måndag 31 maj 2010

Träff med lärare i Kumla

Idag har jag tillsammans med Sten Tolgfors träffat en grupp lärare i Kumla. Det var ett återbesök i Moderaternas projekt ”Välkommen till verkligheten” där vi berättade om vårt resultat av alla de möten vi har haft i den svenska välfärden.

Det var i augusti förra året som vi första gången träffade den här gruppen av lärare och det märktes att de uppskattade att ha Försvarsministern på besök. Sten har ett stort intresse och gedigen kunskap efter många års arbete med skolan som huvudområde.

Lärarna känner igen sig i mycket av det som vi kommit fram till i våra besök, de trivs med sina jobb, har stort stöd av sina arbetskamrater, känner en frustration över alla administrativa uppgifter, vill ägna sin tid med barnen i skolan, är oroade över yrkets status, karriärvägar och löneutvecklingen för att locka människor till yrket.

Vi diskuterade kunskap och den låga måluppfyllelsen som Kumla har. Lärarna ser en klar koppling till den pedagogiska kompetensen hos personalen. Det är svårt att uppnå pedagogiska mål när man som i Kumla har så liten andel förskollärare i förskolan. Det är också svårt att i skolan uppnå resultat när resurser inte finns att ta hand om de elever som behöver extra hjälp.

Lärarna framhöll vikten av att ha speciallärare. I Kumla idag finns det specialpedagoger men majoriteten av dessa har i grunden en förskollärarutbildning vilket är en brist. För att vara den resurs som skolan har behov av behöver man ha en lärarutbildning i botten.

Vi pratade också om vikten av kompetensutveckling. Det är inte rimligt att jobba ett helt yrkesliv med ”endast” den utbildning som man fick när man var 25 år! Att ta del av lärarlyftet ansåg lärarna var viktigt. Synd är att Kumla inte ger så många chansen och att de som vidareutbildat sig inte premieras i lön.

Den låga lönenivån är ett problem som enkelt kan kopplas till rekrytering och yrkets status. Det är en fråga som vi politiker inte ska ägna oss åt, utan lämna till arbetsmarknadens parter, men jag tror att fokus på kommunal nivå är nödvändig. En koppling mellan kompetens och lön är något som skolan i Kumla skulle tjäna på.

Vi diskuterade storlek på klasser. Här gick åsikterna isär, några ville ha små grupper medan andra föredrog större grupper och då med möjlighet att ha en resursperson som hjälp. Här tror jag att man lokalt måste få möjlighet att bestämma. Det är olika behov i olika skolor. Det viktiga tror jag är att resurser, med kvalité, finns för att ta hand om de elever som behöver extra stöd.

Mötet avslutades med att en av lärarna sa: ”Att vara lärare är bland det finaste som finns – tänk att få vara med och ta hand om våra barns framtid.”

fredag 28 maj 2010

Kampanj i Kumla

Om en timma ska jag tillsammans med moderata vänner i Kumla dela ut flygblad i centrum. Vi gör det ungefär en gång i månaden av tre anledningar. Det är ett bra för oss att synas, det är ett sätt att skapa dialog med kumlaborna och vi får ut vårt budskap. Samtidigt som vi tycker att det är kul.

För oss moderater är det nu för tiden roligare att bedriva kampanj. Det är mer OK att vara moderat och det är sällan som människor är otrevliga mot oss.

Det är just att få människors negativa reaktioner som skrämmer många valarbetare. Att bli utskälld bara för att man delar ut flygblad, är moderat och visar det var för 5-10 år sedan vardag för oss moderater i Kumla. Numera är normalläget att vi får att leende och ett tack för det vi delar ut.

Idag är rubriken ”Full fart bakåt”. Vi påtalar att vänsterpartiernas politik nedför jobbstopp och att människor kommer att få mindre i plånboken.

Även om min åsikt är att vi ska prata om våra egna förslag är det ibland viktigt att även lyfta fram konsekvensen av motståndarnas politik.

Höstens val står mellan Alliansens arbetslinje och vänsterns bidragslinje. Ska vi klara oss ur krisen måste det löna sig att arbeta, vara attraktivt att anställa och möjligt för de som står långt från arbetsmarknaden att ta sig tillbaka till arbete.

torsdag 27 maj 2010

Plan för hur Kumla ska växa

I både NA och på Kumlanytt kan man idag läsa om den Översiktsplan som är ute på samråd och som vi alla har möjlighet att tycka till om före den 7de juni.

Vi i oppositionen har under flera år påpekat att en ny Översitsplan bör tas fram. Denna plan ska nämligen ses över varje mandatperiod men detta har i Kumla inte skett sedan 1999…

Det är viktigt att en kommun har en uppdaterad plan som på ett övergripande sätt beskriver var bostäder, vägar och industrier ska byggas och i vilka områden man inte bör bygga. Det är en viktig information för människor som bor i Kumla och det är ett redskap för framtagande av detaljplaner.

I stort sett är vi politiskt eniga om dokumentet. Kumla är en av få kommuner i länet som har en positiv befolkningsutveckling och det är viktigt att planera för fortsatt expansion.

