onsdag 31 mars 2010

Återbesök i verkligheten

Jag har idag gjort ett återbesökt på Halltorps korttidsboende och träffat ett gäng kompetenta tjejer som har hand om främst autistiska barn. Det är ett tufft jobb med dessa barn vars handikapp inte syns på utsidan men som många gånger tar sig uttryck som inte är så kul att vara med om. Men det är ett underbart jobb när de märker att barnen trivs, när de ser framsteg och när emellanåt får en ordentlig kontakt med ett barn.

Att jobba på ett korttidsboende för barn är speciellt. Personalen får insyn i dessa familjers tuffa vardag och det är klart att det är med blandade känslor som föräldrar lämnar bort sina barn för att få lugn i några dagar.

Moderaterna har skrivit en rapport efter drygt hundra liknande besök under 2008-2009 och tjejerna jag träffade idag höll med om många saker som kommit fram. Det bästa med jobbet är människorna, i detta fall barnen, de jobbar med. Arbetskamraterna och arbetslaget har också stor betydelse för trivseln.
På den avdelning på Halltorp som jag var på har personalen en bra gemenskap, de har högt i tak och pratar mycket om sitt jobb och de situationer de är med om. Det gör det enklare för dem att orka med.

I rapporten framgår också att det som kan bli bättre är lön och status. På Halltorp menar man att statusen å ena sidan är något som personalen skapar själva, bl.a. när de pratar om sina jobb, och något som skapas av titeln ”vårdare” som de alla har oavsett den egentliga kompetensen.

Vi moderater lyfter i våra förslag fram medarbetarna som en viktig resurs i verksamheten. Vi tror att mycket kan förbättras i verksamheter inom vård och omsorg genom att lyssna mer på dem som arbetar och ge dem mer inflytande och ansvar.

Vi moderater tror också på alternativ i välfärden. Det ger brukarna makt och möjlighet att välja det som passar just den enskilde. Med fler utövare skapas en annan arbetsmarknad vilket ger människor som jobbar fler arbetsgivare och i förlängningen bättre villkor.

Min reflektion efter besöket är att det är fantastiskt vad mycket duktiga tjejer det finns i den svenska välfärden!

tisdag 30 mars 2010

Grattis alla länsbor till läkarutbildningen!

Det glädjande beskedet har nu kommit att Örebro Universitet får sin läkarutbildning.
Detta är bra för Sverige, länet och Kumla!

Moderaternas uppfattning har hela tiden varit att läkarutbildningen i Sverige behöver byggas ut till fler orter och antalet platser utökas. Örebro är rätt plats för utbyggnad och dagens positiva besked gör att Örebro län har större möjlighet att klara framtidens utmaningar vad gäller sjukvården.

För Kumla är läkarutbildningen bra då det innebär en stor möjlighet att få fler läkare till kommunen. Det har under flera år varit brist på läkare på vårdcentralen i Kumla och en läkarutbildning i Örebro kan definitivt ändra på det.

Andra bloggare: Kent Persson, Lotta Olsson, Torbjörn Ahlin

måndag 29 mars 2010

Miljoner till bad istället för till skolan!

Lärarförbundet anser att kommunen har gjort fel då inte något av de 20 miljoner som Kumla kommun har fått från staten har gått till skolan – Jag håller med! Istället går pengarna till att finansiera det nya innomhusbadet!

I Kumla har vi stora problem med att få verksamheten i våra skolor att bli så bra att eleverna får den kunskap som de har rätt till. Resurserna räcker inte till de satsningar som skulle behövas och lärarkåren går på knäna.

Den krassa verkligheten i Kumla är att den höga investeringstakten som kommunen är inne i gör att pengar från driften av verksamheten (skola, vård, omsorg) måste tas till att finansiera de investeringar som görs.

Istället för att göra de satsningar på kunskap som behövs bygger Kumlas socialdemokrater hus!
Jag är övertygad om att eleverna är mer betjänta av att få kunskap som rustar dem för livet än att bada i ett nytt badhus!

Förbättringar för Kumlas pensionärer

Regeringen kom i lördags, som många förväntat, med ett besked om en tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer. Detta är bra för människor i Kumla då vi har många äldre och många med lägre inkomster. Skattesänkningen som ska gälla från 1:a januari 2011 kommer alla pensionärer till del och mest gynnar det pensionärer med låga inkomster.

Regeringen har gjort fler saker för pensionärerna under perioden förutom att skatten sänkts två gånger. Exempelvis har ett särskilt bostadstillägg införts, extra stora jobbskatteavdrag för personer över 65 år, fritt val inom äldreomsorgen, tandvårdsreform och slopad fastighetsskatt.

Men vad kan vi lokala politiker göra för äldre i Kumla?

Om jag fick bestämma skulle kommunen planera för ett nytt äldreboende i centrala Kumla. Solbacka är sedan några år i en utredning utdömt men det enda som socialdemokraterna planerar är att eventuellt bygga ut…

Jag skulle jobba stenhårt för att få till ett trygghetsboende där äldre kan bo i en egen lägenhet och i samma hus ha en bra restaurang och gemensamhetslokaler samt tillgång till hemtjänst, läkare och sjuksyster.

Jag skulle omgående se till att äldre i Kumla som behöver hjälp i hemmet skulle få välja vem som ska utföra den hjälpen.

När det gäller primärvården skulle jag se till att tillgängligheten på vårdcentralerna i Kumla blev bättre och att personalen fick mer inflytande över verksamheten så att fler läkare lockades till Kumla.

