma kvarter berör inte S. De anser säkert att gymmet är ett komplement till badet och inser inte vilken möjlighet till utveckling det skulle vara om en privat aktör släpptes in.

För min del skulle badet kunna drivas av någon annan. Det kan omöjligt bli en sämre service i denna trötta verksamhet! Vi som nyttjar badet frekvent förundras över bristen på aktivitet och initiativ som råder i Kumlas enda inomhusbad.

Nu ska ju Kumla få ett nytt bad som ska stå klart hösten 2012. Det blir en fin anläggning som även ska inrymma gym, café och relaxavdelning. Men tyvärr inte ser vi inte något nytänkande från S vad gäller driften av anläggningen. Nej kommunen ska ha full koll och ingen annan släpps in!

Det är synd för företagsamheten i Kumla och det är synd för kumlaborna som efter uppoffringen som detta bad innebär, i form av neddragningar på andra håll i den kommunala verksamheten, är värda ett bad med många aktiviteter, initiativ och nytänkande

måndag 20 september 2010

Många trötta valarbetare

Så är det då över detta ”ödesval”, som vi är många som kämpat med den senaste tiden, över. Idag är vi alla trötta och en tomhet infinner sig säkert hos många. Det är konstigt att istället för att öppna valstugan packa ihop densamma och flytta alla bord och prylar.

För oss moderater gick det mycket bra och vi gläds idag åt det. Samtidigt är vi besvikna över SD:s vågmästarroll i Riksdagen, att vi inte tog hem segern i Landstinget, att Örebro pekar åt en röd seger och att vi inte nådde ända fram i Kumla.

Vi hoppades så klart på en blå-grön majoritet i Kumla. Istället har Kumlaborna röstat fram en röd majoritet där S får ta hjälp av V för att få igenom sina förslag. Jag är, till skillnad från Lennart Eriksson, helt övertygad om att SD kommer att besätta sina två mandat i Fullmäktige.

Från valrörelse till politisk vardag gick det denna gång snabbt. Ikväll har vi Fullmäktige där bland annat delårsresultat och omorganisation av gymnasieskolan ska diskuteras. Några hetsiga diskussioner är det väl ingen som orkar med så här dagen efter men en protest mot att inrätta en ny nämnd kommer vi att följa upp.

För oss på den blå-gröna sidan är det helt fel att utöka den politiska organisationen. Vi ser hellre att pengar används till verksamhet än på att avlöna oss politiker. Det är för oss självklart att Barn- och utbildningsnämnden har hand om all skola i Kumla och är emot inrättandet av en gymnasienämnd.

Delårsresultatet i Kumla visar på ett sämre siffror än tänkt och det läggs i rapporten in en brasklapp från tjänstemännen att större lån än beräknat troligen måste tas. Ja, ekonomin är på väg utför i Kumla och det kommer säkert att bli många diskussioner framöver om vilka prioriteringar som ska göras.

För oss är det självklart att prioritera vård, skola och omsorg. Kumlaborna har dock röstat för något annat. Detta kommer att bli fokus de kommande åren och säkerligen den stora valfrågan om fyra år.

söndag 19 september 2010

Idag får vi resultatet

Vaknar till ett, för stunden, regnfritt Kumla och det är med pirr i magen vi öppnar valstugan på torget för en sista gång.

Idag skriver S i en annons att de vill ha en skola och förskola där kunskap och lärande är i fokus. Det är bra. Den som följt skolorna i Kumla och debatten om desamma förundras säkert över varför S kommer på detta nu. På valdagen dyker denna mening upp som gubben i lådan. Varför har S inte fixat detta under alla de år de haft chansen?

Elever och föräldrar i Kumla är värda en politisk ledning som tar skolan uppdrag på allvar. Det duger inte att i elfte timmen påstå sig stå för något som passar i debatten. Det gäller att bevisa det i sina förslag och i den politik man bedriver.

Jag hoppas att Kumlaborna idag röstar för Kumlas bästa. Jag hoppas att de vågar rösta för förnyelse, för kvalité i den verksamhet som vi alla betalar in pengar till via skatten och för en kommunal ekonomi som har råd att göra de investeringar vi behöver för framtiden.

Vi på den blå-gröna sidan vill göra det möjligt för människor i Kumla att påverka. Vi vill at våra äldre ska kunna välja både den omsorg de behöver och vem som ska utföra omsorgen. Vi vill att barnfamiljer ska ha mer än den kommunala förskolan att välja på. Vi vill t.o.m. göra det möjligt för andra att starta skolor i Kumla.

Möjlighet att välja ger oss möjlighet att välja bort det som inte passar. Möjlighet att välja skapar nya företag och nya jobb i Kumla. Möjlighet att välja höjer kvalitén i all verksamhet.