Vi i oppositionen ser fördelar med att förtäta i Kumla, skynda på exempelvis ytterligare bostäder i Kumlaby, för att kunna styra barn till befintliga skolor. Vi ser detta samt expansion västerut mot Åbytorp, bakom Aspgatan och Bondgårdsgatan, före en expansion i Brånsta.

I oppositionen har vi också påpekat att det är bra att klassificera jordbruksmarken så att vi, om möjligt, sparar den bästa marken till fortsatt jordbruk.

På mötet i Ekeby i måndags var många upprörda över en väg som är inritad i förslaget. Vägen är inritad på ett olyckligt sätt, rakt över gårdsplanen på flera fastigheter, och jag anser att det var onödigt att på detta sätt oroa människor. Min åsikt är att förslaget på just den vägen ska tas bort.

Det är dock nödvändigt att tänka vägar i en översiktsplan. Om vi planerar för att expandera kommunen och bygga nya bostadsområden måste också människor på ett smidigt sätt komma till och från sina hus. Det finns två förslag på ny väg för att lösa trafiken från de nya bostadsområdena i Bränsta.

Jag hoppas att många reagerar över planen, kommer med konstruktiva kommentarer som vi politiker och kommunens tjänstemän kan ta med oss i det slutliga förslaget till översiktsplan.

onsdag 26 maj 2010

En rättvis vård för alla

Vi moderater pratar mycket om en rättvis vård. Vi vill att vården ska ges efter behov och inte vara beroende av var du bor eller vem du är. Det visar sig i undersökningar att för att få en bra och snabb vård bör du vara en välutbildad man – det är oacceptabelt. Det visar sig också att det är beroende av var du bor vilken vård och vilken medicin du får – det är oacceptabelt.

I dagarna fick jag ett e-brev från Nätverket mot cancer som verkar för att få bort orättvisorna inom cancervården. Nätverket pekar just på att socioekonomiska och geografiska skillnader finns inom cancervården idag. De uppmuntrar sina medlemmar att skriva brev till de politiska partierna för att lyfta frågan.

Jag ställer i år upp i valet till Landstinget och på min agenda stå denna fråga. Vi måste inom vården lyfta frågan om en jämlik vård, synliggöra de skillnader som finns idag för att ändra beteenden. Det gäller både bemötande och den vård som ges.

Inom Örebro läns landsting ska jag verka för att människor, oavsett vem de är, ska få ett bra bemötande och samma vård oavsett var i länet de kommer ifrån.

tisdag 25 maj 2010

S i Kumla omyndigförklarar äldre

Igår fattade socialdemokraterna i Kumla beslut om att införa, vad de kallar, brukarinflytande för äldre i Kumla. Man ska få vara med och ta fram vad man behöver ha hjälp med men inte vem som ska utföra hjälpen. Kommunen har utrett LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten, resultaten är positiva men S vill inte gå hela vägen.

Jag är inte förvånad men tycker att det är synd, för ett riktigt brukarinflytande kan man inte kalla det för. Redan idag får äldre i Kumla tala om vad de behöver för hjälp. Vad äldre i Kumla behöver är inflytande över vem som kommer hem till dem och utför hjälpen.

Socialnämndens ordförande, Gunnel Kask (S), motiverar beslutet med att vi behåller jobben i kommunen. Med denna kommentar omyndigförklarar hon alla medarbetare i Kumla kommun som jobbar inom hemtjänsten. Vad är det som säger att de inte skulle få jobb i något av de företag som de äldre skulle kunna anlita? Vad är det som säger att medarbetarna själva inte skulle kunna starta ett eget företag som utför hemtjänst?

Som vanligt vågar inte S – de är konstant rädda för att utsätta den egna verksamheten under konkurrens. Är de så osäkra på kvalitén? Tror de att äldre i Kumla är så missnöjda med den kommunala verksamheten? Varför omyndigförklarar S i Kumla konstant människorna i Kumla?

måndag 24 maj 2010

Ridskola i långbänk

Idag står det i NA att ridklubbarna, Kumla Ridklubb och Ryttarkamraterna, ska träffa politiker från Kultur- och fritidsnämnden för att diskutera ridskola. Det är bra att detta möte blir av men det är anmärkningsvärt att klubbarna och inte den styrande majoriteten, eller kommunen, tar initiativet…

Frågan om en ny ridskola i Kumla har dragits i långbänk och den är synnerligen illa skött från socialdemokraternas sida. För det första borde Kultur- och fritidsförvaltningen haft mandat att ta hand om ärendet och för det andra är det märkligt att socialdemokraterna tidigare endast har pratat med en klubb.

I samtal med ”ridfolk” har jag förstått att det i stort sett inte finns någon ridskola i Sverige som inte har en ridklubb knuten till sig. Att då som Kumla kommun gör planera bygge av en ridskola utan att sköta dialogen och samarbetet med de lokala ridklubbarna är ett misstag.

