onsdag 30 juni 2010

S klarar inte skolan

Skolans personal skriker efter hjälp men socialdemokraterna i Kumla duckar och anser att verkligheten inte är som lärarna beskriver

Nog kan lärarnas beskrivning vara vinklad och visst NA:s rapportering kanske inte är korrekt men det är problem i Kumlas skolor och faktum är att S blundar för detta.

Kumlas skolor har problem med resultat och måluppfyllelse. Kumlas skolor har bevisligen också problem med oro i lärarledet.

Att som Katarina Hansson kategoriskt säga nej till resursförstärkning medan andra delar av kommunen bygger bad och Sjöpark irriterar säkert många människor i Kumla.

Jag anser att kommunen främst ska satsa sina resurser på vård, skola och omsorg. Jag anser att skolan är det uppdrag som vi måste lösa före mycket annat. Jag anser att man inte kan nonchalera lärare och rektorers åsikter. För mig är varje barn som går ur Kumlas skolor utan fullgoda resultat ett misslyckande.

tisdag 29 juni 2010

Vänsterns svek i skolan

Moderaterna på central nivå har granskat oppositionens utbildningspolitik under mandatperioden och paralleller kan dras till agerandet i Kumla.

Det har varit ett konsekvent nej från S, V och MP till alla initiativ för mer kunskap i skolan och det saknas besked från de röd-gröna om hur deras gemensamma skolpolitik kommer at se ut vid ett eventuellt regeringsskifte. De har inte gett besked om exempelvis betyg, läxor eller satsningen på mobbning.

En skola som satsar på kunskap gynnar alla elever oavsett bakgrund. Vi moderater vill ha en skola där alla elever möts av höga krav och stora förväntningar. Vi vill ha en skola där det är självklart att extra stöd ges till de elever som inte når målen och där nya utmaningar lägger grunden för goda kunskaper.

För oss moderater är det helt oacceptabelt att elever ska kunna driva omkring i skolan utan att få undervisning som det rapporteras om i dagens NA. För oss är det självklart att skolan ges resurser för att ta tag i problem tidigt. För oss moderater är det självklart att olika förvaltningar i kommunen och i samhället jobbar tillsammans kring våra barn och ungdomar när så är nödvändigt.

För oss moderater är skolan viktig och vi anser att alla barn och ungdomar har rätt till den kunskap som skolan ska förmedla. Då duger det inte att vi politiker flummar bort barnens framtid genom att inte ha ordning på organisationen i skolan. I Kumla måste vi skärpa till oss.
Vi måste ge skolorna möjlighet att lyfta sitt fokus så att förmedlingen av kunskap står i centrum. Vi måste ge resurser för extra stöd till de elever som behöver det.

måndag 28 juni 2010

Förslag från S gör människor i Kumla arbetslösa

Idag har jag besökt ett litet företag som erbjuder fönsterputs, gräsklippning och all sorts städning. Det var två energiska tjejer som mötte upp. De har massor med idéer om hur de ska utveckla sitt företag men förutsättningen för det är att Alliansen får förnyat förtroende i höst.

Dessa kvinnor är påtagligt irriterade över socialdemokraternas svek mot kvinnligt företagande och nedvärderingen av de jobb som avdraget för hushållsnära tjänster har skapat.

Kunderna som de har, förutom några företag, är pensionärer, barnfamiljer och ensamstående män. De har få, om några, höginkomsttagare som kunder vilket är tvärt emot den myt som S sprider…

Att andelen pensionärer är stor i deras kundkrets anser de beror på att de äldre inte vill ta hjälp på det sätt som det blir när kommunen erbjuder den. Äldre vill inte verka äldre än de är och behov av hemtjänst förknippar de med att de inte klarar sig själva längre. Då är det både med rakare rygg, och till en billigare peng, som många äldre köper tjänsten av ett företag.

Dessa kvinnor, med erfarenhet av tidigare anställning i städföretag, drivs i sitt företagande av möjligheten att arbeta med kundens behov i centrum och att behandla personalen på ett bra sätt. En god dialog och utbildning för personalen är naturliga ingredienser i deras vardag. Med andra ord seriösa småföretagare som vi behöver ha fler av i Kumla.

Om de röd-gröna vinner valet i höst tas RUT bort, och direkt kommer minst fem personer att bli arbetslösa i Kumla.

Andra bloggare: Elisabeth Svantesson

söndag 27 juni 2010

Därför behövs ett nytt styre i Kumla

Signaturen ”A Ericsson” uppmanade i ett inlägg på NA:s insändarsida för en tid sedan alla medborgare i Kumla att rösta på den sittande majoriteten med motiveringen att Kumla är en fin kommun. Jag säger istället, rösta för förnyelse och på oss som anser att Kumla är en fin kommun som kan bättre.

Kumla behöver ett nytt styre som anser att de pengar som kumlaborna bidrar med via skatten ska förvaltas väl och främst användas till kvalité i vård, skola och omsorg.

Kumla behöver ett nytt styre som anser att människor i Kumla ska ha inflytande över den omsorg de behöver och vem som utför omsorgen. En ny majoritet i Stadshuset är en förutsättning för att vi i Kumla ska få in andra aktörer som alternativ till den verksamhet som finansieras med skattemedel. Detta är viktigt om man inser att det sällan är så att endast ett alternativ passar alla.

Ett nytt styre behövs för att så många beslut som möjligt ska kunna fattas vid köksborden i Kumla och inte i Stadshuset eller på socialdemokraternas interna möten.