Ikväll får vi resultatet av mandatperiodens arbete. Jag har under fyra år jobbat för Kumlas bästa. Nu är det Kumlabornas uppgift att ge mig, och alla andra politiker i Kumla, sitt svar.

lördag 18 september 2010

Kumla – möjligheternas kommun

Idag annonserar S i NA om skillnaden mellan S och ”högeralliansen”. Jag vill på detta sätt bidra med några sanningar.

Vi säger NEJ till uranbrytning i Kumla.

Skattesänkningarna som har genomförts i Sverige har betytt mest för låg- och medelinkomsttagare vilka har fått en extra månadslön per år i plånboken. Alliansregeringen har sänkt skatten för förskolläraren, brandmannen och sjuksköterskan. Sverige har gått från att vara det land i Europa som har hårdast beskattning av låga löner till att vara på väg att bli ett skatteparadis för låginkomsttagare!

Privatisering av kommunal verksamhet ställer S i annonsen mot tillväxt för företag. Detta är fel. Vi vill skapa alternativ i den omsorg som Kumlaborna har rätt till och som finansieras via de skatter som betalas in. Detta gynnar företagsamheten i Kumla och det ger människor i Kumlamöjlighet att påverka den omsorg de behöver.

Skattesänkningar på jobb driver ekonomin framåt. Fler i jobb innebär mer skatteintäkter vilket innebär mer pengar till vård, skola och omsorg. En röst på oss Alliansen innebär satsningar på skola, vård och omsorg redan 2011. I Kumla har S styrt i alla år, politik är en fråga om prioriteringar och vi har i många år frågat varför S inte gjort mer för Kumlas skolor.

Det finns ingen som föreslår neddragningar i vården. Vi moderater anser att landstinget ska koncentrera sig på sjukvård. S har styrt Örebro läns landsting i alla år – varför har då vården i vårt län så mycket problem? Varför har vi problem med tillgänglighet, fetma, barns hälsa och ojämlik vård?

Undertonen i annonsens skrivning avslöjar Kumlas socialdemokrater. De vill inte sälja ut något av de fastigheter som Kumla kommun och dess bolag äger trots vad de säger i debatten. Detta är anmärkningsvärt!

Det finns ingen karenstid för ungdomar. De får hjälp av Arbetsförmedlingen från dag ett. Vad S inte prioriterar är praktikplatser i kommunen, här är det mycket snack och lite verkstad!

Ökad välfärd kommer genom jobb. Här har S kapitulerat. S har ingen politik för jobb, de vill vrida klockan tillbaka till ett Sverige där människor var beroende av bidrag och fastnade i arbetslöshet och AMS-åtgärder.

Slutligen sänkt skatt för pensionärer. För att vara ett parti som så kategoriskt är emot skattesänkningar är det fascinerande att den största utgiftspost i budgeten är just en skattesänkning. Vem tror att de lyckas?

Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer två gånger under denna mandatperiod och ska göra det igen vid årssiftet.

S kunde ha satsat redan nu

Socialdemokraterna tar regeringen som anledning till att inte göra nödvändiga satsningar på skolan. S skriver i ett debattinlägg i NA idag att endast röd-grön regering ger Kumla förutsättning att satsa på skolan.

Jag undrar vad S väntar på? Kumla har 2010 fått 25 miljoner extra av Alliansregeringen, pengarna är inte öronmärkta men regeringen mening var att kloka kommunpolitiker använder pengarna till välfärdens kärna. Vad gör då S i Kumla? De använder pengarna till ett nytt bad!

Istället för att satsa på skolan där resurserna tryter och eleverna halkar efter väljer man att bygga bad!

Det som Kumla behöver är en Allianregering och en ny majoritet i Kummunfullmäktige!

Kumla behöver en regering som förstår att om Sverige jobbar kan vi satsa på välfärden. Alliansens prioriteringar den kommande mandatperioden är ansvarsfull politik för stabila stadsfinanser, fortsatt satsning på välfärdsförbättringar där höjd kvalité i skolan är prioriterat och fortsatta sänkningar av skatten för pensionärer.

Kumla behöver politiker som förstår att prioritera det som är viktigt för Kumla. Vi kommer att prioritera kunskap i skolan, möjlighet för Kumlaborna att påverka den omsorg de behöver och en kommunal ekonomi som bygger på stabilitet och inte på lån.

Kumlaborna är värda politiker som förstår vad de håller på med. I sin artikel avslutar S med att påstå att det finns alternativ i Kumla idag, de menar att mångfald redan finns. Hur man än vrider till det så innebär mångfald att människor har flera olika alternativ att välja mellan. I Kumla finns idag bara ett alternativ och det är kommunen. S undervärderar Kumlaborna, detta resonemang går de inte på.