Jag skulle utvidga volontärverksamheten i Kumla och göra det möjligt för människor att hjälpa sina medmänniskor. Det här gäller både äldre och yngre som vill ge sina medmänniskor en guldkant i tillvaron.

fredag 26 mars 2010

Enkla svar i S-blad

Jag har i min brevlåda idag fått socialdemokraterna blad ”alla ska med…”. Denna gång är det ett mer välskrivet blad och i det går socialdemokraterna igenom kommunens verksamheter och de berömmer sin egen förträfflighet att sköta Kumla kommun.

På första sidan får regeringen sig en känga för att socialen går back med 23 miljoner under 2009. Inget skrivs om lågkonjunkturen utan allt skylls på regeringens försämringar som har skapat ett otryggt Kumla. Regeringen beskylls både för att arbetslösheten och våldet har ökat i Kumla. Anmärkningsvärt är att socialdemokraterna inte med ett ord tackar all personal som jobbar och sliter inom socialförvaltningen.

Sedan går de över till landstinget där de svävande gör en beskrivning över verksamheten och angriper förslag om privata sjukförsäkringar som inget parti i Sverige föreslår. Det är märkligt att socialdemokraterna inte kan spela ett ärligt spel utan måste ta till lögner i debatten.
Det är också märkligt att socialdemokraterna inte berör det som oroar människor mest nämligen tillgängligheten. För människor i Kumla är det största problemet att vi inte kommer fram i primärvården och att det inte finns tillräckligt med läkare.

Längst ner på sidan presenteras ett cirkeldiagram med felaktiga siffror över hur kommunens ekonomiska resurser fördelas…

Tillväxten i Kumla anser socialdemokraterna består i att de bygger hus. Jag anser att tillväxt är en blandning av företag, personliga satsningar från människor som bor i vår kommun och en gemensam syn i politiken att vissa satsningar ska göras. Vi i oppositionen har varit med och bidragit i framtagandet av många de satsningar som majoriteten tar åt sig äran av. Det är under de senaste åren, gällande stadshus och bad, som vi har haft andra prioriteringar. Vi anser att kommunen ska bygga när kommunen har råd. Kommunen ska i sämre tider prioritera vård, skola och omsorg.

Beträffande skolan är rubriken ”Vi prioriterar skolan högt”. Återigen är det hus som socialdemokraterna prioriterar före kvalité i verksamheten. Visst är bra lokaler kvalité men det främsta i skolan måste vara att barn och ungdomar lär sig något och att de mål som är uppsatta nås. Målen är inte så högt satta, 91% av eleverna ska klara minst godkänt i skolår 8 och 9, men inte ens det fixar skolorna i Kumla. Detta oroar personalen men socialdemokraterna fortsätter att bygga hus!

Det mest anmärkningsvärda i detta blad står på sista sidan. De hyllar kultur och fritidsförvaltningen. Detta trots att de är så missnöjda med den verksamheten att de har sparkat förvaltningschefen och därmed åsamkat Kumlas skattebetalare en stor kostnad.

torsdag 25 mars 2010

Medskick till Sahlin

kumlanytt.se kan man idag läsa att Mona Sahlin kommer till Kumla och socialdemokraternas distriktskongress helgen efter påsk. Det är bra att Mona Sahlin kommer och besöker vår fina kommun även om jag tvivlar på att hon kommer hinna se så mycket mer än just den lokal hon besöker.

Då jag säkert inte blir insläppt på detta interna möte vill jag på detta sätt ställa några frågor till socialdemokraterna kandidat till stadsministerposten.

Den stora frågan i valet kommer att handla om jobben. Socialdemokraterna går till val på att göra det mindre lönsamt att jobba, dyrare att anställa och svårare att vara företagare. Era förslag kommer att innebära kraftigt höjda skatter på arbete, anställningar och företagande - Hur ger en sådan politik fler jobb?

De förslag till skattehöjningar som ni tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet går till val på innebär en stor risk för att drivkraften att arbeta försvinner – Vad kommer det att ge för effekter på Sveriges ekonomi?

I Kumla brottas vi med dåliga resultat i skolan. Ni söker väljarnas mandat att tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet styra Sverige men ni har ingen gemensam politik för skolan. Vänsterpartiet vill montera ner kunskapslinjen i den svenska skolan och ni socialdemokrater har inte tagit avstånd från deras förslag – Hur hjälper minskade kunskapskrav i skolan Kumlas ungdomar till en bättre framtid?

Befria sjukvården!

Veckans bloggdebatt handlar om sjukvård och frågan är hur den kan bli bättre.
Jag håller med Lotta Olsson som menar att svensk sjukvård är bra men behöver befrias och tillåtas att utvecklas.

Problemet är, tror jag, att många människor har en oro över att inte komma till sjukvården när det väl gäller. Man hör så många historier om människor som får kämpa för att få en diagnos och misstron att få hjälp är stor. Samtidigt har många uppfattningen att om man väl har fått en diagnos och är riktigt sjuk så får man en bra vård.

Det handlar om tillgänglighet. Om vi visste att vi kom fram när vi sökte vård och att vi fick träffa en sjuksköterska eller läkare så skulle vi bli trygga med det. Det gäller att skapa tillgänglighet i primärvården. Får vi till det är mycket vunnet.

Sjukvården måste få mandat att utvecklas och medarbetarna få möjlighet att påverka. En personal med inflytande gör ett bättre jobb. Släpp loss kreativiteten hos personalen! En personal som kan påverka sin situation känner mindre stress och frustration och kan då lägga sin energi på patienterna.