En ny majoritet behövs om Kumla ska prioritera en kommunal ekonomi i balans före storslagna byggen. En nykter prioritering av kommunens resurser är viktig för att undvik fortsatt neddragning i exempelvis skolan i Kumla.

Jag anser att det är på tiden att släppa in kreativitet och nytänkande på alla nivåer i vår fina kommun.

torsdag 24 juni 2010

Ljuger S eller förstår de inte?

Socialdemokraterna i Kumla skriver i sitt informationsblad att regeringen har skapat finanskris och lågkonjunktur.

Förstår inte S de ekonomiska sambanden? Tror verkligen S att regeringen är skyldig till att ha skapat den finanskris och djupa lågkonjunktur som vi varit inne i och nu sakta är på väg ur? Jag tvivlar på det.

Jag är övertygad om att S vet hur det ligger till. Jag är övertygad om att S till och med vet att Sverige klarat krisen väl och nu är ett av de länder i Europa med stark ekonomi. Jag kan tänka mig att detta faktum retar S. Det retar S att Alliansregeringen har klarat krisen, långt bättre än vad väljarna tror att de röd-gröna skulle göra.

Frågan är då varför de skriver som de skriver? Påståendet är magstarkt av ett parti som, jag ändå tror, vill framstå som seriöst.

Tror de att människor inte förstår? Tror de att de skapa sympatier för sin egen politik genom att ljuga? Varför svartmåla? Varför detta rävspel?

För mig är det viktigt att prata om hur jag och mitt parti vill göra det bättre för människor i Sverige och i Kumla. Det klarar jag av utan att ljuga om ekonomiska samband och om motståndarnas politik.

onsdag 23 juni 2010

S och valfriheten

Socialdemokraterna i Kumla har stora problem med valfrihet. För dem är valfrihet ett hot mot de kommunala jobben och det är mer om verksamheten än brukarna som S i Kumla värnar.

När LOV, lagen om valfrihet, utretts i Kumla vågar inte S. De kan låta människor vara med och påverka vilken hjälp de ska få men absolut inte vem som ska utföra den…

Nu presenterar S, i sitt informationsblad som går ut till hushåll i Kumla, att de vill bygga ett trygghetsboende bredvid Pingstkyrkan mitt emot stationen. Det är väl bra och säkert något som vi kan vara överens om. Men någon valfrihet är det inte. Det är ett hus och säker vill S att kommunen ska bygga…

Jag vill släppa in andra aktörer. Jag vill skapa möjlighet för människor i Kumla att kunna påverka vem som utför de tjänster och den omsorg de behöver. Det är viktigt både för valfriheten och företagsamheten i Kumla.

tisdag 22 juni 2010

Hus viktigare än innehåll i socialdemokraternas Kumla

Idag fick jag informationsbladet från LO och S i min brevlåda. Det är flera ämnen som behandlas men jag fastnade på sidan två där de skriver om skolan. De beskriver sitt Kumla, som under många år haft problem med dåliga resultat och måluppfyllelse i skolan, som en kommun med framåtanda…

Det är anmärkningsvärt med vilken nonchalans socialdemokraterna bemöter de varningstecken som kommer från kommunens skolor. All personal i skolan inser problemen med att eleverna i Kumla inte presterar det de ska men Socialdemokraterna svarar med att Kumla har bra lokaler.

Kumla har fina lokaler på flera ställen. Exempelvis har en förskola nyss byggts för 22 miljoner, ett lyxbygge som passar väl ihop med de stora fina husen i Skogstorp. Ännu ett i raden av monoment som socialdemokraterna i Kumla bygger...

På andra ställen är lokalerna små och slitna. Där tränger personalen ihop sig i trånga personalutrymmen som delvis får verka som förråd…. Där får personalen slita med sina äskningar om mer pengar för att få en tyst miljö eller få material för att kunna ha en vettig verksamhet.

Jag vet att resurser inte hänger ihop med resultat i skolans värld. Om man då har resurser men inte resultat, vad beror det på? Jag menar att det är inställningen det är fel på. Sysättet att skolan och kunskap är viktig fattas. Synsättet att varje barn ska gå igenom våra skolor med goda resultat fattas. Synsättet att den pedagogiska kompetensen är viktig fattas. Synsättet att skolan själv ska vara med och påverka, bygga upp sin verksamhet efter tydliga mål från politiken, fattas.

Jag menar att prioriteringen är fel. Det är fel att göra stora investeringar, i lyxiga förskolor och stora badanläggningar, när vi inte har tillräckligt med resurser i skolan för att klara av att ta alla barn genom skolan med goda resultat.

Investeringar som Kumla nu gör kommer att innebära lån. Lån ska betalas tillbaka och även räntor ska betalas vilket innebär att verksamhet får stå tillbaka för att betala. Detta händer i Kumla just nu.

måndag 21 juni 2010

S och kärnkraften

Det är intressant att följa socialdemokraterna och deras argumentation om kärnkraften.
I Kumla är S emot, både Katarina Hansson och Dan-Åke Moberg, har skrivit om detta på sina bloggar den senaste veckan. Främsta argumentet emot är uranbrytning i Kumla. Klok strategi då ingen vill se en brytning i vårt område.

Frågan är dock hur sannolikt detta scenario är. Kommer den skiffer i våra marker vara det första man ger sig på om uranet i Sverige ska ur backen? Dessutom finns det så mycket andra mineraler i denna skiffer, och i Kvarntorpshögen, som är intressant och långt mer eftertraktat än uranet.