Vi moderater står, tillsammans med KD, C. FP och MP, för idéer om ett nytt Kumla. Vår ambition är att människor ska ha möjlighet att påverka omsorgen de efterfrågar och att fler än kommunen ska kunna utföra det som finansieras via skatten.

Vi moderater vill att människor i Kumla ska få bestämma mer och politikerna mindre.

fredag 17 september 2010

Vi påstås ljuga, igen…

Idag delar S i Kumla ut ett meddelande, i form av ett flygblad, till alla Kumlabor där de skriver att vi moderater ljuger när vi påstår att vi är Sveriges enda arbetarparti. Påståendet retar tydligen upp S så till den milda grad att de måste trycka upp flygblad…

Anledningen till att vi kallar oss det enda arbetarpartiet är att vi är det parti som har bäst politik för jobb. S har kapitulerat i jobbfrågan och erbjuder endast bidrag och gammal AMS-politik. Detta har väljarna insett. Det som inte gav oss jobb i högkonjunktur kan inte heller ge oss jobb när vi är på väg ut ur en lågkonjunktur.

Skattesänkningar ger inte jobb påstår S. S förstår tyvär inte de ekonomiska sambanden som gör att om man får behålla mer i plånboken så ökar benägenheten att arbeta. Drivkraften i skattesänkning för de som är låg- och medelinkomsttagare leder till att fler väljer jobb före bidrag. Mer pengar i plånboken leder till att man konsumerar mer vilket i sin tur gör att företagen växer, fler anställs och hjulen snurrar igång. Fler i jobb innebär mer skatteintäkter och därmed mer pengar till välfärdens kärna, skola, vård och omsorg.

Vidare skriver S att moderaterna endast är ett parti för människor med jobb och hög lön. Inser de inte själva sin inskränkta inställning? Moderaterna ligger i opinionsmätningarna på ca 30%, hur kan man då påstå att vi endast lockar höginkomsttagare?

S påstår att de är det parti som står för en politik där alla ska med. Efter alla är med S-styre i Kumla undrar jag hur S definierar alla? Är alla inte alla eller är alla en speciell grupp?
Alla elever i Kumlas skolor får inte den kunskap de har rätt till – Inkluderas inte alla elever i alla? Alla äldre på Kumlas boenden får inte komma ut i friska luften i den utsträckning som är tänkt – Inkluderas inte de som bor på exempelvis Solbacka i alla?

S är emot skattesänkningar och anser att de ökar klyftor. Varför drar de då inte tillbaka jobbskatteavdraget? Nej enligt Thomas Östros i gårdagens Aktuellt gör de inte det för de vill inte höja skatten för vanligt folk. Samtidigt påstår S att skattesänkningarna bara gynnat höginkomsttagare? Hur ska de ha det?

Intressant är också att konstatera att S är emot skattesänkningar samtidigt som deras i särklass största utgiftspost som de går till val på nationellt är en skattesänkning för pensionärer...

torsdag 16 september 2010

Tre dagar kvar

Snart är valrörelsen slut, alla sliter nu in i det sista och på söndag kväll har vi svaret. Vilka har fått förtroendet? Vem ska styra i Kumla, i Landstinget och i Sverige?

För oss Moderater är det extremt spännande, vi har och har haft en fantastisk valrörelse, uppslutningen och bemötandet är på topp och vi är många som sliter för att på söndag kunna säga att vi kunde inte ha gjort mer.

Veckans bloggdebatt handlar om vem vi vill se som stadsminister. För mig finns det bara en kandidat på den posten och det är Fredrik Reinfeldt. Det finns ingen konkurrens, ingen mer kompetent och ingen som så förtjänar svenska folkets förtroende.

Tillsammans har Alliansregeringen gjort ett bra jobb. Vi har tagit oss igenom den värsta lågkonjunkturen i mannaminne, gjort nödvändiga förändringar i tunga system, sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare och framför allt gett människor i Sverige hopp. Hopp om möjligheter till arbete, företagande och om att mer kunna bestämma över sina liv.

I Landstinget är vi värda ett nytt styre och jag hyser stora förhoppningar om att det går vägen. Här har Socialdemokraterna haft majoritet i snart 100 år och det är på tiden att få in nytänkande, fokus på vården och möjlighet för människor att påverka den vård de efterfrågar.

I Kumla är det tufft men möjligt. Vi inom oppositionen har ett bra alternativ till den trötta socialdemokratin som har styrt vår kommun sedan den bildades. Vi har förslag som ger människor möjlighet att påverka sin vardag, mer fokus på kunskap i skolan och ett annat synsätt vad gäller investeringar och hanteringen av allas våra skattepengar

onsdag 15 september 2010

Ekonomi och organisation i Kumla

Två artiklar i dagens NA tar upp ämnen från senaste mötet i Kommunstyrelsen i Kumla.