Jag tycker att kommunen och politiken ska värna sitt samarbete med alla föreningar i Kumla. Det är viktigt att våra barn och ungdomar har en mångfald av aktiviteter att välja bland och att plånboken storlek inte styr för mycket vad som är möjligt för var och en.

Ridning är en dyr sport som inte alla har råd med. I Kumla måste de som vill rida, på en större häst än en ponny, dessutom ha tillgång till en egen häst. Det kan väl inte vara det som är meningen i en arbetarkommun?

Ridning är en bra sport som framförallt lockar många unga tjejer. Att snabbt få en ridskola är viktig för nyrekryteringen till ridsporten men främst är den viktig för alla ungdomar i Kumla som på sin fritid vill rida. Nu hoppas jag att dialogen och arbetet kommer igång.

söndag 23 maj 2010

Vågar S tillåta intraprenader i Kumla?

Under veckan har vi i oppositionen i Kumla lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunen aktivt verkar för införandet av intraprenader i Kumla kommun. Vi föreslår att kommunen ska uppmuntra sin personal att se möjligheten att starta en intraprenad.

Intraprenader är enheter med stor självständighet både vad gäller ekonomi och verksamhet, men som ändå ingår i den större kommunala organisationen. Man kan säga att intraprenad är en mjukare form av kommunal drift och har införts i många andra kommuner med gott resultat. Förslagsvis skulle förskolor kunna drivas som entreprenad.

Det ska bli intressant att se om Socialdemokraterna vågar ta detta steg. I Kumla lyser alternativa driftsformer med sin frånvaro och det beror på den negativa inställningen som S har.

En studie vid Örebro universitet visar på positiva erfarenheter av intraprenader i Örebro kommun. Delaktigheten har blivit bättre, liksom även det ekonomiska tänkandet.
I Örebro har universitet sett att intraprenaderna sammantaget har haft god ekonomisk utveckling. Men den största vinsten torde vara drivkraften att vilja gå framåt och utveckla sin verksamhet. Delaktighet och en bredare medverkan skapar stora krafter.

Intraprenader skulle vara bra för Kumla. Det skulle kunna innebära att personal äntligen fick driva en verksamhet efter egna idéer, att människor i Kumla fick lite valfrihet i det som finansieras via skatten och att det skulle kunna sporra andra kommunala verksamheter att bli effektivare.

fredag 21 maj 2010

Vi måste stärka kvinnor

Jag är medlem i Örebro läns Kvinnolobby vilket är en sammanslutning av kvinnor med olika kompetenser som, under ledning av Landshövding Rose-Marie Frebran, verkar för att stärka, lobba och lyfta kvinnor i Örebro län. Idag har vi haft ett heldagsmöte i Askersund och pratat mycket om framtida fokus och arbetssätt.

Man kan undra varför det, år 2010, ska behövas ett nätverk som ska lyfta fram kvinnor. Vi som i Sverige har uppfattningen om att vara världens mest jämställda land . Jag anser att den uppfattningen är en illusion skapad av folkhemstanken och itutad oss svenskar under många år. Det är bara att jämföra oss med andra länder så ser vi hur det är.

Man kan ta siffrorna från SCB 2009 som för Örebro län visar: Ett större ohälsotal bland kvinnor än bland män. Att män i betydligt större utsträckning är egna företagare och att män i genomsnitt tjänar 70’ mer per år än vad kvinnor gör. Att vi i länet 2009 hade 4161 manliga chefer mot 1658 chefer som är kvinnor.

Siffrorna och verkligheten visar att vi på många områden har långt kvar till ett jämställt samhälle och att vi måste jobba hårdare för att medvetandegöra människor om detta. Vi måste jobba för ett samhälle där alla, oavsett kön, har samma möjligheter till val. Vi måsta stärka unga tjejer att våga välja det som de vill göra och även se till att vi som inte är unga längre har samma möjligheter som män.

I Kvinnolobbyn pratar vi mycket om företagande och inflytande. Vi verkar för att påverka politiker och andra beslutsfattare så att de i sin tur ska värna kvinnors möjligheter. Vi pratar om att lyfta kvinnliga förebilder, vilket kan vara företagare, entreprenörer, konstnärer eller idrottare. Goda förebilder gör att fler vågar.

Jag tror att vi politiker kan göra mycket för att stärka det kvinnliga företagandet. Vi kan skapa möjligheter på det lokala planet via näringslivsarbetet och skolan. Det är vi politiker som sitter på allt som stat, kommun och landsting gör och genom att släppa loss och släppa in kreativitet i offentlig sektor skulle många nya företag kunna bildas. Många gånger tror jag att detta skulle leda till att just kvinnor startar företag.

Min uppfattning är att bara för att en verksamhet finansieras av skattemedel så behöver den inte skötas av kommunen. Istället kan kommunen handla upp exempelvis del av sin barnomsorg från privata företag.