Min käpphäst är folkhälsa. Vi måste bli bättre på att uppmuntra till bra matvanor, rörelse och ett aktivt liv. Det gäller att planera samhällen så att det finns möjlighet att gå och cykla. Vi måste påverka barn och ungdomar så att rörelse blir en del av vardagen och livet. Mer och smartare stöd till föreningslivet så att de kan jobba för folkhälsa och stimulans för både kropp och själ.

Andra bloggare om samma tema: Kent Valdermansson, Tokmoderaten,

onsdag 24 mars 2010

Kumla kommun kan göra mer för jobben

Idag rapporteras det på nyheterna om vad som anses vara den viktigaste valfrågan och vilket parti som har den bästa politiken i den frågan. Det är jobben som svenska folket anser är den viktigaste frågan inför höstens val och det är moderaterna som väljarna tycker har den bästa politiken för att lösa fråga. Som moderat är det självklart goda nyheter samtidigt som vi måste fortsätta att kämpa för att få ner arbetslösheten och då speciellt för unga människor.

Vad kan då Kumla göra? En sak som jag lyft fram tidigare är att företagsamheten i Kumla måste öka. Vi har för få företagsamma personer i Kumla och det måste kommunledningen ta sig en funderare på varför det är så. En anledning kan vara att kommunen inte har en öppen och positiv attityd till att släppa in andra än sig själva i verksamheter som finansieras via kommunalskatten. En annan anledning att verksamheter som, caféer, camping mm, sköts av kommunen trots att det skulle varar naturligt att ngn annan utförde jobbet. En tredje anledning att vi i skolan inte tillräckligt lyfter fram entreprenörskapet. Vi måste i skolan lära barn att ta vara på sin egen förmåga till initiativ. En fjärde orsak är den kommunala upphandlingen. Upphandlingen måste ses över för att möjliggöra för mindre företag att vara med och offerera.

Från oppositionen har vi under flera år föreslagit att kommunen ska införa ett företagarråd vilket majoriteten inte anser är nödvändigt. Jag tror att ett forum där företagare kan träffa kommunledningen är nödvändigt för en liten kommun. Att skapa mötesplatser där människor, företag kan samverka är viktigt Det är viktigt att vi politiker och tjänstemännen i kommunen vet vad företagen i kommunen efterfrågar, vad deras styrkor och möjligheter kräver för service och uppbackning av kommunen. Det är ur de mindre företagen jobben kommer och det är det som är viktigt för en liten kommun.

Kommunen kan ta ett större ansvar vad gäller praktikplatser. Kommunen kan också, likt Örebro, satsa på ungdomsanställningar inom skolan där statsbidrag i form av Nystartsjobb används som finansiering.

tisdag 23 mars 2010

På dagordningen i Stadshuset

På dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott hade vi en stor lunta papper att ta oss igenom och det är främst två ärenden som jag vill lyfta.

Först gick vi igenom den personalekonomiska redovisningen för 2009. Där kan man konstatera att sjukskrivningarna bland kommunanställda fortsätter att gå ner (ligger nu på 5,39 %) vilket är bra. Hur medarbetare mår beror mycket på hur ledarskapet är i organisationen. I NA har ett antal artiklar publicerats om arbetsklimat och hantering av sjukskrivna i Örebro kommun och jag tycker att Kent Persson på ett bra sätt svarar på frågor i dagens NA. Personalen är en viktig resurs. Personalen måste få kompetensutveckling och möjlighet att påverka sin situation på arbetsplatsen. Människor växer om de får ta ansvar och blir sedda.
Kumlas personalpolitik vad gäller de högre tjänstemännen kan ifrågasättas. Är det klokt att ”avskeda” högre chefer utan vettiga formuleringar? Är det klokt att lösa ut chefer för dyra pengar när kommunens resurser inte räcker till allt man planerat?

Nästa punkt på dagordningen var skolans kvalitetsredovisning. Att Kumla inte når upp till uppsatta mål vad gäller kunskap är känt sedan länge. Vi i oppositionen ville sätta fingret på detta genom att kräva en handlingsplan från förvaltningen där de ska beskriva hur de ska uppnå en ökad måluppfyllelse enligt Kumlas skolplan. Socialdemokraterna blir alltid upprörda när vi föreslår konkreta åtgärder som innebär att förvaltningarna ska ta tag i saker och ting. Då är det alltid mycket på gång så våra tillägg är onödiga… Till slut enades vi om en formulering där vi i kommunledningen vill understryka vikten av ökad måluppfyllelse. Det är bra att i opposition markera sitt missnöje, det är också bra att ibland få igenom saker även om det endast blir delar av det ursprungliga yrkandet.

torsdag 18 mars 2010

Integration

Igår tog riksdagen beslut om en ny lag om etablering för nyanlända . Det är ett efterlängtat beslut och, som Elisabeth Svantesson skriver om i sin blogg, innebär att Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för nyanlända och säkrar kontakten mot arbetsmarknaden. Tanken är att alla ska behandlas lika vid ankomsten till kommunerna och att det ska var fokus på att få ut människor i arbete och in i det svenska samhället.

I Kumla har vi idag en så kallad MIA-enhet (integration, migration, arbete) dit nyanlända i Kumla får hjälp. Arbetet som utförs i Kumla är bra och i stort sett i linje med det som riksdagen nu har beslutat. Jag ser inget hinder för Kumla i förslaget utan mer en fortsättning och utveckling av det arbete som hittills utförts.

Trots att Kumla har jobbat bra i dessa frågor anser jag att det är bra att vi i Sverige får en enhetlig hantering av människor som kommer till oss. Vi ska behandla varje individ för sig och inte ha ett system som stänger in kvinnorna i hemmet, vilket många gånger händer idag. Det är bra att Arbetsförmedlingen får ansvaret då det bästa sättet att integreras i ett samhälle är att börja jobba. Det är bra att etableringslotsen införs som kan ge den nyanlände stöd under processen att komma i ordning med jobb och annat.