Först hur gymnasieskolan ska organiseras. Här tycker vi på den blå-gröna sidan att allt som handlar om skolan ska behandlas i en nämnd, Barn- och utbildningsnämnden, då vi ser ett värde i att samla all kompetens.

Vi protesterar mot en utsvälld kommunal och politisk organisation i tider av besparingar. Vi anser att den kommunala organisationen kan ses över för att hitta smartare sätt att förenkla och förtydliga ansvar. Vi ser att en del områden inte har klar styrning i Kumla kommun idag samtidigt som exempelvis besparingar kan göras genom att lägga ihop vissa områden.

Den andra rapporteringen gäller den kommunala ekonomin. Om man lägger ihop hela Kumla kommuns koncern så har vi stora lån. Vi i den nuvarande oppositionen ser allvarligt på detta och vill att kommunen ska vara försiktig med fortsatt upplåning. Det finns en begränsning i hur mycket en kommun kan låna och Kumla kommun är inte så långt från denna gräns.

Vi anser att en diskussion om vad vi kan tänkas behöva göra för investeringar och satsningar framöver vore värdefullt. Vad behöver vi i form av nya skolor, boenden för äldre och infrastruktur för att klara en befolkningsökning? Samtidigt är det viktigt att den kommunala verksamheten ges tillräckligt mer resurser för att klara av att ha kvalité i vård, skola och omsorg.

Kumla har fantastiska möjligheter till utveckling samtidigt som vi måste ta framtida utmaningarna på allvar. Vi måste se till att vi gör rätt prioriteringar och vi måste ha en diskussion om Kumlas framtid där vi ser till att det finns pengar till allt vi vill göra.

tisdag 14 september 2010

Bra med förtidsröstning

Det är många som förtidsröstar, det får vi rapporter på varje dag, och det märks när vi moderater är ute och träffar människor i Kumla. Ikväll har vi varit runt i Via och Fylsta och många vi möter meddelar att de redan är klara med sitt val.

Själv har jag redan röstat och det i Stadshuset, det är smidigt och lätt för mig som jobbar i huset. Jag tror att tillgängligheten är viktig när det gäller val som allt annat. Många tar chansen att rösta i bokbussen när den dyker upp vid jobbet eller står någon annan stans där man ändå är.

Demokratin mår bra av att vi gör det enkelt för människor.

Kumlas politiker om skolan

Idag har NA reportage om Kumlas skolor och vi har alla fått svara på vad vi vill med skolan.
Det är intressant att läsa och jämföra vad de olika partierna skriver när utgångspunkten är en och samma fråga.

Jag höll i morse på att göra ett stort kors i mitt tak då S i sitt svar skriver att kunskap och lärande är fokus i deras skola. Jag fick dock hejda mig när de längre ner kommer tillbaka till sitt mantra att satsningen består i att bygga lokaler.

V skriver om kunskap med koppling till jämställdhet samt om anpassad hjälp till varje elev. SD nämner inte kunskap men gillar ordning och övervakningskameror…

Vi andra skriver om kunskap, måluppfyllelse, pedagogik, organisation och resurser för att få till en bra inlärning. Vi anser att fler förskollärare i förskolan samt behöriga lärare i varje ämne är väsentligt samt att vi ska öppna upp för att andra ska få möjlighet att driva skolor i Kumla.

För oss är innehållet i skolan viktigt för S löser sig allt bara vi bygger!

söndag 12 september 2010

Vad väntar S på?

Det är intressant med affischer och de budskap som förs fram. KD har väl de roligaste affischerna och kanske M de mest uppkäftiga medan jag förundras över S…

Först har vi tumme upp och tumme ner. Vit text på rött underlag – Vem ser vad det står? Speciellt alla vi medelålders väljare med lite halvtaskig syn…

Ett annat budskap som S har som förundrar mig är ”Vi kan inte vänta”. Idén är att de inte kan vänta med att göra Sverige till världens bästa land. Detta kommer från ett parti som styrt landet under så många år.

Påståendet är intressant i Örebro läns Landsting. Där pryder bl.a. Björn Eriksson affischerna i Kumla och man kan ju fråga sig om nu inte S kan vänta varför låter de då patienterna vänta?

När nu S har styrt vårt landsting i alla tider så bör väl en berättigad fråga vara vad de väntar på? Hur många chanser ska man behöva innan man har väntat klart? Efter så många år borde väl allt vara perfekt?

Väljarna bör fråga sig varför vi i Örebro län har problem med tillgänglighet och köer? Varför har vi så stor andel överviktiga kvinnor? Varför finns det klyftor i vården där bemötande och den hjälp man får skiljer sig beroende på vem man är och var man bor?