Kom ihåg det kommunala vetot. S vet om det och vi är alla överens att det ska vi använda om någon vill bryta i vår kommun. S försöker göra billiga politiska poäng i en fråga som vi inte har någon oenighet i.

Herr Moberg attackerar Centerpartiet i sitt inlägg och vi som är insatta i politiken vet att det är en strategi beordrad från högre ort. C ska ut och MP in (även om S i Kumla inte vill ha in MP).

Jag undrar hur enade socialdemokraterna egentligen är när de säger att de inte vill ha någon kärnkraft. Vad jag förstår så finns det delar av rörelsen, speciellt då på den fackliga sidan typ Metall, som tycker att en säker energitillgång i Sverige är bra.

Jag tycker att satsningen på förnybar energi är bra och viktigt att vi gör. Det finns också med i den uppgörelse som röstades igenom i Sveriges Riksdag i förra veckan. Men innan dessa alternativ blir effektiva måste vi ha energi till uppvärmning av våra bostäder och för produktion i våra fabriker. För mig är det självklart att, som sker i Kumla, satsningar ska göras på vindkraft och andra energislag. För mig är kärnkraft bättre än kol och olja.

Om vi ska behålla företag i Sverige så måste vi kunna garantera dem en bra energiförsörjning. Jag anser också att det är bättre att Sverige producerar säker energi som sedan kan exporteras till andra länder som idag använder exempelvis kol. Det är en bra miljöpolitik.

fredag 18 juni 2010

Vårdens innehåll viktigast

I egenskap av kandidat i valet till landstinget besökte jag igår Vårdcentralen i Pålsboda och dess ägare Per Hemberg. Det var mycket intressant att möta denne entreprenör som är full av åsikter och idéer om svensk primärsjukvård.

Vårdcentralen i Pålsboda har drivits privat sedan 1992 och människor som nyttjar vårdcentralen är nöjda. Jag tror efter besöket att de faktiskt erbjuds en betydligt bättre service än många andra i vårt län.

I Pålsboda får man varje år ett informationsblad från vårdcentralen med en mängd information och även prisuppgifter på olika behandlingar. Man kan mot betalning få ta ett antal prover och man kan utan problem beställa en hälsoundersökning av en läkare eller en sjuksköterska. Detta går inte lika smidigt att få i Kumla om det över huvud taget går alls.

Det är kunden i centrum som gäller för privat sjukvård och att vara effektiv. Att erbjuda kunden det kunden efterfrågar är nyckeln till framgång. I Pålsboda får de inte någon hjälp av den kringservice som landstinget har utan får klara allt själva.

För oss moderater har driftsformen egentligen ingen betydelse men det är intressant att se hur pass mer effektivt vården kan skötas om personalen tillåts driva verksamheten.

Vi moderater har fokus på vårdens innehåll. Vi vill att sjukvården ska finansieras gemensamt via skatten och ges efter behov. För oss är landstingets huvudsakliga uppgift hälso- och sjukvård och vi är positiva till att olika vårdgivare etablerar sig i länet.

För oss är det viktigt att landstinget och andra vårdgivare samverkar för att förbättra vården för patienternas bästa i vårt län.

torsdag 17 juni 2010

Pressade socialdemokrater i Kumla

Sommaren är här och snart är det semester för de flesta. För oss som ägnar jobb och/eller fritid till politiken blir det en kort semester i år då fokus är att få så många som möjligt att rösta för våra idéer i höstens val.

Valrörelsen har redan börjat och det märks i den politiska debatten att det börjar hetta till. Många är nervösa över opinionsundersökningar som pekar åt olika håll och i Kumla är socialdemokraterna påtagligt arga och lättretliga. Detta märktes tydligt på måndagens extra sammanträde med Kommunstyrelsen och på Fullmäktige.

Socialdemokraternas Dan-Åke Moberg var påtagligt irriterad över att vi i oppositionen inte vill samma sak betträffande organisationen av gymnasiet och skolan. Han drar konstiga slutsatser och får det hela till att det är därför som Alléskolan lockar till sig fler elever än vad John Norlandergymnasiet gör. Det skiner igenom att herr Moberg inte har koll, han tror att han skäller på oppositionen när det är sina egna han trampar på tårna…

I Fullmäktige blev det en diskussion om vår motion där vi föreslår att kommunen ska införa ett beräkningssystem för investeringar där kostnaden för hela livscykeln på investeringen beräknas. Här var vi överens om svaret vilket innebär att tjänstemännen ska undersöka mer och komma igen med rapport i slutet av året. Ändå måste socialdemokraterna börja hacka och argumentera att vi i Kumla minsann gör allt rätt och att det hela egentligen är onödigt för vi är ju så bra.

Ja, det är en påtagligt nervös socialdemokratisk ledning i Kumla just nu. De kan endast skälla, på oss eller regeringen. De har få egna förslag och förnyelsen lyser med sin frånvaro.

Anmärkningsvärt är socialdemokraterna inte har några visioner för Kumla. De har inga förlag om utvecklingen mer än att Kumla ska bli 25000 invånare. (En vision som vi alla är överens om.) De har inga mål med sitt politiska arbete, inga förslag hur vi ska få en bättre skola, fler jobb, ökat inflytande för kumlaborna eller bättre kommunal ekonomi.

Socialdemokraterna i Kumla lufsar på i sina ullstrumpor dock påtagligt skärrade över en opposition som aldrig varit så bra som vi är nu!

onsdag 16 juni 2010

Alliansen vinner valet i höst

Veckans bloggdebatt ställer frågan om Alliansen vinner valet? Jag är övertygad om det.

