tisdag 5 december 2017

Ökad läsförståelse

Glädjen i att läsa en god bok är vi många som känner igen. För egen del är jag precis på väg ut ur en svacka där jag under ett par år läst väldigt lite. Nu har läslusten kommit tillbaka med hjälp av Joyce Carol Oates och Jojo Moyes.

Att läsa böcker och försvinna in i den fantastiska värld som en berättelse skapar i ens inre, är avkopplande och även nyttigt för att få perspektiv i livet. Läsning bidra också till bildning och personlig utveckling.

I skolans värld pratar vi om att knäcka läskoden och att det är viktigt att det sker tidigt. I Örebro mäter vi om barnen knäcker läskoden i första klass vilket jag tycker är bra. Det är dock inte alla skolor som klarar detta mål, så vi har en utmaning.
Dessutom räcker det inte med att knäcka läskoden. En hel del jobb återstår tills eleven är fångad i läsglädjen och omvandlas till bokmalen som invaderar bibliotek på jakt efter nästa bok. Men ack så viktigt detta är!

Därför är det glädjande att Skolverket idag presenterar att svenska elever ha kommit ut sin dipp i läsförståelse. Man mäter på elever i fjärde klass och svenska elever är nu tillbaka på samma nivå som de hade 2001. Detta är viktigt då läsförståelse är betydelsefullt, inte bara för att kunna njuta av en god bok, utan främst för att klara alla olika ämnen i skolan.

Fortsatt presentera flickorna bättre än pojkarna men skillnaden har inte ökat mellan könen och heller inte mellan olika socioekonomiska grupper.

Att positiva besked kommer om svensk skola är ett bevis på att alliansens politik, som styrt mot mer kunskap i skolan, har fått effekt.

lördag 18 november 2017

Tidigare skolstart

I veckan tog Riksdagen beslut om att alla barn ska gå i förskoleklass. Många jublar och visst är det bra att även de fåtal barn vars föräldrar idag väljer bort förskoleklassen kommer in i verksamheten.
För Örebro innebär beslutet inget speciellt, vilket förvaltningschef Borg förklarar för NA.

Jag anser att beslutet om obligatorisk förskoleklass är ett slag i luften och att förändringen för svensk skola kommer att bli liten.

Det som skulle ha betydelse är om våra barn istället fick börja skolan vid sex års ålder. Vi Moderater vill, tillsammans med övriga Allianspartier, att skolan på riktigt ska bli 10-årig - Det skulle göra verklig skillnad.

Barn är nästan alltid vetgiriga. Vi vet att små barn har lätt att lära och att ta tillvara på det genom att låta dem börja skolan när de är sex år är rätt väg att gå. Svenska elever behöver mer tid i skolan.

Det är skillnad på förskoleklass och ettan i skolan. Visst kan verksamheten i förskoleklass vara riktigt bra, jag har bevittnat det själv på exempelvis Wallerska skolan i Örebro. Men skillnaden består i att skolan har kunskapsmål och ett ansvar att jobba med individen vilket gör att eleven har större möjlighet att få till sig kunskap. I förskoleklassen jobbar man med elever i grupp och har strävansmål. En annan stor skillnad är att i skolan måste det finnas lärare vilket gör att verksamheten för sex-åringarna garanterat blir skola.

Utbildningsminister Fridolin säger att skolan nu blir 10-årig - Jag anser att han lurar svenska folket och att det är barnen som får betala priset!

fredag 10 november 2017

Val av skola

Det fria skolvalet är nått som vi Moderater värnar och försvarar i alla lägen. Vi tror på alla människors förmåga att påverka sina liv och att välja vilken skola man anser passar bäst för sig själv eller sina barn är del av det.

Dessutom vill vi gå vidare och införa aktivt skolval vilket innebär att alla ska välja skola. Aktivt skolval är något som Skolkommissionen rekommenderar i sin rapport men hittills är det endast Alliansens partier som gör tummen upp.

Likaså säger en majoritet av partierna i Örebro nej till att alla elever ska välja skola. Jag tycker det är synd! När vi nu byter system för hur Örebros elever får sin skolplacering så anser jag att vi borde tagit steget full ut. Vi skulle tydligt markera att varje elev ska välja skola.