Vi politiker kan göra en insats för kvinnigt företagande genom att underlätta för tjänsteföretag då det är främst kvinnor som driver den sortens företag. Vi måste behålla RUT och ROT-avdragen. Vi måste fortsätta att underlätta att starta och driva företag. Vi måste i skolan få in entreprenörskapstanken så att vi lär våra barn att de finns ett alternativ till att ta anställning – nämligen att starta ett företag.

torsdag 20 maj 2010

Bättre stöd till nyanlända

Jag har idag hört Erik Amnå presentera sin utredning om utbildning för de som kommer till vårt land för att stanna. De som kommer hit som flyktingar, anhöriga, arbetskraft eller gäststuderande föreslås få en utbildning om hur Sverige fungerar samt vilka skyldigheter och rättigheter vi som bor här har.

Jag tycker att grundidén om en samhällsutbildning är mycket bra och att det som Erik Amnå kommit fram till verkar vettigt. Han skriver om sitt förslag på DN-debatt idag.

Utgångspunkten är att kunskap är en resurs och en rättighet som krävs för att komma in i ett samhälle – Jag håller med. Det är svårt att vara delaktig om man inte fått en chans att lära sig.
Förslaget går ut på att staten ska förse alla som kommer hit med kunskap om Sverige och att detta ska ske på ett sätt så att varje individ kan tillgodogöra sig innehållet. Viktigt är alltså att det sker på hemspråket och att det är duktiga pedagoger som framför budskapet. Kommunerna får pengar av staten och har sedan ansvaret för att det blir en bra utbildning. Utbildningen får med fördel genomföras av andra, exempelvis utbildningsföretag, i samarbete med andra kommuner.

Under det första året som en person kommer till Sverige ska han/hon få lära sig om våra värden, hur det fungerar och är organiserat i Sverige samt hur vardagslivet fungerar.
Det här med värden är intressant. Meningen är att utgångspunkten ska vara det vi slagit fast i grundlagen. Det innebär i sin tur att säkert många nyanlända kommer ha bättre koll på detta än vad vi svenskar har.

För mig är det som regeringen gör på området migration/integration mycket bra. Vi behöver få ett bättre system för att öka förståelsen bland människor som kommer till vårt land om hur saker och ting fungerar. Det är viktigt att människor får kunskap, snabbt kommer i jobb och därmed blir en del av vårt samhälle. Vi måste bryta trenden att slussa människor in i utanförskap.

Kumla har ett bra mottagande av de människor som kommer hit. Vi har en bra organisation som nu ska anpassas efter att Arbetsförmedlingen tar över ansvaret. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra samt att vi tillsammans med andra kommuner kan få till en bra utbildning om hur Sverige fungerar.

onsdag 19 maj 2010

Ja till betyg!

Igår presenterade Alliansregeringen sitt förslag om betyg från årskurs sex istället för som nu i årskurs åtta. Det är ett klokt beslut även om jag kan hålla med ledarskribenten i SvD idag om att det kunde ha kommit tidigare.

I veckans bloggdebatt ställs frågan om betygen behövs i skolan och det anser jag. Jag har alltid varit för betyg och erkänner att jag aldrig riktigt har förstått resonemanget från dem som är emot. Vad är mer naturligt än att få en bedömning av sina kunskaper? Vad är mer konkret än ett betyg för att se var mer insatser behöver sättas in? Vad skickar en tydligare signal till elever och föräldrar?

Viktigt är att ha ett betygssystem där betygen visar vad eleven kan i förhållande till uppsatta kunskapsmål och att betygsstegen inte är för få. Förslaget som presenterades igår innehåller konkreta åtgärder som gör att förståelsen för kraven ökar och att skolan tidigt kan sätta in åtgärder när behov finns.

För Kumla är det nya förslaget om betyg bra. Vi som har stora problem med vår måluppfyllelse behöver ha konkreta kunskapskrav och för oss är det till hjälp med tidiga och tydliga signaler på var resurser behöver sättas in. Jag tror också på detta som ett instrument för elever och föräldrar att få fokus på att kunskap i skolan är viktig.

Andra bloggare: Kent Persson

tisdag 18 maj 2010

Nytt bad i Kumla

Igår sattes spaden i jorden för det nya inomhusbadet i Kumla. Socialdemokraterna jublar och vi andra har en klump i magen inför lån och stigande kostnader vilket med automatik innebär mindre pengar till annan verksamhet i vår kommun.

Jag är irriterad över att Kumla tidigare inte har skött om sina anläggningar. Det ser vi i byggnad efter byggnad nu när organisationen äntligen har ändrats och vi har en avdelning, kommunfastigheter, som hanterar underhåll av kommunens fastigheter. Det är otroligt vilken kapitalförstöring som har fått pågå under många år i Kumla och den styrande majoriteten har inget gjort! Vi har inte skött inomhusbadet så nu håller det bokstavligen på att falla ihop och vi har fler exempel på fastigheter där kostnaderna blivit stora eftersom underhållet är eftersatt.

fullmäktige igår diskuterades en interpellation som jag skrivit. Där undrade jag över driftskostnaderna för det nya badet vilka inte varit speciellt nogsamt framtagna hittills.
Svaren var lika svävande som vanligt. Jag anser att vi på ett bättre sätt måste hantera Kumlabornas skattepengar. Det måste gå att få bättre underlag på kostnader i samband med föreslagna investeringar. Det går inte att i efterhand beräkna drift och då stå inför faktum med stora kostnader. Kommunen har här mycket att lära av näringslivet där en dylik hantering aldrig skulle accepteras.

söndag 16 maj 2010

Möte med kumlaborna

Vi kommunpolitiker måste ut i stugorna, träffa folk, prata med dem och höra vad deras idé om kommunens framtid är. Därför knackar vi moderater dörr, därför står vi utanför affärer med våra flygblad, har vårt Moderatcafé och därför var vi ute på Kumlamarken i fredags.