En anledning är att ju mer av sina förslag som vänsterexperimentet presenterar desto mer tvekar väljarna. Desto mer förvissade blir väljarna om att vänstern är just ett experiment. Det kan aldrig fungera med en kommunist som minister i en svensk regering och det kan aldrig fungera att regera ihop när åsikterna går isär.

En annan anledning är att Alliansregeringen i krisens tider har agerat väl. Regeringen har sett till att vi nu i början av uppgången har en av de starkaste ekonomierna i Europa och att vi slipper de neddragningar som andra länder tvingas göra. Detta faktum förstår svenskarna. De inser också att Sverige mår bra av att ha personer som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt vid rodret.

Jag tror att svenska folket gillar att ha mer pengar i plånboken. Fler och fler tycker att det är bra att det lönar sig att jobba och inser att det är en viktig effekt för att fler ska ta ett arbete och att vi därmed får igång hjulen. Det hjul som gör att pengar kommer in och användas till våra gemensamma resurser (vård, skola, omsorg) samt hjälp till dem som behöver.

Jag tror att väljarna innan valdagen kommer att inse att en röst på de röd-gröna är ett steg tillbaka. Det är ett steg tillbaka till bidragssamhället där skatter höjs för vanligt folk, där initiativen minskar och köerna ökar.

Socialdemokraterna är gårdagens parti, de har inte lyckats med sin förnyelse och de har ständigt samma gamla lösningar på nya problem. Vi måste ha politiker som inser att samhället ständigt förändras och att politiken, idéerna och lösningarna ska hänga med.

Människor i dagens samhälle nöjer sig inte med att vi politiker ska styra och ställa med deras liv. Nutidens människor vill ha möjlighet att skapa sina egna liv, ta ansvar och göra sina val. Därför tror jag på fortsatt förtroende för Allianregeringen i höstens val.

tisdag 15 juni 2010

Fantastisk personal i Kumlas förskolor

Jag har idag besökt förskolorna Trädgården och Duvan i Kumla. Ännu en gång slås jag av vilken fantastisk personal vi har i Kumla kommun. De utför stordåd med knappa resurser och krav från alla håll.

Förskolan är viktig. Det är där grunden i lärandet startar, där finns möjligheten att se vilka barn som behöver extra hjälp och där finns möjligheten att utveckla barnens nyfikenhet.

I Kumla har vi problem med måluppfyllelse och dåliga betyg. För att komma tillrätta med det måste vi börja redan i förskolan. Det håller personalen jag träffade idag med om. De menar att viljan finns med inte förutsättningarna. Detta måste vi ta tag i, vi kan inte svika våra barn genom att prioritera fel i den kommunala budgeten.

Vi pratade lokaler. Det är på många håll rätt dåliga lokaler i Kumlas förskolor och jag ser orsaken i fel prioritering då kommunen inte på rätt sätt tagit hand om de lokaler som finns. Till slut blir kontrasterna enorma när en ny förskola byggs för 22 miljoner medan andra får använda personalrummen till förråd för att utrymme inte finns…

Vi pratade storlek på barngrupper. För mig är ingen siffra huggen i sten. Jag tror att lämplig storlek på barngrupp beror på vilka barn som finns i gruppen och detta måste avgöras från fall till fall. Frågan är hur vi skapar möjlighet till den flexibiliteten.

Vad som oroar mig är när personalen säger att familjen har blivit ett komplement till förskolan – det ska vara tvärt om! Föräldrar måste inse att de har huvudansvaret för barnen och att det är hemma som tryggheten för barnen finns. Personalen är medveten om detta och försöker stötta föräldrarna och påtala problemet. Frågan är hur vi andra ska agera för att vända denna trend.

I de medarbetare jag träffade idag ser jag en enorm kraft, de är positiva, idérika och löser det mesta. Tänk om de kunde få vara med och utveckla Kumlas förskolor ännu mer. Tänk om de fick möjligheten att knoppa av, starta eget eller driva en förskola på entreprenad. Jag tror att de skulle klara det galant.

Den kommunala förskolan ska alltid vara bra. Jag tror dock att alternativ triggar till nytänkande, kvalitetshöjningar samt krav och insikt från kunden att efterfråga kvalité och kundfokus.

måndag 14 juni 2010

Förespråkare för en enkel kommunal organisation

Idag skulle Kumlas politiker, på ett extra sammanträde i kommunstyrelsen, ha tagit beslut om en ny politisk organisation av skolan. Ärendet skjuts nu på framtiden och återkommer säkert efter sommaren. En omorganisation kan tyckas vara ointressant för allmänheten men frågan har relevans då man kan göra saker mer eller mindre komplexa, synliga och kostsamma beroende på hur man organiserar.

I Kumla har vi fyra nämnder, en för skola, en för miljö o bygg, en för kultur o fritid och en för socialen. Där kan man tycka att allt är med och att insyn finns via protokoll som alla kan ta del av, men så enkelt är det inte. De tekniska frågorna har ingen nämnd utan sköts via en teknisk beredning, utan protokoll, under kommunstyrelsens arbetsutskott. Gymnasiefrågorna sköts inte av skolan utan av ett gymnasieutskott, visserligen med protokoll men speciellt enkelt och tydligt är det inte.

Nu vill majoriteten ta bort gymnasieutskottet och lägga frågorna som har med gymnasiet i en egen nämnd organiserad bredvid barn- och utbildningsnämnden. Det kan vara klokt i en stor kommun med stora gymnasieskolor.