Socialdemokraterna i Kumla är kritiska till det nya arbetssättet då de anser att MIA har en helhetssyn och är duktiga på att fixa jobb.

Jag tycker det är fel att Kumla kommun agerar arbetsförmedling – låt Arbetsförmedlingen sköta det. De har resurserna och rätt kompetens för den uppgiften

onsdag 17 mars 2010

Veckans bloggdebatt om frihet

Frihet är just det som vi i oppositionen vill ge människorna i Kumla som idag är inlåsta i den ”kommunala buren”. Vi vill släppa in andra alternativ i Kumla. För att lyckas med det måste man i grunden vara positiv till alternativ, vilket inte Socialdemokraterna i Kumla är, och på det sättet skapa frihet åt människor i Kumla.

För mig handlar frihet för en kommuninvånare att veta att skatten jag betalar in förvaltas väl och ger mig den service som jag har rätt att förvänta mig. Frihet innebär att jag kan välja mellan olika alternativ i omsorgen om mig, mina barn och mina gamla. Frihet innebär en palett med olika alternativ som gör att jag kan välja det som passar just mig bäst.

För en kommuninvånare ska servicen från kommunen vara enkel. När jag tar kontakt med kommunen i olika ärenden ska jag snabbt komma i kontakt med rätt person, få ett bra bemötande och en snabb hantering.

En kommuninvånare ska känna stolthet för sin kommun och att kommunen är ”min”. Viktigt är att alla kommuninvånaren känner att de kan påverka och att det inte är någon skillnad på folk och folk utan att alla människor i kommunen har lika värde.

En kommuninvånare ska kunna lita på att den service som erbjuds är bra. Allt som utförs och finansieras via skatten ska ha en bra och säkrad kvalité.

Frihet är att ha möjlighet att påverka sitt liv. Det är förödande för kreativiteten att bli inlåst i ett fack och bli tilldelad en viss plats som man inte kan påverka. Synsättet från politiker och tjänstemän som ”sitter på” pengar och resurser som ska fördelas måste vara att skapa rutiner så att alla behandlas lika, att se varje människa och anpassa sitt agerande så att det passar individen.

tisdag 16 mars 2010

Återbesök i verkligheten

Vi moderater genomför sedan 2008 ett projekt som vi kallar för ”Välkommen till verkligheten”. Projektet går ut på att lyssna, dra slutsatser och återkomma. I projektet gör 300 moderater runt om i Sverige 3000 besök i den svenska välfärden. Först gjorde vi fem besök var där vi träffade medarbetare och frågade dem hur de har det och vilka fördelar och nackdelar de ser i verksamheten. Det var fantastiskt att få höra berättelserna om glädjen i jobbet, stoltheten och trivseln i många gånger tuffa omständigheter. Lika trist var det att höra hur de kämpar, att de inte känner sig delaktiga eller att de upplever statusen och lönerna som mycket låga.

Nu har vi sedan årsskiftet börjat göra våra återbesök. (Vi besöker alla verksamheter två gånger.) Nu berättar vi om resultatet av alla dessa möten och ber om inspel till det vi kommit fram till.

Idag träffade jag en arbetsgrupp på Sköllegården i Pålsboda. De var ett gäng erfarna kvinnor som höll med om det mesta vi kommit fram till efter våra 376 besök i äldreomsorgen.

På Sköllegården håller de med om att det bästa med jobbet är de människor de arbetar med (brukarna) och gemenskapen med arbetskamraterna.

De höll också med om mycket av det som vi fått fram som brister eller saker som kan bli bättre. Att kunna påverka schemaläggning och arbetstider, att det är personalbrist, att arbetet ofta är stressigt och tungt och de ifrågasätter starkt neddragningar inom äldreomsorgen.

I rapporten har det kommit fram att de flesta som arbetar inom äldreomsorgen är kritiska till politiker och tjänstemän i kommunen. Generellt tycker man att de som beslutar inte vet vad de beslutar om och att besluten tas för att sedan skyfflas över till personalen som ska genomföra. Detta höll man med om på Sköllegården, de tycker att politiker ska komma och vara med i verksamheten och prya lite oftare (tydligen har politiker från kommunen varit och pryat men endast korta stunder då det alltid kommit något viktigare i vägen!).

Vi moderater har lärt oss massor på dessa besök. Vi har tagit till oss av förslagen och formar en politik där vår utgångspunkt är att människor ska kunna åldras i trygghet och med bibehållen värdighet.
Kvaliteten inom äldreomsorgen måste höjas. Vi vill ge de äldre ett större inflytande, medarbetarna fler möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling, vi måste börja lyssna mer på medarbetarnas förslag till förbättringar och personalens upplevelse av personalbrist måste vi ta på allvar.

måndag 15 mars 2010

S kan inte svara

Ikväll har vi i Kumlas Fullmäktige diskuterat en interpellation som jag skrivit till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson. Jag frågade vilken beräkning som ligger till grund för de 55 miljoner kronor som Socialdemokraterna i Kumla påstår att den borgerliga regeringen har tagit från Kumla. Jag frågade också varför dessa 55 miljoner inte beskrivs i budgetförutsättningarna i 2010 års budget.