Alla barn är olika och alla skolor passar inte alla. Därför är det bra att svenska elever, sedan 90-talet, har kunnat välja skola. Men, tyvärr ser vi att många inte tar tillvara på den möjligheten utan, av slentrian eller vad det nu är, accepterat den skola som man blir hänvisad till. Visst kan det vara ett betyg på att man litar på kommunen och tycker att den anvisade skolan är bra.


Dock tror jag på kraften i det engagemang som skapas när man tvingas fundera på vilken skola som passar bäst. Undersökningar visar också på att elever som valt skola trivs bättre och visar ett större engagemang i sitt skolarbete än de som inte valt skola.

Bland allt för många skolpolitiker i Örebro finns det en inställning att vissa grupper av elever och föräldrar inte har förmåga att välja skola. För mig är det en konstig människosyn och att ge upp för lätt! Med bra information kan alla ta till sig detta och klara av att välja.

Jag är övertygad om att varje förälder vill sina barn väl och tillsammans med sina barn kan komma fram till vilken skola som passar bäst.


Jag hoppas att alla föräldrar i Örebro, trots otydligheten i de nya reglerna, väljer skola! 

tisdag 7 november 2017

Målet är att varje elev ska lyckas


Örebros skolor önskar lugn, stabilitet och tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag - Att ge varje elev det hen behöver för att utvecklas så lågt det bara går. 
Med en så stor andel som 27% av eleverna som inte klarar godkända betyg i alla ämnen när de slutar nian har skolorna långt ifrån klarat detta uppdrag!

Att i det läget belägga skolorna med besparingskrav anser nog de flesta vara att gå i fel riktning. Men Örebros socialdemokrater anser sig vara på rätt väg. Om detta kan man läsa i Jessica Ekerbrings senaste blogginlägg.  

Skolorna får visserligen kompensation för volymökningar men det ökar ju inte skolpengen per elev. Att ha för lite resurser och dag efter dag se att man som skola inte klara av att göra det bästa för alla elever måste vara frustrerande och tära på arbetsglädjen. Speciellt om man vet att det finns så mycket som 56 miljoner (28 miljoner per år 2017 och 2018) på central nivå som den egna skolan inte får ta del av. 

Att dessa pengar inte kommer alla skolor till del är ett faktum. Ta exempelvis Mellringeskolan 7-9 som infört två-lärarmodell. Detta är utmärkt skolutveckling och något som de allra flesta tycker är bra. Men några pengar från den centrala potten på 56 miljoner får inte skolan. Istället prioriteras pengar till exempelvis forskning som Örebro universitet ska bedriva. (Visst har forskningen en koppling till Örebros skolor men många med mig anser att kommunala pengar ska gå till våra elever och inte till universitetets forskning.)

Socialdemokraterna kritiserar oss Moderater för att vi destinerar våra satsningar och därmed styr skolorna. Exempelvis vill vi ha fler studie- och yrkesvägledare, färre barn i förskolans grupper och mer fysisk aktivitet i skolan. Detta innebär dock att alla våra pengar går ut till skolorna och inte låses i centrala satsningar. Vi vill stärka resurserna ute på våra skolor så att förutsättningen att klara varje elev ökar. 

onsdag 25 oktober 2017

Budgetdebatt

Att valrörelsen redan är igång märks tydligt när Örebros kommunfullmäktige, idag och imorgon, debatterar partiernas olika alternativen till budget för 2018. Många ledamöter vill prata, engagemanget är stort och retoriken stundtals hård.

Den största skillnaden mellan oss Moderater och S/KD/C-styret är synen på ekonomiskt ansvarstagande. Vi ser hur kommunens kostnader drar iväg och förbi intäkterna redan om två år och har därför åtgärder för att möta detta. Vi vill reformera den kommunala verksamheten och föra tillbaka kommunen till sitt kärnuppdrag vården, skolan och omsorgen. 

Socialdemokraterna sticker huvudet i sanden och gör, tycker vi, ingenting. Detta riskerar att hamna i örebroarnas knä i form av skattehöjningar. 

Vi Moderater säger att kommuner ska koncentrera sig mer på skola, vård och omsorg medan S fortsätter att göra satsningar som inte behöver göras just nu eller som inte har med det kommunala uppdraget att göra. Exempel på det är att bygga Kulturkvarter, ombyggnad av gator och att kommunen äger och driver energibolag.