Nu är inte Kumla en stor kommun och John Norlandergymnasiet är inte en stor skola. Så, för mig är det enkelt. Lägg alla frågor om utbildning i en nämnd. Det blir tydligt, enkelt och billigare.

Jag har hela tiden tyckt att gymnasieutskottet var ett omnödigt tilltag. För mig lös det igenom av att det var ett sätt att avlöna vissa politiker och att ha kontroll.

Det verkar som om socialdemokraterna i Kumla inte litar varken på sina egna eller på tjänstemännen vad gäller gymnasiefrågan. De krånglar till organisationen och det är skattebetalarna i Kumla som får betala i form av kostnader för mer administration och löner till politiker.

söndag 13 juni 2010

Goda nyheter om gym i Kumla

Det var goda nyheter i NA igår att det redan är nya gym-entreprenörer på väg in i lokalerna på Viagatan i Kumla. Därmed mildras oron för alla de som haft gymmet som en stor del av sina liv och förhoppningsvis är verksamheten igång inom kort.

Debatten som blossade upp när de förra ägarna var tvungna att stänga var intensiv. Människor var arga för att ”deras” gym inte skulle vara kvar och kommunen blev boven i dramat. Hyrorna ansågs vara orimligt höga och många ansåg att kommunen skulle sänka hyran för att gymmet skulle kunna vara kvar.

Tyvärr är situationen som uppstod med Joinus en följd av en fri marknad där det gäller att bedriva ett företag på ett sådant sätt att hyror kan betalas. (Jag vet att det inte är riktigt sant då det finns en orättvis konkurrens i det kommunala gymmet i Kumlahallen samtidigt vet jag att kundgrupperna är helt olika.)

Det kommunalägda Fastighetsbolaget som äger lokalerna på Viagatan är ett välskött företag som driver en verksamhet där idén är att hyra ut bra lokaler på marknadsmässiga villkor till företag i Kumla. Det ska inte vara någon välgörenhet även om vinsterna heller inte ska vara allt för höga. Tanken är att fastigheterna, när så är möjligt, ska säljas.

Många företag i Kumla mår bra av att ha möjligheten att kunna hyra den fastighet som de behöver för sin verksamhet. Att snabbt och enkelt kunna förse företag med lokaler är ett bra sätt för Kumla att få företag till kommunen.

Lokaler är en bit av företagandet att ha tillgång till en marknad är en annan. I Kumla behöver vi släppa in fler i det som kommunen sköter idag. Det finns caféer, campingen, förskolor, skolor och omsorg om äldre som kommunen sköter idag som jag anser att andra skulle kunna driva.

Jag anser att så mycket som möjligt ska skötas av andra än kommunen. Det finns en speciell drivkraft hos entreprenörer vilket gör att verksamheter utvecklas i en kundorienterad riktning. Det skulle verksamheter i Kumla som finansieras via skattemedel må bra av.

lördag 12 juni 2010

Skillnad på folk o folk i socialdemokraternas Kumla

Idag får Socialdemokraterna i Kumla en välförtjänt känga av Marion Johansson som i sin sportkrönika i NA skriver om förhalad ridskola. Förseningen av ett ridhus i Kumla är en stor fadäs som Socialdemokraterna är ansvarig för.

När man börjar fundera i banor som Marion gör i sin krönika och ställer konstgräs mot ridskola samt den livskraftiga kommunen mot nonchalansen inför en hel generation ungdomar. Ja, då börjar det nog kännas pinsamt för socialdemokraterna i Kumla.

Jag är själv förvånad över den hastighet som konstgräset kom på plats trots att investeringen blev mer än dubbelt så dyr som det ursprungligen fanns pengar till. Men så finns det ju en stark koppling mellan fotbollen i Kumla och socialdemokraterna…

Även speedwayen satsar kommunen stora snabba pengar på. En ny läktare står snart klar och även i den föreningen finns det en S-märkt ordförande…

Det är helt klart skillnad på folk och folk i Kumla. De med bra kontakter in i maktens korridorer har ett försprång i ”striden” om kommunens pengar och vilka investeringar som prioriteras. Det gäller för idrottsklubbar likväl som för företag och vanligt folk.

torsdag 10 juni 2010

Näthandel i hemtjänsten

Idag skriver NA om Lekeberg kommun och deras samarbete med ICA:s näthandel. En bra och smart idé som vi mycket väl kunde anamma i Kumla.

I Kumla har ICA Maxi tidigare kört ut varor men nu blivit stoppade av kommunen då de inte har någon kylbil och därmed inte kan garantera kylkedjan. Det beslutet kan jag inte vara emot då det är viktigt att varorna som levereras är av god kvalité.

Ansvarig tjänsteman på kommunen säger att näthandel inte är intressant just nu då det inte finns någon efterfrågan hos våra äldre, inget bra system och att de ser vinster med att de äldre kommer ut. Gott så men varför inte ta frågan ett steg till?

Jag tror att de flesta gånger åker hemtjänsten själva ut och handlar. Ut kan de äldre få komma i större utsträckning om hemtjänsten slipper ta av sin tid till att åka och handla. Jag anser att hemtjänstens kompetenta personal gör mer nytta tillsammans med brukarna än på ICA!

Kumla kommun borde seriöst undersöka detta. Näthandel eller telefonbeställningar till någon av butikerna i Kumla är värt att pröva. Det kanske till och med är så att kommunen kan medfinansiera en kylbil för att öka servicen till Kumlas pensionärer.