I svaret nästlar Lennart Eriksson in sig i obegripliga meningar och svaret blir, åtminstone för mig, just obegripligt. Exempelvis skriver Lennart Eriksson att de 55 miljonerna är en sammantagen summa under de år vi har haft en borgerlig regering. Sedan anger han att anledningen till att det inte står något om detta i budgetförutsättningarna är att regeringens tilltag inte är kända…

Att Kommunstyrelsens ordförande inte på ett begripligt sätt kan skriva ett svar på en fråga från oppositionen är ur demokratiskt synvinkel förkastligt. Att han använder sig av siffror i sina påståenden om den kommunala ekonomin som inte går att hitta i kommunala papper är skandal!

Varken Lennart Eriksson, Annica Eriksson eller Dan-Åke Moberg kunde i debatten ge några svar.
Deras smutskastning av regeringen och oppositionen i Kumla har inga gränser. Deras långa inlägg om obegripliga sammanhang gör nog inte att människor i Kumla känner sig trygga med att dessa Socialdemokrater har siffrorna under kontroll..

I svaret anges sänkta stadsbidrag, ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar eller minskat stadsbidrag för vuxenutbildningen som förklaring till de 55 miljonerna. Men inget av detta håller.

Stadsbidragen har frysts men samtidigt har det kommit punktinsatser på stadsbidrag och sänkningar av andra utgifter exempelvis arbetsgivaravgifter.
Ökningen av försörjningsstöd i Kumla har pågått långt före den borgerliga regeringen tillträdde och dessutom är det normalt att stödet måste öka när arbetslösheten ökar vilket sker i en lågkonjunktur.
Placeringarna kan inte heller härröras till regeringen då placeringar inte uppstår hux flux utan är mer komplexa än så. Att människor inte får plats på vuxenutbildningen i Kumla är inte sant, det finns inte belägg för det enligt tjänstemännen.

Nej Lennart Eriksson har ingen hållbar förklaring till de 55 miljonerna som han och andra Socialdemokrater använder i debatten. Som kommunstyrelsens ordförande borde han vara mer precis i sina uttalanden och kunna redovisa de siffror han använder.

torsdag 11 mars 2010

Listan är klar - nu är det valrörelse!

Igår kväll fastställde moderaterna i Kumla kommunlistan inför valet i höst och jag tackar för förtroendet att stå överst. När processen med nomineringarna nu är över kan vi på allvar börja valrörelsen. Det gäller att visa att oppositionen, med oss moderater i spetsen, är värda kumlabornas förtroende att ta över styret av Kumla.

Vi är fem partier, M, C, KD, FP och MP, som under denna mandatperiod har jobbat ihop, träffats varje vecka, lagt gemensamma budgetar, motioner och gjort utspel. Vi har medvetet agerat tillsammans för att visa kumlaborna att det finns ett alternativ till den sittande majoriteten.

Kumla behöver ett maktskifte. Det är inte bra att samma parti styr en kommun så länge som socialdemokraterna har gjort i Kumla. Effekten av för långt styre det blir att allt går ihop, parti, kommun, politiker och tjänstemän. Kommunen skulle må bra av att det rörs runt lite och att nytt blod kommer in i. Men detta är bara en bieffekt av ett maktskifte.

Främst behöver Kumla en ny majoritet för att komma i ordning med skolan och ekonomin. Vi måste få en bättre styrning av kommunen där politiker sätter upp mål och utvärderar men låter professionen sköta verksamheten.

Kumla behöver ett värderingsskifte där nya idéer släpps in och andra tillåts att sköta delar av det som kommunen idag sköter. Vi vill att kommunen ska vara positiv till att andra startar, eller tar över, dagis, skolor och omsorg. Vi vill göra det möjligt för äldre att välja boende och omsorg. Vi vill att föreningar, om de vill, ska driva våra sportanläggningar. Vi vill släppa in entreprenörer och företagare i våra kommunalt drivna caféer, gym och camping.

En hel del kan göras för att öka företagandet i Kumla. De som driver företag i Kumla idag är, i de flesta fall, nöjda men vi har en mycket låg andel företagsamma individer i Kumla och de som startar nya företag är alldeles för få. En del i detta är att se över den kommunala upphandlingen och vi måste redan i skolan lära elever om entreprenörskap

onsdag 10 mars 2010

NA:s journalistik

Att vara journalist är säkert inte lättare än något annat jobb och speciellt inte när så lite tid finns till att gräva ner sig i fakta och ta reda på sanningen i de reportage som ska skrivas. Det är ändå med viss irritation jag läser vår lokaltidning och kan konstatera att enkel fakta borde ha hunnit kollas.

För några veckor sedan hade man på Kumlasidan ett stort uppslag om Centerns förslag på översiktsplan. Det var väl helt OK att Centerpartiet fick publicitet för att en ledamot i Barn- och utbildningsnämnden hade skrivit ett förslag. Problemet är att åsikterna delas med de övriga oppositionspartierna och att förslaget inte var ett C-förslag från början utan ett gemensamt förslag. Detta hade NA lätt kunnat konstatera om de brytt sig om att titta på alla remissvar som kommit in…

Det andra exemplet kom idag då den stora nyheten i Kumla är att partiets hemsidor inte är uppdaterade. Där ifrågasätter jag när texterna skrivs - Om reportern hade tittat på moderaternas hemsida de senaste dagarna kunde de se att vi har uppdaterat sidan så sent som den 8/3 och haft flera inlägg under februari månad. NA skriver i sin faktaruta att informationen på Kumlamoderaternas hemsida är från januari.

Jag pratar i egen sak men min poäng är att om jag ser/vet några fel som är så påtagliga hur mycket fel är det då inte i andra artiklar i tidningen? Hur blir förtroendet för det som skrivs i Nerikes Allehanda? Kan man lita på artiklar och faktarutor?