Det väljarna bör inse är att de inte kan vänta längre med att byta styre i Örebro Läns Landsting!

lördag 11 september 2010

Dålig ranking för Kumlas skolor

Så har lärarförbundet kommit med sin ranking över Sveriges skolor och Kumla hamnar på plats 276 av 290 kommuner. Denna placering är inget att vara stolt över och även den mest inbitne försvarare av sakers förträfflighet i vår kommun borde inse att något måste göras.

Jag vet att det diskuteras internt i kommunen om att resurserna till skolan beräknas på olika sätt beroende på vem som räknar. Påtalas bör att ekonomin endast är en av 14 parametrar som granskas i Lärarförbundets ranking.

Vad man mer tittar på är exempelvis antalet utbildade lärare, lärartäthet, andelen som går till högskola och betyg.

Vi på den borgerliga sidan har under flera år påtalat att mer resurser bör till för kompetensutveckling och måluppfyllelse i Kumlas skolor. Fokus måste flyttas till kunskap vilket medför en hel del åtgärder. Vi anser att ett värderingsskifte bör till. Skolans förmedlande av kunskap måste anses viktig bland, elever, föräldrar, skolpersonal och politiker.

Vi måste ge resurser och möjliggöra för extra stöd till de som behöver det och extra utmaningar till de som har det lätt för sig.

Det är ett svek mot baren att inte ge dem den skola som de har rätt till. Det är ett svek mot lärarna att inte ge dem förutsättningar att vara lärare. Det är ett svek mot föräldrar och alla som betalar skatt i Kumla att skolan inte förmedlar det som vi har rätt att kräva.

Vi vill också börja i förskolan där vi anser att andelen förskollärare ska öka. Det säger sig självt att en utbildad förskollärare klarar det pedagogiska innehållet i förskolan bättre än en barnskötare.

Aktiv fredag

Igår var det Kumlamarken, massor av knallar, karuseller och folk i centrum. För oss politiker är det ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med massor av folk och alla partier tog den chansen igår.

Vi moderater hade besök av Försvarsminister Tolgfors och Riksdagsledamot Elisabeth Svantesson. Det är alltid ett lyft när vi får besök av rikspolitiker och en minister ger extra ”krydda” i form av SÄPO och poliser. Det är viktigt att kumlaborna får möjlighet att möta även politiker som kommer utifrån. Då kan andra frågor ställas och igår var det många som tog chansen.

Elisabeth Svantesson och jag var på ett mycket bra besök på Kumla kommuns boende, Frejgården, för ensamkommande barn. Suad Poric visade upp en bra verksamhet som vi kumlabor ska vara stolta över. Det stora problemet de har är dialogen med Migrationsverket. Där önskar Suad att myndigheten kunde vara mer hjälpsamma smidiga gentemot dessa boenden. Lagstiftningen hänger inte riktigt med vad gäller dessa ”barn” vilket var ett påpekande som Elisabeth nogsamt skrev upp.

Det som imponerade mig i verksamheten var ambitionen att göra boendet till ett hem. Man pratar mycket om familjekänsla och de jobbar stenhårt för att pojkarna ska tänka så. Man är också tydlig med regler och vad som gäller betr. pengar, skola, framtid mm. Viktigt är att planera framtiden för var och en, se till att de förbereds för ett liv i Sverige och att de får utbildning och jobb framöver.

Viktigt är att skolan hänger med i denna verksamhet. Under sommaren har de haft sommarskola och nu är killarna ute i våra vanilga skolor. De är alla mycket motiverade att studera och lära sig om Sverige enligt Suad.

torsdag 9 september 2010

Ja till en modern äldreomsorg

Idag har jag och Lennart Eriksson (S) debatterat äldreomsorg. Det var en intressant diskussion där S visar att de vill ha kontroll över människor medan vi vill öppna upp för alternativ och inflytande för den enskilde.

Jag vill ge människor möjlighet att påverka den omsorg de behöver och vem som utför vården. Jag vill flytta besluten från Stadshuset till köksborden men S säger nej.

Jag vill ge människor i Kumla som är i behov av hemtjänst möjlighet att välja mellan olika utförare. Viktigt är att kommunen bestämmer kvalitetskraven, godkänner utförarna och har ett system för granskning och uppföljning. S säger nej.

Vi inser att människor är olika och därmed har olika önskningar och olika behov. Vi vill göra Kumla till en kommun där människor har möjlighet att få sina önskemål uppfyllda. S säger nej.

Vi vill bygga ett nytt funktionellt vårdboende då både Solbacka och Hemgården är "utdömda" enl. en revisionsrapport för några år sedan. S säger nej.