Om Kumla kommun tillsammans med den lokala handeln bygger upp ett effektivt system för hemkörning av varor, med eller utan näthandel, kan göra livet lättare för många. Främst är det bra att hemtjänsten frigör tid som kan ägnas sig åt annat. En annan fördel är att äldre som inte har behov av hemtjänst kan få sina varor hemkörda, det gör att de kan klara sig längre utan hemtjänst. Andra, exempelvis stressade barnfamiljen, kan få tillgång till tjänsten. Detta kanske kan göra Kumla till en än mer attraktiv kommun att flytta till.

onsdag 9 juni 2010

Sociala medier

Idag diskuteras, bl.a. i radion, social mediers betydelse och huruvida vi politiker använder oss av sociala medier eller ej. Då jag skriver om detta just på min blogg, vilken sedan automatiskt ”pluppar upp” på min facebook sida och twitterkonto, betyder ju att jag tror på de sociala mediernas betydelse.

Jag anser att vi politiker behöver kommunicera våra budskap på många olika sätt. Att ha en blogg är ett sätt och att debattera i Fullmäktige ett annat. Viktigt är att vi är tillgängliga för människor och inte förväntar oss att folk ska söka upp oss på just ett ställe.

I Kumla har vi moderater cafékvällar just för att vara tillgängliga för dem som vill träffa oss över en kopp kaffe på ett neutralt ställe. Vi delar ut flygblad på stan och knackar dörr för att möta människor. Vi spelar in radio på vår lokala kanal Radio 94,3 för att nå de människor som lyssnar på radio. Vi har en hemsida, just nu under uppbyggnad, där säkert många söker upp oss för att få information. Vi försöker synas i tidningen genom att göra utspel och skriva debattartiklar.

Just sociala medier är bra för att snabbt föra ut åsikter i specifika frågor. Jag försöker på min blogg ha Kumla i fokus. Skriva om vad som händer i Kumla och vinkla politiska frågor så att de får Kumlaperspektiv. Självklart gör jag det för att skapa ett intresse hos kumlaborna för mina åsikter.

Vi politiker måste hänga med i debatten och när nu en hel del händer på nätet måste vi vara där. Det kräver en hel del tid och engagemang men är nödvändigt för att göra oss tillgängliga för människor.

Andra bloggare: Kent Persson, Lotta Olsson

tisdag 8 juni 2010

Satsning på kultur

Alliansens arbetsgrupp för kultur- och idrottspolitik presenterade i förra veckan sina förslag. Det är mycket av förslagen som bygger vidare på det som regeringen gjort under denna period och det hade varit bra om Kumla mer aktivt hade tagit del av satsningarna.

Kumla är en kommun som satsar mycket på kultur i form av konst, bibliotek och föreläsningar. Det är bra om satsningen också kunde vidgas till skolbarn och äldre.

Kumla skulle exempelvis kunna ta del av skapande skola. En satsning där barn i skolan får möta professionell kultur. Det skapar intresse hos barnen och är bra för deras utveckling. Detta är en satsnig som gruppen vill ska fortsätta och även utvidgas.

Ett annat förslag är satsningar på kultur för äldre vilket visat sig vara av stor betydelse för hälsan. I Kumla har vi många äldre och ett statligt stöd för satsning på kultur i vården skulle vara bra för människor i Kumla.

Kumla har tagit del av regeringens satsning på räkna-skriva-läsa och denna satsning föreslår arbetsgruppen ska fortsätta. Det är de läsfrämjande insatserna som gruppen vill sätta fokus på och det är då läslusten de lyfter fram. Här har biblioteken och skolan en viktig roll. Det visar sig att färre svenska barn och ungdomar läser för nöjets skull och att det finns tydliga sociala skillnader vad gäller läsvanor.

Att läsa en bra bok är bland det bästa som finns tycker många av oss som läser regelbundet. Det är också ett ”enkelt” sätt att utveckla sitt språk och sina kunskaper. För mig har läsningen betytt mycket för mitt skrivande och jag kan förstå att kopplingen är viktig i ett barns utveckling.

Rapporten avslutas med förslag på fortsatt idrottslyft så att fler barn och ungdomar kan få ta del av pengarna. Det är en viktig del av folkhälsoarbetet vilket jag brinner starkt för. Man föreslår också förenklingar för ideella föreningar vad gäller rapporter till Skatteverket. Det gynnar små föreningar med knappa resurser vilket vi har i Kumla.

söndag 6 juni 2010

Ett land att fira

Idag har vi som bor i Sverige all anledning att fira. Det är Nationaldag, solen skiner och snart står sommaren i full blom. Vi som bor i ett demokratiskt land, med möjlighet för alla att säga vad vi tycker, studera och ha ett bra liv bör en dag som denna tänka på detta med tacksamhet.

I Kumla kan man idag delta vid firandet vid Kumlasjön där Lions håller i ett traditionellt arrangemang. Vi är också några stycken som traditionsenligt ska fira nya svenskar i en ceremoni i Stadshuset.

Det är 46 personer i Kumla som under 2009 blivit svenska medborgare och det vill vi från kommunen uppmärksamma. Det är ett enkelt arrangemang men ändå ett fint sätt att hälsa våra nya medborgare välkomna.