Sjukvård – en fråga om rättvisa

Idag är det stor debatt om vården i Örebro mellan moderaternas Filippa Reinfeldt och socialdemokratiernas Ylva Johansson. Socialdemokraterna har många bra åsikter om man läser dagens debattinlägg i NA från Ylva Johansson men de hakar dock upp sig på fel saker när de bemöter oss moderater. De menar att vi skapar system där plånboken styr medan det vi gör är att försöka få bort just det systemet.

Det är i socialdemokraternas Sverige som köerna och den orättvisa vården har skapats och det är i det systemet som människor för att få vård köper sig förbi köer.

För oss moderater är det viktigt att vården är tillgänglig och rättvis. Det handlar om att alla, oberoende av kön, bakgrund, sexuell läggning eller storlek på plånbok, ska få den vård de behöver när de behöver den. Sjukvården ska vara gemensamt finansierad via skatten och vården ska vara lika bra oavsett var i landet man bor.

I Kumla har situationen länge varit hopplös. Människor har fastnat i telefonköer eller inte alls kommit fram till våra vårdcentraler. Det är svårt att locka läkare till primärvården i Kumla och följden blir att kumlaborna har svårt att få en läkartid. Jag vet att tillgängligheten har blivit bättre och köerna kortare detta beroende på omorganisation i Kumla och den kömiljard som regeringen infört vilken har sporrat landstinget att skärpa till sig. Örebro läns landsting har fått ta del av dessa pengar vilket är bra.

I Kumla är också situationen på våra vårdcentraler allvarlig då landstinget inte tillfört resurser i den takt som befolkningen har växt. Exempelvis borde vi i Kumla ha 10 läkare för att klara att ta hand om alla.

Vi moderater vill att medarbetare ska ha inflytande i verksamheten - jag tror att just det kan vara ett sätt för Kumla att locka till sig fler läkare.

Jag tror starkt på att vi måste satsa mer på folkhälsa. Inom detta område är det extra viktigt att kommun och landsting samarbetar. Äldres hälsa kan förbättras mycket genom ett förebyggande arbete, det är viktigt att hemtjänstpersonalen har ett rehabiliterande synsätt. Likväl som skolan och skolsköterskorna har en viktig förebyggande roll när det gäller våra barn och ungdomar.

tisdag 9 mars 2010

Skolan i Kumla fortsätter att oroa

Idag har nästan hela min dag gått åt till möte om bokslutet för Kumla kommun 2009.
Detta är ett årligt återkommande möte där de olika förvaltningarna ska förklara det ekonomiska utfallet och hur man har uppfyllt sina mål.

Kumla kommuns resultat för 2009 blir inte vad som var tänkt, vi kommer troligen att hamna på 11 miljoner vilket ska jämföras mot det budgeterat överskott på 25 miljoner. Lågkonjunkturen har en stor skuld till detta men kan inte beskyllas för allt. Socialen har ett stort underskott, 23 miljoner, vilket jag skrivit om i tidigare inlägg.

Vad jag skulle vilja uppehålla mig vid är uppföljning av grundskolans mål 2009. Det är en skrämmande läsning. I de nationella proven i skolår 2 och 5 är målet att 95% av eleverna ska uppnå målen i respektive ämne. I skolår 8 och 9 är målet att 91% av eleverna ska få betygen godkänt eller bättre i respektive ämne.

Det enda mål som uppnås är att flickor i skolår 5, där klarar 96,7% av målen i svenska!

Alla andra mål uppnås INTE!
Barnen i Kumla presterar under år 2009 sämre än år 2008.
Detta är allvarligt – Mer fokus i skola måste alltså läggas på att uppnå kunskapsmålen.

Detta har vi insett och i varje budget under den här mandatperioden har vi avsatt pengar till ökad måluppfyllelse och pedagogisk utveckling. Socialdemokraterna har sagt nej.

Socialdemokraterna säger att de satsar på skolan, att resurser tillförs varje år. Må så vara men frågan är vad de lägger sina resurser på. De fokuserar på fel saker. De inser inte att kunskapen måste gå först inte bara på pappret utan i praktiken.

Det som är det värsta i detta är att inte att Kumla får dåligt rykte och kanske tappar elever till andra kommuner eller missar ett antal nya kommuninvånare. Det värsta är att varje dag finns det barn i Kumla som inte får den undervisning som de har rätt till. Varje dag missar dessa barn den möjlighet de har att lära sig saker. Varje dag halkar barn efter och det innebär att deras möjligheter till högre utbildning och bra jobb minskar VARJE DAG.

måndag 8 mars 2010

Tankar på kvinnornas dag

Idag är det Internationella kvinnodagen och jag hoppas att vi alla ägnar en extratanke åt alla kvinnor idag.

Tankarna kan gå till kvinnor runt om i vår grymma värld som utnyttjas många gånger på omänskliga sätt. I krig är våldtäkter mot kvinnor ett effektivt sätt att bryta ner ett samhälle. I nutidens slavhandel är det kvinnor som är den främsta handelsvaran som skickas från land till land i syfte att känna ihop pengar genom att sälja sin kropp.

Tankarna kan gå till alla duktiga och modiga kvinnor som kämpat för att vi som lever idag ska få inflytande och möjligheter att leva relativt jämställt männen. Jag tänker på alla de kvinnor som i början av förra seklet kämpade för att kvinnor skulle få studera på högre nivå, få ta politiska uppdrag, få rösträtt och få bli erkända för den kompetens de hade.

Tankarna kan gå till alla kvinnor idag som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Jag tänker på alla kvinnor som kämpar med tunga arbetsuppgifter och med möjligheten till en heltidstjänst i den offentliga sektorn. Jag tänker på alla duktiga tjejer som går ut skolan med toppbetyg men sedan får sämre villkor än männen ute på arbetsmarknaden.

