onsdag 14 juni 2017

Konsten att prioritera

Idag har vi haft Kommunfullmäktige och diskuterat kommunens ekonomi. Den ser på totalen minst sagt bra ut och prognosen som görs efter årets första fyra månader är ett plus på 290 miljoner om man tar bort jämförelse-störande poster. Detta faktum ska vi glädjas åt även om det beror på högkonjunktur, mer skatteintäkter än vi trodde och realisationsvinster.

Det som örebroarna dock bör oroas för är att driften, vilket är det som vi märker av i det dagliga, går med underskott. Skolor och omsorg klarar sig inte på de pengar som de fått!

Detta är allvarligt och tre frågor bör ställas: Har välfärden i Örebro tillräckligt med pengar? Får varje elev och varje örebroare i behov av omsorg det hen har rätt till? Klarar kommunens verksamheter sitt uppdrag?

Inom grundskola finns det många skolor som hävdar att underskotten beror på kostnader för elever som har stora behov. Är det då klokt att hävda att de ska fortsätta att spara?

Jag har besökt skolor där var tredje elev i förskoleklass har språkstörning men som inte har pengar för att anställa de specialpedagoger som behövs. Jag blir bedrövad när jag tänker på vad som hända med dessa elever! Hur ska skolan klara sitt uppdrag?

Likaså går äldreomsorgens hemvård med stora underskott. Är det endast ett organisationsproblem eller kan det vara så att verksamheten har prioriterats ner till förmån för annat?

Jag anser att kommunal verksamhet ska klara sin budget. Men det förutsätter att de i utgångsläget fått tillräckligt med resurser för att utföra sitt uppdrag.

Politik är att prioritera – Mer pengar i Örebros budget behöver fördelas till skolan, vården och omsorgen så att kommunen klarar sitt välfärdsuppdrag!

måndag 22 maj 2017

Man ska kunna lita på kommunen

Örebro är en stor och välmående kommun. De flesta av oss har ett jobb att gå till, människor flyttar hit, företag likaså och byggandet pågår för fullt. Detta är positivt och genererar massor med skatteintäkter. Den kommunala förvaltningen är stor och har mängder av kompetenta medarbetare. Förutsättningarna för att kommunen ska generera den välfärd som vi Örebroare efterfrågar måste anses goda.

Oavsett politiskt styre tror jag att människor förväntar sig just detta - Att kommunen ska skötas bra. Skolan ska fungera, omsorgen om våra äldre lika så och det ska finnas hjälp att få när livet trasslar till sig. Det är ju liksom till allt detta som vi betalar en ansenlig summa skatt. Kort och gott – man ska kunna lita på kommunen!

Men vad tycker då Örebroarna? Är de nöjda? En fråga som jag funderat mycket på är om folk egentligen vet vad de kan eller borde kräva?

Ett exempel är skolan. Här borde, enligt min mening, föräldrar och elever i Örebro göra uppror. Förra läsåret var det endast 74% av eleverna i den kommunala skolorna som slutade 9:an med minst godkända betyg i alla ämnen. I min värld borde skolan klara betydligt fler än så. Vad är det som gör att Örebroarna accepterar att 300 elever lämnas efter?

Ett annat exempel är äldreomsorgen och då speciellt det som skett på Elgströmska. Att kommunen inte klarar av att ge omsorg till äldre människor på ett värdigt sätt är en stor skandal. Men var är protesterna utanför Rådhuset?

För mig är det viktigt att i mitt politiska uppdrag varje dag jobba för att allas våra skattepengar förvaltas på ett klokt och effektivt sätt. De pengar som kommunen har ska främst gå till vård, skola och omsorg och det som görs ska göras med kvalité.

Jag anser vidare att vi politiker ska sätta tydliga mål för verksamheten och sedan nogsamt följa upp hur professionen klarar sitt uppdrag. Klarar verksamheten inte sitt uppdrag är det politikens ansvar att agera!

torsdag 4 maj 2017

Moderat politik är bra för Örebro

Igår presenterade Moderaterna sin vårmotion för 2017 som innehåller fullt finansierade förslag för jobb och trygghet. Den innehåller bl.a. sänkt skatt för alla som jobbar, skärpta krav på människor som lever på bidrag och mer resurser till polisen. Detta är en politik som är bra för Sverige och självklart då också för Örebro.

Jag läser med stort intresse förslagen inom skolområdet och blir extra glad över den satsning som görs på förskolan.

