torsdag 19 januari 2017

Flytt av högstadiet från Vivalla

I tisdags skrev Khalid Mohammedpå NA debatt om beslutet att stänga Vivallaskolans högstadium. Han är orolig för kulturkrockar när eleverna från Vivalla ska möta sina nya klasskamrater och efterfrågar aktiviteter från oss politiker.

Khalid har många kloka synpunkter och jag håller med om det jag läser mellan raderna - Att vi med en genuin svensk bakgrund behöver ta ett större ansvar i integrationen.
Att flytta elever från en del av stan till en annan blir ingen mer integrerad av om inte möten mellan olika människor sker på ett positivt sätt. I detta har de mottagande skolorna ett stort ansvar och det är politikens uppgift att se till att de har rätt förutsättningar för att ta det ansvaret.

Vi är många som måste vakna upp och engagera oss i att lära känna våra nya örebroare. Men jag tror faktiskt att det snarare är vi medelålders och äldre som har den största hemläxan att göra. Inte dagens unga. Jag märker att barn och unga är betydligt mer öppna i att möta andra kulturer och människor i sin vardag än vad exempelvis min generation av 60-talister är.


Jag anser samtidigt att vi behöver göra mer för att motverka segregationen i Örebro och att skolan är en självklar plats för olika människor att mötas. Fler skolor behöver få en bättre blandning av elever och det duger inte att Vivallaskolans elever möter så få människor med en helsvensk bakgrund.

Därför är beslutet att stänga Vivallaskolans högstadium rätt. Vi ska dessutom komma ihåg att redan idag väljer en stor andel av de elever som bor i Vivalla och Lundby en annan skola än Vivalla och att vi pratar om ca 30 elever per skola och år som ska ”bussas”.

Om Khalid har rätt i sitt påstående att eleverna från Vivalla känner en oro inför flytten till Lillån, Gumaelius, Nikolai och Engelbrekt så ska deras oro tas på största allvar. 

För mig är det självklart att eleverna ska förberedas inför flytten så att alla känner sig välkomna och hemma i sin nya skolmiljö. Jag förutsätter att skolorna redan har startat det arbetet.

fredag 13 januari 2017

Det fria skolvalet

Sveriges elever har sedan 1992 haft möjlighet att fritt välja vilken skola de vill gå i. Jag tycker det är bra. Att kunna välja till och även välja bort är sunt och för de allra flesta i vårt land en självklarhet.

Om valet är reellt möjligt för alla när det gäller skolan är en annan fråga. Det beror exempelvis på hur många skolor det finns och hur välvillig den kommun i vilken man bor är till att släppa fram privata alternativ. Det beror också på om man på ett smidigt sätt kan ta sig till och från den aktuella skolan.

I Örebro har kommunen haft en bra inställning till etablering av friskolor vilket gör att våra elever har dessa samt flera kommunala alternativ att välja bland. Idag väljer drygt 20% av våra elever ett privat alternativ och vi har dessutom ett stort antal elever som väljer en annan kommunal skola än den hen har blivit tilldelad.

För mig är detta sunt och bra. För Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson är detta ett bekymmer. Han uttrycker det i senaste numret av Örebroarn.

För mig är det ett bekymmer att ledande Socialdemokrater i Örebro vill begränsa (eller kanske stoppa?) det fria skolvalet. För vem kan bättre bestämma vilken skola som är bra för eleven än eleven själv eller dess föräldrar?

Jag tror på en bra kommunikation och dialog med elever och föräldrar om olika skolors profiler, kvalitéer och arbetssätt. Och jag tror att varje elev är fullt kapabel att tillsammans med sina föräldrar göra sitt skolval.

måndag 2 januari 2017

Prioritera skolan

Nytt år innebär nya utmaningar och möjligheter. Just idag bjuds vi på blå himmel och det känns enkelt att se ljust på det kommande året. 