Vi vill bygga nya trygghetsboenden och gärna släppa in andra än kommunen i detta. S säger faktiskt ja till trygghetsboende men nej till att det är andra som gör…

Vi vill utveckla en modern äldreomsorg i Kumla. Vi inser vikten av glada och stolta medarbetare som har inflytande över sin arbetssituation. Det ska vara bra att jobba i Kumla kommun och vi ska värdesätta den personal vi har som varje dag gör ett fantastiskt jobb med våra äldre.

För oss moderater är det av största vikt att vi sätter människan som behöver omsorgen i centrum. Det är dennes behov vi ska uppfylla. Trygghet handlar många gånger om att människor vet var och vilken hjälp de kan få. I Kumla ska människor veta att de kan lita på kommunen, att de får den hjälp de behöver när de behöver den och att man inte är hänvisad till endast ett alternativ.

Mångfald är välfärd. Det är först när vi har möjlighet att välja mellan olika alternativ som vi har välfärd.

onsdag 8 september 2010

Svart eller vitt för S

Kvällens debatt var bättre än i lördags men i och för sig kanske det inte säger så mycket…

Det var ett nytt grepp med direktsändning både i radion och på webben under ledning av Kumlanytts Lasse Litzén. Bra styrning och mindre hetsiga debattinlägg gjorde kanske diskussionen emellanåt lite tam men den totala bedömningen är helt OK för mig.

Det är tydligt att S har svårt för kritik. Det är konstigt då de borde vara vana med en granskande opposition efter alla år i majoritet. Här är det klokt att som opposition vara lite självkritisk…

Jag vet inte hur många gånger Lennart Eriksson anklagade oss för att ljuga. I stort sett varje gång som vi hade en avvikande åsikt kontrade Eriksson med att vi ljög. Herr Litzén frågade mig efteråt hur det kändes att hela tiden bli anklagad för att ljuga, ”jag är van” blev mitt svar.

För det är en konstig verklighet som Kumlas socialdemokrater beskriver. Det mesta är svart eller vitt. Håller vi inte med ljuger vi eller så målar vi allt i svart. Det är konstigt att S inte kan acceptera att det finns andra åsikter och att dessa inte automatiskt behöver betyda att man önskar Kumlas undergång.

Vi hade en diskussion om vad Arbetsförmedlingen (AF) gör och det s.k. aktivitetsförbudet som S tjatar om. Efteråt kom herr Moberg fram till mig och vädjade att jag inte ska säga så, det är fel, AF gör inget säger Dan-Åke, du får inte säga så fortsätter han. Problemet är att jag vet att AF gör något och det från dag ett – frågan är om S har koll på vad AF gör. Ser de bara att de själva inte har kontroll eftersom kommunen inte längre får hålla på med det som Alliansregeringen anser är AF:s jobb?

Det kan inte vara lätt att vara sosse. De har inget nytt att komma med. I Sverige ska allt tillbaka till hur det var och i Kumla behöver inget förändras. Vi vill ha nytänkande, inflytande för kumlaborna och mångfald i Kumla. Då har inte politiken full kontroll vilket tilltalar människor men skrämmer S.

tisdag 7 september 2010

S-reklam till barn

Fick idag ett samtal från en upprörd förälder vars barn går på förskola i Åbytorp. ”S sprider sin valpropaganda på dagis!” säger hon minst sagt irriterat till mig och fortsätter ”vad gör ni åt det?”

Det visar sig att barnen får ”gamla” S-brevpapper att rita på. Effektiv upprepning av S-loggan infinner sig när sedan barnen tar hem teckningarna till sina föräldrar...

Ja, vad gör man åt sånt? ”Skriv åtminstone i din blogg” säger en politikerkollega till mig.

För mig är det helt oacceptabelt. Att ha politikiskt material i en förskola, även om det kan tyckas vara ett bra miljötänk att återanvända papper på detta sätt, är förkastligt. Våra barn, och deras föräldrar, ska slippa att utsättas för denna sorts påverkan.

Då jag har en positiv grundinställning till alla människor blir min slutsats att det var någon om inte alls tänkte när dessa papper råkade hamna i förskolan. För inte kan det väl vara så att detta är en del av S-kampanjen?

En medveten S-propaganda riktad till barn i förskolan har idag delats ut via IFK Kumla. Det är alla flickor, åtminstonne i en klass i 6-års verksamheten, som fått information om uppstart i fotbollen. På framstidan och baksidan av detta blad gör S reklam med sin ros.

Att det finns starka kopplingar mellan IFK Kumla och socialdemokraterna i Kumla har väl inte undgått någon. Men att tillåta politisk reklam på information riktad direkt till barn tycker jag är att gå över gränsen.