Jag tror starkt på dessa möten. Det är viktigt att vi kommunpolitiker är tillgängliga och det är viktigt att vi inte stänger in oss i våra sammanträdesrum.

Det politiska intresset är stort i Sverige men partiarbete lockar tyvärr inte så många. Människor har idag fullt upp med att få sin vardag att gå ihop och vi är få som antar utmaningen att engagera oss i politiken. Detta gör det ännu viktigare för oss som håller på med politik att vara ute bland folk, besöka företag och verksamheter.

fredag 14 maj 2010

Företagsamhet i Kumla

Idag är det Kumlamarken. Torget är redan före klockan nio på morgonen fullt av marknadsstånd och förväntan ligger i luften inför dagens händelse. Tyvärr regnar det så kommersen kanske inte blir optimal. På vägen till Stadshuset pratade jag med några från Lions, som arrangerar marknaden, som sa att ”knallarna” tycker bättre om regn än blåst och att vädret säkert blir bättre fram på dagen. Det gäller att tänka positivt och hålla tummarna för uppehåll i regnandet!

Kumlamarken innebär att staden för en dag fylls av småföretagare. Dessa vardagshjältar som skapar jobb i Sverige måste vi göra mer för att underlätta för, då det är från dessa företagsamma människor som jobben kommer.

För ett par veckor sedan var det i marknad i Askersund och då träffade jag en småföretagare som sålde rengöringsmedel. Företaget, med sex anställda, säljer en stor del av sina produkter på just marknader och idén är att människor ska upptäcka hur bra produkterna är och sedan köpa dem via nätet. Den här företagaren var rätt kritisk till att regeringen inte gjort mer för de små förtagen. Han menar att löften inte har infriats och att det idag är svårt och dyrt att vara företagare i Sverige.

Jag håller med om att mer måste göras för att underlätta för företagande i Sverige. Jag tycker dock att en del är gjort. Regeringen har gjort det billigare att anställa unga och andra grupper som är långt från arbetsmarknaden. Regeringen har lättat på regler, tagit bort förmögenhetsskatt, infört RUT- och ROT-avdrag och gjort det mer lönsamt att arbeta genom jobbskatteavdragen.

Det är dock en allt för stor regelbörda som ligger på företagen idag och för att vi ska komma tillrätta med arbetslösheten så måste detta ändras. Hindren för att starta och driva företag ska vara så låga som möjligt. Vi behöver också förbättra villkoren för kredit och riskkapital.

På lokal nivå i Kumla kan kommunens syn på företagande förbättras. En positiv syn på att andra, än kommunen, kan sköta det som finansieras via skatten skulle göra mycket åt det lokala företagandet. För att ta några exempel skulle förtagare kunna sköta campingen, driva cafeterian i Kumlahallen eller ta över någon förskola. Om upphandlingen ändrades så att volymerna delades upp i mindre bitar skulle någon lokal restaurang kunna leverera mat till en skola eller ett äldreboende.

Kommunen skulle också kunna satsa mer på samarbetet mellan skolan och företagen i kommunen. Det är viktigt att entreprenörskap tränas tidigt och att barn lär sig att ta tillvara på sina idéer. Det har visat sig att de kommuner som aktivt jobbar med entreprenörskap i skolan har större andel unga företagare och att detta även hänger kvar när de unga blir äldre.

måndag 10 maj 2010

Seniorernas Kumla

Veckans bloggdebatt handlar om seniorernas Sverige och visst är det en stor och viktig grupp som vi måste värna om i strategiska förslag på riksplan. Jag tror att det löfte om skattesänkning som Alliansen har gjort är bra även om det viktigaste för pensionernas värde är att fortsätta arbetslinjen då pensionerna påverkas av andelen människor som arbetar.

Jag anser att vi på lokal nivå i Kumla har mycket att göra för seniorerna. Jag tänker trygghet, möjlighet att påverka omsorgen, boende och valfrihet.

I Kumla har vi en bra fungerande väntjänst där äldre hjälper äldre och som har en hel del aktiviteter vilka är välbesökta. Det finns aktiva pensionärsorganisationer och det finns andra föreningar, exempelvis Röda Korset som samlar äldre. Jag tror att allt detta kan uppmuntras och utvecklas för att bryta många äldres ensamhet och isolering i Kumla.