När det gäller skolan är den stora skiljelinjen att Socialdemokraterna lägger en stor summa pengar, 28 miljoner, på ett stort centralt utvecklingsprojekt istället för att fördela dessa pengar direkt ut till skolorna. Vi Moderater anser att detta är fel! 

Vi vill istället att mer pengar ska ut till verksamheten och ge bl.a. fler lärare, mindre grupper i förskolan och fler studie- och yrkesvägledare.

Det viktiga är att rektorer tillsammans med sina lärare ges möjlighet att utveckla sin skola så att de kan klara sitt kunskapsuppdrag.
 


onsdag 18 oktober 2017

Skolutveckling

Det pågår varje dag en massa bra saker i Örebros skolor vilket har beskrivits i en rad artiklar i NA de senaste dagarna. Det är viktigt med positiva beskrivningar om vad som händer i skolan. Jag uppskattar speciellt artiklarna om Mellringeskolans två-lärarsystem och om matteläraren Yasha.

Att sedan oppositionen inte kommer till tals när kommunledningens strategi topp-25-2025 beskrivs tycker jag är olyckligt. Facken är kritiska och jag delar deras åsikt att det blir konstigt att kalla detta för en satsning samtidigt som varenda skola är pressad under sparbeting.

Visst är det bra att satsa på skolutveckling men att avsätta så mycket pengar till centrala satsningar medan skolorna sliter i sin vardag med att klara sin verksamhet blir inte bra. Speciellt anmärkningsvärt är att en så stor del av pengarna går till att finansiera forskning på universitetet.

Jag är övertygad om att skolorna bättre skulle klara sitt kunskapsuppdrag om det fanns mer resurser ute på varje skola att bedriva skolutveckling. De rektorer som jag träffar verkar ha full koll på vad som behövs på den egna skolan. Det kan vara specialpedagoger, mer tid för kompetensutveckling eller resurser för att klara elever med särskilda behov.

Varje skola måste gräva där de står, hitta sina utmaningar och sedan ha möjlighet att utveckla sin verksamhet. Detta är jag övertygad om att våra rektorer tillsammans med sina lärare klarar av!


onsdag 11 oktober 2017

Förstärk SYV

Moderaterna i Örebro har under flera år påpekat vikten av en bra Studie- och yrkesvägledning på våra skolor. Att eleverna får kloka råd av kompetenta SYV:ar är viktigt för att skolarbetet ska flyta på. Att stödet kommer tidigt och återkommer under grundskolan är något som vi har med Moderaternas budget för Örebro i år, liksom tidigare år.

I Lärarnas Riksförbunds rapport från juni 2017 beskrivs SYV-verksamheten och vilken utmaning det är ute i skolan. Många SYV:ar har en ohanterlig arbetssituation med allt för många elever att hantera och rektorer som inte förstår eller stöttar.

Jag tycker att politiken har ett stort ansvar. När besparingar på skolan görs så är det främst dessa kringresurser som dras ner på först. Vilket gör att skolor har minimalt med SYV:ar, vaktmästare, bibliotekarier, skolsjuksköterskor mm. Vad detta resulterar i är att lärarnas arbetssituation blir ohanterlig och i slutändan är det så klart eleverna som drabbas...


Jag har lyssnat på kompetenta studie- och yrkesvägledare som beskrivit sitt uppdrag och blivit alldeles lyrisk över hur bra det låter och vilket stöd det skulle innebära för elever i vår grundskola. Tänk om varje elev fick tillgång till detta stöd genom flera garanterade samtal under sin tid i skolan. Jag inser vilken avlastning det skulle vara för lärare som skulle få mer motiverade elever och hur många felval till gymnasiet vi skulle kunna undvika. Allt detta sparar kraft och pengar vilket bör tilltala de flesta.

Mycket kan göras lokalt i detta men det är också viktigt att frågan om mer satsning på SYV lyfts nationellt. Det måste finnas utbildning, vidareutbildning och krav på kvalité. 

På Moderaternas arbetsstämma som börjar imorgon kommer jag att föreslå att förslaget om förstärkt studierådgivningen i gymnasiet ska utvidgas så att vi Moderater även jobbar för förstärkt vägledning i grundskolan.