Är det desperata socialdemokrater som agerar? eller var det även i detta fall någon som inte tänkte?

måndag 6 september 2010

S-text i Kumlan

I senaste numret av Kumlan har partierna fått var sin sida för valinlägg (förutom S som kör politik även i ledaren) och texten från socialdemokraterna tål att kommenteras lite extra.

S ägnar drygt en tredjedel av sin text till rikspolitik. Ett faktafel har dock råkat komma med angående det som S kallar aktivitetsförbudet.

Det var socialdemokratiska regeringar som 1995 och 1998 införde det som S nu kallar för ”aktivitetsförbud för unga”. Det var en arbetsmarknadsåtgärd som innebar att staten gjorde frivilliga avtal med kommunerna som i sin tur skulle göra en insatts om ungdomar inte hade fått sysselsättning efter 90 dagars arbetslöshet. Det visade sig dock i en rapport 2005 att de flesta ungdomar som var med i dessa program fastnade i arbetslöshet.

Alliansregeringen avskaffade 2007 dessa program och införde en Jobbgaranti för unga som gäller efter 90 dagars arbetslöshet. Jobbgarantin innebär aktiva insatser med fördjupad kartläggning mm.

Viktigt att komma ihåg är att ungdomar, liksom alla andra, från dag ett som arbetslös har rätt till stöd och coachning från Arbetsförmedlingen. I det nya uppdrag som Arbetsförmedlingen har, att fixa jobb, får människor stöd och uppmuntras till aktivitet samt att de kan gå jobbsökarkurs. Enligt Arbetsförmedlingen får de flesta som blir arbetslösa jobb inom 90 dagar. Speciellt nu när det vänder…

Det är en medveten strategi från S att smutskasta regeringen. Lennart Eriksson säger i debatterna vi hittills har haft att Arbetsförmedlingen inte gör något med våra ungdomar och att jag minsann är illa informerad. Frågan är om Lennart Eriksson vet vilket jobb som pågår?

En annan konstighet som jag hittar i texten är ”Vi tänker avskaffa arbetsgivaravgiften för företag som anställer ungdomar.” Är det ett lokalt S-förslag eller en felskrivning? Mona Sahlin tycker i alla fall inte att det ska bli billigare att anställa unga, nej hon vill höja arbetsgivaravgiften för ungdomar.

Är vallöftet ett inspel till S centralt? För inte kan väl S mena att Kumla kommun ska betala kalaset?

Ska vi våga tro att S i Kumla insett det tokiga i att Mona Sahlin föreslagit att det ska bli dyrare att anställa ungdomar? För även om S i Kumla vill öka aktiviteten mot arbetslösa ungdomar (vilket kan låta bra även om jag inte riktigt förstått kommunens roll i det hela) så är ju det bästa om Kumlas unga kan få riktiga jobb.

Vad S gått ut med centralt är att arbetsgivare som anställer arbetslösa ungdomar ska slippa arbetsgivaravgift. Det har Alliansregeringen redan infört – det kallas Nystartsjobb för unga.

söndag 5 september 2010

Hetsig debatt i Åbytorp

Igår var alla partier i Kumla (t.o.m. SD som dock inte kom) inbjudna till debatt i Betaniakyrkan i Åbytorp. Jag har aldrig varit med förut men ryktena sa att det brukar vara en trevlig tillställning.

Så här i efterhand kan jag inte sammanfatta det hela som trevligt. Diskussionen var stundtals väldigt hetsig vilket till stor del berodde på ilskna socialdemokrater i publiken. Skillnaderna i de politiska alternativen som finns i Kumla blev dock tydliga, vilket är bra.

Hetsigt blev det i diskussionen om ridhus, skolan och alternativ. Vi tycker alla att det är bra att vi nu har fått igång en ridskola i Kumla men från vår sida anser vi att frågan är klantigt skött från första dagen av socialdemokraterna. S anser att de inte kunnat göra annorlunda vilket säkert förvånar hästfolket i Kumla.

I skolan är problemet, anser vi på den blå-gröna sidan, att fokus på kunskap saknas. S säger att kunskap är självklart men väljer att aldrig nämna ordet. S beskriver sin satsning på Kumlas skolor i mängden pengar som investeras i hus och lokaler. Det är just detta som är problemet. Pratar man aldrig om kunskap får vi inget fokus på kunskap i skolan. Skolan ska förmedla kunskap och måste ges förutsättningar för att klara det uppdraget.

Här har S misslyckats. S har bara visioner om nya hus och glömmer att lokaler ska fyllas med en verksamhet som ska ge våra barn förutsättningar till jobb och fortsatta studier.