Trygghet betyder mycket för alla människor men speciellt för äldre. Trygghet är att veta att man kan få hjälp och hur. Trygghet är att känna att man har kontroll och att man har möjlighet att få som man vill. Trygghet handlar om att få ett bra bemötande. Det är viktigt att kommunen har förståelse för detta och behandlar varje individ utifrån dess speciella situation.

När det gäller möjligheten att påverka av den omsorg som äldre i Kumla erbjuds finns det mycket att göra. Just nu utreds möjligheten att införa alternativ till den kommunala hemtjänsten och om Alliansen vinner valet har vi snart en lagstiftning om detta på plats. Det skulle vara mycket bra för äldre i Kumla att på detta sätt kunna påverka den omsorg de behöver.

I Kumla finns ingen valfrihet i det som skattefinansieras på något område vilket är en stor brist. I Kumla betalar man sin skatt, blir serverad det kommunala alternativet och inget annat. Detta vill jag ändra på.

I Kumla finns det heller inte mycket att välja på vad gäller boende för äldre. Vi behöver trygghetsboenden av olika slag. Företagsamma seniorer i Kumla flyttar till Örebro där dessa eftertraktade bostäder finns. Detta vill jag också ändra på.

För att allt detta ska vara möjligt behövs det i Kumla är en positiv syn hos kommunen till att släppa in andra. Jag tycker att kommunen ständigt ska se över den egna verksamheten för att hitta delar i verksamheten som andra kan sköta. Det behövs nytänkande och andra krafter. Det gynnar den kommunala verksamheten då konkurrens gör att alla skärper sig. Men, det gynnar framför allt seniorerna i Kumla som får en större chans att hitta något som passar dem.

Andra bloggare: Lotta Olsson

lördag 8 maj 2010

Nya lösningar för Kumla

Oppositionen i Kumla delar från och med idag ut ett flygblad till hushållen i Kumla. I flygbladet ställer vi frågan om mottagaren håller med oss om att skattepengar främst ska användas till mer resurser till skolan, en trygg vård och omsorg samt möjlighet för människor att välja.

Vi vill göra något åt Kumlas skolor. Det är viktigt att bryta trenden med dåliga resultat och vi måste tidigt ta tag i de elever som halkar efter. Idag skriver flera tidningar om SKL:s rankning av kommunerna utefter resultaten i grundskolan. Kumla hamnar på plats 193, inte sist i länet men det är en placering som ingen kan vara stolt över.

Det som måste till i Kumla är ett tydligt politiskt uppdrag till skolorna att förbättra resultaten och att bättre följa upp elevernas arbete. Vi måste också framhålla lärarnas betydelse för resultaten i skolan. Kopplingen mellan lärare och resultat är tydlig och det måste vi i Kumla få system för. Jag är inte främmande för att belöna kompetenta pedagoger.

Vi vill att människor i Kumla ska ha möjlighet att själv bestämma över den omsorg de behöver. Det är viktigt att kumlaborna känner sig trygga med att de får den hjälp de behöver och att det blir som de har tänkt. Bara den tryggheten gör att människor mår bättre.

Vi vill skapa möjligheter för människor att välja. Människor är olika, har olika behov och önskemål och därför är det sällan som en lösning passar alla. Vi vill släppa in andra i den service som kommunen idag sköter. För att detta ska vara möjligt måste kommunen vara öppen och positiv till detta och aktivt göra det möjligt.

I vår vision för Kumla finns det en mängd olika sorts barnomsorg för barnfamiljer att välja på, vi har skolor som drivs av kommunen och skolor som drivs av privata aktörer och vi har en äldreomsorg som ger äldre fler alternativ än det kommunala.

Den verksamhet som finansieras med skattemedel ska vara av hög kvalité. Det gäller för det som drivs i kommunal regi och det som bedrivs i privat eller annan regi. Det är politiken som har ansvaret för att kvalitén i all verksamhet granskas och uppfyller målen samt att allas våra skattepengar används optimalt.

Veckans bloggdebatt

Veckans bloggdebatt handlar om huruvida Alliansen i höst kommer bli omvalda eller ej. Jag är övertygad om att det blir så, det kommer att vara jämt men omvalda blir de.

Jag tror att när människor tänker tillbaka på de fyra år som gått så kommer regeringsdugligheten att väga tungt i valet av block. Sättet som regeringen tagit Sverige genom krisen kommer att spela in. Men Reinfeldts framtoning, hans sätt att formulera politiken och hans popularitet kommer att avgöra.

Jag tror att de förändringar som gjorts tilltalar många svenskar. Att få behålla mer av sin lön är något som många lätt blir vana vid och faran att detta förändras med en röd-grön regering kommer för många att bli påtaglig.

Jag tror att människor uppskattar att det lönar sig mer att jobba än att inte jobba.

Snart kommer det nya sjukförsäkringssystemet att sätta sig och människor ser effekten av att rehabilitera och försöka få fram arbetsförmågan istället för att stänga in människor i långa sjukskrivningar utan åtgärd.