Tankarna kan gå till nära och kära. Jag tänker på mammor, systrar, väninnor, kollegor eller grannar - alla de som har påverkat våra liv, där vi många gånger hämtar kraft och som betyder så mycket för vår egen utveckling.

Många tankar är negativa och jag förundras många gånger över att vi inte har kommit längre i vår utveckling mot ett jämställt samhälle. Det måste bli självklart att kvinnor och män är lika värda, har samma förutsättningar och blir lika mycket lyssnade till.

Elisabeth Svantesson, Kent Persson har också bloggat om detta idag

fredag 5 mars 2010

S skyller ifrån sig

Det är tur för socialdemokraterna i Kumla att vi har en borgerlig regering som de kan skylla alla sina misstag på.
På dagens åsiktssida i Nerikes Allehanda svarar de på frågan från ”Henrik” som undrar om inte politikerna i socialnämnden borde ta sitt ansvar och avgå pga. det stora underskottet.

Med samma arroganta skrivningar som vanligt svarar ledande socialdemokrater i Kumla – det är konstigt att de aldrig kan skriva på ett trevligt sätt! De inleder sitt svar med att skriva att Henriks okunnighet är en bedrift!

Socialdemokraterna skyller på regeringen för att de inte har ordning på underskotten inom det sociala området. Fakta är att underskottet för 2009 i slutet av november beräknades bli 13 miljoner för att i slutet av december hamna på 27 miljoner och till slut i bokslutet bli 23 miljoner. Det är under all kritik och ett bevis på att de inte har kontroll.

När man förvaltar skattemedel är det viktigt att i tid reagera när pengarna flyter iväg. Att vi har varit inne i en lågkonjunktur under 2009 som vi inte sett maken till sedan 1930-talet har gjort att försörjningsstödet gått upp. Det finns dock ingen sådan ursäkt för allt som gått upp inom socialens område. Inte heller kan en seriös politiker skylla allt på regeringen.

Vad S i Kumla "glömmer bort" är att regeringen tillfört pengar till kommunerna, både 2009 och främst under 2010.

Vad man kunde ha gjort i Socialnämnden redan i maj, när det beräknade underskottet för året låg på fem miljoner, var att lyssna på oppositionen. Då lade vi nämligen ett antal förslag för att komma tillrätta med den negativa utvecklingen. Socialdemokraterna avslog samtliga förslag.

Vi föreslog i maj 2009 bl.a. att individ- och familjeomsorgen skulle fortsätta arbetet med genomlysningen av försörjningsstöd och placeringar och återkomma med en rapportering till nämnden, att införa anställnings- och vikarie stopp (detta föreslog sedan S i november), att se över kostnader, att se över samlokalisering och personallogistik för bättre resursutnyttjande och att se över maten.

torsdag 4 mars 2010

Många kan göra mer

Veckans bloggdebatt handlar om Ungdomsarbetslösheten och jag har under veckan fått två positiva exempel att det lobbas och jobbas med frågan från olika håll.

Först träffade jag i måndags Svenskt Näringsliv som har frågan på sin agenda. De förespråkar lägre ingångslöner då de starkt tror att arbetsgivarna hellre anställer en mer erfaren person om lönen är densamma för en yngre person. Detta låter ju logiskt men regeringen har gjort en hel del för att sänka kostnaderna för att anställa unga människor så resonemanget håller inte riktigt.
Vidare anser Svenskt Näringsliv att LAS missgynnar unga, där kan jag hålla med. Det är de som kom sist in (ofta yngre) som åker ut först. Det är beklagligt att kompetensen inte styr detta.
Sist vill de ha en satsning på utbildning och kompetens och det är helt i linje med min åsikt att det är viktigt att rusta unga för arbetslivet.

En annan fråga som diskuterades med Svenskt näringsliv var företagsamheten, de mäter hur många företagsamma människor det finns. Kumla ligger på en låg nivå, 8,3% av den arbetsföra befolkningen, jämfört med riket, där snittet är 11,6%, och länet där snittet är 9,3%. Detta är intressant i frågan om unga och deras situation på arbetsmarknaden då skolans arbete med entreprenörskap gör skillnad. Här gör Örebro en hel del medan Kumla inte alls är på banan, vilket också visar sig i siffrorna.

Igår träffade jag Swedbank som på ett möte med Kumla Promotion berättade att de ska ta ett ansvar för de 411 ungdomar som är arbetslösa i Kumla. Swedbank kommer att erbjuda fyra praktikplatser och uppmanar nu alla företag i Kumla att ordna praktikplatser.

Vi har alla ett ansvar och jag tror att företagen faktiskt måste tänka till vad gäller deras personalförsörjning framöver. De som går i pension kommer snart vara fler än de som kommer in på arbetsmarknaden och då måste vi förbereda dessa unga så att de passar för de jobb som arbetsgivarna vill ha gjorda. Jag tror att företag och branscher måste profilera sig mot unga för att framöver kunna locka till sig arbetskraft. Att börja detta arbete i lågkonjunktur är att investera inför högkonjunkturen.

Politiken måste göra sitt. En hel del är gjort men mer måste göras exempelvis för att förenkla för företag. Arbetsförmedlingen måste informera mer, vad gäller och vad kostar det med praktik mm och mötesplatser måste skapas för erfarenhetsutbyte.