Mina tankar går till eleverna i Örebros skolor och jag önskar alla en sista bra lovvecka med vila, aktivitet och umgänge med kompisar och familj innan sista terminen för läsåret 16-17 tar vid. 

Vi behöver alla få vila mellan varven för samla krafter, så även barn och unga som går i skolan. Att lära sig saker är många gånger tufft och kräver ansträngning. Så ska det, enligt min mening, vara och det är viktigt att eleverna förstår det. 

Skolan ska göra sitt för att varje elev ska lyckas men ett stort ansvar ligger på elever och föräldrar. Skolarbete kräver ansträngning och engagemang. 

Förra läsåret avslutades med diskussionen om det svenska resultatet i PISA. Det är bra att resultaten förbättras och vi är många som pustat ut och konstaterar att Alliansregeringens reformer ger effekt. 

I dagens NA beklagar dock Lena Micko och Kenneth Nilsson att ansträngningarna som gjorts av lokala politiker och tjänstemän inte lyfts tillräckligt i PISA-debatten. Ja,
kanske har de rätt. Det är i kommunerna som arbetet görs och de stora pengarna till skolan fördelas. 

Det är intressant att Kenneth Nilsson ger sig in i detta resonemang. Örebro har sparat på skolan så länge han har varit med och styrt, och kunskapsresultaten är varken något att vara stolt eller nöjd över.

Örebro behöver politiker som slutar spara på skolan. Vi behöver exempelvis få tillräckligt små klasser så att lärarna får förutsättningar att se varje elev. Det duger inte att skriva debattartiklar om fel fokus i debatten - Kenneth Nilsson behöver istället lägga energi på att göra om sin prioritering i den kommunal ekonomin till förmån för Örebros elever! 


Expressen och Torkel Klingberg ang om hur viktigt det är att barn förstår att de måste anstränga sig 
tisdag 6 december 2016

Pisa 2015

Så kom då rapporten som alla vi som lever o tänker svensk skola har väntat på - Pisa 2015. Resultatet är bra och är definitivt ett trendbrott även om beskedet huruvida resultatet är en uppåtgående trend får vänta tills nästa rapport kommer. Det känns dock tryggt när Skolverket konstaterar att svenska elever har mer kunskaper idag än tidigare.

Vi ska glädjas åt att resultaten i läsförståelse, matematik och naturvetenskap ökar. Vi ligger på nivå med andra OECD-länder i matte och NO och över i läsförståelse. Just förbättringen i läsförståelse bland lågpresterande elever tycker jag är extra positiv och viktigt.  


Det är riktigt bra att vi nu fått två positiva besked, Timms och Pisa, så att svensk skola vet att de är på rätt väg och med råg i ryggen kan jobba vidare.

Analyserna av varför resultatet ser ut som det gör ska nu komma igång. Men vi kan ju konstatera att tre av fyra mattelärare har gått matte-lyftet, att de som gått är nöjda med satsningen och säger att de har ändrat sitt undervisningssätt. Detta borde ha betydelse och ge effekt.

Även i Örebro ska vi glädjas åt de nationella resultaten men vi har vår resa att göra då våra skolresultat snarare sjunker. För mig är det särskilt viktigt att vi satsar på elever med svenska som andraspråk. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för lärare att tidigt se varje elevs behov och bygga undervisningen på elevers individuella förutsättningar.

Pisa säger inte allt men det är ett viktigt instrument för att mäta hur svensk skola mår.


 Aftonbladet

Pressmeddelande

onsdag 30 november 2016

Goda nyheter om svensk skola

Skolresultaten i de viktiga ämnena matte och NO vänder rapporterades i alla medier igår efter att Timss 2015 presenterats. Detta är så bra och ett erkännande av Alliansens politik under åtta år. Men som många påpekade är det lärare och elever som gjort jobbet – inte politiker!

Det vi politiker ska göra är att skapa förutsättningar. Det gäller allt från jobb, bostäder till en bra skola. När det gäller just skola ska vi se till att rätt resurser finns, att professionen får verka och att politiken sätter kloka mål som nogsamt följs upp.