Skolan är det sista jag vill lyfta fram. Det är en fråga som i stort sett alla pratar om, gammal som ung. Sverige halkar efter, det är inte ordning och det som Alliansregeringen har börjat göra med skolan måste få fortsätta.

Val vinns inte utan ansträngning. Det är via samtal med människor som detta val kommer att avgöras och det är du och jag som måste göra jobbet.

fredag 7 maj 2010

En fredag i maj

”Det blåser bättre opinionsvindar” var kommentaren som en moderat fällde på marknaden i Hallsberg idag när vinden tog tag som bäst. Det är ju kul att Alliansen går bra i Demoskops senaste mätning, det ger råg i ryggen åt våra valarbetare och manar nog alla till att kämpa på. Valet spås bli jämt men jag har en tro på vinst för Alliansen. Jag tror att ju mer S, V och MP presenterar av sina regeringsförslag så kommer opinionsvindarna blåsa åt Alliansens håll.

Det är trevligt med marknad, människor samlas, träffas och det går alltid att slänga käft med ”knallarna”. I Hallsberg, liksom i Askersund i förra veckan, var de flesta politiska partier på plats. Det är bra att lokala politiker finns ute bland folk så att människor har möjlighet att ta kontakt. Inne i Stadshus eller i sammanträdeslokaler hör vi hemma emellanåt men jag är av åsikten att minst lika mycket tid bör spenderas ute bland folk. Det kan vara på torget eller ute på besök i verksamhet eller företag.

Just nu, när det är fyra månader kvar till valet, är de flesta partier intresserade av att synas. Nu är det så dags att lyssna på vad människor vill anser jag. Nej vi politiker måste ut mer mellan valen, ut och prata, göra det enkelt för människor att träffa oss och vara på olika ställen för att lyssna och lära vad människor tycker att problemen i vårt samhälle är. Jag, och många med mig, har försökt, det är inte enkelt att hinna allt men ambitionen finns där.

På torget i Kumla idag är det aktivitet men rätt tomt på folk. Socialdemokraterna är på plats i sin stuga (de har flyttat sitt fredagscafé från lokalen på Köpmangatan till stugan på torget), Bondens egen butik står parkerad och Lärarförbundet har kampanj.

Lärarförbundet (LF) efterfrågar mer satsningar på skolan och det anser jag väl att de med denna regering får. Kommer dessutom vi i majoritet i Kumla ska de få se på kunskapsfokus även på lokal nivå! LF menar att alla valfrågor börjar i skolan och de delar ut fröpåsar med text som uppmanar att vi ska så ett frö för framtiden. Jag håller med. Skolan är viktig, bra lärare är viktigt och fokus på kunskap är viktigt.

onsdag 5 maj 2010

Kumla och företagsklimatet

Kumla har fortsatt en bra position i Svensk Näringslivs rankning, plats 64 mot förra årets plats 36. Även om vi tappat ligger Kumla fortsatt bäst i länet och det ska vi vara stolta över.
Dock finns det saker att ta tag i även om man i stort kan se att klimatet är gott.

Vi behöver fler företagsamma individer i Kumla. Snittet i Sverige för den mätningen ligger på 11,6% företagsamma individer av den arbetsföra befolkningen. Snittet för Kumla är 8,3% vilket kan jämföras med Laxås 10%, Askersunds 12,2%, Hallsbergs 9,6% och Örebros 9,3%.

Ett samhälle behöver människor som är företagsamma för att nya företag ska starta och därmed fler människor få jobb. Detta kan den lokala inställningen och arbetet med frågorna påverka. Det gäller att jobba med entreprenörskap i skolan. Det gäller också att från kommunens sida ha en positiv syn på alternativ, släppa in nya idéer och lyfta de lokala företagens möjlighet att konkurrera med det offentliga.

Kumla kommun har i detta sammanhang en ålderdomlig inställning. Allt som skattefinansieras, vård, skola och omsorg, sköter kommunen själv och den positiva inställningen till alternativ saknas. Visst kan andra förskolor, vårdhem mm öppna i Kumla då det är fritt att etablera sig men om kommunen inte är positiv blir det extremt svårt för dessa företag.

Kumla kommun skulle också kunna ändra sitt sätt att göra sina upphandlingar. Det skulle kunna göras mindre upphandlingar som gör det möjligt för små, lokala företag att vara med och konkurrera.

Kommunen skulle också kunna släppa in andra att sköta viss verksamhet, exempelvis caféet på badet och campingen. Det är typiska verksamheter som skulle kunna skötas av någon företagsam person som säkerligen också skulle få till en bättre skjuts i verksamheten.

tisdag 4 maj 2010

MP på rätt sida i Kumla

I dagens NA står det om V och MP och blockpolitiken i Kumla. Att vänstern väljer den röda sidan förvånar nog ingen även om inte jag kan se att det existerar något samarbete mellan S och V i Kumla.

Att MP väljer att stå kvar på den blå/gröna sidan även nästa mandatperiod gläder mig. Vi har ett bra samarbete mellan Allianspartierna och Miljöpartiet under denna period och det fortsätter, förhoppningsvis i majoritet, under nästa mandatperiod.