Barn i familjer som lever på försörjningsstöd ska få avgiftsfri förskola 30 timmar i veckan. Detta är mycket bra och ligger helt i linje med den politik som vi Örebromoderater har drivit under flera år. Vi vet att förskola är bra för barn. De som går i förskolan är i regel betydligt bättre förberedda för skolan och detta gäller speciellt för barn som kommer från studieovana hem.

Det finns också bra förslag om mer undervisningstid. Internationella studier visar att elevers kunskapsresultat ökar om de får mer tid i exempelvis matte. Därför är en timma mer matte i veckan i högstadiet och ökad undervisningstid med en timme per dag i lågstadiet mycket bra besked.

Det som gör mest skillnad i skolan är det som sker i klassrummet, det är där jobbet måste göras och det är skickliga lärare som gör skillnad. Därför är det viktigt att skickliga lärare får bra betalt och att det är möjligt att göra karriär.

Ingen elev ska behöva gå i en dålig skola. Alla skolor ska vara bra och inga kompromisser ska göras med kvalité, kunskapskrav eller ambitioner. Det är viktigt att staten får ett ökat ansvar för detta och faktiskt ta över driften om en skola inte levererar det den ska!

Vi kommunpolitiker kan göra mycket men för att få en skola som på riktigt är en kunskapsskolan krävs bra rikspolitik vilket en moderatledd Alliansregering är garanten för.

Moderaternas vårmotion


måndag 10 april 2017

Värna valfriheten

Att själv få välja vilken skola man ska gå på är något som svenska elever har vant sig vid. Att kunna välja till men också ifrån är bra och ger mer motiverade elever. Jag hör det när jag är ute på på mina skolbesök - eleverna är nöjda och mer positiva till sitt skolarbete när de har valt skola.

Det finns dock oroande signaler från styrande socialdemokrater i Örebro om att begränsa möjligheten att välja skola. Det finns även de som vill styra vissa elever vill vissa skolor i syfte att få en blandad elevgrupp på alla skolor.

Ska vi politiker verkligen bestämma vilken skola som är bäst för den enskilda eleven? För mig är det verkligen att sätta sig på höga hästar och tro att man vet mer än andra!

Är det inte bättre att se till att alla skolor är bra och är skolor som eleverna frivilligt väljer? För oss moderater är detta fokus. Vi måste sluta lägga sparkrav på Örebros skolor och se till att rätt resurser finns för varje skola, rektor och lärare att klara sitt uppdrag.

Det handlar om tillräckligt små klasser så att lärare har möjlighet att se varje elevs behov. Det handlar om att från politiken vara tydlig med att varje elev ska klara minst godkända betyg och det handlar om att skolan ska vara skola och inget annat. Jag tycker också att vi på ett bättre sätt ska styra skickliga skolledare och pedagoger till skolor som har de största utmaningarna.

För mig är det fria skolvalet en viktig och central rättighet som vi ska utveckla. Jag vill att varje elev ska välja skola och att vi politiker ska göra allt för att varje elev ska får gå i den skola de väljer.

Läs också vår debattartikel i NA den 8/4

onsdag 5 april 2017

Mer idrott i skolan

En förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att eleverna kommer mätta och utvilade till skolan varje morgon - detta har jag hört många gånger från lärare och skolsköterskor. Så sant, elementärt och enkelt det låter. Det handlar om föräldraansvar och goda vanor.

En annan sak som handlar om goda vanor och föräldraansvar är fysisk aktivitet. Barn, unga och alla vi andra behöver röra på oss för att må bra. Att i tidig ålder lära sig att fysisk aktivitet är en del av dagen är bra och ger förutsättningar för att fortsätta med det genom livet. Men vi vet alla att det inte ser ut så i Sverige idag. Så många som 68% av Sveriges skolbarn är fysiskt inaktiva!

Idag skriver Cecilia Magnusson och Daniel Berglind på DN debatt om detta. Jag håller med dem om att svenska elever bör få minst en timmer fysisk aktivitet i skolan varje dag. Det skulle ge friskare barn som klarar skolan bättre.

Bunkefloprojektet bevisade att fysisk aktivitet en timme per dag i skolan får eleverna att må bättre och prestera bättre i skolan. Larmrapport efter larmrapport beskriver att svenska barn mår dåligt, är fysiskt inaktiva och klarar skolan dåligt. Varför tar inte svenska politiker åt sig av fakta och bevis och gör mer?

Det finns en politisk majoritet i Sveriges riksdag för att öka antalet idrottslektioner men regeringen säger nej. I Örebro vill vi moderater testa Bunkefloprojeketet i en skola, utvärdera det och sedan införa en timmes fysisk aktivitet per dag i Örebros skolor men socialdemokraterna säger nej.