Vi som fötts till svenskar ska vara tacksamma för att människor från andra länder kommer till vårt land och vill skapa sin framtid här. Jag anser att invandring berikar vårt land och är något vi borde ta tillvara på. Vi borde bättre ta emot, släppa in och se kompetensen hos dem som kommer hit.

lördag 5 juni 2010

Tillgänglighetsdag i Kumla

Idag kommer en partikamp utspelas på torget i Kumla som är något utöver det vanliga. Det är handikappidrottsförbundet som arrangerar en trekamp för oss politiker och vad jag förstå ska det bl.a. bli ett rullstollsrace…

Syftet med dagen är att påvisa möjligheterna för alla att delta i olika aktiviteter. Att då låta oss politiker få känna på hur det är exempelvis köra rullstol, är ett smart drag.

För mig är det viktigt att alla människor har tillgång till vårt samhälle. Det ska vara möjligt att komma fram med en rullstol, att gå i centrum även om man är blind och att få möjlighet att ha ett aktivt liv även om man har ett handikapp.

Jag anser att handikappade människor ska ha kontrollen över sina liv. Det är inte så att samhället ska bestämma hur allt sa vara bara för att man råkar ha ett handikapp. Det måste vara möjligt att kunna påverka den hjälp man ska ha och framför allt vem som ska ge hjälpen.

För människor med handikapp är det viktigt med an aktiv och meningsfull fritid. Det är viktigt för alla människor men än viktigare för de med handikapp. En aktiv fritid gör mycket för deras utveckling och därför är det viktigt att de får möjlighet att delta.

Snart ska jag gå ut på torget, ta del av utställningen och förutsätter att jag kommer att lära mig mycket denna vackra försommardag.

Företagare

Moderata kvinnor hade igår bjudit in några kvinnliga förtagare för diskussion. De är alltid intressant att möta entreprenörer och när jag möte kvinnliga sådana slås jag av kraften de utstrålar.

Det är skillnad för oss kvinnor. Jag vill påstå att vi oftare än män anser oss behöva ha full koll, en egenskap som hämmar oss att ta det stora steget att starta eget. Omgivningens reaktioner är också en spärr. Egna företagare jobbar mycket och det ifrågasätts hur detta ska gå ihop med att ha barn och familj. (Det är sällan en man får samma bemötande av omgivningen.)

Människor som startar och driver företag har en speciell plats i mitt hjärta. Tänk att ha så mycket idéer, initiativförmåga och tro så mycket på sin sak att man vågar ta steget. Förverkliga sina drömmar, skapa något och sedan också anställa andra. Det är med full respekt som jag möter dessa människor.

Ett par av dem som jag mötte går en utbildning, events och upplevelser, och hade som examensarbete arrangerat en mässa för tjejer i årskurs 7 till 9. Syftet var att tjejer skulle få kvinnliga förebilder – bra idé att möta flickor i unga år. Deras slutsats var att tjejer inte är vana vid att gå på något där det bara finns tjejer. ”Det normala är att de står och beundrar män”.

Det är viktigt att skolan ger eleverna en insyn i arbetslivet och då inte bara hur det är att vara anställd. Vi måste ta tillvara på entreprenörskapet som barn naturligt har inom sig. De måste lära sig att utnyttja sin förmåga att tänka förutsättningslöst och att idéer kan bli verklighet.

Andra bloggare: Lotta Olsson

fredag 4 juni 2010

Betyg bra för Kumlas elever

Igår presenterade Anna Sjögren sin studie om effekten av att betygen på 70-talet togs bort i åk3 och åk6. Slutsatsen är att det är de lågutbildades barn som har förlorat på detta och säkert är det tvärt emot alla intentioner från den svenska vänstern.

Flera ledarsidor, bl.a. NA och SvD, kommenterar undersökningen idag och själv drar jag slutsatsen att just Kumlas elever skulle klara sig bättre med betyg i lägre åldrar.

I Kumla är utbildningsnivån relativt låg. Resultaten, måluppfyllelsen, är också låg. Med tidigare betyg skulle en tydlig signal ges på vilka insatser som behöver sättas in.

Det är viktigt att elever får en bra kunskapsgrund i de lägre åldrarna, det duger inte att i årskurs åtta få reda på att kunskapen är för låg. Då kan loppet vara kört och tiden som är kvar i skolan kanske inte räcker till för att reparera de förlorade kunskaperna.

Jag anser att demonteringen av den svenska skolan, flummet och bristande uppföljning av kunskapen är socialdemokratins stora svek mot alla barn och ungdomar. Jag är speciellt irriterad över detta då det är barn från familjer med ovana för studier som drabbas mest.

Kumla är en arbetarkommun. Vi har fina skolor med bra pedagoger men vi har fel fokus. Vi skulle kunna lära mycket av Haninge där raka kunskapskrav följs av tydliga kunskapsuppföljningar.

Det har visat sig i flera jämförelser att kopplingen mellan resurser, i form av pengar, och måluppfyllelse alltid är relevant. Jag tror att kunskap i fokus, inställningen att alla kan oavsett bakgrund är viktigt. Jag tror att tydliga mål, konstruktiv uppföljning, resurser att ta hand om elever med särskilda behov och mandat åt skolans pedagoger att utveckla verksamheten kan ta oss i Kumla långt.

torsdag 3 juni 2010

Möjlighet till en aktiv sommar

Igår kom sommarprogrammet för barn och ungdomar i Kumla och det är en mängd aktiviteter som beskrivs i programmet. Man kan bl. a. vara med på utflykter, fotbollsskola, badresor, streetbasket, lära sig simma och spela gitarr.