Det offentliga måste på allvar engagera sig i ungdomsarbetslösheten, det duger inte att skapa system och anse att alla andra ska ta sitt ansvar. Det var bra att Arbetsmarknadsminister Littorin stack ut hakan i förra veckan och gav Skattemyndigheten i uppdrag att skaffa fram praktikplatser. Detta bör även kommuner, landsting och andra i offentlig sektor göra.

onsdag 3 mars 2010

Agerandet från oppositionen = Prestige

Tidningarna är idag fulla av kommentarer efter de röd-grönas utspel igår om att avdraget för hushållsnära tjänster ska bort OM de får regeringsmakten. Jag håller med Nerikes Allehanda som på dagens ledarsida skriver om detta, att en av de stora vinsterna är att RUT- och ROT-avdragen är att de minskar acceptansen för svarta tjänster

Jag håller också med Kent Persson som menar att fördelarna med avdragen är att människor får jobb och att de ger en möjlighet att underlätta vardagen för människor.

De röd-gröna hakar upp sig på pigdebatten och nedvärderar jobben. Det är konstigt de som säger sig värna om den lilla människan har åsikter om vilka jobb som är fina eller ofina.
En kvinna som drivet ett stort städbolag sa att ”bland det finaste förtroende du kan få är att släppas in i en annan persons hem och städa”.

Jag skrev i förra veckan om detta och vill framhålla att det är drygt 11000 jobb som har skapats pga. avdraget för hushållsnära tjänster och att det troligen är 6000 av dessa jobb som kommer att försvinna OM de röd-gröna får som de vill. Jag tror att detta retar upp folk. Jag tror att människor inser att de röd-gröna är fel ute.

Ett som är säkert är att detta blir en stor valfråga – S säger nej till jobben och kan inte ge en bra förklaring till varför. Det lyser igenom av prestige och det är INTE bra för Sverige.

tisdag 2 mars 2010

SD tror mer än de vet

Sverigedemokraterna bjuder in till debatt på Nerikes Allehandas debattsida då de påstår att Sverigedemokraterna säger det folk tänker och tycker. Jag håller inte med! Jag tror att svensk folket i grunden har humana och solidariska åsikter och bejakar tanken om människors lika värde.

Jag tror inte att svenska folket kommer att gå på SD:s floskler utan inse att politiken de driver har lite substans och endast inriktar sig på ett främlingsförakt. Jag är övertygad om att Svenska folket hellre röstar på partier som har mer att komma med än så.

Sverige är ett rikt land på många sätt och vi har en lång tradition av att ta emot människor från andra länder. Vi har så länge tagit emot människor från andra länder att man kan ifrågasätta vem som är ”riktigt svensk” eller vad som är en ”riktigt svensk” tradition. Som människa och moderat vill jag att Sverige fortsatt ska vara ett öppet land för alla som vill komma hit. Jag anser att invandring berikar vårt land och en av förutsättningarna för att vi ska klara vår välfärd och utveckling framöver.

Vi ska vara tydliga med vad som förväntas av dem som kommer hit. Förväntningar, rättigheter och skyldigheter ska vara desamma för alla som bor i Sverige. Vi ska alla följa svenska lagar och vi ska alla försöka klara av en egen försörjning. Självklart ska vi alla också få hjälp av samhället när vi så behöver och få del av de trygghetssystem som finns.

Sverigedemokraterna tror på en homogen statsbildning vilket innebär att de anser andra kulturer i Sverige ger upphov till oro och en odemokratisk utveckling. De skriver på sin hemsida att ”Dagen situation med kulturellt främmande enklaver i de flesta städer är inte hållbar” och detta vill de lösa med att invandrarna återvänder till sina hemländer. För mig är detta resonemang främmande.

De människor som kommer hit från andra länder är i de allra flesta fall människor med stor initiativförmåga, vilja och drivkraft att göra det bästa av sina liv. Detta ska vi ta tillvara på i Sverige. De som kommer kan många gånger vara en stor resurs för oss och behöver inte ”tas omhand” av samhället. De har efter lite starthjälp ofta förutsättningar för att klara sig bra i Sverige.

Vi svenskar måste bli bättre på att välkomna de människor som kommer till Sverige för att skapa sin framtid här och vi måste bättre ta tillvara på deras kompetens. Jag är övertygad om att det är det som de flesta svenskar tycker.

måndag 1 mars 2010

Trött på konstiga påståenden från S

Jag har idag lämnat in en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson där jag undrar över socialdemokraternas påstående att regeringens politik har drabbat Kumla kommun med 55 miljoner kronor.

Egentligen ansåg jag att frågan var utagerad genom den debatt som vi hade i NA i höstas men nu tog Lennart Eriksson upp påståendet igen i en artikel i förra veckan och då ansåg jag att siffrorna måste granskas.

Problemet är att jag inte kan hitta något belägg för detta påstående i några kommunala dokument. Om siffran stämmer borde vi ha den svart på vitt i exempelvis budgeten inför 2010. Jag önskar svar på följande frågor. För det första vilken beräkning som ligger till grund för dessa 55 miljoner kronor och för det andra undrar jag varför är dessa 55 miljoner kronor inte är beskrivna under rubriken budgetförutsättningarna i 2010 års budget?

Jag har en teori om var de har hämtat sin siffra. Under våren 2008 fanns det en prognos som visade på högre skatteintäkter och tar man den prognosen har Kumla ”förlorat” 55 miljoner i skatteintäkter under 2009. De flesta som har lite hum om ekonomi vet att effekten av en lågkonjunktur är att skatteintäkterna minskar då färre människor jobbar. Att jämföra detta med att regeringen tar pengar från Kumla är i min mening oseriöst.

Jag ser fram emot Socialdemokratarena svar och framför allt ser jag fram emot diskussionen i Fullmäktige om två veckor.