Har vi tid och vågar vi verkligen vänta med detta?

måndag 27 mars 2017

Skolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag

I sin debattartikel i Nerikes Allehanda den 12/3 påstår Jessica Ekerbring att vi Moderater har röstat emot Kompassens verksamhet vars uppdrag är att ge hjälp och stöd till elever som har problem med hög och lång frånvaro. Inget kan vara mer fel och det är anmärkningsvärt att ett Kommunalråd på detta sätt far med osanning!
Det framgångsrika arbetet som Kompassen bedriver har pågått i flera år, är väl förankrat och stöds fullt ut av oss Moderater. Kompassens verksamhet utvärderas kontinuerligt och att prioritera kommunala skolpengar för att beforska den anser vi vara onödigt.

Nya Moderaterna säger även ja till kollegialt lärande då det är ett väl fungerande och centralt arbetssätt i den kompetensutveckling som pågår ute på skolorna i Örebro.

Det vi gör i skolan ska grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet – I detta är jag och Jessica Ekerbring (S) överens. Däremot är vi inte överens om att stora summor kommunala pengar ska gå till forskning istället för att fördelas ut till våra skolor.

Örebro har en stor utmaning i att få alla elever genom skolan med goda kunskaper. Knäckfrågan är att se till att skickliga lärare får mer tid tillsammans med eleverna. Jag är övertygad om att rektorer, arbetslag och lärare vet vad som behöver göras och bara väntar på att vi politiker ska ge dem förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Det handlar konkret om att höja skolpengen och därmed prioritera mer pengar ut till den enskilda skolan.

Vi moderater tror på en enkel och tydlig målstyrning från politiken och att ge varje skola frihet att göra på bästa sätt efter de förutsättningar som råder på den enskilda skolan. I detta ska varje skola självklart få ekonomiska förutsättningar och stöd från centrala funktioner som Centralt skolstöd.

Det är olyckligt att Socialdemokraterna i Örebro i sin retorik så ofta kommer med falska påståenden om de förslag och den politik som deras politiska motståndare bedriver. Det svärtar ner alla politiker.

För oss Moderater är det primära uppdraget för Örebros skolor att ge varje elev förutsättning att minst klara godkända betyg. Tyvärr styrs Örebro av politiker som år efter år misslyckas med att ge våra skolor tillräckligt mer resurser för att klarar det uppdraget.


tisdag 14 mars 2017

Om att prioitera skattemedel

Ett av de största uppdragen vi politiker har är att på bästa sätt förvalta skattebetalarnas pengar. I Örebro har vi under 2017 hela 7,7 miljarder att hantera – Det är ofantligt mycket pengar!

Men, Örebro är en stor kommun och det kommunala ansvaret är stort. Vi ska exempelvis förse barn med förskola och skola, äldre ska få en trygg och bra omsorg när de behöver det och människor i behov av stöd ska få det på bästa sätt. Vi har också ett ansvar för att staden ska se snygg ut, att vi kan ta oss fram på våra gator, att det finns kultur och möjlighet till fritidsaktiviteter samt att vi alla känner oss trygga. Och, jag tror att de flesta håller med mig om att det som kommunen gör dessutom ska göras kostnadseffektivt och med kvalité.

För att få ihop allt detta gäller det för oss politiker att prioritera rätt. För mig är det viktigt att så mycket pengar som möjligt avsätts för att klara vården, skolan och omsorgen.

Frågan är ju också vad Örebroarna tycker att vi ska prioritera nu och för framtiden. Exempelvis finns det ju en massa bra saker som örebroarna säkert tycker att vi ska lägga pengar på men som får konsekvenser för framtiden. Här måste vi politiker försöka förklara hur vi tänker och varför.

T
a diskussionen om förnyelsebar energi där vi alla vi överens om att kommunen ska använda förnyelsebar energi. Men vi Moderater anser tvärt emot S/KD/C-styret andra ska ta ansvar för att producera och äga exempelvis vindkraft. Visst kan man tycka att kommunen ska ta sin del i ansvaret för att det ska produceras vindkraft men när bolaget sedan går med stora underskott så är det faktiskt örebroarnas skattepengar som går förlorade. Förluster innebär också att kommande generationer belastas. Jag anser att det är att prioritera Örebroarnas pengar fel!

På dagens möte med Kommunstyrelsen togs beslut om att 50 miljoner av örebroarnas pengar ska satsas på ett Naturum i Rynneviken/Oset. Vi Moderater säger nej till den prioriteringen då vi anser att pengarna bättre behövs inom skolan.

Pressmeddelande