Det här är aktiviteter som föreningar i Kumla erbjuder till andra än de som är medlemmar. Det är ett bra grepp som kommunen initierat för att få barn och ungdomar aktiva under sommaren och även för att locka fler aktiva till föreningarna i Kumla.

På ett möte i förra veckan mellan kommunen och föreningar i Kumla diskuterades just det faktum att föreningarna i Kumla under en tid har fått färre medlemmar. Ett stort bidrag till denna nergång är kommunen och socialdemokraterna ansvariga för, nämligen antalet medlemmar i Kumla ridklubb. Att Kumla inte har haft någon ridskola på flera år har en stark koppling till antalet medlemmar i ridklubben.

Det är oroande att föreningarnas medlemsantal går ner. Det är viktigt att föreningslivet kan locka barn och ungdomar till aktivitet och en meningsfull fritid - det vinner alla på.

Kommunens roll är att stötta och uppmuntra föreningslivet i Kumla. Det måste vara enkelt att vara förening samtidigt som kravet på ordning och reda ska vara tydligt. Kommunen måste också vara neutral i sitt förhållande till föreningarna och inte missgynna någon. Jag anser att kommunen i sitt arbete med föreningslivet ska försöka se till att avgifterna inte är för höga så att så många som möjligt kan vara med.

Själv är jag förespråkare för fysisk aktivitet. Jag tror på idrottens fostrande effekt, att rörelse är positivt för inlärning och att man känner ett sammanhang. Jag tror att en aktiv fritid ger tryggare barn.

tisdag 1 juni 2010

Sjukvård med fokus på kunden

Jag har idag varit på besök hos Capio Läkargruppen i Örebro. Det var mycket intressant att höra om deras arbete med service och kundens behov i centrum.

Läkargruppen ser sig som ett alternativ och komplement till den offentliga vården och de har mycket samarbete med USÖ. De jobbar dock annorlunda än vad den offentliga vården gör och då speciellt har de ett helt annat servicetänk.

I undersökningar som Läkargruppen gör bland sina kunder har de höga betyg och de matchar mycket väl kundernas förväntningar.

Det är synen på patienten i fokus som jag gillar. All personal får kontinuerligt gå en servicekurs och de pratar mycket om vad som är bäst för patienten. Det är viktigt att lyssna, anpassa sig och se behovet hos patienterna. Personalen har också mandat att fatta beslut, i det lilla, som gynnar patienten. De jobbar också mycket med att följa upp sina kunder för att höra om de har frågor om vården..

Rätt person på rätt plats arbetar de efter. Läkare får vara läkare och slipper en massa administrativt arbete därmed kan de spendera maximal tid med patienten. Det blir på det sättet mer effektivt och kortare väntetider för patienten.

En trevlig miljö, ta bort sjukhuskänslan och att skapa ett lugn är viktigt för att patienten ska bli mer mottaglig för behandling. Smart tänkt och något som den offentliga vården borde försöka efterlikna.

Man kan inte rakt av jämföra Läkargruppens verksamhet med den offentliga vården men det är nyttigt att lära av varandra. Alla mår bra av att diskutera verksamheten, ha en dialog och lära av varandra.

Vad jag önskar är att den offentliga vården mer kunde tänka kund och sätta varje patient i centrum. Det är viktigt att fråga sig för vem man jobbar, var pengarna kommer ifrån och vem som ska vara nöjd när arbetsdagen är slut. För mig är svaret på alla tre frågorna – patienten.

Rösta för förändring

Igår presenterade vi i oppositionen i Kumla (M, KD, C, FP, MP) vårt gemensamma valmanifest inför valet i höst. (Se inslaget från presskonferensen i Kumlanytt .) Vi har under hela mandatperioden jobbat tillsammans och förberett oss för att ta över efter en trött socialdemokrati.

Vi har ett antal förslag på nödvändiga förändringar i Kumla.

Vi vill ha en skola med fokus på kunskap. Vi kommer att se till att lärare är behöriga att undervisa i de ämnen de undervisar, att andelen förskollärare ökar, att Vårdnadsbidrag införs och att fler än kommunen släpps in för att driva förskolor och skolor i Kumla.

Vi kommer efterstäva en kommunal ekonomi i balans där kommunen investerar när kommunen har råd.

Vi kommer att jobba stenhårt för att få ett tryggt Kumla där människor har möjlighet att påverka vem som utför den omsorg som man behöver. Vi vill ha in andra aktörer inom vård och omsorg och vi vill omgående börja planera för nytt vårdboende och trygghetsboenden för äldre.

Vi gillar samarbete mellan polis och kommun men vi vill också uppmuntra de frivilliga krafter som finns i Kumla och vi tillsammans ska jobba för ett tryggt Kumla.

Kumla måste uppmuntra företagandet och där är kommunen en part som kan bättra sig. Genom förändrad upphandling där mindre lokala aktörer får chans att vara med och lägga anbud. Genom att släppa driften av verksamheter till andra och genom att vara positiv till att privata aktörer kommer in och konkurrerar.

Det ska vara enkelt att vara miljösmart i Kumla. Det gäller allt från sophantering till byggande av nya hus. Kommunen ska föregå med gott exempel och Kumlaborna ska få hjälp och råd att spara på energi och miljö.

Vi vill utveckla föreningslivet i Kumla då ett rikt föreningsliv betyder mycket för människors hälsa och välbefinnande. Vi vill utveckla Allaktivitetshuset och vi vill i samarbete med hästklubbarna få igång en ridskola. Vi vill fortsätta utvecklingen av Kumla som ett konstcentrum men med mer inflytande för människor som bor i kommunen.