Resultatet i Timss 2015 visar att elevers förutsättningar hemifrån påverkar resultatet. Detta är inget nytt men ett beklagligt bevis på att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag.

Jag har i tidigare blogginlägg påpekat vikten av att föräldrar förstår vilken stor betydelse de har för sina barns skolgång. Och jag är övertygad om att föräldrar, oavsett utbildning, kan stötta sina barn till bra skolresultat. Här måste dock skolan samverka med föräldrar och vid behov förklara hur detta kan gå till.

Skolan är viktig - Klara vi inte skolan så klarar vi inte jobben.

Därför måste vi prata väl om skolan och vikten av kunskap, lyfta goda exempel och se till att rätt förutsättningar finns i varje klassrum.NA

fredag 18 november 2016

Ge elever mer rörelse i skolan

Jag håller med Utbildningsminister Fridolin om att elever ska röra sig varje dag. Jag anser dock att det ska ske på egen tid i skolan och organiserat.
Det som Bunkeflo-projektet bevisat är att elever som får organiserad rörelse en timme per dag klarar skolan bättre. Det är därför vi Örebromoderater vill testa det i en skola under ett år för att se hur detta skulle kunna gå till i vår stad. Vår ambition är att sedan införa en timmes organiserad rörelse (i form av idrottslektioner och andra organiserade aktiviteter) för alla elever i Örebro.
Tid måste frigöras och det kan göras genom att, som Alliansen föreslår, ta tid från elevens val och utöka ämnet idrott o hälsa. Jag tror också att detta är så viktigt att skoldagen ska utökas något. Jag håller med läraren Mikael Bruer om att tid inte ska tas från andra ämnen.
Svensk skola klara sig inte speciellt bra i internationell jämförelse och svenska elever är värda att mer görs för att höja kunskapsresultaten. Detta gäller särskilt för eleverna i vårt län och vår stad som ligger bland de sämsta i landet. Att ge eleverna en timmes rörelse/fysisk aktivitet per dag är en av de kloka åtgärderna som behöver vidtas.

Öppet brev till Utbildningsministern från Ingegerd Ericsson

söndag 13 november 2016

Trygga omklädningsrum

Skolan måste varje dag jobba med värdegrundsfrågor. Hela tiden ska lärare, rektorer och övrig personal prata med eleverna om hur vi ska vara mot varandra, vad som är OK och vilka beteenden som inte accepteras i samhället eller i skolan.

Att ständigt jobba med trygghet i skolan kräver tid, rätt inställning och förståelse för hur viktigt tryggheten är för att elever ska lyckas i skolan.

Så fort något händer måste läraren, rastvakten, städerskan eller personalen som serverar mat ingripa om en elev blir kränkt. För det värsta som kan hända är att en elev upplever att vuxna på skolan väljer att inte se vad som pågår.

Idag tar NA:s Evelyn Schreiber, på ledarplats, upp situationen i skolans omklädningsrum. Det är bra att hon lyfter denna viktiga fråga. Omklädningsrummen är en plats ”som gjord” för kränkningar om vuxna inte är närvarande. Likaså är just ämnet Idrott och hälsa ett ämne som många elever har tveksamheter kring just beroende på hur utsatta de känner sig.

Men det stämmer inte att politiken inte bryr sig om frågan - Jag har själv initierat att grundskolorna i Örebro tittar just på detta. Hur garanteras tryggheten i våra omklädningsrum?

Jag anser att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen och att mobiltelefoner med inspelningsfunktion är olämpliga att ha där.

På torsdag står frågan på dagordningen när Grundskolenämnden sammanträder - Då ska verksamheten presentera hur de garanterar att Örebroeleverna är trygga i skolans omklädningsrum.


Är svaren otillräckliga kommer jag och Moderaterna fortsätta att driva frågan. Varje elev är värd att vara trygg i skolan och det gäller även i omklädningsrummen!