Jag vet inte hur stark viljan egentligen är hos socialdemokraterna i Kumla att samarbeta med vänstern och miljöpartiet. Annica Eriksson (S) uttrycker i tidningen en önskan om samarbete samtidigt som S skriver ett eget valmanifest…

Miljöpartiet har provat på att samarbeta med S i Kumla och vad jag förstår kände de inte att de kunde påverka utan var mest förpassade till att vara åskådare.

För oss innebär samarbete att alla har möjlighet att påverka politiken. Miljöpartiet i Kumla bidrar i vårt miljötänk samt kommer med många bra idéer inom alla områden.

På det lokala planet betyder personkemin mycket. Ofta är det ett fåtal personer som representerar partierna och då är det väsentligt att samarbetet fungerar i det dagliga. Vi har inom vår koalition en konstruktiv dialog och ett nära samarbete. Vi har ett gemensamt valmanifest som vi kommer att presentera den 31/5. Vi kampanjar ihop och vi har under hela mandatperioden agerat gemensamt i budgetarbetet och med motioner till Fullmäktige.

Andra bloggare: Joel Falk, ledarbloggen

måndag 3 maj 2010

Skattechock till Svenska folket

Det magiska datumet är här, beskeden har kommit från de röd-gröna och skattechocken är ett faktum. Det är som vi trodde med höjda skatter som notan ska betalas och hela svenska folket drabbas.

Just när konjunkturen vänder kommer de röd-gröna byta ut jobblinjen mot bidragslinjen och det är jobbstopp som väntar oss om de vinner valet i höst. De föreslår höjda skatter för företagare vilket för vanligt folk kommer att innebära högre priser på varor och tjänster. Detta leder i sin tur till stigande inflation och högre räntor vilket späder på negativa spiraler i ett läge där det är motsatsen vi behöver.

Sverige behöver en regering som fortsätter arbetslinjen. Vi behöver en regering som ökar takten i förenklingar för företag så att det blir färre regler och billigare att anställa. Vi behöver en regering som förstår att hålla i statens finanser så att vi kan behålla välfärden i vårt land. Vi behöver en regering som fortsätter jobbet med att förbättra den svenska skolan.

Det röd-gröna alternativet vrider klockan tillbaka till tiden före valet 2006, den tid då det lönade sig mindre att jobba och driva företag – det agerandet kommer inte att ta oss ur krisen.

Andra bloggare: Kent Persson, Sten Tolgfors

Höstens alternativ i Kumla

I Kumla har vi två tydliga alternativ inför höstens val. På ena sidan står en ilsken socialdemokrati med en tyst vänster bakom sig. Det är laget som inte lyssnar på någon, går sin egen väg oavsett konsekvenser för kvalitén i Kumlas välfärd och som hela tiden skyller sina misstag på någon annan.

På andra sidan står vi moderater tillsammans med KD, C, FP och MP som anser att Kumla kan bättre. Vi som vill ha ett Kumla som tillåter alternativ, där människor har möjlighet att välja, där kvalité i vård skola och omsorg går före snygga fasader och där fokus är på en kommunal ekonomi i balans.

Vi har under flera år lagt gemensam budget med satsningar på exempelvis pedagogisk utveckling och ökad måluppfyllelse i Kumlas skolor. Vi gör andra satsningar än den socialdemokratiska majoriteten inom det sociala området och vi vill skapa möjlighet för människor i Kumla att påverka den omsorg de behöver.

Kumla behöver positivt nytänkande och ett klimat där fler åsikter, förslag och alternativ kommer till tals. Om vi får förtroendet att styra Kumla, kommer kumlabor, tjänstemän och politiska motståndare att behandlas med respekt.

lördag 1 maj 2010

första maj

Dagens demonstrationer och tal är över och nu vågar solen sig fram i Kumla… Jag var inte på plats men har läst NA:s kommentar till vänsterns firande på torget. Det verkar som herr Moberg i vanlig stil, iklädd peruk och damkläder, framträtt, svurit och skällt på regeringen samt oss i oppositionen. Han som påstås styra kommunen, Lennart Eriksson, kommenterar tilltaget med att ingen kan styra Dan-Åke Moberg.

Det är anmärkningsvärt att oavsett vem som innehar ledartröjan så styr Moberg. Inte för att vi i oppositionen är speciellt förvånande men det måste vara rätt trist för de som på pappret har makten i Kumla.

Föryngring och förnyelse är inget signum för socialdemokraterna varken i Kumla eller centralt i partiet. De mal på i sina gamla hjulspår med samma gäng och förnyelsen lyser med sin frånvaro.

Vad som sades på torget i Kumla vet jag inte men från andra orter har det rapporterats om på radion under dagen. Det är löften om skattesänkningar för pensionärer och höjningar av bidrag som det ska bli mycket intressant att se hur de i slutändan ska finansiera. Gissningen är att det blir högre skatt för många och stora lån för staten. Detta kommer att sluta i ett elände som tyvärr vi alla kommer att tvingas vara med och betala för.