Mångfald, valfrihet och alternativ, detta som är förutsättningen för att vi ska kunna påstå att vi har välfärd, är inget för S. Här är de glasklara. Nej till att exempelvis Betania ska kunna starta ett dagis. De säger nej till alternativ och att kumlaborna ska få möjlighet att påverka.

Det är med stor nyfikenhet jag väntar på NA:s beskrivning av debatten. Hur ska de beskriva den socialdemokratiska trojkans agerande under debatten. Kommer NA beskriva hur S på första parkett la sig i debatten, ställde ”politiskt korrekta” frågor, och att Dan-Åke Moberg blev så upprörd att han reste sig och gick?

Jag tycker synd om Lennart Eriksson som så påtagligt misstros av sina egna. Varför kan de inte låta honom ta debatten? Han klarar det mycket bra utan kommentarer från fru Eriksson, herr Moberg och fru Hansson.

Vad den övriga publiken tyckte kan man ju undra. Jag kan tänka mig att agerandet från S gjorde att många inte vågade ställa sina frågor, vilket är synd. Arrangörerna var beklämda över hur det hela stundtals spårade ur. Det är svårt som arrangör att styra upp detta märkliga och oväntade agerande från vuxna människor.

Detta är ännu en anledning till att det är dags för ett nytt styre i Kumla.

Reportage från: Kumlanytt, NA

Kommentar från: Dan-Åke Moberg

fredag 3 september 2010

Desperata socialdemokrater

Valrörelse är det roligaste jag vet. Att möta väljare, få raka frågor från 15-åringar om varför de ska rösta på just oss, få kritiska påhopp från pensionärer som anser att ingen tänker på dem och samtidigt en klapp på axeln från människor som tycker att man gör sig bra på en bild…

Det är kul, slitigt, nyttigt och minst sagt många timmar på jobbet…

Vi på den blå-gröna sidan har hoppet uppe. Vi har medvind i opinionen och påtagliga bevis på att det går bra. Vi sliter med att förklara vad Alliansen genomfört. Vi försvarar och förklarar fullt övertygade om att byte av regering skulle vara en katastrof för Sverige.

Den andra sidan verkar dock ha panik. Det är inte utan att man kan tycka synd om nedskrivna Mona Sahlin men övriga tilltag är långt under vad som hör hemma i politiken. Det är lögner om allt från vad som Allianregeringen har åstadkommit till påstådda nedläggningar av sjukhus, mycket tveksamma tilltag med röstskolor och påståenden om effekter av motståndarnas förslag.

Tänk om vi kunde bedriva en valrörelse som utgår från egna förslag. Tänk om det kunde handla om respektive partiers visioner för ett bättre samhälle.
Vi vill alla beskriva effekten av motståndarens förslag – tänk om vi alla då kunde basera sig på fakta.

För oss som är inne i leken är det ”enkelt” att hålla isär saker och ting. Men vad ska väljarna tro? Hur ska de kunna genomskåda ledande politiker som står och ”ljuger” i offentliga sammanhang?

Hur ska exempelvis kumlaborna kunna veta att ledande socialdemokrater medvetet undanhåller sanningen när de säger att den nya Sjöparken inte kostar kumlaborna något?
Varför ska väljarna behöva möta lögner i en affisch eller en annons som påstår att vi inom Alliansen vill sälja ut Lindesbergs lasarett?

Det är fulspel och lögner som en desperat socialdemokrati håller på med. Det gynnar varken demokratin, väljarna eller dem själva.

onsdag 1 september 2010

Ta chansen att förändra Kumla

Idag är det första dagen då kumlaborna kan rösta bort ett stelbent styre i Kumla.

Jag uppmanar alla som vill ha en bättre skola, mer valfrihet, mångfald och en kommun som främst koncentrerar sig på vård skola och omsorg att rösta för förändring.

Jag vill göra det möjligt för dig som bor i Kumla att påverka den omsorg som du behöver. Jag anser att fler än kommunen kan sköta vård, skola och omsorg. Jag vill släppa in andra och därmed öka valfriheten för oss som bor i Kumla och tror därmed att kvalitén höjs i all verksamhet.

Det är på tiden att göra en seriös satsning på skolorna i Kumla. Då menar jag på innehåll. Vi måste ha en skola i Kumla som alla barn går ur med fullgoda kunskaper. Det är viktigt att få till ett värderingsskifte som gynnar barnen i Kumla. Det duger inte att ha fina lokaler om inte innehållet hänger med. Låt skolans personal få resurser att utveckla Kumlas skolor till de bästa i landet – det är våra barn värda.

Jag ser med oro på den kommunala ekonomin. Vi måste lugna ner oss i våra investeringar så att ekonomin inte går över styr. Allas våra skattepengar ska främst gå till vård, skola och omsorg.